RynekInstalacyjny.pl

Nowoczesne węzły cieplne

Węzeł cieplny AkvaVita; Danfoss

Węzeł cieplny AkvaVita; Danfoss

Rosnące wymagania w zakresie gospodarowania energią na cele grzewcze i c.w.u. oraz konieczność zapewnienia komfortu mieszkańcom skłaniają inwestorów i administratorów budynków do stosowania nowoczesnych węzłów. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza ryzyko ekonomiczne w przypadku konieczności dopasowania węzła do zmieniających się warunków oraz w razie potrzeby modernizacji całego układu.

Zobacz także

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Nowoczesne węzły to urządzenia z automatyką i regulacją pozwalające obniżać zapotrzebowanie na ciepło oraz zapewniające sprawną obsługę i konserwację. Węzły składają się najczęściej z elementów produkowanych przez wielu producentów, ale ich „sercem” jest wymiennik oraz układ sterowania i regulacji.

Coraz większe znaczenie w tych urządzeniach ma elektronika oraz możliwość zdalnej komunikacji z układem sterowania i regulacji, a także pomiarowym. Umożliwia to nie tylko podnoszenie bezpieczeństwa pracy urządzeń, ale też przynosi wymierne korzyści w eksploatacji, tak po stronie dostawcy ciepła, jak i odbiorcy.Na rynku oferowane są różnorodne węzły: począwszy od parametrów na potrzeby domów jednorodzinnych, po urządzenia dla dużych obiektów z rozbudowaną automatyką i instalacjami c.o., c.w.u. i klimatyzacją. Urządzenia te najczęściej wykonywane są na indywidualne zamówienie, zgodnie z wymaganiami i potrzebami inwestora oraz lokalnymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi.

Wiele firm projektuje, wykonuje i montuje „małe” węzły cieplne (o mocy od kilkudziesięciu kW do kilku MW) ze sterowaniem autonomicznym lub w ramach centralnego systemu sterowania i nadzoru. Dobór węzłów cieplnych nie stwarza problemów projektantom, gdyż producenci oferują niezbędną pomoc. Jednak ważne jest określenie zapotrzebowania mocy dla poszczególnych obiegów (c.o., c.w.u. czy klimatyzacji) i rodzaju automatyki regulacyjnej.

Kompaktowe węzły cieplne

To zespół urządzeń połączonych w sposób umożliwiający automatyczną zamianę parametrów czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej na parametry odpowiadające instalacjom dla poszczególnych odbiorców. Przeznaczone są do zasilania w ciepło układów centralnego ogrzewania, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej. Urządzenia te mają ponadto za zadanie: zapewnienie możliwości pomiaru zużycia ciepła na potrzeby rozliczeń, regulację dostarczanej ilości ciepła, zabezpieczenie instalacji odbiorczych przed wzrostem temperatury i ciśnienia, oczyszczanie nośników ciepła w obiegach sieci ciepłowniczych oraz instalacjach wewnętrznych, a także ochronę przed stratami energii.

Budowa węzłów zależy przede wszystkim od stawianych im zadań. Węzły kompaktowe mają budowę modułową; urządzenia umieszczone są na samonośnej, lekkiej konstrukcji. Układy te można ze sobą dowolnie, w zależności od potrzeb, łączyć. W typowych węzłach kompaktowych można wyodrębnić następujące elementy:

 • wymiennik ciepła, w którym dokonuje się zamiana parametrów medium pochodzącego z sieci ciepłowniczej na parametry odpowiadające wymaganiom instalacji,
 • moduł ochronny – zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (zawory bezpieczeństwa, zamknięte naczynia wzbiorcze), przed zapowietrzeniem (zawory odpowietrzające), przed zanieczyszczeniami (filtry, filtroodmulniki, magnetyzery), przed niepożądanym przepływem (zawory odcinające, zawory zwrotne) oraz izolacje przed stratami ciepła,
 • moduł regulacji, w tym z regulacją pogodową,
 • moduł pomiarowy – ciepłomierz.

Mieszkaniowe węzły cieplne

Mieszkaniowe węzły cieplne to gotowe urządzenia dla parametrów wody instalacyjnej (maks. 90°C) dostarczanej z sieci po przejściu przez wymiennik lub z kotłowni wbudowanej. Ich moc wynosi od kilku do kilkudziesięciu kW – czyli tyle, ile wymagają mieszkania na potrzeby zaopatrzenia ich w ciepłą wodę użytkową i ciepło do centralnego ogrzewania. Charakteryzują się zwartą budową i estetyczną obudową.

Ich wyposażenie może zawierać – oprócz elementów koniecznych do zapewniania dostaw ciepła – rozbudowane układy automatyki regulacyjnej (np. programowany tygodniowy regulator temperatury) oraz zabezpieczenia (odpowietrzniki, magnetyzery, filtry), a także układy opomiarowania zużycia mediów (licznik ciepła i wodomierz oraz układ zdalnego odczytu).

Mieszkaniowe węzły cieplne dwufunkcyjne wykorzystują ideę decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i dostarczania ciepła dla instalacji c.o. przez dwufunkcyjne kotły gazowe, które podczas przygotowania c.w.u. zmniejszają moc instalacji c.o. lub zupełnie odłączają dopływ ciepła do niej. W tym rozwiązaniu na wejściu sieci cieplnej do budynku stosowany jest główny wymiennik ciepła, który przygotowuje medium do parametrów pracy węzłów mieszkaniowych. Rozwiązanie to wymaga prowadzenia tylko 3 pionów: instalacji zasilającej i powrotnej do węzłów mieszkaniowych oraz instalacji zimnej wody.

Opomiarowanie zużycia mediów w mieszkaniach realizowane jest przez węzeł i wymaga zastosowania tylko dwóch liczników: jednego licznika ciepła (c.o. i c.w.u.) oraz jednego dla zimnej wody. W przypadku zasilania kuchni energią elektryczną nie ma też konieczności prowadzenia instalacji gazowej i odprowadzania spalin. Węzły mogą być umieszczane w obrębie mieszkania lub na klatce schodowej, co umożliwia łatwy dostęp osobom zajmującym się eksploatacją budynku, a nawet wyposażane są w systemy zdalnego odczytu.

Korzyści uzyskiwane z zastosowania decentralnego przygotowania ciepłej wody za pomocą mieszkaniowych węzłów cieplnych to:

 • redukcja o ok. 40% liczby i łącznej długości pionów rozprowadzających media,
 • redukcja liczby liczników pomiaru mediów,
 • redukcja zamówionej mocy cieplnej dla budynku (brak strat ciepła w pionach i przewodach cyrkulacyjnych i na wymienniku dla potrzeb c.w.u.),
 • brak potrzeby stosowania zładu ciepłej wody użytkowej oraz stosowania instalacji cyrkulacyjnej i ponoszenia kosztów cyrkulacji, możliwość stosowania wysokosprawnych kotłów kondensacyjnych,
 • obniżanie zużycia energii na cele grzewcze dzięki zastosowaniu elektronicznych mieszkaniowych regulatorów temperatury z programowaniem dobowym i tygodniowym,
 • możliwość odczytu zużycia mediów bez absorbowania mieszkańców,
 • indywidualne opomiarowanie każdego z mieszkań i tym samym możliwość wpływania na oszczędne korzystanie z ciepła przez mieszkańców oraz dyscyplinowanie lokatorów w przypadku zaległości w opłatach dzięki możliwości odcięcia dostaw ciepła do lokalu.

Nowe rozwiązania

Firmy pracują nad nowymi rozwiązaniami w węzłach z uwagi na rosnącą dysproporcję pomiędzy zapotrzebowaniem ciepła na ogrzewanie a energią do podgrzewu ciepłej wody. W celu dalszego obniżenia opłat za moc zamówioną, które stanowią stałą część opłat niezależnie od zużytej w rzeczywistości ilości ciepła, w głównym węźle cieplnym stosuje się zbiorniki akumulacyjne.

Zbiorniki akumulują ciepło w okresach małych rozbiorów ciepła (np. w nocy) i oddają ciepło w czasie szczytowego zapotrzebowania. Zastosowanie zbiorników pozwala, oprócz zmniejszenia mocy zamówionej, także na zmniejszenie średnicy przyłącza do sieci. Stosowanie zbiorników zalecane jest nie tylko w celu obniżania kosztów za moc zamówioną, ale też w przypadku małych instalacji o niskiej pojemności wodnej; wspomagają one układ w momencie szczytowych rozbiorów c.w.u.

Efektywność energetyczną węzłów ciepłowniczych można podnieść dodatkowo poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła, takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła lub urządzenia kogeneracyjne. Wspomagają one podgrzewanie wody w instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. Coraz częściej inwestorzy będą oczekiwać węzłów umożliwiających wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz przystosowanych do współpracy z urządzeniami do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Rozwiązania te mogą zawierać w sobie także układ skojarzony cieplno-elektryczny o małej mocy.

Schemat kompaktowego węzła cieplnego

Rys. 1. Schemat kompaktowego węzła cieplnego z pojemnością typu AKU-MET firmy Metrolog z podgrzewaniem ciepłej wody za pomocą obiegu kolektora słonecznego przyłączonego do: zbiornika buforowego – instalacja 2.1 lub do zasobnika c.w. – instalacja 2.2 albo do dolnej wężownicy podgrzewacza pojemnościowego c.w. – instalacja 2.3

Ciekawym rozwiązaniem jest węzeł cieplny (bazowy) firmy Metrolog [6] zasilający instalację wewnętrzną c.o. oraz wspomagający pojemnościową instalację c.w.u. zasilaną przez kolektor słoneczny. W tym układzie w przekazywaniu ciepła pośredniczy wymiennik płytowy WCks (rys. 1), w którym ciepło przekazywane jest wodzie grzejnej w wewnętrznej instalacji ciepłej wody za pośrednictwem zbiornika buforowego.

Dzięki temu powrotna woda grzejna w instalacji c.w.u. najpierw jest podgrzewana w zbiorniku buforowym ciepłem z kolektora słonecznego, a właściwą temperaturę uzyskuje w wymienniku WCw-n. Wymiennik płytowy WCks w instalacji 2.2 (miejsce przyłączenia 11, 12) pełni funkcję drugiego, obok wymiennika WCł (miejsce przyłączenia 9, 10), wymiennika ładującego zasobnik ciepłej wody. Praca tej części instalacji zależy od stopnia wykorzystania energii z kolektora słonecznego.

W pierwszej opcji przy maksymalnym wykorzystaniu ciepła z kolektora istnieje możliwość przekroczenia temperatury wody 60°C w zasobniku, wówczas zabezpieczenie przed wzrostem temperatury wody stanowi zawór trójdrogowy zamontowany na przewodzie zasilającym ciepłej wody, mieszający ciepłą wodę z zimną wodą wodociągową. W drugiej opcji przy mniejszej ilości ciepła dostarczanego z kolektora słonecznego za pomocą wymiennika WCks regulator utrzymuje wymaganą temperaturę w górnej części zasobnika i po osiągnięciu temperatury 60°C w zasobniku wyłącza przepływ w obiegu kolektora.

W trzeciej opcji przy niewystarczającej mocy cieplnej wymiennika WCks zostaje uruchomione dodatkowe podgrzewanie ciepłej wody w wymienniku WCł zasilanym z kolektora w węźle bazowym. W układzie podgrzewania ciepłej wody zastosowano pojemnościowy podgrzewacz z dwoma wężownicami PP2 – instalacja 2.3 (rys. 1). Dolna wężownica jest zasilana z układu kolektora słonecznego za pośrednictwem wymiennika WCks (miejsca przyłączenia 13, 14), a górna wężownica jest przyłączona do kolektora zasilającego w węźle bazowym [6].

Literatura

 1. Szkarowski A., Łatowski L., Ciepłownictwo, WNT, Warszawa 2006.
 2. Polarczyk I., Jeżowiecki J., Ciepła woda użytkowa z dwufunkcyjnych węzłów cieplnych, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2005.
 3. Polarczyk I., Węzeł cieplny w mieszkaniu, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2006.
 4. Strzeszewski M., Jak ograniczyć zużycie ciepła, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2005.
 5. Materiały firm: Danfoss, Meibes, Thermatic, Tytan.
 6. Krzyżaniak G., Mleczko R., Innowacyjne kompaktowe węzły ciepłownicze z pojemnością AKU – MET, http://metrolog. com.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//pliki/artykul-miedzyzdroje.pdf.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących...

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Zgodnie więc z polskim prawem budowlanym obowiązek sporządzania...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Jerzy Kosieradzki Grzejniki w instalacjach centralnego ogrzewania

Grzejniki w instalacjach centralnego ogrzewania Grzejniki w instalacjach centralnego ogrzewania

Wygląd grzejników, szczególnie dekoracyjnych, ciągle się zmienia. Producenci wprowadzają także zmiany w konstrukcjach grzejników, ale są one widoczne dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się im lub zdjęciu...

Wygląd grzejników, szczególnie dekoracyjnych, ciągle się zmienia. Producenci wprowadzają także zmiany w konstrukcjach grzejników, ale są one widoczne dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się im lub zdjęciu obudowy.

Olgierd Romanowski Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania

Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania

W poprzednim artykule (RI nr 10/2009) scharakteryzowano stan prawny rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zgodnie z jego zużyciem przez użytkownika lokalu w budynkach wielolokalowych....

W poprzednim artykule (RI nr 10/2009) scharakteryzowano stan prawny rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zgodnie z jego zużyciem przez użytkownika lokalu w budynkach wielolokalowych. Do określenia zużycia ciepła do ogrzewania mogą być wykorzystane urządzenia wskaźnikowe zwane powszechnie nagrzejnikowymi podzielnikami kosztów ogrzewania. Aby wyjaśnić, jak dobór grzejników dokonywany przez projektanta instalacji wpływa na późniejsze rozliczenia kosztów ciepła zużywanego do...

dr inż. Bogusław Maludziński Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego...

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego w wielu wypadkach trzeba przełożyć zapis tekstowy na wzory, które uwzględnią go w obliczeniach. Jeden z takich zapisów znajduje się w załączniku nr 7 i dotyczy uwzględniania zysków ciepła od instalacji grzewczej i przygotowania c.w.u. tylko w miesiącach sezonu grzewczego. Zyski te dodawane są do...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

dr inż. Mariusz Adamski Kawitacja – lekceważone zjawisko

Kawitacja – lekceważone zjawisko Kawitacja – lekceważone zjawisko

Kawitacja w instalacjach jest niepożądana, a nawet szkodliwa. Przyspiesza zużycie urządzeń lub przewodów w sąsiedztwie obszarów jej częstego występowania. Aby jej zapobiec, projektanci instalacji powinni...

Kawitacja w instalacjach jest niepożądana, a nawet szkodliwa. Przyspiesza zużycie urządzeń lub przewodów w sąsiedztwie obszarów jej częstego występowania. Aby jej zapobiec, projektanci instalacji powinni sprawdzać wartość ciśnień w króćcach ssawnych pomp i porównywać je z wymaganymi wartościami NPSHr. Ponadto w instalacjach centralnego ogrzewania z pompami obiegowymi należy sprawdzić, czy wybrano optymalny wariant ich zamontowania.

Jerzy Kosieradzki Ogrzewanie hal przemysłowych

Ogrzewanie hal przemysłowych Ogrzewanie hal przemysłowych

Projektant instalacji, który musi ogrzać halę o dużej kubaturze, staje przed trudnym zadaniem, gdyż niełatwo znaleźć idealne rozwiązanie tego problemu.

Projektant instalacji, który musi ogrzać halę o dużej kubaturze, staje przed trudnym zadaniem, gdyż niełatwo znaleźć idealne rozwiązanie tego problemu.

dr inż. Kazimierz Żarski Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Waldemar Joniec Hydrauliczne równoważenie instalacji c.o.

Hydrauliczne równoważenie instalacji c.o. Hydrauliczne równoważenie instalacji c.o.

Każdy projektant ma za cel takie zbudowanie instalacji grzewczych, aby osiągać komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń, przy jak najmniejszych kosztach na eksploatację i racjonalnych wydatkach inwestycyjnych....

Każdy projektant ma za cel takie zbudowanie instalacji grzewczych, aby osiągać komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń, przy jak najmniejszych kosztach na eksploatację i racjonalnych wydatkach inwestycyjnych. Pomimo zastosowania w instalacji nawet najnowocześniejszych grzejników i zaworów termostatycznych, może ona pracować w sposób niezgodny z oczekiwaniami, a tym samym nie zapewniać komfortu cieplnego i generować zbyt wysokie koszty eksploatacji systemu.

Jerzy Kosieradzki Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak...

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak jest, należy zacząć od początku, czyli od obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Jest to warunek podstawowy, aby móc zastanowić się, co trzeba zrobić, aby oszczędzić energię.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Mariusz Jędrzejewski, Sebastian Brzoza Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu...

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu poświęcanego na proces projektowania, uruchamiania i oddawania instalacji do użytku. W tej części artykułu (cz. 1 – „RI” nr 6/2009) przedstawiono zalecane i niezalecane rozwiązania projektowe mające zastosowanie w systemach HVAC.

Redakcja RI Przegląd i konserwacja systemu DGP

Przegląd i konserwacja systemu DGP Przegląd i konserwacja systemu DGP

Firma instalująca system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) powinna dostarczyć klientowi instrukcję użytkowania wraz z informacją, które czynności konserwacyjne użytkownik może wykonać sam, a co powinien...

Firma instalująca system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) powinna dostarczyć klientowi instrukcję użytkowania wraz z informacją, które czynności konserwacyjne użytkownik może wykonać sam, a co powinien powierzyć specjaliście.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Materiały PR Wszystkie źródła ciepła łączcie się

Wszystkie źródła ciepła łączcie się Wszystkie źródła ciepła łączcie się

Rosnące ceny gazu, oleju czy energii elektrycznej powodują, że coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie kilku źródeł ciepła do ogrzania domu.

Rosnące ceny gazu, oleju czy energii elektrycznej powodują, że coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie kilku źródeł ciepła do ogrzania domu.

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Mariusz Jędrzejewski, Sebastian Brzoza Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Wymagania, funkcje i dobór właściwego rozwiązania (cz. 1)

Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Wymagania, funkcje i dobór właściwego rozwiązania (cz. 1) Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Wymagania, funkcje i dobór właściwego rozwiązania (cz. 1)

Zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu wnętrza jest obecnie jednym z zasadniczych elementów uwzględnianych podczas projektowania nowoczesnych instalacji grzewczych...

Zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu wnętrza jest obecnie jednym z zasadniczych elementów uwzględnianych podczas projektowania nowoczesnych instalacji grzewczych i chłodzących.

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

Małgorzata Kasper System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący...

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX i bardzo szeroki asortyment złączek dostępnych w wersji do skręcania i zaprasowywania.

mgr inż. Rafał Radajewski, mgr inż. Łukasz Młynarz, mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, dr hab. inż. Aniela Kamińska Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu...

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.

Henryk Sitek Grzejniki na miarę

Grzejniki na miarę Grzejniki na miarę

Firma Zehnder ma w swojej ofercie różne typy grzejników. Dużą część asortymentu stanowią grzejniki na miarę. Wśród nich wyróżniają się Stratos – najmocniejszy stalowy grzejnik konwektorowy i Charleston...

Firma Zehnder ma w swojej ofercie różne typy grzejników. Dużą część asortymentu stanowią grzejniki na miarę. Wśród nich wyróżniają się Stratos – najmocniejszy stalowy grzejnik konwektorowy i Charleston – kreatywne „żeberka”.

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.