RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Tymczasowe dopuszczenie pomp ciepła z europejskimi certyfikatami do „Czystego Powietrza” korzystne dla beneficjentów

Redakcja RI | 2024-05-14
Tymczasowe dopuszczenie pomp ciepła z europejskimi certyfikatami do „Czystego Powietrza” korzystne dla beneficjentów. Fot. Unsplash

Tymczasowe dopuszczenie pomp ciepła z europejskimi certyfikatami do „Czystego Powietrza” korzystne dla beneficjentów. Fot. Unsplash

10 maja NFOŚiGW ogłosił, że przejściowo, do końca 2024 r., uznane europejskie certyfikaty HP Keymark, EHPA Q i Eurovent będą wystarczające do kwalifikacji pomp ciepła na listę ZUM w „Czystym Powietrzu”. Zdaniem organizacji branżowych to dobry kompromis, który zapewni, że produkty renomowanych europejskich firm będą również na liście ZUM. Eliminuje to dotychczasowe problemy z jakością dotowanych pomp ciepła, gwarantując użytkownikom wysokie standardy, a jednocześnie promuje uczciwą konkurencję na rynku, usprawniając proces rejestracji pomp ciepła w bazie ZUM.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Nie wszyscy producenci z branży grzewczej są jednak zadowoleni z decyzji NFOŚiGW. Jak zauważa Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) „Część z nich podnosi argumenty przeciwko zatwierdzonym przez NFOŚiGW europejskim znakom jakości. Jedną ze strategii jest podważanie ich wiarygodności przez rzekome skargi, które mają wpływać na postrzeganie tych znaków. A takie działania mogą mocno dezorientować inwestorów. Dlatego, jako PORT PC, działając w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), postanowiliśmy dogłębnie i rzetelnie wyjaśnić sprawę” − podkreśla Paweł Lachman. 

Mocne wsparcie zmian służących beneficjentom

Przede wszystkim warto podkreślić, że zarówno PORT PC, jak i SPIUG, od początku mocno wspierały wprowadzenie zmian w „Czystym Powietrzu”, tak aby dotacje z tego programu były kierowane tylko na wysokiej jakości urządzenia grzewcze. Głównym postulatem organizacji było możliwie szybkie i skuteczne zabezpieczenie beneficjentów, którzy korzystają np. z dofinansowań do pomp ciepła, przed nieuczciwymi praktykami niektórych firm operujących na polskim rynku. Jednak po ogłoszeniu przez NFOŚiGW nowych wymogów kwalifikacji pomp ciepła, okazało się, że z powodów logistycznych wielu producentom i dystrybutorom tych urządzeń w Polsce niezwykle trudno będzie je spełnić w narzuconym terminie. 

„W kwietniu 2024 r., po przeprowadzeniu dokładnego audytu w stowarzyszeniach, dowiedzieliśmy się, że większość naszych członków wspierających zajmujących się produkcją i dystrybucją pomp ciepła w Polsce, w tym wiele renomowanych firm, napotyka znaczące trudności w spełnieniu nowych warunków kwalifikacji pomp ciepła na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)”– mówi Paweł Lachman. „Stopień zaawansowania składania wniosków do listy ZUM został wówczas oceniony przez większość firm zaledwie na poziomie do 10%! W związku z tym oczywiste było, że nie będą one w stanie w terminie do 13 czerwca 2024 r. umieścić na liście ZUM wielu znanych już na naszym rynku i dobrych jakościowo pomp ciepła. A przecież założeniem do zmian w programie „Czyste Powietrze” nie jest wyeliminowanie z tej listy większości dobrej klasy urządzeń” – zauważa Paweł Lachman. 

Stowarzyszenia zwróciły się zatem z apelem do władz NFOŚiGW o rozważenie możliwości wprowadzenia na listę ZUM również tych pomp ciepła, dla których zostały już wydane europejskie certyfikaty jakości HP Keymark, EHPA Q i Eurovent, co pozwoli usprawnić procedury i jednocześnie zapewni beneficjentom szeroki dostęp do dobrej klasy urządzeń grzewczych. Wcześniej stowarzyszenia przeprowadziły jednak dokładne analizy dotyczące wspomnianych certyfikatów, a ich wyniki całkowicie zaprzeczyły ferowanym o nich niekorzystnym opiniom. Szczegóły analiz podamy dalej, zacznijmy od charakterystyki samych certyfikatów.

Przeczytaj także: Tymczasowa lista pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze” | RynekInstalacyjny.pl

HP Keymark – pełna ochrona konsumenta

Certyfikaty HP Keymark, EHPA Q i Eurovent nadawane w Europie pompom ciepła są potwierdzeniem wysokiej jakości tych urządzeń. Spośród tych trzech znaków warto zwrócić uwagę zwłaszcza na HP Keymark, który od 2018 r. jest też podstawą do określenia kryteriów przyznawania krajowych znaków jakości EHPA Q dla pomp ciepła. Takie oznakowanie występuje również w Polsce. 

Keymark jest dobrowolnym znakiem jakości dla różnych produktów i usług, który świadczy o ich zgodności z Normami Europejskimi. Został opracowany zgodnie z zaleceniem Rady Europejskiej w celu poprawy ochrony konsumentów. Stanowi własność europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC i jest wydawany przez uprawnione jednostki certyfikujące. Przy certyfikacji pomp ciepła stosuje się odpowiednio system HP Keymark (Heat Pump Keymark), a np. przy certyfikacji kolektorów słonecznych Solar Keymark.

„HP Keymark to europejski system certyfikacji, który został tak skonstruowany, aby skutecznie chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami producentów” – zaznacza Paweł Lachman. „Jest on uznawany za kluczowy element międzynarodowej strategii na rzecz transparentności rynkowej i wiarygodności produktów. Skutecznie eliminuje ryzyko zakupu urządzeń, które nie spełniają deklarowanych parametrów, zabezpieczając użytkowników przed nieprzewidzianymi wydatkami na eksploatację i naprawy.”

Certyfikacja oparta na międzynarodowych standardach

Procedury certyfikacji HP Keymark opierają się na trzech kluczowych normach ISO: ISO17065 − dotyczącej certyfikacji, ISO17025 − odnoszącej się do testowania oraz ISO17021 − regulującej inspekcje. Te trzy międzynarodowe normy ISO stanowią solidną podstawę dla każdej certyfikacji zewnętrznej i mają zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. Normy te są wykorzystywane na całym świecie, w tym w najbardziej wrażliwych sektorach przemysłowych o wysokim ryzyku. 

Przyjęta w HP Keymark zasada certyfikacji tzw. trzeciej strony zapewnia wiarygodne i spójne testowanie, raportowanie, inspekcję i wreszcie certyfikację. Uwzględnione jest przy tym zarządzanie sytuacjami „domyślnymi”, w których wystąpi błąd lub pomyłka.

Monitoring i spójność z europejskim prawodawstwem

Wspomniany system Keymark jest ściśle monitorowany przez niezależne jednostki certyfikujące oraz przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), dzięki czemu spełnia wymagania europejskiego prawodawstwa, w tym dyrektywy ErP (Ecodesign and Energy Labelling). Dlatego też przyjęto go za podstawowy wymóg w programach dotacji w takich krajach Unii Europejskiej jak Austria czy Niemcy. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Natomiast we Francji certyfikaty Keymark są uznawane za odpowiednik krajowego systemu certyfikacji. 

Zarządzanie i reagowanie na skargi 

W związku z zastrzeżeniami niektórych reprezentantów polskiej branży grzewczej co do wiarygodności europejskich certyfikatów, w maju tego roku PORT PC zwrócił się wprost do sekretariatu HP Keymark z prośbą o kompleksową informację. „Zapytaliśmy m.in. o to, ile konkretnie napłynęło skarg od polskich lub innych europejskich podmiotów, w których kwestionuje się parametry produktu z certyfikatem HP Keymark, zwłaszcza jeśli został on uzyskany na podstawie testów z chińskich akredytowanych laboratoriów. A także, jak je rozstrzygnięto” – mówi Paweł Lachman. Odpowiedź rozwiała wszelkie wątpliwości. 

Jak wskazał sekretariat, na przestrzeni ostatniego roku zarejestrowano zaledwie siedem skarg związanych z systemem certyfikacji HP Keymark, przy czym z Polski nigdy nie wpłynęła żadna formalna skarga. Większość tych skarg dotyczyło formatu raportów z testów oraz brakujących referencji akredytacyjnych. Jedna ze skarg odnosiła się bezpośrednio do interpretacji procesu testowania, co miało wpływ na wyniki testów. Dzięki szybkiej interwencji oraz stosowaniu zasad i procedur jakościowych ISO 17065 i ISO 17025, wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione, a niezbędne działania naprawcze zostały podjęte. 

Aby zminimalizować ryzyko zakłóceń jakości, w systemie HP Keymark zagwarantowano:

  • ogólny i publiczny dostęp do jasnych informacji podczas ponownej oceny urządzenia,
  • ustanowienie kontroli śledzenia, w tym wizyt na miejscu w przypadku stwierdzenia reklamacji,
  • ogólny i publiczny dostęp do informacji w przypadku rozpowszechniania fałszywych certyfikatów,
  • ogólny i publiczny dostęp do informacji, gdy firma zaprzestaje działalności lub zmienia nazwę,
  • ochronę narzędzi obliczeniowych i weryfikacyjnych,
  • dostęp do wielojęzycznej strony internetowej i bazy danych.

Warto zaznaczyć, że obecnie system HP Keymark uznaje 29 laboratoriów i 11 jednostek certyfikujących na całym świecie. Z wyjątkiem jednego zakwestionowanego w skardze laboratorium, nie było żadnych skarg odnoszących się do pozostałych 28 uznawanych laboratoriów. 

Dodatkowo sekretariat poinformował, że od początku 2024 r. wydano już 2058 certyfikatów HP Keymark dla 8518 modeli pomp ciepła. To daje skalę porównawczą do liczby zgłoszonych skarg. Jakiekolwiek formalne zastrzeżenia do systemu certyfikacji HP Keymark można więc uznać za zjawisko marginalne.

Przyjazny dla producentów, korzystny dla konsumentów

System certyfikacji HP Keymark, dzięki uproszczonej procedurze testowania dwóch punktów pomiaru współczynnika efektywności COP (Coefficient of Performance) pompy ciepła, nie obciąża nadmiernie producentów kosztami, co sprzyja zdrowej konkurencji i oferowaniu przez nich urządzeń wysokiej jakości. Pozostałe wartości współczynnika COP rzeczywiście brane są z deklaracji producenta. Ale również w tym przypadku zarówno deklarowane moce przy każdym obciążeniu częściowym, jak i odpowiadające im współczynniki COP muszą być spójne, aby przejść test weryfikacyjny w zakresie danych dotyczących wszystkich trzech rodzajów klimatu, a nie tylko klimatu umiarkowanego. Jeśli urządzenie nie przejdzie tzw. testu weryfikacyjnego, badane są wszystkie punkty COP w danym klimacie i przy różnych zastosowaniach temperaturowych. 

Taki model testowania wspiera innowacyjność i uczciwą konkurencję, przynosząc również korzyści konsumentom, którzy mogą być pewni, że zakupione urządzenia są bezpieczne, wydajne i niezawodne.

