1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
RynekInstalacyjny.pl>Przeglądarka>Izolacje techniczne

Izolacje techniczne

Producenci izolacji technicznych

Armacell
Steinbacher Ursa
Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Izolacja techniczna AF/Armaflex

 • zastosowanie: chłodnictwo przemysłowe i użytkowe; klimatyzacja i wentylacja; nstalacje przemysłowe, spożywcze, farmaceutyczne, chemiczne, itp.
 • wymiary / zakres średnic : otuliny: długość 2 m; średnica nominalna: 6-125 DN; grubość nominalna: 7-45 mm
  płyty i role: gruboć 10-50 mm
 • gęstość nominalna: -
Armacell Poland Sp. z o.o.

Izolacja techniczna Armaflex ACE

 • zastosowanie: chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja; ogrzewnictwo i technika sanitarna
 • wymiary / zakres średnic : -
 • gęstość nominalna: -
Armacell Poland Sp. z o.o.

Izolacja techniczna Armaflex Protect

 • zastosowanie: stropy, ściany masywne i ściany podatne
 • wymiary / zakres średnic : -
 • gęstość nominalna: -
Armacell Poland Sp. z o.o.

Mata izolacyjna Ventilam Alu

 • opis: lamelowy (prostopadły do powierzchni) układ włókien sprawia, że mata jest bardzo elastyczna i dopasowuje się do kształtu izolowanych urządzeń, zachowując przy tym stałą grubość; zastosowanie jest gwarancją doskonałej izolacji cieplnej i akustycznej oraz estetyki
 • zastosowanie: do stosowania w branżach: wentylacyjnej, grzewczej (HVAC) i ciepłowniczej jako izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna powierzchni cylindrycznych oraz powierzchni płaskich
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ: - 10°C - λ = 0,038 W/m·K;
  - 40°C - λ = 0,043 W/m·K;
  - 100°C - λ = 0,058 W/m·K;
  - 150°C - λ = 0,076 W/m·K;
  - 200°C - λ = 0,081 W/m·K;
  - 250°C - λ = 0,109 W/m·K
Isover / SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

Mata izolacyjna Ventilam Alu Plus

 • opis: samoprzylepna mata z wełny mineralnej z włókien szklanych jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową, o prostopadłym do powierzchni folii układzie włókien; warstwa kleju pozwala na łatwe i szybkie przyklejenie maty do izolowanych powierzchni i eliminuje konieczność użycia dodatkowych elementów mocujących (za wyjątkiem pomieszczeń o dużej wilgotności, montażu należy dokonać wg zaleceń producenta); mata jest lekka, sprężysta i elastyczna, nie kruszy się podczas docinania i montażu
 • zastosowanie: zewnętrzna izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych (HVAC).
  Inne zastosowania:
  - izolacja rurociągów,
  - izolacja zbiorników i cystern,
  - izolacja wymienników ciepła,
  - ochrona instalacji wodnych (hydranty, rurociągi, zbiorniki, zawory) przed zamarzaniem w zimie
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ: - 10°C - λ = 0,039 W/m·K;
  - 50°C - λ = 0,047 W/m·K;
  - 100°C - λ = 0,060 W/m·K;
  - 150°C - λ = 0,077 W/m·K
Isover / SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

Płyta Ventilux 6335

 • opis: płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym; posiada Atest higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym; produkt można stosować jako wewnętrzną izolację w instalacjach o wymuszonym przepływie powietrza, o prędkości przepływu do 25 m/s
 • zastosowanie: do stosowania w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jako wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna; izolacja akustyczna - inaczej izolacja dźwiękowa - ochrona przed hałasem, tłumienie dźwięków w kanałach wentylacyjnych, tłumikach akustycznych, centralach klimatyzacyjnych, agregatach wentylacyjnych, komorach tłumiących i pomieszczeniach, w których należy obniżyć poziom hałasu; płyty mają Atest Higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ: - 10°C - λ = 0,032 W/m·K;
  - 40°C - λ = 0,036 W/m·K;
  - 100°C - λ = 0,047 W/m·K;
  - 200°C - λ = 0,062 W/m·K;
  - 250°C - λ = 0,077 W/m·K
Isover / SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

Alu Lamella Mat - mata izolacyjna

 • opis: Niskotemperaturowe maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z foli aluminiowej. Maty charakteryzują się prostopadłym ułożeniem włókien do okładziny, dzięki czemu są mocne i sprężyste oraz nie zmieniają swej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach
 • zastosowanie: Maty ALU LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym, a także do izolacji niskotemperaturowych rur rurociągów, małych zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp.
 • wymiary / zakres średnic : długość: 2500 - 10000 mm
  szerokość: 1000 mm
  grubość: 20 - 100 mm
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Conlit PLUS - płyty izolacyjne z wełny skalnej

 • opis: Płyty ze skalnej wełny z dodatkiem cząsteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej
 • zastosowanie: Do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających. Przewody zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 60 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 60, natomiast kanały zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 120 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 120
 • wymiary / zakres średnic : długość x szerokość x grubość: 1200 x 1000 x 60 mm
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

FLEXOROCK - otulina z wełny skalnej

 • opis: Elastyczna otulina z wełny skalnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposażona w zakładkę samoprzylepną
 • zastosowanie: Przeznaczone są do izolacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, rurociągów ciepłowniczych oraz jako izolacja przeciwkondensacyjna. Otuliny FLEXOROCK są produktem szczególnie zalecanym do izolacji kolan i zagięć na rurociągach. Każdą otulinę można uelastycznić w dowolnie wybranym miejscu bez naruszania okładziny zewnętrznej i bez konieczności cięcia na segmenty kolanowe. Zastosowanie otulin FLEXOROCK znacznie przyspiesza montaż izolacji, głównie na rurociągach o skomplikowanych kształtach znajdujących się w trudno dostępnych miejscach
 • wymiary / zakres średnic : średnica wewnętrzna 18-133 mm, grubość izolacji 20-80 mm
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

KLIMAFIX - mata izolacyjna

 • opis: Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową. KLIMAFIX posiada fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną prostą do zdjęcia przed montażem folią PE
 • zastosowanie: Przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym. Idealnie nadaje się do stosowania tam, gdzie oprócz własności izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na czas wykonania i estetykę izolacji. UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temeratura montażu wynosi od +5 °C do + 35 °C
 • wymiary / zakres średnic : długość: 5000 - 10000 mm
  szerokość: 1000 mm
  grubość: 20-50 mm
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

ROCKTERM - płyty izolacyjne z wełny skalnej

 • opis: Płyty ze skalnej wełny mineralnej
 • zastosowanie: Płyty ROCKTERM przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych powierzchni płaskich, w układach poziomych i pionowych, jako wypełnienie konstrukcji wsporczej pod płaszczem zewnętrznym (konstrukcji blaszanej)
 • wymiary / zakres średnic : długość: 1000 mm
  szerokość: 600 mm
  grubość: 50-120 mm
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

ROCKWOOL 800 - otulina izolacyjna z wełny skalnej

 • opis: Otulina z wełny skalnej produkowana w unikalnej technologii, dzięki której posiada doskonałe parametry techniczne, wyjątkową jakość i trwałość izolacji. Każda otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą pro-duktu i zakładkę samoprzylepną. Folia wzmacnia otulinę, podnosi standard izolacji i nadaje jej estetyczny wygląd. Specjalne nacięcia wewnętrzne otuliny ułatwiają montaż izolacji na rurociągach
 • zastosowanie: Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Niska zawartość chlorków ogranicza ryzyko korozji elementów stalowych instalacji HVAC
 • wymiary / zakres średnic : grubość: 20-100 mm, średnica wewnętrzna: 15-219 mm
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

System izolacyjny - CONLIT 150

 • opis: System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, ścian, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240
 • zastosowanie: konstrukcje stalowe, monolityczne stropy, ściany i słupy żelbetowe
 • wymiary / zakres średnic : długość: 2000 mm
  szerokość: 1200 mm
  grubość: 20-60 mm
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

TERMOROCK - otulina izolacyjna z wełny skalnej

 • opis: Otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką, będąca częścią systemu TERMOROCK. System do izolacji rur łączący własności termiczne wełny ROCKWOOL z estetycznym wykończeniem powierzchni folią PCV.
 • zastosowanie: System TERMOROCK przeznaczony jest do izolowania instalacji grzewczych i sanitarnych oraz węzłów cieplnych. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie oprócz własności izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk estetykę wykończenia. Płaszcz z folii PCV umożliwia czyszczenie instalacji zaizolowanych systemem TERMOROCK. Otulina TERMOROCK jest stosowana na odcinkach prostych rurociągu
 • wymiary / zakres średnic : grubość: 20-90 mm, średnica wewnętrzna: 49-219 mm
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Izolacja techniczna steinonorm® 300

 • zastosowanie: stosuje się do izolacji termicznej rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych ( z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych)
 • wymiary / zakres średnic : dł. standardowa: 1 m (inne długości na zamówienie); zakres średnic DN izolowanych rurociągów: 8–100 mm; gr. izolacji: 20, 25, 30, 40 i 50 mm
 • gęstość pozorna: ok. 23 kg/m3
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

Izolacja techniczna steinonorm® 700

 • zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w których temp. medium grzewczego wynosi do 140°C
 • wymiary / zakres średnic : dł.: 1 m; gr.: 40-120 mm; średnica DN izolowanego rurociągu: 50-600 mm;
 • gęstość pozorna: ok. 50 kg/m3
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

Izolacja techniczna steinwool®

 • zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych, w których temperatura medium grzewczego wynosi do 250°C
 • wymiary / zakres średnic : dł.: 1 m; gr.: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm; średnica DN izolowanego rurociągu: 8–200 mm
 • gęstość pozorna: ok. 80-100 kg/m3
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

Izolacja techniczna URSA Air ZERO A2

 • zastosowanie: montaż układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • wymiary / zakres średnic : 1200 x 3000 x 25 mm (szer. x dł. x gr.)
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ: Lambda = 0,033 W/m*K (przy 10°C), opór cieplny w temp 10°C = 0,75 m2K/W
URSA Polska Sp. z o.o.

URSA AIR AL-TECH 2

 • zastosowanie: montaż układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • wymiary / zakres średnic : 1200 x 3000 x 25 mm (szer. x dł. x gr.)
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ: Lambda = 0,033 W/m*K (przy 10°C), opór cieplny w temp 10°C = 0,75 m2K/W
URSA Polska Sp. z o.o.

hydroizolacje natryskowe

 • opis: poliuretany, polimoczniki
 • zastosowanie: hydroizolacje, posadzki, baseny, zbiorniki wodne

Gwoździe zgrzewalne przez matę / izolację

 • opis: gwóźdź składa się z trzpienia i talerzyka oraz podkładki izolacyjnej
 • zastosowanie: mocowanie izolacji na ciągach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych lub grzewczych
 • wymiary / zakres średnic : długość 20-120 mm

Osuszanie murów metodą cięcia PRINZ

 • opis: Izolacja pozioma budynków
 • zastosowanie: budynki z murów ceglanych, murów kamiennych, zabytki

zaślepka


Rola izolacji instalacji w budynku energooszczędnym

 

Głównym zadaniem izolacji technicznych w instalacjach sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej, które występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy zarówno rurociągów grzejnych będących składnikiem układów c.o., instalacji c.w.u., systemów chłodniczych, jak i przewodów wentylacji bytowej i klimatyzacji. Innym równie ważnym zagadnieniem jest ochrona instalacji przed kondensacją pary wodnej, która może wystąpić, jeżeli temperatura transportowanego medium jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza w otoczeniu.

Materiały używane do produkcji izolacji technicznych mają różne właściwości, które określają zakres ich stosowania. Coraz szersze zastosowanie mają produkty wielowarstwowe, składające się z kilku materiałów. Nie istnieje jednak materiał uniwersalny, nadający się do wszystkich zastosowań.

Izolacje techniczne to obecnie materiały wielowarstwowe składające się przeważnie z kilku warstw różnych materiałów, z których jedna pełni podstawową funkcję izolacji termicznej, a pozostałe – izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, ochrony mechanicznej lub wręcz osłony konstrukcyjnej. Te detale decydują o obszarach zastosowań i na nie należy zwracać uwagę przy doborze izolacji.

Wśród izolacji technicznych z uwagi na formę i kształty produktów można wyróżnić: otuliny, płyty, pianki, filce, maty i granulaty. Izolacje te pełnią najczęściej funkcje: ochrony przed utratą ciepła lub chłodu (termoizolacje), zabezpieczenia przed przenikaniem lub skraplaniem się wilgoci i ochrony przed hałasem oraz przed rozprzestrzenianiem się pożaru..

Do produkcji izolacji technicznych obecnie wykorzystywane są głównie dwa rodzaje materiałów:

» tworzywa sztuczne: pianka polietylenowa, poliuretanowa i polistyrenowa oraz kauczuk syntetyczny,
» mineralne: wełna skalna i szklana oraz szkło spienione.

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl