Ocena jakości wody w różnych nieckach basenowych po przeprowadzonej modernizacji systemów jej oczyszczania

Evaluation of water quality in various pool basins after the refurbishment of its treatment systems
Ocena jakości wody
Ocena jakości wody
fot. Autorzy

W Polsce działa kilkaset basenów z różnymi technologiami uzdatniania wody i niektóre z nich wymagają modernizacji. Zapewnienie wymaganej jakości wody basenowej w nieckach o różnym przeznaczeniu wymaga m.in. dobrania do nich odpowiednich technologii, tak aby nie przekraczać dozwolonych poziomów chloru i chloroformu w wodzie, a jednocześnie zapewnić czystość mikrobiologiczną. Badania jakości wody przeprowadzone parę lat po modernizacji wskazują na właściwy dobór technologii i poprawną eksploatację systemów.

Jedną z cech współczesnych procesów urbanizacji jest ciągły rozwój i powiększanie aglomeracji miejskich. Szybka rozbudowa i modernizacja miast dostosowywana jest do potrzeb użytkowników, które są obecnie dość wygórowane. Współczesne społeczeństwo kładzie duży nacisk na zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną. Większość miast stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dlatego w ciągu ostatniej dekady powstało wiele nowych obiektów rekreacjach, takich jak hale sportowe czy pływalnie. Według raportu udostępnionego w 2015 roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Polsce w 380 powiatach zlokalizowano 736 basenów krytych, a tylko 64 powiaty nie posiadały własnego obiektu wodno-rekreacyjnego [1]. Zakładając tak dynamiczny przyrost kompleksów sportowych, liczby te obecnie już pewnie uległy zmianie.

Wymagania jakościowe dla wody basenowej

Zapotrzebowanie społeczne na obiekty rekreacyjne wiąże się z bardzo ważnym aspektem, jakim jest zapewnienie na pływalniach odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych i sanitarno-technicznych. Woda znajdująca się w niecce basenowej powinna być wolna od mikroorganizmów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z obiektu. Wszystkie związki niepożądane występujące w wodzie, tj. martwy naskórek, mocz, pot, jak również mikroorganizmy, wprowadzane są za pośrednictwem użytkowników basenu – szacuje się, że jeden użytkownik wprowadza ok. miliarda bakterii, również chorobotwórczych [2]. Środowisko wodne stwarza idealne warunki do rozmnażania się patogenów. Kolejnym zagrożeniem dla osób przebywających na basenach są również niebezpieczne związki chemiczne, tj. monochloraminy (NH2Cl), dichloraminy (NH2Cl2), trichloraminy (NH2Cl3), trihalogenometany (THM), będące produktami ubocznymi procesu jednostkowego, jakim jest dezynfekcja wody za pomocą chloru [3].

Aspekt prawny

Wraz z rozwijającymi się technologiami oczyszczania wody basenowej zmianom uległy również przepisy określające parametry jakości wody, jakie muszą być spełnione przed jej dotarciem do niecki basenu.

Pierwszym z wydanych w Europie dokumentów zawierających wytyczne związane z projektowaniem basenów kąpielowych jest niemiecka norma DIN 19643, wydana w 1984 i znowelizowana w 1997 roku [4]. Obejmuje ona nie tylko wskazania dotyczące eksploatacji basenów kąpielowych, ale także różne kombinacje technologiczne powiązane z kryteriami ogólnymi. Wskazuje na niezbędność wykorzystywania procesów jednostkowych w układach basenowych, takich jak filtracja, koagulacja, korekta pH wody i dezynfekcja chlorem [5].

Czytaj też: Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania >>

W Polsce parametry wody basenowej powinny odpowiadać jakości wody doprowadzanej do gospodarstw domowych według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [6, 7]. Uściślenie tych wymogów znajduje się w kolejnych aktach prawnych tj. w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach [8], wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań dot. jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach [9] i ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [10]. Wymienione dokumenty określają dopuszczalne zawartości związków mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w wodzie, systematykę poboru próbek wraz z metodyką i zakresem oraz postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości. W tabeli 1 przybliżono najważniejsze parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne uwzględniane podczas przeprowadzania analiz na podstawie ww. dokumentów [8].