Wyższe wymagania HP Keymark niż programu „Czyste Powietrze”

Aby pompa ciepła mogła się zakwalifikować do programu „Czyste Powietrze”, od jej producenta czy dystrybutora wymaga się obecnie dostarczenia raportu z badań w konkretnie wskazanym zakresie. Warto zauważyć, że w porównaniu do certyfikacji HP Keymark zakres tych badań, choć rozległy, jest w istocie mocno ograniczony, m.in. jeśli chodzi o warunki klimatyczne. W „Czystym Powietrzu” wymaga się badań współczynnika COP pompy ciepła (sześć badań na każde zastosowanie temperaturowe), ale tylko w klimacie umiarkowanym, na podstawie czego wyliczane są klasy energetyczne danego urządzenia (A+, A++, A+++). Tymczasem, według wymogów ekoprojektu i etykietowania energetycznego, występują trzy rodzaje klimatu: ciepły, umiarkowany i chłodny. W tym ostatnim klimacie nominalnie jest Polska. 

To nie jedyna bolączka nowych wymogów kwalifikacji pomp ciepła do „Czystego Powietrza”. Chodzi również o realne możliwości przeprowadzenia wymaganych testów oraz racjonalność działań i ponoszonych kosztów. Aby spełnić warunki określone w „Czystym Powietrzu”, to przy zachowaniu pełnej zgodności z normami EN14511 i EN14825 należałoby przeprowadzać aż 45 testów tylko na jednym urządzeniu! To nadzwyczajne wyzwanie logistyczne i finansowe. Każdy test trwa około 4 godzin, co pozwala na wykonanie dwóch testów dziennie. Dodatkowo, testy trybów pomocniczych można łączyć z testami według EN14825. Test ciepłej wody użytkowej zajmuje tydzień, podczas gdy testy mocy akustycznej i testy operacyjne trwają po pół dnia. Łącznie, pełny cykl testowania jednego urządzenia, uwzględniając 33 dni samego testowania, 4 dni na instalację, dzień na deinstalację oraz 2 dni na przygotowanie raportu, zajmuje prawie 2 miesiące. Całkowity koszt takiego testowania jednego urządzenia to około 60 000 euro, biorąc pod uwagę kwotę 1500 euro dziennie za testy i 1000 euro za transport.

Natomiast w ramach schematu certyfikacji HP Keymark, pompa ciepła jest testowana w dwóch warunkach pracy, ale dla każdego zastosowania temperaturowego (nisko- i średniotemperaturowego) oraz w każdym klimacie (ciepłym, umiarkowanym, chłodnym) i w każdym potencjalnym zastosowaniu (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa). Realizowane są testy jej współczynnika sezonowej/rocznej efektywności podczas przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także test akustyczny oraz test poprawności pracy urządzenia. Dodatkowo, co bardzo ważne, miejsce produkcji jest kontrolowane pod kątem spełnienia określonych wymagań norm ISO, w tym m.in. przeprowadzany jest test szczelności, test bezpieczeństwa elektrycznego, testy odszraniania (powietrzne pompy ciepła)... 

Istotne jest także to, że docelowo testowanie w ramach HP Keymark obejmuje 100% produktów z danego typoszeregu pomp ciepła − chociaż na początku certyfikacji testowane jest jedno urządzenie z pięciu w typoszeregu (tak jak jest obecnie w wymaganiach „Czystego Powietrza”), to jednak potem, co roku, aby zachować certyfikat HP Keymark, testowane są kolejne. Sprawdzana jest też dostępność części zamiennych dla danego modelu pompy ciepła przez co najmniej 10 lat. 

I kolejna kwestia, która znacząco wyróżnia certyfikację HP Keymark, to rzeczywisty test „trzeciej strony”, realizowany nie bezpośrednio przez laboratoria, ale przez instytuty badacze, które nadzorują badania w akredytowanych, niezależnych laboratoriach.

Uwzględnienie międzynarodowych standardów to dobry ruch

Paweł Lachman podkreśla, że niedawna decyzja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o tymczasowym dopuszczeniu certyfikacji HP Keymark i dwóch innych europejskich znaków stanowi bardzo ważny krok w kierunku zwiększenia ochrony konsumentów na polskim rynku pomp ciepła. I dalej wyjaśnia „Odniesienie się przy kwalifikacji urządzeń grzewczych do sprawdzonych standardów międzynarodowych i europejskich, zapewnia solidne fundamenty dla bezpiecznej i świadomej ich eksploatacji, skutecznie eliminując ryzyko związane z nieuczciwymi praktykami producentów. Dzięki tym działaniom, użytkownicy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że ich inwestycje są chronione przez renomowany system certyfikacji. Wszystkie renomowane europejskie firmy są zorientowane na stosowanie znaku HP Keymark. Uważam, że polski rząd powinien również szybko pomóc w uzyskaniu tego znaku jakości wszystkim polskim producentom pomp ciepła.”

źródło: PORT PC

Komentarze

Powiązane

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis

Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis

W kwietniu do każdego klimatyzatora marki Hisense dodawany jest moduł Wi-Fi gratis.

W kwietniu do każdego klimatyzatora marki Hisense dodawany jest moduł Wi-Fi gratis.

Waldemar Joniec news Moc energii na targach ENEX

Moc energii na targach ENEX Moc energii na targach ENEX

W tym roku ekspozycje 350 wystawców z 15 państw zajmowały wszystkie hale Targów Kielce. Targi odnawialnej energetyki prosumenckiej i zawodowej odwiedziło 20 tys. osób.

W tym roku ekspozycje 350 wystawców z 15 państw zajmowały wszystkie hale Targów Kielce. Targi odnawialnej energetyki prosumenckiej i zawodowej odwiedziło 20 tys. osób.

Waldemar Joniec news Warsaw HVAC Expo 2024

Warsaw HVAC Expo 2024 Warsaw HVAC Expo 2024

Pomimo dopiero dwóch edycji Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo w Nadarzynie już osiągnęły pozycję jednego z najważniejszych w kraju oraz naszym regionie...

Pomimo dopiero dwóch edycji Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo w Nadarzynie już osiągnęły pozycję jednego z najważniejszych w kraju oraz naszym regionie Europy wydarzeń związanych z ogrzewaniem i wentylacją.

mat. pras. news Nowe centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów Thermia

Nowe centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów Thermia Nowe centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów Thermia

Thermia uruchomiła w Gdyni centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów, w którym również indywidualni klienci mają możliwość uzyskać wsparcie w zakresie projektowania systemów ogrzewania, działających...

Thermia uruchomiła w Gdyni centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów, w którym również indywidualni klienci mają możliwość uzyskać wsparcie w zakresie projektowania systemów ogrzewania, działających w oparciu o pompy ciepła. Jednym z prezentowanych urządzeń będzie gruntowa pompa ATLAS, której współczynnik SCOP przekracza wartość 6, co jest najlepszym wynikiem na rynku.

Redakcja RI news Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy

W Księgarni Technicznej pojawiła się nowość – trzecie wydanie cieszącej się dużą popularnością publikacji: „Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy”. Poradnik...

W Księgarni Technicznej pojawiła się nowość – trzecie wydanie cieszącej się dużą popularnością publikacji: „Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy”. Poradnik został zaktualizowany i uzupełniony według stanu prawnego na dzień 31.03.2023 roku. Publikacja umożliwia poruszanie się wśród przepisów i norm wiedzy technicznej i wskazuje wymagania, dzięki którym projektowany obiekt budowlany i zastosowane w nim urządzenia i instalacje zapewnią bezpieczeństwo pożarowe...

Flamco news Zawory kulowe Simplex KFE Flamco

Zawory kulowe Simplex KFE Flamco Zawory kulowe Simplex KFE Flamco

Zawory kulowe Simplex KFE marki Flamco, obecne na rynku od ponad 30 lat, nie tylko ułatwiają napełnianie i opróżnianie instalacji. Wyposażone są w wiele udogodnień technicznych, które sprawiają, że są...

Zawory kulowe Simplex KFE marki Flamco, obecne na rynku od ponad 30 lat, nie tylko ułatwiają napełnianie i opróżnianie instalacji. Wyposażone są w wiele udogodnień technicznych, które sprawiają, że są elastyczne w podłączaniu, łatwe w montażu i obsłudze i efektywne w użyciu. Umożliwiają o 50% szybsze spuszczenie wody z kotłów lub zbiorników magazynowych dowolnej wielkości niż w przypadku innych porównywalnych zaworów.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X

Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X

MYNUTE EVO-X wyróżnia się nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale przede wszystkim zastosowanymi technologiami. Od szerokiego zakresu modulacji 1:10 we wszystkich modelach, przez jeszcze bardziej wydajny...

MYNUTE EVO-X wyróżnia się nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale przede wszystkim zastosowanymi technologiami. Od szerokiego zakresu modulacji 1:10 we wszystkich modelach, przez jeszcze bardziej wydajny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej z odnowionym adaptacyjnym systemem spalania, aż po nowy panel z możliwością sterowania dotykowego.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze

Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze

Beretta Show Truck rozpoczął na początku kwietnia swoją trasę po Polsce, która potrwa do listopada. W tym czasie nasze auto, w którym mamy zamontowane: pompę ciepła typu monoblok Hydro Unit M, pompę ciepła...

Beretta Show Truck rozpoczął na początku kwietnia swoją trasę po Polsce, która potrwa do listopada. W tym czasie nasze auto, w którym mamy zamontowane: pompę ciepła typu monoblok Hydro Unit M, pompę ciepła typu split Exclusive Agile, kocioł kondensacyjny Mynute Evo X (NOWOŚĆ!) oraz klimatyzację Breva odwiedzi kilkudziesięciu Autoryzowanych Dystrybutorów w całym kraju.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami

DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami

Pompy zatapialne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu wodą zanieczyszczoną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Skuteczne sterowanie ich pracą jest niezwykle istotne dla utrzymania optymalnych warunków...

Pompy zatapialne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu wodą zanieczyszczoną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Skuteczne sterowanie ich pracą jest niezwykle istotne dla utrzymania optymalnych warunków oraz minimalizacji ryzyka awarii. Elektroniczny panel sterujący DAB NGPanel, w połączeniu z zaawansowanym systemem zarządzania DAB Virtual Cockpit, oferuje zupełnie nowy wymiar kontroli i komfortu w obsłudze kluczowych elementów instalacji.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi

NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi

W dzisiejszych czasach, zarządzanie infrastrukturą hydrauliczną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych wymaga zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają nie tylko efektywną pracę, ale także bezpieczeństwo...

W dzisiejszych czasach, zarządzanie infrastrukturą hydrauliczną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych wymaga zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają nie tylko efektywną pracę, ale także bezpieczeństwo i łatwość obsługi. W odpowiedzi na te potrzeby, DAB wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązanie w postaci NgPanel – elektronicznego panelu sterująco-zabezpieczającego, stworzonego z myślą o zarządzaniu pompami zatapialnymi w pompowniach.

Redakcja RI news Pompy ciepła w pakiecie „Fit for 55”

Pompy ciepła w pakiecie „Fit for 55” Pompy ciepła w pakiecie „Fit for 55”

Jesteśmy świadkami znaczącego postępu w dziedzinie zrównoważonego ogrzewania budynków dzięki rosnącej roli pomp ciepła w realizacji celów pakietu „Fit for 55”. Zarówno dyrektywy RED III oraz EED znowelizowane...

Jesteśmy świadkami znaczącego postępu w dziedzinie zrównoważonego ogrzewania budynków dzięki rosnącej roli pomp ciepła w realizacji celów pakietu „Fit for 55”. Zarówno dyrektywy RED III oraz EED znowelizowane w 2023 r., jak i nowa dyrektywa EPBD z 2024 r. podkreślają znaczenie technologii pomp ciepła w promowaniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zwiększaniu efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii w Unii Europejskiej. Te zmiany legislacyjne wraz z aktem Net Zero Industry...

Redakcja RI news Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE

Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością zwiększenia efektywności energetycznej, Unia Europejska systematycznie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi...

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością zwiększenia efektywności energetycznej, Unia Europejska systematycznie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi na celu transformację sektora budowlanego. Najnowsza aktualizacja dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), której publikację zaplanowano prawdopodobnie na kwiecień 2024 r., stanowi kolejny krok na drodze do realizacji tych ambitnych celów.

Redakcja RI news Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40%

Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40% Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40%

2023 rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. Większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej...

2023 rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. Większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej 30 MW (873 MW). Fotowoltaika nadal prowadzi, jeśli chodzi o źródła OZE w naszym kraju.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) news Jak ETS2 wpłynie na koszty ogrzewania?

Jak ETS2 wpłynie na koszty ogrzewania? Jak ETS2 wpłynie na koszty ogrzewania?

W ostatnich dniach przez media przetoczyła się fala tytułów i informacji sugerujących drastyczne podwyżki kosztów ogrzewania kotłami gazowymi po wprowadzeniu przez UE opłat od emisji CO2.

W ostatnich dniach przez media przetoczyła się fala tytułów i informacji sugerujących drastyczne podwyżki kosztów ogrzewania kotłami gazowymi po wprowadzeniu przez UE opłat od emisji CO2.

Redakcja RI news Wałbrzyski Klaster Energetyczny z 6,6 mln dofinansowania na OZE

Wałbrzyski Klaster Energetyczny z 6,6 mln dofinansowania na OZE Wałbrzyski Klaster Energetyczny z 6,6 mln dofinansowania na OZE

Za uzyskaną dotację władze Wałbrzycha planują wybudowanie kilkunastu instalacji OZE. Powstaną one głównie na budynkach użyteczności publicznej oraz na terenach należących do spółek komunalnych.

Za uzyskaną dotację władze Wałbrzycha planują wybudowanie kilkunastu instalacji OZE. Powstaną one głównie na budynkach użyteczności publicznej oraz na terenach należących do spółek komunalnych.

Flamco news Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu

Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu

Aalberts hydronic flow control, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, z radością ogłasza swój udział w Targach Instalacje, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku w Poznaniu....

Aalberts hydronic flow control, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, z radością ogłasza swój udział w Targach Instalacje, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku w Poznaniu. Stoisko firmy będzie zlokalizowane w strefie stowarzyszenia OSFIS, gdzie prezentowane będą najnowsze produkty marek Flamco i Comap, a także należącej do grupy marki Sentinel.

Redakcja RI news Znamy laureatów Złotego Medalu Targów INSTALACJE 2024

Znamy laureatów Złotego Medalu Targów INSTALACJE 2024 Znamy laureatów Złotego Medalu Targów INSTALACJE 2024

W 2024 roku aż 14 produktów zostało uhonorowanych Złotym Medalem Grupy MTP. Nagroda jest potwierdzeniem nowoczesności oraz innowacyjności nagrodzonych produktów. Po wnikliwej analizie Sąd Konkursowy odznacza...

W 2024 roku aż 14 produktów zostało uhonorowanych Złotym Medalem Grupy MTP. Nagroda jest potwierdzeniem nowoczesności oraz innowacyjności nagrodzonych produktów. Po wnikliwej analizie Sąd Konkursowy odznacza tylko produkty unikatowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej jakości materiałów i wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie.

Redakcja RI news Webinarium „Neutralność węglowa budynków nowych i istniejących okiem inżynierów – problem czy szansa”

Webinarium „Neutralność węglowa budynków nowych i istniejących okiem inżynierów – problem czy szansa” Webinarium „Neutralność węglowa budynków nowych i istniejących okiem inżynierów – problem czy szansa”

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa i Inżynierii Atmosfery PZITS organizuje 19 kwietnia o godzinie 13:00 webinarium na temat „Neutralność węglowa budynków nowych i istniejących okiem inżynierów –...

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa i Inżynierii Atmosfery PZITS organizuje 19 kwietnia o godzinie 13:00 webinarium na temat „Neutralność węglowa budynków nowych i istniejących okiem inżynierów – problem czy szansa”.

Redakcja RI news Webinarium „Wody opadowe odprowadzane do ziemi”

Webinarium „Wody opadowe odprowadzane do ziemi” Webinarium „Wody opadowe odprowadzane do ziemi”

Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji PZITS organizuje 23 kwietnia o godzinie 10:00 webinarium na temat: Wody opadowe odprowadzane do ziemi.

Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji PZITS organizuje 23 kwietnia o godzinie 10:00 webinarium na temat: Wody opadowe odprowadzane do ziemi.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowy cennik klimatyzatorów Hisense!

Nowy cennik klimatyzatorów Hisense! Nowy cennik klimatyzatorów Hisense!

Jeszcze niższe ceny na klimatyzatory Hisense!

Jeszcze niższe ceny na klimatyzatory Hisense!

Redakcja RI news Grupy podmieszania firmy Taconova do rozdzielaczy obiegów grzewczych

Grupy podmieszania firmy Taconova do rozdzielaczy obiegów grzewczych Grupy podmieszania firmy Taconova do rozdzielaczy obiegów grzewczych

Firma Taconova specjalizuje się m.in. w ogrzewaniu płaszczyznowym. W ofercie znajdują się optymalnie dopasowane komponenty, zapewniające efektywną pracę systemu. Należą do nich grupy podmieszania, które...

Firma Taconova specjalizuje się m.in. w ogrzewaniu płaszczyznowym. W ofercie znajdują się optymalnie dopasowane komponenty, zapewniające efektywną pracę systemu. Należą do nich grupy podmieszania, które zasilają rozdzielacze obiegów grzewczych wymaganym strumieniem objętości, a jednocześnie regulują i kontrolują temperaturę na zasilaniu.

Redakcja RI news Konferencja techniczna branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania”

Konferencja techniczna branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania” Konferencja techniczna branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania”

Konferencja branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania” odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2024 r. w Hotelu Lipowy Most w sercu Puszczy Knyszyńskiej, na Podlasiu. To spotkanie praktyków branży wod-kan, pracowników...

Konferencja branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania” odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2024 r. w Hotelu Lipowy Most w sercu Puszczy Knyszyńskiej, na Podlasiu. To spotkanie praktyków branży wod-kan, pracowników nauki i dostawców rozwiązań.

Redakcja RI news XVI Edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

XVI Edycja Krajowego Konkursu Energetycznego XVI Edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

Ruszyła kolejna edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od energii!”. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Świadomi Klimatu i Politechnika Śląska. Przewodnictwo...

Ruszyła kolejna edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od energii!”. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Świadomi Klimatu i Politechnika Śląska. Przewodnictwo Jury i nadzór merytoryczny sprawuje prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej. Autorką projektu jest dr Halina Rechul.

jr news Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej

Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej

Podkreślając znaczenie prawidłowego wykonawstwa i nadzoru budowlanego dla przyszłego funkcjonowania instalacji sanitarnych i grzewczych, warto zwracać uwagę także na komfort, higienę i bezpieczeństwo osób...

Podkreślając znaczenie prawidłowego wykonawstwa i nadzoru budowlanego dla przyszłego funkcjonowania instalacji sanitarnych i grzewczych, warto zwracać uwagę także na komfort, higienę i bezpieczeństwo osób pracujących na budowie. Kluczową rolę odgrywa odpowiednio dobrana odzież robocza i ochronna, a zaczynając od podstaw – właściwe obuwie.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody » Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.