RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Ozonowanie wody basenowej w pływalniach

nysa.pl

nysa.pl

W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące projektowania instalacji ozonowania.

Zobacz także

Castorama Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać? Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią...

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią dodatkowe miejsce do pracy. Wybierz kolor, który lubisz, udekoruj meble miękkimi poduszkami i ciesz się niepowtarzalnym charakterem Twojego ogrodu, który docenią goście.

Rafał Kowalski Energooszczędne przygotowanie c.w.u.

Energooszczędne przygotowanie c.w.u. Energooszczędne przygotowanie c.w.u.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić przy przygotowywaniu ciepłej wody w zasobniku, jest przeciwdziałanie rozwojowi bakterii Legionella.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić przy przygotowywaniu ciepłej wody w zasobniku, jest przeciwdziałanie rozwojowi bakterii Legionella.

Redakcja RI Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Salon SPA we własnym domu? To możliwe Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

W prawidłowo działającej pływalni bardzo ważne jest utrzymanie odpowiednich standardów jakości wody w niecce basenowej. Na parametry wody basenowej wpływa wiele czynników – jednym z nich jest system jej uzdatniania. W procesach filtrowania usuwane są zanieczyszczenia fizykochemiczne nierozpuszczone w wodzie, natomiast w wyniku dezynfekcji eliminowane są drobnoustroje chorobotwórcze i zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie (utlenianie). Substancje, których nie można rozłożyć, muszą być usuwane stopniowo poprzez systematyczne dodawanie świeżej wody do obiegu wody basenowej.

Z punktu widzenia zdrowia  kąpiących się osób najistotniejszy jest proces dezynfekcji. Każdy z pływających wprowadza do wody basenowej duże ilości mikroorganizmów, takich jak: bakterie, grzyby czy wirusy. Wiele z nich może być patogennych i wywoływać różne mniej lub bardziej groźne choroby.

Obecnie najbardziej rozpowszechnione środki dezynfekcyjne w uzdatnianiu wody basenowej bazują na chlorze. Należą do nich: podchloryn sodu, chlor gazowy i dwutlenek chloru. Coraz częściej projektanci pływalni uwzględniają również alternatywne metody dezynfekcji wody basenowej, np. zastosowanie ozonu. Metoda ta zyskała uznanie m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii i Francji.

Niezależnie od zastosowanej metody dezynfekcji zgodnie z niemiecką normą DIN 19643 [5] zawartość wolnego chloru w niecce basenu (na odpływie z niecki) powinna wynosić 0,3–0,6 mg Cl2/dm3. Ma to stanowić zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody już w samej niecce.

Właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu

Ozon jest uważany za jeden z najsilniejszych utleniaczy i środków dezynfekujących. Wszystkie produkty pośrednie, powstające na poszczególnych etapach rozpadu ozonu, są bardzo reaktywne, mają jednak bardzo krótki czas półtrwania. Drobnoustroje zabijane są w bardzo krótkim czasie, wynoszącym 6–60 s. Bakteriobójcze działanie ozonu polega na zwiększeniu przepuszczalności komórkowej. Niszczona jest jej wewnętrzna struktura, głównie kwasy nukleinowe.

Dzięki dobrym właściwościom utleniającym ozonu zmniejszana jest ilość masy organicznej w wodzie basenowej, a co za tym idzie, redukowana jest możliwość ponownego rozwoju bakterii, dla których materia ta stanowi źródło składników odżywczych. Utleniane są również produkty uboczne chlorowania, takie jak związki chloroazotowe (chloramina) i chlorowęglowe (trichlorometany). Dzięki temu odzyskiwany jest chlor aktywny, co skutkuje mniejszymi dawkami chloru w procesie dezynfekcji końcowej.

Na wysoką skuteczność dezynfekcyjną ozonu wpływa również fakt, że obydwa procesy, utleniania zanieczyszczeń organicznych oraz niszczenia drobnoustrojów, przebiegają jednocześnie. Tymczasem w przypadku chlorowania najpierw utleniane są zanieczyszczenia organiczne. Ozon dodawany do wody powoduje tzw. spalanie na mokro – ozon O3 (tlen trójatomowy) rozkłada się na cząstkę tlenu O2 oraz tlen bardzo aktywny O (tlen jednoatomowy).

Wytwarzanie ozonu

Ozon wytwarzany jest w urządzeniach zwanych ozonatorami, w których przepuszcza się suche i czyste powietrze, ewentualnie tlen, przez komorę wyładowań elektrycznych o wysokim napięciu. W skład urządzenia ozonującego wchodzą:

 • uzdatniacz powietrza (oczyszczanie i osuszanie powietrza),
 • wytwarzacz ozonu (generator ozonu z dwoma elektrodami w komorze wyładowań, do których podłączone jest napięcie),
 • zasilacz wysokiego napięcia,
 • elektroniczne sterowanie i regulacja,
 • urządzenie do mieszania (mieszanka ozonu z powietrzem o stężeniu 18 mg O3/dm3),
 • urządzenie pomiarowo-regulacyjne (regulacja wydajności wytwarzania ozonu w zakresie 30–100% wydajności nominalnej, odpowiadającej najwyższej ciągłej wydajności).

Ponieważ ozon jest gazem nietrwałym (czas połowicznego rozpadu wynosi 10–20 min), nie można go transportować i musi być zużyty natychmiast po wytworzeniu. Nietrwałość ozonu wymaga ponadto skrócenia czasu cyrkulacji wody basenowej oraz dodatkowego końcowego chlorowania.

Dozowanie ozonu

Proces ozonowania wody basenowej polega na przepuszczeniu przez nią powietrza nasyconego ozonem. Dawki ozonu powinny wynosić:

 • ≥ 0,8 mg/dm3 (przy temperaturze wody basenowej ≤ 28°C),
 • ≥ 1,0 mg/dm3 (przy temperaturze wody basenowej >28°C),
 • ≥ 1,2 mg/dm3 (przy temperaturze wody basenowej >32°C),
 • ≥ 1,5 mg/dm3 (przy temperaturze wody basenowej >35°C).

Najczęściej stosuje się dwa warianty wprowadzania ozonu do wody basenowej, zależnie od miejsca jego dozowania [4]:

 • do zbiornika przelewowego,
 • do przewodu wody obiegowej.

W pierwszym wypadku zbiornik przelewowy ma odpowiednio zaprojektowaną hydraulikę oraz specjalny zespół wprowadzania ozonu. Zbiornik pełni funkcję wyrównawczą w obiegu wody basenowej oraz reaktora, dzięki wydzielonej dodatkowej komorze reakcyjnej. Czas kontaktu ozonu z wodą powinien wynosić ok. 15 minut. Schemat wprowadzania ozonu do zbiornika przelewowego przedstawiono na rys. 1.

Wprowadzenie ozonu

Rys. 1. Wprowadzenie ozonu do zbiornika przelewowego


Źródło: autor

Wprowadzenie ozonu

Rys. 2. Wprowadzenie ozonu do rurociągu za filtrami: a) ozonowanie całkowitego strumienia wody basenowej, b) ozonowanie częściowego strumienia wody basenowej


Źródło: autor

Gdy ozon ma być dozowany do przewodu wody obiegowej za filtrami, stosuje się następujące rozwiązania:

 • ozonowanie całego strumienia wody,
 • ozonowanie częściowego strumienia wody.

W metodzie ozonowania całego strumienia wody obiegowej ozon dozowany jest do całkowitego strumienia uzdatnianej wody basenowej (rys. 2a). Woda przepływa przez ciśnieniowy zbiornik reakcyjny, który zapewnia około pięciominutowy jej kontakt z ozonem. Ozonowana woda poddawana jest na wyjściu ze zbiornika reakcyjnego pomiarowi zawartości ozonu resztkowego. Regulowana jest dzięki temu wydajność ozonatora – dawka ozonu zostaje zwiększona lub zmniejszona. Woda pomiarowa przed odprowadzeniem do kanalizacji przepływa przez destruktor ozonu.

Niezbędne jest zastosowanie filtra wypełnionego węglem aktywnym w celu usunięcia ozonu resztkowego z wody obiegowej. Zgodnie z normą DIN 19643 [5] zawartość ozonu w wodzie uzdatnionej (na dopływie do niecki basenu) nie powinna przekraczać 0,05 mg O3/dm3, a na odpływie z niecki – 0,0 mg O3/dm3. Powietrze balastowe ze zbiornika reakcyjnego oraz filtracyjnego z węglem aktywnym odprowadzane jest do destruktorów ozonu. W celu zabezpieczenia wody w niecce przed wtórnym skażeniem chlorowanie przeprowadza się tuż przed jej dopływem do niecki.

Możliwe jest również ozonowanie części strumienia wody basenowej (rys. 2b). W tym rozwiązaniu ze strumienia głównego wody basenowej wydzielone zostaje 10–20% [3] i do tej części dozowany jest ozon. Mieszanina części wody obiegowej i ozonu przepływa do zbiornika reakcyjnego. Wielkość resztkowego ozonu obecnego w wodzie za reaktorem jest tak obliczana, aby po zmieszaniu strumienia częściowego z pozostałym strumieniem zawarty w nim ozon został zredukowany do maksymalnego dopuszczalnego stężenia (0,05 mg O3/dm3).

Stężenie ozonu zostanie dodatkowo zmniejszone (praktycznie do zera) na skutek utleniania zanieczyszczeń zawartych w pozostałym strumieniu wody basenowej. Skuteczne wymieszanie części wody basenowej z pozostałym jej strumieniem ma zapewnić przepływ turbulentny na długości co najmniej 5 m.

Zalety i wady ozonowania

Zalety:

 • optymalna jakość wody pod względem chemicznym i bakteriologicznym,
 • niepowstawanie produktów ubocznych podczas ozonowania,
 • utlenianie zanieczyszczeń organicznych,
 • ograniczenie tworzenia się związków chloroorganicznych (chloramin, THM),
 • odzyskiwanie chloru ze związków chloroorganicznych,
 • mniejsze zużycie chloru w dezynfekcji końcowej.

Wady:

 • bardzo wysokie koszty inwestycyjne,
 • wysokie koszty eksploatacji,
 • filtr z węglem aktywnym,
 • konieczna specjalistyczna obsługa.

Zalecenia i wymagania przy projektowaniu instalacji ozonowania

Z wieloletnich badań przeprowadzonych w USA wynika, że aby działanie bakteriobójcze ozonu było skuteczne, woda zaraz po ozonowaniu powinna zawierać nie mniej niż 0,2 mg/dm3 ozonu pozostałego [1]. Wymaga to doprowadzenia do wody określonej dawki ozonu, która zależeć będzie od właściwości dezynfekowanej wody, m.in. pH, barwy i zawartości substancji organicznych. Dawki te wahają się od ok. 0,8 do 1,5 mg/dm3. Skuteczność dezynfekcji zależeć będzie również od czasu kontaktu wody z ozonem. Może  on wynosić przy dozowaniu ozonu do rurociągu od 4 do 5 min. Ozon wytwarzany jest na miejscu w generatorze.

Wielkość ozonatora nie będzie zależała tylko od wymaganej produkcji ozonu, ale również od rodzaju surowca, z którego ma on powstawać. Przy przepływie tlenu przez ozonator otrzymujemy ponaddwukrotnie większą produkcję ozonu niż przy wykorzystaniu powietrza. Powietrze jest surowcem zdecydowanie tańszym od tlenu, ale energochłonność produkcji ozonu z powietrza jest prawie dwukrotnie większa niż w przypadku tlenu.

Ozonator powinien zostać zainstalowany w pomieszczeniu spełniającym następujące wymagania:

 • pomieszczenie wyłącznie do tego przeznaczone (suche i wentylowane; 10 wymian na godz.),
 • ściany z niepalnych ognioodpornych materiałów,
 • wyciąg blisko podłogi i urządzenia,
 • nawiew świeżego powietrza przy suficie,
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu: 5–30°C,
 • alarm gazu ozonowego, gdy w pomieszczeniu generatora stale bądź często przebywają ludzie,
 • sygnalizacja wyłączenia urządzenia wentylacyjnego przed wejściem do pomieszczenia.

Wytworzona w ozonatorze mieszanina powietrza z ozonem dozowana jest do strumienia wody obiegowej za pomocą inżektora. Dobór inżektora polega na obliczeniu jego średnicy przy założonej prędkości przepływu cieczy (kilka m/s). W inżektorze woda basenowa podsysa ozon.

Wstępne wymieszanie ozonu w dezynfekowanej wodzie basenowej uzyskujemy dzięki mieszaczowi statycznemu, który zamontowany jest na przewodzie wody obiegowej, za miejscem dozowania ozonu. Mieszacz może składać się z kilku sekcji. Jego średnica zależeć będzie od wielkości strumienia wody obiegowej.

Na rynku dostępne są gotowe układy mieszania ozonu z wodą. W ich skład wchodzą następujące elementy:

 • inżektor wprowadzania ozonu do wody,
 • pompa napędowa inżektora,
 • mieszacz statyczny wody z ozonem
 • zawory odcinające i regulacyjne instalacji.

Odpowiedni czas kontaktu ozonu z wodą obiegową zapewnić ma tzw. zbiornik reakcyjny. Jego minimalna objętość równa jest iloczynowi obliczeniowego strumienia wody obiegowej i niezbędnego czasu kontaktu ozonu z wodą (4–5 min).

Z filtrów oraz zbiorników reakcyjnych powietrze odprowadzane jest do atmosfery. Zawiera ono jeszcze niewielką koncentrację ozonu, który powinien zostać usunięty. Zgodnie z wymogami normy DIN 19643 [5] takie powietrze musi być odprowadzane przez destruktor resztek ozonu. W instalacjach basenowych stosuje się destruktory typu chemiczno-katalitycznego z węglem aktywnym. Obudowy destruktora wykonane są z PVC. W jego górnej części znajduje się bezpośredni wylot powietrza do atmosfery, natomiast od dołu – wlot powietrza zawierającego ozon (ze zbiorników reakcyjnych, filtrów).

Do destruktora podłączony jest także oddzielny zbiornik odbierający powstającą podczas reakcji wodę. Woda pomiarowa również powinna być odprowadzana do kanalizacji przez destruktor resztek ozonu. Przy stosowaniu ozonu niezbędne jest zainstalowanie w samej hali basenowej urządzenia pomiarowego z systemem alarmowym w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości ozonu w powietrzu [2].

Podsumowanie

Przy pomocy ozonowania można znacznie poprawić jakość wody basenowej. Jest to zaletą nie tylko w odniesieniu do samego komfortu pływania, ale również aspektów zdrowotnych korzystania z basenów. Dowiedziono, że system odpornościowy dzieci może zostać osłabiony przez korzystanie z basenów z wodą poddaną tylko chlorowaniu, ryzyko uszczerbku na zdrowiu występuje także wśród pływaków trenujących na basenie dwa razy dziennie.

Mimo że system ozonowania jest relatywnie drogi w porównaniu z innymi technikami dezynfekcji, poniesione koszty zwrócą się w dłuższym okresie. Ozon jest silniejszym utleniaczem i środkiem dezynfekującym od chloru – nawet 15 razy. Niszczy również mikroorganizmy, które opierają się działaniu chloru, a jego cechą charakterystyczną jest szybki i destrukcyjny wpływ również na wirusy. Dzięki zastosowaniu ozonu do dezynfekcji wody basenowej możliwe jest też całkowite usunięcie tak charakterystycznego dla pływalni i nieprzyjemnego dla ich użytkowników zapachu chloru.

Literatura

 1. Madeyski A., Baseny kąpielowe, lecznicze i rehabilitacyjne, Warszawa, PZITS 1984.
 2. Sokołowski C., Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, Warszawa, PZITS 1998.
 3. Teggesell M., Wyjaśnienia techniczne dotyczące systemu ozonowania częściowego strumienia wody, materiały III Sympozjum Naukowo-Technicznego „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
 4. Wałęga A., Zastosowanie ozonu w technologii uzdatniania wody basenowej, materiały III Sympozjum Naukowo- -Technicznego „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
 5. DIN 19643: Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser, 1997.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Damian Żabicki Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness

Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness

Miejsca publiczne, takie jak strefy wellness czy baseny, zwykle przyciągają klientów wysoką jakością zastosowanych rozwiązań i najwyższym poziomem designu. Znajdujące się w nich nowoczesne łazienki powinny...

Miejsca publiczne, takie jak strefy wellness czy baseny, zwykle przyciągają klientów wysoką jakością zastosowanych rozwiązań i najwyższym poziomem designu. Znajdujące się w nich nowoczesne łazienki powinny być wizytówką tych obiektów, miarą panującego w nich komfortu i luksusu. Dbałość o jakość powinna znajdować odzwierciedlenie nie tylko w drogich kafelkach czy efektownej ceramice łazienkowej, ale również w najmniejszych detalach, takich jak systemy odprowadzania wody.

ITE Poland Aqua-Therm na fali!

Aqua-Therm na fali! Aqua-Therm na fali!

Już po raz czternasty, w dniach 15 – 18 maja 2012, w Kijowie na Ukrainie odbędzie się Aqua-Therm Kijów - Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych i Sanitarnych,...

Już po raz czternasty, w dniach 15 – 18 maja 2012, w Kijowie na Ukrainie odbędzie się Aqua-Therm Kijów - Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych i Sanitarnych, Technologii Ochrony Środowiska, Basenów i Energii Odnawialnej. To największe wydarzenie branży w tej części Europy niezmiennie przyciąga profesjonalistów z całego świata zainteresowanych nowinkami z rynku ukraińskiego i nie tylko.

dr inż. Florian Piechurski Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym...

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym jest większe niż rzeczywiste zużycie. Prowadzi to do zawyżania bilansu wody dla krytych pływalni i przewymiarowania instalacji.

dr inż. Katarzyna Ratajczak, Brandon Kunicki Parowanie wody w krytych basenach pływackich - Monitoring parowania w obiekcie rzeczywistym oraz wpływ kąpiących się osób na ilość odparowującej wody

Parowanie wody w krytych basenach pływackich - Monitoring parowania w obiekcie rzeczywistym oraz wpływ kąpiących się osób na ilość odparowującej wody Parowanie wody w krytych basenach pływackich - Monitoring parowania w obiekcie rzeczywistym oraz wpływ kąpiących się osób na ilość odparowującej wody

W artykule skupiono się na doborze zależności do obliczania ilości odparowującej wody, która w przypadku basenów pływackich jest bardzo ważna. Odpowiednio dobrana ma znaczący wpływ na zużycie energii w...

W artykule skupiono się na doborze zależności do obliczania ilości odparowującej wody, która w przypadku basenów pływackich jest bardzo ważna. Odpowiednio dobrana ma znaczący wpływ na zużycie energii w obiektach basenowych, gdyż decyduje o doborze wielkości urządzeń wentylacyjnych, które powodują znaczne zużycie energii [7].

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.