RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Kompaktowy węzeł cieplny
fot. Danfoss

Kompaktowy węzeł cieplny


fot. Danfoss

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie. Indywidualne stacje mieszkaniowe wpływają nie tylko na komfort w mieszkaniach, ale i na efekty energetyczne całych budynków. Możliwości wyposażania węzłów w układy automatyki, sterowania i monitorowania pozwalają z kolei sprostać wymaganiom w zakresie przepisów wprowadzających standardy dla obiektów inteligentnych, zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo oraz oszczędne korzystanie z energii, zwłaszcza odnawialnej.

Zobacz także

ADEY Innovation SAS ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie...

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego, z dużym naciskiem na poprawę jakości powietrza (umożliwiają obniżenie emisji CO2 o ok. 250 kg rocznie z pojedynczego gospodarstwa domowego).

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

TRANTER, Jakub Szałwiński Wpływ parametrów pracy wymiennika chłodu na jego wielkość i cenę

Wpływ parametrów pracy wymiennika chłodu na jego wielkość i cenę Wpływ parametrów pracy wymiennika chłodu na jego wielkość i cenę

Wymienniki płytowe uszczelkowe stosowane są w instalacjach chłodu od wielu lat i nie mają konkurencji wśród innych typów wymienników ciepła. Co prawda dla małych przepływów i mocy istnieje możliwość zastosowania...

Wymienniki płytowe uszczelkowe stosowane są w instalacjach chłodu od wielu lat i nie mają konkurencji wśród innych typów wymienników ciepła. Co prawda dla małych przepływów i mocy istnieje możliwość zastosowania wymienników płytowych lutowanych, lecz od pewnych wartości przepływów wymienniki lutowane wymagają stosowania układów wielowymiennikowych.

Celem europejskiej strategii Zielonego ładu jest całkowita neutralność klimatyczna Unii do 2050 roku. Oznacza to odchodzenie od spalania paliw kopalnych i wręcz rewolucyjne zmiany, m.in. w ciepłownictwie i ogrzewaniu budynków. Wiele krajów UE ma programy wsparcia nowych technologii, polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje pomoc m.in. przy tworzeniu nowych technologii dla ciepłownictwa oraz budynków efektywnych procesowo i energetycznie, a także magazynów energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Wspierane będą technologie mające potencjał masowego wdrożenia. Przykładowo program „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą na odnawialnych źródłach energii dla autobilansowania lokalnego systemu elektroenergetycznego.

Również plany i programy dotyczące energetyki wskazują, że na terenach zurbanizowanych rozwijać się będzie miejskie ciepłownictwo systemowe. W Polsce mamy 396 przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mają koncesję URE na działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem. Ciepłownictwo wymaga transformacji energetycznej (tak jak cała gospodarka) poprzez rozwój kogeneracji, zwiększanie wykorzystania OZE, termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, uciepłownienie elektrowni, a także modernizację i rozbudowę systemu dystrybucji ciepła i chłodu, popularyzację magazynów ciepła i inteligentnych sieci. Na te cele przez dekadę trzeba będzie wydać dodatkowo co roku od 5 do 10 mld złotych. Środki mają pochodzić z funduszy krajowych i unijnych, m.in. Polityki Spójności, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ReactEU oraz pozostałych instrumentów, jak np. programy priorytetowe NFOŚiGW i środki Wspólnej Polityki Rolnej, Fundusz Modernizacyjny czy krajowy fundusz celowy zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (tj. Fundusz Transformacji Energetyki). Dotychczas inwestycje w ciepłownictwie finansowane były głównie ze środków własnych, np. w 2019 r. stanowiły one blisko 80% nakładów całkowitych.

Ciepłownictwo wymaga głębokich przemian zarówno w zakresie efektywności wytwarzania, jak i przesyłu. Do odbiorców przyłączonych do sieci trafia ostatecznie 56,6% ciepła, po uwzględnieniu zużycia na potrzeby własne wytwórcy oraz strat podczas przesyłania. Tylko niecałe 10% systemów ciepłowniczych w mniejszych miastach spełnia kryteria systemów efektywnych, co jest konieczne dla uzyskania wsparcia na modernizację. W kogeneracji powstaje ok. 65% ciepła, ale w tym modelu produkuje je tylko 33,3% przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dywersyfikacja paliw zużywanych do produkcji ciepła postępuje bardzo powoli. Dominuje węgiel – 71%, w latach 2002–2019 jego udział zmalał o blisko 11%, wzrósł za to o 5,8% udział gazu, a o 6,6% OZE. Ceny ciepła zależą m.in. od ceny paliw oraz kosztów uprawnień do emisji CO2. W ostatnich dwóch latach ciepłownictwo miało ujemne wyniki finansowe, głównie z powodu wzrostu kosztów uprawnień do emisji i cen węgla. W ciągu dwóch ostatnich dekad znacznie wzrosła sprawność wytwarzania, spadła emisja szkodliwych substancji (pyłów, SO2, NOx) i CO2 (o ok. 20%), ale sprawność przesyłania praktycznie się nie zmieniła.

Ciepłownictwo i system elektroenergetyczny będą coraz mocniej ze sobą powiązane, a paliwa kopalne będą zastępowane w pierwszym rzędzie energią elektryczną z wiatru i słońca. Docelowo energetyka ma korzystać ze źródeł odnawialnych, a ciepłownictwo ma być w znacznym stopniu zeletryfikowane. Będzie ono tym samym konkurować z energetyką, która dostarczy energię elektryczną do zasilania pomp ciepła. W tej rywalizacji ważne będą nie tylko kwestie techniczne i uwarunkowania lokalne, ale także to, w jakim stopniu dany nośnik energii – ciepło z sieci i energia elektryczna – jest mniej emisyjny, a z czasem bezemisyjny. Niezależnie od tego, jak będzie wytwarzane ciepło, czy z gazu ziemnego, a następnie z wodoru i OZE, konieczne jest zwiększanie efektywności jego transportu i dystrybucji. Obecne wyniki, poniżej 60%, pokazują, jak wiele trzeba będzie zrobić.

Jednym z koniecznych działań będzie zmniejszanie temperatury medium w ciepłociągach – budynki potrzebują coraz mniej energii na ogrzewanie na jednostkę powierzchni, tym samym można obniżać temperatury zasilania urządzeń grzewczych w budynkach, tym bardziej, że coraz częściej stosuje się grzejniki niskotemperaturowe, zarówno ścienne, jak i płaszczyznowe.

Ten kierunek zmian wiąże się z koniecznością rewizji wymagań dotyczących przygotowania c.w.u. zawartych w WT. Otóż § 120 wymaga, aby w budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody zapewniony był stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3, prowadzących do punktów czerpalnych. Ponadto instalacja c.w.u. powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C oraz przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w praktyce dezynfekcji cieplnej z temperaturą wody w punktach czerpalnych nie mniejszą niż 70°C i nie wyższą niż 80°C).

W przypadku indywidualnych stacji mieszkaniowych uzyskanie na wylewce temperatury min. 55°C będzie trudne, skoro do węzła budynkowego trafi woda z sieci ciepłowniczej o temperaturze 60°C, po nim będzie miała ok. 55°C, a po przejściu przez indywidualną stację mieszkaniową poniżej 50°C. Ponadto indywidualne stacje mieszkaniowe pracują w trybie c.w.u. jak przepływowy podgrzewacz, czyli jak np. gazowy kocioł dwufunkcyjny czy gazowy przepływowy podgrzewacz ciepłej wody, i ryzyko powstania Legionelli na przewodach od stacji do wylewki jest znikome.

Problem ten już jest podnoszony przez niektórych dostawców ciepła, gdyż obawiają się oni, że nawet kiedy podają w sieci latem wodę o temperaturze 65°C, to po przejściu przez dwa wymienniki, czyli w węźle budynkowym i następnie w indywidualnej stacji mieszkaniowej, na wylewce nie będzie temperatury wymaganej przez WT. Trzeba zatem zastosować centralne przygotowanie c.w.u., oczywiście wraz z cyrkulacją, a to rozwiązanie nie redukuje ryzyka Legionelli, ale wręcz je zwiększa i nie jest efektywniejsze energetycznie od układu z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi.

Ważny kierunek działań to izolacje termiczne przewodów oraz stosowanie nowoczesnych węzłów cieplnych budynkowych i stacji mieszkaniowych. Kolejny kierunek zmian w ogrzewaniu budynków na terenach zurbanizowanych z potencjalnym dostępem do sieci cieplnych to odchodzenie od kotłów węglowych m.in. w ramach ograniczania niskiej emisji, a z czasem także gazowych z uwagi na redukcję emisji CO2.

Modernizacja systemów grzewczych w takich budynkach powinna obejmować całą instalację i wszystkie jej elementy składowe: źródło ciepła dla budynku, czyli montaż węzła cieplnego zasilanego z systemu ciepłowniczego, oraz unowocześnienie samego systemu ogrzewania wewnątrz budynku (sieć przewodów, w tym instalacji i armatury). Oferowane obecnie węzły to kompletne układy wymiennikowe o wysokiej sprawności wymiany ciepła, współpracujące z węzłami mieszkaniowymi (stacjami mieszkaniowymi) oraz tradycyjnymi układami c.o., które wyposaża się w efektywną i automatyczną regulację. Bardzo ważne są coraz wyższe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki, przygotowywane są zalecenia w zakresie tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.

Nowe wymagania służą m.in. zintegrowaniu wszystkich instalacji w budynkach, tak aby były one inteligentne i niemal zeroenergetyczne, korzystały z energii odnawialnej i wspierały elektromobilność. Cele te zostały określone m.in. w dyrektywie 2018/844/UE z 30 maja 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [1]. Oznacza to wyposażanie budynków w układy sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii oraz układy pomiarów sprawności systemów informujące o spadkach sprawności i potrzebie serwisowania. Ponadto do 1 stycznia 2027 r. liczniki ciepła i ciepłomierze powinny mieć możliwość zdalnego odczytu i udostępniana powinna być informacja dotycząca zużycia energii, tak aby zachęcać odbiorców do świadomego z niej korzystania i jej oszczędzania. Dyrektywa zaleca wykorzystywanie do tego m.in. nowych technologii oraz liczników i podzielników kosztów ogrzewania, które po 25 października 2020 r. mają umożliwiać zdalny odczyt. Urządzenia, które zostały zamontowane wcześniej i nie mają tej funkcji, powinny zostać w nią wyposażone lub należy je wymienić do 1 stycznia 2027 r.

Od wielu lat na rynku oferowane są węzły z automatyką i regulacją, pozwalające obniżyć zapotrzebowanie na ciepło oraz zapewniające sprawną obsługę i konserwację. Dobór węzła zależy od zapotrzebowania na ciepło oraz wymagań technicznych stawianych przez dostawcę ciepła. Wielu dostawców szczegółowo określa warunki techniczne przyłączenia. Producenci węzłów oferują je w różnych konfiguracjach, w tym na indywidualne zamówienia, w szerokim zakresie mocy – od kilku kilowatów do kilku megawatów. Wśród kompaktowych węzłów cieplnych dostępne są różne konfiguracje węzłów jedno- i dwufunkcyjnych.

Duże węzły cieplne

Jednofunkcyjne węzły cieplne pracujące tylko na potrzeby układu c.o. – to rozwiązanie stosowane w budynkach mieszkalnych, w których użytkownicy mają już ciepłą wodę z innego źródła. Ciepło przekazywane jest przez wymiennik i instalacja w budynku odseparowana jest od zakłóceń hydraulicznych w sieci miejskiej. Węzeł taki składa się m.in. z wymiennika, regulatora pogodowego, pompy obiegowej, układu uzupełniania zładu, filtrów siatkowych po stronie pierwotnej i wtórnej, armatury odcinającej po stronie pierwotnej i instalacji c.o. oraz manometrów. Można go uzupełnić o regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem lub regulacją przepływu, ciepłomierz, zawór STB, odmulacze i filtroodmulniki, stację uzdatniania wody do uzupełnienia zładu, układ ochrony przed korozją oraz układ do pracy z systemem nadrzędnym lub monitoringu pracy węzła przez internet.

Dwufunkcyjny węzeł cieplny pracujący w układzie szeregowo-równoległym dla c.o. z układem przygotowania c.w.u. kieruje wodę sieciową z wymiennika c.o. na wymiennik I st. c.w.u., a zawór regulacyjny c.w.u. znajduje się na wyjściu z wymiennika II stopnia. To rozwiązanie w przypadku dużej dysproporcji mocy pomiędzy c.o. i c.w.u. wymaga zastosowania regulacji I stopnia za pomocą zaworu 3-drogowego i II stopnia c.w.u. lub zaworu ograniczającego przepływ wody sieciowej z c.o. na I stopień c.w.u. Węzeł taki ma w standardzie wymienniki dla obiegów c.o. i c.w.u., pompy obiegowe, układ uzupełniania zładu, filtry siatkowe, armaturę odcinającą, manometry i regulację pogodową. Może być też wyposażony w opomiarowanie zużycia ciepła oddzielnie dla c.o. i c.w.u., zasobnik ciepłej wody, odmulacze i filtroodmulniki, stację uzdatniania wody do uzupełnienia zładu, układ ochrony instalacji grzewczej przed korozją, a także układ do pracy z systemem nadrzędnym lub monitoringu pracy węzła przez internet.

Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie równoległym pracują całkowicie niezależnie na potrzeby układu c.o. i c.w.u. To rozwiązanie zalecane dla obiektów o dużej różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem na moc c.o. i c.w.u. oraz sieci o niskich ciśnieniach dyspozycyjnych. Ich wyposażenie standardowe i dodatkowe jest podobne do węzłów dwufunkcyjnych opisywanych powyżej.

Węzły cieplne dla niewielkich budynków i domów jednorodzinnych

W Polsce dotychczas nie przyłączano do sieci ciepłowniczej wielu budynków jednorodzinnych (tak jak w Szwecji czy Danii), może się to jednak zmienić z uwagi na uchwały antysmogowe. Domy i małe kamienice będą z czasem przechodziły nie tylko na ogrzewanie gazowe czy pompy ciepła, ale także na ogrzewanie sieciowe. Na rynku od dawna dostępne są kompaktowe węzły o wydajnościach do ok. 40 kW przeznaczone dla takich budynków. Węzły dla domów jednorodzinnych przystosowane są do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oferowane są w wersji do montażu ściennego, co zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis. Mogą mieć konstrukcję modułową na jeden lub dwa obiegi. Moduły przyłączeniowe strony pierwotnej zawierają zawory kulowe, filtry, regulatory różnicy ciśnień i ciepłomierze i można je podłączać z lewej lub prawej strony bez konieczności jakiejkolwiek modyfikacji konstrukcji. W celu ułatwienia dostępu do komponentów podczas konserwacji i prac serwisowych są one umieszczane z przodu węzła. Znormalizowany układ węzła pozwala na przygotowanie podejścia rur przed dostawą węzła i jego późniejszy łatwy montaż. Dla takich węzłów oferowane jest wyposażenie dodatkowe, w tym układy kontroli i zdalnej komunikacji.

Oferowane są też kompaktowe węzły o mocach do ok. 150 kW dla niedużych budynków mieszkalnych oraz komercyjnych i przemysłowych do zasilania instalacji c.o. oraz c.w.u., a także niskotemperaturowych płaszczyznowych instalacji ogrzewania oraz układów klimatyzacji. Mają one także budowę modułową, łatwą do zmiany i rozbudowy do trzech obiegów. Oferuje się dla nich m.in. zaawansowaną regulację obiegami grzewczymi i ciepłej wody oraz układy monitorowania i zdalnego sterowania.

Węzły mieszkaniowe – stacje mieszkaniowe

Do zaopatrzenia mieszkań i lokali w ciepłą wodę użytkową i ciepło do centralnego ogrzewania służą stacje mieszkaniowe o mocy od kilku do kilkudziesięciu kW. Czerpią one ciepło z wody instalacyjnej (maks. 90°C) dostarczanej z sieci ciepłowniczej po przejściu przez węzeł cieplny lub z kotłowni w budynku, które mogą być skojarzone z lokalnym źródłem OZE – np. kolektorami słonecznymi czy pompami ciepła zasilanymi z lokalnej instalacji PV.

Stacje mieszkaniowe umożliwiają indywidualne określenie komfortu cieplnego, w każdym lokalu lub mieszkaniu można zaprogramować własny harmonogram ogrzewania i indywidualnie ustawić temperaturę w pomieszczeniach oraz temperaturę c.w.u., co daje spore możliwości oszczędzania energii. Jednoznaczne rozliczenie mediów stymulujące oszczędzanie energii jest też zgodne z kierunkiem zmian dotyczących inteligentnego budownictwa. Stacje mieszkaniowe mają najwyższą średnią roczną sprawność przesyłu ciepła ze źródła do zaworów czerpalnych, wynoszącą 0,85. Przykładowo w układach z centralnym podgrzewaniem wody, z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi sprawność przesyłu waha się w zależności od liczby punktów poboru ciepłej wody między 0,60 i 0,80. A w układach centralnego podgrzewania wody z obiegami cyrkulacyjnymi, niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi wynosi ona od 0,40 do 0,60 (patrz tabela 12 w załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [3]). Unikamy też strat ciepła na zasobniku c.w.u. oraz na przesyle i cyrkulacji, a przepływowe przygotowanie wody użytkowej w stacjach mieszkaniowych eliminuje warunki sprzyjające jej wtórnemu zanieczyszczeniu oraz rozwojowi bakterii Legionella.

Możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok i indywidualnego ustawiania temperatury za pomocą regulatora lub programatora temperatury z automatycznym sterowaniem to kolejna ważna funkcja. Na rynku dostępne są stacje mieszkaniowe ze sterowaniem w wersji podstawowej – czyli wyposażone w regulator naścienny skomunikowany (przewodowo lub bezprzewodowo) ze strefowym zaworem z siłownikiem. Są też wersje ze sterownikiem tygodniowym – regulator umożliwia nie tylko regulację temperatury, ale także tworzenie harmonogramów ogrzewania i ma tryb przeciwzamrożeniowy oraz zaawansowany algorytm sterujący. Z kolei w wersji ze sterownikiem internetowym wykorzystuje się regulator oraz siłownik, a układ ten pozwala na sterowanie przez internet i bezprzewodową komunikację w celu regulacji temperatury i tworzenia harmonogramów. Moduły układów pomiarowych, czyli ciepłomierz dla wody grzewczej (c.o. i c.w.u.) oraz wodomierz wody zimnej, mają możliwość zdalnego odczytu i przesyłu danych poprzez M-Bus oraz centralki zbierające dane i przekazujące je do punktów rozliczeń.

Typowa stacja mieszkaniowa zasila układ c.w.u. oraz c.o. z grzejnikami. Towarzyszy im szeroki wybór wyposażenia dodatkowego, jak np. zawór termostatyczny ograniczający temperaturę powrotu c.o., zawór termostatyczny ograniczający temperaturę c.w.u., zawór różnicy ciśnień, moduł cyrkulacji c.w.u. (gdy pojemność instalacji do wylewki przekracza 3 dm3 – wymóg WT) czy moduł ogrzewania podłogowego, ściennego lub sufitowego. Możliwość dodania do stacji modułu ogrzewania podłogowego z armaturą ma znaczenie wtedy, gdy część mieszkań w danym budynku ma mieć ogrzewanie płaszczyznowe lub mieszane. Daje to szerokie pole manewru na etapie montażu instalacji w części wspólnej oraz montażu stacji mieszkaniowych. W stacji bazowej można konfigurować różne wersje poprzez dodawanie modułów i armatury. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w budynku można korzystać z takich samych stacji, a w mieszkaniach z instalacjami ogrzewania podłogowego lub mieszanych – grzejnikowych i podłogowych – dodawany jest odpowiedni moduł.

Podsumowanie

Oferowane obecnie na rynku kompaktowe węzły cieplne i stacje mieszkaniowe dają szeroki wybór różnorodnych konfiguracji w zależności od uwarunkowań technicznych i potrzeb użytkowników w zakresie komfortu. Producenci oferują materiały techniczne i wsparcie przy doborze węzłów cieplnych i stacji mieszkaniowych oraz projektowaniu instalacji.

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 156/75)
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 328/210)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376, z poźn. zm.)
 4. Kaczorek Dobrosława, Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym, „Rynek Instalacyjny” 4/2015,
 5. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3846,miejski-budynek-jutra.-wspolpraca-wezla-cieplowniczego-z-instalacja-kolektorow-slonecznych-w-budynku-wielorodzinnym
 6. Joniec Waldemar, Regulacja hydrauliczna instalacji z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi – rozwiązania, „Rynek Instalacyjny” 10/2020,
 7. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5158,regulacja-hydrauliczna-instalacji-z-indywidualnymi-stacjami-mieszkaniowymi-rozwiazania
 8. Materiały techniczne firm: Caleffi, Danfoss, Elektrotermex, Herz, Meibes, Oventrop, PHE Technika Cieplna, Thermic, Thermatic, Uponor

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Grzegorz Ojczyk Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy

Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy

Konstrukcje kotłów na biomasę ewoluowały i były modyfikowane wraz z rosnącymi doświadczeniami z eksploatacji. Najlepszym przykładem tej ewolucji są kotły polskich producentów. Nowoczesność to także automatyka...

Konstrukcje kotłów na biomasę ewoluowały i były modyfikowane wraz z rosnącymi doświadczeniami z eksploatacji. Najlepszym przykładem tej ewolucji są kotły polskich producentów. Nowoczesność to także automatyka i sterowanie, wysoka sprawność i efektywność, różne systemy doprowadzenia paliwa oraz wzornictwo. Wysoka sprawność osiągana jest m.in. dzięki nowoczesnym konstrukcjom palników, a także automatycznemu, mechanicznemu czyszczeniu palników i wymienników ciepła. Ma to też wpływ na czystość spalin....

Waldemar Joniec Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja wspomagana energią z gruntu Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji...

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.

Stefan Żuchowski Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości

Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości

Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy...

Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy z urządzeniami korzystającymi z OZE. Co więcej, prognozuje się szersze wykorzystanie metanu z biogazu i odpadowego np. z kopalń oraz z przyszłych nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jako alternatywę dla akumulatorów czy produkcji wodoru. W kondensacyjnych kotłach...

Joanna Ryńska Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych

Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych

Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające...

Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające ciągłość pracy przez wiele lat. Zgodnie z trendami w budownictwie inwestorzy oczekują od tych urządzeń nie tylko skuteczności i niezawodności, ale także udziału w zapewnieniu efektywności energetycznej.

De Dietrich Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła

Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Kolejna zmiana czeka nas już w 2021 roku, kiedy stare przepisy zostaną...

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Kolejna zmiana czeka nas już w 2021 roku, kiedy stare przepisy zostaną zastąpione nowymi warunkami technicznymi. Przygotowując się do budowy domu, warto więc zapoznać się z nowymi regulacjami, biorąc pod uwagę także urządzenia grzewcze.

De Dietrich Powietrzna pompa ciepła – czy warto?

Powietrzna pompa ciepła – czy warto? Powietrzna pompa ciepła – czy warto?

Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak...

Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak dla wielu ciągle stanowią zagadkę. Niepotrzebnie, bo to sprawdzone systemy i z pewnością warto na nie postawić.

De Dietrich Efektywne działanie pompy ciepła

Efektywne działanie pompy ciepła Efektywne działanie pompy ciepła

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie...

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie dopasowane, użytkowanie systemu grzewczego będzie zarówno efektywne, jak i ekonomiczne.

mgr inż. Piotr Krysik Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Styczniowa nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu m.in. wsparcie systematycznej i głębokiej termomodernizacji budynków oraz poprawę ich stanu technicznego. Wspomaganie...

Styczniowa nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu m.in. wsparcie systematycznej i głębokiej termomodernizacji budynków oraz poprawę ich stanu technicznego. Wspomaganie tych działań ze środków publicznych uzasadnione jest m.in. korzyściami osiąganymi przez całe społeczeństwo – takimi jak poprawa jakości powietrza zewnętrznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych, głównie gazu ziemnego. Zmiany...

dr inż. Marian Rubik Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia...

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, łatwością prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego oraz elastycznym współdziałaniem z systemami BMS. Systemy takie są jednak droższe inwestycyjnie i mają pewne ograniczenia stosowania spowodowane głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników.

Redakcja RI Pompownie ścieków a efektywność energetyczna

Pompownie ścieków a efektywność energetyczna Pompownie ścieków a efektywność energetyczna

W dobie powszechnego dążenia do zwiększania efektywności energetycznej podejmuje się też odpowiednie działania w gospodarce wodno-ściekowej. Kierunek ten nabiera coraz większego znaczenia – po zapewnieniu...

W dobie powszechnego dążenia do zwiększania efektywności energetycznej podejmuje się też odpowiednie działania w gospodarce wodno-ściekowej. Kierunek ten nabiera coraz większego znaczenia – po zapewnieniu powszechnego dostępu do czystej wody, ujmowaniu wszystkich ścieków i ich oczyszczaniu.

Waldemar Joniec Pomieszczenia kotłowni gazowych

Pomieszczenia kotłowni gazowych Pomieszczenia kotłowni gazowych

W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy...

W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy stawiają mniej wymagań pomieszczeniom, w których urządzenia te mogą być montowane.

wj Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne

Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne

Efektywność energetyczna to nie tylko wymagania prawne, ale także ekonomia i ekologia oraz bezpieczeństwo energetyczne. UE dostrzegła ten problem wiele lat temu i w swoich regulacjach dąży do kształtowania...

Efektywność energetyczna to nie tylko wymagania prawne, ale także ekonomia i ekologia oraz bezpieczeństwo energetyczne. UE dostrzegła ten problem wiele lat temu i w swoich regulacjach dąży do kształtowania gospodarki niskoemisyjnej i uniezależniania się od importu kopalnych nośników energii. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów, w których udział biorą urządzenia i instalacje wytwarzające ciepło lub chłód, i tym samym w istotny sposób przyczynia się do osiągnięcia celów ekologicznych,...

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych...

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych okien i żaluzji bez odpowiedniego algorytmu sterowania nimi oraz oświetleniem nie gwarantuje zysków energetycznych i utrzymania komfortu. Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Dlatego warto je wykonać na etapie...

Joanna Ryńska Efektywność energetyczna i czyste powietrze

Efektywność energetyczna i czyste powietrze Efektywność energetyczna i czyste powietrze

Centrale rekuperacyjne przeznaczone dla mniejszych obiektów (głównie domów jednorodzinnych) kierowane są do coraz bardziej świadomych użytkowników. Rośnie więc zaawansowanie techniczne tych urządzeń oraz...

Centrale rekuperacyjne przeznaczone dla mniejszych obiektów (głównie domów jednorodzinnych) kierowane są do coraz bardziej świadomych użytkowników. Rośnie więc zaawansowanie techniczne tych urządzeń oraz liczba rozwiązań dostępnych w wariantach podstawowych central.

dr inż. Paweł Kędzierski Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania...

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania z publicznych instrumentów pomocy finansowej powinien być przegląd energetyczny – narzędzie wspomagające ocenę efektywności energetycznej budynku. Narodowa Agencja Poszanowania Energii opracowała autorską metodykę oceny energetycznej przeznaczoną dla budynków mieszkalnych, składającą się...

Waldemar Joniec Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje

Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje

Nowości producentów wyróżniają się wzornictwem i efektywnością energetyczną oraz liczbą funkcji. Mają regulację napływu powietrza i nie narażają użytkowników na nierównomierny przepływ i dyskomfort. Potrafią...

Nowości producentów wyróżniają się wzornictwem i efektywnością energetyczną oraz liczbą funkcji. Mają regulację napływu powietrza i nie narażają użytkowników na nierównomierny przepływ i dyskomfort. Potrafią automatycznie dostosowywać intensywność pracy do temperatury w pomieszczeniu i automatycznie wchodzić w poszczególne zadane funkcje. Pozwalają też oczyścić powietrze wewnątrz pomieszczenia. Elegancki wygląd jednostki wewnętrznej z możliwością wymiany grafiki przypominający bardziej dzieło sztuki...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

Dariusz Koc Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r.

Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r. Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r.

Jeżeli termin ważności białych certyfikatów nie ulegnie przedłużeniu, ok. 400 tys. z nich zniknie z rynku, a przez podmioty zobowiązane już za 2019 rok uiszczona zostanie opłata zastępcza w łącznej kwocie...

Jeżeli termin ważności białych certyfikatów nie ulegnie przedłużeniu, ok. 400 tys. z nich zniknie z rynku, a przez podmioty zobowiązane już za 2019 rok uiszczona zostanie opłata zastępcza w łącznej kwocie 661,5 mln zł. Sytuacja taka spowoduje wiele niekorzystnych konsekwencji, m.in. obciążenie społeczeństwa kwotą 300 mln zł, podważeniem zaufania do instytucji publicznych oraz spowolnieniem procesów zwiększania efektywności energetycznej i podważaniem wiarygodności państwa w tym zakresie.

dr inż. Sebastian Gurgacz, mgr inż. Anna Grudzień Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni

Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej...

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej rozważających modernizację źródeł wytwórczych. Celem programu jest doprowadzenie źródła ciepła do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego i wymagań dyrektywy MCP lub IED.

mgr inż. Piotr Krysik Czego należy oczekiwać po implementacji dyrektyw 2018/2001 i 2018/2002?

Czego należy oczekiwać po implementacji dyrektyw 2018/2001 i 2018/2002? Czego należy oczekiwać po implementacji dyrektyw 2018/2001 i 2018/2002?

Nowe dyrektywy zwiększają prawa konsumentów energii. Mają oni uzyskać dostęp do czystej energii, jej bezpiecznych i konkurencyjnych dostaw, a także do wynagrodzenia za wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci...

Nowe dyrektywy zwiększają prawa konsumentów energii. Mają oni uzyskać dostęp do czystej energii, jej bezpiecznych i konkurencyjnych dostaw, a także do wynagrodzenia za wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci energię odnawialną. Nowe regulacje mają także na celu zwiększenie świadomości konsumentów, że energia kosztuje i należy ją oszczędzać, ponieważ każde jej marnotrawstwo wiąże się z wyższym kosztem ekonomicznym i ekologicznym. Zmiany te będą kolejnym impulsem do wdrażania nowych standardów i technologii...

mgr inż. Piotr Krysik Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU

Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU

Nowe i modernizowane budynki mają być niemal zeroenergetyczne, by w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Dużą rolę w zwiększaniu energoefektywności odgrywają systemy techniczne oraz automatyka...

Nowe i modernizowane budynki mają być niemal zeroenergetyczne, by w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Dużą rolę w zwiększaniu energoefektywności odgrywają systemy techniczne oraz automatyka budynkowa. Budynki będą ocenianie m.in. na podstawie wskaźnika gotowości do obsługi inteligentnych sieci. Instalacje i urządzenia mają stanowić spójną całość nadzorowaną przez inteligentny systemem sterowania, zdolny do dostosowywania się do potrzeb użytkowników i gwarantujący im zdrowe i komfortowe...

wj Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych

Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych

Efektywność energetyczna nabiera znaczenia nie tylko jako kwestia ekonomiczna i ekologiczna, ale też w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów,...

Efektywność energetyczna nabiera znaczenia nie tylko jako kwestia ekonomiczna i ekologiczna, ale też w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów, w których udział biorą urządzenia i instalacje wytwarzające ciepło lub chłód.

dr inż. Marcin Malicki Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych...

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych agregatach chłodniczych z parownikami zanurzonymi w zbiorniku wody lodowej. Taka konstrukcja umożliwia z jednej strony zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki buforowaniu przygotowanej wody zimnej, a z drugiej wiąże się ze znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi układu ze względu na niekorzystne...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.