Bezpieczeństwo parkingów podziemnych w świetle zmieniającej się struktury rodzajowej pojazdów osobowych

Mobilny robot ładujący Volkswagen Group Components
Mobilny robot ładujący Volkswagen Group Components
rys. Autorzy

Ryzyko zapalenia się samochodu elektrycznego nie jest większe niż w przypadku samochodu zasilanego paliwem węglowodorowym. Jednak jeśli samochód elektryczny będzie uczestniczył w pożarze rozwijającym się w garażu podziemnym, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze w porównaniu z pożarem samochodu z napędem tradycyjnym. W kwestii bezpieczeństwa garaży podziemnych, w których parkują samochody elektryczne, więcej jest wątpliwości niż jednoznacznych wskazówek. Powszechne jest jednak przekonanie, że w garażach takich rośnie znaczenie wentylacji mechanicznej, która podczas pożaru odprowadza na zewnątrz trujące substancje, zwłaszcza powstające w procesie palenia baterii litowo-jonowej, oraz wodór pojawiający się przy gaszeniu tych baterii wodą.

Pojawienie się samochodów elektrycznychgarażach podziemnych jest oczywistym następstwem ich coraz większej popularności. Silne naciski na ochronę środowiska oraz wymóg zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez transport drogowy powodują zwiększone zainteresowanie pojazdami zasilanymi elektrycznie i zapewne przyspieszą tendencję do wymiany samochodów z silnikami spalinowymi na samochody elektryczne. Przepisy pojawiające się w tym zakresie dotyczą głównie zapewnienia odpowiedniej liczby punktów do ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miasta oraz w obrębie garaży podziemnych. Należy przyznać, że parkingi podziemne są doskonałym miejscem do ładowania samochodów elektrycznych, czy to w przypadku budynków użyteczności publicznej, obiektów handlowych, czy budynków mieszkalnych.

Czy samochód elektryczny w garażu podziemnym może stanowić zagrożenie?

Od jakiegoś czasu pojawiły się wątpliwości, czy parkowanie oraz ładowanie samochodów elektrycznych w garażach podziemnych jest bezpieczne i czy pojawienie się tych samochodów w garażach podziemnych nie zwiększa zagrożenia pożarowego.

 

Wiedza, na której opieramy większość naszych opinii i decyzji, pochodzi w dużej mierze z doświadczenia i analizy statystyk dotyczących dotychczasowych zdarzeń. To one pozwalają nam oceniać proponowane rozwiązania oraz ryzyko, które się z nimi wiąże. Są one również podstawą programów szkoleń służb ratowniczych. W przypadku parkowania samochodów elektrycznych w garażach podziemnych nie mamy takiego doświadczenia ani bazy danych statystycznych, które ułatwiłyby decyzje i pozwoliły szacować ryzyko. Dodatkowo borykamy się z brakiem informacji o szybkości wydzielania się ciepła w przypadku pożaru samochodu zasilanego baterią litowo-jonową oraz o działaniu mechanizmów bezpieczeństwa, w które wyposażone są takie baterie. Wywołuje to sceptycyzm i niepewność zarówno wśród użytkowników, jak i ekip ratowniczych. Wszystkie kraje, w których rynek samochodów elektrycznych rozwija się dynamicznie, napotykają podobne problemy, chociaż po ich drogach porusza się zdecydowanie więcej samochodów elektrycznych niż po naszych.

Wyniki prowadzonych na całym świecie badań pokazują, że ryzyko zapalenia się samochodu elektrycznego nie jest większe niż samochodu zasilanego paliwem tradycyjnym. Dotyczy to zarówno postoju, jak i procesu ładowania. Ewentualne powody zapalenia się samochodu elektrycznego oraz rozwój tego pożaru w obrębie baterii przedstawione zostały w poprzednim artykule („Rynek Instalacyjny” 1–2/2021 [8]).

Zasadniczo pożary wybuchające współcześnie w garażach podziemnych mają dużo bardziej intensywny przebieg i szybkość rozwoju niż jeszcze 20–30 lat wcześniej i nie jest to związane z możliwością parkowania w nich samochodów elektrycznych. Tezę tę zdaje się potwierdzać pożar, który miał miejsce w październiku 2020 w garażu podziemnym budynku zlokalizowanego przy ul. Górczewskiej w Warszawie. Do dzisiaj nie zostały potwierdzone wstępne przypuszczenia, że na parkingu znajdował się samochód elektryczny. Szybki rozwój pożaru oraz niemożność ugaszenia go w początkowej fazie spowodowały przeniesienie ognia na inne samochody i rozwój pożaru o niespotykanej mocy.

Pojawiają się opinie, że osiąganie tak duży mocy podczas pożarów samochodów w garażach podziemnych związane jest przede wszystkim ze zmianą materiałów, z których konstruowane są współczesne samochody [1, 2]. Ilość plastiku wśród tych materiałów zwiększyła się w ostatnich latach znacząco, np. aktualnie 85% nowych samochodów ma bak na benzynę wykonany z plastiku. Średni udział tworzyw sztucznych w masie samochodów produkowanych pod koniec XX wieku wynosił 7,5%, w samochodach wytwarzanych na przełomie XX i XXI w osiągnął 17%, a w samochodach produkowanych obecnie zwiększył się do ok. 38% [3]. Drugim powodem jest wielkość samochodów, współcześnie mają one duże gabaryty i są to najczęściej samochody typu SUV, co powoduje, że odległości między pojazdami na parkingach podziemnych znacznie się zmniejszyły i dużo łatwiej o przeniesienie pożaru na kolejny samochód [1].

W tych warunkach jeśli w garażu podziemnym, w którym parkuje samochód elektryczny, wybuchnie pożar, to samochód ten z pewnością ulegnie zapaleniu, podobnie jak inne pojazdy. W pierwszej kolejności zapaleniu ulegnie karoseria i wnętrze samochodu. Do zapłonu baterii dojdzie dopiero, gdy jej wnętrze podgrzeje się do temperatury ok. 70–100°C. Jeśli wcześniej uda się pożar ugasić, to do zapalenia baterii nie musi dojść.

Czytaj też: Nowe wyzwania dla wentylacji garaży, samodzielnych urządzeń gaśniczych i konstrukcji obiektów >>

Konsekwencje udziału samochodu elektrycznego w pożarze garażu podziemnego

Jak wspomniano wcześniej, ryzyko zapalenia się samochodu elektrycznego nie jest większe niż samochodu zasilanego paliwem węglowodorowym. Jeśli jednak samochód elektryczny będzie uczestniczył w pożarze rozwijającym się w garażu podziemnym, to konsekwencje takiego pożaru mogą być zdecydowanie poważniejsze w porównaniu z pożarem samochodu z napędem tradycyjnym (rys. 1). Związane to jest przede wszystkim ze zwiększoną emisją trujących związków, takich jak fluorowodór, fluorek fosforylu, cyjanowodór, chlorowodór czy tlenek węgla.


Rys. 1.  Schemat przedstawiający zagrożenia mogące wystąpić w garażu podziemnym w efekcie pożaru, w którym weźmie udział samochód elektryczny

Substancje te będą uwalniane w procesie spalania baterii litowo-jonowej i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ekip ratowniczych, będą również osiadać na ścianach garażu i na odzieży służb ratowniczych. Spowoduje to, że nawet jeśli konstrukcja garażu przetrwa pożar, garaż nie będzie się nadawał do użytkowania przez długi okres z powodu konieczności przeprowadzenia dokładnej dekontaminacji. Będzie ona konieczna, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że nawet po usunięciu spalonej baterii z garażu podziemnego z zanieczyszczonych ścian może być emitowany fluorowodór [4].

---

Literatura

  1. Brandt A.W., Glansberg K., Charging of electric cars in parking garages, RISE-report 2020:30
  2. Boehmer H., Klassen M., Olenick S., Modern Vehicle Hazards in Parking Structures and Vehicle Carriers, NFPA 2020
  3. Mrozik M., Analiza udziału tworzyw sztucznych w budowie pojazdu osobowego, „Autobusy” 5/2012, s. 325–330
  4. Välisalo T., Firefighting in case of Li-Ion battery fire in underground conditions: Literature study, Research Report, VTT-R-00066-19
  5. Risk minimisation of electric vehicle fires in underground traffic infrastructures, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC, Research project AGT 2018/006 petitioned by the Tunnel Research Working Group, August 2020
  6. Boe A.G., Reitan N.K., Fire Risks of Electrical Vehicles in Underground Car Parks, Fourth International Conference on Fire in Vehicles, October 5-6, 2016, Baltimore, USA, 243
  7. https://www.volkswagenag.com/ (dostęp: 12.03.2021)
  8. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5251, identyfikacja-zagrozen-zwiazanych-z-uzytkowaniem-samochodow-z-napedem-elektrycznym-w-kontekscie-ich-parkowania-w-budynkach

W artykule:

• Czy samochód elektryczny w garażu podziemnym może stanowić zagrożenie?
• Konsekwencje udziału samochodu elektrycznego w pożarze garażu podziemnego
• Propozycje działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w garażach podziemnych

streszczenie

Struktura rodzajowa samochodów parkujących w garażach podziemnych zmienia się, związane jest to z pojawieniem się na naszych drogach samochodów elektrycznych. Badania pokazują, że parkowanie samochodów elektrycznych w garażach nie zwiększa prawdopodobieństwa wybuchu pożaru ani jego mocy. Pojawiają się jednak inne zagrożenia związane ze związkami uwalnianymi w czasie palenia się samochodu zasilanego baterią litowo-jonową. W artykule przedstawiono te zagrożenia i rozpatrzono możliwe do zastosowania rozwiązania.abstract

The generic structure of cars parked in underground garages is changing, which is related to the appearance of electric cars on our roads. Researches show that the appearance of electric cars in garages does not increase the probability of a fire and the power of such a fire. However, there are other risks associated with the chemical compounds released during the combustion of a car powered by a lithium-ion battery. The article presents these threats and considers possible solutions.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[garaż podziemny, samochód elektryczny, pożar w garażu, wentylacja garażu, wentylacja garaży podziemnych, wentylacja mechaniczna]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   04.06.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowe kotły gazowe
  • - Retencja wód opadowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl