Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Aktualne wymagania prawne dot. pompowni przeciwpożarowych

Aby móc legalnie zastosować wyposażenie pompowni przeciwpożarowej, producent powinien wydać krajową deklarację właściwości użytkowych
Aby móc legalnie zastosować wyposażenie pompowni przeciwpożarowej, producent powinien wydać krajową deklarację właściwości użytkowych
fot. pixabay

W czerwcu 2019 roku weszło w życie rozporządzenie wydłużające do końca 2020 roku okres przejściowy dla wyrobów budowlanych nowo objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami znaczna część podzespołów pompowni przeciwpożarowych musi zostać poddana procesowi certyfikacji. Wydłużony okres przejściowy miał pozwolić producentom na przeprowadzenie certyfikacji i uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających wprowadzenie wyrobów do obrotu.

Pompownie przeciwpożarowe zasilające instalacje hydrantowe są w Polsce bardzo często traktowane jak zwykłe pompownie wody czystej, co może przysporzyć wielu problemów, szczególnie osobom początkującym w projektowaniu instalacji przeciwpożarowych. W zakresie odpowiedzialności projektanta leży nie tylko prawidłowe funkcjonowanie techniczne instalacji, ale również dobór zgodnych z prawem elementów układu. Aby móc poprawnie zaprojektować pompownię przeciwpożarową, projektant nie musi znać wszystkich obowiązujących aktów prawnych związanych z wyrobami budowlanymi, jednak znajomość grup wyrobów objętych obowiązkiem certyfikacji [2] jest niezbędna.

Pompownie przeciwpożarowe

Jak odróżnić wyrób certyfikowany od niecertyfikowanego?

Zakup wyposażenia do pompowni przeciwpożarowej wymaga weryfikacji przez kupującego, czy producent posiada niezbędne dokumenty. Ustawa o wyrobach budowlanych [4] nakłada obowiązek wprowadzania do obrotu jedynie wyrobów zgodnych z rozporządzeniem i przewiduje kary dla producentów i dystrybutorów wprowadzających do obrotu wyroby bez wymaganych dokumentów. Taki stan prawny nie zapobiega jednak wprowadzaniu do obrotu wyrobów nieoznakowanych znakiem budowlanym B lub oznakowanych bezprawnie, bez wydania krajowej deklaracji właściwości użytkowych przez producentów.

Aby móc legalnie zastosować wyposażenie pompowni przeciwpożarowej, producent powinien wydać krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym B lub znakiem zgodności europejskiej CE w przypadku deklaracji właściwości użytkowych. Jeśli wyrób jest objęty normą europejską lub europejską oceną techniczną, producent znakuje go znakiem CE, a w przypadku gdy jest to polska norma lub krajowa ocena techniczna, znakuje wyrób znakiem B.
Znaczna część wyrobów budowlanych do pompowni przeciwpożarowych będzie również podlegać pod dyrektywy unijne [5, 6, 7] i tym samym posiadać oznakowanie CE. Jednocześnie producent powinien wystawić deklarację zgodności produktu z ww. dyrektywami i normami mającymi do nich zastosowanie. W tym przypadku oznakowanie CE nie jest tożsame z przeprowadzeniem procesu certyfikacji wyrobu budowlanego, gdyż oznakowanie CE dotyczące dyrektyw nie dotyczy produktu jako wyrobu budowlanego. Jeśli wyrób budowlany podlega pod dyrektywy i przeszedł proces certyfikacji europejskiej wyrobów budowlanych, będzie posiadał jeden znak CE i dwie deklaracje: deklarację zgodności WE/UE oraz deklarację właściwości użytkowych. W przypadku zgodności z dyrektywami oraz zakończenia krajowego procesu certyfikacji na wyrób zostaną naniesione dwa oznaczenia, odpowiednio dla dwóch deklaracji – znak CE i znak B.

W przypadku doboru urządzeń należy zażądać od producenta dowodu na zgodność wyrobu z przepisami prawa – może to być krajowa deklaracja właściwości użytkowych lub deklaracja właściwości użytkowych, po­par­te stosownymi certyfikatami.

Czytaj też: Chusteczki nawilżane – problem systemów kanalizacyjnych >>

---

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2019, poz. 1176).
 2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2018, poz. 1233),
 3. Wykaz krajowych certyfikatów zgodności, stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB, https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/wykazy-wydanych-dokumentow (dostęp: 23.03.2020).
 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU 2004, nr 92, poz. 881).
 5. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz.Urz. UE L 157/24).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.Urz. UE L 96/357).
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz. UE L 96/79).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010, nr 109, poz. 719).
 9. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019 /0136-1005, wyd. 1, Pompy pożarowe wirowe, pionowe, wielostopniowe, wysokociśnieniowe, wielkości: 2, 4, 6, 10, 16, 22, 36, 52, typu Helix VF oraz typu Helix First VF, https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo255250/3674491/wilo255250.pdf (dostęp: 6.07.2020).
 10. PN-EN 12845:2015-10 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
 11. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0176- -1005, wyd. 3, Zespoły pomp pożarowych typu COR-(1-4) Helix VF…/SC-FFS w odmianach od 1 do 4 pomp, https://www.cnbop.pl/uslugi/oceny-techniczne/wykaz-kot/wykaz-kot-wg-stanu-na-2020-06-22.pdf (dostęp: 6.07.2020).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2016, poz. 1966).
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (DzU 2016, poz. 1968).
 14.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU 2009, nr 124, poz. 1030).
 15. PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance.

W artykule:

• Pompownie przeciwpożarowe
• Pompy pożarowe a pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych
• Zespoły pomp pożarowych a certyfikacja krajowa

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[pompownia przeciwpożarowa, wymagania prawne, aktualne wymagania prawne, wyroby budowlane, certyfikacja, wyroby certyfikowane]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 130,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 235,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   06.08.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


 


Pompy ciepła w przemyśle - poznaj ich zastosowanie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Dobierz płyn do instalacji »

webinar

 Jak działa klimatyzator który oszczędza do 77% zużycia energii »

 Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »
nowy program projektowanie
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 Co zamontować na kominie » Nowoczesne krany - jak działają »
wiem więcej » poznaj dziś »

 10 błędów w instalacji kanalizacji w domu jednorodzinnym » Energooszczędne źródła ciepła - zaprojektuj i wybuduj »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Mistrzowskie rozgrywki w sferze instalacji - jak to się robi »


 Zdradzamy sposób na szybką naprawę usterki w wentylatorze »

Nowatorski sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
wentylator klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


 


Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

Poznaj tajemnice niezawodnej armatury »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skorzystaj z kalkulatora doboru i wyceny grzejników »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 1 sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
4/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 4/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Technologie dekarbonizacji ciepłownictwa
 • - Pompy ciepła w praktyce
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kryteria dla oczyszczaczy
powietrza
do pyłów zawieszonych "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl