WT 2021 a stosowanie kominków

Zestawienie wskaźników EP dla domu jednorodzinnego o powierzchni 115 m 2  z ogrzewaniem automatycznym kotłem węglowym na groszek, wspomaganym przez kominek spalający drewno: wariant 1 – bez kominka, wariant 2 – z udziałem 25% energii z kominka i wari
Zestawienie wskaźników EP dla domu jednorodzinnego o powierzchni 115 m 2 z ogrzewaniem automatycznym kotłem węglowym na groszek, wspomaganym przez kominek spalający drewno: wariant 1 – bez kominka, wariant 2 – z udziałem 25% energii z kominka i wari
rys. Autorzy

Wraz z początkiem 2021 roku zaczną obowiązywać nowe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej oraz wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej (EP). Przepisy zostały tak skonstruowane, żebyśmy zwiększali izolacyjność termiczną budynków i sprawność instalacji, obniżali emisję spalin oraz wykorzystywali odnawialne źródła energii. Jednym z paliw odnawialnych jest też drewno, które można spalać nie tylko w kotłach, ale i w kominkach. Skłaniało to projektantów do ujmowania kominków w obliczeniach charakterystyki energetycznej nowych budynków. Dotychczas zabieg ten ułatwiał sprostanie wymaganiom odnośnie do EP, jednak od 2021 r. będzie to praktycznie niemożliwe. Kominki pozostaną jednak urządzeniami, których niezaprzeczalnym atutem jest wytwarzana w pomieszczeniach atmosfera i poczucie wysokiego komfortu cieplnego.

Od 31 grudnia 2020 r. wskaźnik energii pierwotnej nieodnawialnej (EP) dla nowych budynków jednorodzinnych nie powinien przekraczać 70 kWh/m2a, a dla budynków wielorodzinnych 65 kWh/m2a. Wymagania dotyczące izolacji cieplnej są stosunkowo jednoznaczne i nie powodują problemów z doborem w projekcie konstrukcji, izolacji termicznej i stolarki. Ale na wynik końcowy EP wpływają także inne kwestie, m.in. wykorzystanie technologii ogrzewczo-wentylacyjnej o wysokiej sprawności oraz zastosowanie OZE, a więc zapewnienie niskiego współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

W celu spełnienia wymagań WT 2021 konieczne jest zatem połączenie wielu aspektów. Nie wystarczy doskonała izolacja cieplna przegród zewnętrznych – nawet gdy jest ona zdecydowanie lepsza od wymaganej w WT 2021. Nie wystarczy także zastosowanie najlepszych technologii konwencjonalnych, np. gazowych kotłów kondensacyjnych i ogrzewania niskotemperaturowego. Wymagania dotyczące EP zostały specjalnie tak sformułowane, że nie można ich spełnić bez wykorzystania energii odnawialnej w wysokosprawnych instalacjach.

 

Rynek, prawo budowlane i projekty

W wielu czasopismach i internetowych materiałach poradnikowych znaleźć można informacje, że kominki są wręcz standardem w nowych domach, urządzeniami zapewniającymi tanią i czystą energię do ogrzewania. Przy projektowaniu nowych budynków jednorodzinnych paliwo do kominków, czyli drewno, jest korzystne ze względu na bardzo niski współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wyznaczony w [1], wi = 0,2, czyli taki sam jak dla spalanej biomasy np. w wysokosprawnych kotłach peletowych. Ułatwiało to realizację wymogów warunków technicznych w zakresie wartości współczynnika EPmaks., czyli maksymalnego wskaźnika dopuszczalnej energii pierwotnej nieodnawialnej w budynkach jednorodzinnych.

Nie informuje się jednak użytkowników o tym, że w § 132.1 przepisy WT wyraźnie stanowią, iż budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien zostać wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. Oznacza to, że kominek nie powinien być podstawowym źródłem ogrzewania. Przepisy określają też wymagania dotyczące minimalnej kubatury – w § 132 ust. 3 podano, że kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3; 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, który wyklucza stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej w pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Podane zostały również wymagania dotyczące kominów i ich rozmiarów (§ 140).

Przepisy dopuszczają montaż kominka tylko w pomieszczeniach, w których zapewniony jest dopływ powietrza do paleniska w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej lub prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania nie mniejsza niż 0,2 m/s – dla kominków o obudowie otwartej. A to wymaga zastosowania w nowych budynkach odpowiednich nawietrzaków lub instalacji doprowadzającej powietrze do paleniska, stolarka i przegrody wykonane zgodnie z aktualnymi WT są bowiem szczelne i nie pełnią funkcji dostarczania powietrza do wentylacji. Powinno to zostać uwzględnione w projekcie i charakterystyce energetycznej.

Ponieważ kominek nie może być podstawowym urządzeniem grzewczym, w przypadku korzystania z drugiego urządzenia grzewczego spalającego paliwo konieczne jest zbudowanie dwóch systemów kominowych, § 141 WT zabrania bowiem stosowania grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych. Wyraźny nakaz stosowania odrębnych przewodów kominowych dla urządzeń spalających paliwa stałe zawiera § 145.1: trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego.

W § 141 WT zabroniono też stosowania indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych – czyli np. wyciągu kuchennego z wyprowadzeniem powietrza na zewnątrz (do przewodu wentylacji grawitacyjnej również nie wolno). Zgodnie z warunkami technicznymi należy zapewnić aby w pomieszczeniu, w którym zamontowano kominek, podciśnienie nie było niższe niż 4 Pa, co powoduje konieczność wyłączenia centralnej lub lokalnej rekuperacji (jeżeli jest zamontowana w budynku) ze względu na ryzyko powstania podciśnienia i zasysania spalin do pomieszczenia, np. przy zatkanych filtrach powietrza systemu wentylacji i otwartej szybie kominka.

W Niemczech w takich sytuacjach standardowo stosuje się specjalne systemy zabezpieczeń, które po rozpoznaniu wysokiej temperatury spalin w kominie kominka blokują pracę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W przypadku używania kominka w sposób rekreacyjny i sporadyczny nie stanowi to większego problemu.

Czytaj też: Kominy dla kotłów 5 klasy >>

Reasumując, zastosowanie kominka w domu zgodnym z WT 2021 wymaga szczególnej uwagi, aby spełnione zostały inne wymagania wpływające na charakterystykę energetyczną budynku. Ponadto od stycznia 2022 roku miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominki, piece, kuchenki) wprowadzane do obrotu i użytkowania będą musiały spełniać aktualne wymagania dot. efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń. Dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet sezonowa efektywność energetyczna nie może być niższa niż 65%, a dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania niż 30%. Zatem stosowanie kominka w budynku o izolacyjności termicznej i szczelności wymaganej przez WT 2021 wymaga spełnienia szeregu wymogów, których wcześniej nie trzeba było uwzględniać.

Budowanie domów z wentylacją grawitacyjną i kominkiem oraz drugim urządzeniem grzewczym na paliwo stale (raczej nie na biomasę, bo takie rozwiązanie nie ma sensu w kontekście EP i niskiego wi) lub kotłem gazowym może być jedynie nieskuteczną próbą obejścia wymagań WT. W domach z kotłem węglowym lub gazowym i kominkiem niemożliwe jest uzyskanie w charakterystyce energetycznej na tyle niskiego wskaźnika EP, że będzie on spełniał wymagania WT 2021.

Źródło ciepła a wskaźnik EP w projektach domów jednorodzinnych

Dla ilustracji opisywanego problemu wykorzystano dane z poradnika POBE [1]. Przeanalizowano w nim różne warianty instalacyjne najczęściej planowa­ne i stosowane przez inwestorów podczas budowy domu. Ze względu na nośnik energii wyróżniono czte­ry grupy wariantów:

  1. paliwo stałe: wariant 1 (kocioł na granulat węglowy – groszek), wariant 2 (kocioł na biomasę – pelet);
  2. paliwo gazowe (gaz ziemny wysokometanowy): wariant 3, 4 i 5 (z instalacją grzejnikową i płaszczyznową oraz ze wspomaganiem za pomocą kolektorów słonecznych lub powietrznej pompy ciepła dla c.w.u.);
  3. pompa ciepła: wariant 6, 7 i 8 (powietrzna, gruntowa oraz powietrzna ze wspomaganiem fotowoltaiką z założeniem 30-proc. autokonsumpcji);
  4. ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaiką z założeniem 30-proc. autokonsumpcji: wariant 9.

We wszystkich wariantach przyjęto ocieplenie prze­gród (współczynnik U) odpowiadające minimalnym wymaganiom WT 2021. Zbiorcze zestawienie wskaźników EU, EK i EP dla analizowanych wariantów zawiera tabela 1.


Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wt 2021, wskaźnik ep, izolacyjność termiczna, wymagania w zakresie izolacyjności termicznej, nieodnawialna energia pierwotna, charakterystyka energetyczna]

   09.12.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Sprawdź, jakie udogodnienia szykują się dla instalatorów i wykonawców w 2022 » 


Jak działają odnawialne źródła ciepła »

Na co warto zwrócić uwagę projektując instalację PV na dachach »
pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jaki system przeciwoblodzeniowy wybrać »

system przeciwoblodzeniowy


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 

 Jak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Smart City – utopia czy konieczność?
  • - Zmiany w systemach różnicowania ciśnienia
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl