RynekInstalacyjny.pl

Wspólnie zadbajmy o nasz dom – jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zacząć generować oszczędności?

Getin Noble Bank SA | 2021-04-14
Oszczędzanie energii elektrycznej w bloku

Oszczędzanie energii elektrycznej w bloku

Oszczędzanie energii elektrycznej w bloku to realnie więcej pieniędzy, które zostaje w portfelach mieszkańców. Jednak nie chodzi o to, aby marznąć we własnym domu, ale o dostosowanie budynku w taki sposób, aby za rachunki można było płacić mniej. Remont nie musi być kosztowym obciążeniem dla wspólnoty mieszkaniowej, bo można sfinansować go kredytem ze wsparciem unijnym.

treść sponsorowana

Wymiana okien w mieszkaniu czy instalacja bardziej wydajnych kaloryferów to indywidualna sprawa każdego z właścicieli mieszkań. Jednak często możemy spotkać się z sytuacją, kiedy poszczególne lokale są wyremontowane, a części wspólne pozostawiają sporo do życzenia.

Okna na klatce schodowej pamiętają jeszcze czas PRL-u, wentylacja jest niewydolna, więc wiemy, co gotują sąsiedzi, a drzwi do bloku ledwo się domykają. Takie zaniedbania nie tylko rażą nas w oczy, ale realnie wpływają na to, ile płacimy za ogrzewanie.

Jednak remont to inwestycja, która wymaga nakładów finansowych ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Jak przekonać lokatorów, że warto?

Budynek efektywny energetycznie

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że największe koszty energii elektrycznej generują sprzęty użytkowane w domu (telewizor, pralka, zmywarka itp.). Okazuje się jednak, że o wiele droższe jest ogrzewanie.

Efektywność energetyczna to działanie, które ma na celu zmniejszyć ilość energii, która jest potrzebna do funkcjonowania konkretnych procesów. W aktualnie powstających domach i blokach mieszkalnych stawia się na to duży nacisk. Natomiast szczególnie budynki, które powstały w latach 90. i wcześniej, wymagają termomodernizacji.

Jest to działanie, które ma na celu podnieść efektywność energetyczną budynku, czyli sprawić, aby lokatorom było tak samo ciepło, ale za ogrzewanie mogli oni płacić mniej.

Termomodernizacja – co obejmuje?

Termomodernizacja to działania, które polegają na zmianach w strukturze budynku, a także systemach ogrzewania i wentylacji oraz tych, doprowadzających ciepłą wodę. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów są to ulepszenia, które skutkują:

 • zmniejszeniem rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej o 10%-25%, w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień,
 • zmniejszeniem o przynajmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • zmniejszeniem kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20%, dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidacji lokalnego źródła ciepła,
 • zamianą konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku:

 • dociepla się ściany zewnętrzne,
 • wymienia się okna i drzwi,
 • modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne.

Oprócz zmniejszenia rachunków za prąd, dodatkową korzyścią z termomodernizacji jest ograniczenie emisji niektórych substancji produkujących smog o nawet 40%! Taka zmiana to nie tylko więc korzyść dla mieszkańców, ale i dla środowiska.

Korzyści są jasne, więc co wstrzymuje spółdzielnie bądź wspólnotę przez realizacją inwestycji? W wielu przypadkach są to oczywiście pieniądze. Jest jednak na to rozwiązanie.

Kredyt na termomodernizację ze wsparciem unijnym

Getin Noble Bank S.A. ma w swojej ofercie kredyt preferencyjny przeznaczony dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na termomodernizację budynku. Programem są objęte trzy województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.

Co można sfinansować takim kredytem? Określają to Regionalne Programy Operacyjne. Może zostać przeznaczony między innymi na:

 • montaż instalacji solarnych do ogrzewania wody użytkowej oraz produkcji energii elektrycznej na potrzeby wspólnoty,
 • ocieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi w części wspólnej,
 • remont, modernizację i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę źródła ciepła (np. lokalowych piecyków gazowych, pieca centralnego ogrzewania) i podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • remont i modernizację instalacji wentylacyjnych,
 • wymianę i montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia,
 • remont, modernizację i montaż energooszczędnych systemów sterujących oraz napędów.

Warunki kredytu różnią się nieznacznie w zależności od lokalizacji. Podstawowe założenia są jednak takie same. Finansowanie składa się z dwóch części:

 • pierwsza część to kredyt inwestycyjny na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie kredytu jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi jedynie 0,2% w skali roku. Ponadto bank nie pobiera prowizji przygotowawczej od preferencyjnej części kredytu. Preferencyjna część finansowania obejmuje w woj. pomorskim 90% wartości finansowanej inwestycji, w woj. kujawsko-pomorskim 84% wartości finansowanej inwestycji, a w woj. mazowieckim 78,8% wartości finansowanej inwestycji. W przypadku inwestycji, której oszczędności energetyczne przekroczą 60%, całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 0%.
 • druga część to kredyt inwestycyjny na standardowych warunkach cenowych: oprocentowanie stanowi: WIBOR 3M + marża banku 2,7% oraz prowizja przygotowawcza w wysokości 1%. Ta część finansowania obejmuje minimum 10% wartości finansowanej inwestycji w woj. pomorskim, 16% wartości finansowanej inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim, a 21,2% wartości finansowanej inwestycji w woj. mazowieckim.

Oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej po przeprowadzeniu inwestycji musi wynosić minimum 25% w przypadku obiektów (wspólnot) jednobudynkowych dla woj. pomorskiego, woj. kujawsko-pomorskiego i woj. mazowieckiego. W przypadku obiektów (wspólnot) wielobudynkowych dla woj. pomorskiego oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej po przeprowadzeniu inwestycji musi wynosić minimum 30%. Aby skorzystać z takiego finansowania, trzeba przeprowadzić najpierw audyt energetyczny, który pozwoli wskazać zakres prac oraz oszacować oszczędności w wydatkowaniu energii.

Jakie są inne zalety kredytu oferowanego przez Getin Noble Bank?

Finansowanie uruchomione nawet na okres 20 lat może pokrywać do 100% wartości inwestycji. Dzięki temu rata jest dopasowana do możliwości finansowych mieszkańców. Okres wykorzystania kredytu powinien nastąpić w ciągu maksymalnie 12 miesięcy, a zakończenie okresu wykorzystania powinno nastąpić do 24 miesięcy, licząc od daty pierwszego uruchomienia kredytu. Terminy uruchomienia poszczególnych transz są elastyczne i można je dostosować do harmonogramu realizacji prac remontowych. Można również skorzystać z karencji w spłacie kredytu.

Dla pozostałych województw Getin Noble Bank ofertuje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową BGK przeznaczony na finansowanie inwestycji określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 poz. 22 i 284):

 • wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi:
  - 16% kosztów poniesionych na realizacje przedsięwzięcia,
  - 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii – jeżeli wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej 6 kW,
  - jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, to wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty określonej w pkt. powyżej oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.
 • wysokość premii remontowej stanowi:
  - 15% kosztów poniesionych na realizacje przedsięwzięcia remontowego,
  - jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, to wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty określonej w pkt. powyżej oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku,
  - przedsięwzięcie remontowe uwzględniane do przyznania premii może obejmować jedynie część mieszkalna nieruchomości wspólnej (bez usługowej).
 • w przypadku kredytów z premia remontowa BGK wymagane jest przedstawienie audytu remontowego;
 • premia remontowa dostępna jest dla budynków których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku;
 • kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie prac, przy których uzyskano pomoc publiczną.

Jakie warunki należy spełnić?

Co powinna zrobić spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa, jeżeli chce skorzystać z kredytu na termomodernizację budynku? Aby ubiegać się o finansowanie, wymagane jest sporządzenie audytu energetycznego, który jest weryfikowany przez bank. Audyt powinien zawierać wyliczenie redukcji emisji CO2. Projekt budowlany potrzebny jest jedynie w tych przypadkach, gdy wymaga go prawo budowlane. Warto zaznaczyć, że Getin Noble Bank refinansuje 100% kosztów poniesionych na audyty energetyczne i projekty budowlane – po podpisaniu umowy kredytu, przy kosztach audytu lub projektu budowlanego nie wyższych niż 4 850 tys. PLN.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat kredytu oraz otrzymać pomoc w ubieganiu się o pożyczkę?

Doradcy banku, eksperci z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowani w kredytowaniu i obsłudze bieżącej wspólnot mieszkaniowych, oferują profesjonalne wsparcie w zakresie finansowania na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie internetowej banku oraz pod numerami infolinii: +48 608 019 700 lub +48 32 604 30 25.

Infolinia dla Klientów Firmowych i Sektora Publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00. Koszt połączenia z infolinią zgodny ze stawką operatora.

GETIN NOBLE BANK logo Getin Noble Bank SA

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża » Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.