Moja Woda – nowy program dotacji i przykładowe rozwiązania techniczne

Zbiornik naziemny o pojemności 300 l stylizowany na amforę
Zbiornik naziemny o pojemności 300 l stylizowany na amforę
Fot. GRAF

Pod koniec marca 2021 roku uruchomiona została druga pula środków w programie „Moja Woda” – dotacji na inwestycje indywidualne w rozwiązania dla małej retencji. W tegorocznym rozdaniu pojawiło się kilka zmian, ale najważniejsze zasady programu pozostały takie same.

U podstaw programu leży ochrona zasobów wodnych i minimalizacja zjawiska suszy. Środkiem do osiągnięcia tych celów ma być zwiększenie retencji oraz wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych na posesjach przy domach jednorodzinnych. Dzięki dotacjom z programu „Moja Woda” na terenie takich nieruchomości mają się pojawić trwałe rozwiązania służące do zatrzymania i zagospodarowania całości wód opadowych lub roztopowych powstających na danym terenie. Założono następujące wskaźniki realizacji programu [1]:

 • planowana ilość zagospodarowanych wód opadowych i roztopowych rocznie: 32,102 mln m3;
 • planowana liczba rozwiązań do zagospodarowania wody opadowej i roztopowej: 42,04 tys. sztuk, budżet przeznaczony na cały program: 210,2 mln zł. Jest to jednak wartość szacunkowa – w pierwszej puli (100 mln zł) zakładano 20 tys. mikroinstalacji, a powstało ich ok. 25 tys.

Cel: retencja całości wód opadowych

Przedsięwzięcie należy zrealizować tak, by nie odprowadzać wód opadowych i roztopowych poza teren nieruchomości (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej czy rowów odwadniających, ale też na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.). Jeśli jednak na danym obszarze występuje sieć kanalizacji deszczowej i posesja wnioskodawcy jest już do niej podłączona, takie podłączenie może zostać utrzymane. Warunkiem jest aktualizacja warunków przyłączenia – tak, by poza nieruchomość kierować tylko odpływ awaryjny, czyli nadmiar wód powstających w sytuacji wyjątkowej, takiej jak deszcz długotrwały czy nawalny. Nie jest natomiast dopuszczalne finansowanie przedsięwzięcia zakładającego odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Odbiorcy i warunki uzyskania dotacji

Podobnie jak w ubiegłym roku, program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych – istniejących, które wyposażone są w system odprowadzania wód deszczowych, oraz planowanych lub w budowie, dla których taki system przewidziano w projekcie budowlanym. Budynek, który na etapie składania wniosku o dotację jest projektowany lub w budowie, musi zostać oddany do użytkowania przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Zarówno instalacje, na które wnioskodawca uzyska dotację, jak i zagospodarowane za ich pomocą wody opadowe mogą być wykorzystane tylko do celów prywatnych. Nie mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej ani rolniczej.

Dotacje można uzyskać na przedsięwzięcia [1]:

 • już zakończone, jednak pod warunkiem, że rozpoczęły się one po 1 czerwca 2020 r. (był to początek naboru do programu) i nie uzyskały wcześniej dotacji z „Mojej Wody” lub innych programów NFOŚiGW lub WFOŚiGW;
 • trwające, jednak ich zakończenie powinno nastąpić do 12 miesięcy od daty wpływu pierwszego wniosku o dotację i do 30 czerwca 2024 r. (to data poniesienia ostatniego kosztu kwalifikowanego);
 • projektowane, zgodnie z powyższymi zasadami dla przedsięwzięć trwających.

Wnioski o dotację można składać do odpowiednich WFOŚiGW na dwa sposoby, jednak w obu przypadkach trzeba mieć założone konto na Portalu Beneficjenta przypisanego do odpowiedniego WFOŚiGW:

 • za pomocą pisma ogólnego na platformie ePUAP z wykorzystaniem formularza wniosku z Portalu Beneficjenta – wystarczy wtedy forma elektroniczna;
 • bezpośrednio z Portalu Beneficjenta – wówczas wniosek trzeba złożyć i w wersji elektronicznej, i papierowej.

Czytaj też: Ochrona przed przepływem zwrotnym w kanalizacji >>

Wsparcie w programie ma formę bezzwrotnej dotacji, wypłacanej jako refundacja (do 12 miesięcy po otrzymaniu decyzji o przyznanej dotacji). Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki wypłaty dotacji, żeby dotrzymać wymaganych w regulaminie programu [1] terminów:

 • do wypłaty dotacji konieczne jest złożenie wniosku o płatność (do 10 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia), którego brak może skutkować unieważnieniem decyzji o przyznaniu dotacji;
 • wypłata dotacji może nastąpić po zakończeniu przedsięwzięcia – czyli po podpisaniu protokołu końcowego lub przedstawieniu oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac.

Koszty i rozwiązania techniczne

Minimalna wartość (w zakresie kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięcia, na które można otrzymać dotację, wynosi 2 tys. zł. Wartości maksymalnej samego przedsięwzięcia nie określono. Niezależnie jednak od jego wartości dotacja może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 r., ale jednocześnie nie więcej niż 5 tys. zł [1].

---

Literatura

 1. WFOŚiGW w Warszawie, Regulamin naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024, marzec 2021, https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/moja_woda/od_22032021/2_Regulamin_Moja_Woda_drugi_nabor.pdf (dostęp: 13.05.2021)
 2. Systemowe rozwiązania dla dachów zielonych, wrzesień 2020, https://www.doerken.com/pl/news/posts/czymjestmatadrena-owa.php (dostęp: 13.05.2021)
 3. Szpakowski Wojciech, Rayss Joanna, Lademann Dorota, Ogród deszczowy w 5 krokach, Wyd. Gdańskie Wody, kwiecień 2018 http://www.gdmel.pl/mala-retencja/poradnik (dostęp: 13.05.2021)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065 oraz DzU 2020, poz. 1608 i 2351)
 5. PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
 6. Materiały techniczne firm: Delfin, Dorken, GRAF, Greenfond, Leca, Optigrun, Sempergreen, Wilo

W artykule:

• Cel: retencja całości wód opadowych
• Odbiorcy i warunki uzyskania dotacji
• Koszty i rozwiązania techniczne

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[program "moja woda", deszczówka, zbieranie wody opadowej, zbiornik na wodę deszczową, zbiornik naziemny na wodę, program dotacji]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   07.06.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowe kotły gazowe
 • - Retencja wód opadowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl