RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Jak ograniczyć hałas od instalacji kanalizacyjnych?

Kształtki akustyczne do redukcji hałasu instalacji kanalizacyjnych
fot. Aliaxis Nicoll Polska

Kształtki akustyczne do redukcji hałasu instalacji kanalizacyjnych


fot. Aliaxis Nicoll Polska

Standardowe instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych mogą przenosić drgania i powodować powstawanie hałasu uciążliwego dla użytkowników pomieszczeń. Jednak zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych i odpowiedniego standardu wykonawstwa pozwala ten problem wyeliminować.

Zagwarantowanie komfortu akustycznego w budynkach komercyjnych, użyteczności publicznej czy mieszkalnych wymaga nie tylko ochrony pomieszczeń przed oddziaływaniem dźwięków z zewnątrz. Równie ważna jest eliminacja hałasu powodowanego przez wyposażenie techniczne budynku, w tym przez instalacje sanitarne. Norma PN-B-02151-2:2018-01 [1] określa poziom dźwięku, który może być przenoszony przez wyposażenie techniczne do pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

Jednym z systemów budynkowych, który ma wpływ na parametry akustyczne pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi, jest wewnętrzna instalacja kanalizacyjna. Nabiera ona szczególnego znaczenia w budynkach wysokich (duże natężenie przepływu oznacza wyższą energię akustyczną) czy modernizowanych, kiedy np. wymienia się instalację żeliwną o dobrej izolacyjności na nową (wymiana rur musi się wiązać z zachowaniem dotychczasowego komfortu akustycznego, do którego przywykli użytkownicy pomieszczeń). Spełnienie wymagań normowych – co jest wymagane np. w hotelach czy domach seniora, a coraz częściej oczekiwane także w nowym lub modernizowanym budownictwie mieszkaniowym – wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich rozwiązań na etapie projektu i wykonawstwa instalacji. Dostępne są też rozwiązania, które pomogą poprawić parametry akustyczne istniejącej instalacji bez przeprowadzania dużej modernizacji.

Skąd się bierze hałas w instalacji kanalizacyjnej?

Dźwięk w instalacji kanalizacyjnej powstaje w wyniku uderzeń ścieków o ściany pionów kanalizacyjnych, powodując ich rezonans akustyczny. Im większą energię ma strumień ścieków, tym wyższy jest powodowany przez niego hałas. Głośna praca cechuje więc instalacje o wysokim przepływie ścieków (powyżej 2 l/s) oraz dużej prędkości, np. w przypadku pionów o małych przekrojach. Punktami powstawania hałasu są też wszelkie zmiany – kierunku (szczególnie zmiana gwałtowna, np. realizowana przez kolano 90°), średnicy czy prędkości.

Dźwięk pochodzący z instalacji kanalizacyjnej może się rozprzestrzeniać na dwa sposoby. Hałas powietrzny oznacza przeniesienie drgań ścian rur jako wibracji powietrza do otoczenia. Hałas materiałowy (przenoszony przez konstrukcję budynku) powodowany jest przez drgania rozprzestrzeniające się w materiale ścianek rur, a następnie przenoszone na elementy mocujące, stamtąd na przegrody i resztę konstrukcji budynku. Zatem na rozprzestrzenianie się dźwięku ma wpływ nie tylko materiał, z którego wykonano instalację, czy sposób mocowania przewodów kanalizacyjnych do przegród, ale także konstrukcja budynku (np. lekkie ściany będą łatwiej przenosić dźwięk niż ściany o konstrukcji masywnej).

Mniejszy hałas – co robić na etapie projektu

Instalację kanalizacyjną należy projektować tak, by zmniejszać energię płynących ścieków, ograniczać uderzenia (np. stosując rozwiązania odpowiednie do zmiany kierunku przepływu) oraz uniemożliwiać rozprzestrzenianie się dźwięków.

Wśród konkretnych zaleceń projektowych i wykonawczych należy wskazać m.in.:

 • ograniczenie gwałtownych zmian kierunków – w miarę możliwości eliminacja odsadzek i realizacja zmian kierunku o 90° za pomocą dwóch kolan 45° zamiast jednego kolana 90°;
 • prowadzenie przewodów w ściankach instalacyjnych (nie w bruzdach instalacyjnych w ścianach);
 • „akustyczny” montaż przyborów sanitarnych – podłączenie kształtką z systemu niskoszumowego, oddzielenie od konstrukcji budynku warstwą materiału elastycznego, zastosowanie „akustycznych” kątowników mocujących i stopek montażowych;
 • zastosowanie specjalnych systemów instalacyjnych, tzw. niskoszumowych lub cichych, redukujących hałas i umożliwiających osiąganie normatywnych parametrów akustycznych w pomieszczeniach;
 • zastosowanie specjalistycznych kształtek i połączeń akustycznych (kolana, trójniki 45°, kołnierze etc.), zapewniających redukcję hałasu uderzeniowego i bezpośredniego, co przekłada się na komfort osób przebywających w pomieszczeniach, gdzie prowadzone są instalacje.

Systemy niskoszumowe dostępne są obecnie w ofercie wielu producentów instalacji kanalizacyjnej. Kluczowe jest tu słowo „systemy” – skuteczne rozwiązanie niskoszumowe zapewni połączenie kilku rozwiązań, takich jak specjalny materiał oraz konstrukcja rur i kształtek, technika połączeń, odpowiednie obejmy montażowe. Uzupełnieniem rozwiązań technicznych jest wiedza o zasadach wykonywania systemu niskoszumowego (często podawana w formie wytycznych producenta).

Należy przestrzec przed „kreatywnym” podejściem, np. mocowaniem rur niskoszumowych za pomocą zwykłych obejm lub – odwrotnie – „usprawnianiem” zwykłego systemu kanalizacyjnego przez obejmy akustyczne. Żaden z tych półśrodków nie zapewni powstania instalacji niskoszumowej. W wielu przypadkach za próbą ich zastosowania stoi fakt, że system niskoszumowy jest droższy w zakupie i wykonaniu niż system tradycyjny. Jeśli projektant chce uwzględnić aspekt ekonomiczny, może przewidzieć, że w technologii niskoszumowej zaplanuje tylko część instalacji, np. poziomy kanalizacyjne w piwnicy nieużytkowej, szczególnie jeśli strop jest dobrze zaizolowany, mogą być wykonane w technologii tradycyjnej, a pozostała część instalacji w niskoszumowej.

Sekret parametrów akustycznych systemów cichych

Ciche (niskoszumowe) instalacje kanalizacyjne wykonuje się najczęściej z odpowiednio przygotowanych rur polipropylenowych (PP). Oprócz własności akustycznych producenci oferujący takie systemy podkreślają ich wysoką odporność: termiczną (np. 95°C przy przepływie ciągłym), chemiczną oraz na uderzenia, nawet w niskiej temperaturze (–25°C). Rury i kształtki z polipropylenu dostępne są w szerokim zakresie średnic: do DN 32 mm do DN 200 mm.

Tradycyjna kanalizacja żeliwna o grubych ściankach cechowała się dobrymi własnościami akustycznymi. Nawiązując do tej tradycji, producenci cichych systemów kanalizacyjnych zwiększają ciężar właściwy materiału, z którego wykonywana jest ścianka rury. Polipropylen zwykły ma gęstość 0,9–1,0 kg/m3, podczas gdy polipropylen o wysokiej gęstości – do 1,9 kg/m3. Ściankę z takiego materiału, szczególnie o zwiększonej grubości, cechuje duża sztywność obwodowa, co również wpływa na cichą pracę instalacji.

Grubość ścianki rury w systemie niskoszumowym (cichym) często związana jest z jej trójwarstwową strukturą. Każda z trzech warstw pełni inną funkcję, jest więc nieco inaczej rozwiązana:

 • warstwa zewnętrzna, odpowiadająca za wytrzymałość rury i jej odporność na starzenie. Zawarte składniki (np. dodatki węgla) pozwalają na zachowanie parametrów rury przy montażu w temperaturze ujemnej, chronią przed wzrostem kruchości i umożliwiają okresowe składowanie rur i kształtek na zewnątrz;
 • warstwa środkowa, odpowiadająca za wytłumienie i rozproszenie dźwięku, wykonywana jest z polipropylenu z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD);
 • warstwa wewnętrzna (często biała), cechująca się gładką powierzchnią – wpływa to na dobre parametry hydrauliczne rury, głównie niskie opory przepływu, oraz zabezpiecza przed tworzeniem warstwy osadu.

Przy zastosowaniu systemu niskoszumowego szczególnie ważne jest, by nie powstawały mostki akustyczne (głównie punktowe), czyli miejsca nieciągłości parametrów akustycznych, w których własności te są wyraźnie pogorszone. Miejsca newralgiczne, które wymagają szczególnej uwagi projektanta i instalatora, zestawiono w tabeli 2.

Połączenia rur

Rury niskoszumowe i ciche wymagają zastosowania odpowiednich połączeń. Dobrze wykonane miejsca łączenia odpowiadają nie tylko za szczelność instalacji oraz kompensację wydłużeń, ale także za znaczne ograniczenie przenoszonych drgań. Rury z polipropylenu nie wymagają kielichów kompensacyjnych, przy prawidłowym wykonaniu przyrosty długości związane z rozszerzalnością termiczną są przejmowane przez zwykłe połączenia kielichowe.

Stosuje się zwykle połączenia kielichowe i bezkielichowe. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie rur kielichowych (gniazda) wyposaża się w elastomerowe uszczelki wargowe wykonane z kauczuków syntetycznych – najczęściej EPDM, SBR-NR, NBR. Producenci oferują kielichy z uszczelkami dwu- lub trzywargowymi, zapewniając w ten sposób wyższą szczelność gotowego połączenia oraz lepsze rozpraszanie drgań przenoszonych w instalacji. Z punktu widzenia instalatora warto odnotować, że uszczelka osadzona jest tak, by nie przesuwała się podczas montażu, a specjalny ogranicznik pozwala ocenić głębokość umieszczenia rury w kielichu. Do połączeń bezkielichowych stosuje się mufy nasadowe o specjalnej konstrukcji, uwzględniające kompensację wydłużeń termicznych.

Mocowanie rur niskoszumowych

Bardzo ważnym „detalem” systemów kanalizacyjnych niskoszumowych, w dużej mierze odpowiadającym za redukcję dźwięków materiałowych, jest montaż rur do przegród budowlanych. Prawidłowe mocowania pozwalają uniknąć mostków akustycznych, czyli zachować i zoptymalizować ciągłość własności akustycznych rur instalacyjnych.

Dlatego ważną składową kanalizacyjnych systemów niskoszumowych są obejmy, zapewniające utrzymanie własności akustycznych całego układu. Stosuje się je zarówno przy montażu poziomym, jak i pionowym, do wykonywania punktów stałych i przesuwnych. Mogą być rozwiązane jako obejmy stalowe z wkładką z materiału elastycznego (np. elastomer EPDM) lub jako obejmy tworzywowe. W pierwszym przypadku ich zadaniem jest wytłumienie drgań, w drugim – rozpraszanie i niwelowanie drgań, dzięki czemu drgania są amortyzowane i nie następuje ich przeniesienie na konstrukcję budynku.

Należy stosować obejmy systemowe, tj. rekomendowane przez producenta danego systemu instalacyjnego, oraz zachować zasady ich montażu wskazane przez producenta. Bardzo ważne jest zachowanie odległości między obejmami, zapewnienie ich funkcji (punkty stałe lub przesuwne) oraz prawidłowe mocowanie, gwarantujące jednocześnie stabilność i eliminację mostka akustycznego.

Jak porównać systemy kanalizacji niskoszumowej?

Producenci opisują zwykle parametry akustyczne swoich systemów, odwołując się do normy PN-EN 14366 [2]. Norma ta określa metody pomiaru zarówno dźwięku powietrznego, jak i materiałowego oraz sposób wyrażania wyników. Co ważne, dotyczy systemów rur kanalizacyjnych i ich części (nie urządzeń) z powszechnie używanych materiałów o najczęściej stosowanych średnicach (do 150 mm). Wyniki dla wyrobów i materiałów można porównywać, ale nie można ich stosować jako wartości dla budynków („in situ”). Wartości w rzeczywistych instalacjach można wyznaczać dzięki modelowi obliczeniowemu opisanemu w normie PN-EN 12354-5:2009 [3] (ważnym założeniem jest, że instalacja „in situ” jest dokładnie taka sama jak instalacja opisana w raporcie z badania). Producenci w materiałach nierzadko wskazują instytucję badawczą, która na bazie testów w swoim laboratorium potwierdziła osiągane parametry akustyczne. Chcąc porównać dwie oferty, należy zwrócić uwagę na normę będącą dokumentem odniesienia oraz opis badanej instalacji, wskazujący m.in. miejsce pomiaru (np. na poziomie gruntu za ścianą), prędkość przepływu oraz zastosowany do przegród montaż.

Wsparcie akustyczne dla rozwiązań istniejących

Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w istniejącym budynku może być dużym wyzwaniem. Dlatego rozwiązaniem godnym rozważenia jest zastosowanie polietylenowych izolacji przeznaczonych właśnie do rur kanalizacyjnych. Cienkościenna izolacja zamkniętokomórkowa z PEF (pianki polietylenowej) ma formę otuliny z elastycznych włókien o wysokiej zdolności pochłaniania energii akustycznej. Warstwa izolacyjna jest dodatkowo chroniona warstwą tkaniny. Otulinę można łatwo naciągnąć na rurę, dzięki czemu ściśle do niej przylega, tworząc skuteczną warstwę izolacyjną. Podczas modernizacji, kiedy naciągnięcie otuliny bywa utrudnione, można rozciąć ją wzdłużnie i ponownie skleić odpowiednią taśmą już po nałożeniu na zabezpieczany odcinek rury. Bardzo ważne jest zaizolowanie także kształtek.

Literatura

 1. PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
 2. PN-EN 14366+A1:2020-03 Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych
 3. PN-EN 12354-5:2009 Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 5: Poziomy hałasu pochodzące od wyposażenia technicznego
 4. Materiały techniczne firm: Armacell, Geberit, Kaczmarek, Magnaplast, Nicoll, Pipelife, Rehau, Ricom, Valsir, Wavin

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Katarzyna Cesluk Problematyczne łazienki

Problematyczne łazienki Problematyczne łazienki

Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się...

Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się najczęściej niemożliwy. Rynek urządzeń sanitarnych proponuje rozwiązania stworzone specjalnie w celu uporania się z tym problemem bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów instalacji.

Redakcja RI news Wymiana kanalizacji w Warszawie zabezpieczy przed skutkami zmian klimatu

Wymiana kanalizacji w Warszawie zabezpieczy przed skutkami zmian klimatu Wymiana kanalizacji w Warszawie zabezpieczy przed skutkami zmian klimatu

Pięciokilometrowy kolektor Burakowski został oddany oddany do użytku. Modernizacja ma pomóc przystosować miasto do zmiany klimatu. Coraz częstsze nawalne deszcze zmuszają miasta do inwestycji w kanalizację....

Pięciokilometrowy kolektor Burakowski został oddany oddany do użytku. Modernizacja ma pomóc przystosować miasto do zmiany klimatu. Coraz częstsze nawalne deszcze zmuszają miasta do inwestycji w kanalizację. Prawie 5 kilometrów rur przeciągnięto pod ziemią w sposób niezauważalny dla mieszkańców, w dotychczasowej kanalizacji, pod funkcjonującą częścią miasta – Żoliborzem i Starymi Bielanami w Warszawie.

Redakcja RI news 4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne

4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne 4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze, a pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku. O wsparciu poinformował premier podczas wizyty...

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze, a pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku. O wsparciu poinformował premier podczas wizyty w stacji uzdatniania wody w Ząbkach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.