RynekInstalacyjny.pl

Nawilżanie powietrza w przemyśle i budynkach użyteczności publicznej – optymalizacja kosztów

Dysza wysokociśnieniowa nawilżacza adiabatycznego, Fot. Condair

Dysza wysokociśnieniowa nawilżacza adiabatycznego, Fot. Condair

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności w zakładach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej jest na tyle istotne, że niejednokrotnie wymaga uzupełnienia instalacji klimatyzacyjnej o urządzenia nawilżające.

Zobacz także

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

DAIKIN Klimatyzacja Daikin – popularne serie i modele klimatyzatorów

Klimatyzacja Daikin – popularne serie i modele klimatyzatorów Klimatyzacja Daikin – popularne serie i modele klimatyzatorów

Daikin słynie z urządzeń doskonałej jakości. Klimatyzatory tej marki nie zawiodą nawet najbardziej wymagających klientów. Zachwycają świetną wydajnością, trwałością i niebanalnym wyglądem. Daikin wprowadził...

Daikin słynie z urządzeń doskonałej jakości. Klimatyzatory tej marki nie zawiodą nawet najbardziej wymagających klientów. Zachwycają świetną wydajnością, trwałością i niebanalnym wyglądem. Daikin wprowadził klimatyzatory na światowy rynek już ponad 90 lat temu, dlatego przemawia za nim ogromne doświadczenie i know-how. Sprawdź, jakie są najpopularniejsze serie i modele, a także dlaczego warto sięgnąć po urządzenia tej marki.

W artykule:

• W poszukiwaniu tańszego nawilżania
• Techniczne rozwiązania nawilżaczy
• Nawilżanie a woda

Odpowiednia wilgotność powietrza ma duże znaczenie np. w przemyśle papierniczym (zachowanie parametrów produkowanego papieru), meblarskim (wilgotność wpływa np. na wiązanie klejów) czy farmaceutycznym (wspomaganie zachowania jakości powietrza, zachowanie własności leków), a także np. w serwerowniach (wiązanie ładunków elektrostatycznych) czy muzeach (bezpieczeństwo konserwatorskie eksponatów).

Nawilżaczom nie stawia się szczególnych wymagań prawnych. Zgodnie z § 154.6 i § 154.7 Warunków Technicznych [1] mają być one zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym i ewentualnie obiegowym (filtrem klasy co najmniej F6) i nie powodować uciekania wody na zewnątrz czy do dalszej części wentylacji. Ich wydajność nie jest określona prawnie i zależy od wilgotności wymaganej dla danego procesu.

W normie PN-B-03421 dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego [2] wskazane są odpowiednie wartości wilgotności względnej z punktu widzenia komfortu cieplnego przebywających w pomieszczeniu osób. Jeśli w instalacji są nawilżacze, wartość wilgotności względnej powinna wynosić 40–60% (tylko latem przy małej aktywności fizycznej 40–55%).

W poszukiwaniu tańszego nawilżania

Nawilżanie jest procesem energochłonnym. Jest to związane z pochłanianiem dużej ilości energii w procesie odparowania wody (2257 kJ na 1 kg wody). Decyzja o wyborze konkretnego nawilżacza i sposobie jego eksploatacji powinna uwzględnić także analizę ekonomiczną kosztów eksploatacji, powiązaną z przeznaczeniem budynku, procesami technologicznymi oraz wymaganiami i ograniczeniami.

Na koszty te składają się: przygotowanie i zużycie wody, energii i powietrza (np. do systemów sprężonego powietrza) oraz czynności serwisowe. Koszty systemu nawilżania można optymalizować poprzez dobór odpowiedniej metody nawilżania, zastosowanie automatyki regulującej wydajność i poprawiającej żywotność systemu nawilżania czy stosowanie odzysku ciepła (jawnego i utajonego).

Techniczne rozwiązania nawilżaczy

Na rynku znaleźć można szereg rozwiązań technicznych nawilżaczy.

Nawilżacze powietrza adiabatyczne (wodne) nawilżają powietrze w procesie parowania dyfuzyjnego (wymiana masy i ciepła) z powierzchni wody. Wśród rozwiązań technicznych można znaleźć urządzenia samodzielne (kanałowe) oraz stanowiące sekcję centrali klimatyzacyjnej:

 1. komory zraszania (nawilżanie z parowaniem dyfuzyjnym) i nawilżacze kontaktowe (złoża zraszane), stosowane głównie jako moduły w instalacjach klimatyzacyjnych;
 2. nawilżacze dyszowe (rozpylające): nisko- i wysokociśnieniowe, pracujące jako jednoczynnikowe (woda) lub dwuczynnikowe (woda i sprężone powietrze);
 3. nawilżacze mechaniczne (woda jest rozkraplana np. poprzez wirujący dysk);
 4. nawilżacze ultradźwiękowe, pracujące w oparciu o mechanizm kawitacji (wrzenie w niskiej temperaturze dzięki działaniu elementu piezoelektrycznego).

W przypadku nawilżaczy adiabatycznych dodatkową zaletą, którą można wykorzystać do optymalizacji kosztów (odpowiednio projektując cały system HVAC), jest chłodzenie powietrza, do którego podawana jest woda w postaci kropel lub mgły.

Odparowanie każdego kilograma wody może zapewnić moc chłodniczą odpowiadającą 640 W. Według jednego z producentów, nawilżacze adiabatyczne mogą spowodować obniżenie temperatury w pomieszczeniu o nawet 2–5°C. Nawilżacze parowe wprowadzają bezpośrednio do powietrza suchą, sterylną parę wodną. Pod względem rozwiązań technicznych występują:

 1. nawilżacze z elektrodami izotermicznymi, w których napięcie podawane na elektrody podgrzewa wodę do zagotowania;
 2. nawilżacze grzałkowe elektryczne, podgrzewające wodę do zagotowania;
 3. nawilżacze gazowe, wykorzystujące do podgrzewania wody palnik gazowy;
 4. nawilżacze z wymiennikiem ciepła zasilanym gorącą wodą o temperaturze >115°C.

Nawilżacze parowe cechują się sterylnością oraz bardzo dobrymi możliwościami regulacji wydajności procesu nawilżania. Są natomiast kosztowne ze względu na zużycie energii przez źródło generujące parę.

Nawilżanie a woda

Woda wykorzystywana do procesów nawilżania powinna zostać odpowiednio przygotowana. Musi spełniać odpowiednie wymogi higieniczne – sterylność, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i warunków do ich rozwoju. W przypadku większości technologii (wyjątkiem jest np. nawilżanie parowe elektrodowe, które wymaga odpowiedniej przewodności wody) musi także cechować się odpowiednio niską twardością, co oznacza konieczność demineralizacji i zmiękczania. Z jednej strony jest to bardziej kosztochłonne (konieczność przygotowania wody), ale z drugiej (choćby ze względu na minimalizację osadzania kamienia kotłowego) zmniejszone są koszty bieżącej konserwacji i serwisu.

W procesach uzdatniania wody do nawilżania najczęściej wykorzystuje się proces odwróconej osmozy, zwykle wspierany dodatkową metodą dezynfekcji (np. z wykorzystaniem promieni UV lub jonów srebra). Oprócz dużej skuteczności, proces odwróconej osmozy wymaga stosunkowo niewielkiego zużycia energii, powoduje też niezbyt duże straty wody – do 80% wody doprowadzonej do uzdatniania kierowane jest do nawilżania.

Metody nawilżania a zużycie energii

Przy porównaniu wszystkich dostępnych sposobów nawilżania powietrza pod względem ekonomicznym najlepiej wypadają złoża zraszane. Stanowią one moduł centrali klimatyzacyjnej i nie występują w urządzeniach kanałowych. Należą do grupy systemów adiabatycznych, które cechują się stosunkowo niskim zużyciem energii, spośród nich wyróżniają się zapotrzebowaniem na małe ciśnienie wody (nie jest więc konieczne zużycie energii na przygotowanie wody pod dużym ciśnieniem, jak ma to miejsce np. w systemie dyszowym wysokociśnieniowym), a po stronie powietrznej występują małe opory przepływu. Złoża zraszane bardzo dobrze sprawdzają się w systemach chłodzenia wyparnego, stosowanego uzupełniająco w centrach danych.

Pod względem efektywności energetycznej lepsze są systemy dysz wysokociśnieniowych jednoczynnikowe (rozpylana woda) niż dwuczynnikowe (woda i sprężone powietrze). W przypadku systemu dwuskładnikowego na bilans energetyczny wpływa zużycie energii na przygotowanie sprężonego powietrza, a na koszty dodatkowo serwis i konserwacja sprężarek. System dysz wysokociśnieniowych może być wyposażony w tzw. pompę pulsacyjną (pobór mocy 700 W), która jest sterowana przetwornicą częstotliwości, co optymalizuje zużycie energii.

Najmniej korzystnie pod względem ekonomicznym wypadają nawilżacze parowe, ze względu na energochłonność źródła ciepła do wytwarzania pary. Według oszacowań różnych producentów, zużycie przez nie energii jest o ok. 90% większe niż w przypadku nawilżaczy adiabatycznych dyszowych wysokociśnieniowych. W materiałach producentów znaleźć można także informacje dotyczące poboru mocy przez nawilżacze w odniesieniu do wydajności: dla systemów adiabatycznych wysokociśnieniowych są to 4 W/(kg∙h), a dla nawilżaczy parowych – 750 W/(kg∙h).

W przypadku nawilżaczy parowych źródłem ciepła jest najczęściej energia elektryczna, która wciąż stanowi w Polsce najbardziej kosztowny nośnik energii. Inwestor, który jest chociażby ze względów technologicznych zainteresowany zastosowaniem nawilżaczy parowych, może rozważyć zastosowanie innego źródła ciepła. Może nim być np. gaz, jeśli do zakładu doprowadzona jest sieć gazownicza, albo wymiennik z gorącą wodą, jeśli w zakładzie jest łatwy dostęp do wody o temperaturze >115°C – ciepłowniczej lub pochodzącej z procesów technologicznych i nadającej się do zastosowania w kolejnych procesach. Drugą możliwością jest dla inwestora skorzystanie z tzw. czystej energii, pochodzącej z własnej instalacji fotowoltaicznej – tym bardziej że przybywa rządowych zachęt finansowych do realizacji takich inwestycji, także dla przedsiębiorców.

Możliwości regulacji nawilżaczy parowych

Jeśli niezbędne jest zastosowanie nawilżaczy parowych, należy zwrócić uwagę, by były one wyposażone w prawidłowy system regulacji, umożliwiający nie tylko optymalizację wydajności pracy, ale też jej bezpieczeństwo. Na przykład nawilżacze elektrodowe wymagają systemu automatyki kontrolującego ilość wody w nawilżaczu. Musi być jej odpowiednio dużo, by substancje potencjalnie korozyjne nie uległy na skutek parowania zatężeniu, a jednocześnie jej zużycie musi się utrzymywać na możliwie niskim poziomie.

Podobnie jest w przypadku nawilżacza grzałkowego – choć w tym wypadku urządzenie pracuje na wodzie zdemineralizowanej, grzałka musi być cały czas zanurzona, by nie doszło do przegrzania urządzenia. Nawilżacz grzałkowy jest bardziej skomplikowany niż pozostałe rozwiązania nawilżaczy parowych, ale umożliwia najbardziej precyzyjną regulację wydajności generacji pary, dlatego znajdzie zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie konieczna jest dokładna kontrola wilgotności (muzea, laboratoria, pomieszczenia czyste), jakość wody jest zmienna lub problematyczna, ale z drugiej strony – dzięki możliwości zastosowania wody zdemineralizowanej częstotliwość przeglądów zmniejszona jest do minimum.

Nawilżacze gazowe dobrze sprawdzą się nie tylko w obiektach, w których można skorzystać z niskiej ceny gazu, ale też przy dużych wydajnościach. Płomień w nawilżaczu gazowym (czyli także wytwarzanie pary) jest kontrolowany przez wentylator powietrza spalania – na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w kotłach gazowych.

Wykorzystać ciepło z pomieszczenia

Do obniżania kosztów nawilżania powietrza można zastosować odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego, z zastosowaniem recyrkulacji oraz wymienników ciepła – higroskopijnego wymiennika obrotowego lub wymiennika membranowego.

Wymienniki natomiast zwykle instalowane są jako moduł centrali klimatyzacyjnej. Ponieważ na części czynnej takiego wymiennika może dojść do szronienia, konieczne jest zabezpieczenie go przed tym zjawiskiem (np. podgrzew wstępny).

Ciekawą formą kontrolowania wilgotności jest wykorzystanie własnych zysków ciepła, stosowane coraz chętniej np. w centrach danych. Pracujące w tych pomieszczeniach serwery generują dużą ilość ciepła, które musi być skutecznie odebrane ze względu na ich bezpieczeństwo. Może ono stanowić źródło energii dla procesu parowania wody w nawilżaczu adiabatycznym. Jeśli w centrum danych wilgotność spadnie poniżej wartości zadanej, odpowiedni strumień powietrza obiegowego kierowany jest do nawilżacza (najczęściej złoża zraszanego z materiału higroskopijnego – ze względów ekonomicznych, czyli podawanie wody o niskim ciśnieniu i przy niewielkich oporach przepływu), gdzie proces nawilżania powietrza powoduje także jego schłodzenie. Dla powietrza o temperaturze ok. 30°C wilgotność może wzrosnąć o 4–5 g/kg [3].

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065).
 2. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
 3. Pandelidis Demis, Pacak Anna, Nawilżanie powietrza a zużycie energii, „Rynek Instalacyjny” 5/2018.
 4. Materiały techniczne firm: Carel, Condair, Klingenburg i Swegon.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jerzy Kosieradzki Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np....

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np. w serwerowniach) lub zapewnia wymagane parametry powietrza, np. do przechowywania dzieł sztuki czy księgozbiorów. W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wykonany dla budynku Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przez firmę PROBAD-BIS, w którym dodatkowo uwzględniono...

dr inż. Anna Charkowska Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych...

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu...

Jarema Chmielarski Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii...

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii można zaoszczędzić i do jakiego stopnia takie inwestycje są opłacalne. Kwestia ta jest dzisiaj bardzo aktualna, ponieważ zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, energia faktycznie zużyta przez instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne jest włączona w ogólny bilans energetyczny...

Dariusz Ryżkowski Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie...

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie w ogóle nie zwracano uwagi na punkty mówiące o szczególnych, przyszłościowych zakazach zawartych w tych regulacjach i skupiano się na rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem branży chłodnictwa i klimatyzacji w zmienionej rzeczywistości. Czas jest jednak nieubłagany i wspomniane...

Materiały PR Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny...

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny system dystrybucji powietrza oraz wymiennik gruntowy.

Mariusz Jędrzejewski, Sebastian Brzoza Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu...

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu poświęcanego na proces projektowania, uruchamiania i oddawania instalacji do użytku. W tej części artykułu (cz. 1 – „RI” nr 6/2009) przedstawiono zalecane i niezalecane rozwiązania projektowe mające zastosowanie w systemach HVAC.

dr inż. Kazimierz Wojtas Zastosowanie chłodzenia naturalnego w systemach klimatyzacji budynków

Zastosowanie chłodzenia naturalnego w systemach klimatyzacji budynków Zastosowanie chłodzenia naturalnego w systemach klimatyzacji budynków

Wdrażanie europejskiej dyrektywy EPBD to tylko jeden z elementów strategii mającej wywrzeć odpowiedni nacisk na projektantów i inwestorów, by stosowali energooszczędne rozwiązania w technice instalacyjnej...

Wdrażanie europejskiej dyrektywy EPBD to tylko jeden z elementów strategii mającej wywrzeć odpowiedni nacisk na projektantów i inwestorów, by stosowali energooszczędne rozwiązania w technice instalacyjnej i budowlanej. Gdzie szukać oszczędności energii? Zdaniem autora głównie w dobrej, obiektywnej edukacji inżynierów – późniejszych projektantów – przez ośrodki akademickie o profilu politechnicznym oraz w aktywnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez niezależne ośrodki i stowarzyszenia, połączonej...

Jerzy Kosieradzki Klimatyzatory

Klimatyzatory Klimatyzatory

Nawet parę upalnych dni sprawia, że rośnie zainteresowanie urządzeniami, które są w stanie trochę nas ochłodzić. Należą do nich klimatyzatory.

Nawet parę upalnych dni sprawia, że rośnie zainteresowanie urządzeniami, które są w stanie trochę nas ochłodzić. Należą do nich klimatyzatory.

praca zbiorowa Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie

Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie

Projekt klimatyzacji i wentylacji budynku biurowo-usługowego siedziby Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zlokalizowanego przy ul. Chmielnej róg Żelaznej w Warszawie Projekt, który postanowiliśmy przedstawić...

Projekt klimatyzacji i wentylacji budynku biurowo-usługowego siedziby Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zlokalizowanego przy ul. Chmielnej róg Żelaznej w Warszawie Projekt, który postanowiliśmy przedstawić naszym Czytelnikom, jest ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, ale także bardzo interesującym ujęciem roli klimatyzacji w budynkach biurowo-usługowych. Klimatyzowane atrium, z którego można pobrać świeże powietrze poprzez otwarcie okna w pokoju, to rozwiązanie warte poznania. Mimo że realizacja...

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza (cz. 1)

Wymiarowanie instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza (cz. 1) Wymiarowanie instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza (cz. 1)

Klimakonwektory wentylatorowe jako indywidualne urządzenia klimatyzacyjne (cz. 1) W poprzednim artykule („RI” nr 12/2008 i 1–2/2009) przedstawiono metodę wymiarowania instalacji o stałym wydatku powietrza...

Klimakonwektory wentylatorowe jako indywidualne urządzenia klimatyzacyjne (cz. 1) W poprzednim artykule („RI” nr 12/2008 i 1–2/2009) przedstawiono metodę wymiarowania instalacji o stałym wydatku powietrza nawiewanego. Systemy te powinny być wykorzystywane w obiektach, w których występują pojedyncze pomieszczenia o dużej kubaturze lub strefy o zbliżonych zyskach ciepła i wilgoci.

Jarema Chmielarski Izolacje instalacji wody lodowej

Izolacje instalacji wody lodowej Izolacje instalacji wody lodowej

W artykule przedstawiono zasady doboru izolacji do instalacji wody lodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej izolacji h [W/m2K] i konieczności należytego...

W artykule przedstawiono zasady doboru izolacji do instalacji wody lodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej izolacji h [W/m2K] i konieczności należytego zwiększenia grubości izolacji w razie braku swobodnej cyrkulacji powietrza. Dobór minimalnej grubości izolacji ze względu na zapobieganie kondensacji pary wodnej uzupełniony jest informacją nt. optymalnej grubości izolacji z punktu widzenia oszczędności energii. W dalszej części omówione zostały...

Jerzy Kosieradzki Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne

Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne

W jednym z artykułów poświęconych klimatyzacji zapytałem projektantów tych instalacji, dlaczego przy obecnym poziomie wiedzy i szerokim wyborze bardzo dobrych urządzeń w wielu dużych centrach handlowych...

W jednym z artykułów poświęconych klimatyzacji zapytałem projektantów tych instalacji, dlaczego przy obecnym poziomie wiedzy i szerokim wyborze bardzo dobrych urządzeń w wielu dużych centrach handlowych mamy uczucie dyskomfortu, gdyż temperatura jest wysoka przy nadmiernej wilgotności. Zawinił zły projekt, wykonanie czy eksploatacja?

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 2.)

W pierwszej części artykułu (RI 6/08, s. 92.) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania elementów istotnych w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania systemów wody ziębniczej. Omówiono...

W pierwszej części artykułu (RI 6/08, s. 92.) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania elementów istotnych w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania systemów wody ziębniczej. Omówiono zagadnienia związane z doborem wzbiorczych naczyń przeponowych i zbiorników buforowych oraz celowości ich zastosowania w systemie z pośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. W drugiej i ostatniej części artykułu zostaną przedstawione aspekty związane z doborem zaworów bezpieczeństwa, filtrów...

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej i ostatniej części opisano metody czyszczenia oraz rozwiązania dotyczące eksploatacji i konserwacji tych systemów. W artykule zachowano ciągłość numeracji rysunków oraz tabel.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

Waldemar Joniec Klimatyzatory – etykiety i przeglądy

Klimatyzatory – etykiety i przeglądy Klimatyzatory – etykiety i przeglądy

Energii elektrycznej zaczyna brakować latem, nie zimą. W dużych miastach podczas upałów sieć energetyczna jest niestabilna. Wpływ na to mają m.in. właśnie klimatyzatory. Ich sprzedaż wzrasta z roku na...

Energii elektrycznej zaczyna brakować latem, nie zimą. W dużych miastach podczas upałów sieć energetyczna jest niestabilna. Wpływ na to mają m.in. właśnie klimatyzatory. Ich sprzedaż wzrasta z roku na rok. Na rynku konkuruje kilka wiodących marek, a czołowi producenci wprowadzają do oferty coraz nowocześniejsze rozwiązania.

dr inż. Anna Charkowska Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z...

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z zawartych w niej zapisów mogą zostać zmienione, ale warto się z nią zapoznać, by zorientować się, jakie zmiany w projektowaniu nas czekają. Zarówno dla projektantów korzystających do tej pory z krajowych wytycznych projektowania szpitali ogólnych z 1984 r., jak i dla osób opierających swoje projekty...

Redakcja RI Zasady doboru klimatyzatorów

Zasady doboru klimatyzatorów Zasady doboru klimatyzatorów

Przed wyborem klimatyzatora należy przede wszystkim jak najdokładniej ustalić wielkość zapotrzebowania pomieszczenia lub obiektu na moc chłodniczą, a także oczekiwania użytkowników. Zdarza się, że instalatorzy...

Przed wyborem klimatyzatora należy przede wszystkim jak najdokładniej ustalić wielkość zapotrzebowania pomieszczenia lub obiektu na moc chłodniczą, a także oczekiwania użytkowników. Zdarza się, że instalatorzy montują urządzenia bez obliczania zapotrzebowania na moc, opierając się na analogiach lub niepewnych szacunkach.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących...

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (w 2014, 2017 i 2012 r.) [2] oraz energooszczędności wentylacji i klimatyzacji [3].

Michał Dobrzyński Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro

Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro

Minęło już 10 lat od uchwalenia ustawy określającej zasady stosowania freonów CFC i HCFC w Polsce [1]. Niebawem minie 8 lat od opublikowania unijnego rozporządzenia nr 842/2006 o F-gazach regulującego...

Minęło już 10 lat od uchwalenia ustawy określającej zasady stosowania freonów CFC i HCFC w Polsce [1]. Niebawem minie 8 lat od opublikowania unijnego rozporządzenia nr 842/2006 o F-gazach regulującego wykorzystanie czynników z grupy HFC [2] oraz 5 lat od wydania „nowego” unijnego rozporządzenia nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową [3]. Za kilka miesięcy – z nowym rokiem – zakończy się kariera R22 w Europie.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.