RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Inteligentne opomiarowanie mediów komunalnych w dobie IoT

Inteligentne opomiarowanie mediów komunalnych, fot. Pixabay

Inteligentne opomiarowanie mediów komunalnych, fot. Pixabay

Kilka lat temu mogło jeszcze budzić nasze zdziwienie, że Orange – marka znana z łączności i telefonów – jest jednym z wystawców na targach WOD-KAN w Bydgoszczy. Technologie łączności i przetwarzania danych są dzisiaj standardem w zarządzaniu systemami mediów komunalnych. Jutro będą częścią internetu rzeczy i inteligentnych miast.

Zobacz także

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

W artykule:

• Nie ma inteligentnych budynków i miast bez inteligentnego opomiarowania
• Gazownictwo
• Wodociągi i woda niezafakturowana

Proces cyfryzacji oraz nowe regulacje związane z poprawą efektywności energetycznej, a także wzrost znaczenia rozwiązań smart i automatyzacji sieci to źródła przemian, jakie dokonują się w przedsiębiorstwach działających w sektorze mediów komunalnych i energetycznych. Przygotowany w 2019 roku przez grupę roboczą do spraw internetu rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) przy Ministerstwie Cyfryzacji raport pt. IoT w polskiej gospodarce [1] kreśli także perspektywy dla inteligentnego opomiarowania. Jest ono jedną ze składowych IoT oraz inteligentnych budynków (ang. Smart Home) i inteligentnych miast (ang. Smart City). Ten kierunek rozwoju jest procesem globalnym i obejmie wszystkie dziedziny naszego życia – od ochrony zdrowia, poprzez transport, usługi, po zarządzanie budynkami. Chodzi jednak o to, by odbywało się to z korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

Nowe technologie łączności i przetwarzania danych dają możliwość budowy IoT, czyli sieci łączącej przewodowo lub bezprzewodowo urządzenia charakteryzujące się autonomicznym (niewymagającym zaangażowania człowieka) działaniem w zakresie pozyskiwania, udostępniania, przetwarzania danych lub wchodzenia w interakcje z otoczeniem pod wpływem tych danych. Sieć ta ma m.in. służyć tworzeniu inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych i analitycznych czy układów sterowania praktycznie w każdej dziedzinie życia, gospodarki czy nauki [1].

Autorzy raportu wśród branż o szczególnym potencjale rozwoju w Polsce w oparciu o IoT wskazują inteligentne miasta i budynki. „Inteligentne miasto” to przestrzeń, która wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej. To nie tylko szeroki dostęp do informacji czy sprawna komunikacja, ale także optymalne wykorzystanie infrastruktury miejskiej i zasobów, z których mieszkańcy korzystają – energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody. Niezbędna jest też dbałość o stan środowiska, a zwłaszcza niski poziom zanieczyszczeń.

Z technologicznego punktu widzenia kluczowe jest wdrożenie IoT, czyli łączności między urządzeniami (M2M – machine to machine), która daje możliwość komunikacji, gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wymiany przez te urządzenia za pomocą sieci komputerowej. To wyposażenie w czujniki przestrzeni miejskiej, domów i budynków, aby umożliwić monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i/lub wymianę informacji zarówno między maszynami, jak i ludźmi [1].

Realizacja koncepcji inteligentnego miasta obejmuje m.in.: zarządzanie odpadami (np. monitorowanie odpadów w czasie rzeczywistym), badanie poziomu zanieczyszczenia środowiska w czasie rzeczywistym, monitoring rzek i zbiorników wodnych, a także monitoring domów i budynków (inteligentne budynki i automatyka budynkowa) oraz dostarczanie mediów – w tym monitorowanie zużycia i wykrywanie anomalii.

Powyższe przykłady zastosowań dotyczą inteligentnych miast i budynków z perspektywy popytu – czyli od strony mieszkańców, którzy mają być beneficjentami usług. Ale IoT to także dostawcy technologii i urządzeń dla Smart City – m.in. sensorów, urządzeń gromadzących i wysyłających dane, urządzeń zapewniających łączność (GPRS, 5G, LoRaWAN, LoRa, Sigfox, 868 MHz, 900 MHz, NB IoT, LTE Cat0, LTE Cat1, LTE Cat M ZigBee, 802.15.4, Wi-Fi, RFID, NFC, Bluetooth, Z-Wave i HomeKit), szyn integracyjnych, systemów do zarządzania danymi, systemów raportowych i analitycznych (AI), a także warstwy aplikacyjnej dostarczającej usługi końcowe [1].

Nie ma inteligentnych budynków i miast bez inteligentnego opomiarowania

Inteligentny budynek jest bowiem systemem czujników i urządzeń wykonawczych posiadających jeden zintegrowany system zarządzania pozwalający na zdalny dostęp do danych. Dane z czujników wywołują automatyczne reakcje systemu lub czeka on na interakcje użytkownika. Podstawowe funkcje automatyki budynkowej to m.in.: sterowanie oświetleniem i odbiornikami energii elektrycznej, sterowanie systemami kontroli dostępu, sterowanie klimatem wewnętrznym – kontrola temperatury, jakości powietrza i wydajności wentylacji, monitoring i optymalizacja produkcji i zużycia energii oraz monitoring zużycia wody. Inteligentne opomiarowanie liczników mediów ma za zadanie m.in.: detekcję wycieków i redukcję awarii, monitorowanie zużycia i jego optymalizację, monitorowanie jakości dostaw.

Branża mediów komunalnych – wody i ciepła od dawna ma świadomość korzyści płynących z połączenia rozwiązań IoT z AI (internetu rzeczy sztuczną inteligencją – ang. Artificial Intelligence) oraz BI i Big Data (Business Intelligence z dużymi zbiorami danych). Coraz więcej firm buduje swoje kompetencje i przyszłość w tych obszarach. Z drugiej strony rośnie świadomość klientów końcowych dotycząca możliwości wykorzystywania danych do optymalizacji wydatków domowych. Wielu odbiorców końcowych już oczekuje, żeby dane zbierane z mierników IoT w sektorach branżowych, takie jak koszty energii elektrycznej, ciepła, wody, ścieków czy gazu, były dostępne online na smartfonie.

Najbliższe lata będą decydujące dla rozwoju IoT i firm oferujących technologie opomiarowania. Autorzy raportu wskazują, że dotychczasowa praktyka i statystyki z zagranicy pokazują, że wdrażanie inteligentnych mierników jest realizowane głównie po to, aby mierzyć zużycie – 67% wdrożeń za granicą oraz do monitorowania infrastruktury firm – 75% wdrożeń tych rozwiązań używanych jest do kontrolowania bezpieczeństwa [1].

W Polsce firmy także widzą korzyści wynikające z IoT – głównie wodociągi i ciepło systemowe. Są to nie tylko szybko wykryte wycieki z uszkodzonej instalacji, ale także optymalizacja procesów, szybsze przesyłanie danych i ich analiza, monitorowanie bezpieczeństwa sieci. Ich klienci z kolei mają większą wiedzę o zużyciu wody, ciepła czy gazu.

Kolejny atut IoT w sferze inteligentnego opomiarowania to fakt, że systemy zdalnego odczytu mają infrastrukturę opartą na własnych rozwiązaniach telekomunikacyjnych i może to zostać wykorzystane w szerszym zakresie jako platforma komunikacji masowej urządzeń IoT i alternatywa dla GSM czy LTE.

Gazownictwo

Wdrożenie zdalnego odczytu liczników rozszerza znacząco możliwość implementacji opomiarowania w obiektach, w których dotychczasowa technologia rejestratorów była nieopłacalna ekonomicznie [1] – np. zdalny odczyt opomiarowania gazomierzy odbiorców indywidualnych w taryfach W1–W3, zdalna obsługa gazomierzy przedpłatowych oraz obsługa gazomierzy windykacyjnych. Licznik przedpłatowy umożliwia pobór paliwa gazowego tylko w przypadku posiadania środków na rachunku, po jego uprzednim doładowaniu u sprzedawcy. Gazomierz taki ma zawór ze zdalnym otwarciem i zamknięciem. Ma również mechanizmy uniemożliwiające jego ponowne załączenie w przypadku rozszczelnienia się instalacji gazowej. Gazomierze tego typu instaluje się na razie wyłącznie u odbiorców, którzy mają problemy z regulowaniem należności (gazomierze windykacyjne). Ale z czasem będą montowane także w gospodarstwach domowych, w których terminowo opłacane są rachunki. Autorzy raportu wskazują także, że IoT przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzięki identyfikacji awarii i monitorowaniu przekroczenia progów alarmowych ciśnienia roboczego w sieciach gazowych oraz w zakresie opomiarowania domowych czujników metanu i tlenku węgla.

Wodociągi i woda niezafakturowana

Ważne miejsce w rozwoju inteligentnego opomiarowania zajmuje kwestia wody niezafakturowanej (ang. NRW – Non-Revenue Water). Jest to różnica pomiędzy objętością wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci wody a objętością wody, która w procesie dystrybucji nie została dostarczona do klienta i tym samym nie została w żaden sposób zafakturowana. Składają się na nią wycieki, nielegalne pobory wody, ale też straty technologiczne podczas pracy na sieci. Wraz z nowelizacją Prawa wodnego w 2017 roku i powołaniem Wód Polskich znaczenia nabrało minimalizowanie kosztów produkcji wody niezafakturowanej. Wymaga to monitorowania i bilansowania zużycia wody w strefach DMA (District Metered Area), ale również znajomości m.in. topologii sieci oraz panującego w niej ciśnienia. Zebranie i przetworzenie tych danych ułatwi IoT. Co więcej, przedsiębiorstwa wod-kan nie będą zmuszone do inwestowania oraz utrzymywania własnej infrastruktury komunikacyjnej – mogą skorzystać z komunikacji w ramach internetu rzeczy.

Bariery rozwoju w sektorze inteligentnego opomiarowania mediów komunalnych

Autorzy raportu największe zagrożenie dla rozwoju inteligentnego opomiarowania sektora energii i usług komunalnych w kontekście IoT widzą w przeregulowaniu prawa. Trzeba zapewniać otwartość, eliminować bariery i równocześnie nie dopuszczać do tworzenia monopoli i ograniczeń w tworzeniu nowych standardów komunikacyjnych oraz wprowadzaniu nowych technologii. Im mniej ograniczeń prawnych lub proceduralnych, tym szybciej można komercjalizować nowe technologie, tworząc w oparciu o nie dojrzałe rozwiązania. Z ostrożnością należy podchodzić do centralizowania procesów związanych z dostępem do danych. Czasochłonne procedury dostępu do informacji mogą znacząco ograniczyć innowacyjność branży i motywację do szybkiego reagowania na zmiany.

Kolejną barierą jest sama dostępność usług komunikacyjnych w domenie publicznej lub B2B, która zależy od decyzji strategicznych i inwestycyjnych operatorów telekomunikacyjnych.

Budowa nowych technologii komunikacyjnych wymagać będzie inwestycji prywatnych podmiotów w rozwój infrastruktury z perspektywą długoterminowych kontraktów. Struktura własności powinna sprzyjać dywersyfikacji dostawców i zapobieganiu monopolizacji przez dostawcę rozwiązania w nowej technologii. Grozi to bowiem zahamowaniem innowacyjności i rozwoju oraz „konserwacją rynku” na lata. Jest to szczególnie ważne w tych branżach, gdzie przedsiębiorstwa publiczne mają dominujący udział w rynku [1].

Zalecenia w zakresie standardów i rynku

Zdaniem ekspertów kluczem do rozwoju IoT w Polsce jest otwartość standardów rozumiana jako pełna jawność metod wymiany danych na wszystkich warstwach, gwarantowana ustawowo. W modelu tym każde wdrożenie IoT wymagałoby dostarczenia samego rozwiązania oraz kompletnej jawnej dokumentacji dla zamawiającego wraz z wymogiem dostępności dla innych podmiotów. Takie podejście da praktycznie nieograniczone możliwości integracji zarówno dla małych projektów lokalnych, jak i ogólnokrajowych i będzie stymulatorem innowacyjności oraz łączenia różnych rozwiązań. Jawność przełoży się także na poziom bezpieczeństwa, który wzrasta w systemach o otwartym dostępie do protokołów, bazujących na przyjętych metodach kryptograficznych, a nie „tajności” protokołu.

Ponadto eksperci zalecają popularyzację dobrych praktyk prowadzenia projektów IoT, co pozwoli unikać błędów proceduralnych w nadzorowaniu innowacyjnych projektów. Obecne procedury przetargowe skupiają się na szczegółach technicznych zamiast na ocenie wyników i jakości działania rozwiązań docelowych. Model, w którym dostawca gwarantuje jakość zabezpieczoną karami umownymi, zapewnia klientowi bezpieczeństwo inwestycji. Dostawca z kolei ma większą dowolność w wyborze środków technicznych dla realizacji założonych planów. W celu zapewnienia jakości oraz wsparcia projektów realizowanych przez samorządy należy wypracować zestaw dobrych praktyk wraz z ustandaryzowanym słownikiem pojęć w obszarze IoT.

W zakresie wyboru dostawców usług opomiarowania pomocne będzie przygotowanie i opublikowanie „Polskiego leksykonu pojęć IoT”, który będzie wykorzystywany w przetargach i zakupach na bazie Prawa zamówień publicznych oraz komercyjnie. Umożliwi to realne przekazanie wiedzy i informacji samorządom. W zakresie urządzeń IoT w miejsce regulacji należy wprowadzić dobrze zdefiniowane procedury oceny pomiaru jakości i dopuszczenia do użytkowania. Możliwe jest wprowadzenie dobrowolnych certyfikatów jakości przez jednostki komercyjne na ogólnych, wspólnych dla wszystkich warunkach, np. przez operatorów telekomunikacyjnych, które zwiększałyby wiarygodność docelowych rozwiązań.

Pełny raport dostępny jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Literatura

  1. https://www.gov.pl/attachment/82ad18f8-2ac1-4433-a1ea-f887b522e46b (dostęp: 2.09.2020).
  2. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/grupa-robocza-ds-internetu-rzeczy-internet-of-things-iot (dostęp: 2.09.2020).
  3. http://www.apator.com/pl/grupa-apator/strategia/filary-strategiczne (dostęp: 2.09.2020).
  4. https://www.bosch.pl/internet-rzeczy/local-dom (dostęp: 2.09.2020).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy  PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Waldemar Joniec Smart city – przykłady planów i realizacji inteligentnych miast

Smart city – przykłady planów i realizacji inteligentnych miast Smart city – przykłady planów i realizacji inteligentnych miast

Raport „Smart cities: shaping the society of 2030” opublikowany przez UNESCO [1] został opracowany przez zespół ekspertów przyglądających się różnym koncepcjom i doświadczeniom z realizacji inteligentnych...

Raport „Smart cities: shaping the society of 2030” opublikowany przez UNESCO [1] został opracowany przez zespół ekspertów przyglądających się różnym koncepcjom i doświadczeniom z realizacji inteligentnych miast i rozwiązań. Raport zawiera obserwacje i wnioski dotyczące 15 metropolii na 5 kontynentach oraz kompilację ponad 150 innowacji wdrażanych w miastach. Wynika z niego, że inteligentne miasta to nadal idea, mit, do którego dążymy. A istniejące miasta określane obecnie tym mianem realizują dopiero...

Waldemar Joniec Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra

Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra

Według raportu UNESCO w 2050 roku 7,5 mld osób (75% ludzkości) będzie mieszkać w miastach – obecnie ok. 3,5 mld. W ciągu najbliższych 25 lat przyspieszy zatem masowa urbanizacja. Zbiega się to z problemami...

Według raportu UNESCO w 2050 roku 7,5 mld osób (75% ludzkości) będzie mieszkać w miastach – obecnie ok. 3,5 mld. W ciągu najbliższych 25 lat przyspieszy zatem masowa urbanizacja. Zbiega się to z problemami klimatycznymi i transformacji gospodarki. Nowe miasta i ich mieszkańcy będą potrzebowali nie tylko budynków i przestrzeni, ale też wody, powietrza i energii oraz żywności. Jak skutecznie i w zgodzie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju zapewnić wszystkim zdrowe powietrze, komunikację, mieszkania?...

Sharib Hasan Inteligentne systemy parkingowe – strumień przestrzenny czujników IoT

Inteligentne systemy parkingowe – strumień przestrzenny czujników IoT Inteligentne systemy parkingowe – strumień przestrzenny czujników IoT

Inteligentny system parkingowy obejmuje system oparty na IoT, który przesyła dane o wolnych (i zajętych) miejscach parkingowych za pośrednictwem systemu przewodowego lub bezprzewodowego za pomocą aplikacji...

Inteligentny system parkingowy obejmuje system oparty na IoT, który przesyła dane o wolnych (i zajętych) miejscach parkingowych za pośrednictwem systemu przewodowego lub bezprzewodowego za pomocą aplikacji internetowej lub mobilnej. Urządzenie IoT, zawierające sterownik i liczne czujniki, może być rozmieszczone w wielu indywidualnych miejscach parkingowych. Użytkownicy będą cieszyć się aktualizacją na żywo dostępnych miejsc parkingowych i zyskają możliwość wyboru dogodnej dla siebie przestrzeni.

mgr inż. Kamil Kowalczyk Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody

Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody

Coraz częściej mówi się nie tylko o inteligentnych budynkach, ale i inteligentnych miastach. Nie muszą być one budowane od nowa – wystarczy wpleść w nie nowoczesne technologie, m.in. pomagające zarządzać...

Coraz częściej mówi się nie tylko o inteligentnych budynkach, ale i inteligentnych miastach. Nie muszą być one budowane od nowa – wystarczy wpleść w nie nowoczesne technologie, m.in. pomagające zarządzać takimi zasobami, jak woda, energia cieplna i elektryczna. To trend globalny i także Polska stopniowo wdraża idee zrównoważonego rozwoju. Ważnym etapem na tej drodze jest tworzenie inteligentnych systemów opomiarowania mediów komunalnych.

dr inż. Edmund Nowakowski Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych

Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych

Obecnie obowiązująca ustawa dotycząca kwestii związanych z uzdrowiskami nie jest doskonałym aktem prawnym. Podobnie jak rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać uzdrowiska, ma charakter...

Obecnie obowiązująca ustawa dotycząca kwestii związanych z uzdrowiskami nie jest doskonałym aktem prawnym. Podobnie jak rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać uzdrowiska, ma charakter ogólny i niewystarczający do unowocześnienia i modernizacji tych obiektów. W artykule zostaną przeanalizowane wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.