Rury preizolowane w komunalnych sieciach ciepłowniczych – wybrane zagadnienia

Montaż stalowych rur preizolowanych
Montaż stalowych rur preizolowanych
fot. Radpol

W komunalnych sieciach ciepłowniczych stosuje się obecnie najczęściej rury preizolowane. Zapewniają one optymalną, bezawaryjną pracę rurociągu przez wiele lat i znaczne ograniczenie strat ciepła. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów istotne jest jednak zastosowanie rozwiązań systemowych o odpowiedniej jakości, a także staranność montażu.

Na przełomie lat 1989 i 1990 w Polsce zaczęto powszechnie wymieniać istniejące sieci ciepłownicze na rurociągi wykonywane z rur preizolowanych. Technologia ta była u nas stosunkowo młodym rozwiązaniem i miała stanowić antidotum na zły stan techniczny i uszkodzenia zarówno rur przewodowych, jak i warstw izolacji, a tym samym duże straty ciepła na przesyle. W technologii preizolowanej realizowano także nowe inwestycje, czego skutkiem były nie tylko większa trwałość i bezawaryjność sieci, ale też znaczne zmniejszenie strat ciepła.

Rury preizolowane do dziś zajmują wiodące miejsce jako technologia budowy komunalnych wodnych sieci ciepłowniczych, zarówno o parametrach niskich (maks. temperatura wody 115°C), jak i wysokich (temperatura wody od 115 do 150°C). Zastosowanie systemów rur preizolowanych – oczywiście prawidłowo dobranych i wykonanych – nie tylko zapewnia optymalną kosztowo eksploatację rurociągów, ale też znacznie przyspiesza prace budowlane, a dzięki systemowym rozwiązaniom zabezpieczenia połączeń umożliwia zachowanie ciągłości izolacji.

System rur preizolowanych

Rury preizolowane dostarczane są na plac budowy jako gotowe układy składające się z trzech podstawowych warstw: rura przewodowa (właściwa rura prowadząca wodę grzewczą), warstwa izolacji, płaszcz osłonowy.

Dla mniejszych średnic (np. przyłącza w zakresie DN 32–100) zarezerwowane są rury samokompensujące, z falistą (giętką) rurą przewodową. Rury giętkie mogą być wykonywane ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316L). Wyposażone są wówczas w dodatkową folię z tworzywa sztucznego między właściwą warstwą izolacji, tj. giętką pianką poliuretanową, a płaszczem osłonowym. Dla rozwiązań niskotemperaturowych (np. 80°C) wykonywane są z tworzyw sztucznych, np. polietylenu sieciowanego (PE-X), polietylenu o wysokiej wytrzymałości (np. PE typu 100) lub polibutylenu (PB). Rury znajdują się wówczas w osłonie z zamkniętokomórkowej pianki z polietylenu sieciowanego (XLPE), a funkcję płaszcza pełni rura karbowana z HDPE, chroniąca m.in. przed przechodzeniem wody gruntowej do warstwy izolacji. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 15632-3 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych rur giętkich [1].

Rury przewodowe w większych średnicach wykonywane są jako rury stalowe bez szwu, w sztangach o długości 6, 12 i 16 m. Powierzchnia zewnętrzna rury musi być odpowiednio przygotowana (śrutowana) w celu zapewnienia właściwej przyczepności pianki poliuretanowej. Każda rura (a także kształtka systemowa) musi mieć końce wolne od izolacji i płaszcza osłonowego, przygotowane do spawania. Rury przewodowe o średnicach nominalnych DN ≤ 250 można wykonywać jako podwójne – w jednym rdzeniu izolacji w płaszczu osłonowym umieszcza się dwie rury przewodowe.

Materiał izolacyjny rur sztywnych stanowi najczęściej pianka poliuretanowa (PUR), rzadziej poliizocyjanuranowa (PIR). Materiały te wyróżniają się przede wszystkim niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, w zależności od gęstości materiału i technologii wykonania wynosi on mniej niż 0,035 W/(mK), a nawet poniżej 0,025 W/(mK), oraz trudnopalnością i małą nasiąkliwością. Dla rozwiązań wysokoparametrowych stosuje się pianki PUR sztywne zamkniętokomórkowe (temperatura pracy ciągłej 135–150°C) oraz pianki PIR (temperatura pracy ciągłej 150–200°C) [2]. Warstwę izolacji wyposaża się we wtopione w nią dwa przewody alarmowe, które przekazują sygnał w momencie przekroczenia dopuszczalnej wartości wilgotności lub przerwania przewodu alarmowego. Umożliwia to szybką interwencję w razie uszkodzenia lub awarii – dokładność lokalizacji wycieku wynosi ok. 1 m na 1 km rury.

Płaszcz osłonowy wykonywany jest z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE 3. generacji, co najmniej PE 80) lub z pasów blachy aluminiowej albo stalowej ocynkowanej nierdzewnej, nawijanych w technologii spiro. Płaszcz polietylenowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 [3] w zakresie m.in. gęstości czy własności mechanicznych surowca, a także średnic i grubości ścianek.

Czytaj też: Technologie wodorowe w ogrzewnictwie >>

Oferta rur prefabrykowanych uzupełniana jest o armaturę i kształtki preizolowane oraz odpowiedni system łączenia.

---

Literatura

 1. PN-EN 15632-3 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych rur giętkich
 2. Matusiak Artur, Szafran Jacek, Piana PUR jako materiał izolacyjny w budownictwie, „Inżynier Budownictwa”, https://inzynierbudownictwa.pl/piana-pur-jako-material-izolacyjny-w-budownictwie/
 3. PN-EN 253:2020 Sieci ciepłownicze. System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu
 4. Iwko Ireneusz, Ograniczanie strat w sieciach ciepłowniczych w aspekcie stosowania rur preizolowanych, „Inżynier Budownictwa”, https://inzynierbudownictwa.pl/ograniczanie-strat-w-sieciach-cieplowniczych-w-aspekcie-stosowania-rur-preizolowanych/
 5. Kręcielewska Ewa, Menard Damien, Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji w rurach preizolowanych po naturalnym i sztucznym starzeniu, materiały X Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Warszawa 2014
 6. Kotwas Robert, Naturalne starzenie się izolacji rurociągów ciepłowniczych. Porównanie zmian izolacyjności termicznej wełny mineralnej i pianek poliuretanowych, „Instal” 10/2016
 7. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych
 8. Dwojak Adam, Uszkodzenia sieci ciepłowniczych preizolowanych, „Instal” 3/2005
 9. Kręcielewska Ewa, Smyk Adam, Budowa, montaż i eksploatacja rurociągów preizolowanych oraz badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC, „Instal” 12/2008
 10. PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
 11. PN-EN 489-1:2020-01 Sieci ciepłownicze. Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie. Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1
 12. Grupa GPEC, Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie, Gdańsk 2016
 13. Veolia Energia Warszawa S.A., Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz montażu rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE część I: wymagania techniczne i specyfikacja techniczna, Warszawa 2020
 14. Materiały techniczne firm: Alpex, Brugg, Heatpex, Ingremio, Infracorr, Logstor, Radpol, Rehau, Synco, ZPU Jońca

W artykule:

• System rur preizolowanych
• Zachowanie własności cieplnych warstwy izolacji
• Staranne wykonawstwo

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[rury preizolowane, sieci ciepłownicze, komunalne sieci ciepłownicze, rurociąg, praca rurociągu, ograniczenie strat ciepła, systemy rur preizolowanych]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   10.08.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowe kotły gazowe
 • - Retencja wód opadowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl