Ustawa o ochronie przeciwpożarowejUstawa o ochronie przeciwpożarowej

tekst jednolity

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z dnia 11.09.1991 r. poz. 351 z půźn. zm) - tekst ujednolicony.
Stan prawny na dzień 14.02.2014 r.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z dnia 11.09.1991 r. poz. 351 z půźn. zm) - tekst ujednolicony.
Stan prawny na dzień 26.11.2013 r.
Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 178 z 27.10.2009 r. poz. 1380)


Ustawie o ochronie przeciwpoarowej można przeczytać na stronie  www.rynekinstalacyjny.pl