Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Pompownie przeciwpożarowe

Zestaw przeciwpożarowy
Zestaw przeciwpożarowy
Fot. Bartosz

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych. Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych czy instalacje tryskaczowe.


W projektach architektonicznych stosuje się skróty, jak np.: pomp. ppoż. (pompownia przeciwpożarowa), pom. ppoż. (pomieszczenie przeciwpożarowe) zamiast wpisywania pełnych nazw, np. pompownia na potrzeby instalacji tryskaczowej.

Przeczytaj również: Certyfikacja zestawów hydroforowych wymagana najwcześniej
w 2022 r. »


W rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [1] w Rozdziale 5 „Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”, paragrafie 26 czytamy: Szczegółowe wymagania dla pompowni przeciwpożarowych określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [2]. Rozporządzenie to w rozdziale „Pompownie przeciwpożarowe” stanowi m.in., że:

§ 11.1. Podstawowym źródłem energii dla pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinna być sieć elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa wystarczającym na 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu.

2. Przy zapotrzebowaniu na wodę do celów przeciwpożarowych przekraczającym 20 dm3/s:

1)     pompy należy zasilać z dwóch odrębnych źródeł energii, podstawowego i rezerwowego, przy czym jako źródło rezerwowe dopuszcza się agregat prądotwórczy napędzany silnikiem, o którym mowa w ust. 1;

2)     w przypadku pracy pomp w systemie ciągłego podawania wody w pompowni należy zapewnić co najmniej dwie pompy, w tym jedną rezerwową o parametrach nie niższych od parametrów największej z zainstalowanych pomp.

3. Pompy powinny zapewniać wymagane ciśnienie przy największym poborze wody w hydrantach położonych najwyżej lub najbardziej niekorzystnie.

4. Pompy powinny być wyposażone w układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy.

5. Napęd pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinien spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych.

6.  Pompy zasila się z sieci elektroenergetycznej z obwodu niezależnego od wszystkich innych obwodów w obiekcie, spełniającego wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

W odniesieniu do instalacji i sieci wodociągowej przeciwpożarowej tak naprawdę nie istnieją dokładne wytyczne projektowania pompowni. Dlatego warto korzystać z informacji zawartych w normie dotyczącej projektowania instalacji tryskaczowej PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja [3].

Pompownia i jej usytuowanie

Pompownia powinna się znajdować w pomieszczeniu o odporności ogniowej co najmniej 60 minut. Jeżeli pomieszczenie pompowni stanowić będzie oddzielną strefę pożarową, to jego ściany i stropy powinny mieć odporność ogniową taką, jaka została określona dla stref pożarowych w danym budynku. Powinno to być pomieszczenie (do wyboru):

    • stanowiące oddzielny budynek,
    • będące budynkiem przylegającym do budynku chronionego urządzeniem tryskaczowym, do którego prowadzi bezpośredni dostęp z zewnątrz,
    • będące pomieszczeniem w budynku chronionym urządzeniem tryskaczowym z bezpośrednim dostępem z zewnątrz.

Pomieszczenie pompowni powinno być chronione urządzeniem tryskaczowym oraz wyposażone w wentylację w przypadku zastosowania pomp z silnikiem wysokoprężnym (Diesla) – wentylacja powinna spełniać wymagania dostawcy pompy, w szczególności w odniesieniu do szybkiego usuwania nadmiaru ciepła i spalin w momencie uruchamiania się pomp. W pomieszczeniu powinna być utrzymywana temperatura co najmniej:

    • 4°C w przypadku zastosowania pomp z silnikiem elektrycznym,
    • 10°C w przypadku zastosowania pomp z silnikiem Diesla.

Woda zasilająca pompownię nie powinna mieć temperatury wyższej niż 40°C. Jeśli zastosowane zostaną pompy zatapialne, temperatura wody nie powinna przekraczać 25°C (chyba że producent dopuszcza możliwość pracy silnika w temperaturze do 40°C zgodnie z normą EN 12259-12 [4]).

Warunek mówiący o konieczności ochrony za pomocą tryskaczy dotyczy wyłącznie pompowni zasilającej instalację tryskaczową. W przypadku pompowni zasilającej instalację lub sieć hydrantów nie jest on konieczny. Warunki zastosowania hydrantów i instalacji tryskaczowej są niezależne i wzajemnie niepowiązane. W budynku, w którym funkcjonuje instalacja hydrantów wewnętrznych, nie muszą być automatycznie stosowane tryskacze.

O tym, jak projektować pompę główną i osprzęt oraz pompy zapasowe wg normy 12845, przeczytasz więcej w: http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3638,pompownie-przeciwpozarowe-zasady-projektowania .

Na rynku oferowane są m.in. zestawy w postaci zespołów pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. Przygotowywane obecnie zmiany do przepisów idą w takim kierunku, aby można było wprowadzać do obrotu zestawy wyrobów z obowiązkiem znakowania zestawu jako całości, a nie jego poszczególnych elementów. W obecnym kształcie rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym zawiera wysokie wymagania dla pompowni pożarowych (więcej o tym w [6]) i zdaniem wielu producentów są one zbyt wygórowane.  W projekcie zmian do rozporządzenia jest m.in. propozycja wprowadzenia do grupy wyrobów budowlanych „10. stałe urządzenia przeciwpożarowe” objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zestawów hydroforowych zasilających sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową lub tylko hydrantową pod nazwą „zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych”. Ma też zostać wydłużony okres przejściowy, który umożliwi dostosowanie się producentów do wprowadzonych wymagań.

Publikacji zmian w rozporządzeniu w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym należy spodziewać się do końca 2020 r. Taki kierunek zmian spowoduje, że obowiązek znakowania „zespołu pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych” znakiem B i tym samym posiadania krajowej oceny technicznej i certyfikatu stałości właściwości użytkowych zacznie obowiązywać te wyroby od początku 2020 roku. Przebieg prac nad nimi znajduje się na stronie rządowego centrum legislacji - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335501/katalog/12697832#12697832

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010, nr 109, poz. 719, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU 2009, nr 124, poz. 1030).

3. PN-EN 12845+A1:2020-05 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

4. EN 12259-12:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 12: Pompy.

5. Sawczuk Małgorzata, Pompownie przeciwpożarowe – zasady projektowania, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3638,pompownie-przeciwpozarowe-zasady-projektowania.

6. Gawryluk Nikon, Siemiątkowski Grzegorz, Aktualne wymagania prawne dot. pompowni pożarowych, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5089,aktualne-wymagania-prawne-dot.-pompowni-przeciwpozarowych.

7. SPSP, Certyfikacja zestawów hydroforowych wymagana najwcześniej w 2022 r., http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5117,certyfikacja-zestawow-hydroforowych-wymagana-najwczesniej-w-2022-r

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!


[kanalizacja, instalacje ppoż, pompownie przeciwpożarowe,]

   22.09.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Czego powinieneś się spodziewać po pompie wodnej? »

Skorzystaj z platformy B2B dla instalatora »
pompa wodna termomodernizacja
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Co zamontować na kominie » Nowoczesne krany - jak działają »
wiem więcej » poznaj dziś »

 10 błędów w instalacji kanalizacji w domu jednorodzinnym » Energooszczędne źródła ciepła - zaprojektuj i wybuduj »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Przyszłość elektryka na polskim rynku pracy w ocenie badanych »


 Zdradzamy sposób na szybką naprawę usterki w wentylatorze »

Nowatorski sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
wentylator klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


 


Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

Na czym polega automatyzacja w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skorzystaj z kalkulatora doboru i wyceny grzejników »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj tajemnice niezawodnej armatury »

wentylatory do łazienke

 1 sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Pompy ciepła w przemyśle - poznaj ich zastosowanie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Układy hybrydowe w ogrzewaniu
  • - Bezprzewodowe systemy wentylacji
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent

Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,

a otrzymasz link do

mini e-book

"Jakość powietrza w szkołach
i przedszkolach 2021"

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl