RynekInstalacyjny.pl

Czwarty kwartał 2021 w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce

mat. SPIUG

mat. SPIUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało podsumowanie IV kwartału 2021 w branży instalacyjno-grzewczej. Ostatni kwartał (jak i cały rok) pomimo wszystkich wyzwań oceniono jako bardzo dobry, choć o słabszej dynamice w porównaniu do wcześniejszego okresu. Prognozy na 2022 rok również były dobre, ale wojna Rosji przeciwko Ukrainie sprawiła, że trudno obecnie przewidzieć rozwój sytuacji w branży.

Zobacz także

Redakcja RI news Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą...

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

Redakcja RI news Pół miliona dotacji na wymianę ogrzewania od TAURONA

Pół miliona dotacji na wymianę ogrzewania od TAURONA Pół miliona dotacji na wymianę ogrzewania od TAURONA

Z ponad 500 tysięcy złotych dotacji do wymiany ogrzewania skorzystali już beneficjenci programu „Ogrzej się z TAURONEM”. Firma zleciła badania pokazujące, że prawie 40 procent wymieniających ogrzewanie...

Z ponad 500 tysięcy złotych dotacji do wymiany ogrzewania skorzystali już beneficjenci programu „Ogrzej się z TAURONEM”. Firma zleciła badania pokazujące, że prawie 40 procent wymieniających ogrzewanie robi to, aby wygenerować długofalowe oszczędności.

Branża instalacyjno-grzewcza na tle sytuacji gospodarczej

Koniunktura rynkowa sprzyjała wzrostowi gospodarczemu, choć szybko rosnąca inflacja i spadek wartości złotego sprawiły, że realny wzrost gospodarczy wydaje się znacznie niższy od podawanego w oficjalnych statystykach. Inflacja sprawiała, że inwestorzy chętniej rozpoczynali budowę czy modernizację, pozbywając się zapasów gotówki.

Utrzymywały się kłopoty z dostępnością towarów i dostawami, dotyczące większości producentów, szczególnie w zakresie stali, miedzi, tworzyw sztucznych oraz podzespołów elektronicznych. Brak surowców wpływał na ciągłość produkcji i terminowość dostaw oraz dostępność produktów instalacyjnych na rynku.

Występowały znaczne i częste podwyżki cen materiałów instalacyjnych, a także wzrosty cen produktów końcowych, np. grzejników z powodu wzrostu cen stali, jednak już nie tak drastyczne jak wcześniej. Zakupy budowlane, podobnie jak w poprzednich kwartałach, wciąż były napędzane obawami przed postępującą drożyzną, choć podwyżki cen mogły powodować obniżenie jakości inwestycji (poszukiwanie najtańszych materiałów) albo wręcz zmniejszenie atrakcyjności inwestowania na rynku deweloperskim.

Kondycja finansowa firm instalacyjnych pozostawała na bardzo dobrym poziomie. Firmy często skłonne były dokonywać przedpłat za zamówiony towar, żeby mieć pewność rezerwacji towaru i terminu dostawy.

Jednocześnie zarówno na działalność firm, jak i aktywność inwestorów zamrażająco wpływała ogólna niepewność sytuacji, przede wszystkim drastyczne wzrosty cen nośników energii (zwłaszcza gazu), niejasna sytuacja pandemiczna, obawy wobec zmian wywołanych Polskim Ładem oraz niepokój o światową sytuację geopolityczną. U części inwestorów niepewność sytuacji powodowała zamrażanie inwestycji czy modernizacji, do czego w przypadku sektora mieszkaniowego dołożyły się duże podwyżki cen oferowanych przez deweloperów mieszkań oraz coraz gorsza dostępność kredytów mieszkaniowych.

Problemy i wyzwania branży instalacyjno-grzewczej

Pomimo tych wszystkich trudności i obaw wartość sprzedaży na rynku instalacyjno-grzewczym w IV kwartale 2021 r. wzrosła szacunkowo o 10–15%, a jednocześnie utrzymywały się tendencje z poprzednich kwartałów. W obliczu wzrostów praktycznie we wszystkich głównych grupach produktowych, dynamikę zamówień hamowały często braki asortymentowe. Lepiej wyglądała rytmiczność dostaw pomp ciepła niż kotłów.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach panowała opinia, że wygrywali ci, którzy byli w stanie dostarczyć towar. Klienci często decydowali się na produkty, które były dostępne – marka, a nawet parametry techniczne schodziły na dalszy plan wobec konieczności pilnego uruchomienia ogrzewania przed zimą. Sytuacja ta mogła się przełożyć na powodzenie niszowych marek, jeśli tylko miały one produkty na stanie magazynowym – instalatorzy po jednym montażu przekonywali się nierzadko do nieznanych wcześniej urządzeń.

Nieodmiennie przez cały 2021 rok dobrze się trzymał rynek wymian – dużą rolę odgrywają tu samorządy i ich wsparcie dla wymiany starych urządzeń gazowych (z wykorzystaniem dostępnych instrumentów finansowych). Wraz z wprowadzanymi sukcesywnie modyfikacjami rosło znaczenie programu „Czyste Powietrze”. Odnotowano także ogólne zainteresowanie wykorzystaniem OZE na cele grzewcze. Aspekt ekonomiczny, czyli finansowe wsparcie wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania (w ramach RPO, PONE, programu „Czyste Powietrze” oraz uchwał antysmogowych), nie był jednak jedyną motywacją inwestorów. Ich działania napędzały także obawy przed dalszymi podwyżkami cen urządzeń, elementów instalacji i wykonawstwa, ale i coraz wyższa świadomość co do konieczności ochrony środowiska i korzyści ekonomicznych wynikających z eksploatacji efektywnych energetycznie urządzeń i instalacji.

Przez cały rok występował problem z dużymi brakami wykwalifikowanych pracowników, zarówno w firmach handlowych, jak i wykonawczych, co miało przełożenie na wzrost cen usług instalacyjnych oraz odległe terminy oferowane przez wykonawców.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych

Kotły gazowe kondensacyjne odnotowały w IV kwartale kolejny wzrost sprzedaży – 17% dla kotłów wiszących oraz 9% dla stojących (przy czym w przypadku kotłów stojących o mocy powyżej 50 kW wzrost był ponad dwukrotny). Wynik ten mógłby być nawet większy, gdyby nie problemy z terminową realizacją zamówień – sprzedawały się urządzenia dostępne, tak by można było zdążyć z modernizacją instalacji grzewczej przed zimą. Część hurtowników i dostawców wskazywała na wzrost nawet powyżej 30%. Gazowe kotły kondensacyjnie sprzedawały się w ubiegłym roku głównie na rynku wymian dla budynków podłączonych do sieci gazowej.

Od roku utrzymuje się także tendencja wzrostowa w grupie zarówno stojących, jak i wiszących kotłów konwencjonalnych (odpowiednio 30 i 21% wzrostu w skali roku). Zjawisko to można tłumaczyć wzmożonym rynkiem wymian.

Pompy ciepła w IV kwartale 2021 r. odnotowały 79-proc. wzrost sprzedaży (wartość ta może być jednak niedoszacowana ze względu na rozdrobnienie rynku). Największe – wielokrotne wzrosty odnotowano dla pomp powietrznych, szczególnie monobloków, choć w tej grupie widoczne były także spore problemy z realizacją dostaw (wydłużone do nawet powyżej miesiąca) z uwagi na duże zapotrzebowanie.

Obserwowano również wzrosty sprzedaży pomp gruntowych – prawie 35% w wypadku pomp nierewersyjnych do c.o. i ok. 27% dla pomp rewersyjnych w IV kwartale oraz odpowiednio 24 i 13% w skali roku. Można to tłumaczyć ograniczoną podażą powietrznych pomp ciepła i ich zastępowaniem dostępnymi w magazynach urządzeniami gruntowymi. Ponieważ priorytetem inwestorów była dostępność urządzeń, odnotowano dalszy wzrost rozdrobnionego importu z Chin – kraj ten wydaje się w mniejszym stopniu dotknięty problemami z dostawami podzespołów niż Europa. Zwrócono jednak uwagę na potencjalny problem – pod znakiem zapytania stoi przyszła jakość serwisu i doradztwa technicznego, co może w ciągu kilku lat wywrzeć negatywny wpływ na rynek w tej grupie produktowej. Wciąż rośnie zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi – w IV kwartale 2021 r. zwiększenie sprzedaży takich układów wyniosło ok. 50%.

Przeczytaj także: O 80% większa sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania budynków w 2021 r.

Producenci kotłów na paliwa stałe sygnalizowali wzrost o 20–30%, głównie za sprawą zwiększenia sprzedaży kotłów na biomasę (o ponad 30% w IV kwartale i podobnie w skali roku). Perspektywa wycofania od 2022 r. wsparcia dla kotłów węglowych w programie „Czyste Powietrze” przyczyniło się do zwiększenia sprzedaży także w tej grupie produktowej (15–25% w IV kwartale i ok. 5–10% w skali roku). Oczywiście dane te nie dotyczą szarej strefy sprzedaży kotłów pozaklasowych. Odnotowano wzrost udziału rynkowego kotłów automatycznych na pelet i większe zainteresowanie kotłami zgazowującymi drewno. Podwyżki cen i zwiększone zakupy spowodowały znaczny wzrost obrotów w tej grupie urządzeń, widać było także tendencję do wprowadzania do oferty urządzeń innych produktów i nowoczesnych źródeł ciepła.

Rynek przepływowych gazowych podgrzewaczy do c.w.u. odnotował wzrost wynoszący 12% w IV kwartale i 2% w skali roku. Urządzeń tych nie montuje się w nowym budownictwie – funkcjonują jedynie na rynku wymian.

W grupie kotłów olejowych w IV kwartale 2021 r. nastąpił spadek sprzedaży o ok. 15% (w skali roku wzrost o ok. 5%). Spadek wynika zapewne z braków towarowych i jest pewnym zaskoczeniem – producenci odnotowali wiele zapytań o ogrzewanie olejowe w perspektywie podwyżek cen gazu.

Grzejniki stalowe uzyskały w IV kwartale wzrost o ok. 5% wyższy niż rok temu. W skali całego roku wysoki poziom cen stali przy jednoczesnej stopniowej stabilizacji dostępności surowca skutkował aż czterokrotnymi podwyżkami cen grzejników. Podwyżki te spowodowały większe zainteresowanie instalacjami ogrzewania podłogowego – odnotowano tu wzrosty nawet do 20%. Grzejniki aluminiowe odnotowały spadek sprzedaży o ok. 10% w IV kwartale 2021 r. i wzrost o ok. 15% w skali roku.
Pozostałe elementy instalacji osiągnęły wartościowy wzrost ok. 40% w IV kwartale i ok. 35% w skali roku. Asortyment uzupełniający, zasobniki, ogrzewacze pojemnościowe oraz przepływowe również odnotował tendencję wzrostową – ok. 38% w IV kwartale 2021 i 10% w skali roku z powodu problemów z surowcami do ich produkcji i wydłużonymi terminami dostaw. Obserwowano ponowny wzrost zainteresowania zbiornikami dwuwężownicowymi – o 35% w IV kwartale i o 2% w skali roku, co jest pochodną wzrostu sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych. Duży wzrost sprzedaży – prawie 66%, widoczny był zarówno w IV kwartale, jak i w całym roku w segmencie buforów bezwężownicowych.

Urządzenia elektryczne w branży grzewczo-instalacyjnej

Pod koniec 2021 r. wyjaśniła się też kwestia rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej w przydomowych instalacjach PV. Instalatorzy i inwestorzy uzyskali potwierdzenie, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od kwietnia 2022 r., stąd w IV kwartale można było zaobserwować zwiększone zainteresowanie panelami PV i osprzętem. Zaobserwowano także, że coraz więcej powietrznych pomp ciepła oraz kotłów elektrycznych instalowały firmy fotowoltaiczne, oferujące kompleksową usługę (panele + pompa ciepła). Firmy te szukały nowych grup produktowych, zabezpieczając się w ten sposób przed oczekiwanym po zmianie przepisów spadkiem popytu na PV w 2022 r.

Zmiany przełożyły się także na rynek kotłów elektrycznych. Choć widoczny był dalszy wzrost zainteresowania tą technologią – z uwagi na łatwość montażu i koszty instalacji – dynamika sprzedaży była w IV kwartale 2021 r. niższa i wyniosła ok. 20%. Wiązało się to także z dużym wzrostem cen energii elektrycznej. Problemami są tu również: niski poziom dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, długi okres oczekiwania na podniesienie przydziałowej mocy na cele ogrzewania oraz nie najlepsza passa instalacji PV (np. straszenie prosumentów nieopłacalnością posiadania tych instalacji).

W wypadku przepływowych elektrycznych podgrzewaczy do c.w.u. nastąpił pewien wzrost – 10–15%, a dla podgrzewaczy pojemnościowych – ok. 20%. Głównym ograniczeniem rozwoju tego segmentu był brak surowców.

W grupie kolektorów słonecznych w IV kwartale 2021 r. nastąpił wzrost sprzedaży o ok. 25% (r/r) i o 17% w skali całego 2021 roku. Utrzymuje się tendencja rosnącego znaczenia sprzedaży detalicznej – w dużej mierze za sprawą zainteresowania układami hybrydowymi, co wiąże się m.in. z podwyżkami cen paliw – choć wciąż daleko temu segmentowi rynku do stabilności. Podstawowymi barierami dla szybkiego rozwoju tego rozwiązania jest ograniczona podaż buforów ciepła o pojemności ponad 1000 l oraz brak wystarczającej wiedzy i umiejętności instalatorów. Kolektory słoneczne coraz szerzej wykorzystuje się także w przemyśle. Wciąż przybywa instalacji kogeneracyjnych opartych na energii słonecznej oraz układów hybrydowych z kotłami gazowymi i pompami ciepła.

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Urządzeń Grzewczych zapowiada, że wkrótce opublikuje podsumowanie całego 2021 roku w branży instalacyjno-grzewczej.

mat. SPIUG

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news KAISAI z tytułami Złoty Laur Klienta i Top Marka 2022

KAISAI z tytułami Złoty Laur Klienta i Top Marka 2022 KAISAI z tytułami Złoty Laur Klienta i Top Marka 2022

W tegorocznej, 18. edycji ogólnopolskiego konkursu „LAUR KLIENTA 2022” marka KAISAI zdobyła Złote Godło w kategorii Jakość i innowacyjność branży budowlanej oraz wyróżnienie Top Marka 2022.

W tegorocznej, 18. edycji ogólnopolskiego konkursu „LAUR KLIENTA 2022” marka KAISAI zdobyła Złote Godło w kategorii Jakość i innowacyjność branży budowlanej oraz wyróżnienie Top Marka 2022.

Redakcja RI news Plebiscyt Polska Architektura XXL 2021 – wybór internautów

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2021 – wybór internautów Plebiscyt Polska Architektura XXL 2021 – wybór internautów

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała swoich faworytów z puli ponad 60 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura,...

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała swoich faworytów z puli ponad 60 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz. Zwycięzców głosowania jury oraz zdobywcę nagrody Grand Prix 2021 poznamy na uroczystej Gali, która odbędzie się w maju 2022 r.

Redakcja RI news Ceny materiałów budowlanych w marcu

Ceny materiałów budowlanych w marcu Ceny materiałów budowlanych w marcu

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów. Jak zmieniły się ceny w marcu 2022 r.?

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów. Jak zmieniły się ceny w marcu 2022 r.?

Redakcja RI news Wymiana kotłów w Warszawie stanęła

Wymiana kotłów w Warszawie stanęła Wymiana kotłów w Warszawie stanęła

Już tylko dziewięć miesięcy pozostało na wymianę tzw. kopciuchów w Warszawie. Od początku roku zlikwidowano tylko 8 takich kotłów, a pozostało ich 10803. Ich likwidację do 31 grudnia 2022 r. wymusza uchwała...

Już tylko dziewięć miesięcy pozostało na wymianę tzw. kopciuchów w Warszawie. Od początku roku zlikwidowano tylko 8 takich kotłów, a pozostało ich 10803. Ich likwidację do 31 grudnia 2022 r. wymusza uchwała antysmogowa.

Redakcja RI news Apel o poprawę efektywności energetycznej

Apel o poprawę efektywności energetycznej Apel o poprawę efektywności energetycznej

Polski Alarm Smogowy zlecił badanie cen paliw stałych: węgla, pelletu i drewna kawałkowego. Wzrosty cen są alarmujące – od stycznia 2021 r. cena węgla wzrosła o ponad 100%. W związku z tym Polski Alarm...

Polski Alarm Smogowy zlecił badanie cen paliw stałych: węgla, pelletu i drewna kawałkowego. Wzrosty cen są alarmujące – od stycznia 2021 r. cena węgla wzrosła o ponad 100%. W związku z tym Polski Alarm Smogowy ponownie wystosował apel do premiera Morawieckiego o intensywne działania rządu dla zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce.

Redakcja RI news Raport Forum Energii „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki”

Raport Forum Energii „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki” Raport Forum Energii „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki”

W ciągu najbliższych 10 lat w Polsce czeka nas nieunikniona rewolucja w ciepłownictwie i ogrzewnictwie. Przestarzała infrastruktura w ciepłowniach i budynkach osiąga kres swojej użyteczności. Według najnowszego...

W ciągu najbliższych 10 lat w Polsce czeka nas nieunikniona rewolucja w ciepłownictwie i ogrzewnictwie. Przestarzała infrastruktura w ciepłowniach i budynkach osiąga kres swojej użyteczności. Według najnowszego raportu Forum Energii na konieczne inwestycje trzeba będzie przeznaczać 52 mld zł rocznie.

Redakcja RI news Aktualizacja danych meteorologicznych konieczna

Aktualizacja danych meteorologicznych konieczna Aktualizacja danych meteorologicznych konieczna

Jedną z istotnych barier rozwoju efektywnych budynków są mocno nieaktualne dane meteorologiczne związane z tzw. typowym rokiem meteorologicznym. W stosunku do występujących w ostatnim dziesięcioleciu warunków...

Jedną z istotnych barier rozwoju efektywnych budynków są mocno nieaktualne dane meteorologiczne związane z tzw. typowym rokiem meteorologicznym. W stosunku do występujących w ostatnim dziesięcioleciu warunków meteorologicznych mogą one zawyżać obliczeniowe (projektowe) zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania budynków na poziomie ok. 15%, powodując wiele negatywnych konsekwencji użytkowych świadectw charakterystyki energetycznej np. zawyżając wskaźniki EP, EU, EK dotyczące ogrzewania budynków.

Redakcja RI news 25 lat marki INTERsoft

25 lat marki INTERsoft 25 lat marki INTERsoft

Od ćwierć wieku marka INTERsoft jest obecna na mapie rynku oprogramowania w Polsce, a od kilku lat również na świecie.

Od ćwierć wieku marka INTERsoft jest obecna na mapie rynku oprogramowania w Polsce, a od kilku lat również na świecie.

Redakcja RI news 100-lecie technologii Copeland™

100-lecie technologii Copeland™ 100-lecie technologii Copeland™

Emerson obchodzi w tym roku setną rocznicę powstania marki Copeland™ – synonimu niezawodnych i energooszczędnych sprężarek do systemów klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia.

Emerson obchodzi w tym roku setną rocznicę powstania marki Copeland™ – synonimu niezawodnych i energooszczędnych sprężarek do systemów klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia.

Redakcja RI news Pracownicy Xylem w wolontariacie

Pracownicy Xylem w wolontariacie Pracownicy Xylem w wolontariacie

W 2021 roku prawie 80% z 16 tys. pracowników Xylem na całym świecie zaangażowało się w działania wolontariackie, aby wspomóc rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wodą.

W 2021 roku prawie 80% z 16 tys. pracowników Xylem na całym świecie zaangażowało się w działania wolontariackie, aby wspomóc rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wodą.

Waldemar Joniec news Nowy numer 4/2022 „Rynku Instalacyjnego”!

Nowy numer 4/2022 „Rynku Instalacyjnego”! Nowy numer 4/2022 „Rynku Instalacyjnego”!

Wojny? Będą o wszystko – nie tylko o demokrację. Nie zawsze strony będą sięgać po broń, częściej po instrumenty ekonomiczne, ale walka będzie zacięta, toczy się bowiem o zasoby – paliwa, surowce, wodę....

Wojny? Będą o wszystko – nie tylko o demokrację. Nie zawsze strony będą sięgać po broń, częściej po instrumenty ekonomiczne, ale walka będzie zacięta, toczy się bowiem o zasoby – paliwa, surowce, wodę. Przestrzeń nie ma już takiego znaczenia jak dawnej.

Redakcja RI news Dotacje do 20 tys. zł na fotowoltaikę

Dotacje do 20 tys. zł na fotowoltaikę Dotacje do 20 tys. zł na fotowoltaikę

Od 15 kwietnia można składać wnioski za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW. Wsparcie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne...

Od 15 kwietnia można składać wnioski za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW. Wsparcie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.

Redakcja RI news Program „Moje Ciepło” ma ruszyć po koniec kwietnia

Program „Moje Ciepło” ma ruszyć po koniec kwietnia Program „Moje Ciepło” ma ruszyć po koniec kwietnia

Data uruchomienia rządowych dopłat do pomp ciepła była już przesuwana – pierwotnie start programu miał nastąpić na przełomie marca i kwietnia. Na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego...

Data uruchomienia rządowych dopłat do pomp ciepła była już przesuwana – pierwotnie start programu miał nastąpić na przełomie marca i kwietnia. Na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego Paweł Mirowski z NFOŚiGW zapowiedział jednak, że otwarcie programu nastąpi „pod koniec kwietnia”.

Redakcja RI news Dni Otwarte Iglotech 2022

Dni Otwarte Iglotech 2022 Dni Otwarte Iglotech 2022

Rozpoczęły się Dni Otwarte Hurtowni Iglotech, na których prezentowane są nowości z oferty, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Podczas tegorocznych spotkań odbędą się również panele eksperckie, a także...

Rozpoczęły się Dni Otwarte Hurtowni Iglotech, na których prezentowane są nowości z oferty, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Podczas tegorocznych spotkań odbędą się również panele eksperckie, a także liczne konkursy! Dni Otwarte w hurtowni wentylacyjno-klimatyzacyjnej to doskonała okazja, aby jeszcze przed rozpoczynającym się sezonem poznać najnowsze rozwiązania technologiczne czy też sprawdzić nowości produktowe.

Redakcja RI news 5 prostych działań, które ograniczają skutki zmian klimatu

5 prostych działań, które ograniczają skutki zmian klimatu 5 prostych działań, które ograniczają skutki zmian klimatu

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. O zmianach klimatu powinniśmy pamiętać nie tylko przy okazji tego święta. Są one coraz bardziej widoczne. Gwałtowne zjawiska pogodowe, fale upałów, susze...

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. O zmianach klimatu powinniśmy pamiętać nie tylko przy okazji tego święta. Są one coraz bardziej widoczne. Gwałtowne zjawiska pogodowe, fale upałów, susze – to ich najbardziej odczuwalne skutki.

Redakcja RI news Wielki Wyścig Gmin w gromadzeniu deklaracji CEEB

Wielki Wyścig Gmin w gromadzeniu deklaracji CEEB Wielki Wyścig Gmin w gromadzeniu deklaracji CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłasza Wielki Wyścig Gmin w zgłaszaniu deklaracji źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłasza Wielki Wyścig Gmin w zgłaszaniu deklaracji źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Redakcja RI news Prace nad projektem zmiany ustawy 10H

Prace nad projektem zmiany ustawy 10H Prace nad projektem zmiany ustawy 10H

Na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu kontynuowania...

Na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu kontynuowania prac legislacyjnych. Za ich finalizację odpowiedzialny będzie Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Redakcja RI news Pompy ciepła najbardziej opłacalną technologią ogrzewania budynków

Pompy ciepła najbardziej opłacalną technologią ogrzewania budynków Pompy ciepła najbardziej opłacalną technologią ogrzewania budynków

Niezależne raporty naukowe wskazują elektryfikację jako kierunek modernizacji sektora ciepła i chłodu. Miejsce wodoru jest w innych sektorach – głównie w przemyśle wymagającym procesów wysokotemperaturowych...

Niezależne raporty naukowe wskazują elektryfikację jako kierunek modernizacji sektora ciepła i chłodu. Miejsce wodoru jest w innych sektorach – głównie w przemyśle wymagającym procesów wysokotemperaturowych oraz w transporcie na dalekie dystanse. Taka jest konkluzja głównych niezależnych europejskich raportów naukowych o efektywności technologii ogrzewania budynków.

Redakcja RI news Fortum zapowiada odejście od węgla

Fortum zapowiada odejście od węgla Fortum zapowiada odejście od węgla

Fortum ogłosiło strategiczne kierunki rozwoju i dekarbonizacji swojego biznesu ciepłowniczego w Polsce. Właściciel elektrociepłowni w Częstochowie i Zabrzu planuje odejście od węgla na rzecz źródeł odnawialnych...

Fortum ogłosiło strategiczne kierunki rozwoju i dekarbonizacji swojego biznesu ciepłowniczego w Polsce. Właściciel elektrociepłowni w Częstochowie i Zabrzu planuje odejście od węgla na rzecz źródeł odnawialnych i elektryfikacji systemów.

Redakcja RI news Zmiana ustawy Prawo budowlane

Zmiana ustawy Prawo budowlane Zmiana ustawy Prawo budowlane

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Rząd chce wprowadzić kolejny etap cyfryzacji procesów...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Rząd chce wprowadzić kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych dotyczących budownictwa.

Redakcja RI news Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2022 nagrodzeni

Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2022 nagrodzeni Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2022 nagrodzeni

Konkurs LIDER INSTALACJI jest organizowany przez redakcję „Rynku Instalacyjnego”, a laureaci są nagradzani co 2 lata podczas Targów Instalacje. W tym roku jury konkursu zwróciło szczególną uwagę na działania...

Konkurs LIDER INSTALACJI jest organizowany przez redakcję „Rynku Instalacyjnego”, a laureaci są nagradzani co 2 lata podczas Targów Instalacje. W tym roku jury konkursu zwróciło szczególną uwagę na działania podejmowane w zakresie transformacji energetycznej gospodarki oraz jakości środowiska wewnętrznego w nowych i modernizowanych budynkach, a także usprawniania współpracy w branży instalacyjnej i tym samym pracy wykonawców instalacji wentylacyjnych i grzewczych.

Redakcja RI news Kod rabatowy do Księgarni Technicznej na majówkę!

Kod rabatowy do Księgarni Technicznej na majówkę! Kod rabatowy do Księgarni Technicznej na majówkę!

Przekazujemy kod rabatowy -10% na wszystkie tytuły naszego wydawnictwa GRUPY MEDIUM.

Przekazujemy kod rabatowy -10% na wszystkie tytuły naszego wydawnictwa GRUPY MEDIUM.

Redakcja RI news Polscy studenci w finale konkursu architektonicznego

Polscy studenci w finale konkursu architektonicznego Polscy studenci w finale konkursu architektonicznego

Trzy dwuosobowe zespoły studentów reprezentujących Politechniki Wrocławską i Śląską wywalczyły awans do globalnego finału Saint-Gobain Architecture Students Contest, który odbędzie się w czerwcu 2022 r.,...

Trzy dwuosobowe zespoły studentów reprezentujących Politechniki Wrocławską i Śląską wywalczyły awans do globalnego finału Saint-Gobain Architecture Students Contest, który odbędzie się w czerwcu 2022 r., po raz pierwszy w Polsce. Warszawa będzie gościć kilkuset finalistów z ponad 40 krajów, reprezentujących najlepsze ośrodki akademickie na świecie, których zadaniem był koncept architektoniczny dotyczący Warszawy. Konkurs organizowany jest od 2004 roku.

Redakcja RI news NIK o wykorzystaniu energii wód termalnych

NIK o wykorzystaniu energii wód termalnych NIK o wykorzystaniu energii wód termalnych

Mamy zasoby, tylko na razie mało z nich korzystamy – to główny wniosek z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. W latach 2015-2021 nie osiągnięto planowanego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Mamy zasoby, tylko na razie mało z nich korzystamy – to główny wniosek z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. W latach 2015-2021 nie osiągnięto planowanego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Czy wiesz, jakimi preparatami czyścić klimatyzację?

Czy wiesz, jakimi preparatami czyścić klimatyzację? Czy wiesz, jakimi preparatami czyścić klimatyzację?

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.