Tabela parametrów jakościowych wody

Technologie oczyszczania wody basenowej

Podczas powstawania nowej pływalni projektant powinien określić funkcje, jakie ma ona spełniać. W zależności od rodzaju danego elementu kompleksu wodno-rekreacyjnego dobierane są odpowiednie technologie, zapewniające komfortowe warunki użytkownikom obiektu. Bezpieczeństwo osób korzystających z basenu jest jednak najważniejsze, dlatego bardzo ważne jest, by woda, która wpływa do niecki basenu, była właściwie przygotowana, czyli miała odpowiednie parametry, niezagrażające zdrowiu kąpiących się ludzi.

---

Literatura

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Pływalnie kryte w Polsce – inwentaryzacja bazy sportowej, kwiecień 2015
 2. Wyczarska-Kokot Joanna, Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej, „Ochrona Środowiska” 2014, Vol. 36, nr 2, s. 37–38
 3. Kanikowska A., Napiórkowska-Baran K., Graczyk M., Kucharski M.A., Influence of chlorinated water on the development of allergic diseases – An overview, „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2018, Vol. 25, No. 4
 4. Saunus Ch., Niemieckie standardy związane z projektowaniem basenów kąpielowych w oparciu o nową normę DIN 19643, II Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje Basenowe”, 1999
 5. Wyczarska-Kokot Joanna, Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1), „Rynek Instalacyjny” 1–2/2013
 6. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU 2001, nr 72, poz. 747, z późn. zm.)
 7. Piechurski Florian G., Badania zastosowania różnych rozwiązań urządzeń do wspomagania oczyszczania wody basenowej w krytych pływalniach, „Instal” 11(411)/2019, s. 39–44
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DzU 2015, nr 208, poz. 1240)
 9. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach, 2014
 10. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DzU 2011, nr 208, poz. 1240)
 11. Du Y., Xiao-Tong Lv, Qian-Yuan Wu et al., Formation and control of disinfection byproducts and toxicity, during reclaimed water chlorination, „Journal of Environmental Sciences:, 2017, Vol. 58, p. 52–54
 12. Tardif Rovert, Rodriguez Manuel, Catto Cyril et al., Concentrations of disinfection by-products in swimming pool following modifications of the water treatment process, „Journal of Environmental Sciences“, 2017, Vol. 58, p. 164–165

W artykule:

• Wymagania jakościowe dla wody basenowej
• Aspekt prawny
• Technologie oczyszczania wody basenowej

streszczenie

Utrzymanie parametrów jakościowych wody basenowej wymaga stosowania odpowiednich procesów jednostkowych przy jednoczesnym przestrzeganiu norm prawnych. W artykule zawarto charakterystykę jakości wody w różnych nieckach basenowych oraz analizę badań wyników laboratoryjnych w oparciu o normy prawne. Zarejestrowane pomiary miały na celu porównanie efektywności systemów technologicznych uzdatniania wody wykorzystywanych w omawianym obiekcie. Przeprowadzono ocenę dezynfekcji wody basenowej w brodziku, basenie rekreacyjnym i sportowym oraz w wannach z hydromasażem – jacuzzi. Skuteczność dezynfekcji oceniono w oparciu o pomiary, tj. redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz poziom utlenialności.abstract

To maintain the quality parameters of swimming pool water it is necessary to apply adequate unit processes as well as compliance with the legal standards. In this paper there was discussed the water quality performance in different pool basin and there were analyzed the results of laboratory tests based on legal standards. The recorded measurements aimed to compare the yield of technology systems of swimming pool water treatment in a paddling pool, recreation pool, sport pool and hot tub – jacuzzi. The efficacy of water treatment was assessed by the results of measurements, i.e. redox, free and bound chlorine level and oxidisability level.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[woda basenowa, technologia uzdatniania wody, uboczne efekty dezynfekcji, wskaźniki fizykochemiczne, basen, jakość wody w basenie, ocena jakości wody]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   02.10.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - OZE w budynkach wielorodzinnych
 • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl