RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 3)

The modern and innovative technologies of swimming pool water treatment Part III

Technologie oczyszczania wody basenowej

Technologie oczyszczania wody basenowej

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowników basenów kąpielowych to główny cel oczyszczania wody basenowej. Każda nowa technologia, zanim znajdzie zastosowanie w obiekcie basenowym, powinna zostać przetestowana, a jej skuteczność potwierdzona wynikami badań i stosownymi certyfikatami.

Zobacz także

Castorama Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać? Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią...

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią dodatkowe miejsce do pracy. Wybierz kolor, który lubisz, udekoruj meble miękkimi poduszkami i ciesz się niepowtarzalnym charakterem Twojego ogrodu, który docenią goście.

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

Przyszłość technologii oczyszczania wody basenowej

Ambicją wielu ośrodków naukowych, zakładów badawczych i instytutów jest opracowanie technologii oczyszczania wody basenowej bez użycia chemikaliów, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na komfort kąpieli i zdrowie kąpiących się osób. O ile w basenach prywatnych i terapeutycznych można uniknąć stosowania „chemii”, o tyle w basenach publicznych na razie nie jest to możliwe.

Konieczność stosowania związku chloru dla ochrony przed wtórnych skażeniem wody w basenie zaprojektowanym dla „masowego odbiorcy” podyktowana jest licznymi przepisami, wytycznymi normatywnymi i dyrektywami [1–7, 9–12].

Rys. 1. Porównanie bakteriobójczych/dezynfekcyjnych właściwości złoża Filterclean Silver z właściwościami
złoża piaskowego przy wyłączonej pompie obiegowej – badania modelowe [13]

Rys. 1. Porównanie bakteriobójczych/dezynfekcyjnych właściwości złoża Filterclean Silver z właściwościamizłoża piaskowego przy wyłączonej pompie obiegowej – badania modelowe [13]

Nowe rozwiązania w technologii oczyszczania wody basenowej dotyczą głównie:

 • poszukiwań nowoczesnych metod filtracji związanych z konstrukcją filtrów, sposobem ich działania, możliwością wydłużenia cyklu filtracyjnego bez spadku efektu filtracji (pogorszenia jakości filtratu), możliwością zagospodarowania popłuczyn lub ich oczyszczania i zawracania odzyskanej wody do układu basenowego oraz zastosowania nowego typu złóż filtracyjnych;
 • badań nad nowymi metodami dezynfekcji wody uwzględniającymi dozowanie utleniaczy, stosowanych do tej pory w przemyśle, lub wykorzystanie metod hybrydowych (chemicznych i fizycznych) oraz zabezpieczenie wody i powietrza w obiektach basenowych przed nadmiernym namnażaniem się bakterii z rodzaju Legionella;
 • sposobów uatrakcyjniania kąpieli poprzez stosowanie tzw. suplementów wpływających na zwiększenie estetycznych walorów wody;
 • systemów kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych i sterujących dozowaniem chemikaliów oraz pracą urządzeń w obiegu basenowym.

Innowacyjne złoża i systemy filtracyjne

Filterclean Silver

Filterclean Silver [13] to materiał filtracyjny nowej generacji, którego głównym zadaniem jest ochrona wnętrza filtra i złoża filtracyjnego przed rozwojem bakterii. Granulat (zeolit – krzemian glinu o uziarnieniu 1–2 mm) zawiera srebro, które ma działanie dezynfekujące. Granulat stosowany jest jako dodatkowy i uzupełniający materiał filtrujący dla filtrów ciśnieniowych ze złożem piaskowym (kwarcowym).

Pozwala skutecznie zapobiegać namnażaniu się w złożu drobnoustrojów (rys. 1), stanowiących częstą przyczynę problemów związanych z jakością filtratu i wody w nieckach basenowych, i równocześnie adsorbuje z wody niepożądane substancje (amoniak, fosforany, żelazo). W rezultacie woda w wyniku koagulacji powierzchniowej (filtracji wspomaganej działaniem koagulantu) charakteryzuje się wysokim stopniem klarowności.

Materiał ten można stosować razem ze wszystkimi dostępnymi na rynku złożami piaskowymi i przy wykorzystaniu standardowych środków chemicznych do oczyszczania wody w obiegu basenowym (koagulanty, dezynfektanty chlorowe). Zastosowanie mieszanki piasku kwarcowego i granulatu zapewnia jego czystość mikrobiologiczną przez 2–3 lata przy zachowaniu wymaganej normą DIN 19643 częstotliwości płukania złoża.

Filterclean Silver należy stosować razem ze zwykłym piaskiem kwarcowym. Jeśli nie planuje się całkowitej wymiany złoża, należy usunąć ze złoża filtra ok. 40% piasku i uzupełnić go tym granulatem do wymaganej wysokości.

Przeczytaj: Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1) >>

W przypadku wymiany złoża na nowe na każde 25 kg piasku kwarcowego należy użyć 10 kg Filterclean Silver i napełnić zbiornik filtra do wymaganej wysokości. W obu przypadkach przed rozpoczęciem cyklu filtracyjnego należy filtr zamknąć i płukać złoże przez 5 minut, dzięki czemu dodany granulat wymiesza się z piaskiem kwarcowym.

Stosowanie Filterclean Silver wspomaga procesy oczyszczania wody, ale ich nie zastępuje. Po upływie okresu eksploatacji materiał ten można bez problemu usunąć z filtra wraz z piaskiem kwarcowym.

Zeolit

Ze względu na liczne zalety złoża zeolitowego (naturalnego wkładu w postaci żwirku amonowego) [17, 18] coraz częściej proponuje się jego zastosowanie w oczyszczaniu wody basenowej. Złoże to może być stosowane jako wypełnienie w filtrach ciśnieniowych zamiast stosowanego do tej pory piasku kwarcowego.

Naturalny zeolit ma trójwymiarową strukturę plastra miodu i szorstką, porowatą powierzchnię nasyconą jonami sodowymi. Dzięki swoim właściwościom nadaje się do skutecznego usuwania z wody drobnych, zawieszonych i koloidalnych cząstek oraz adsorpcji jonów amonowych. Zeolit, usuwając z wody (w procesie wymiany jonowej) amoniak, umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na chlor i wpływa tym samym na ograniczenie stężenia chloramin.

Przeczytaj także: Instalacje wodociągowe. Aktualne wymagania higieniczne dla przewodów z tworzyw sztucznych >>

Stosowanie zeolitu jako złoża filtracyjnego wpływa na: poprawę klarowności wody (usuwanie zawiesin do 3 mm), zwiększenie absorpcji amoniaku, zmniejszenie stężenia chloramin i tym samym dokuczliwego w halach basenowych „chlorowego” zapachu i drażniącego działania na skórę i oczy u kąpiących się osób, obniżenie dawek stosowanych flokulantów i dezynfektantów, redukcję kosztów wody i energii (rzadsze płukanie złoża w porównaniu do złóż piaskowych) oraz ochronę środowiska (jako naturalny minerał nie wymaga specjalnego składowania i unieszkodliwiania).

Dodatkowo złoże zeolitowe skutecznie usuwa z wody i ścieków metale ciężkie, CO2, H2S, SO2, NH3, substancje promieniotwórcze (Cs, Sr, Co, Cr) i zanieczyszczenia ropopochodne.

Activated FilterGlass

Activated FilterGlass (złoże szklane) [13, 14] to materiał filtracyjny wykonany ze szkła po recyklingu uznany w 2010 r. na wystawie w Lyonie za innowacyjny produkt roku do uzdatniania wody basenowej. Złoże to charakteryzuje się aktywowaną powierzchnią ziaren szkła w procesie specjalnej obróbki. Ujemny ładunek powierzchniowy pozwala usuwać drobne organiczne zanieczyszczenia i dodatnie jony, np. żelaza i manganu, z wody.

Porównując do złoża filtracyjnego pias­kowego:

 • specjalna struktura ziaren złoża szklanego o właściwościach katalitycznych i oksydacyjnych zmniejsza ryzyko zarastania filtra biofilmem bakteryjnym, dzięki czemu stosowany środek dezynfekcyjny może skuteczniej walczyć z bakteriami,
 • czyszczenie złoża szklanego jest szybsze, prostsze i wymaga mniejszej objętości wody,
 • do wypełnienia filtra potrzebne jest ok. 15% mniej materiału szklanego, gdyż jest to materiał o mniejszej gęstości nasypowej,
 • złoże szklane charakteryzuje się o 20–25% lepszą ekspansją (fluidyzacją),
 • materiał szklany jest bardziej odporny na niszczenie i zużywanie się, dzięki czemu jego czas pracy może być dłuższy nawet o 3 lata,
 • specjalna struktura złoża pozwala usuwać o 30% więcej zanieczyszczeń,
 • złoże szklane umożliwia uzyskanie dłuższego cyklu filtracyjnego bez utraty skuteczności działania filtra.

Dane techniczne Activated FilterGlass:

 • uziarnienie: 0,4–0,8 i 1,25–2,5 mm,
 • skład chemiczny: SiO2 (74%), Na2O (11%), CaO (10%), MgO (3%), Al2O3 (1%),
 • gęstość: 1,250 kg/m3 (dla porównania gęstość piasku: 1,450 kg/m3).

Defender

Defender [15] to innowacyjne urządzenie do filtracji wody basenowej. Zewnętrzną obudowę filtra stanowi stalowy walczak, a część wewnętrzną rdzeń – system małych elastycznych rurek z nierdzewnej stali spiralnie owiniętych na gęstej siatce poliestrowej, tzw. świec.

Jako medium filtracyjnego użyto perlitu (nietoksycznej sproszkowanej skamieliny), który może filtrować nawet bardzo drobne cząstki zawiesin (do 1 µm). W konsekwencji pozwala to zmniejszyć dawkę koagulantu lub całkowicie z niego zrezygnować przy jednoczesnym uzyskaniu filtratu o bardzo wysokiej jakości.

Dodawana w trakcie filtrowania warstwa perlitu przywiera do systemu „świec”, a grubość tej warstwy jest ściśle kontrolowana za pomocą panelu sterowania cyklem filtracyjnym.

Operacja „namywania” perlitu jest podobna do zachodzącej w podciśnieniowych filtrach okrzemkowych [8, 16], ale bez problemów związanych z dozowaniem proszku diatomitowego. Perlit wtłaczany jest do filtra poprzez urządzenie wdmuchujące zintegrowane z filtrem.

Filtry Defender są wewnętrznie izolowane warstwą antykorozyjną, zaprojektowaną specjalnie dla powierzchni mających kontakt z wodą chemicznie przetworzoną. Ich zaletą jest system pneumatyczny, który pozwala na skuteczną regenerację medium filtracyjnego. Codzienna automatyczna regeneracja perlitu prowadzona jest w celu optymalizacji wydajności filtra.

Przeczytaj: Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 2) >>

Panel sterowania zintegrowany z filtrem zarządza cyklem filtracyjnym, płukaniem i „rewitalizacją” filtracyjnej warstwy perlitu. System ten może współpracować z kontrolnym systemem poziomu wody w niecce basenowej i zbiorniku wyrównawczym oraz dozowania chemikaliów, wymiennikami ciepła i pompami o zmiennej częstotliwości. W razie konieczności kontroli wnętrza filtry Defender wyposażone są w automatyczny system do podnoszenia pokrywy.

Zalety systemu Defender:

 • zwarta konstrukcja – filtr kompaktowy o wymiarach mniejszych o ok. 70% w porównaniu do tradycyjnych filtrów piaskowych,
 • oszczędność wody – zastosowanie Defendera pozwala na oszczędności wody do płukania nawet do 90%,
 • redukcja kosztów energii i substancji chemicznych (oszczędności na wodzie do płukania przekładają się na oszczędności na produktach chemicznych i energii),
 • usuwanie cząstek do 1 mm wielkości (bardzo dobra przejrzystość wody),
 • wydajna regeneracja perlitu oznacza, że może być on używany przez wiele tygodni lub nawet miesięcy, zanim konieczna będzie wymiana.

Część 4 w RI 5/2013

Literatura

 1. DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Düsseldorf 1997.
 2. Gesamte Rechtsvorschrift für Bäderhygieneverordnung, Fassung vom 28.09.2011. (austriacki przepis prawny dotyczący warunków higienicznych w obiektach basenowych), www.ris.bka.gv.at.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 72/2010, poz. 466).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61/2007, poz. 417).
 5. Sokołowski C., Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, Departament Zdrowia Publicznego MZiOS, PZITS, Warszawa 1998.
 6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU nr 127/2010, poz. 857).
 7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72/2001, poz. 747, ze zm.: DzU nr 85/2005, poz. 729).
 8. Wałęga A., Filtracja na ziemi okrzemkowej w technologii uzdatniania wody basenowej, IV Sympozjum Naukowo­‑Techniczne „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
 9. WHO, Disinfectant and disinfectant by-product, Environmental Health Criteria 216, Geneva 2000.
 10. WHO, Swimming pools and similar environments Guidelines for Safe Recreational Water Environments Vol. 2, World Health Organization, Geneva 2006.
 11. WHO, Guidelines for safe recreational-water environments. Vol 2. Swimming pools, spas and similar recreational-water-environment, Geneva 2000.
 12. Zalecenia ZHK NIZP-PZH dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla obiektów basenowych i jakości wody w basenach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.
 13. www.bayrol.com.
 14. www.pool-web.net/Article/Activated-filter-glass.
 15. www.myrthapools.com/defender-innovation-in-swimming-pool-filtration.htm.
 16. www.transcom.pl.
 17. www.zeoliteproducer.com/pool.
 18. www.zeotechcorp.com.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Schiessl Polska rusza z kampanią video o klimatyzatorach i pompach ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”

Schiessl Polska rusza z kampanią video o klimatyzatorach i pompach ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór” Schiessl Polska rusza z kampanią video o klimatyzatorach i pompach ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”

Branża HVAC&R z pewnością nie widziała jeszcze takiego contentu! Schiessl Polska startuje z kampanią video, dotyczącą klimatyzatorów i pomp ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”. Seria filmów,...

Branża HVAC&R z pewnością nie widziała jeszcze takiego contentu! Schiessl Polska startuje z kampanią video, dotyczącą klimatyzatorów i pomp ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”. Seria filmów, przybliżająca urządzenia, będzie cennym źródłem wiedzy zarówno dla instalatorów z branży HVAC&R, jak i użytkowników końcowych.

Euroterm Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców...

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców w tej rutynie, przygotowując specjalną ofertę handlową z rozgrzewającymi nagrodami za zakupy. To akcja, która sprawi, że praca każdego instalatora będzie prosta, łatwa i… przyniesie dodatkowe zyski.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic

Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących do zastosowań komercyjnych, zapewniających maksymalną wydajność.

Panasonic Heating & Cooling Solutions jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących do zastosowań komercyjnych, zapewniających maksymalną wydajność.

HOMEKONCEPT Etapy budowy domu – o czym trzeba pamiętać? Sprawdź!

Etapy budowy domu – o czym trzeba pamiętać? Sprawdź! Etapy budowy domu – o czym trzeba pamiętać? Sprawdź!

Budowa domu to złożony proces, który wymaga nie tylko zaangażowania finansowego, ale także dokładnego planowania i przestrzegania określonych etapów. Proces ten obejmuje szereg kroków, począwszy od wyboru...

Budowa domu to złożony proces, który wymaga nie tylko zaangażowania finansowego, ale także dokładnego planowania i przestrzegania określonych etapów. Proces ten obejmuje szereg kroków, począwszy od wyboru terenu, poprzez projektowanie, realizację prac budowlanych, aż po prace wykończeniowe. W poniższym artykule przedstawimy kompleksowy przegląd poszczególnych etapów budowy domu, podkreślając ich znaczenie i wpływ na ostateczny kształt oraz funkcjonalność budynku. Zapraszamy do lektury!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki

Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki

Nowa odsłona ulotek klimatyzacji Hisense!

Nowa odsłona ulotek klimatyzacji Hisense!

REGULUS-system Wójcik s.j. Gorący temat: chłodzenie grzejnikami ściennymi lub grzejnikami podłogowymi kanałowymi

Gorący temat: chłodzenie grzejnikami ściennymi lub grzejnikami podłogowymi kanałowymi Gorący temat: chłodzenie grzejnikami ściennymi lub grzejnikami podłogowymi kanałowymi

Zimowy sezon grzewczy to myślenie o tym, żeby było odpowiednio ciepło, natomiast sezon letni to myślenie o tym, żeby nie było za ciepło. Szybkie zmiany między ekstremalnymi zjawiskami jak nawalne deszcze...

Zimowy sezon grzewczy to myślenie o tym, żeby było odpowiednio ciepło, natomiast sezon letni to myślenie o tym, żeby nie było za ciepło. Szybkie zmiany między ekstremalnymi zjawiskami jak nawalne deszcze z groźnymi burzami i silnym wiatrem, po nich susze, długotrwałe upały, potem duże spadki temperatury, powodują że domy i miejsca pracy należy dostosowywać do znacznych wahań temperatur.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Pompy ciepła Hisense – mistrzowskie ceny na EURO 2024

Pompy ciepła Hisense – mistrzowskie ceny na EURO 2024 Pompy ciepła Hisense – mistrzowskie ceny na EURO 2024

Mistrzowskie ceny pomp ciepła Hisense w gorącym okresie EURO 2024!

Mistrzowskie ceny pomp ciepła Hisense w gorącym okresie EURO 2024!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news 1200 lat doświadczenia Schiessl Polska w branży HVAC&R

1200 lat doświadczenia Schiessl Polska w branży HVAC&R 1200 lat doświadczenia Schiessl Polska w branży HVAC&R

W kwietniu 2024 roku mija 27 lat działalności biznesowej Schiessl Polska. Wydawać by się mogło, że już wszystko na temat naszej firmy zostało powiedziane. Nasze dokonania biznesowe oraz to, że zespół Schiessl...

W kwietniu 2024 roku mija 27 lat działalności biznesowej Schiessl Polska. Wydawać by się mogło, że już wszystko na temat naszej firmy zostało powiedziane. Nasze dokonania biznesowe oraz to, że zespół Schiessl Polska stanowi obecnie 148 pracowników są raczej znane naszym partnerom biznesowym. Jest jednak wiele informacji, których o nas nie wiecie. Chcemy to zmienić. Chcemy, byście poznali zespół ludzi tworzących naszą firmę z innej niż dotychczas perspektywy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news HITEMA Tour Poland 2024

HITEMA Tour Poland 2024 HITEMA Tour Poland 2024

W dniach 7-9 maja 2024 r. w trzech wybranych Oddziałach Schiessl Polska (Wrocław, Poznań, Warszawa) odbędzie się HITEMA Tour Poland 2024.

W dniach 7-9 maja 2024 r. w trzech wybranych Oddziałach Schiessl Polska (Wrocław, Poznań, Warszawa) odbędzie się HITEMA Tour Poland 2024.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera nowej pompy próżniowej TESTO 565i

Premiera nowej pompy próżniowej TESTO 565i Premiera nowej pompy próżniowej TESTO 565i

Najprostsze próżniowanie wszech czasów z nową, w pełni automatyczną pompą próżniową TESTO 565i

Najprostsze próżniowanie wszech czasów z nową, w pełni automatyczną pompą próżniową TESTO 565i

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news T-shirt do każdego klimatyzatora RAC Hisense

T-shirt do każdego klimatyzatora RAC Hisense T-shirt do każdego klimatyzatora RAC Hisense

Kupuj klimatyzatory RAC Hisense i odbieraj koszulki!

Kupuj klimatyzatory RAC Hisense i odbieraj koszulki!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Pomiary elektryczne z Testo

Pomiary elektryczne z Testo Pomiary elektryczne z Testo

Super promocyjne ceny na innowacyjne przyrządy do pomiarów elektrycznych Testo

Super promocyjne ceny na innowacyjne przyrządy do pomiarów elektrycznych Testo

Bazoš Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie!

Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie! Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie!

Skuteczna sprzedaż w internecie wcale nie jest uzależniona od tego, z jakich serwisów ogłoszeniowych korzystasz. Możesz wybrać darmowe ogłoszenia online i równie skutecznie przyciągnąć uwagę potencjalnych...

Skuteczna sprzedaż w internecie wcale nie jest uzależniona od tego, z jakich serwisów ogłoszeniowych korzystasz. Możesz wybrać darmowe ogłoszenia online i równie skutecznie przyciągnąć uwagę potencjalnych kupujących – nawet tego samego dnia po wystawieniu oferty sprzedaży. Zobacz, jak pisać skuteczne darmowe ogłoszenia.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

Redakcja RI news Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje Basenowe”

Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje Basenowe” Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje Basenowe”

W dniach 29 września–1 października 2021 r. w Beskidzie Śląskim odbędzie się XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje Basenowe”, organizowane przez Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej...

W dniach 29 września–1 października 2021 r. w Beskidzie Śląskim odbędzie się XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje Basenowe”, organizowane przez Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

dr inż. Florian Piechurski Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających...

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających na zapach wody basenowej oraz powodujących u osób kąpiących się podrażnienie oczu, dróg oddechowych i błony śluzowej nosa. Jednym ze skutecznych sposobów przywracania jakości wody basenowej może być jej okresowe ozonowanie.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, dr inż. Florian Piechurski Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji

Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji

W artykule porównano jakość wody pochodzącej z ośmiu wybranych niecek basenowych, w których zastosowano poziome i pionowe systemy hydrauliczne. Scharakteryzowano analizowane baseny, zamontowane w nich...

W artykule porównano jakość wody pochodzącej z ośmiu wybranych niecek basenowych, w których zastosowano poziome i pionowe systemy hydrauliczne. Scharakteryzowano analizowane baseny, zamontowane w nich systemy przepływu wody i układy jej oczyszczania. Niezależnie od zastosowanego systemu hydraulicznego jakość wody basenowej odpowiadała wymaganiom obowiązujących przepisów, z wyjątkiem obecności chloru związanego we wszystkich badanych basenach i chloru wolnego w dwóch obiektach.

dr inż. Przemysław Muszyński Ozonowanie wody basenowej w pływalniach

Ozonowanie wody basenowej w pływalniach Ozonowanie wody basenowej w pływalniach

W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące...

W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące projektowania instalacji ozonowania.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.