RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Soczewki Fresnela – przykłady zastosowań

Fresnel lashes – example of applications

Soczewki Fresnela w technologii kolektorów CLFR/ eco.allpurposeguru.com

Soczewki Fresnela w technologii kolektorów CLFR/ eco.allpurposeguru.com

Dzięki soczewkom Fresnela (patrz RI 5/2012) uzyskuje się bardzo wysokie sprawności konwersji energii słonecznej w elektryczną, dlatego technologia ta ma szczególne zastosowanie w fotowoltaice. Z największym sukcesem stosuje się je jako koncentratory w komercyjnych, podłączonych do sieci elektroenergetycznej elektrowniach prototypowych.

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Systemy skupiania punktowego (jedno- i dwustopniowe)

Najbardziej oczywistym zastosowaniem koncentratorów jest wytworzenie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do zasilania ogniw fotowoltaicznych. Przykładowo jedna z firm produkuje soczewkę o kopułowym kształcie i wymiarach zredukowanych do poziomu umożliwiającego jej zastosowanie w aplikacjach kosmicznych, np. do koncentracji promieniowania słonecznego dla potrzeb generowania energii zasilającej aparaturę stacji [1].

Koncepcja takiego koncentratora ma istotne zalety w porównaniu ze słonecznym systemem opartym na organicznym obiegu Rankine’a (ORC) w zastosowaniach na orbicie okołoziemskiej, gdzie wymagany jest magazyn energii. W niedalekiej przyszłości możliwe stanie się osiągnięcie gęstości wytwarzanej mocy elektrycznej w odniesieniu do parametrów układu optycznego rzędu 300 W/m2 i 100 W/kg. Jest to realne, gdyż obecnie sprawność skupiania soczewek płaskich i kopułowych wynosi odpowiednio 77,3 i 81,5%.

Istotny krok naprzód w rozwoju zastosowań koncentratorów punktowych w fotowoltaice możliwy był dzięki zastosowaniu zespołów soczewek kopułowych – pozwala to uzyskać współczynnik koncentracji dochodzący nawet do 500. Badania wiązały się m.in. z wykorzystaniem pakietów w formie trójrzędowej [1].

Dla modułu złożonego z 36 elementów fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 7056 cm2 (koncentracja 400 x) osiągnięto szczytową niekorygowaną sprawność o wartości 26,6%. Dla porównania: mierzona w terenie sprawność takiego samego typu modułu z sześcioma ogniwami słonecznymi połączonymi w pakiety o łącznej powierzchni 1176 cm2 wynosiła średnio 27,6%.

Znacznie większe sprawności możliwe są do osiągnięcia przy zastosowaniu korekty temperaturowej. W takim przypadku dla modułu o współczynniku koncentracji 550 x w warunkach optymalnego promieniowania słonecznego sprawność wyniosła 31,5 ±1,7%, podczas gdy dla komercyjnych modułów krzemowych sięga 14%.

Przytoczone przykładowe koncentratory charakteryzują się niewielkimi wymiarami. Należy jednak podkreślić, że istnieją także urządzenia optyczne tego typu o powierzchni rzędu 7000 m2. Taki koncentrator został już zademonstrowany jako urządzenie mogące poprawić sprawność trójwarstwowego modułu fotowoltaicznego (InGaP/InGaAs/Ge) do ok. 27%. Oczywiście poprawa parametrów pracy nie wynika jedynie z zastosowania kopułowych soczewek charakteryzujących się niskimi stratami optycznymi. Istotne okazało się również zastosowanie wysokosprawnych ogniw.

Odmianą takiego koncentratora jest tzw. koncentrator dwustopniowy. Jest to układ dwóch soczewek – Fresnela o dużej powierzchni (pierwszy stopień) oraz najczęściej zwykłej szklanej soczewki (drugi stopień). Jako soczewek drugiego stopnia można użyć wypukłych soczewek liniowych, soczewek kopułowych oraz płaskich. Dwustopniowy koncentrator oferuje nie tylko większą koncentrację czy wzrost kąta akceptacji, ale także bardziej jednorodny rozkład strumienia promieniowania na ogniwie fotowoltaicznym, niż ma to miejsce w wypadku samodzielnej, punktowo skupiającej soczewki Fresnela.

Przykładowy dwustopniowy modułowy koncentrator oparty na soczewce Fresnela (pierwszy stopień) i kwarcowej wklęsło-wypukłej soczewce (drugi stopień) przedstawiono na rys. 1. Zastosowano tu tzw. ogniwa termo-fotowoltaiczne (TPV – thermophotovoltaic). Testy terenowe w warunkach średniej intensywności promieniowania na poziomie 850 W/m2 przeprowadzono dla dwóch typów termicznych ogniw TPV. Ogniwa te przystosowane są do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem absorpcji fal elektromagnetycznych i ich reemisji w postaci promieniowania cieplnego przed oświetleniem powierzchni ogniw fotowoltaicznych.

W tym przypadku jako ogniwo TPV zastosowano antymonek galu (szerokość przerwy energetycznej ok. 0,7 eV). Przy temperaturze emitera w zakresie 1400–2000 K zarejestrowano w warunkach zwarcia gęstość natężenia prądu nawet do 5 A/cm2. Do montażu ogniw fotowoltaicznych o wysokim przewodnictwie cieplnym wykorzystano ceramikę bazującą na tlenku berylu (BeO). Osiągnięto wysoką sprawność – rzędu 19% dla promieniowania z wolframowego emitera.

Systemy skupiające liniowo

Stosowane są tu tzw. liniowe soczewki Fresnela, które koncentrują promieniowanie słoneczne na obszarze w kształcie linii (paska). Możliwe jest jej stosowanie w koncentratorach rurowych (dla energii cieplnej) oraz w systemach fotowoltaicznych. Taka soczewka została wykorzystana m.in. w koncentratorze rurowo-próżniowym generującym ciepło wysokotemperaturowe na potrzeby chłodzenia sorpcyjnego lub procesów przemysłowych.

Reflektory

Koncepcję, którą wykorzystano do budowy soczewki Fresnela, można też zastosować do budowy reflektorów czy zwierciadeł. W takich wypadkach stosuje się panele liniowych pasów luster koncentrujących promieniowanie na stałym odbiorniku umieszczonym na wieży. Najprościej można je sobie wyobrazić jako płaskie powierzchnie, które po odbiciu koncentrują promieniowanie słoneczne.

To, co do tej pory możliwe było jedynie w przypadku układów posiadających krzywiznę (np. zwierciadeł parabolicznych), osiągnięto przy płaskiej powierzchni. Wiążą się z tym oczywiste zalety – płaskie powierzchnie mogą być większe, są przy tym tańsze, trwalsze i łatwiejsze do utrzymania w czystości. Ich bezsprzeczną zaletą jest też fakt, że nie muszą się one przemieszczać wraz ze zmianą położenia słońca. Obecnie stosuje się dwa systemy reflektorów opartych na optyce fresnelowskiej: liniowe i liniowe kompaktowe.

Schemat układu kolektora liniowego (LFR – Linear Fresnel Reflector) pokazano na rys. 2. Największą zaletą systemu tego typu jest możliwość zastosowania w płaskich i elastycznie zakrzywionych reflektorach, które są zdecydowanie tańsze od parabolicznych reflektorów szklanych.

Istnieją już prototypowe elektrownie wykorzystujące tę technologię. Jako przykład można wymienić instalacje firmy Novatec Solar w Puerto Errado w Hiszpanii – PE1 o mocy 1,4 MW i PE2 o mocy 30 MW. PE1 to pierwsza instalacja tego typu, która została podłączona do sieci elektroenergetycznej. Innym przykładem jest instalacja w Liddell (Australia), gdzie zintegrowano elektrownię słoneczną z elektrownią węglową.

Istotną zaletą opisywanego rozwiązania jest umiejscowienie konstrukcji blisko gruntu – to duże udogodnienie pod kątem wymagań montażowo-strukturalnych. Oczywiście ma ono także wady, dlatego należy zwrócić uwagę na pozostawienie dużych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi reflektorami, co zapobiegnie zacienieniu i blokowaniu odbitego promieniowania między optycznymi elementami systemu.

Blokowaniu odbitego promieniowania można również zapobiegać poprzez zwiększenie wysokości wież, co jednak znacząco podwyższa koszty budowy układu. Naprzeciw tym problemom wychodzi technologia kompaktowych kolektorów liniowych CLFR (Compact Linear Fresnel Reflector) będąca modyfikacją klasycznego układu liniowego. Polega ona na zastosowaniu wielu równoległych liniowych odbiorników umieszczonych na wieżach, na tyle blisko pojedynczego rzędu zwierciadeł, by mieć możliwość kierowania odbitego promieniowania słonecznego do dwóch alternatywnych liniowych odbiorników na odrębnych wieżach (rys. 3).

Koncepcję tę poddano wielu modyfikacjom, skupiając się szczególnie na ustawieniu absorberów i ich strukturze oraz na użyciu wtórnych reflektorów bezpośrednio przy absorberach. Dodatkowo nacisk położony został na zmianę konfiguracji paneli, wysokości odbiorników oraz zagęszczenia luster.

Na fot. 1 pokazano przykładową instalację CLFR Kimberlina (Bakersfield, USA) o mocy 5 MW.

Systemy wykorzystania światła dziennego

Bardzo istotnym zastosowaniem omawianej technologii mogą być tzw. hybrydowe systemy oświetlenia budynków. W rozwiązaniu tym promieniowanie słoneczne skoncentrowane w heliostacie wyposażonym w koncentrujące soczewki Fresnela transportowane jest za pomocą światłowodów w głąb budynku, np. do pomieszczeń bez okien (piwnic, korytarzy czy sal w centralnych częściach dużych obiektów). Do transportu używa się grubych światłowodów z ciekłym rdzeniem. Ogólny schemat systemu przedstawiono na rys. 4.

Wykorzystanie soczewek Fresnela pozwala w tym wypadku na znaczne zmniejszenie wymiarów i masy elementu optycznego śledzącego słońce. Obiecująca jest możliwość wykorzystania koncentratorów na heliostatach jednocześnie do oświetlania pomieszczeń i ich ogrzewania. Należy w tym celu skierować część promieniowania na końcówkę światłowodu, a część na absorber. Wyboru pomiędzy jednoczesnym oświetlaniem i ogrzewaniem a wykorzystaniem skoncentrowanej energii tylko jako źródła światła dokonać można poprzez manipulowanie położeniem absorbera.

Także dobór samego absorbera zależy od danej aplikacji. Soczewki Fresnela mogą bowiem równie dobrze dostarczać skoncentrowane promieniowanie do różnych typów absorberów: termicznych, fotowoltaicznych lub termo-fotowoltaicznych w celu konwersji skoncentrowanego promieniowania słonecznego w ciepło albo elektryczność bądź w obie formy.

Należy zauważyć, że światło jest najbardziej kosztowną formą energii. O ile sprawność wytwarzania energii elektrycznej z paliwa chemicznego wynosi przeciętnie trzydzieści kilka procent, to sprawność konwersji energii elektrycznej w światło jest jeszcze mniejsza.

W przypadku żarówek wynosi tylko kilka procent, dla świetlówek – do 40%. Zatem sprawność zamiany energii chemicznej zawartej w paliwie w światło wynosi tylko ok. 1–5% (uwzględniając straty na przesyle energii elektrycznej). Inna jest też jakość światła pochodzącego z tych źródeł w porównaniu do światła słonecznego.

Inne systemy wykorzystujące optykę Fresnelowską

Niektóre urządzenia z powodzeniem mogą pracować na skoncentrowanym promieniowaniu słonecznym, mimo że obecnie do ich zasilania wykorzystywana jest energia elektryczna. Zastosowanie soczewek Fresnela przyczynia się do łatwiejszej budowy takich układów i może pomóc w ich rozpowszechnieniu. Osobną kwestią jest w takich wypadkach efektywność i oszczędność energii.

Lodówka zasilana energią słoneczną

Można spotkać się z poglądem, że przyszłością chłodnictwa może być technologia oparta na zjawisku termoakustycznym polegającym na „pompowaniu” ciepła pod wpływem drgań akustycznych. Drgania te wytwarzane są z kolei przez odpowiedni generator wykorzystujący różnicę temperatury. Okazuje się, że dobrą metodą wytwarzania wymaganej różnicy temperatury jest użycie skoncentrowanej wiązki promieniowania słonecznego. Schemat modelowego rozwiązania takiej termoakustycznej lodówki przedstawiono na rys. 5.

Dzięki zastosowaniu soczewki Fresnela możliwe jest skupianie wiązki światła i kierowanie jej na gorącą końcówkę stosu głównego napędu (generatora drgań akustycznych), nagrzewaną w ten sposób do 475ºC. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować gorący wymiennik ciepła, stanowiący kłopotliwy element głównego napędu.

Laser zasilany słonecznie

Ze względu na unikalne i wyjątkowe parametry wiązki światła wytwarzanej przez lasery ich znaczenie jest w ostatnich latach bardzo duże – odnosi się to także do procesów wymagających dużej energii wiązki. Oczywiście do wytworzenia takiej wiązki trzeba zużyć wiele energii elektrycznej (sprawność lasera wynosi przeciętnie 10–20%), istnieje jednak możliwość wykorzystania do tego celu bezpośrednio promieniowania słonecznego. W rozwiązaniach prototypowych zastosowano soczewkę Fresnela skupiającą naturalne światło słoneczne.

Na rys. 6 przedstawiono schematycznie działanie lasera „pompowanego” słonecznie i klasycznego. Wykorzystanie jako ośrodka czynnego neodymu z domieszką chromu oraz granatu itrowo-glinowego (NdCrYAG) umożliwiło osiągnięcie mocy wiązki na poziomie ok. dwudziestu kilku watów przy zasilaniu soczewką Fresnela o powierzchni 1,3 m2.

Wykazano, że taki słoneczny system laserowy mógłby zostać użyty jako element elektrowni pracującej w tzw. magnezowym cyklu energetycznym (Magnesium Injection Cycle), w którym wytwarzanie wodoru odbywa się przy wykorzystaniu reakcji proszku magnezu i wody w temperaturze pokojowej. W procesie chemicznym powstają pary tlenku magnezu o wysokiej energii oraz wodór, spalany w celu zwiększenia całkowitej sprawności generacji.

Rola lasera słonecznego polega tu na dostarczaniu energii (przekonwertowanej z energii promieniowania słonecznego) do procesu wydzielania magnezu z tlenku w celu jego ponownego wykorzystania jako paliwa. Inną aplikacją takich laserów jest koncepcja tzw. satelity energetycznego – przesyłającego na ziemię energię w postaci wiązki lasera „pompowanego” słonecznie.

Obróbka materiałowa

Bardzo interesujące jest zastosowanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do modyfikacji powierzchni materiałów metalicznych. Już kilka sekund wystarcza, by osiągnąć temperaturę rzędu 1500–2000 K, a po kilku minutach możliwe jest rozpoczęcie obróbki materiału. Rozwój technologii solarnych pod kątem takich zastosowań może z pewnością doprowadzić do powstania grupy narzędzi konkurencyjnych dla stosowanych obecnie.

Z tematyką obróbki powierzchni metali bezpośrednio wiąże się nanoszenie na nie powierzchni ochronnych. W tym przypadku możliwe jest wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania do inicjowania samoczynnie rozprzestrzeniającej się wysokotemperaturowej syntezy w mieszaninie proszków niklu i glinu. Wytwarzany w ten sposób NiAl może być z powodzeniem nanoszony na stal węglową.

Podsumowanie

Każda nowa technologia pozyskiwania energii promieniowania słonecznego sprawia, że promieniowanie to staje się bardziej dostępne i zwiększa możliwości układów nim zasilanych. Z termodynamicznego punktu widzenia skoncentrowane promieniowanie ma bardzo dużo zalet.

Być może w przyszłości okaże się, że bardziej opłacalne będzie budowanie systemów koncentrujących promieniowanie i efektywnie je przekształcających w inne formy energii niż układów niskotemperaturowych. Systemy niekoncentrujące promieniowania (ogniwa PV, kolektory) mogą oczywiście w pewnym stopniu pracować na promieniowaniu rozproszonym, ale przyszłość wykorzystania promieniowania słonecznego może należeć do systemów koncentrujących.

Literatura

  1. Xie W.T., Dai Y.J., Wang R.Z., Sumathy K., Concentrated solar energy Applications Using Fresnel lenses: A review, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” No. 15/2011.

  2. http://pvlab.ioffe.ru/pdf/Paper-17.pdf.

  3. http://www.eere.energy.gov/basics/renewable_energy/linear_concentrator.html.

  4. http://www.novatecsolar.com/8-1-Projects.html.

  5. http://www.areva.com/EN/operations-3641/compact-linear-fresnel-reflector-technology.html.

  6. Adeff J.A., Hofler T.J., Design and construction of a solar powered, thermoacoustically driven, thermoacoustic refrigerator, „Journal of the Acoustical Society of America” Vol. 107, Issue 6, 2000.

  7. Szubel M., Sornek K., Filipowicz M., Soczewki Fresnela – nowoczesne elementy optyczne, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2012.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy  PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, mgr inż. Mateusz Szubel, mgr inż. Krzysztof Sornek Soczewki Fresnela – nowoczesne elementy optyczne

Soczewki Fresnela – nowoczesne elementy optyczne Soczewki Fresnela – nowoczesne elementy optyczne

W artykule opisano dynamicznie się rozwijającą i rokującą duże nadzieje na przyszłość technologię nowoczesnych elementów optycznych – soczewek Fresnela, wykorzystywaną w słonecznych systemach energetycznych.

W artykule opisano dynamicznie się rozwijającą i rokującą duże nadzieje na przyszłość technologię nowoczesnych elementów optycznych – soczewek Fresnela, wykorzystywaną w słonecznych systemach energetycznych.

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Jerzy Kosieradzki Współpraca instalacji solarnej z pompą ciepła

Współpraca instalacji solarnej z pompą ciepła Współpraca instalacji solarnej z pompą ciepła

Zarówno kolektory słoneczne, jak i pompy należą do czystych źródeł ciepła, czyli nieprodukujących gazów cieplarnianych, a przez to szczególnie polecanych. W artykule opisano instalację, w której połączono...

Zarówno kolektory słoneczne, jak i pompy należą do czystych źródeł ciepła, czyli nieprodukujących gazów cieplarnianych, a przez to szczególnie polecanych. W artykule opisano instalację, w której połączono ze sobą te urządzenia.

prof. nzw. dr hab. inż. Zbysław Pluta, dr inż. Ryszard Wnuk Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej...

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w opracowaniu koncepcji i konstrukcji „małych” i „dużych” instalacji, a także będące ich konsekwencją różnice w sposobach sterowania, zabezpieczeń i eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.