RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Przepustnice – przegląd konstrukcji

Przepustnica typu 1130

Przepustnica typu 1130

W artykule porównano kilka popularnych rozwiązań konstrukcyjnych najważniejszych elementów przepustnic międzykołnierzowych centrycznych stosowanych w układach przesyłu wody oraz ścieków komunalnych.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

SCHELL Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E

Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E

Bezdotykowa armatura sanitarna już na dobre zagościła w przestrzeniach publicznych. Rosnąca popularność takich rozwiązań spowodowała potrzebę stworzenia baterii, które łączą przystępność cenową z najwyższymi...

Bezdotykowa armatura sanitarna już na dobre zagościła w przestrzeniach publicznych. Rosnąca popularność takich rozwiązań spowodowała potrzebę stworzenia baterii, które łączą przystępność cenową z najwyższymi właściwościami użytkowymi, jak łatwość montażu, odporność mechaniczna, niezawodność działania i oszczędne zużycie wody. Wszystkie te cechy posiadają baterie umywalkowe MODUS E z oferty firmy SCHELL.

Grupa Armatura Armatura Kraków SA rozszerza asortyment o zawory kulowe

Armatura Kraków SA rozszerza asortyment o zawory kulowe Armatura Kraków SA rozszerza asortyment o zawory kulowe

Armatura Kraków po kilkunastu latach przerwy wraca na rynek z nową ofertą zaworów kulowych. Historia produkcji sięga początków istnienia Fabryki. Od lat dwudziestych XX wieku, najpierw jako Łagiewnicka...

Armatura Kraków po kilkunastu latach przerwy wraca na rynek z nową ofertą zaworów kulowych. Historia produkcji sięga początków istnienia Fabryki. Od lat dwudziestych XX wieku, najpierw jako Łagiewnicka Fabryka Armatur Spółka Z o. o., następnie jako Krakowskie Zakłady Armatur, przedsiębiorstwo było liderem wśród producentów zasuw, zaworów do wody jak i kurków gazowych.

Zawory motylkowe (przepustnice) stanowią podstawowe wyposażenie większości układów rurociągów. Służą do odcinania przepływu, a także, dzięki korzystnym charakterystykom hydraulicznym, do regulacji. Znajdują zastosowanie w systemach transportu wody i ścieków oraz w instalacjach przemysłowych, gdzie pracują na takich mediach, jak oleje, kwasy czy alkohole. Przepustnice stosowane w układach wodociągowych różnią się od tych wykorzystywanych w przemyśle materiałami i specyficznymi szczegółami konstrukcyjnymi.

Zasada działania wszystkich dostępnych na rynku przepustnic centrycznych jest podobna. Różnice między wyrobami poszczególnych producentów polegają na wprowadzaniu modyfikacji elementów składowych zaworu, takich jak: korpus (1 na rys. 1), wrzeciono (4), dysk (3), manszeta (2), uszczelki (6), łożyska (5) oraz napęd (ręczny, elektryczny lub pneumatyczny).

Budowa zaworu motylkowego

Rys. 1. Schemat budowy zaworu motylkowego typu 1125

Korpus

Korpus jest zasadniczym elementem zaworu. Stanowi swego rodzaju ramę do osadzenia pozostałych elementów zaworu, a także przenosi siły osiowe oddziałujące na zawór. Powszechnie stosowanym materiałem do budowy korpusu przepustnic jest żeliwo: szare oraz sferoidalne [1, 2]. Żeliwo sferoidalne ma lepsze własności wytrzymałościowe niż żeliwo zwykłe – może bez uszkodzeń ulegać odkształceniom, jest także odporne na zginanie i ściskanie.

Z tego powodu korpusy z żeliwa sferoidalnego mogą mieć cieńsze  ścianki niż zawory z żeliwa szarego, co ma istotny wpływ na wagę gotowego produktu. Z uwagi na bardziej skomplikowany proces odlewniczy zawory wykonane z żeliwa sferoidalnego są droższe. Zatem dokonując wyboru odpowiedniej przepustnicy, należy rozważyć zastosowanie zaworu z żeliwa zwykłego lub sferoidalnego – w zależności od indywidualnych warunków zabudowy.

Przepustnica międzykołnierzowa z przelotowymi otworami montażowymi przenosi wyłącznie naprężenia ściskające rurociągu. Naprężenia rozrywające przenoszone są przez dodatkowe kołnierze montażowe i ich śruby. Można zatem założyć, że do przeniesienia naprężeń ściskających wystarczy w zupełności zastosowanie żeliwa szarego. Inaczej jest w wypadku przepustnic o otworach montażowych gwintowanych (fot. 1), które powinny być odporne nie tylko na naprężenia ściskające, ale także rozrywające. W takim wypadku uzasadnione może być zastosowanie korpusu z żeliwa sferoidalnego.

Długość zabudowy (grubość) korpusu jest znormalizowana i nie występują tutaj większe odstępstwa [3]. Również wymiary i umiejscowienie otworów montażowych względem kołnierzy znormalizowano odpowiednio do wymaganych ciśnień nominalnych [4]. Istnieją jednak dwa elementy korpusu przepustnicy, które mogą być różne w zależności od producenta zaworu. W kilku typach przepustnic w dnie korpusu znajduje się korek służący do demontażu dolnej części wrzeciona – dotyczy to przepustnic z wrzecionem dwuczęściowym (rys. 2).

Innym elementem różniącym korpusy przepustnic jest długość szyjki. Istnieją przepustnice, w których szyjkę zaworu wydłużono tak, by umożliwić zamontowanie izolacji rurociągu, bez konieczności stosowania specjalnych nadstawek (fot. 2).

Przepustnica typu 1130

Fot. 1. Przepustnica typu 1130 z gwintowanymi otworami montażowymi, tzw. typ „lug"

Przepustnica typu 1125

Fot. 2. Przepustnica typu 1125 z wydłużoną szyjką umożliwiającą montaż izolacji rurociągu

Przepustnica typu Z 011

Rys. 2. Przepustnica typu Z 011 z korkiem w dnie korpusu

Wrzeciono

Materiałem powszechnie stosowanym do budowy wrzeciona zaworu jest stal, najczęściej gatunku 1.4122, 1.4104 i 1.4401 [6]. Wyróżnia się dwa rodzaje wrzecion stosowanych w przepustnicach – jednolite (4 na rys. 1) i dzielone (rys. 3). Wybór rodzaju wrzeciona zależy od wymiaru nominalnego zaworu oraz ciśnienia. W przepustnicach małych średnic (np. DN 50) uzasadnione jest stosowanie wrzeciona dzielonego, ponieważ zgrubienie dysku potrzebne do zamontowania go na wrzecionie powodowałoby wysokie straty ciśnienia nawet przy całkowicie otwartym zaworze. Przy wyższych średnicach zaworu zalecane jest stosowanie wrzeciona jednolitego z uwagi na wartość sił działających na dysk i wrzeciono, mogących doprowadzić do wyrwania dysku.

Wrzeciono dzielone rysunek

Rys. 3. Wrzeciono dzielone w przepustnicy typu Z 011

Dysk

Jak wspomniano, budowa dysku przepustnicy różni się w zależności od rodzaju wrzeciona. Stosuje się tu najczęściej żeliwo szare i sferoidalne (najpopularniejsze z nich to EN-GJL250, EN-GJS400-15 i EN-GJS500-7), stal (najczęściej 1.4301 i 1.4404) oraz inne materiały w wykonaniach specjalnych (np. brąz aluminiowy). Wymienione gatunki stali są nierdzewne, dlatego nie wymagają dodatkowych powłok antykorozyjnych.

W wypadku zastosowania żeliwa niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie – producenci stosują najczęściej niklowanie i malowanie. Wybór materiału, z którego został wykonany dysk, zależy od rodzaju medium, na którym będzie pracować zawór. Dla czystej wody wodociągowej wystarczającym rozwiązaniem wydaje się dysk żeliwny z powłoką niklową. W wypadku ścieków, z uwagi na ich potencjalną agresywność, uzasadnione jest stosowanie stali nierdzewnej 1.4404 (316 wg AISI) [6].

Manszeta

Jest to podstawowy element odpowiedzialny za szczelność zaworu (2 na rys. 1). W większości konstrukcji dostępnych na rynku manszety są wyprofilowane w sposób niewymagający stosowania dodatkowych płaskich uszczelek do montażu między kołnierzami rurociągu. W zależności od typu zaworu rozróżnia się manszety wulkanizowane i wymienne.

W układach, w których występuje niebezpieczeństwo wystąpienia podciśnienia, zaleca się stosowanie przepustnic z manszetą wulkanizowaną, co pozwoli na  zniknięcie jej zassania do wnętrza zaworu. W rurociągach ciśnieniowych i grawitacyjnych wystarcza zastosowanie przepustnicy z manszetą wymienną. W razie uszkodzenia można ten element zastąpić bez konieczności wymiany całego zaworu.

Manszety przepustnic wykonuje się najczęściej z dwóch materiałów: kauczuku nitrylowego (NBR) oraz terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) [5]. Do czystej wody pitnej wystarcza zastosowanie EPDM. Natomiast w wypadku ścieków, gdy występuje ryzyko zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi (oleje, smary, benzyny), uzasadnione jest stosowanie NBR z uwagi na odporność chemiczną tego materiału względem substancji ropopochodnych.

Uszczelki wrzeciona

Podobnie jak w wypadku manszet, uszczelki wrzeciona wykonuje się głównie z NBR lub EPDM [5]. Różnice konstrukcyjne związane są w tym wypadku z liczbą uszczelek – na krajowym rynku występują produkty mające od jednej do czterech uszczelek wrzeciona.

Łożyska

Producenci zaworów motylkowych, chcąc ułatwić użytkownikom obsługę tych elementów, stosują na wrzecionach nakładki, tzw. łożyska, wykonane z materiałów o niskim współczynniku tarcia, jak poliamid lub teflon. Elementem różniącym poszczególne produkty jest liczba zastosowanych łożysk – od dwóch do czterech. Większa liczba nakładek ślizgowych umożliwia stabilniejszą pracę wrzeciona w osi zaworu. Jest to szczególnie ważne w wypadku zaworów wyposażonych w różnego rodzaju napędy mechaniczne, często otwierane i zamykane. Można założyć, że zawory wyposażone w większą liczbę łożysk będą się zużywać wolniej.

Napędy

Współczesne zawory motylkowe wyposażane są w napędy ręczne lub mechaniczne. Ze względu na dużą liczbę różnych rozwiązań napędów mechanicznych w artykule scharakteryzowano pokrótce jedynie napędy ręczne. W praktyce występują dwa rodzaje takich napędów: dźwignia ręczna oraz przekładnia z kółkiem ręcznym (fot. 3). Dźwignię ręczną, z uwagi na momenty obrotowe potrzebne do obsługi zaworu, stosuje się zwykle do przepustnic o średnicy DN 300, chociaż wielu producentów zaleca jej stosowanie już od średnicy DN 250.

Zalecenie to jest o tyle ważne, że w zaworach dużych średnic dźwignia ręczna ma długość kilkudziesięciu centymetrów, co w zależności od warunków zabudowy może skutkować trudnościami eksploatacyjnymi lub komunikacyjnymi wokół rurociągu. Przekładnia z kółkiem ręcznym nie wymaga specjalnego miejsca do obsługi, zmniejsza ponadto wymaganą wartość siły potrzebnej do zmiany położenia dysku.

Przekładnia z kółkiem

Fot. 3. Przekładnia z kółkiem ręcznym typu 1197

Podsumowanie

Na rynku zaworów motylkowych obecnych jest kilkunastu producentów krajowych i zagranicznych. Wybór właściwego zaworu spośród wielu oferowanych rozwiązań może wydawać się trudny. Poszukując właściwej przepustnicy, należy skrupulatnie porównać specyficzne rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych urządzeń i wybrać zawór, który w danych warunkach pracować będzie długo i bezawaryjnie.

Literatura

  1. PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo. Żeliwo szare.
  2. PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.
  3. PN-EN 558-1: 2001 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.
  4. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.
  5. PN-ISO 1629:2005 Kauczuki i lateksy. Nazewnictwo.
  6. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Grupa Armatura Zawory wzmocnione QUADRO HIGH PRESSURE

Zawory wzmocnione QUADRO HIGH PRESSURE Zawory wzmocnione QUADRO HIGH PRESSURE

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i komfort, zawory jako integralna część każdej instalacji wodociągowej, wymagają szczelności i niezawodności. Zwiększeniem tych parametrów charakteryzują się wzmocnione...

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i komfort, zawory jako integralna część każdej instalacji wodociągowej, wymagają szczelności i niezawodności. Zwiększeniem tych parametrów charakteryzują się wzmocnione zawory kulowe QUADRO HIGH PRESSURE z oferty artykułów instalacyjnych Grupy Armatura.

dr inż. Marek Kalenik Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej; Cz. 1. Budowa i rodzaje rur

Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej; Cz. 1. Budowa i rodzaje rur Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej; Cz. 1. Budowa i rodzaje rur

Artykuł traktuje o podziale sieci wodociągowych, armaturze wodociągowej oraz rodzajach rur stosowanych do budowy sieci wodociągowej i metodach ich łączenia, ponadto o zasadach budowy i metodach sprawdzania...

Artykuł traktuje o podziale sieci wodociągowych, armaturze wodociągowej oraz rodzajach rur stosowanych do budowy sieci wodociągowej i metodach ich łączenia, ponadto o zasadach budowy i metodach sprawdzania szczelności sieci wodociągowych.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość?

Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość? Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość?

Wykonany i skalibrowany model to użyteczne narzędzie do oceny warunków hydraulicznych. Optymalne zwymiarowanie zapewnia wymaganą wydajność i pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Korzyści...

Wykonany i skalibrowany model to użyteczne narzędzie do oceny warunków hydraulicznych. Optymalne zwymiarowanie zapewnia wymaganą wydajność i pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Korzyści uwidaczniają się szczególnie w przypadku rozległych zlewni grawitacyjno-pompowych na terenach gmin wiejskich. Modelowanie może znaleźć zastosowanie już na etapie rozwiązań koncepcyjnych przy tworzeniu programów funkcjonalno-użytkowych, a w pewnych przypadkach przy wykonywaniu projektów budowlanych...

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało...

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało się z powodu rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także dziedziny odnawialnych źródeł ciepła i energii.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

Zenon Świgoń Dobór systemu rozsączającego

Dobór systemu rozsączającego Dobór systemu rozsączającego

W Polsce niesłusznie uznaje się drenaż za jedyny system odprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych z pojedynczego gospodarstwa – takich systemów jest kilka. Kolejną złą praktyką jest nieuwzględnianie...

W Polsce niesłusznie uznaje się drenaż za jedyny system odprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych z pojedynczego gospodarstwa – takich systemów jest kilka. Kolejną złą praktyką jest nieuwzględnianie faktu, że nawet dom zamieszkiwany na stałe przez 4 osoby powinien mieć instalację umożliwiającą odebranie, oczyszczenie i rozsączenie ścieków pochodzących od innych osób, odwiedzających czy czasowo w nim przebywających.

Jerzy Kosieradzki Ogrzewanie hal przemysłowych. Konwekcja czy promieniowanie?

Ogrzewanie hal przemysłowych. Konwekcja czy promieniowanie? Ogrzewanie hal przemysłowych. Konwekcja czy promieniowanie?

Projektant stojący przed zadaniem ogrzania pomieszczeń wielkokubaturowych, np. hal przemysłowych, ma dylemat, czy zastosować w nich ogrzewanie powietrzne, czy raczej promieniowanie cieplne. Jak każde instalacje,...

Projektant stojący przed zadaniem ogrzania pomieszczeń wielkokubaturowych, np. hal przemysłowych, ma dylemat, czy zastosować w nich ogrzewanie powietrzne, czy raczej promieniowanie cieplne. Jak każde instalacje, tak i te metody ogrzewania mają zalety i wady. Warto poznać jedne i drugie, zanim podejmie się decyzję o wyborze.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako...

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu...

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu podłączenia się do sieci do głównego zaworu odcinającego instalację wodociągową. Ze względu na jego położenie doborem przyłącza wody interesują się zarówno „wodociągowcy”, jak i „instalatorzy”. Jednak zazwyczaj mają różne do tej kwestii podejście.

dr inż. Edmund Nowakowski Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie...

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie PN-EN 806-3 podano zasady doboru średnic przewodów metodami uproszczonymi. Ponieważ jest ona obowiązująca zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej, warto się z nią zapoznać.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

Redakcja RI Wytwornice pary w sektorze spożywczym

Wytwornice pary w sektorze spożywczym Wytwornice pary w sektorze spożywczym

Przy projektowaniu obiektów oraz instalacji do produkcji i przetwarzania żywności, a także instalacji wentylacyjnych i sanitarnych w budynkach o takim przeznaczeniu powinny zostać uwzględnione nowe regulacje,...

Przy projektowaniu obiektów oraz instalacji do produkcji i przetwarzania żywności, a także instalacji wentylacyjnych i sanitarnych w budynkach o takim przeznaczeniu powinny zostać uwzględnione nowe regulacje, zwłaszcza dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Należy przestrzegać norm regulujących wymagania higieniczne dla maszyn do przemysłu spożywczego oraz procedur systemu HACCP, a także przepisów ustawy regulującej bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Michał Strzeszewski Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006 Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej...

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej EN 12831:2003 [12]. Norma europejska w wielu miejscach znacząco zmienia dotychczasową metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków, jak również może prowadzić do innych wyników obliczeń. Zmianę tę trudno – zdaniem autora – uzasadnić zdecydowaną przewagą nowego sposobu...

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Minimalna średnica przyłącza ciepłowniczego

Minimalna średnica przyłącza ciepłowniczego Minimalna średnica przyłącza ciepłowniczego

W kolejnych artykułach poruszaliśmy różne zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło. Obecnie omówiony zostanie problem wynikający z niedostosowania średnic przyłączy...

W kolejnych artykułach poruszaliśmy różne zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło. Obecnie omówiony zostanie problem wynikający z niedostosowania średnic przyłączy ciepłowniczych do mocy zamówionej odbiorców końcowych. W efekcie ciągłej poprawy ochrony cieplnej budynków, ich potrzeby maleją – nie zawsze to jednak wpływa na historycznie ukształtowane zasady dotyczące projektowania.

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych

Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych

Rosnące w coraz szybszym tempie ceny energii oraz perspektywa wyczerpania się konwencjonalnych źródeł energii skłania ekspertów z branży energetycznej do refleksji nad przyszłością światowej energetyki.

Rosnące w coraz szybszym tempie ceny energii oraz perspektywa wyczerpania się konwencjonalnych źródeł energii skłania ekspertów z branży energetycznej do refleksji nad przyszłością światowej energetyki.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

mgr inż. Jacek Chlipalski Odwodnienie dróg. Współpraca sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, pompownią i zbiornikiem retencyjnym

Odwodnienie dróg. Współpraca sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, pompownią i zbiornikiem retencyjnym Odwodnienie dróg. Współpraca sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, pompownią i zbiornikiem retencyjnym

Wykorzystanie zjawiska retencji w oczyszczaniu ścieków pozwala zmniejszyć powierzchnię pompowni i zastosować pompy o mniejszej mocy. W artykule podano przykład optymalizacji kosztów inwestycyjnych i warunków...

Wykorzystanie zjawiska retencji w oczyszczaniu ścieków pozwala zmniejszyć powierzchnię pompowni i zastosować pompy o mniejszej mocy. W artykule podano przykład optymalizacji kosztów inwestycyjnych i warunków pracy infrastruktury odprowadzającej ścieki odpadowe z drogi.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy nawiewu pożarowego

Systemy nawiewu pożarowego Systemy nawiewu pożarowego

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI...

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI nr 10 i 11/2010) opisane zostały zasady wykorzystania w układach wentylacji pożarowej klap oddymiających i wentylatorów pożarowych. Przyszła zatem kolej na omówienie rozwiązań służących dostarczaniu powietrza kompensacyjnego, których zadaniem jest wypchnięcie powstającego podczas pożaru dymu ze strefy...

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Edmund Nowakowski Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej....

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej. Wobec konieczności znalezienia innej metody obliczeniowej w artykule omówiono sposoby obliczeń wykorzystywane dotychczas w Polsce.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.