Wentylacja szkół – rekomendacje REHVA

mat. REHVA

REHVA – Europejska Federacja Stowarzyszeń Ogrzewnictwa Wentylacji i Klimatyzacji – opublikowała zalecenia dla administracji i personelu szkół w zakresie wentylacji i higieny sanitarnej. Jest to podsumowanie porad dotyczących funkcjonowania instalacji i korzystania z usług serwisowych oraz instalacyjno-budowlanych w szkołach w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Zalecenia te kierowane są do dyrektorów szkół, nauczycieli i kierowników placówek oświatowych.

Przed podjęciem działań zapobiegawczych konieczne jest przypomnienie informacji o najczęstszych czynnikach zakaźnych i drogach przenoszenia się wirusów powodujących COVID-19 – są to cztery drogi transmisji (rys. 1):

 1. przez bliski kontakt, w odległości 1–2 m – wirus jest przenoszony drogą kropelkową podczas rozmowy, kichania lub kaszlu;
 2. przez powietrze wewnętrzne unoszące aerozole (wysuszone małe kropelki powstające podczas oddychania, mówienia, kichania lub kaszlu), które mogą utrzymywać się w powietrzu przez wiele godzin i być przenoszone na duże odległości;
 3. poprzez kontakt powierzchniowy (ręka-ręka, ręka-powierzchnia itp.);
 4. poprzez korzystanie z urządzeń i pomieszczeń sanitarnych – droga fekalna i oralna.
Rys. 1. Drogi rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Rys. Francesco Franchimon

 

Ogólne wskazówki dla administracji budynków zawiera m.in. dokument WHO pt. „Wytyczne dotyczące zapobiegania i kontroli COVID-19 w szkołach”. Wiele krajowych wytycznych koncentruje się na obserwacji i monitorowaniu objawów, zasadach zachowania dystansu i dobrych praktykach dotyczących higieny. Natomiast REHVA w celu utrzymania możliwie niskiego ryzyka zakażenia zaleca dodatkowo podejmowanie odpowiednich środków w zakresie wentylacji (zapobieganie przenoszeniu wirusa drogą powietrzną) oraz instalacji sanitarnych (zapobieganie przenoszeniu wirusa poprzez dotyk urządzeń sanitarnych).

Czytaj też: Wentylacja szkół – zalecenia a rzeczywistość >>

Wentylacja

W licznych europejskich szkołach skuteczna wentylacja jest wciąż dużym wyzwaniem. Wiele z nich wentylowanych jest w sposób naturalny, np. za pomocą otwierania okien. Wentylacja naturalna zależy w znacznym stopniu od różnicy temperatury między powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem zewnętrznym oraz siły i kierunku wiatrów. Tym samym nie zawsze może ona zapewnić wystarczającą ilość powietrza do wymaganej wymiany. Tylko systemy wentylacji mechanicznej zapewniają wymaganą ilość powietrza i pracę w każdych warunkach przez cały rok.
REHVA zaleca podejmowanie następujących działań praktycznych w celu doraźnej optymalizacji wentylacji:

1. Zapewnij wentylację pomieszczeń powietrzem zewnętrznym. Sprawdź, czy systemy wentylacyjne w salach lekcyjnych, naturalne lub mechaniczne, działają prawidłowo:

 • sprawdź, czy można otworzyć okna i nawiewniki;
 • wyczyść kratki wentylacyjne, aby nie blokować dopływu powietrza;
 • zleć firmie serwisowej sprawdzenie działania systemów wentylacji mechanicznej.

2. Zainstaluj detektor CO2 z wyświetlaczem informującym o poziomie tego gazu (w formie cyfrowej lub za pomocą kolorowych diod – zielona/żółta/czerwona) przynajmniej w tych salach, w których wentylacja zależy od otwierania okien i/lub drożności nawiewników. Detektor pokazuje, czy trzeba wspomóc wentylację naturalną poprzez otwarcie okna. Upewnij się, że detektor CO2 w klasie jest umieszczony w widocznym miejscu, z dala od wlotów świeżego powietrza (np. otwartych okien), najlepiej na ścianie wewnętrznej na wysokości strefy oddychania w pozycji siedzącej – czyli ok. 1,5 m. W czasie pandemii COVID-19, aby zapewnić jak najlepszą wentylację, sugeruje się zmianę domyślnych ustawień wskaźnika sygnalizacji świetlnej detektorów: żółty kolor – przekroczenie 800 ppm, czerwony kolor – przekroczenie 1000 ppm.

3. Sprawdź godziny pracy systemów wentylacji mechanicznej. Przełącz wentylację na prędkość nominalną co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć w szkole i wyłącz lub zmniejsz prędkość 2 godziny po zajęciach. Utrzymuj działanie wentylacji w toalecie z nominalną prędkością w podobny sposób jak w głównej instalacji wentylacyjnej.

4. Przełącz centrale wentylacyjne z recyrkulacją na 100% powietrza zewnętrznego.

5. Dostosuj nastawy systemów wentylacji kontrolowanych poziomem CO2 (jeśli są stosowane). W takich rozwiązaniach wymiana powietrza jest automatycznie zmniejszana przy mniejszej liczbie osób, aby zaoszczędzać energię. Jednak aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych, konieczna jest pełna wentylacja, nawet jeśli obecna jest tylko część uczniów. Zapytaj firmę serwisującą, czy twoja szkoła posiada wentylację kontrolowaną poziomem CO2. W praktyce to firma serwisująca ustawia wartości zadane.

6. Przekaż nauczycielom instrukcje dotyczące korzystania z urządzeń wentylacyjnych:

 • Otwieraj okna i nawiewniki wentylacyjne tak często, jak to możliwe w godzinach szkolnych. Uchylanie (otwieranie) okien w górnej części zmniejsza ryzyko przeciągu. W pomieszczeniach z mechanicznym nawiewem i wywiewem zwykle nie jest to konieczne, ale dodatkowa wentylacja jest wskazana, o ile nie zakłóca pracy instalacji wentylacji mechanicznej.
 • Zapewnij regularne wietrzenie przez okna w czasie przerw, także w budynkach z instalacją mechaniczną.
 • Upewnij się, że przepływ powietrza przez nawiewniki i kratki wentylacyjne nie jest zasłonięty lub zablokowany przez zasłony lub meble.
 • Miej oko na wszystkie zainstalowane detektory CO2 (poproś uczniów o pomoc). Należy pamiętać, że więcej aerozoli z procesów oddychania jest uwalnianych podczas takich zajęć, jak śpiew lub wychowanie fizyczne.
 • Możesz używać lokalnych układów chłodzenia, klimakonwektorów (fan coili) lub klimatyzatorów (mono i split), jednak upewnij się, że świeże powietrze zewnętrzne jest dostarczane w odpowiedniej ilości przez wentylację mechaniczną lub otwarte okna.
 

Rys. 2. Detektory: a) z wyświetlaczem wartości poziomu CO2 i kolorowymi diodami sygnalizacyjnymi, b) detektor CO2 z diodami sygnalizacyjnymi umieszczony obok tablicy, c) detektor wielofunkcyjny umożliwiający automatyczne sterowanie wentylacją – kontroler dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności w obiektach użyteczności publicznej

 

W dłuższej perspektywie poprawa wentylacji ma wpływ nie tylko na zapobieganie pandemii. Zła jakość powietrza w pomieszczeniach prowadzi m.in. do bólu głowy, zmęczenia i obniżonej wydajności nauki.

Niektórzy wykonawcy i firmy serwisowe oferują obecnie szybką wymianę filtrów, ale nie jest to konieczne, aby zmniejszyć ryzyko infekcji. Filtry należy bowiem wymieniać wtedy, gdy jest to konieczne lub zaplanowane. Ponadto wiele mówi się o schładzaniu i nawilżaniu powietrza, jednak zmiana nastaw systemu chłodzenia na niższe wartości nie jest konieczna, a w szkołach niewskazana. To samo dotyczy stosowania nawilżaczy, ponieważ nie ma dowodów na to, że jest to rozwiązanie rzeczywiście skuteczne. Skoncentruj się na kwestiach, które naprawdę mają znaczenie, takich jak odpowiednia wentylacja – czyli wymiana powietrza.

Czytaj też: zaFrapuj się na powietrze i energię >>

Instalacje i urządzenia sanitarne

Zalecenia dotyczące urządzeń sanitarnych – kranów, toalet, kanalizacji:

 • Spłucz wszystkie toalety, krany i prysznice przed ponownym otwarciem szkoły po okresie zdalnej nauki lub kilkudniowej przerwie. Jeśli krany nie były używane przez kilka tygodni, woda, która nadal znajduje się w rurach, może być złej jakości.
 • Sprawdź, czy krany z wodą we wszystkich toaletach są sprawne (łącznie z dozownikami mydła i ręcznikami papierowymi) lub zapewnij inne urządzenia do dezynfekcji rąk po skorzystaniu z toalety.
 • Często używane krany z wodą zastąp kranami z czujnikiem, aby można było z nich korzystać bez dotykania.
 • Upewnij się, że odpływy podłogowe nie wysychają, aby uniknąć przenikania wyziewów z kanalizacji. Regularnie napełniaj odpływy wodą. Dodaj trochę oleju, aby zapobiec szybkiemu odparowaniu uszczelnienia wodnego.
 • Umieść instrukcje zalecające spłukiwanie toalet przy zamkniętej pokrywie oraz mycie rąk po skorzystaniu z toalety.


Literatura

 1. https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance.
 2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.
 3. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions.
 4. https://www.unicef.org/media/66216/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4.
 5. https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_Guidance_School_Buildings.pdf.
Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wentylacja szkół, jakość powietrza w pomieszczeniach, zalecenia rehva, rehva, covid-19, koronawirus]

 

Rys. 2. Detektory: a) z wyświetlaczem wartości poziomu CO2 i kolorowymi diodami sygnalizacyjnymi, b) detektor CO2 z diodami sygnalizacyjnymi umieszczony obok tablicy, c) detektor wielofunkcyjny umożliwiający automatyczne sterowanie wentylacją – kontroler dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności w obiektach użyteczności publicznej

   16.03.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowe kotły gazowe
 • - Retencja wód opadowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl