RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji

Schemat poprzecznego przepływu wody w niecce basenowej
 

Schemat poprzecznego przepływu wody w niecce basenowej


 

W artykule porównano jakość wody pochodzącej z ośmiu wybranych niecek basenowych, w których zastosowano poziome i pionowe systemy hydrauliczne. Scharakteryzowano analizowane baseny, zamontowane w nich systemy przepływu wody i układy jej oczyszczania. Niezależnie od zastosowanego systemu hydraulicznego jakość wody basenowej odpowiadała wymaganiom obowiązujących przepisów, z wyjątkiem obecności chloru związanego we wszystkich badanych basenach i chloru wolnego w dwóch obiektach.

Zobacz także

Castorama Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać? Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią...

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią dodatkowe miejsce do pracy. Wybierz kolor, który lubisz, udekoruj meble miękkimi poduszkami i ciesz się niepowtarzalnym charakterem Twojego ogrodu, który docenią goście.

Rafał Kowalski Energooszczędne przygotowanie c.w.u.

Energooszczędne przygotowanie c.w.u. Energooszczędne przygotowanie c.w.u.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić przy przygotowywaniu ciepłej wody w zasobniku, jest przeciwdziałanie rozwojowi bakterii Legionella.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić przy przygotowywaniu ciepłej wody w zasobniku, jest przeciwdziałanie rozwojowi bakterii Legionella.

Redakcja RI Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Salon SPA we własnym domu? To możliwe Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Niezależnie od spełnianej funkcji i wyposażenia obiektu basenowego odpowiednie warunki sanitarnohigieniczne i jakość wody basenowej można uzyskać tylko dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu, wykonaniu i eksploatacji instalacji, co zapewni prawidłowy przepływ wody basenowej, oczyszczanej w systemach uwzględniających procesy koagulacji, filtracji, dezynfekcji i korekty pH.

Zadaniem systemu cyrkulacji jest utrzymanie przepływu wody w układzie: rynna przelewowa basenu – zbiornik wyrównawczy – stacja oczyszczania – dezynfekcja – system dopływu do niecki basenowej. Gwarancją bezpiecznego korzystania z basenu jest właściwie przygotowana woda obiegowa. Jej oczyszczanie powinno być tak przeprowadzane, aby jakość wody dopływającej do niecki basenowej spełniała wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia (zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody [10]).

Ponieważ do tej pory nie został wprowadzony w życie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków sanitarnohigienicznych obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zasad sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem, projektanci oraz osoby zarządzające obiektami basenowymi i nadzorujące ich eksploatację kierują się przepisem precyzyjnie określającym parametry jakościowe wody w basenach i wymagania projektowe i eksploatacyjne, jakim jest niemiecka norma DIN 19643 [1]. Stosowanie tej normy jest zalecane również w naszym kraju i na jej podstawie zostały opracowane wymagania sanitarnohigieniczne dla krytych pływalni [12].

Wymagania wobec jakości wody basenowej są bardzo wysokie i bez prawidłowego rozwiązania instalacji cyrkulacji wody obiegowej nie mogą zostać spełnione. Zasilanie basenu świeżą wodą zarówno w przypadku całkowitej jej wymiany, jak i w celu doprowadzenia wody uzupełniającej nie może przebiegać bezpośrednio od wodociągu do niecki basenowej, ale poprzez zbiornik wyrównawczy, system oczyszczania wody i dezynfekcji.

Dobrze zaprojektowana stacja oczyszczania wody basenowej, z poprawym sposobem  dozowania środka dezynfekcyjnego będzie spełniać swoje zadanie tylko pod warunkiem współpracy systemu cyrkulacji dobranego odpowiednio do geometrii i konstrukcji niecki basenowej. Przepływ wody przez nieckę nie może powodować powstawania martwych przestrzeni niebiorących udziału w cyrkulacji. Obszary te sprzyjają gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz rozwojowi bakterii i glonów.

Prawidłowo wykonana instalacja cyrkulacji wody basenowej powinna zapewniać [1, 11, 12, 14, 20]:

  • krótki proces całkowitego mieszania wody wprowadzanej z wodą znajdującą się już w basenie,
  • dezynfekcję wody w niecce basenu, zapewniającą wysoki stopień eliminacji drobnoustrojów niebezpiecznych dla człowieka,
  • utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w basenie,
  • odpowiednią częstotliwość wymiany wody,
  • usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z basenu.

Czynnikami wpływającymi na warunki sanitarnohigieniczne obiektu basenowego są również: regularne czyszczenie i dezynfekcja ścian oraz dna basenu, rynien przelewowych, podłóg i ścian w bezpośrednim otoczeniu niecki basenowej oraz pomieszczeń szatni i natrysków [1, 12].

W basenach pływackich i rekreacyjnych, niezależnie od ich kształtu i głębokości, można przez wypór osiągnąć bardzo dobre wymieszanie czystej wody zawierającej środek dezynfekujący z wodą w niecce, z równoczesnym odprowadzeniem zabrudzonej wody. Warunkiem optymalnego rozdzielenia doprowadzanej wody jest odpowiednia liczba ułożonych we właściwym porządku dysz dopływowych i rozwiązanie systemu odpływowego.

Odprowadzenia i doprowadzenia wody o dobrze dobranej konstrukcji i liczbie należy tak rozmieścić w niecce basenu, aby uzdatniona woda w krótkim czasie i w odpowiedniej objętości dotarła do wszystkich jej obszarów. Jednocześnie dla uniknięcia obszarów martwych, walców wodnych i rozwarstwień temperaturowych należy wodę odprowadzać jak najkrótszą drogą i przy możliwie krótkim czasie jej zatrzymania w systemie rurowym cyrkulacji [3–9].

Najczęściej stosowane systemy przepływu wody przez niecki basenowe to: poziomy (poprzeczny) i pionowy [1, 11, 12]. Systemem zalecanym dla basenów z ruchomym dnem (z możliwością zmiany głębokości w części niecki basenu w zależności od potrzeb, np. skoki do wody lub nauka pływania mogą być realizowane w tej samej niecce) jest system mieszany (pionowo-poziomy) [8].

System poziomy

W systemie poziomym (rys. 1), zwanym także horyzontalnym, czystą wodę wprowadza się przez wloty umieszczone w przeciwległych, dłuższych ścianach basenu (należy unikać ścian krótszych ze względu na tworzenie się pól martwych, powstających w wyniku długiego czasu przepływu). Zużyta woda basenowa jest równomiernie odprowadzana przez otwory znajdujące się w rynnach przelewowych lub w dnie basenu i rynnach przelewowych. Bardzo dobre efekty z szybkim wymieszaniem wody w basenie daje rozwiązanie z dyszami wprowadzającymi ułożonymi naprzeciw siebie, naprzemiennie.

Schemat poprzecznego przepływu wody

Rys. 1. Schemat poprzecznego przepływu wody w niecce basenowej [11]


 

Dzięki takiemu ułożeniu dysz uzyskuje się w całej objętości basenu wymieszanie burzliwe. Przy odpływie minimum 50–70% objętości wody przelewowej powinno stale przepływać przez rynnę przelewową do zbiornika wyrównawczego, a 30–50% może być bezpośrednio z dna basenu zassane przez pompę obiegową systemu oczyszczania wody. Należy dodatkowo przewidzieć możliwość przełączenia układu bezpośrednio przed pompą, aby w razie potrzeby można było 100% objętości wody przelewowej odprowadzić przez rynny przelewowe – jest to rozwiązanie obecnie zalecane, ale nie zawsze możliwe do uzyskania, zwłaszcza przy modernizacji istniejących basenów [1, 12].

Możliwość zastosowania horyzontalnego przepływu jest znacznie ograniczona przy niekorzystnej geometrii niecek basenowych, tzn. nieregularnych ich kształtach, jednak bardzo często stanowi jedyne  rozwiązanie podczas modernizacji basenów w kąpieliskach otwartych [3, 5, 8, 9, 11].

System pionowy

W systemie pionowego przepływu (rys. 2) wodę oczyszczoną wprowadzają odpowiednio rozmieszczone w dnie basenu dysze. Woda przelewowa jest w sposób ciągły odprowadzana rynnami w 100% wody cyrkulacyjnej. Zapewnia to szybkie usuwanie najbardziej zanieczyszczonej wody z powierzchni basenu przez koryta przelewowe. Jednocześnie wypływająca z dna czysta woda, wznosząc się, tworzy lejowaty strumień, wymuszając wymianę na dużym obszarze z równoczesnym rozprowadzeniem środka dezynfekującego przy dnie i nie powodując przy tym rozwarstwienia temperaturowego.

 Schemat pionowego przepływu wody

Rys. 2. Schemat pionowego przepływu wody w niecce basenowej [11]


 

Woda basenowa, szczególnie ta zanieczyszczona, powierzchniowa, zostaje wyparta do góry najkrótszą drogą i odprowadzona przez rynnę przelewową [3, 8, 9]. System ten pozwala na osiągnięcie optymalnego przepływu wody w basenie niezależnie od jego kształtu i jest często stosowany przy nieregularnych kształtach niecek basenowych [3, 5, 8, 9, 11]. Dla zapewnienia odpowiednich warunków przepływu w nieckach basenowych bardzo ważne jest dobranie rynien przelewowych. Powinny one umożliwiać sprawne, ciągłe i równomierne odprowadzanie wody basenowej w zależności od występującego podczas użytkowania basenu falowania oraz stopnia zanieczyszczenia lustra wody. Dającym dobre efekty rozwiązaniem są przelewy górne, przede wszystkim typu „fińskiego” i „Zürich” [3, 8, 9, 11, 12].

System pionowo-poziomy (mieszany)

System pionowo-poziomy polega na doprowadzeniu wody z dysz umieszczonych w dłuższych ścianach i w dnie niecki basenu. Pozwala to na uzyskanie zwiększonego przepływu w płytkiej części niecki bez zwiększania liczby dysz (jednak stosowane jest w niewielu rozwiązaniach projektowych), a norma DIN 19643 tego wymaga. Takie rozwiązania są na pewno droższe na etapie inwestycyjnym (więcej dysz, rur, kształtek armatury), ale w eksploatacji okazują się bardzo efektywne pod względem jakości wody w najbardziej obciążonych strefach basenu.

System pionowo-poziomy należałoby stosować w nieckach basenowych z ruchomym dnem lub wypłyceniem miejscowym, np. jednego toru do nauki pływania, ze sztuczną falą lub rzeką, i zawsze wtedy, gdy ta sama niecka basenu przeznaczona jest do różnych celów [8].

Charakterystyka badanych obiektów

Do badań wytypowano osiem obiektów basenowych (cztery z poziomym i cztery z pionowym systemem hydraulicznym). Baseny, w których zastosowano przepływ poprzeczny (horizontal) oznaczono jako: H1, H2, H3 i H4, a baseny z przepływem pionowym (vertical) jako: V1, V2, V3 i V4. Pod uwagę brano kryte baseny sportowo-rekreacyjne [20], zasilane wodami z miejskich sieci wodociągowych. Woda uzupełniająca w każdym przypadku spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia [10]. W systemach instalacyjnych badanych basenów przewidziano uzupełnienie obiegów wody w ilości 30 dm3 na każdą kąpiącą się osobę w ciągu doby.

Baseny H1–3 i V1–4 zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami niemieckiej normy DIN 19643 oraz polskimi wytycznymi w tym zakresie [1, 12]. Wyjątek stanowi basen H4 wybudowany według wytycznych DIN 19643 w 1995 r., a w normie tej przed 1997 r. dopuszczano dla małych basenów publicznych prędkość filtracji 50 m/h. Pomimo różnej frekwencji (od 15 osób/godz. w basenie V1 do 27 osób/godz. w basenie V2) w każdym rozpatrywanym basenie została zachowana minimalna wymagana powierzchnia użytkowa dla jednej osoby kąpiącej się, tj. 4,5 m2/osobę [1, 12].

Wszystkie rozpatrywane baseny eksploatowane są z zastosowaniem technologii oczyszczania wody w układzie: filtracja wstępna – koagulacja powierzchniowa z filtrami pospiesznymi ze złożem piaskowo-antracytowym – dezynfekcja – korekta pH. W basenie H1 i V3 dezynfekcja przeprowadzana była przy użyciu podchlorynu sodu, wytwarzanego w pomieszczeniach technologicznych obiektów przy wykorzystaniu metody elektrolizy membranowej.

W basenie H2 do dezynfekcji wody stosowano podchloryn wapnia. W pozostałych badanych basenach do dezynfekcji wody stosowano roztwór podchlorynu sodu, który dostarczano w beczkach do poszczególnych obiektów. Charakterystyczne parametry technologiczne oraz dane eksploatacyjne dotyczące badanych obiektów basenowych przedstawiono w tabeli.

 

Opis obiektów basenowych

Tabela. Charakterystyka badanych obiektów basenowych [20]


 

Metodyka badań

Koncepcja badań zakładała określenie i porównanie jakości wody w nieckach basenowych, w których zastosowano poziomy i pionowy system przepływu [14, 20]. Dla każdego analizowanego obiektu przeprowadzono cykliczne badania fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne średnich mieszanych próbek wody basenowej.

W ciągu jednej godziny z dziewięciu charakterystycznych punktów niecki basenowej (rys. 3) pobierano jednakowe objętości próbek do jednego naczynia, w którym następowało wymieszanie i ujednolicenie próbki. Cykl badań dla określenia jakości wody w jednym tylko basenie obejmował okres dwóch tygodni. W tym czasie poddano analizie fizyczno-chemicznej 10 próbek, a analizie bakteriologicznej  5 próbek wody basenowej (co druga próbka poddana była także analizie bakteriologicznej).

 Punkty poboru próbek wody

Rys. 3. Punkty poboru próbek wody z niecek basenowych [20]

Próbki wody pobierano w godzinach 9.00–12.00, podczas użytkowania basenów. W badaniach uwzględniono podstawowe parametry z zakresu wymagań normatywnych określających dopuszczalny stopień zanieczyszczenia wody i przydatność dla osób kąpiących się [1, 10, 12]. Dla wody z niecek basenowych oznaczano: pH, temperaturę, barwę, mętność, stężenia azotu azotanowego i azotu amonowego, utlenialność, stężenia chloru wolnego, związanego i całkowitego oraz chlorków, twardość ogólną, stężenia glinu ogólnego oraz NPL bakterii grupy coli w 100 cm3, NPL bakterii typu fekalnego w 100 cm3, liczbę kolonii bakterii w 1 cm3 w temperaturze 37°C podczas 24-godzinnej inkubacji próbki oraz gronkowce koagulazododatnie [20].

Wartości normowanych wskaźników jakości wody basenowej porównano z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie [1, 10, 12]. Pobór próbek i oznaczenia wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i metodami [2, 13]. Każdy wskaźnik jakości wody basenowej, w celu wyeliminowania błędów przypadkowych, oznaczano trzykrotnie w dniu poboru próbki, a do dalszej analizy przyjmowano wartość średnią.

Jakość wody z badanych niecek

Spośród badanych parametrów fizyczno-chemicznych, które w przepisach sanitarnohigie-nicznych określają jakość wody basenowej, do najistotniejszych należy zaliczyć [1, 10, 12, 18, 20]:

  • utlenialność – jako wskaźnik zawartości substancji organicznych łatwo utleniających się, pośrednio wskazujący na stopień zanieczyszczenia wody,
  • chlor wolny – zapewniający bakteriobójcze i bakteriostatyczne właściwości wody basenowej,
  • chloraminy – oznaczane jako chlor związany, będące wynikiem reakcji związku chloru dodawanego do wody w procesie jej dezynfekcji z solami amonowymi obecnymi w wodzie basenowej,
  • azot amonowy – informujący o stopniu zanieczyszczenia związkami organicznymi i skuteczności dezynfekcji,
  • mętność – określającą optyczne właściwości wody zależne w dużym stopniu od zawartości i charakteru zawiesin w wodzie, oznaczaną w wodzie basenowej ze względu na jej wartości użytkowe.

Na rys. 4, 5, 6, 7 oraz 8 przedstawiono odpowiednio: wartości utlenialności, stężenia chloru wolnego, stężenia chloru związanego, stężenia azotu amonowego i wartości mętności w wodzie z badanych niecek basenowych [20]. Wartości pozostałych badanych parametrów fizyczno-chemicznych (barwy, twardości ogólnej, stężenia azotu azotanowego i chlorków) spełniały wymogi warunków sanitarnohigienicznych dla wody w pływalniach i zależne były przede wszystkim od jakości wody uzupełniającej poszczególne obiegi basenowe. Wartości pH wody i stężenia glinu ogólnego również odpowiadały zaleceniom normatywnym i kontrolowane były dla oceny działania układu oczyszczania wody basenowej.

Utlenialność wody z analizowanych niecek basenowych nie przekraczała zalecanego poziomu 3,0 mgO2/dm3 ponad wartość w wodzie uzupełniającej. Dodatkowo spełnione były wymagania jak dla wody przeznaczonej do spożycia, tj. 5,0 mgO2/dm3 [1, 10, 12]. Analiza wartości utlenialności w wodzie z basenów z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym nie wykazała istotnych różnic między nimi (rys. 4).

 

Analiza wartości utlenialności w wodzie

Rys. 4. Utlenialność w badanych wodach basenowych

Stężenia chloru wolnego w wodzie basenowej powinny mieścić się w granicach od 0,3 do 0,6 mgCl2/dm3 [1, 12]. W basenie H3 stężenia chloru wolnego nie spełniały wymaganego minimum i mieściły się w zakresie 0,09–0,25 mgCl2/dm3. W basenie V4 stężenia chloru wolnego mieściły się w granicach 0,20–0,75 mgCl2/dm3 i w znacznej większości próbek przekraczały wartość dopuszczalną, tj. 0,6 mgCl2/dm3. W pozostałych basenach analiza stężeń chloru wolnego w zależności od zastosowanego systemu  przepływu wody basenowej nie wykazała istotnych różnic (rys. 5).

Stężenia chloru wolnego

Rys. 5. Stężenia chloru wolnego w badanych wodach basenowych

Stężenia chloru związanego we wszystkich badanych wodach basenowych nie spełniały wymagań wytycznych sanitarnohigienicznych w tym zakresie i wynosiły od 0,21 mgCl2/dm3 w basenie V3 do 0,84 mgCl2/dm3 w basenie V4 (rys. 6). Stężenia chloru związanego w badanych basenach z pionowym systemem hydraulicznym (z wyjątkiem basenu V4) były znacznie niższe (Vmed = 0,32 mgCl2/dm3) niż w basenach z poziomym systemem hydraulicznym (Hmed = 0,52 mgCl2/dm3).

Stężenia chloru związanego

Rys. 6. Stężenia chloru związanego w badanych wodach basenowych

Analizując badania jakości wód basenowych prowadzone w latach ubiegłych, stwierdzić można, że stężenie chloru związanego na poziomie 0,2 mgCl2/dm3 jest możliwe do uzyskania tylko w basenach, w których oprócz dezynfekcji związkiem chloru stosuje się ozonowanie lub naświetlanie strumienia wody promieniami UV [15–21].Stężenia azotu amonowego w badanych próbkach wody basenowej nie przekraczały wartości dopuszczalnej 0,5 mgN-NH4/dm3, z wyjątkiem czterech próbek wody z niecki basenu V4, w których stwierdzono stężenia od 0,80 do 2,54 mgN-NH4/dm3 (rys. 7). Nie stwierdzono także istotnych różnic między stężeniami azotu amonowego w próbkach wody pobieranych z basenów wyposażonych w poziomy i pionowy system hydrauliczny.

 Stężenia azotu amonowego

Rys. 7. Stężenia azotu amonowego w badanych wodach basenowych

Mętność wody z rozpatrywanych basenów (rys. 8) odpowiadała wymaganiom normy DIN 19643 w basenach H1, H2, H3, H4, V1 i V4 (dopuszczalna wartość: 0,5 NTU [1, 13]). W basenach V2 i V3 odnotowano wartości mętności w zakresie od 0,5 do 1,0 NTU.

Pod względem analizowanych parametrów mikrobiologicznych jakość wody w basenach z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym nie wykazywała istotnych różnic, a wartości tych parametrów spełniały wymagania odpowiednich przepisów [1, 10, 12].

Mętność wody

Rys. 8. Mętność wody w badanych basenach

Podsumowanie

Z badań modelowych prowadzonych od wielu lat w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Śląskiej wynika, że warunki cyrkulacji wody dla typowego basenu pływackiego są lepsze przy zastosowaniu pionowego systemu przepływu wody [4–8]. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że lepsze warunki cyrkulacji wody w basenach wyposażonych w pionowe systemy hydrauliczne przekładają się na lepszą jakościowo wodę.

W każdym z analizowanych basenów, niezależnie od zastosowanego systemu hydraulicznego, znaczna większość oznaczonych parametrów charakteryzujących jakość wody w niecce basenowej spełniała wymagania obowiązujących przepisów. Od wymagań sanitarnohigienicznych i normy DIN 19643 odbiegały stężenia chloru związanego (we wszystkich próbkach wody) i chloru wolnego (w próbkach wody z basenu H3 i V4). Obydwa te parametry są ze sobą ściśle związane i mają decydujące znaczenie dla zdrowia i komfortu osób kąpiących się (przyczyniają się do alergii, podrażnień oczu i błon górnych dróg oddechowych oraz nieprzyjemnego „chlorowego” zapachu wody).

Dla analizowanych wskaźników jakości wody basenowej stwierdzono następujące prawidłowości:

  • najmniejsze stężenia chloru związanego odnotowano w wodzie z niecek basenów V1, V2, V3,
  • wartości utlenialności w wodzie z niecek basenowych H1 i H2 były znacznie niższe,
  • stężenia chloru wolnego w wodzie z niecki basenu H3 w każdej badanej próbce były niższe od wymagań zawartych w wytycznych sanitarnohigienicznych,
  • największe stężenia azotu amonowego odnotowano w wodzie z niecki basenu V4,
  • wartości mętności wody z niecek basenów H1 i H3 były znacznie niższe od pozostałych.

Normatywna jakość wody basenowej jest możliwa do uzyskania tylko przy współpracy właściwie zaprojektowanej i wykonanej instalacji cyrkulacji wody oraz sprawnego systemu jej oczyszczania.

Literatura

 1. DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, 1997.
 2. Hermanowicz W., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
 3. Piechurski F., Możliwości rozwiązania instalacji wody basenowej, „Rynek Instalacyjny” nr 5/1999.
 4. Piechurski F., Badania warunków przepływu w nieckach basenów, mat. konf. II Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 1999.
 5. Piechurski F., Wąder K., Badania warunków przepływu wody w niecce basenu, mat. konf. III Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
 6. Piechurski F., Badania modelowe warunków przepływu w basenie sportowym, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.- -Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
 7. Piechurski F., Badania modelowe warunków przepływu wody w niecce basenu pływackiego, mat. konf. V Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2005.
 8. Piechurski F., Warunki projektowania instalacji cyrkulacji wody basenowej (cz. 1), „Pływalnie i Baseny” nr 7/2011.
 9. Piechurski F., Warunki projektowania instalacji cyrkulacji wody basenowej (cz. 2), „Pływalnie i Baseny” nr 8/2011.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 72/2010, poz. 466).
 11. Saunus C., Planung von Schwimmbädern, Düsseldorf 1998.
 12. Sokołowski C., Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, MZiOS, Departament Zdrowia Publicznego, PZITS, Warszawa 1998, nr arch. 760.
 13. Świetlik R., Dojlido J.R., Metody analizy wody i ścieków, Politechnika Radomska, Radom 1999.
 14. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Wpływ systemu cyrkulacji wody na zmiany jej jakości w niecce basenowej, Konf. Nauk.-Tech. „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód“, Gdańsk–Poznań 2002.
 15. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Sprawność działania systemów dezynfekcji wód basenowych, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe“, Ustroń 2003.
 16. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Metody i efekty dezynfekcji wód basenowych, Konf. Nauk.-Tech. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, Szczyrk 2003.
 17. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Możliwości poprawy efektów działania systemów oczyszczania wody basenowej, mat. konf. V Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2005.
 18. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Ocena efektów pracy instalacji oczyszczania wody basenowej, mat. konf. BALNEOTECHNICKE DNI’05, Bardejovske Kupele 2005.
 19. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Zastosowanie nowoczesnych technologii dezynfekcji wody basenowej, Konf. Nauk.-Tech. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Zakopane 2006.
 20. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Porównanie jakości wody w basenach z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym, mat. konf. VI Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Zakopane 2007.
 21. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej, „Instal“ nr 7–8/2010.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

mgr inż. Anna Gierek-Ożóg, dr inż. Tadeusz Żaba Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach

Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oświaty spędzają wiele czasu. Utrzymanie odpowiedniej jakości wody, zwłaszcza po długich miesiącach zamknięcia placówek spowodowanego...

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oświaty spędzają wiele czasu. Utrzymanie odpowiedniej jakości wody, zwłaszcza po długich miesiącach zamknięcia placówek spowodowanego pandemią i wakacjami, a co za tym idzie – braku jej obiegu w instalacji, to kolejne wyzwanie, z którym należy się zmierzyć. Przestoje w obiegu wody stwarzają korzystne warunki do rozwoju zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Ryzyko to można jednak skutecznie zredukować, identyfikując...

Redakcja RI news „The Water Heroes” – najnowsza akcja Xylem z klubem Manchester City

„The Water Heroes” – najnowsza akcja Xylem z klubem Manchester City „The Water Heroes” – najnowsza akcja Xylem z klubem Manchester City

W niedalekiej przyszłości miliardy ludzi na świecie będą mierzyć się z problemem niedoboru wody i z zanieczyszczeniem dostępnych jej zasobów. Firma Xylem podejmuje liczne działania, by temu przeciwdziałać....

W niedalekiej przyszłości miliardy ludzi na świecie będą mierzyć się z problemem niedoboru wody i z zanieczyszczeniem dostępnych jej zasobów. Firma Xylem podejmuje liczne działania, by temu przeciwdziałać. Jedną z aktywności firmy jest długofalowa akcja ze znanym angielskim klubem piłkarskim – Manchester City. Teraz partnerzy wracają z nowym projektem „The Water Heroes”.

Redakcja RI news Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych

Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych

18 stycznia zostało otwarte w Giżycku Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Nowa jednostka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapewni nadzór nad jakością badań...

18 stycznia zostało otwarte w Giżycku Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Nowa jednostka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapewni nadzór nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. Drugi tego typu ośrodek, ale zajmujący się badaniem jakości powietrza, mieści się w Krakowie. O tym, że akurat Giżycko wskazano jako najlepszą lokalizację, zadecydowało dogodne położenie geograficzne z unikatowym systemem jezior i rzek, doświadczona kadra i...

Joanna Ryńska Woda kotłowa i instalacyjna

Woda kotłowa i instalacyjna Woda kotłowa i instalacyjna

Prawidłowe działanie instalacji grzewczej wiąże się bezpośrednio z jakością wody instalacyjnej. Obecność substancji agresywnych nadaje wodzie własności korozyjne, co przyczynia się do uszkodzeń powierzchni...

Prawidłowe działanie instalacji grzewczej wiąże się bezpośrednio z jakością wody instalacyjnej. Obecność substancji agresywnych nadaje wodzie własności korozyjne, co przyczynia się do uszkodzeń powierzchni metalowych. Inne substancje powodują powstawanie zanieczyszczeń wtórnych, które osadzając się na elementach instalacji, pogarszają ich własności i tworzą środowisko sprzyjające dalszym procesom korozyjnym. Dlatego woda instalacyjna musi spełniać szereg wymagań, a w razie niewłaściwej jakości powinna...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.