RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Heating and ventilation control systems with reference to energy saving

Schemat rozprowadzenia instalacji VAV
Rys. Autorzy
 

Schemat rozprowadzenia instalacji VAV


Rys. Autorzy


 

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej instalacji wentylacji czy ogrzewania budynku. Elementy te projektowane są na ogół przez specjalistów z danej dziedziny inżynierii (architektura, konstrukcja, inżynieria sanitarna, ogrzewnictwo) i traktowane osobno. Jednak jedynie całościowe analizowanie wszystkich elementów zintegrowanych w obrębie jednego, nadrzędnego systemu sterowania pozwala na maksymalizację efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowników obiektu.

Zobacz także

REGULUS-system Wójcik s.j. Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

REGULUS-system Wójcik s.j. Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system Wójcik s.j. REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Największymi źródłami zapotrzebowania na energię w budynkach są systemy ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning), dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości, jakie daje sposób sterowania instalacjami w budynku, oraz dane, które powinniśmy dostarczyć do sterowników.

Systemy VAV

Istnieje kilka odmian instalacji HVAC, które łączy wspólna zasada działania. Jest to wymuszona wymiana powietrza wewnętrznego za pomocą wentylatorów nawiewno-wywiewnych przy jednoczesnym ogrzaniu bądź schłodzeniu powietrza nawiewanego (odzysk ciepła lub chłodu i/lub dodatkowe źródła). W artykule skupiono się na systemie ze zmienną ilością powietrza nawiewanego i wywiewanego, tj. VAV (Variable Air Volume).

Instalacja VAV to odmiana systemu HVAC o stałej temperaturze nagrzewania powietrza nawiewanego. Temperaturą w pomieszczeniach steruje się za pomocą objętości nawiewanego strumienia powietrza.

Najprostszy system VAV zawiera jeden kanał doprowadzający, który w trybie chłodzenia nawiewa powietrze o stałej temperaturze 13°C. Ponieważ temperatura powietrza nawiewanego w tym najprostszym systemie VAV jest stała, prędkość przepływu powietrza musi się zmieniać, żeby pokryć rosnące i spadające zyski i straty ciepła w strefie obsługiwanej przez wentylator.

System VAV ma dwie zalety w stosunku do systemów stałoobjętościowych:

 • regulacja wydajności wentylatorów, zwłaszcza wyposażonych w nowoczesne układy energoelektroniczne sterowania prędkością, zmniejsza ilość zużywanej przez nie energii, która może być znaczną częścią całkowitego zapotrzebowania na energię do ogrzewania/chłodzenia budynku,

 • systemy VAV zapewniają mniejsze osuszanie powietrza nawiewanego niż systemy stałoobjętościowe (CAV). Dzieje się tak, ponieważ systemy o stałej objętości powietrza, modulując temperaturę powietrza wylotowego w celu osiągnięcia wydajności chłodzenia przy częściowym obciążeniu, zmieniają ciągle punkt rosy wdmuchiwanego powietrza.

Terminal VAV, często nazywany skrzynką VAV, służy do kontroli przepływu na poziomie jednej strefy chłodzenia/grzania. Jest urządzeniem sterującym przepływem w strefie, kalibrowanym przepustnicą powietrza z automatycznym napędem. Terminal VAV jest podłączony do lokalnego lub centralnego systemu sterowania.

Na rys. 1 pokazano schemat połączenia instalacji VAV, który w swej budowie jest niemal identyczny z innymi systemami centralnego rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego. Wyróżnikiem spośród innych systemów HVAC jest obecność tzw. VAV boxa (centrala VAV), w którym zainstalowana jest grzałka o stałej temperaturze grzania oraz wentylator.

Schemat rozprowadzenia instalacji VAV

Rys. 1. Schemat rozprowadzenia instalacji VAV


Źródło: Rys. autorów

Żeby przedstawić korzyści płynące z zastosowania systemów VAV, na rys. 2 pokazano, jak zmienia się energochłonność (przedstawiona za pomocą mocy układu) poszczególnych rodzajów instalacji w zależności od zastosowanej techniki sterowania temperaturą w pomieszczeniach.

Rys. 2. Porównanie systemów o stałym strumieniu
powietrza do systemów o stałej temperaturze
powietrza

Rys. 2. Porównanie systemów o stałym strumieniu powietrza do systemów o stałej temperaturze powietrza


Źródło: Rys. www.utrzymanieruchu.pl


 

Zdecydowanie najmniej wydajnym sposobem regulacji jest stosowanie przepustnic w kanałach wylotowych w poszczególnych pomieszczeniach, co prezentuje zielona linia na wykresie. Jest to spowodowane koniecznością ogrzewania dużego strumienia powietrza, który tylko w części zostaje wykorzystany przez sterowanie przepustnicą na wylocie kanału.

Linia niebieska przedstawia zastosowanie przepustnic (łopatek) na wlocie do komory wentylatora i nagrzewnicy, co sprawia, że ogrzewany jest strumień powietrza o takiej objętości, jaka rzeczywiście jest potrzebna do zasilenia pomieszczeń.

System ten jest wydajniejszy od poprzedniego, ale nie jest rozwiązaniem efektywniejszym. Ciągle jednak stosowany jest wentylator o stałym poziomie obrotów, co sprawia, że mimo mniejszego zapotrzebowania na powietrze nawiewane będzie on pracował ze stałą mocą.

Linia czerwona na wykresie prezentuje najwydajniejszy system, a mianowicie wentylator ze zmiennym poziomem obrotów. W tym przypadku strumieniem nawiewanego powietrza sterujemy już bezpośrednio, modyfikując obroty wentylatora. Trzeba jednak zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiedniego układu modyfikacji prędkości, tak aby rzeczywiście można było osiągnąć założony poziom oszczędności.

Jeśli do napędu wentylatora zostanie zastosowany napęd stałoprądowy i jego prędkość regulowana będzie za pomocą szeregowo włączonej rezystancji w uzwojenia wirnika, to moc, która zostanie zaoszczędzona na silniku, odłoży się na rezystancji, a pobór z sieci nie ulegnie zmianie. Z tego względu ważne jest, żeby zastosować napęd zmiennoprądowy z silnikiem asynchronicznym sterowanym częstotliwościowo wg rys. 3 przy równoczesnym zachowaniu warunku U/f = const (stałego momentu obrotowego).

Rys. 3. Wykres zmian prędkości obrotowej silnika
asynchronicznego w zależności od częstotliwości
zasilania (przy zachowaniu U/f = const)

Rys. 3. Wykres zmian prędkości obrotowej silnika asynchronicznego w zależności od częstotliwości zasilania (przy zachowaniu U/f = const)


 

Sterowanie częstotliwościowe ma jednak zasadniczy minus w stosunku do zdecydowanie prostszego sterowania rezystywnego. Jest nim wysoka cena urządzeń energoelektronicznych, które są konieczne do sterowania za pomocą zmiany AC/AC – tzw. chopperów lub układu prostownika AC/DC, a następnie falownika DC/AC o zmiennej częstotliwości wyjściowej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że inwestycja ta bardzo szybko się zwróci z kilku powodów:

 • oszczędność energii – układy energoelektroniczne pobierają tyle mocy, ile jest aktualnie potrzebne (oczywiście z dodatkiem mocy potrzebnej do sterowania układem);

 • dużo tańszy układ napędowy – silniki asynchroniczne ze względu na swoją prostotę są najtańszymi układami napędowymi prądu elektrycznego. Energia elektryczna doprowadzana jest jedynie do stojana. Silniki prądu stałego lub szeregowe prądu zmiennego (uniwersalne) wymagają doprowadzenia energii elektrycznej również do wirnika za pomocą komutatora;

 • rzadsze i tańsze serwisy napędu – ze względu na obecność komutatora, który służy do przełączania kierunku przepływu prądu na wirniku, znacznie rośnie koszt serwisowania silników stałoprądowych.

Tradycyjne instalacje centralnego ogrzewania

W budynkach pasywnych z założenia nie jest wymagana dodatkowa instalacja centralnego ogrzewania, ewentualne dogrzanie powietrza realizowane jest w ramach instalacji HVAC. Jednak budynki pasywne stanowią wciąż rzadkość, natomiast w obiektach energooszczędnych konieczne jest zastosowanie klasycznych sposobów ogrzewania pomieszczeń, np. kotłów grzewczych.

W celu zapewnienia jak najniższego wskaźnika EP przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego nie powinno się stosować ogrzewania opartego na energii elektrycznej (chyba że wytworzono ją w ramach obiektu, np. przez ogniwa fotowoltaiczne lub przydomowe elektrownie wiatrowe).

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [10] najbardziej polecanymi źródłami energii do ogrzania pomieszczeń jest biomasa i odnawialne źródła.

Wskaźnik EP, który wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, obliczany jest jako iloczyn wskaźnika energii koniecznej do zasilenia budynku i tzw. wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [10].

Wzór 1(1)

 

Wzór 2(2)

 

Wzór 3(3)

Dlatego rozsądne wydaje się użycie medium grzewczego o jak najniższym wskaźniku w, a to właśnie biomasa i energia elektryczna ze źródeł odnawialnych mają najniższe wskaźniki ze względu na mały wpływ na środowisko podczas eksploatacji. Dla energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego (SEE) w = 3 i jest to współczynnik najwyższy.

Ma to uzasadnienie, chociażby z uwagi na straty energii podczas przesyłu, niestety rozporządzenie [10] nie przewiduje włączenia takiego budynku do SEE poprzez licznik inteligentny, z zastosowaniem urządzeń do automatycznego przełączania się w tryb pracy poza szczytem poboru energii z sieci.

Sterując kotłami lub w przypadku ich braku węzłami grzewczymi albo grzejnikami, zazwyczaj wykorzystujemy pomiary temperatury wewnętrznej. Jest to mało wydajne rozwiązanie ze względu na dużą bezwładność cieplną budynków wykonywanych tradycyjnie (obiekty murowane, żelbetowe).

W momencie kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie do założonego poziomu załączenia kotła, zanim zacznie rosnąć, obniży się jeszcze o kilka stopni. Amplituda temperatury ze względu na pojemność cieplną obiektu będzie duża. To samo dotyczy wyłączenia kotła po osiągnięciu założonej temperatury. Pomijając małą efektywność energetyczną takiego rozwiązania, pogarsza się również komfort użytkowania.

W bardzo prosty sposób możemy jednak spróbować przewidzieć zmiany temperatury wewnątrz budynku, monitorując temperaturę na zewnątrz. Na rys. 4 pokazano, skąd bierze się przesunięcie faz temperatury powietrza między zewnętrzem a wnętrzem budynku.

 Wykres obrazujący przesunięcie faz zmiany temperatury

Rys. 4. Wykres obrazujący przesunięcie faz zmiany temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku


Źródło: Rys. www.produktydlaarchitekta.pl


 

Na wykresie łatwo zauważyć, że wykorzystując informacje o zmianach temperatury na zewnątrz, przy znajomości parametrów termicznych obiektów jesteśmy w stanie optymalnie dostroić instalację grzewczą, tak by zachowywać stałą temperaturę powietrza wewnątrz przy zminimalizowanym nakładzie energetycznym. Taką możliwość już od dawna oferują producenci nowoczesnych kotłów grzewczych przez wprowadzenie tzw. krzywych grzania (rys. 5).

Krzywe grzania dla przykładowego kotła grzewczego

Rys. 5. Krzywe grzania dla przykładowego kotła grzewczego


Źródło: Rys. www.elektroda.pl


 

Na wykresie widać, że przy założonych parametrach wyjściowych oraz znanych parametrach wejściowych jesteśmy w stanie ustawić optymalną temperaturę czynnika grzewczego, co zapewni stabilną pracę instalacji, a więc najmniej energochłonną.

Parametrem wyjściowym będzie tu docelowa temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach, a parametrami wejściowymi współczynnik strat ciepła przez przegrody i wentylację oraz pojemność cieplna całego obiektu. Niestety w większości przypadków nie jesteśmy w stanie od razu wprowadzić danych wejściowych, o których wspomniano, i musimy próbować ustalić temperaturę czynnika metodą prób i błędów.

Wart uwagi jest jednak fakt, że jeśli budynek ma dużą zdolność akumulacyjną (budynki o konstrukcji ciężkiej – murowane, żelbetowe) i małe straty energii, to temperatura czynnika powinna być niska, jeśli natomiast budynek nie ma tak dużej zdolności akumulacji (budynki lekkie, szkieletowe), będzie potrzebna wyższa temperatura ze względu na większą dynamikę zmian.

Idealnym rozwiązaniem do określania parametrów pogodowych, które możemy zintegrować z kotłami grzewczymi, będzie zwykły czujnik temperatury. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, efektywności i dokładnych odczytów temperatury warto zainwestować w stację pogodową. Można ją swobodnie zintegrować z większością urządzeń znajdujących się w sieci, nie tylko z systemami HVAC czy ogrzewania. I tak:

 • czujnik nasłonecznienia można połączyć z żaluzjami i oświetleniem wbudowanym oraz instalacją HVAC w taki sposób, żeby w zależności od nasłonecznienia sterować lamelami żaluzji, nasłonecznieniem pomieszczeń (w szczególności w okresie letnim) oraz ich sztucznym doświetleniem;

 • po połączeniu z siłownikami okien system może automatycznie zamknąć okna połaciowe w razie deszczu, a po dodatkowym połączeniu z silnikami żaluzji opuścić je w przypadku wichury;

 • sygnał o pojawiającym się deszczu może zablokować systemy automatycznego nawadniania ogrodu.

Systemy sterowania roletami i oknami

Projektując budynki pasywne, projektanci muszą zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie jak najwięcej biernych (środowiskowych) zysków energii, zarówno jeśli chodzi o grzanie, jak i chłodzenie. Stosuje się detale architektoniczne, takie jak wysunięty okap, właściwe rozplanowanie pomieszczeń w budynku, łamacze światła oraz orientację i lokalizację okien w stosunku do kierunków geograficznych.

Ideałem jest takie usytuowanie budynku, żeby przeszklenia były na elewacji południowej, a nie północnej. Zyskujemy dzięki temu długi okres naświetlania w ciągu doby, minimalizując straty ciepła po tzw. „zimnej stronie” budynku, czyli nieogrzewanej promieniami słonecznymi elewacji północnej [11].

Na rys. 6 przedstawiono nasłonecznienie, a dokładniej ilość energii przenoszonej przez promieniowanie słoneczne w zależności od lokalizacji pionowej ściany względem kierunków geograficznych. Nie zawsze jesteśmy jednak w stanie za pomocą samej tylko architektury dopasować się tak do terenu i warunków atmosferycznych, by sprostać warunkom dobrego nasłonecznienia pomieszczeń w zimie i unikać przegrzewania w lecie.

Wykres nasłonecznienia ściany pionowej

Rys. 6. Wykres nasłonecznienia ściany pionowej w zależności od usytuowania elewacji w stosunku do kierunków świata [7]


 

To pole do popisu dla instalatora systemów wszelkiego typu, a w szczególności systemów zintegrowanych z innymi instalacjami budynku.

Bardzo popularne jest obecnie stosowanie żaluzji okiennych, które oprócz możliwości ustawiania wysokości opuszczenia mają też funkcję ustawienia nachylenia paneli. Jest to przydatne szczególnie w lecie, kiedy chcemy ograniczyć bezpośredni napływ promieni słonecznych do pomieszczenia, ale zależy nam na jego dobrym doświetleniu. Wpuszczone zostaje wtedy tylko promieniowanie odbite, o dużo mniejszej energii w zakresie podczerwonym.

Producenci systemów automatyki oferują wiele możliwości sterowania takimi żaluzjami. Istnieją sterowniki binarne (wraz z napędem), za pomocą których można ustawiać żaluzje tylko w dwóch położeniach: górnym i dolnym.

Bardziej skomplikowane sterowniki umożliwiają ustawienie żaluzji w pozycjach pośrednich. Sterownik taki również ma dwa wyjścia, ale sterowanie odbywa się manualnie za pomocą przełącznika albo z centrali po spełnieniu warunków do opuszczenia/podniesienia rolety.

Po krótkim naciśnięciu przycisku przez użytkownika na magistrali sterującej pojawia się pojedynczy sygnał wysoki, czyli pojedynczy skok napięcia – logiczne 1 – który na wejściu sterownika jest odczytywany jako pełne zamknięcie/otwarcie rolety (mówimy o położeniu rolety w pionie).

W wyniku przytrzymania przycisku przez użytkownika na wejściu urządzenia wykonawczego (aktora) pojawia się ciągły wysoki sygnał, stale utrzymujący się wysoki poziom napięcia, a roleta pozostaje w ruchu, dopóki nie pojawi się poziom niski, czyli pierwotny poziom napięcia, na wejściu urządzenia wykonawczego – wtedy roleta zatrzymuje się w ustalonej pozycji.

Jeśli dodatkowo chcemy sterować położeniem paneli rolety, potrzebny będzie sterownik z czterema wejściami – dwa na położenie żaluzji w pionie i dwa na nachylenie paneli.

Układ sterowania oknami po połączeniu z lokalną stacją pogodową będzie znał parametry temperatury zewnętrznej i otworzy się tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz budynku będzie niższa niż wewnątrz. Ponadto trzeba pamiętać o zabezpieczeniu tego typu operacji przed deszczem i wiatrem.

Po połączeniu z lokalną stacją pogodową bez problemu będzie można zintegrować sygnał o padającym deszczu oraz wzmożonych porywach wiatru, tak żeby okna mogły się zamknąć, a następnie po ustaniu niekorzystnych warunków z powrotem otworzyć.

Praktyka taka jest bardzo popularna w zautomatyzowanym budownictwie pasywnym, gdzie wychładzając konstrukcję budynku nocą, możemy zaoszczędzić dużo energii na chłodzenie obiektu w ciągu dnia. Połączenie systemu sterowania roletami z centralą sterowania zrealizowaną np. w standardzie KNX pozwala łączyć logicznie system oświetlenia oraz HVAC (głównie chłodzenia) z systemem sterowania żaluzjami.

Przykładem takiego powiązania może być przegrzewanie pomieszczenia w bardzo słoneczny dzień. Duże zużycie energii przez system HVAC może być sygnałem do opuszczenia rolet i w przypadku obecności użytkownika zapalenia sztucznego oświetlenia.

Takie powiązanie zapewnia znaczną redukcję energii potrzebnej do chłodzenia przez system pasywnego zapobiegania przedostawaniu się energii słonecznej do pomieszczeń. Więcej na temat stosowania pasywnych metod oszczędności energii znaleźć można w pracach [2, 4, 7].

Dzięki takim rozwiązaniom w sposób znaczący można zredukować energię potrzebną do chłodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczeń przez systemy HVAC. Wystarczy zamontować czujnik fotoelektryczny, jednak najlepszy byłby czujnik pozwalający mierzyć osobno promieniowanie widzialne oraz podczerwone. Można w tym celu zastosować dwa niezależne czujniki dostrojone do różnych zakresów promieniowania.

Sprzężenie takiego układu czujników, systemu HVAC oraz sterowania roletami pozwoli dobrać program sterowania, który zoptymalizuje zabezpieczenie przed przegrzewaniem. Chodzi tu o takie odcięcie dopływu energii cieplnej promieni świetlnych do pomieszczenia, by zachować właściwy poziom światła bez stosowania oświetlenia wbudowanego.

Podsumowanie i wnioski

Nowoczesne projektowanie obiektów energooszczędnych powinno być procesem interdyscyplinarnym, łączącym projektowanie przegród i instalacji oraz integrację instalacji za pośrednictwem systemów nadrzędnego sterowania. Ponadto efektywność samych instalacji, np. HVAC, zależy od sposobu sterowania.

Efektywność tradycyjnych instalacji centralnego ogrzewania również nie zależy jedynie od sprawności poszczególnych elementów, ale i od sposobu sterowania. Dopiero integracja wszystkich instalacji obsługujących obiekt wraz z systemami sensorów i akwizycji danych (stacje pogodowe) pozwoli w pełni wykorzystać własności obiektu, takie jak chociażby jego bezwładność cieplną.

Następnym krokiem powinno być empiryczne poparcie opisanych własności, bardzo trudno jednak znaleźć rzeczywiste obiekty o tak dużej integracji systemów.

Literatura

 1. Noga M. red., AutBudNet, AGH, Kraków 2011.
 2. Rodacki K., Instalacje inteligentnych budynków w budownictwie pasywnym, praca magisterska, AGH, Kraków 2014.
 3. Niezabitowska E. red., Budynek inteligentny. Tom I: Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 4. Dudzińska A., Wstępne pomiary mikroklimatu wewnętrznego w pierwszej w Polsce szkole o niemal zerowym zużyciu energii, „Materiały Budowlane” nr 2/2013.
 5. Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 6. Frank K., EIB/KNX Grundlagen Gebäudesystemtechnik, ZWEH, Frankfurt am Main 2006.
 7.  Kisilewicz T., Budownictwo energooszczędne – stereotypy, mity i prawdy, „Inżynier Budownictwa” nr 10/2009.
 8. Merz H., Hanseman T., Hubner C., Building Automation. Communication Systems with EIB/KNX, LON and BACnet, Springer, Berlin 2009.
 9. Projekt budowlany nowo powstałego budynku gimnazjum ze szkołą podstawową i trójstrefowej hali sportowej, Frankfurt-Riedberg, Ingenieurconsult Cornelius-Schwarz-Zeitler GmbH, Darmstadt 2012.
 10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).
 11. www.pibp.pl.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich...

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie,...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Wójcik s.j. Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Waldemar Joniec Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania...

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania...

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

dr inż. Tomasz Cholewa, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Rafał Anasiewicz Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe....

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych można znacznie ograniczyć straty ciepła na przesyle czynnika od źródła ciepła do mieszkań.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

REGULUS-system Wójcik s.j. Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne...

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne i zlikwidować mostki cieplne. Po remoncie należy ponownie dobrać grzejniki, ich moc powinna być dostosowana do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie wyliczyć. Unikniemy w ten sposób przewymiarowania źródła ciepła, które wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami zakupu instalacji, ale też...

REGULUS-system Wójcik s.j. Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

Bardzo cienkie grzejniki Inspiro Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne...

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

inż. Michał Jarosiński, Michał Zarębski Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016 Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak...

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki...

Redakcja RI Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Dlaczego warto stosować zawory równoważące? Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Joanna Ryńska Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

mgr inż. Elżbieta Niemierka, mgr inż. Kamila Kozłowska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza...

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza parametrów GRWC jest podstawą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz uzyskania zakładanych na etapie projektowania efektów, szczególnie w wypadku dużych i złożonych wymienników gruntowych. Modelowanie CFD dostarcza dużo dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera niż metody...

dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Andrzej Wiszniewski Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku...

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku do innych rozwiązań, gdyby system energetyczny korzystał w dużej mierze z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i nie był obarczony tak wysokim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

dr inż. Bogusław Maludziński Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok” Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu...

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach w okresach spadku temperatur powietrza zewnętrznego poza sezonem grzewczym nie generuje wysokich kosztów i może być z powodzeniem stosowane w budynkach mieszkalnych.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.