Reklama

Sponsor główny

Reklama

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Organizator

Reklama

Partnerzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

IX KONFERENCJA SZKOLENIOWA - JESIEŃ 2019

Tegoroczna VIII Konferencja Szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” odbyła się 29 listopada 2018 r. w Gliwicach.

Przeczytaj szczegółową relację z konferencji >>

Podczas konferencji poruszone zostały m.in. poniższe zagadnienia:

 • zmiany regulacji dot. zagadnień ppoż. w przepisach budowlanych,
 • rola systemów wentylacji pożarowej w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych,
 • kompensacja powietrza dla potrzeb wentylacji pożarowej w obiektach kubaturowych – problemy i rozwiązania,
 • projektowanie wentylacji strumieniowej w garażach,
 • dobór systemów różnicowania ciśnień,
 • zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji i detekcja gazów wybuchowych i toksycznych,
 • praktyczne problemy podczas projektowania i realizacji systemów wentylacji oddymiającej w garażach i parkingach podziemnych,
 • techniki zabezpieczania ppoż. kanałów wentylacyjnych,
 • strategie przeciwpożarowe - holistyczne spojrzenie na ochronę przeciwpożarową,
 • praktyczne aspekty współpracy instalacji wentylacyjnych z systemami wykrywania pożarów,
 • instalacje hydrantowe  – stan prawny, projektowanie, wykonanie i odbiór.

Konferencji towarzyszyła wystawa firm oferujących technologie i urządzenia ppoż. Na ich stoiskach doradcy techniczni będą do dyspozycji uczestników spotkania. Konferencja organizowana jest pod patronatem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Konferencja ma na celu propagowanie nowych rozwiązań z zakresu wentylacji pożarowej zmierzających do podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa podczas ewakuacji i akcji gaśniczych. Stosowane metody szkoleniowe: wykłady, czas na pytania uczestników i odpowiedzi wykładowcy, dyskusja i praktyczne przykłady. Dzięki konferencji uczestnik zaktualizuje wiedzę techniczną oraz wiedzę na temat nowych przepisów bezpieczeństwa ppoż.