RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE

Redakcja RI | 2024-04-05
Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE. Fot. Unsplash

Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE. Fot. Unsplash

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością zwiększenia efektywności energetycznej, Unia Europejska systematycznie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi na celu transformację sektora budowlanego. Najnowsza aktualizacja dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), której publikację zaplanowano prawdopodobnie na kwiecień 2024 r., stanowi kolejny krok na drodze do realizacji tych ambitnych celów.

Zobacz także

COMAP POLSKA Sp. z o.o. news Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte

Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte

O rozwoju firmy świadczą nie tylko wprowadzane na rynek nowości, będące odpowiedzią na potrzeby inwestorów czy użytkowników. To przede wszystkim inwestycje, które umożliwiają jeszcze lepszą realizację...

O rozwoju firmy świadczą nie tylko wprowadzane na rynek nowości, będące odpowiedzią na potrzeby inwestorów czy użytkowników. To przede wszystkim inwestycje, które umożliwiają jeszcze lepszą realizację świadczonych usług. Aalberts hydronic flow control otworzyło nowe Centrum Logistyczne, skąd realizowane będą wysyłki produktów marek Flamco, Comap oraz Sentinel do klientów z Polski, Czech, Węgier, krajów bałtyckich i Ukrainy oraz na Bałkany.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wytypuj Mistrza EURO 2024

Wytypuj Mistrza EURO 2024 Wytypuj Mistrza EURO 2024

Marka Hisense już po raz trzeci jest globalnym sponsorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO. Zapraszamy do piłkarskiego szaleństwa podczas EURO2024 i do wzięcia udziału w Konkursie „Wytypuj Mistrza...

Marka Hisense już po raz trzeci jest globalnym sponsorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO. Zapraszamy do piłkarskiego szaleństwa podczas EURO2024 i do wzięcia udziału w Konkursie „Wytypuj Mistrza z Hisense”. Zasady Konkursu są bardzo proste:

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic

Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions serdecznie zaprasza na otwarte, dwudniowe szkolenia akredytacyjne dedykowane pompom ciepła Aquarea. Te szkolenia są wyjątkową okazją dla wszystkich instalatorów pragnących...

Panasonic Heating & Cooling Solutions serdecznie zaprasza na otwarte, dwudniowe szkolenia akredytacyjne dedykowane pompom ciepła Aquarea. Te szkolenia są wyjątkową okazją dla wszystkich instalatorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i obsługi zaawansowanych systemów grzewczych.

Zmiany w dyrektywie EPDB, skoncentrowane na promowaniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, oznaczają nowe możliwości dla technologii pomp ciepła oraz innych odnawialnych źródeł energii (OZE), uznając je za kluczowe technologie w procesie transformacji energetycznej budynków. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasadniczych aspektów zmienionej dyrektywy EPBD, zwracając szczególną uwagę na wprowadzenie standardu Budynków Zeroemisyjnych (ZEB) oraz jego implikacje dla przyszłości budownictwa w Europie.

Budynki Zeroemisyjne (ZEB) − nowy standard w budownictwie

Zgodnie z art. 7, art. 11, od 1 stycznia 2030 r. wszystkie nowe budynki muszą osiągnąć status Budynku Zeroemisyjnego (ZEB). Oznacza to, że muszą one charakteryzować się bardzo wysoką efektywnością energetyczną, minimalnym zapotrzebowaniem na energię oraz brakiem emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z paliw kopalnych na miejscu. 

Wprowadzenie standardu Budynku Zeroemisyjnego (ZEB) do 2030 r., zgodnie z art. 11, stanowi istotną ewolucję w ramach polityki energetycznej i budowlanej Unii Europejskiej. Ten nowy wymóg zastąpi standard Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) znany z poprzednich wersji dyrektywy EPBD. Przejście od NZEB do ZEB podkreśla zwiększone ambicje UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym. Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) był kamieniem milowym w dążeniu do zwiększenia efektywności energetycznej budynków w Europie, wymagając, aby nowe budynki miały bardzo niskie zapotrzebowanie na energię, które w znacznym stopniu powinno być pokrywane z odnawialnych źródeł energii. Chociaż NZEB znacząco przyczynił się do poprawy efektywności energetycznej nowych i poddanych renowacji budynków, rosnące wyzwania klimatyczne wymagają jeszcze ambitniejszego podejścia.

Budynki Zeroemisyjne (ZEB) stanowią ewolucję standardu NZEB – obecnie poprzeczkę ustawiono wyżej. ZEB nie tylko muszą charakteryzować się bardzo wysoką efektywnością energetyczną i minimalnym zapotrzebowaniem na energię, ale również zapewniać, że cała potrzebna energia jest wytwarzana z bezemisyjnych źródeł energii, a emisja dwutlenku węgla na miejscu jest wyeliminowana. To podejście ma na celu nie tylko zmniejszenie zużycia energii, ale również całkowite usunięcie bieżącej emisji gazów cieplarnianych z budynków.

Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zapowiada, że poziom energii pierwotnej EP dla nowych budynków jednorodzinnych wyniesie ≤ 63 kWh/(m2 · rok), a dla budynków mieszkalnych ≤ 58 kWh/(m2 · rok), co będzie odpowiadać granicy klasy energetycznej A nowego systemu klas energetycznych, który ma zacząć funkcjonować w Polsce od 2024 r.

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie UE, zobowiązana jest do zapewnienia, że zapotrzebowanie na energię oraz operacyjne emisje gazów cieplarnianych z nowych i poddanych renowacji budynków ZEB są zgodne z maksymalnymi progami ustalonymi na poziomie krajowym. Dodatkowo, całkowite roczne zużycie energii pierwotnej przez ZEB powinno obejmować:

  • energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzaną na miejscu lub w pobliżu;
  • energię z OZE dostarczaną przez wspólnotę (spóldzielnię) OZE;
  • energię z efektywnej sieci ciepłowniczej/chłodniczej − zgodnie z nowymi wymogami zmienionej w 2023 r. dyrektywy EED;
  • energię ze źródeł bezemisyjnych.

W  przypadkach, gdy nie jest to możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, dopuszcza się pokrycie zapotrzebowania również inną energią z sieci.

Pompy ciepła, ze względu na swoją wysoką efektywność i kluczową rolę w spełnianiu tych wymogów, stanowią niezbędny element osiągnięcia sukcesu. Wykorzystanie elektrycznych pomp ciepła w nowych budynkach ZEB, wspierane przez systemy fotowoltaiczne, staje się jednym z głównych rozwiązań umożliwiających uzyskanie wymaganych standardów ZEB. Dzięki temu, całe roczne zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną, nawet to pochodzące z paliw kopalnych, może być zrównoważone przez roczną produkcję energii z domowych instalacji fotowoltaicznych lub w ramach wspólnoty OZE. Takie podejście nie tylko gwarantuje wysoką efektywność energetyczną i minimalizuje emisję gazów cieplarnianych, ale także przyspiesza proces dekarbonizacji sektora budowlanego w Polsce.

Przeczytaj także: Pompy ciepła w pakiecie „Fit for 55” | RynekInstalacyjny.pl

Krajowe plany renowacji − dekarbonizacja ogrzewania

Art. 3 i załącznik II zmienionej dyrektywy EPBD zobowiązują państwa członkowskie do opracowania krajowych planów renowacji wszystkich budynków, mających na celu dekarbonizację sektora ogrzewania i chłodzenia. Te Długoterminowe Strategie Renowacji Budynków, aktualizowane co pięć lat, mają zapewnić transformację zasobów budowlanych w kierunku osiągnięcia standardu budynków o zerowej emisji do roku 2050. Pierwsze wstępne plany mają być gotowe do końca 2025 r., a finalne plany do końca 2026 r. 

Wśród kluczowych elementów tych planów jest m.in. przegląd krajowych zasobów z rozróżnieniem różnych rodzajów budynków, w tym okresy budowy, przegląd barier rynkowych oraz zdolności w sektorach budownictwa, efektywności energetycznej i energii odnawialnej, a także udział gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Ponadto plany mają obejmować:

  • listę działań z ustalonymi na szczeblu krajowym celami dekarbonizacji budynków i wymiernymi wskaźnikami ich realizacji, a także cele dotyczące zmniejszenia liczby osób dotkniętych ubóstwem energetycznym;
  • zarys potrzeb inwestycyjnych, źródła i środki finansowania oraz zasoby administracyjne do realizacji planów renowacji budynków;
  • przegląd polityk i środków dotyczących dekarbonizacji systemów ogrzewania i chłodzenia, w tym za pośrednictwem sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz stopniowe wycofywanie kotłów na paliwa kopalne z planem całkowitego ich usunięcia do roku 2040. 

To wyraźnie wskazuje na konieczność adaptacji rynku budowlanego do nowych, ekologicznych technologii takich jak pompy ciepła. 

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyraża zamiar szybkiej aktualizacji Długoterminowej strategii Renowacji Budynków, aby dostosować ją do nowych wymogów dyrektywy EPBD z 2024 r., co jest pozytywnie odbierane jako krok w kierunku przyspieszenia procesu dekarbonizacji sektora budowlanego w Polsce.

Koniec dopłat do samodzielnych kotłów na paliwa kopalne

Od 2025 r., zgodnie z art. 17, państwa członkowskie mają wycofać zachęty finansowe na instalację samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. Wyjątek mają stanowić programy funkcjonujące przed tym okresem i finansowane z Krajowych Programów Odbudowy. Stąd ta zmiana nie wpłynie na istniejące programy wsparcia takie jak program ”Czyste Powietrze”, jednak również w ramach tych programów planuje się stopniowe wycofywanie dofinansowania dla samodzielnych kotłów na paliwa kopalne do końca 2025 r. Jest to kluczowy krok w kierunku promowania alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł ciepła takich jak pompy ciepła. 

Do końca tego roku Komisja Europejska ma przedstawić wyraźną definicję kotłów na paliwa kopalne oraz szczegółowo określić kryteria dla hybrydowych systemów grzewczych. Zostaną one uwzględnione w hybrydowych pompach ciepła z dodatkowym źródłem szczytowym, na przykład kotłem na paliwo kopalne, traktowanym jako pojedynczy zestaw urządzeń w kontekście wymogów etykietowania energetycznego i ekoprojektu. W wielu krajach Unii Europejskiej już wprowadzono wymogi dotyczące minimalnego udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na poziomie 60-65%, co może być również zdefiniowane poprzez ustalenie minimalnej efektywności energetycznej całego zestawu urządzeń.

Minimalne standardy charakterystyki energetycznej (MEPS) i instalacje niskotemperaturowe w nowych budynkach

Minimalne standardy charakterystyki energetycznej (MEPS) określają najniższy dopuszczalny poziom efektywności energetycznej, który muszą spełniać nowe budynki lub budynki poddawane renowacji. Są one narzędziem mającym na celu stopniowe eliminowanie najmniej efektywnych energetycznie budynków z rynku oraz promowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań budowlanych, które przyczyniają się do oszczędności energii i redukcji emisji CO2.

W kontekście minimalnych standardów charakterystyki energetycznej, szczególną rolę odgrywają instalacje niskotemperaturowe − systemy ogrzewania podłogowego, ścienne lub inne systemy oparte na pompach ciepła. Są one zaprojektowane do pracy z niższą temperaturą wody grzewczej niż tradycyjne systemy grzewcze, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną i lepsze wykorzystanie energii odnawialnej.

Niskotemperaturowe systemy grzewcze są szczególnie kompatybilne z pompami ciepła, które mogą efektywnie pracować przy niższych temperaturach, czerpiąc energię z otoczenia (np. z powietrza, wody lub gruntu) i przekształcając ją w ciepło do ogrzewania budynku. Dzięki temu, pompy ciepła w połączeniu z niskotemperaturowymi instalacjami grzewczymi stanowią efektywne rozwiązanie dla nowych budynków, które mają spełniać wymogi MEPS.

Energia ze słońca w budynkach

W dyrektywie EPBD wprowadzono wymogi dotyczące stosowania energetyki słonecznej w budynkach, które mają zacząć obowiązywać od 31 grudnia 2026 r. Przyczyni się to do zwiększenia udziału energii odnawialnej w sektorze budowlanym, wspierając tym samym cele Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 10 dyrektywy EPBD, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia, że w odpowiednich budynkach, tam gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, zostaną zainstalowane systemy wykorzystujące energię słoneczną. 

Terminy wdrożenia tych wymogów różnią się w zależności od typu i wielkości budynków, jednak kluczowa jest data 31 grudnia 2026 r., od kiedy to zaczynają obowiązywać nowe przepisy – najpierw dla wszystkich nowych budynków publicznych i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2. Zaś już w 2030 r. pojawi się wymóg stosowania energetyki słonecznej we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Wymogi te mają służyć nie tylko zwiększeniu wykorzystania energii słonecznej w nowych i istniejących budynkach, ale również promowaniu integracji systemów fotowoltaicznych i innych technologii solarnych w projektach budowlanych. Ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia samowystarczalności energetycznej budynków, redukcji ich śladu węglowego oraz obniżenia kosztów eksploatacji dla użytkowników i właścicieli nowych budynków. To uzupełnienie strategii na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze budowlanym, gdzie pompy ciepła mogą efektywnie współpracować z instalacjami PV, zapewniając jeszcze większą efektywność energetyczną i redukcję emisji.

Szczegółowe wymogi dotyczące rozmiarów budynków i typów instalacji słonecznych, które mają zostać zastosowane, będą zależeć od specyficznych regulacji i wytycznych przyjętych przez poszczególne państwa członkowskie w ramach implementacji dyrektywy EPBD. 

Podsumowanie 

Zmieniona dyrektywa EPBD otwiera nowy rozdział w europejskim sektorze budynków, stawiając przed nim wyzwania, ale przede wszystkim oferując szereg możliwości. Wprowadzenie standardu Budynków Zeroemisyjnych (ZEB) do 2030 r. nie tylko zwiększy efektywność energetyczną i zmniejszy emisję gazów cieplarnianych, ale również przyczyni się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pompy ciepła i technologie wykorzystujące energię słoneczną, jako kluczowe komponenty w realizacji tych celów, zyskują na znaczeniu, oferując trwałe i ekologiczne rozwiązania dla nowoczesnego budownictwa i termodernizacji budynków. 

Wyzwania związane z dekarbonizacją sektora ogrzewania i chłodzenia, jak również z wprowadzeniem minimalnych standardów charakterystyki energetycznej, wymagają zintegrowanego podejścia i współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki temu, zmieniona dyrektywa EPBD nie tylko kształtuje przyszłość budownictwa w Europie, ale również stanowi ważny krok w kierunku realizacji globalnych celów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju.

źródło: PORT PC

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Dekarbonizacja w gazownictwie”

IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Dekarbonizacja w gazownictwie” IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Dekarbonizacja w gazownictwie”

W dniach 10-12 czerwca 2024 r. w Łodzi odbędzie się IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego organizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Tematem przewodnim będzie „Dekarbonizacja w gazownictwie”.

W dniach 10-12 czerwca 2024 r. w Łodzi odbędzie się IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego organizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Tematem przewodnim będzie „Dekarbonizacja w gazownictwie”.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290 Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie...

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie się w środę, 17 kwietnia o godzinie 10:00.

mat. pras. news Jak ograniczać zużycie wody w instalacji?

Jak ograniczać zużycie wody w instalacji? Jak ograniczać zużycie wody w instalacji?

Dostęp do wody jest często uznawany za podstawowe prawo, oczywistą normę w domach na całym świecie. Jednakże, zmagamy się z wyzwaniami, które stawiają pod znakiem zapytania tę podstawową potrzebę. Według...

Dostęp do wody jest często uznawany za podstawowe prawo, oczywistą normę w domach na całym świecie. Jednakże, zmagamy się z wyzwaniami, które stawiają pod znakiem zapytania tę podstawową potrzebę. Według danych podanych przez ONZ zapotrzebowanie na wodę pitną do końca tej dekady wyprzedzi jej dostępność o 40%. Co więcej, obserwujemy kraje, gdzie konsumpcja wody jest wielokrotnie wyższa niż zdolności do jej odnowienia – w niektórych przypadkach różnica ta sięga aż 38-krotności.

Redakcja RI news XII KONGRES PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”

XII KONGRES PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych” XII KONGRES PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”

13 czerwca 2024 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pt.: „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. XII Kongres będzie szczególnie ważnym...

13 czerwca 2024 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pt.: „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. XII Kongres będzie szczególnie ważnym momentem w 13-letniej historii stowarzyszenia i historii pomp ciepła w Polsce.

Redakcja RI news Webinarium „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego ocieplenia”

Webinarium „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego ocieplenia” Webinarium „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego ocieplenia”

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa 8 maja 2024 r. organizuje bezpłatne webinarium: „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego...

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa 8 maja 2024 r. organizuje bezpłatne webinarium: „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego ocieplenia”.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG

Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG

WYPRZEDAŻ - okazyjne ceny na pompy ciepła LG!

WYPRZEDAŻ - okazyjne ceny na pompy ciepła LG!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

Redakcja RI news II Kongres Energetyki Rozproszonej

II Kongres Energetyki Rozproszonej II Kongres Energetyki Rozproszonej

II Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 28-30 października 2024 r. w Krakowie. To wydarzenie gromadzące liderów administracji centralnej i samorządowej, naukowców, przedsiębiorców, członków...

II Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 28-30 października 2024 r. w Krakowie. To wydarzenie gromadzące liderów administracji centralnej i samorządowej, naukowców, przedsiębiorców, członków izb gospodarczych, aktywistów organizacji pozarządowych oraz prosumentów.

Redakcja RI news Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy program wsparcia „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”, który pomoże odchodzić od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie....

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy program wsparcia „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”, który pomoże odchodzić od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie. Obecnie na potrzeby ciepłownictwa spala się ok 40% węgla, głównie miału. Budżet nowego programu, który rusza 16 kwietnia, to 2 mld zł, przeznaczone na wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii dla samorządów i przedsiębiorców.

Redakcja RI news Ranking aktywnych gmin w programie „Czyste Powietrze”

Ranking aktywnych gmin w programie „Czyste Powietrze” Ranking aktywnych gmin w programie „Czyste Powietrze”

Ranking najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze” od początku jego funkcjonowania, zaprezentowany przez Polski Alarm Antysmogowy, pokazuje, jak aktywna postawa samorządów i wymiana starych...

Ranking najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze” od początku jego funkcjonowania, zaprezentowany przez Polski Alarm Antysmogowy, pokazuje, jak aktywna postawa samorządów i wymiana starych kotłów i pieców węglowych wpływa na poprawę jakości powietrza. Spośród prawie dwóch i pół tysiąca gmin najwięcej wniosków o dofinansowanie złożyli mieszkańcy Rybnika, a w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych najlepiej wypada gmina Radlin w woj. śląskim. Aż 16 gmin ze Śląska znalazło się w...

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24

Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24 Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24

Ostatnie miesiące obfitowały w doniesienia prasowe o przekształcaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Fali renowacji. W skrócie: kraje członkowskie UE muszą podjąć...

Ostatnie miesiące obfitowały w doniesienia prasowe o przekształcaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Fali renowacji. W skrócie: kraje członkowskie UE muszą podjąć działania, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów grzewczych i wycofania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia do 2040 roku.

Redakcja RI news Polimex Mostostal oraz TEDOM uruchamiają wspólnie spółkę POLIMEX ENERGO

Polimex Mostostal oraz TEDOM uruchamiają wspólnie spółkę POLIMEX ENERGO Polimex Mostostal oraz TEDOM uruchamiają wspólnie spółkę POLIMEX ENERGO

15 stycznia 2024 roku Polimex Mostostal S.A. oraz TEDOM a.s. zawarły warunkową umowę powołania spółki joint venture – Polimex Energo sp. z o.o. Teraz spółka rozpoczyna działalność operacyjną. Jej oferta...

15 stycznia 2024 roku Polimex Mostostal S.A. oraz TEDOM a.s. zawarły warunkową umowę powołania spółki joint venture – Polimex Energo sp. z o.o. Teraz spółka rozpoczyna działalność operacyjną. Jej oferta wspiera transformację energetyczną w Polsce bez zaangażowania finansowego klienta.

Joanna Ryńska news Nowe centrum szkoleniowe IMI

Nowe centrum szkoleniowe IMI Nowe centrum szkoleniowe IMI

5 marca 2024 r. w Olewinie k. Olkusza firma IMI Hydronic Engineering zaprezentowała nową odsłonę swojego centrum szkoleniowego – Customer Experience Centre.

5 marca 2024 r. w Olewinie k. Olkusza firma IMI Hydronic Engineering zaprezentowała nową odsłonę swojego centrum szkoleniowego – Customer Experience Centre.

jr news Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od 22 kwietnia 2024 r. w „Czystym Powietrzu” obowiązywać będą nowe wymagania dotyczące dotowanych w ramach tego programu urządzeń – pomp ciepła i kotłów na biomasę. Resort klimatu i ochrony środowiska...

Od 22 kwietnia 2024 r. w „Czystym Powietrzu” obowiązywać będą nowe wymagania dotyczące dotowanych w ramach tego programu urządzeń – pomp ciepła i kotłów na biomasę. Resort klimatu i ochrony środowiska wypracował nowe warunki w porozumieniu z producentami i dystrybutorami oraz stroną społeczną. Mają one chronić beneficjentów przed inwestowaniem w urządzenia niskiej jakości.

Redakcja RI news Branżowe targi technologii grzewczych HEATING TECH

Branżowe targi technologii grzewczych HEATING TECH Branżowe targi technologii grzewczych HEATING TECH

Branżowe targi technologii grzewczych odbędą się w Ptak Warsaw Expo w dniach 10-12 września 2024 r. Targi to nowa propozycja dla branży instalacyjnej w Ptak Warsaw Expo.

Branżowe targi technologii grzewczych odbędą się w Ptak Warsaw Expo w dniach 10-12 września 2024 r. Targi to nowa propozycja dla branży instalacyjnej w Ptak Warsaw Expo.

Redakcja RI news Architekci coraz lepiej oceniają sytuację rynkową

Architekci coraz lepiej oceniają sytuację rynkową Architekci coraz lepiej oceniają sytuację rynkową

54% architektów (wzrost o 6 pkt. proc.) dobrze ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego, a 45% przewiduje, że popyt na usługi biur architektonicznych w 2024 roku będzie na takim samym poziomie...

54% architektów (wzrost o 6 pkt. proc.) dobrze ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego, a 45% przewiduje, że popyt na usługi biur architektonicznych w 2024 roku będzie na takim samym poziomie jak w 2023 roku – wynika z raportu firmy BCMM - badania marketingowe sp. z o.o.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic

Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących do zastosowań komercyjnych, zapewniających maksymalną wydajność.

Panasonic Heating & Cooling Solutions jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących do zastosowań komercyjnych, zapewniających maksymalną wydajność.

Redakcja RI news Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2024 nagrodzeni

Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2024 nagrodzeni Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2024 nagrodzeni

Konkurs LIDER INSTALACJI organizowany jest przez redakcję „Rynku Instalacyjnego”, a laureaci są nagradzani co 2 lata podczas Targów Instalacje. W tym roku jury konkursowe zwróciło szczególną uwagę na działania...

Konkurs LIDER INSTALACJI organizowany jest przez redakcję „Rynku Instalacyjnego”, a laureaci są nagradzani co 2 lata podczas Targów Instalacje. W tym roku jury konkursowe zwróciło szczególną uwagę na działania podejmowane przez branżę instalacyjną na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

wj news Mostra Convegno Expocomfort 2024

Mostra Convegno Expocomfort 2024 Mostra Convegno Expocomfort 2024

W tym roku w Mediolanie stawiano wyraźne akcenty na transformację i efektywność energetyczną – nie tylko w czasie konferencji i debat, ale także na stoiskach wystawców. Po eksperymencie „pocovidowym” z...

W tym roku w Mediolanie stawiano wyraźne akcenty na transformację i efektywność energetyczną – nie tylko w czasie konferencji i debat, ale także na stoiskach wystawców. Po eksperymencie „pocovidowym” z edycją na przełomie wiosny i lata, powrócono do organizacji targów kończących kalendarzową zimę. Na MCE 2024 (12–15 marca) odnotowano ponad 1,7 tys. wystawców i 121 tys. zwiedzających. Tegorocznym krajem partnerskim targów była Polska.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki

Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki

Nowa odsłona ulotek klimatyzacji Hisense!

Nowa odsłona ulotek klimatyzacji Hisense!

Redakcja RI news POBE apeluje o zmiany w „Czysty, Powietrzu”

POBE apeluje o zmiany w „Czysty, Powietrzu” POBE apeluje o zmiany w „Czysty, Powietrzu”

22 kwietnia 2024 r. sygnatariusze Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), reprezentujący 13 organizacji z polskiego sektora budowlanego, wystosowali do polskich władz list otwarty...

22 kwietnia 2024 r. sygnatariusze Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), reprezentujący 13 organizacji z polskiego sektora budowlanego, wystosowali do polskich władz list otwarty w sprawie programu „Czyste Powietrze”. Inicjatywa wynika z rosnących obaw przedstawicieli branży o przyszłość i efektywność tego programu, a tym samym skuteczną kontynuację działań przyspieszających termomodernizację budynków jednorodzinnych w Polsce. Niepokój budzi zwłaszcza widoczne ograniczenie...

jr news Nowe rozporządzenie F-gazowe

Nowe rozporządzenie F-gazowe Nowe rozporządzenie F-gazowe

11 marca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i...

11 marca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014, popularnie nazywane rozporządzeniem F-gazowym. Dokument wprowadza szereg zmian istotnych dla branży chłodnictwa, ale też klimatyzacji i pomp ciepła.

Redakcja RI news Jubileusz i nowości Stiebel Eltron

Jubileusz i nowości Stiebel Eltron Jubileusz i nowości Stiebel Eltron

W 2024 roku Stiebel Eltron obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia, a w ofercie firmy pojawią się nowe rozwiązania m.in. z zakresu wentylacji i rekuperacji.

W 2024 roku Stiebel Eltron obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia, a w ofercie firmy pojawią się nowe rozwiązania m.in. z zakresu wentylacji i rekuperacji.

Redakcja RI news Autoryzowane punkty serwisowe zaciskarek Viega

Autoryzowane punkty serwisowe zaciskarek Viega Autoryzowane punkty serwisowe zaciskarek Viega

Warunkiem bezpiecznej eksploatacji maszyn jest przestrzeganie terminów przeglądów określonych przez producenta. Viega zapewnia kompleksową obsługę klienta bezpośrednio przez swoich partnerów serwisowych,...

Warunkiem bezpiecznej eksploatacji maszyn jest przestrzeganie terminów przeglądów określonych przez producenta. Viega zapewnia kompleksową obsługę klienta bezpośrednio przez swoich partnerów serwisowych, co gwarantuje krótki czas reakcji na zgłoszenie i skraca do minimum ewentualne przestoje w pracy instalatora.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody » Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

COMAP POLSKA Sp. z o.o. news Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte

Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte

O rozwoju firmy świadczą nie tylko wprowadzane na rynek nowości, będące odpowiedzią na potrzeby inwestorów czy użytkowników. To przede wszystkim inwestycje, które umożliwiają jeszcze lepszą realizację...

O rozwoju firmy świadczą nie tylko wprowadzane na rynek nowości, będące odpowiedzią na potrzeby inwestorów czy użytkowników. To przede wszystkim inwestycje, które umożliwiają jeszcze lepszą realizację świadczonych usług. Aalberts hydronic flow control otworzyło nowe Centrum Logistyczne, skąd realizowane będą wysyłki produktów marek Flamco, Comap oraz Sentinel do klientów z Polski, Czech, Węgier, krajów bałtyckich i Ukrainy oraz na Bałkany.

ECS PARUSZEWSKI Sp. komandytowo-akcyjna Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza

Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza

Przy projektowaniu i montażu systemu wentylacji mechanicznej kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich materiałów. Rekuperacja jest inwestycją na lata – powinna być przede wszystkim szczelna, antybakteryjna...

Przy projektowaniu i montażu systemu wentylacji mechanicznej kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich materiałów. Rekuperacja jest inwestycją na lata – powinna być przede wszystkim szczelna, antybakteryjna i antygrzybiczna, a cała instalacja trwała i niezawodna.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wytypuj Mistrza EURO 2024

Wytypuj Mistrza EURO 2024 Wytypuj Mistrza EURO 2024

Marka Hisense już po raz trzeci jest globalnym sponsorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO. Zapraszamy do piłkarskiego szaleństwa podczas EURO2024 i do wzięcia udziału w Konkursie „Wytypuj Mistrza...

Marka Hisense już po raz trzeci jest globalnym sponsorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO. Zapraszamy do piłkarskiego szaleństwa podczas EURO2024 i do wzięcia udziału w Konkursie „Wytypuj Mistrza z Hisense”. Zasady Konkursu są bardzo proste:

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic

Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions serdecznie zaprasza na otwarte, dwudniowe szkolenia akredytacyjne dedykowane pompom ciepła Aquarea. Te szkolenia są wyjątkową okazją dla wszystkich instalatorów pragnących...

Panasonic Heating & Cooling Solutions serdecznie zaprasza na otwarte, dwudniowe szkolenia akredytacyjne dedykowane pompom ciepła Aquarea. Te szkolenia są wyjątkową okazją dla wszystkich instalatorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i obsługi zaawansowanych systemów grzewczych.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda,...

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda, Big Aquarea serii M. Posunięcie to podkreśla ambicje firmy dotyczące rozwoju na europejskim rynku ogrzewania i klimatyzacji.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024 Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu...

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu technologii o wysokiej efektywności energetycznej, które poza niskim poziomem emisji bezpośredniej, dzięki zastosowaniu czynników naturalnych lub o niskim GWP, będą również źródłem niskiej emisji pośredniej. W Schiessl Polska nadchodzące zmiany traktujemy jako kolejne wyzwanie i doskonałą...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.