RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zdalny odczyt zużycia mediów jako element inteligentnych budynków i zrównoważonego rozwoju

Trend spadku zużycia ciepłej wody w czasie przed, w trakcie montażu i po zainstalowaniu indywidualnych urządzeń pomiarowych dla przykładowych budynków wielorodzinnych w Polsce

Trend spadku zużycia ciepłej wody w czasie przed, w trakcie montażu i po zainstalowaniu indywidualnych urządzeń pomiarowych dla przykładowych budynków wielorodzinnych w Polsce

Wiedza o faktycznym zużyciu mediów, takich jak zimna i ciepła woda, energia cieplna czy chłód, daje użytkownikom końcowym motywację do zmiany zachowań na sprzyjające oszczędzaniu, a zarządcom budynków informacje na temat obszarów, gdzie możliwa jest optymalizacja zużycia wody i energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Systemy indywidualnego opomiarowania ze zdalnym odczytem są bardzo pomocnym i skutecznym narzędziem w realizacji tych zadań.

Zobacz także

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290 Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie...

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie się w środę, 17 kwietnia o godzinie 10:00.

EVER Sp. z o.o. UPSy dla średnich i dużych firm

UPSy dla średnich i dużych firm UPSy dla średnich i dużych firm

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania...

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, zasilacz UPS oprócz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji zakłóceń umożliwia dostarczenie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii...

W artykule:

• Zdalny odczyt – kolejny krok w opomiarowaniu indywidualnym

Odczyt zdalny a inteligencja budynku

Odczyt zdalny a racjonalne zużycie wody i energii

 

Indywidualne opomiarowanie pozwala ograniczyć marnotrawstwo wody i energii poprzez zwiększanie świadomości i wywołanie pozytywnych zmian nawyków u użytkowników końcowych. Prawidłowość tę obserwowano już w latach 1990–2003, po podniesieniu cen wody i wprowadzeniu indywidualnego opomiarowania w budynkach jednorodzinnych. W latach 1990–1999 w polskich miastach zużycie wody spadło średnio z 200 l/(M · d) do 141,7 l/(M · d), przy czym największe roczne spadki odnotowywano po akcjach montażu wodomierzy [1, 2]. Co ważne, presja ekonomiczna i wywołany dzięki niej efekt oszczędności (zmniejszenia zużycia wody) występuje nie tylko tuż po zainstalowaniu urządzeń pomiarowych, ale utrzymuje się także w czasie [3].

Zdalny odczyt – kolejny krok w opomiarowaniu indywidualnym

Zgodnie z wymaganiami prawa UE dalszym krokiem w indywidualnym opomiarowaniu zużycia wody i energii jest zastosowanie urządzeń pomiarowych ze zdalnym odczytem. Odczyt zdalny – eliminujący konieczność ręcznego sprawdzania stanu liczydła urządzenia pomiarowego – może być rozumiany na dwa sposoby:

  • automatyczne odbieranie sygnału radiowego w systemie walk-by (przechodzący w sąsiedztwie urządzenia inkasent wyposażony w mobilne urządzenie do odczytu) lub drive-by (przejeżdżający samochód wyposażony w urządzenie do odczytu) na konkretnej trasie odczytowej;
  • odczyt stacjonarny dalekozasięgowy z zastosowaniem modułów radiowych krótkiego zasięgu, kierujących dane do tzw. koncentratorów, które następnie wysyłają je do serwerów telemetrycznych. Takie rozwiązanie umożliwia przechowywanie danych w chmurze i ich udostępnianie odbiorcom (zarządcom i użytkownikom końcowym).

Obowiązki w tym zakresie dotyczące ciepłomierzy lub podzielników ciepła oraz wodomierzy wody ciepłej wprowadza dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej [4], a na grunt polski implementuje je m.in. ustawa Prawo energetyczne [5].

Od 25 października 2020 r. (o ile instalacja taka jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie) istnieje obowiązek instalowania nowych ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy wody ciepłej jedynie z możliwością odczytu zdalnego. Przy ocenie technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków i lokali w ciepłomierze lub podzielniki lokalowe oraz lokalowe wodomierze wody ciepłej bierze się pod uwagę aspekty umożliwiające uzyskanie oszczędności energii, w szczególności [6]:

1. jednopunktowe doprowadzanie ciepła do lokali;

2. możliwość regulacji dostarczonego ciepła przez zawory na grzejnikach usytuowanych w lokalach;

3. korzystanie z węzłów umożliwiających zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą;

4. zakres termomodernizacji budynku;

5. koszty montażu i obsługi ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania w stosunku do planowanych oszczędności energii.

Urządzenia już zamontowane przed wejściem w życie tego obowiązku muszą zostać przekształcone w rozwiązania umożliwiające zdalny odczyt, np. poprzez zastosowanie odpowiednich nakładek zapewniających komunikację zdalną lub wymianę na urządzenia nowe, fabrycznie zapewniające możliwość odczytu zdalnego – do 1 stycznia 2027 r., zgodnie z ustawą Prawo energetyczne [5]:

Do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowane przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu.

Przeczytaj też: Zdalny odczyt zużycia mediów komunalnych

spadek zuzycia wody

Trend spadku zużycia ciepłej wody w czasie przed, w trakcie montażu i po zainstalowaniu indywidualnych urządzeń pomiarowych dla przykładowych budynków wielorodzinnych w Polsce [3]

Odczyt zdalny a inteligencja budynku

Sam odczyt zdalny (bez konieczności udziału mieszkańców) stanowi nie tylko rozwiązanie wygodne w obsłudze, efektywne kosztowo i dające dostęp do rzeczywistych danych pomiarowych, ale też umożliwia pozyskanie i analizę rozbudowanych zbiorów danych. Stanowią one wiarygodne źródło informacji będące podstawą do rozliczeń zarządcy budynku z użytkownikami, a także pozwalają obu stronom analizować zużycie wody i energii. Odpowiednia częstotliwość raportowania o zużyciu opomiarowanych mediów została wskazana przez wymagania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej [1]. Od 1 stycznia 2022 r. użytkownicy korzystający z urządzeń z odczytem zdalnym co miesiąc otrzymują raport o zużyciu mediów. Zwiększenie częstotliwości raportów pozwoli każdemu użytkownikowi lepiej monitorować i optymalizować nawyki dotyczące zużycia wody i energii.

Odczyt zdalny umożliwia też swego rodzaju kontrolę instalacji grzewczej i wodnej – przykładowo wodomierze wyposażone w system odczytu zdalnego komunikują o awariach i anomaliach wynikających np. z wycieku, przekroczenia przepływu maksymalnego, przepływu wstecznego czy prób ingerencji użytkowników (np. usunięcie nakładki komunikacyjnej czy rozmagnesowanie licznika). Zapewnia dostępność danych o rzeczywistym zużyciu wody czy ciepła i umożliwia wyeliminowanie strat lub niekontrolowanego zużycia mediów.

Najbardziej skutecznym rozwiązaniem związanym ze zdalnym odczytem jest system administracyjny, który pozwala nie tylko na samo dokonywanie zdalnych odczytów i zebranie danych, ale też ich przetworzenie i udostępnienie do dalszego wykorzystania. Dane, dostępne także w formie czytelnej wizualizacji, mogą być wykorzystane do szeroko rozumianego zarządzania siecią urządzeń pomiarowych, analizy danych (np. pod kątem anomalii albo obszarów, w których możliwe jest uzyskanie oszczędności) oraz prezentacji danych użytkownikom końcowym – łatwy dostęp do informacji i atrakcyjna forma ich prezentacji mogą stanowić dla konsumentów motywację do ich regularnego śledzenia i wykorzystywania do korekty własnych nawyków. Odpowiednio wyselekcjonowane dane mogą być także dostępne dla instalatorów i serwisantów, którzy zajmują się montażem i wymianą (np. masowymi wymianami legalizacyjnymi) oraz diagnostyką urządzeń pomiarowych.

Odczyt zdalny a racjonalne zużycie wody i energii

Rolę szczegółowej wiedzy o zużyciu wody w kształtowaniu nawyków użytkowników pokazał międzynarodowy projekt realizowany m.in. w Sosnowcu. W wybranych gospodarstwach domowych zamontowano inteligentne czujniki umożliwiające monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury zużywanej wody. Zebrane dane podlegały scentralizowanej analizie, a każdy użytkownik końcowy uczestniczący w badaniu miał dostęp do informacji o zużyciu wody w czasie rzeczywistym oraz w formie zestawienia, tzw. water diary (dziennik wodny). Umożliwiało to śledzenie zużycia wody, stawianie sobie celów oszczędnościowych oraz analizę postępów w ich realizacji [7].

Warto zwrócić uwagę na znaczenie opomiarowania indywidualnego z odczytem zdalnym szczególnie w przypadku c.w.u. W sektorze mieszkaniowym jej produkcja to jeden z najbardziej energochłonnych składników końcowego zużycia energii – według szacunków Eurostatu w budynkach mieszkalnych na podgrzewanie wody zużywa się ok. 15% energii całkowitej [3, 8], natomiast według analiz prowadzonych dla budynków nZEB zużycie to wynosi nawet 40–50% całkowitego zużycia energii, co wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków efektywnych energetycznie. Co więcej, zużycie c.w.u. rośnie wraz ze wzrostem poziomu życia, np. w ciągu ostatnich 20 lat w Danii roczne zużycie wzrosło z 10 do 15 m3/rok/osobę [3].

Zużycie ciepłej wody i energii przeznaczonej na jej przygotowanie w znacznym stopniu zależy od przyzwyczajeń i zachowań użytkowników. Indywidualne opomiarowanie, dostarczające bardziej szczegółowych informacji o strukturze zużycia, może stać się dla użytkowników istotną motywacją do bardziej oszczędnego podejścia zarówno do korzystania z c.w.u. (poprzez nawyki oraz techniczne rozwiązania wodooszczędne), jak i energii zużywanej na przygotowanie c.w.u. (np. poprzez używanie wody o niższej temperaturze). Na podstawie prowadzonych przez ponad 14 lat badań budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej (a więc z centralnym przygotowaniem c.w.u., które sprzyja wysokiemu zużyciu wody i energii) w woj. lubelskim stwierdzono, że po zamontowaniu indywidualnych liczników średnie dobowe zużycie ciepła na potrzeby produkcji c.w.u. zmniejszyło się o 14%, a sama ilość c.w.u. – o 32% [3]. Jak wynika z tych analiz, prawie 70% całkowitej objętości ciepłej wody wykorzystywane jest do kąpieli, a użytkownicy końcowi zwykle zużywają c.w.u. według zbliżonego harmonogramu dziennego i tygodniowego.

Jeśli zatem zarządca i użytkownicy dysponowaliby bardziej szczegółowymi danymi dotyczącymi faktycznej struktury zużycia c.w.u. w budynku, mogłoby to stanowić dobry przyczynek do zwiększania świadomości użytkowników i wdrażania zachowań wodo- i energooszczędnych. To także bardzo cenne informacje w kontekście wprowadzanych na rynek technologii Smart Home, które mogą zwiększyć dotychczasowe efekty energetyczne i środowiskowe w gospodarowaniu zimną i ciepłą wodą w mieszkaniach, budynkach, osiedlach oraz całych miastach.

Literatura

1. Kłoss-Trębaczkiewicz Halina, Osuch-Pajdzińska Elżbieta, Roman Marek, Przyczyny spadku zużycia wody w miastach polskich i jego granice, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 10/2000

2. Bartoszczuk Piotr, Czynniki wpływające na spadek zużycia wody z wodociągów w Polsce, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 7/2006

3. Canale Laura, Cholewa Tomasz i in., The role of individual metering in reducing domestic hot water consumption in residential buildings: A long-term evaluation, „Journal of Building Engineering” Vol. 73, 15 August 2023, 106734

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. L 328/210 z 21.12.2018)

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU 1997, nr 54, poz. 348, z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (DzU 2021, poz. 2273)

7. Nowe narzędzia wspomagające oszczędzanie wody, https://us.edu.pl/nowe-narzedzia-wspomagajace-oszczedzanie-wody/ (dostęp: 10.09.2023)

8. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Komentarze

Powiązane

ROTH POLSKA Sp. z o.o. Inwestuj w przyszłość – poznaj zasobniki Roth Thermotank Quadroline

Inwestuj w przyszłość – poznaj zasobniki Roth Thermotank Quadroline Inwestuj w przyszłość – poznaj zasobniki Roth Thermotank Quadroline

Projektowanie domu nie wiąże się tylko z dokładnym rozplanowaniem pomieszczeń oraz odpowiednim rozprowadzeniem instalacji sanitarnych czy elektrycznych. Na samym wstępie trzeba się zastanowić na czym nam...

Projektowanie domu nie wiąże się tylko z dokładnym rozplanowaniem pomieszczeń oraz odpowiednim rozprowadzeniem instalacji sanitarnych czy elektrycznych. Na samym wstępie trzeba się zastanowić na czym nam najbardziej zależy. Czy nasz „azyl” będzie tylko pięknie wyglądał na zewnątrz, a wydatki związane z jego eksploatacją będą tematem podrzędnym, czy może jednak będziemy kładli nacisk na wprowadzenie do naszego życia energooszczędności i ekonomiczności, która zaowocuje na późniejszym etapie. W dzisiejszych...

Nieruchomości Orange news Budynek usługowo-mieszkalny. Dla kogo taka inwestycja?

Budynek usługowo-mieszkalny. Dla kogo taka inwestycja? Budynek usługowo-mieszkalny. Dla kogo taka inwestycja?

Budynek usługowo-mieszkalny to rodzaj nieruchomości, która dla ludzi biznesu oferuje wiele korzyści. W zależności od sposobu wykorzystania może przynosić stały dochód lub też ograniczyć wydatki firmy....

Budynek usługowo-mieszkalny to rodzaj nieruchomości, która dla ludzi biznesu oferuje wiele korzyści. W zależności od sposobu wykorzystania może przynosić stały dochód lub też ograniczyć wydatki firmy. Budowę lub zakup takiej nieruchomości powinny rozważyć osoby, które chcą otworzyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. To również ciekawa propozycja dla firm, które chcą ulokować środki w pewnej inwestycji w czasach wysokiej inflacji.

Armatura Befa Sp. Z.O.O. Zastosowanie armatury przemysłowej

Zastosowanie armatury przemysłowej Zastosowanie armatury przemysłowej

Armatura przemysłowa jest kluczowym elementem w konstrukcji oraz prawidłowym funkcjonowaniu instalacji przemysłowych, odgrywając niezastąpioną rolę w regulacji, kontroli oraz bezpieczeństwie przepływu...

Armatura przemysłowa jest kluczowym elementem w konstrukcji oraz prawidłowym funkcjonowaniu instalacji przemysłowych, odgrywając niezastąpioną rolę w regulacji, kontroli oraz bezpieczeństwie przepływu różnego rodzaju mediów, takich jak ciecze, gazy czy pary. Pomimo że jej obecność może wydawać się niepozorna, to właściwy dobór i zastosowanie armatury przemysłowej ma decydujący wpływ na efektywność, trwałość i bezpieczeństwo całego systemu. Ten artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi, czym dokładnie...

ZYMETRIC Sp. z o.o. - Midea news Ekologiczny mural z funkcją antysmogową przy Placu Bankowym w Warszawie

Ekologiczny mural z funkcją antysmogową przy Placu Bankowym w Warszawie Ekologiczny mural z funkcją antysmogową przy Placu Bankowym w Warszawie

W samym sercu Warszawy, przy Placu Bankowym można podziwiać wyjątkowy mural, który nie tylko przyciąga wzrok swoją estetyką, ale również działa jak filtr oczyszczający powietrze. To niezwykłe dzieło sztuki...

W samym sercu Warszawy, przy Placu Bankowym można podziwiać wyjątkowy mural, który nie tylko przyciąga wzrok swoją estetyką, ale również działa jak filtr oczyszczający powietrze. To niezwykłe dzieło sztuki ulicznej powstało dzięki zastosowaniu ekologicznych farb KNOxOUT, specjalnie opracowanych do absorpcji tlenków azotu. Na pomysł stworzenia antysmogowego muralu wpadła Midea – globalny lider w dziedzinie rozwiązań HVAC. Realizacji tego innowacyjnego projektu podjęła się grupa RW, działając pod patronatem...

Moris.eu Zakupy stali online – dlaczego warto?

Zakupy stali online – dlaczego warto? Zakupy stali online – dlaczego warto?

Czy zastanawialiście się, dlaczego zakupy stali online stają się coraz popularniejsze? Ponieważ ten kanał dystrybucji daje nie tylko szeroki wybór produktów, ale także wygodę i konkurencyjne ceny. Przekonajmy...

Czy zastanawialiście się, dlaczego zakupy stali online stają się coraz popularniejsze? Ponieważ ten kanał dystrybucji daje nie tylko szeroki wybór produktów, ale także wygodę i konkurencyjne ceny. Przekonajmy się, jak zakupy w hurtowni Moris.eu przez internet mogą ułatwić i usprawnić Twoje przedsięwzięcia budowlane lub produkcyjne.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Szwedzka promocja – pompy ciepła NIBE do 5000 zł TANIEJ!

Szwedzka promocja – pompy ciepła NIBE do 5000 zł TANIEJ! Szwedzka promocja – pompy ciepła NIBE do 5000 zł TANIEJ!

Dnia 15 marca 2024 r. wystartowała nowa edycja Szwedzkiej promocji pomp ciepła NIBE, organizowana przez spółkę NIBE-BIAWAR, będącą częścią szwedzkiego koncernu NIBE AB.

Dnia 15 marca 2024 r. wystartowała nowa edycja Szwedzkiej promocji pomp ciepła NIBE, organizowana przez spółkę NIBE-BIAWAR, będącą częścią szwedzkiego koncernu NIBE AB.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Odkryj przyszłość ogrzewania i chłodzenia z pompami ciepła Aquarea firmy Panasonic

Odkryj przyszłość ogrzewania i chłodzenia z pompami ciepła Aquarea firmy Panasonic Odkryj przyszłość ogrzewania i chłodzenia z pompami ciepła Aquarea firmy Panasonic

Pompy ciepła powietrze-woda Aquarea firmy Panasonic Heating & Cooling Solutions oferują wysokowydajne i energooszczędne rozwiązanie dla każdego domu i lekkich zastosowań komercyjnych. To innowacyjny system...

Pompy ciepła powietrze-woda Aquarea firmy Panasonic Heating & Cooling Solutions oferują wysokowydajne i energooszczędne rozwiązanie dla każdego domu i lekkich zastosowań komercyjnych. To innowacyjny system o niskim zużyciu energii, zaprojektowany w celu zapewnienia idealnej temperatury i ciepłej wody w domu, nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych. Seria Aquarea oferuje szeroki wybór urządzeń o mocy od 3 kW do 30 kW, dzięki czemu można dobrać najodpowiedniejsze rozwiązanie do domu – niezależnie...

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Partnerstwo Panasonic i tado°

Partnerstwo Panasonic i tado° Partnerstwo Panasonic i tado°

Firmy tado° i Panasonic poinformowały o swoim partnerstwie, dzięki którym najnowocześniejsze produkty i technologie pomp ciepła łączą się z wiodącymi na rynku usługami inteligentnej kontroli ogrzewania...

Firmy tado° i Panasonic poinformowały o swoim partnerstwie, dzięki którym najnowocześniejsze produkty i technologie pomp ciepła łączą się z wiodącymi na rynku usługami inteligentnej kontroli ogrzewania i zarządzania energią. To część misji obu firm, mającej na celu dekarbonizację domów i pomoc klientom w oszczędzaniu na kosztach energii.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis

Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis

W kwietniu do każdego klimatyzatora marki Hisense dodawany jest moduł Wi-Fi gratis.

W kwietniu do każdego klimatyzatora marki Hisense dodawany jest moduł Wi-Fi gratis.

ECO Comfort Klimatyzacja: cena montażu klimatyzacji w 2024 roku. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora?

Klimatyzacja: cena montażu klimatyzacji w 2024 roku. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora? Klimatyzacja: cena montażu klimatyzacji w 2024 roku. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora?

Montaż klimatyzacji w domu jeszcze do niedawna wydawał się dobrem luksusowym, zarezerwowanym dla dobrze sytuowanych inwestorów. Postępujące zmiany klimatyczne i powszechność systemów klimatyzacyjnych do...

Montaż klimatyzacji w domu jeszcze do niedawna wydawał się dobrem luksusowym, zarezerwowanym dla dobrze sytuowanych inwestorów. Postępujące zmiany klimatyczne i powszechność systemów klimatyzacyjnych do domów i firm sprawiły, że montaż klimatyzatora jest niemalże standardem w nowoczesnym budownictwie, a sam koszt założenia klimatyzacji nie należy do wysokich, ponadto zakup klimatyzatora wraz z usługą montażu jest objęty programami dofinansowującymi inwestycję.

Flamco news Zawory kulowe Simplex KFE Flamco

Zawory kulowe Simplex KFE Flamco Zawory kulowe Simplex KFE Flamco

Zawory kulowe Simplex KFE marki Flamco, obecne na rynku od ponad 30 lat, nie tylko ułatwiają napełnianie i opróżnianie instalacji. Wyposażone są w wiele udogodnień technicznych, które sprawiają, że są...

Zawory kulowe Simplex KFE marki Flamco, obecne na rynku od ponad 30 lat, nie tylko ułatwiają napełnianie i opróżnianie instalacji. Wyposażone są w wiele udogodnień technicznych, które sprawiają, że są elastyczne w podłączaniu, łatwe w montażu i obsłudze i efektywne w użyciu. Umożliwiają o 50% szybsze spuszczenie wody z kotłów lub zbiorników magazynowych dowolnej wielkości niż w przypadku innych porównywalnych zaworów.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X

Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X

MYNUTE EVO-X wyróżnia się nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale przede wszystkim zastosowanymi technologiami. Od szerokiego zakresu modulacji 1:10 we wszystkich modelach, przez jeszcze bardziej wydajny...

MYNUTE EVO-X wyróżnia się nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale przede wszystkim zastosowanymi technologiami. Od szerokiego zakresu modulacji 1:10 we wszystkich modelach, przez jeszcze bardziej wydajny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej z odnowionym adaptacyjnym systemem spalania, aż po nowy panel z możliwością sterowania dotykowego.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze

Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze

Beretta Show Truck rozpoczął, z początkiem kwietnia, swoją trasę po Polsce, która potrwa do listopada. W tym czasie nasze auto, w którym mamy zamontowane: pompę ciepła typu monoblok Hydro Unit M, pompę...

Beretta Show Truck rozpoczął, z początkiem kwietnia, swoją trasę po Polsce, która potrwa do listopada. W tym czasie nasze auto, w którym mamy zamontowane: pompę ciepła typu monoblok Hydro Unit M, pompę ciepła typu split Exclusive Agile, kocioł kondensacyjny Mynute Evo X (NOWOŚĆ!) oraz klimatyzację Breva odwiedzi kilkudziesięciu Autoryzowanych Dystrybutorów w całym kraju.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami

DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami

Pompy zatapialne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu wodą zanieczyszczoną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Skuteczne sterowanie ich pracą jest niezwykle istotne dla utrzymania optymalnych warunków...

Pompy zatapialne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu wodą zanieczyszczoną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Skuteczne sterowanie ich pracą jest niezwykle istotne dla utrzymania optymalnych warunków oraz minimalizacji ryzyka awarii. Elektroniczny panel sterujący DAB NGPanel, w połączeniu z zaawansowanym systemem zarządzania DAB Virtual Cockpit, oferuje zupełnie nowy wymiar kontroli i komfortu w obsłudze kluczowych elementów instalacji.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi

NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi

W dzisiejszych czasach, zarządzanie infrastrukturą hydrauliczną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych wymaga zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają nie tylko efektywną pracę, ale także bezpieczeństwo...

W dzisiejszych czasach, zarządzanie infrastrukturą hydrauliczną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych wymaga zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają nie tylko efektywną pracę, ale także bezpieczeństwo i łatwość obsługi. W odpowiedzi na te potrzeby, DAB wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązanie w postaci NgPanel – elektronicznego panelu sterująco-zabezpieczającego, stworzonego z myślą o zarządzaniu pompami zatapialnymi w pompowniach.

Flamco news Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu

Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu

Aalberts hydronic flow control, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, z radością ogłasza swój udział w Targach Instalacje, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku w Poznaniu....

Aalberts hydronic flow control, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, z radością ogłasza swój udział w Targach Instalacje, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku w Poznaniu. Stoisko firmy będzie zlokalizowane w strefie stowarzyszenia OSFIS, gdzie prezentowane będą najnowsze produkty marek Flamco i Comap, a także należącej do grupy marki Sentinel.

HOMEKONCEPT Budowa domu – odkryj najważniejsze wskazówki i porady!

Budowa domu – odkryj najważniejsze wskazówki i porady! Budowa domu – odkryj najważniejsze wskazówki i porady!

Budowa domu jest marzeniem wielu z nas. To proces pełen wyzwań, ale równocześnie dający ogromną satysfakcję. Aby jednak przejść przez niego pomyślnie, niezbędne jest zrozumienie każdego etapu – od zakupu...

Budowa domu jest marzeniem wielu z nas. To proces pełen wyzwań, ale równocześnie dający ogromną satysfakcję. Aby jednak przejść przez niego pomyślnie, niezbędne jest zrozumienie każdego etapu – od zakupu działki, przez projektowanie, po finalne prace wykończeniowe. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wygląda budowa domu krok po kroku. Zapraszamy do lektury!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowy cennik klimatyzatorów Hisense!

Nowy cennik klimatyzatorów Hisense! Nowy cennik klimatyzatorów Hisense!

Jeszcze niższe ceny na klimatyzatory Hisense!

Jeszcze niższe ceny na klimatyzatory Hisense!

EVER Sp. z o.o. UPSy dla średnich i dużych firm

UPSy dla średnich i dużych firm UPSy dla średnich i dużych firm

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania...

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, zasilacz UPS oprócz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji zakłóceń umożliwia dostarczenie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii...

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290 Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie...

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie się w środę, 17 kwietnia o godzinie 10:00.

Resideo Komfort dla każdego z Resideo

Komfort dla każdego z Resideo Komfort dla każdego z Resideo

Firma Resideo prowadzi kampanię pod hasłem „Komfort dla każdego z Resideo”, aby pokazać, jak łatwo jest stworzyć dom, który jest komfortowy i energooszczędny. Nie musisz już martwić się o instalację, konfigurację...

Firma Resideo prowadzi kampanię pod hasłem „Komfort dla każdego z Resideo”, aby pokazać, jak łatwo jest stworzyć dom, który jest komfortowy i energooszczędny. Nie musisz już martwić się o instalację, konfigurację i obsługę systemu: dzięki produktom Resideo w prosty sposób można uczynić dom bardziej inteligentnym, co obrazuje film:

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

Redakcja RI System grzewczy sterowany smartfonem – czy warto postawić na nowe technologie?

System grzewczy sterowany smartfonem – czy warto postawić na nowe technologie? System grzewczy sterowany smartfonem – czy warto postawić na nowe technologie?

Pierwszy inteligentny dom powstał w 1950 roku. Od tamtej pory sporo się zmieniło – nowoczesne rozwiązania są dostępne na wyciągnięcie smartfona. Bezprzewodowa łączność rewolucjonizuje nie tylko rynek gadżetów,...

Pierwszy inteligentny dom powstał w 1950 roku. Od tamtej pory sporo się zmieniło – nowoczesne rozwiązania są dostępne na wyciągnięcie smartfona. Bezprzewodowa łączność rewolucjonizuje nie tylko rynek gadżetów, ale też zaawansowanych instalacji. Pozwala na synchronizację pracy elementów systemu grzewczego i oszczędność – czasu i pieniędzy.

Redakcja RI Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – wymagania dla urządzeń i inteligentnych budynków

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – wymagania dla urządzeń i inteligentnych budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – wymagania dla urządzeń i inteligentnych budynków

Wraz z rosnącymi wymaganiami przepisów budowlanych dotyczących energoefektywności budynków, które mają być niemal zeroenergetyczne, stosowanie wentylacji mechanicznej staje się powszechne, a odzysk ciepła...

Wraz z rosnącymi wymaganiami przepisów budowlanych dotyczących energoefektywności budynków, które mają być niemal zeroenergetyczne, stosowanie wentylacji mechanicznej staje się powszechne, a odzysk ciepła i chłodu nabiera coraz większego znaczenia. Kolejny etap wdrażania zmian w przepisach budowlanych będzie dotyczył technologii inteligentnych budynków, w których także systemy ogrzewania i wentylacji będą się składać na spójną całość.

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290 Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie...

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie się w środę, 17 kwietnia o godzinie 10:00.

Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę?

Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę? Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę?

Marzysz o własnym kąciku relaksu, gdzie stres i zmęczenie dnia codziennego rozpływają się w ciepłej atmosferze? Sauna na wymiar to klucz do stworzenia takiego miejsca w zaciszu własnego domu. Nie tylko...

Marzysz o własnym kąciku relaksu, gdzie stres i zmęczenie dnia codziennego rozpływają się w ciepłej atmosferze? Sauna na wymiar to klucz do stworzenia takiego miejsca w zaciszu własnego domu. Nie tylko oferuje prywatność i możliwość pełnej personalizacji, ale również staje się stylowym elementem, który dodaje charakteru i wartości Twojej nieruchomości.

EVER Sp. z o.o. UPSy dla średnich i dużych firm

UPSy dla średnich i dużych firm UPSy dla średnich i dużych firm

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania...

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, zasilacz UPS oprócz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji zakłóceń umożliwia dostarczenie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowy cennik klimatyzatorów Hisense!

Nowy cennik klimatyzatorów Hisense! Nowy cennik klimatyzatorów Hisense!

Jeszcze niższe ceny na klimatyzatory Hisense!

Jeszcze niższe ceny na klimatyzatory Hisense!

HOMEKONCEPT Budowa domu – odkryj najważniejsze wskazówki i porady!

Budowa domu – odkryj najważniejsze wskazówki i porady! Budowa domu – odkryj najważniejsze wskazówki i porady!

Budowa domu jest marzeniem wielu z nas. To proces pełen wyzwań, ale równocześnie dający ogromną satysfakcję. Aby jednak przejść przez niego pomyślnie, niezbędne jest zrozumienie każdego etapu – od zakupu...

Budowa domu jest marzeniem wielu z nas. To proces pełen wyzwań, ale równocześnie dający ogromną satysfakcję. Aby jednak przejść przez niego pomyślnie, niezbędne jest zrozumienie każdego etapu – od zakupu działki, przez projektowanie, po finalne prace wykończeniowe. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wygląda budowa domu krok po kroku. Zapraszamy do lektury!

Flamco news Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu

Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu

Aalberts hydronic flow control, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, z radością ogłasza swój udział w Targach Instalacje, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku w Poznaniu....

Aalberts hydronic flow control, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, z radością ogłasza swój udział w Targach Instalacje, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku w Poznaniu. Stoisko firmy będzie zlokalizowane w strefie stowarzyszenia OSFIS, gdzie prezentowane będą najnowsze produkty marek Flamco i Comap, a także należącej do grupy marki Sentinel.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.