Wentylacja pomieszczeń biurowych podczas pandemii – studium przypadku

Widok oczyszczacza podczas pracy w pomieszczeniu biurowym
Widok oczyszczacza podczas pracy w pomieszczeniu biurowym
fot. archiwum redakcji

Od jakości powietrza wewnętrznego – jego składu gazowego, zawartości pyłów oraz czystości mikrobiologicznej – zależy zdrowie i samopoczucie ludzi. W budynkach spędzamy ponad 80% czasu, a wiele z nich nie ma optymalnego dla naszego zdrowia mikroklimatu. Wyniki badań od lat wskazywały na znaczne przekroczenia zalecanych poziomów dwutlenku węgla, uniwersalnego wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego. Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy się temu problemowi baczniej przyglądać. Czy można skutecznie zapobiegać zagrożeniu zakażeniem w budynkach biurowych z wentylacją grawitacyjną – analizujemy na przykładzie siedziby naszej redakcji.

Jakość powietrza wewnętrznego zależy także od jakości powietrza zewnętrznego. Podczas badań wpływu smogu na zdrowie ludzi analizowano szczegółowo poszczególne jego frakcje podzielone według wielkości cząstek. Smog zawiera pyły atmosferyczne pochodzenia naturalnego i powstałe w wyniku działania człowieka oraz procesów produkcyjnych, zwłaszcza spalania paliw stałych. W toku ewolucji ludzki organizm wypracował sposoby radzenia sobie z pyłami pochodzenia naturalnego – takie jak działanie ochronne włosów nosa czy błon śluzowych dróg oddechowych, a zwłaszcza kaszel. Mechanizmy te są skuteczne w przypadku oddychania powietrzem, w którym znajdują się duże cząstki pyłów pochodzenia naturalnego i w umiarkowanych ilościach. Jednak wraz z industrializacją i urbanizacją rósł poziom pyłów zawieszonych – zmienny i bardziej dotkliwy w rejonach przemysłowych. W Polsce do pyłów z przemysłu i energetyki oraz komunikacji dołączyły te z niskiej emisji, głównie spalania paliw stałych w kotłach i piecach domowych. Corocznie przeprowadzane oceny jakości powietrza wskazują, że dopuszczalne przez polskie regulacje stężenia średniodobowe oraz średnioroczne są przekraczane w większości aglomeracji i miast mających powyżej 100 tys. mieszkańców, a także na obszarach pozamiejskich [1]. Ocenia się powietrze pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (poziomu SO2, NO2, CO, C6H6, O3, PM10, PM2,5, metali ciężkich: Pb, As, Cd i Ni w pyle PM10 oraz B(a)P w pyle PM10) oraz ochrony roślin (SO2, NOx, O3) z wykorzystaniem matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Obecnie powszechnie stosuje się następujący podział pyłów ze względu na rozmiar ich cząstek:

 • całkowity pył zawieszony (TSP, ang. Total Suspended Particles) – całkowity pył zawieszony w powietrzu;
 • PM10 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek poniżej 10 μm;
 • PM2,5–10 – oznaczany także jako PMc (ang. coarse) – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek pomiędzy 2,5 i 10 μm;
 • PM2,5 – o średnicach cząstek poniżej 2,5 μm;
 • pył submikronowy PM1 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek poniżej 1,0 μm;
 • pył ultradrobny PM0,1 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek poniżej 0,1 μm.

Normy jakości powietrza dla pyłu zawieszonego oraz zanieczyszczeń oznaczanych w tym pyle określone w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DzU 2012, poz. 1031) podano w tabeli 1.


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje, że nie istnieje bezpieczne dla zdrowia stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu i zaleca przyjmowanie znacznie niższych wartości, niż podają regulacje europejskie i polskie (tabela 2). Normy jakości powietrza w odniesieniu do pyłu zawieszonego również w wielu krajach pozaeuropejskich są bardziej rygorystyczne niż w UE i Polsce.


Powietrze w pomieszczeniach także zawiera szereg zanieczyszczeń, nie tylko gazy i pyły, ale także zarodniki grzybów, wirusy i bakterie, które tworzą bioareozol. Zanieczyszczenia biologiczne powietrza wewnętrznego mają dwojakie pochodzenie – zewnętrzne z powietrza atmosferycznego oraz ze źródeł wewnętrznych – w tym z górnych dróg oddechowych osób przebywających w pomieszczeniu oraz osadzającego się mikropyłu, w którym znajdują się m.in. zarodniki grzybów domowych i bakterie rozmnażające się np. na złuszczonym naskórku, włosach, strzępkach tkanin, bieliźnie czy wykładzinach, a także wirusy. Gdy zapewniona jest skuteczna wentylacja i odpowiednia wilgotność, a pomieszczenia są sprzątane, te mikroorganizmy i pyły nie są szczególnym zagrożeniem – to po prostu nasi niewidzialni towarzysze życia. Jeszcze do niedawna poza obiektami służby zdrowia oraz laboratoriami niewiele uwagi poświęcano bioaerozolom pochodzenia wewnętrznego i jakości powietrza w budynkach mieszkalnych, biurowych i szkolnych w aspekcie zakażeń chorobami powodowanymi przez wirusy. Jakość powietrza wewnętrznego nabrała szczególnego znaczenia w czasie pandemii, zwłaszcza w budynkach, w których nie ma wentylacji mechanicznej i mechanicznej z uzdatnianiem powietrza. A takich obiektów jest bardzo dużo.

Czytaj też: Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny >>

---

Literatura

 1. Juda-Rezler K., Toczko B. (red.), Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2016.
 2. PN-EN ISO 16890 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie wielkości cząstek pyłu (ePM).
 3. Ryńska Joanna, Filtry antysmogowe w rekuperatorach, „Rynek Instalacyjny” 12/2020, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5207,filtry-antysmogowe-w-rekuperatorach.
 4. Charkowska Anna, Nowa klasyfikacja filtrów powietrza dla wentylacji ogólnej. Porównanie norm PN-EN 779:2012E i PN-EN ISO 16890:2017, „Rynek Instalacyjny” 10/2018, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4598,nowa-klasyfikacja-filtrow-powietrza-dla-wentylacji-ogolnej.
 5. Charkowska Anna, Nowa klasyfikacja wysokoskutecznych filtrów powietrza, „Rynek Instalacyjny” 11/2018, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4630,nowa-klasyfikacja-wysokoskutecznych-filtrow-powietrza.
 6. https://copperalliance.pl/final-akcji-bezpieczny-szpital-przyszlosci/ (dostęp: 25.01.2021).
 7. Ryńska Joanna, Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego, „Rynek Instalacyjny” 11/2020, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5181,zapobieganie-rozprzestrzenianiu-sie-wirusow-sars-cov-2-w-pomieszczeniach.-zalecenia-eksploatacyjne-i-urzadzenia-do-uzdatniania-powietrza-wentylacyjnego.
 8. Ryńska Joanna, Usuwanie wirusów, grzybów i bakterii z powietrza wentylacyjnego i obiegowego, „Rynek Instalacyjny” 7–8/2020, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5098,usuwanie-wirusow-grzybow-i-bakterii-z-powietrza-wentylacyjnego-i-obiegowego.
 9. Badyda Artur, Dąbrowiecki Piotr, Smog w Polsce. Skutki dla zdrowia człowieka, Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, Warszawa, 27.11.2019.

W artykule:

• Wielkość pyłów a ich szkodliwość
• Dane o pyłach zawieszonych a filtry w wentylacji mechanicznej
• Wentylacja naturalna, czyli kiedy otwierać okna?

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wentylacja, pomieszczenia biurowe, pandemia, ruch powietrza, jakość powietrza, jakość powietrza wewnętrznego, analiza przypadku]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   20.02.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl