RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Analiza doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczych

Analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of heating installations

Przykład braku izolacji rur, fot. Maciej Knapik

Przykład braku izolacji rur, fot. Maciej Knapik

W toku projektowania instalacji w budynkach, a następnie na etapie wykonawstwa danej instalacji grzewczej czy chłodniczej należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność projektu z wymaganiami Warunków Technicznych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że brak izolacji cieplnej rur powoduje wiele negatywnych skutków, wpływających na działanie instalacji c.o. oraz istotny wzrost kosztów jej eksploatacji.

Zobacz także

merXu Conrad Electronic na merXu

Conrad Electronic na merXu Conrad Electronic na merXu

Platforma merXu, skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwi firmom poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel...

Platforma merXu, skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwi firmom poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi.

merXu Kupuj narzędzia na merXu

Kupuj narzędzia na merXu Kupuj narzędzia na merXu

Drobne prace w domu i ogrodzie wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi - młotków, śrubokrętów, wkrętaków, szczypiec, pił, sekatorów, nożyc czy różnego rodzaju kluczy. Zarówno profesjonalistom, jak...

Drobne prace w domu i ogrodzie wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi - młotków, śrubokrętów, wkrętaków, szczypiec, pił, sekatorów, nożyc czy różnego rodzaju kluczy. Zarówno profesjonalistom, jak i majsterkowiczom przydają się również akcesoria takie jak: latarka, poziomnica czy miarka.

merXu Kupuj i sprzedawaj na MerXu – nowoczesnej platformie zakupowej

Kupuj i sprzedawaj na MerXu – nowoczesnej platformie zakupowej Kupuj i sprzedawaj na MerXu – nowoczesnej platformie zakupowej

Platforma zakupowa MerXu nie tylko oferuje szeroką gamę produktów z branży instalacyjnej i budowlanej, ale także zapewnia swoim klientom wiele przydatnych funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość składania...

Platforma zakupowa MerXu nie tylko oferuje szeroką gamę produktów z branży instalacyjnej i budowlanej, ale także zapewnia swoim klientom wiele przydatnych funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość składania przez kupujących zapytań ofertowych. Zobacz, jak łatwe może być zawieranie transakcji.

W celu ograniczenia zużycia energii [1–5], a w efekcie zmniejszenia wydatków na ogrzewanie, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej [6] czy też chłodzenie, instalacje należy zabezpieczyć przed stratami energii, izolując ich przewody za pomocą odpowiednich otulin. Izolacja rur [7–11] ogranicza wymianę ciepła (na zasadzie konwekcji wymuszonej czy też promieniowania cieplnego) z otoczeniem, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko wychłodzenia czynnika grzewczego w przypadku instalacji ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej oraz zwiększenia temperatury czynnika chłodniczego [12]. Izolacja cieplna rur to także konieczna ochrona instalacji przed zamarzaniem w pomieszczeniach nieogrzewanych – np. przewodów instalacji ogrzewczej rozprowadzonych do pionów w garażach budynkach mieszkalnych lub rur zasilających centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu (w tym przypadku dodatkowo stosuje się jako czynnik grzewczy glikol). W instalacjach chłodniczych izolacja rur zapewnia ochronę przed kondensacją pary wodnej (na powierzchni rur z zimną wodą lub z czynnikiem chłodniczym).

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno się projektować parametry izolacji cieplnych, są aktualnie obowiązujące Warunki Techniczne [13]. Niestety nadal zdarza się, że nie wszystkie instalacje są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach wymaganiami – na rys. 1–3 przedstawiono kilka przykładowych sposobów wykonania izolacji. Wynika to oczywiście z przyczyn ekonomicznych (mniejsze nakłady inwestycyjne), jest to jednak tylko iluzja, gdyż początkowa oszczędność na materiale izolacyjnym zwiększy koszty na późniejszym etapie w innych obszarach eksploatacji – jak choćby wyższe koszty wytwarzania ciepła (zwiększony pobór gazu czy większa moc przyłączeniowa z miejskiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego).

Niewłaściwe izolowanie przykład

Rys. 1. Przykład niewłaściwego, niezgodnego z Warunkami Technicznymi sposobu izolowania rur instalacji grzewczej; rys. Meritum Grupa Budowlana

Właściwe izolowanie rur

Rys. 2. Przykład właściwego, zgodnego z Warunkami Technicznymi sposobu izolowania rur instalacji grzewczej; rys. Meritum Grupa Budowlana

Brak izolacji rur

Rys. 3. Przykład braku zastosowania izolacji cieplnej rur instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym; rys. Maciej Knapik

Załącznik nr 2 do WT [13] (tabela 1) precyzyjnie definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego przy założeniu, że współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego wynosi λ = 0,035 W/(mK).

W adnotacji do tab. 1 z WT znalazł się zapis, że przy zastosowaniu materiału o innym współczynniku przenikania ciepła, niż zostało to podane w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. Zapis ten wskazuje na kolejny aspekt – w jakiej temperaturze współczynnik przewodzenia ciepła λ materiału izolacyjnego ma wynosić 0,035 W/(mK)? Warunki Techniczne nic o tym jednak nie mówią, dlatego trzeba odwołać się do zapisów normy [14], która mówi wprost, że współczynnik przewodzenia ciepła powinien zostać obliczony w temperaturze 40ºC.

Na rynku dostępne są różne rodzaje izolacji o współczynniku λ mieszczącym się w zakresie od 0,045 – rury ocieplone wełną mineralną – do 0,033 W/(mK), gdy stosowana jest otulina z kauczuku syntetycznego. W odniesieniu do zapisów Warunków Technicznych [13], gdy materiał izolacyjny, który chcemy zastosować, ma inną wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ, należy skorygować grubość warstwy izolacji. Aby tego dokonać, należy również odwołać się do przywołanej normy. Znajduje się w niej zapis mówiący, że dla materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż λ = 0,035 W/(mK) właściwą grubość izolacji należy obliczyć, wykorzystując wzór: 

(1)

gdzie:

e – grubość izolacji określona zgodnie z WT, mm;

D – średnica zewnętrzna izolowanego przewodu, mm;

λ – współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C, W/(mK).

Założenia do analizy

W celu przeprowadzenia analizy niezbędne jest przyjęcie kilku założeń zestawionych w tabeli 2.

Analizę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych instalacji c.o. przeprowadzono dla kilku wariantów izolacji. Wyboru materiałów dokonano w celu pokazania różnic pomiędzy poszczególnymi współczynnikami przewodzenia ciepła.

 1. brak izolacji,
 2. wełna mineralna o współczynniku λ = 0,045 W/(mK),
 3. wełna szklana o współczynniku λ = 0,038 W/(mK),
 4. otulina poliuretanowa o współczynniku λ = 0,036 W/(mK),
 5. otulina z kauczuku syntetycznego o współczynniku λ = 0,033 W/(mK).

Analiza temperatury czynnika grzewczego w zależności od współczynnika λ

Obliczenia cieplne parametrów czynnika grzewczego wykonano w programie Instal-Therm HCR dla części obiegu krytycznego w instalacji c.o. analizowanego budynku (odcinek zlokalizowany w nieogrzewanej piwnicy, od kotłowni do najdalszego pionu w obiegu krytycznym). Temperaturę zasilania czynnika grzewczego obliczono i przeanalizowano na odcinku o długości 20 m. Wyniki przedstawiono na rys. 4.

Zestawienie temperatur zasilania

Rys. 4. Zestawienie temperatur zasilania instalacji grzewczej w zależności od rodzaju zastosowanej izolacji o danym współczynniku przewodzenia ciepła na odcinku 20 m; rys. Maciej Knapik

---

Literatura

 1. Knapik Maciej, Budownictwo proekologiczne – zrównoważony rozwój, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera”, 5–6 czerwca 2014, materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje, s. 87–92.
 2. Knapik Maciej, Analysis of the scope of thermo-modernization for a residential building in order to transform it into a low-energy building, E3S Web of Conferences 69, 2018.
 3. Knapik Maciej, Analysis of influence of LEED certification process to achieve the passive house standard, „Technical Transactions” 9, 2017, p. 137–150.
 4. Feist Wolfgang, Schlagowski Gunther, Kołakowska Renata, Podstawy budownictwa pasywnego: proste, genialne, komfortowe..., Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, 2006.
 5. Rylewski Eugeniusz, Energia własna: nowoczesne rozwiązania budownictwa niskoenergetycznego, TINTA, 2002.
 6. Knapik Maciej, Analysis and comparison of methods for the preparation of domestic hot water from district heating system, selected renewable and non-renewable sources in low-energy buildings, E3S Web of Conferences, 2018, doi:10.1051/e3sconf/20183003001.
 7. Miros Artur, Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych, „Rynek Instalacyjny” 11/2015, s. 24–29, rynekinstalacyjny.pl.
 8. Chmielarski Jarema, Oszczędność energii przez optymalizację izolacji rur w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych, „Chłodnictwo”, 1–2/2010, s. 52–56.
 9. Keçebaş Ali, Determination of insulation thickness by means of exergy analysis in pipe insulation, „Energy Conversion and Management” 58, 2012, p. 76–83.
 10. Keebaş Ali, Ali Alkan Mehmet, Bayha Mustafa, Thermo-economic analysis of pipe insulation for district heating piping systems, „Applied Thermal Engineering” 17–18, 2011, p. 3929–3937.
 11. Korjenic Azra, Petránek Vit, Zach Jiri, Hroudová Jitka, Development and performance evaluation of natural thermal-insulation materials composed of renewable resources, „Energy and Buildings” 9, 2011, p. 2518–2523.
 12. Chmielarski Jarema, Potencjał oszczędzania energii przez optymalizację izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową, „Chłodnictwo” 10/2008, s. 36–41.
 13. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065).
 14. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
 15. Knapik Maciej, Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej, „Rynek Instalacyjny” 9/2016, s. 36–38, rynekinstalacyjny.pl.
 16. Rozwiązania izolacyjne z wełny kamiennej Paroc, www.paroc.pl (dostęp: 8.09.2020).
 17. Materiały izolacyjne ocieplenia, ISOVER Saint-Gobain, www.isover.pl (dostęp: 8.09.2020).
 18. Ocieplenia i izolacja z mineralnej wełny skalnej, ROCKWOOL Polska, www.rockwool.pl (dostęp: 8.09.2020).
 19. Materiały K-FLEX Polska, www.k-flex.pl (dostęp: 8.09.2020).
 20. Steinonorm 310 – otulina PUR w osłonie PVC, Steinbacher Izoterm, www.steinbacher.pl (dostęp: 8.09.2020).
 21. Narowski Piotr, Metodyka wyznaczania klimatycznych warunków obliczeniowych dla instalacji ogrzewczych z uwzględnieniem dynamiki cieplnej budynków, praca doktorska, Politechnika Warszawska, 2001.
 22. Budzyński K., Narowski P.G., Czechowicz J., Przygotowanie zbiorów zagregowanych danych klimatycznych dla potrzeb obliczeń energetycznych budynków, Ministerstwo Infrastruktury, 2004.
 23. Narowski Piotr, Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych w budownictwie, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 11/2006, s. 22–27.
 24. Taryfa nr 9 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. obowiązująca od 1 lipca 2020 r.
 25. Cennik – Vaillant, www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/wszystkie-produkty (dostęp: 8.09.2020).
 26. Śnieżyk Ryszard, Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym, „Rynek Instalacyjny” 5/2014, rynekinstalacyjny.pl.
 27. Urbaniak Dariusz, Boryca Jarosław, Wyleciał Tomasz, Koszty wytwarzania c.w.u. za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym, „Rynek Energii” 10/2016.
 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).

W artykule:

• Założenia do analizy
• Analiza temperatury czynnika grzewczego w zależności od współczynnika λ
• Wyniki analizy porównawczej parametrów instalacji c.o. w zależności od rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej rur

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.

Abstract

The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.

Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego

Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego

Utrzymanie obiektów szkolnych i oświatowych to znaczący wydatek w budżetach wielu samorządów. Koszty energii można znacząco zmniejszyć po przeprowadzeniu modernizacji tych obiektów, niekiedy jednak korzystniejsze...

Utrzymanie obiektów szkolnych i oświatowych to znaczący wydatek w budżetach wielu samorządów. Koszty energii można znacząco zmniejszyć po przeprowadzeniu modernizacji tych obiektów, niekiedy jednak korzystniejsze będzie wybudowanie nowych. Przykładem nowego, niemal zeroenergetycznego budynku oświatowego jest szkoła w Podgórzynie na Dolnym Śląsku. Jej koszty eksploatacyjne będę wielokrotnie mniejsze niż starego obiektu, a budynek zapewni komfortowe warunki do nauki, w tym czyste powietrze w klasach,...

Redakcja RI Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia

Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia

Nowe techniki łączenia i nowe materiały zmieniły pracę instalatorów. Instalacje są wykonywane szybko, estetycznie i z gwarancją szczelności. Rynek jest zdominowany przez kompletne systemy rur i złączek...

Nowe techniki łączenia i nowe materiały zmieniły pracę instalatorów. Instalacje są wykonywane szybko, estetycznie i z gwarancją szczelności. Rynek jest zdominowany przez kompletne systemy rur i złączek danych producentów. Przeważają systemy wielowarstwowe i z tworzyw, ale solidną pozycję cały czas utrzymuje miedź.

Redakcja RI Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne? Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy...

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy ciepła. Na rynku można znaleźć pompę ciepła gazową, jak i elektryczną. Czym one się różnią i jaką wybrać?

Waldemar Joniec Nowe zadania dla węzłów cieplnych – inteligentne budynki

Nowe zadania dla węzłów cieplnych – inteligentne budynki Nowe zadania dla węzłów cieplnych – inteligentne budynki

Unia Europejska wprowadza kolejne wymagania dla budynków w celu ograniczania ich wpływu na środowisko oraz zwiększenia komfortu użytkowników i mieszkańców.

Unia Europejska wprowadza kolejne wymagania dla budynków w celu ograniczania ich wpływu na środowisko oraz zwiększenia komfortu użytkowników i mieszkańców.

PhD., associate prof. Nadiia Spodyniuk , PhD., prof. Olena Gumen , dr inż. Adam Ujma Zastosowanie energooszczędnego systemu ogrzewania budynku fermy drobiu

Zastosowanie energooszczędnego systemu ogrzewania budynku fermy drobiu Zastosowanie energooszczędnego systemu ogrzewania budynku fermy drobiu

W hodowli przemysłowej drobiu duże znaczenie ma bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności oraz stosowanie efektywnych energetycznie procesów technologicznych. Jednym z nich jest innowacyjny system...

W hodowli przemysłowej drobiu duże znaczenie ma bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności oraz stosowanie efektywnych energetycznie procesów technologicznych. Jednym z nich jest innowacyjny system grzewczy budynku fermy drobiu wykorzystujący promienniki podczerwieni, zintegrowany z systemem wentylacji mechanicznej. Umożliwia on uzyskanie większych przyrostów masy ptaków w korzystniejszych warunkach mikroklimatycznych oraz oszczędność energii o 40–50% w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

mgr inż. Piotr Krysik Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU

Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU

Nowe i modernizowane budynki mają być niemal zeroenergetyczne, by w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Dużą rolę w zwiększaniu energoefektywności odgrywają systemy techniczne oraz automatyka...

Nowe i modernizowane budynki mają być niemal zeroenergetyczne, by w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Dużą rolę w zwiększaniu energoefektywności odgrywają systemy techniczne oraz automatyka budynkowa. Budynki będą ocenianie m.in. na podstawie wskaźnika gotowości do obsługi inteligentnych sieci. Instalacje i urządzenia mają stanowić spójną całość nadzorowaną przez inteligentny systemem sterowania, zdolny do dostosowywania się do potrzeb użytkowników i gwarantujący im zdrowe i komfortowe...

dr inż. Edyta Dudkiewicz Wymagania dotyczące ekoprojektu dla gazowych promienników podczerwieni

Wymagania dotyczące ekoprojektu dla gazowych promienników podczerwieni Wymagania dotyczące ekoprojektu dla gazowych promienników podczerwieni

Od 1 stycznia 2018 r. w UE do obrotu i użytkowania mogą być wprowadzane gazowe promienniki podczerwieni spełniające wymagania dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń oraz...

Od 1 stycznia 2018 r. w UE do obrotu i użytkowania mogą być wprowadzane gazowe promienniki podczerwieni spełniające wymagania dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń oraz emisji tlenków azotu.

dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, mgr inż. Agnieszka Chmielewska, inż. Krzysztof Piechurski Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących

Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących

W analizach energetycznych budynków istniejących warto wykorzystywać rzeczywiste dane pomiarowe. Analizy należy przeprowadzać w częstszym niż rok kroku czasowym. Uwzględnienie profilu zmian zużycia ciepłej...

W analizach energetycznych budynków istniejących warto wykorzystywać rzeczywiste dane pomiarowe. Analizy należy przeprowadzać w częstszym niż rok kroku czasowym. Uwzględnienie profilu zmian zużycia ciepłej wody użytkowej i temperatury wody zimnej znacząco zwiększa dokładność wyników. Założenie stałej temperatury wody wodociągowej i stałego zużycia c.w.u. w poszczególnych miesiącach może bowiem prowadzić do błędnego oszacowania zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do przygotowania ciepłej...

mgr inż. Damian Czernik, dr inż. Marek Korzec Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym

Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym

Budynki energooszczędne o bardzo dobrej izolacji cieplnej oraz niskim współczynniku projektowego obciążenia cieplnego wymagają szczególnego podejścia do kwestii doboru systemu grzewczego. Decydując się...

Budynki energooszczędne o bardzo dobrej izolacji cieplnej oraz niskim współczynniku projektowego obciążenia cieplnego wymagają szczególnego podejścia do kwestii doboru systemu grzewczego. Decydując się na rozwiązania oparte na pompach ciepła, koncepcje grzewcze należy porównać pod kątem efektywności energetycznej oraz nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

mgr inż. Marek Sidorczyk, dr inż. Piotr Jadwiszczak Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej w systemach cieplnych

Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej w systemach cieplnych Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej w systemach cieplnych

W artykule autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania generatorów termoelektrycznych w lokalnych systemach cieplnych zwracając uwagę na wymiarowanie termoelektrycznych zespołów zasilających.

W artykule autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania generatorów termoelektrycznych w lokalnych systemach cieplnych zwracając uwagę na wymiarowanie termoelektrycznych zespołów zasilających.

Piotr Cembala Systemy odprowadzania spalin z kotłów węglowych 5 klasy

Systemy odprowadzania spalin z kotłów węglowych 5 klasy Systemy odprowadzania spalin z kotłów węglowych 5 klasy

Współczesne kotły tworzą wraz z kominem jeden układ energetyczny, którego elementy muszą współpracować dla osiągnięcia założonych celów energetycznych i ekologicznych. W przypadku wymiany kotła z tradycyjnego...

Współczesne kotły tworzą wraz z kominem jeden układ energetyczny, którego elementy muszą współpracować dla osiągnięcia założonych celów energetycznych i ekologicznych. W przypadku wymiany kotła z tradycyjnego na kocioł 5 klasy dotychczas eksploatowany komin może się okazać dla nowego urządzenia nieprzydatny.

Joanna Ryńska Wymienniki płytowe w instalacjach HVAC

Wymienniki płytowe w instalacjach HVAC Wymienniki płytowe w instalacjach HVAC

W publikacji omówiono wymienniki skręcane i lutowane: ich konstrukcje, znaczenie w systemach ogrzewania i chłodzenia oraz przemyśle, rola tłoczeń, żłobień i dróg przepływów. Ponadto zwrócono uwagę na ich...

W publikacji omówiono wymienniki skręcane i lutowane: ich konstrukcje, znaczenie w systemach ogrzewania i chłodzenia oraz przemyśle, rola tłoczeń, żłobień i dróg przepływów. Ponadto zwrócono uwagę na ich dobór.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, inż. Krzysztof Piechurski Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda

Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów gruntu do projektowania instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp ciepła dzięki zastosowaniu testu odpowiedzi termicznej gruntu.

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów gruntu do projektowania instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp ciepła dzięki zastosowaniu testu odpowiedzi termicznej gruntu.

Sebastian Brzoza, Piotr Lędzion Regulacja i równoważenie w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Cz. 2. Aplikacje zalecane dla budynków mieszkalnych

Regulacja i równoważenie w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Cz. 2. Aplikacje zalecane dla budynków mieszkalnych Regulacja i równoważenie w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Cz. 2. Aplikacje zalecane dla budynków mieszkalnych

W artykule opisane zostały zalecane rozwiązania techniczne dotyczące wodnych instalacji ogrzewania w budynkach mieszkaniowych.

W artykule opisane zostały zalecane rozwiązania techniczne dotyczące wodnych instalacji ogrzewania w budynkach mieszkaniowych.

mgr inż. Paulina Mielniczuk, mgr inż. Iwona Barszczewska Analiza ekonomiczno-ekologiczna różnych wariantów ogrzewania w domu jednorodzinnym na terenie Białegostoku

Analiza ekonomiczno-ekologiczna różnych wariantów ogrzewania w domu jednorodzinnym na terenie Białegostoku Analiza ekonomiczno-ekologiczna różnych wariantów ogrzewania w domu jednorodzinnym na terenie Białegostoku

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych źródeł ciepła do ogrzewania budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Białegostoku. Pod uwagę zostały wzięte zarówno aspekty ekonomiczne,...

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych źródeł ciepła do ogrzewania budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Białegostoku. Pod uwagę zostały wzięte zarówno aspekty ekonomiczne, jak i ekologiczne każdego z analizowanych rozwiązań.

Sebastian Brzoza, Piotr Lędzion Regulacja i równoważenie w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych Cz. 1. Wymagania, funkcje i dobór właściwego rozwiązania

Regulacja i równoważenie w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych Cz. 1. Wymagania, funkcje i dobór właściwego rozwiązania Regulacja i równoważenie w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych Cz. 1. Wymagania, funkcje i dobór właściwego rozwiązania

Projektanci, mając do wyboru kilkanaście różnych rozwiązań technicznych, często stają przed dylematem, które z nich będzie optymalne. W artykule omówiono zalecane rozwiązania układów równoważenia i regulacji...

Projektanci, mając do wyboru kilkanaście różnych rozwiązań technicznych, często stają przed dylematem, które z nich będzie optymalne. W artykule omówiono zalecane rozwiązania układów równoważenia i regulacji instalacji grzewczych i chłodniczych wraz z przedstawieniem zjawisk determinujących owe zalecenia. Jest to aktualizacja informacji podanych Czytelnikom w „Rynku Instalacyjnym” 6 i 9/2009 [1, 2] – w ciągu ostatniej dekady wprowadzono bowiem na rynek wiele nowych rozwiązań wychodzących naprzeciw...

dr inż. Marcin Malicki Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych...

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych agregatach chłodniczych z parownikami zanurzonymi w zbiorniku wody lodowej. Taka konstrukcja umożliwia z jednej strony zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki buforowaniu przygotowanej wody zimnej, a z drugiej wiąże się ze znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi układu ze względu na niekorzystne...

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach...

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach ich sporządzania. Ustawa, rozporządzenie i wytyczne URE zmieniły także tryb postępowania dotyczący uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) i warunki ich sprzedaży.

Joanna Ryńska Pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne Pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Podobnie jak w przypadku wielu rozwiązań w budownictwie, rozwój pomp obiegowych i cyrkulacyjnych napędzany jest koniecznością spełnienia wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Nie wystarczą już...

Podobnie jak w przypadku wielu rozwiązań w budownictwie, rozwój pomp obiegowych i cyrkulacyjnych napędzany jest koniecznością spełnienia wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Nie wystarczą już energooszczędne silniki – pompy muszą być tak dobrane, zainstalowane i eksploatowane, by można było „wycisnąć” jak najwięcej z ich możliwości technicznych.

dr inż. Maciej Knapik Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody....

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody. Jednak konieczność spełnienia wymagań prawnych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej przez nowe budynki nie zawsze idzie w parze z efektami ekonomicznymi, tj. z kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

Damian Żabicki Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

O popularności niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego zdecydował przede wszystkim równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. W ogrzewaniu płaszczyznowym ciepło jest oddawane poprzez promieniowanie,...

O popularności niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego zdecydował przede wszystkim równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. W ogrzewaniu płaszczyznowym ciepło jest oddawane poprzez promieniowanie, a nie konwekcję, tak jak w tradycyjnych grzejnikowych systemach grzewczych, i tym samym komfort cieplny jest zapewniany przy niższej temperaturze.

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

mgr inż. Marcin Mulik, dr inż. Marta Bożym Wpływ jakości wody na tworzenie się produktów korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o i c.w.u.

Wpływ jakości wody na tworzenie się produktów korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o i c.w.u. Wpływ jakości wody na tworzenie się produktów korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o i c.w.u.

W artykule przedstawiono ocenę miejsc powstawania korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o. i c.w.u. i określono wpływ najczęściej badanych parametrów jakości na te efekty [10].

W artykule przedstawiono ocenę miejsc powstawania korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o. i c.w.u. i określono wpływ najczęściej badanych parametrów jakości na te efekty [10].

Joanna Ryńska Wymienniki płytowe we współczesnych instalacjach

Wymienniki płytowe we współczesnych instalacjach Wymienniki płytowe we współczesnych instalacjach

Wymagania prawne i rachunek ekonomiczny stawiają projektantów instalacji nie tyle przed pytaniem „czy”, lecz „jak” odzyskiwać ciepło, by proces ten był wydajny, efektywny i zoptymalizowany pod względem...

Wymagania prawne i rachunek ekonomiczny stawiają projektantów instalacji nie tyle przed pytaniem „czy”, lecz „jak” odzyskiwać ciepło, by proces ten był wydajny, efektywny i zoptymalizowany pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.