RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o., Fot. Sankom

Równoważenie małych instalacji c.o., Fot. Sankom

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Zobacz także

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

REGULUS-system Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system?

Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system? Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system?

Mała masa całkowita oraz duża powierzchnia wymiany. Pierwsza cecha jest niezbędna do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej. Druga jest warunkiem sprawnego grzania niskotemperaturowego. Wysoka...

Mała masa całkowita oraz duża powierzchnia wymiany. Pierwsza cecha jest niezbędna do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej. Druga jest warunkiem sprawnego grzania niskotemperaturowego. Wysoka sprawność, krótki czas dostępu do ciepła, łatwa kontrola emisji ciepła, a co za tym idzie komfortu cieplnego, to niższy koszt gospodarowania ciepłem oraz poszanowanie energii.

Grupa Armatura Grzejnik aluminiowy czy grzejnik stalowy? Przekonaj się sam, który z nich wybrać!

Grzejnik aluminiowy czy grzejnik stalowy? Przekonaj się sam, który z nich wybrać! Grzejnik aluminiowy czy grzejnik stalowy? Przekonaj się sam, który z nich wybrać!

Dylemat, towarzyszący zakupowi odpowiedniego grzejnika do domu czy mieszkania, często nurtuje i wywołuje liczne dyskusje. I choć zagadnienie to wydaje się stosunkowo trudne do rozwiązania, odpowiedź wcale...

Dylemat, towarzyszący zakupowi odpowiedniego grzejnika do domu czy mieszkania, często nurtuje i wywołuje liczne dyskusje. I choć zagadnienie to wydaje się stosunkowo trudne do rozwiązania, odpowiedź wcale nie jest aż tak skomplikowana. Wystarczy poznać zalety grzejników aluminiowych, by bez wątpliwości móc zdecydować, jaki produkt wybrać.

Czym dla człowieka jest układ krwionośny, tym dla budynku instalacja centralnego ogrzewania. Sercem układu jest pompa obiegowa, obok niej mamy przewody o dużych i mniejszych średnicach (aortę i tętnice). Przewody rozgałęziają się, kolejne odgałęzienia mają coraz mniejszą średnicę i są coraz liczniejsze, a ich zakończenia stanowią urządzenia oddające energię, z których medium wraca niczym krew żyłami do serca.

Przewody, tak jak naczynia krwionośne, mają przekrój kołowy, gdyż taki właśnie kształt wpływa na mniejsze opory przepływu i tym samym pompowanie nie wymaga dużej ilości energii. Słabe krążenie skutkuje zimnymi dłońmi i stopami, analogicznie niezrównoważona instalacja daje zimne grzejniki. Organizm ludzki w toku ewolucji wytworzył mechanizmy regulacji przepływu. A jak zapewnić dobry przepływ instalacji c.o.?

Wprawdzie teoretycznie instalację można wykonać bez elementów regulujących, jednak w praktyce jest to nieosiągalne, gdyż należałoby ją zaprojektować tak, by sama się równoważyła. Natura to potrafi, inżynierowie niestety nie.

Zrównoważona instalacja

Równoważenie instalacji polega na uzbrojeniu jej w osprzęt regulacyjny – taki jak kryzy, zawory i reduktory – aby uzyskać wymagany opór w danej części (obiegu, działce). Stosuje się je w obiegach zamkniętych, np. grzewczych, chłodniczych, ciepłowniczych, solarnych, cyrkulacji c.w.u., ale też w instalacjach otwartych, np. wentylacji nawiewnej nadciśnieniowej czy odciągach. Czynność ta ma w gwarze instalacyjnej różne określenia: zrównoważenie instalacji, wyregulowanie hydrauliczne, regulacja przepływów, zbalansowanie oporów, ustalenie wydatków czy zredukowanie nadciśnienia.

Celem równoważenia instalacji jest uzyskanie wymaganego przepływu czynnika grzewczego w poszczególnych odcinkach instalacji i utrzymanie tego przepływu przez dany odbiornik. Odbiornikiem może być: grzejnik płytowy, nagrzewnica powietrza, wymiennik konwektora lub grzejnika kanałowego, pętla ogrzewania podłogowego lub ściennego itd. Uzyskanie założonego przepływu pozwala na osiągnięcie wymaganej mocy odbiornika ciepła. Z kolei niezrównoważenie instalacji skutkuje powstawaniem hałasu, brakiem przepływów i tym samym odpowiedniej mocy odbiorników.

Metodyka obliczeń instalacji jest następująca:

 1. obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń: φ1, φ2 itd., liczone w [W], przy znanej geometrii i konstrukcji przegród U [W/m2K], F [m2] oraz temperaturze wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
 2. założenie parametrów pracy instalacji dla warunków obliczeniowych (zależnych od źródła i odbiorników ciepła): temperatura zasilania i powrotu [°C],
 3. zaprojektowanie rozmieszczenia odbiorników ciepła, a następnie tras przewodów, rozgałęzień: L1, L2 itd. [m],
 4. zaprojektowanie sposobu prowadzenia przewodów (po wierzchu, w szachcie lub w peszlu), zastosowanego materiału przewodów: chropowatości k [mm], izolacji: λ [W/mK] i uzbrojenia: ς1, ς2 ... [–],
 5. wyznaczenie przepływów przez poszczególne działki: m1 = φ1cw(tz– tp) itd. [kg/s],
 6. określenie średnic kolejnych działek instalacji; główne kryteria są dwa – utrzymanie ekonomicznej wartości współczynnika liniowych strat ciśnienia Rek [Pa/m] oraz nieprzekraczanie maksymalnej prędkości, głównie ze względu na hałas Vmax [m/s],
 7. obliczenie oporów (liniowych i miejscowych) poszczególnych działek Δp1, Δp2 [Pa] – uwzględniając istniejące na nich opory liniowe i miejscowe (kształtki, uzbrojenie instalacji, np. zawory, filtry, wymienniki),
 8. po zsumowaniu oporów najbardziej niekorzystnego obiegu i uwzględnieniu pewnego zapasu (zazwyczaj 10%) wyznacza się potrzebną wysokość podnoszenia pompy Δppompy= 1,1×ΣΔpL+ M [Pa].

Jednak jeśliby zakończyć projektowanie instalacji na tym etapie, można być prawie pewnym, że w najdalszym obiegu nie będzie wymaganego przepływu, a co za tym idzie nie zostanie dostarczona wymagana ilość ciepła. Z kolei odbiorniki położone blisko źródła ciepła będą miały za duży przepływ. Próba wyregulowania instalacji za pomocą elementów regulacji miejscowej, czyli zaworów, może doprowadzić do zbyt wysokich przepływów, a tym samym do powstania hałasu. Ponadto zmiana w tym obiegu byłaby odczuwalna w pozostałej części instalacji.

Graficzne wartości ciśnienia

Rys. 1. Graficzne zobrazowanie wartości ciśnienia, które muszą zostać zdławione; źródło: PURMO

Tym, co wieńczy dzieło, jest obliczenie nadciśnienia do zdławienia dla każdego obiegu. Ponieważ pompa dobierana jest dla najmniej korzystnego obiegu, wszystkie obiegi poza nim będą miały opór mniejszy i właśnie o tę różnicę należy zdławić przepływ w każdej działce. Na podstawie wykresu ciśnienia (rys. 1) można stwierdzić, że jeżeli każdy grzejnik potrzebuje ciśnienia Δp4, to nastawy wstępne powinny dławić ciśnienie: dla obiegu 1 – Δp1–4 = Δp1 – Δp4, dla obiegu 2 – Δp2–4 = Δp2 – Δp4 i dla obiegu 3 – Δp3–4 = Δp3 – Δp4.

Instalacje małe i duże

Wśród domów jednorodzinnych przeważają budynki o powierzchni 100–250 m2, mające zapotrzebowanie na moc na poziomie 5–20 kW. Źródłem ciepła jest w nich zazwyczaj wiszący kocioł gazowy, zwykle z wbudowaną pompą obiegową c.o. Jej wysokość podnoszenia wynosi ok. 3–4 mH2O (a czasami nawet powyżej 6) i w zupełności wystarcza ona do tego typu obiektu. Główny opór powodują: filtr siatkowy, wymiennik ciepła i zawór trójdrożny.

Termostatyczna wkładka zaworowa

Fot. 1. Termostatyczna wkładka zaworowa zainstalowana w grzejniku zintegrowanym; fot. Purmo

W przypadku kotłów dwufunkcyjnych moc jest przewymiarowana z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości ciepłej wody. W budynkach wielorodzinnych z taką sytuacją mamy do czynienia przy ogrzewaniu etażowym, tzn. gdy kocioł jest źródłem ciepła do ogrzewania i przygotowywania c.w.u. osobno dla każdego z mieszkań.

W domach jednorodzinnych i w instalacji etażowej zarówno moc kotła, jak i wielkość pompy są fabrycznie dobrane tak, by były wystarczające do zapewnienia ciśnienia najdalszemu grzejnikowi, jednak wszystkie grzejniki „po drodze” będą wymagały dławienia ciśnienia, czyli jego zrównoważenia.

Termostatyczna wkładka zaworowa

Fot. 2. Termostatyczna wkładka zaworowa wymontowana z grzejnika; fot. Purmo

Jeśli instalacja nie zostanie zrównoważona, grzejniki nie będą otrzymywać potrzebnej ilości ciepła – jedne, te położone bliżej pompy, będą przegrzewać, a inne, dalsze, niedogrzewać. Żeby temu zapobiec, każda instalacja c.o. prawidłowo policzona ma wykaz tzw. nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych. Jeżeli przed rozruchem instalacji zawory grzejnikowe zostaną prawidłowo nastawione (grzejniki mogą być fabrycznie nastawione na maksymalny przepływ), nastawa taka zredukuje nadmiar ciśnienia przed grzejnikiem do ciśnienia obliczeniowego, przy którym grzejnik pracuje prawidłowo.

W typowych instalacjach ogrzewania stosuje się tzw. zawory grzejnikowe z podwójną regulacją. Pierwszą stanowi nastawa wstępna (jest ona w różny sposób realizowana, w większości przypadków jako kryza dławiąca o odpowiedniej średnicy), a druga jest wynikiem ruchu grzybka w zaworze. Ciśnienie regulowane jest poprzez zwiększanie lub zmniejszanie (nawet do całkowitego zamknięcia) odstępu między grzybkiem a jego gniazdem.Nastawa wstępna zaworu grzejnikowego zależy od dwóch parametrów:

 • strumienia czynnika grzewczego
 • oraz ciśnienia, o które trzeba zredukować.
 •  

Większość producentów zaworów grzejnikowych i wkładek regulacyjnych (stosowanych w grzejnikach ze zintegrowanym gniazdem zaworowym – fot. 1, fot. 2 i fot. 3) oznacza nastawy wstępne numerami od 1 do 6 (fot. 4): "jedynka" oznacza najmniejszy otwór kryzy dławiącej, a "szóstka" – pełny przepływ.

Każdy z oznaczonych numerów ma swoją charakterystykę, którą uwzględniono we wszystkich programach wspomagających projektowanie instalacji c.o.

Termostatyczna wkładka

Fot. 3. Termostatyczna wkładka z kluczem do zmiany nastaw wstępnych; fot. Purmo

Na zdjęciach (fot. 1fot. 2fot. 3 i fot. 4) widać otwory (odpowiednik kryzy dławiącej) we wkładce regulacyjnej, montowanej w zespołach zintegrowanych. Nastawa wstępna zmieniana jest specjalnym kluczem, bez konieczności wyjmowania wkładki z gniazda zespołu zintegrowanego.

Teoria a praktyka

W fazie projektowania pomocne są komputerowe programy wspomagające, które wyliczają nastawy zaworów. Jednak praktyka wykonawcza jest inna – pomimo widniejących na rysunku oznaczeń instalatorzy rzadko zadają sobie trud sprawdzenia i ustawienia wymaganych nastaw. Instalacja z grzejnikami pozostawionymi na maksymalnym otwarciu nastaw bardzo często stwarza problemy, skutkiem tego są częste skargi na nieprawidłowe działanie instalacji.

Wkładka zaworowa

Fot. 4. Wkładka zaworowa: a) z nastawą 2, b) z nastawą 4, c) z nastawą 6 (pełne otwarcie); fot. Purmo

Jeżeli w grę wchodzi instalacja mająca ogrzewać jedno duże pomieszczenie, w którym znajdują się wszystkie grzejniki (np. duża sala gimnastyczna), dokładna regulacja ich mocy nie jest potrzebna. Jednak gdy grzejniki znajdują się w różnych pomieszczeniach, które do tego mają odmienne przeznaczenie, bez dokładnej regulacji (zrównoważenia instalacji) nie zostanie osiągnięta założona wydajność.

Wnioski

Zrównoważenie hydrauliczne jest równie ważne w fazie projektowania i wykonywania instalacji, jest bowiem warunkiem jej poprawnego działania. Praktyka wskazuje, że o ile podczas projektowania (szczególnie w dobie programowania wspomaganego komputerowo) jest ono wykonywane automatycznie, w fazie wykonawczej regulacja bywa niestety lekceważona, co skutkuje złą pracą instalacji i niezadowoleniem oraz skargami użytkowników. Niezrównoważona instalacja to niepotrzebna strata energii, a więc i pieniędzy.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Edmund Nowakowski Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych

Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych

Użytkownik zwykle wini za złe ogrzewanie pomieszczenia grzejnik, bo jest on „za mały”. Często utwierdzają go w tej ocenie hydraulicy, którzy zarabiają na wymianie urządzeń. Podobne błędy popełniane są...

Użytkownik zwykle wini za złe ogrzewanie pomieszczenia grzejnik, bo jest on „za mały”. Często utwierdzają go w tej ocenie hydraulicy, którzy zarabiają na wymianie urządzeń. Podobne błędy popełniane są również w remontowanych instalacjach. Chętnie wymienia się istniejące grzejniki żeliwne członowe na urządzenia stalowe płytowe, gdyż są bardziej „nowoczesne”.

Anna Kowalewska Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga

Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga

Micro Canal Grzejniki firmy Jaga nie tylko ogrzewają pomieszczenia, ale przy okazji rozwiązują także kilka innych problemów, z którymi mogą borykać się właściciele mieszkań. Szczególnie sprawdzają się...

Micro Canal Grzejniki firmy Jaga nie tylko ogrzewają pomieszczenia, ale przy okazji rozwiązują także kilka innych problemów, z którymi mogą borykać się właściciele mieszkań. Szczególnie sprawdzają się w sytuacji, gdy w łazience nie ma wystarczającej ilości miejsca na instalację grzejnika, a także wtedy, gdy ma on zbyt małą moc w stosunku do ogrzewanego pomieszczenia. Mają także inną rzadką cechę – są prawdziwą ozdobą wnętrz.

Stefan Dembicki Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim

Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim

Fińska firma Naval od wielu już lat produkuje różnego rodzaju zawory kulowe. Obecnie jest największym na świecie producentem wytwarzającym asortyment w liczbie ok. 700 tys. sztuk rocznie.

Fińska firma Naval od wielu już lat produkuje różnego rodzaju zawory kulowe. Obecnie jest największym na świecie producentem wytwarzającym asortyment w liczbie ok. 700 tys. sztuk rocznie.

Mirosław Wiktorczyk Lutowanie instalacji miedzianych

Lutowanie instalacji miedzianych Lutowanie instalacji miedzianych

Dlaczego nie można łączyć przewodów miedzianych c.o. i c.w.u. lutem twardym? Jest to przecież pewniejsze połączenie...

Dlaczego nie można łączyć przewodów miedzianych c.o. i c.w.u. lutem twardym? Jest to przecież pewniejsze połączenie...

Małgorzata Kasper System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący...

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX i bardzo szeroki asortyment złączek dostępnych w wersji do skręcania i zaprasowywania.

Redakcja RI Rozdzielacze do c.o.

Rozdzielacze do c.o. Rozdzielacze do c.o.

Nowoczesne instalacje c.o. wykorzystują rożne grzejniki – płytowe, członowe, konwektorowe czy płaszczyznowe (podłogowe, ścienne i sufitowe). W budynkach znajdują się pomieszczenia o różnych wymaganiach,...

Nowoczesne instalacje c.o. wykorzystują rożne grzejniki – płytowe, członowe, konwektorowe czy płaszczyznowe (podłogowe, ścienne i sufitowe). W budynkach znajdują się pomieszczenia o różnych wymaganiach, w których niekiedy dodatkowo wydziela się poszczególne strefy. Sprawne działanie takich systemów ogrzewania zależy m.in. od prawidłowego dostarczania ciepła do poszczególnych obiegów grzewczych. Rozdzielacze umożliwiają połączenie w jeden system różnych obwodów i stref instalacyjnych oraz różnych...

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Roman Strzelczyk Grzejniki higieniczne

Grzejniki higieniczne Grzejniki higieniczne

Grzejniki wprowadzane na polski rynek, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać określone wymagania. Jednak wymogi te nie zawsze są jednoznacznie sformułowane w przepisach i normach, dotyczy...

Grzejniki wprowadzane na polski rynek, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać określone wymagania. Jednak wymogi te nie zawsze są jednoznacznie sformułowane w przepisach i normach, dotyczy to m.in. tak zwanych grzejników higienicznych, nazywanych również szpitalnymi.

Maciej Danielak Niskotemperaturowe systemy grzewcze

Niskotemperaturowe systemy grzewcze Niskotemperaturowe systemy grzewcze

W nowych budynkach inwestorzy coraz częściej decydują się na system ogrzewania z nowoczesnym źródłem niskotemperaturowym (np. z kotłami kondensacyjnymi lub pompami ciepła). Skłania ich do tego większa...

W nowych budynkach inwestorzy coraz częściej decydują się na system ogrzewania z nowoczesnym źródłem niskotemperaturowym (np. z kotłami kondensacyjnymi lub pompami ciepła). Skłania ich do tego większa sprawność energetyczna tych źródeł ciepła, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na paliwo i niższe koszty eksploatacyjne. Dyskusje na temat efektu cieplarnianego, rosnąca emisja dwutlenku węgla i pilna potrzeba ograniczenia zużycia energii sprawiają, że producenci popularyzują stosowanie energooszczędnych...

Jerzy Kosieradzki Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też...

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też umieć przekonać użytkowników, że dla prawidłowego działania instalacji nieodzowne są jej przeglądy, a za oszczędzanie na nich przyjdzie wkrótce słono zapłacić.

Dorota Obłąkowska Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane...

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

Redakcja RI Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Nowoczesne techniki połączeń przewodów Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Stefan Dembicki Urządzenie do wcinki na gorąco

Urządzenie do wcinki na gorąco Urządzenie do wcinki na gorąco

Podłączenie nowych odbiorców do istniejącej sieci, pod ciśnieniem, może być wykonywane bez przerwy w dostawie ciepła do istniejących odbiorców, o każdej porze roku za pomocą urządzenia nawiercającego oraz...

Podłączenie nowych odbiorców do istniejącej sieci, pod ciśnieniem, może być wykonywane bez przerwy w dostawie ciepła do istniejących odbiorców, o każdej porze roku za pomocą urządzenia nawiercającego oraz specjalnych zaworów Naval. W tym wypadku nie ma potrzeby opróżniania rurociągu magistralnego z kosztownej i pełnej energii cieplnej wody sieciowej. Technologia ta stosowana jest już od dawna w różnego typu instalacjach, a firma Naval wprowadziła ją kilkanaście lat temu do ciepłownictwa i stale...

Materiały PR Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

Jak wybrać najlepszy regulator temperatury? Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają...

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają zaprogramować system grzewczy według naszych potrzeb. Regulator temperatury można również włączyć w instalację inteligentnego sterownia budynkiem.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest...

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest neutralna. Dodatkowo, duża różnica pomiędzy temperaturą powietrza, a temperaturą promieniowania przegród odczuwana jest jako dyskomfort nawet przy wystarczająco wysokiej temperaturze powietrza. Stąd wniosek, że warto budować ciepłe domy, o odpowiednio ciepłych wszystkich przegrodach.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową...

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową dla siebie? Czy taka sama temperatura powinna panować w domu w porze relaksu, zajęć wymagających aktywności fizycznej, aktywności umysłowej, czy też podczas snu? Czy taka sama temperatura powinna panować w każdym pomieszczeniu, w całym domu, podczas całego sezonu grzewczego?

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów...

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów nie musi być przejawem złej woli, lecz jedynie braku doświadczenia i niepełnej wiedzy, może jednakże stanowić łatwy do zastosowania element walki konkurencyjnej. Problem w tym, że obiegowy mit doprowadzić może do dokonania złego wyboru poprzez błędne uszeregowanie łańcucha przyczynowo-skutkowego.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o. Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie hydrauliczne stają się nieaktualne i nieskuteczne. Wymagane są zmiany dostosowujące c.o. do pracy w nowych warunkach. Dla zapewnienia poprawnej, komfortowej i energooszczędnej pracy konieczne jest ponowne równoważenie hydrauliczne istniejącej instalacji c.o.

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby....

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby. Na podstawie dostępnych informacji nie można było ocenić zmiennych potrzeb przygotowania c.w.u. oraz wahania zapotrzebowania na energię instalacji c.o. Charakter pracy gazowego kotła kondensacyjnego wymaga dostosowania chwilowej mocy do zmiennego zapotrzebowania. Ważnym aspektem jest również dobór...

dr inż. Edyta Dudkiewicz Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2 Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać...

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać dzięki wysokiej sprawności radiacyjnej promiennika, będą procentować na etapie eksploatacji.

REGULUS-system Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe,...

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe, łaźnie, oranżerie itp.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.