1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
RynekInstalacyjny.pl>Przeglądarka>Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne

Supron


Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Hydrant wewnętrzny DN25 FIT do ciągów pieszych z wężem 20 lub 30m, zawieszany, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694,
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie,
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1.
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN25 FIT z wężem 20 lub 30m, z miejscem na gaśnicę obok zwijadła, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" i „Gaśnica” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN25 FIT z wężem 20 lub 30m, z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" i „Gaśnica” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1-
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN25 FIT z wężem 20 lub 30m, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694,
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie,
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1.
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem 20 lub 30 m, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694,
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie,
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem 20 lub 30m z manometrem, zawieszany/wnękowy

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują trzy możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - manometr zainstalowany przed zaworem wskazuje ciśnienie statyczne w instalacji hydrantowej. Czytelna skala manometru oznaczona kolorami pozwala na bardzo szybką okresową kontrolę hydrantów w ramach rutynowych kontroli prowadzonych przez osoby odpowiedzialne pomiędzy corocznymi przeglądami i pracami konserwacyjnymi
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694,
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie,
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1.
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem 20 lub 30m, wykonanie boczne, z miejscem na gaśnicę, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwór przyłączeniowy umożliwia podłączenie do instalacji zasilającej 1” od góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i z prowadnicą węża
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694,
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie,
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" i „Gaśnica” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1.
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem 20 lub 30m, z miejscem na gaśnicę obok zwijadła, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694,
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie,
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" i „Gaśnica” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1.
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem 20 lub 30m, z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują trzy możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 25 mosiężny
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅25 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694,
  - prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie,
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" i „Gaśnica” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1.
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN33 z wężem 20 lub 30 m, z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 33
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa wykonana z blachy ocynkowanej, malowana farbą fasadową zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 52 aluminiowy
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅33 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694
  - prądownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" i „Gaśnica” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
  - brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN33 z wężem 20 lub 30m, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 33
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa wykonana z blachy ocynkowanej, malowana farbą fasadową zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 52 aluminiowy
  - zwijadło węża w kolorze czerwonym (RAL3000) wychylne o 180° z osią wodną mosiężną
  - wąż tłoczny półsztywny ∅33 mm o długości 20 lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694
  - prądownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
  - Brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN52 z dodatkowym wężem 15 lub 20 m, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 2”, oferują możliwość podłączenia z boku. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 52 aluminiowy
  - wspornik węża w kolorze czerwonym
  - dwa węże tłoczne płasko składane ∅52 mm o długości 15 lub 20 m zgodne z normą PN-EN 14540:2005(U)
  - prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2, na stałe podłączona do węża poprzez zakucie
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
  - Podłączenie łącznika do węża tłocznego poprzez zakucie tuleja aluminiową
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN52 z wężem 15 lub 20 m na zwijadle, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 2”, oferują 6 możliwości podłączenia: z góry, z boku i z tyłu. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 52 aluminiowy
  - zwijadło na wąż w kolorze czerwonym
  - wąż tłoczny płasko składany ∅52 mm o długości 15 lub 20 m zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
  - prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2, na stałe podłączona do węża poprzez zakucie
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
  - Podłączenie łącznika do węża tłocznego poprzez zakucie tuleja aluminiową
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN52 z wężem 15 lub 20 m, z miejscem na gaśnicę, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 2”, oferują 6 możliwości podłączenia: z góry, z boku i z tyłu. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa z miejscem na gaśnicę, w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 52 aluminiowy
  - wspornik węża w kolorze czerwonym
  - wąż tłoczny płasko składany ∅52 mm o długości 15 lub 20 m zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
  - prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2, na stałe podłączona do węża poprzez zakucie
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" i „Gaśnica” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
  - Podłączenie łącznika do węża tłocznego poprzez zakucie tuleja aluminiową
SUPRON 3 Spółka z o.o.

Hydrant wewnętrzny DN52 z wężem 15 lub 20 m, zawieszany/wnękowy, uniwersalny

 • Podstawa wprowadzenia do obrotu i dokumentacja: - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNOBP-PIB
  - Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
  - znak CE
  - instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
  - instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
  - karta gwarancyjna z nr identyfikacyjnym
  - instrukcja użycia
 • Podłączenie: Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 2”, oferują możliwość podłączenia z boku. Wykonanie lewe lub prawe, zamiana strony odbywa się przez obrót szafy o 180°. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.
 • Skład hydrantu: - szafka hydrantowa zawieszana lub wnękowa w kolorze czerwonym (RAL3000) lub białym (RAL9003) – standard; innym dowolnym z palety RAL - opcja
  - drzwi pełne, dzięki zastosowaniu krytych zawiasów otwierane o kąt 180°
  - zawór hydrantowy 52 aluminiowy
  - wspornik węża w kolorze czerwonym
  - wąż tłoczny płasko składany ∅52 mm o długości 15 lub 20 m zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
  - prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2, na stałe podłączona do węża poprzez zakucie
  - zamek patent
  - znak „Hydrant\" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
  - Podłączenie łącznika do węża tłocznego poprzez zakucie tuleja aluminiową
SUPRON 3 Spółka z o.o.

zaślepka


Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl