RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

Bezpieczeństwo pracy cd.

Montaż elementów systemu solarnego

Montaż elementów systemu solarnego

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka się lokalizacji zastępczej.

Pozostałe komponenty zestawu solarnego montuje się w kotłowni lub pomieszczeniu do tego celu przewidzianym.

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Miejsce montażu

Dach budynku

W naszej szerokości geograficznej kształt dachu może być uwarunkowany między innymi klimatem (dach cztero- i dwuspadowy) lub względami estetycznymi (dach kopulasty, mansardowy). Kąt nachylenia dachu również zależy od lokalnych uwarunkowań i projektu architektonicznego.

Konstrukcja dachu w budynkach o średniej wielkości jest zazwyczaj wykonana z belek drewnianych, przy większych odległościach pomiędzy ścianami zewnętrznymi stosuje się konstrukcje stalowe, żelbetowe lub z drewna klejonego.

Konstrukcja nośna dachu musi przenieść obciążenia związane z naporem wiatru oraz naciskiem śniegu, a także unieść pokrycie dachu. Są to te elementy, które przenoszą ciężar dachu na ściany budynku. W budynkach tradycyjnych konstrukcję nośną dachu stanowi więźba dachowa, której funkcję w budynkach większych pełnią wiązary stalowe (kratownice) lub elementy żelbetowe.

Współcześnie stosuje się też więźby drewniane z elementów prefabrykowanych. Montaż instalacji solarnej wiąże się z koniecznością wykorzystania dachu jako konstrukcji nośnej.

 

Montaż instalacji solarnej zasadniczo nie powinien naruszyć konstrukcji dachu. Kolektory słoneczne stanowią co prawda dodatkowe obciążenie dla dachu, ale jedynie w przypadkach szczególnych wymagane jest zastosowanie uzupełniających wzmocnień dachu. Producenci kolektorów słonecznych i przeznaczonych do nich konstrukcji mocujących starają się, by elementy te były konstrukcjami lekkimi.

W przypadku montażu kolektorów słonecznych na typowym dachu budynku konstrukcja mocująca nie ma dużego znaczenia. Instalator musi natomiast uwzględnić następujące czynniki:

 • transport na dach,
 • usytuowanie na dachu,
 • rodzaj i struktura pokrycia dachu
 • rodzaj i struktura warstwy izolacyjnej,
 • mocowanie kolektora.

Zadaniem pokrycia dachu jest ochrona przez wpływami atmosferycznymi. Na potrzeby montażu kolektorów słonecznych, czy to na połaci, czy w jej wnętrzu, wyjmowane są pojedyncze dachówki albo całe ich pola.

Wielu producentów dostarcza dachówki wentylacyjne pozwalające na wprowadzenie przewodów instalacji solarnej pod połać dachu. Zdarza się jednak, że instalator musi naruszyć istniejącą warstwę ochronną służącą do odprowadzenia deszczówki, wody kondensującej lub wody ze śniegu. W tym przypadku przejmuje odpowiedzialność za doprowadzenie połaci do stanu szczelności.

Napór wiatru, obciążenia

Wielkość obciążeń związanych z naporem wiatru lub śniegu wzrasta wraz z powierzchnią lub wysokością budynku. Standardowe kolektory słoneczne konstruowane są najczęściej z myślą o zastosowaniu w budynkach o wysokości do 20 m, odpowiednio wymiarowuje się wówczas ich konstrukcje mocujące, budowę oraz szybę solarną.

W przypadku montażu w górach albo w budynkach wielorodzinnych powyżej 20 m wysokości należy zastosować wzmocnione konstrukcje mocujące. Jednocześnie w przypadku montażu na dachach płaskich niezbędne jest zastosowanie większych płyt fundamentowych.

Należy bezwzględnie pamiętać o następujących zagadnieniach:

 • prace muszą być prowadzone przez wykwalifikowany personel,
 • w przypadku starych dachów i dachów płaskich należy zbadać ich stan oraz statykę,
 • przy wykonywaniu prac należy przestrzegać wszelkich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy,
 • do transportu kolektorów słonecznych na dach stosować należy odpowiednio przystosowane środki, jak drabiny, podnośniki montażowe (zwyżki) albo platformy robocze,
 • w przypadkach szczególnych niezbędne jest zastosowanie rusztowania albo dźwigu,
 • należy pamiętać o ochronie odgromowej i uziemieniu.

Przygotowanie miejsca pracy

Prawidłowe rozpoznanie warunków w miejscu montażu kolektorów słonecznych to element właściwego przygotowania miejsca pracy. Dla uniknięcia zbędnych opóźnień prac należy w pierwszej kolejności uwzględnić następujące kwestie:

 • czy kolektory nie będą zacieniane przez drzewa, sąsiednie budynki lub ich części, z uwzględnieniem pór roku oraz upływu czasu,
 • czy nie będzie zacieniane miejsce, w którym umieszczony został czujnik temperatury,
 • czy w razie konieczności konserwacji kolektory będą łatwo dostępne; należy zostawić wolny dostęp do komina,
 • czy nad kolektorami nie znajdują się anteny – grozi to zanieczyszczeniem przez ptaki,
 • czy odległość do zasobnika solarnego wynosi poniżej 20 m,
 • czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń (zwyżka, dźwig),
 • czy wymagane jest zastosowanie dodatkowych rusztowań zabezpieczających,
 • w jaki sposób i kto zintegruje kolektory z dachem (dekarz),
 • czy dachówki umieszczone są na zaprawie,
 • czy możliwe jest chodzenie po dachu (kruche dachówki),
 • w przypadku dachu płaskiego sprawdzić należy, czy pokrycie dachu jest stabilne (miękki dach),
 • czy można zapewnić minimalny wymagany przepisami odstęp od zamocowanych trwale elementów,
 • jak optymalnie wykonać montaż przewodów rurowych z dobrą izolacją oraz przejściem przez dach,
 • czy istnieje przewód kominowy pod przewód pionowy,
 • czy przewód kominowy należy przedzielić,
 • czy konieczne są uzgodnienia z kominiarzem,
 • w jaki sposób umieszczony zostanie zasobnik solarny w miejscu do tego celu przewidzianym,
 • w jaki sposób zrealizowane zostanie dogrzewanie zasobnika (integracja z istniejącą siecią),
 • w jaki sposób i kto wykona podłączenia elektryczne (podłączenie do sieci, odgromienie/uziemienie, regulator),
 • czy w pomieszczeniu, w którym znajdować się ma zasobnik, istnieje przyłącze ściekowe,
 • czy w przypadku budynków nowych albo przebudowy przewidziano zabudowę przewodu pionowego z kablem czujnika temperatury.

W skład potrzebnego do montażu kolektorów zestawu narzędzi wchodzą:

 • pas monterski z narzędziami,
 • wkrętarka akumulatorowa, ewentualnie elektryczna z przedłużaczem,
 • szlifierka kątowa dla podcięcia dachówki,
 • drabina z wyposażeniem,
 • urządzenia zabezpieczające,
 • przyssawki gumowe w przypadku konieczności montażu szyb,
 • wiertarka do drewna,
 • piła do metalu w przypadku pokryć lub okuć metalowych,
 • ewentualnie rusztowanie, wyciąg lub dźwig.

Natomiast wśród materiałów znaleźć się powinny:

 • masa bitumiczna do wykonania uszczelnień przejść dachowych,
 • materiały izolacyjne odporne na działanie czynników atmosferycznych,
 • szeroka taśma ołowiana do wykonania uszczelnień pomiędzy ramą kolektora a dachówkami w przypadku montażu kolektorów w połaci dachu,
 • uchwyty lub opaski specjalne do dachówek w przypadku montażu kolektorów w połaci dachu.

Bezpieczeństwo pracy

Montaż instalacji solarnej wymaga od instalatora znajomości przepisów dotyczących wykonywania na dachu prac o zróżnicowanym charakterze. Należy uwzględnić ryzyko związane z pracą na wysokości oraz niebezpieczeństwo implozji rur próżniowych.

Narzędzia bezpieczeństwa

W trakcie prac na dachach pochyłych niezbędne jest zastosowanie narzędzi wymaganych stosownymi przepisami bezpieczeństwa. Należą do nich szelki bezpieczeństwa oraz linki zabezpieczające z końcówkami zatrzaskowymi, często oferowane są one w postaci zestawów do pracy na wysokości.

Linka zabezpieczająca musi być mocowana w sposób pewny za pomocą zamykanego uchwytu mocującego do muru lub konstrukcji wspartej na krokwiach. Pętle linek zabezpieczających powinny mieć konstrukcję chroniącą przed ich przetarciem, najczęściej wyposażone są we wkładki metalowe.

Zdarza się, że kolektory słoneczne trzeba transportować pod liniami elektrycznymi lub montować w pobliżu linii elektrycznych. W takich przypadkach należy przed rozpoczęciem prac na dachu odpowiednio zabezpieczyć przewody linii elektrycznej za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu materiałów izolacyjnych.

Również w przypadku pracy na dachach płaskich niezbędne jest zastosowanie narzędzi bezpieczeństwa, na przykład gdy w trakcie transportu instalator znajdzie się w pobliżu krawędzi dachu.

Ścianki ochronne

Ścianki ochronne zabezpieczają przechodniów przed spadającymi z dachu materiałami, stanowią również dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem. Linki zabezpieczające ścianki ochronne mocowane są do krokwi, podobnie jak w przypadku osobistych narzędzi bezpieczeństwa. Wymiary takich ścianek ochronnych muszą być tak dobrane, aby chroniły one w obie strony obszar o 2 m szerszy od tego, na którym montowane są kolektory słoneczne.

Drabiny monterskie (przystawne)

Dobierając drabinę, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jej stabilność. W wypadku pracy na podłożu gładkim należy zabezpieczyć drabinę przed poślizgiem (przesunięciem), na przykład za pomocą stopek antypoślizgowych, a przy pracy w innych warunkach może być konieczne zastosowanie specjalnych grotów chroniących drabinę przed przemieszczeniem w grząskim gruncie (często wystarczą wymienne ostrogi).

Drabiny przystawne pracują bezpiecznie, o ile ustawione są pod właściwym kątem, wynoszącym 65–75°, i nie wystają więcej niż 1 m ponad krawędź dachu. Prawidłowość ustawienia drabiny można łatwo sprawdzić: gdy staniemy przy stopie drabiny, ustawimy ramię poziomo, a łokieć będzie dotykał szczebla lub podłużnicy, nachylenie drabiny powinno wynosić, jak wspomniano, 65–75°.

W przypadku drabin wysuwanych należy przed ich zastosowaniem sprawdzić funkcjonalność oraz prawidłowe ułożenie haków ustalających.

Stół dekarski

Podczas montażu kolektorów słonecznych w istniejącej połaci dachowej niezbędny jest demontaż dachówek na znacznej powierzchni. W tym przypadku wykorzystywany będzie tzw. stół dekarski. Jest on wyposażony w elastyczne podpory przylegające do istniejącej połaci dachu i podwieszane na hakach. Umożliwia dostosowanie się do kąta nachylenia powierzchni dachu i bezpieczne ułożenie materiałów.

Prace z rurami próżniowymi

W przypadku kolektorów z rurami próżniowymi istnieje niebezpieczeństwo implozji pojedynczych rur. Pęknięcie rury może być wynikiem błędów produkcyjnych, uszkodzeń podczas transportu albo obciążeń w trakcie montażu. Implozja jest efektem gwałtownego przedostania się powietrza do próżni, wyrównania się ciśnień i rozerwania szkła.

Dla ochrony przed możliwością powstania urazów w wyniku kontaktu z przelatującymi kawałkami szkła niezbędne jest zastosowanie rękawic skórzanych oraz okularów ochronnych szczelnie zakrywających oczy przez osoby mające w trakcie montażu styczność z rurami próżniowymi.

Montaż kolektorów słonecznych

Montaż w połaci dachu

Montaż kolektorów słonecznych w połaci dachu (rys. 1) wykonywany jest wyłącznie w przypadku kolektorów płaskich, urządzenia takie przejmują bowiem zadanie uszczelnienia połaci dachowej. Dla zapewnienia gwarancji należy zadbać o udział uprawnionego dekarza w prowadzonych pracach instalatorskich.

Montaż w połaci dachowej zalecany jest w budynkach nowych oraz w przypadku prac renowacyjnych. Przy takim sposobie montażu zachodzi dodatkowa redukcja strat ciepła, bo tylna część kolektora znajduje się pod połacią dachową i nie zachodzi jego podwiewanie, jak to ma miejsce w przypadku kolektorów montowanych na połaci dachu.

Równocześnie dzięki efektywnej izolacji cieplnej za absorberem nie dochodzi do grzania pomieszczeń znajdujących się pod kolektorami. Powierzchnia dachu odkryta na czas instalowania kolektorów słonecznych powinna być zabezpieczona plandeką lub folią.

Dla uniknięcia straty czasu niezbędna jest wcześniejsza dogłębna analiza instrukcji montażu danych kolektorów. Pozwala to na sprawdzenie, czy montaż kolektorów w wybranym miejscu istniejącej połaci dachu jest w ogóle możliwy, a jeśli nie, czy przed montażem kolektorów nie trzeba np. wzmocnić konstrukcji nośnej dachu.

Po zdjęciu dachówek w wybranym miejscu dokonuje się mocowania kolektorów albo wymaganych ram do łat lub krokwi. Połać dachową uszczelnia się za pomocą specjalnych kołnierzy, podobnych do uszczelnień okien dachowych, które stanowią element składowy zestawu solarnego. Dachówki wokół kolektorów powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przemieszczeniem.

Montaż w połaci dachowej możliwy jest praktycznie wyłącznie przy nachyleniu połaci dachowej przekraczającym 30°, gdyż na rynku nie ma odpowiednich systemów uszczelniających.

Kolektor słoneczny schemat

Rys. 1. Kolektor słoneczny w połaci dachu

Montaż na połaci dachu

W przypadku montażu na połaci dachu (rys. 2) kolektory słoneczne (zarówno płaskie, jak i próżniowe) mocowane są najczęściej w odległości od 5 do 15 cm nad połacią dachu, za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu konstrukcji mocujących wykonanych ze stali ocynkowanej, aluminium lub ze stali nierdzewnej. W punktach mocowania tych konstrukcji wyjmowana jest jedna lub dwie dachówki w celu odsłonięcia krokwi.

Do odsłoniętych krokwi mocowane są haki montażowe o kształcie dostosowanym przez producenta kolektorów do rodzaju pokrycia powierzchni dachowej. Po zamocowaniu haków dachówki są ponownie wkładane. Do wystających ponad powierzchnię dachu końcówek haków mocuje się szyny, na których osadzane są kolektory słoneczne.

Pojawiły się również na rynku specjalnie ukształtowane dachówki z tworzywa sztucznego, do których bezpośrednio mocowane są szyny konstrukcji mocującej kolektory słoneczne. W tym przypadku wymagana jest wymiana jedynie pojedynczych dachówek, bez potrzeby wykonywania prac w konstrukcji dachowej.

Najprostszymi sposobami mocowania są te, w których kolektory słoneczne są zawieszane bez potrzeby wykonywania dodatkowych śrubunków.

Szczególnie odpowiedzialnym zadaniem w trakcie montażu instalacji solarnej jest transport kolektorów na dach. Z uwagi na wielkość tych urządzeń (kolektory wielkogabarytowe mogą mieć powierzchnię rzędu 10 m2) mogą one osiągać dużą wagę i stanowić duży problem transportowy.

Decyduje zwykle miejsce montażu na dachu – jeżeli do transportu zastosować można drabiny jako powierzchnie nachylone, liny i siła mięśni są wówczas środkiem wystarczającym. W innych przypadkach konieczne jest zastosowanie wyciągu dekarskiego, podnośnika montażowego (zwyżki), wciągarki lub dźwigu.

Montaż na dachu lub podłożu płaskim

Ten przypadek montażu zachodzi, gdy: usytuowanie dachu jest niekorzystne, montaż na dachu jest zbyt pracochłonny, dach jest płaski albo jako miejsce posadowienia może lub musi zostać wykorzystany ogródek czy dach garażu.

Posadowienie następuje za pośrednictwem dostarczanych seryjnie stelaży, najczęściej o nachyleniu 45°. Wymagany jest stabilny fundament oraz dobre zakotwienie. W wypadku kolektorów płaskich zastosowanie znajdują płyty chodnikowe albo krawężnikowe.

Według odpowiednich norm minimalne obciążenie w przypadku budynków do wysokości 8 m powinno wynosić 75 kg/m2 powierzchni kolektorów, a dla budynków do 20 m wysokości 127 kg/m2. Niezbędne jest więc sprawdzenie statyczności dachu przed montażem kolektorów.

Odległość kolektorów od krawędzi dachu powinna wynosić minimum 2 m. Pod obciążnikami należy ułożyć budowlaną matę ochronną, możliwe jest napinanie stelaży za pomocą linek stalowych w celu zabezpieczenia przed przesunięciem.

W przypadku montażu na dachach płaskich należy zapewnić efektywne izolacje orurowania, podobne jak przy dachach nachylonych. Przejścia przez połać dachową powinny być wykonywane za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu elementów – najkorzystniejszym rozwiązaniem jest poprowadzenie przewodów rurociągów w istniejących szybach lub niewykorzystywanych przewodach kominowych.

W przypadku montażu kolektorów płaskich na wysokich budynkach wymagane jest często zastosowanie specjalnych stelaży pod konstrukcje mocujące kolektory, co jest wynikiem wzrostu naporu wiatru wraz z wysokością.

Alternatywnym rozwiązaniem bywa zastosowanie ułożonych poziomo próżniowych kolektorów słonecznych z bezpośrednim przepływem, gdyż możliwe jest w nich korzystne usytuowanie absorberów w stosunku do pozycji słońca. Duże obciążenia oraz długotrwałe przykrycie rur próżniowych śniegiem stanowią argument na niekorzyść takiego rozwiązania.

Montaż pozostałych komponentów

Zasobnik i obieg solarny

Przy montażu zasobnika należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • wymiary otworów drzwiowych, klatek schodowych oraz pomieszczeń piwnicznych,
 • dobry dostęp do przyłączy przewodów zimnej i ciepłej wody oraz przewodów obiegu solarnego,
 • jeśli zasobnik nie jest jeszcze wyposażony w wymienniki ciepła, należy pamiętać o prawidłowym położeniu wymiennika ciepła oraz jego przyłączy (zasilanie u góry, powrót u dołu),
 • wszelkie króćce, które nie będą wykorzystywane, muszą być zaślepione i zaizolowane.

Przyłącze zimnej i ciepłej wody zasobnika solarnego do sieci wodnej budynku jest identyczne jak w typowym zasobniku c.w.u. Armatura bezpieczeństwa układu zimnej wody, której zastosowanie jest w tym przypadku wymagane, składa się z redukcji ciśnienia (gdy wynosi ono powyżej 5 barów), zaworu odcinającego i zwrotnego oraz zaworu bezpieczeństwa, którego odcięcie na odcinku do zasobnika powinno być niemożliwe.

 

Kolektor słoneczny schemat

Rys. 2. Kolektor słoneczny na połaci dachu

Opróżnienie zasobnika następuje za pośrednictwem zaworu spustowego. Termostatyczny zawór trójdrogowy umieszczony na przewodzie wody ciepłej, do którego doprowadzona zostaje woda zimna, umożliwia nastawienie/ograniczenie temperatury do wymaganej w punktach odbioru ciepłej wody.

Przewody łączące zasobnik z kolektorami słonecznymi powinny być jak najkrótsze i bardzo dobrze zaizolowane. Pompa obiegowa, zawór zwrotny, naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa należy instalować na gałęzi powrotu.

Producenci oferują najczęściej kompletne grupy solarne wyposażone we wszystkie niezbędne podzespoły. Zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe powinny być bezwzględnie instalowane w sposób uniemożliwiający ich odcięcie od pola kolektorów słonecznych.

Czujniki, regulator i przyłącze sieciowe

Prace elektryczne związane z montażem zestawu solarnego dotyczą podłączenia czujników, zabudowy i podłączenia sterowania, montażu pomp obiegowych (obwodu solarnego i obwodu grzewczego), zabezpieczenia odgromowego oraz uziemienia instalacji solarnej.

Prace te powinny być zasadniczo przeprowadzane przez osobę uprawnioną do wykonywania prac elektroinstalacyjnych. Firma montująca instalacje solarne powinna więc zatrudniać odpowiedni personel.

Urządzenia instalacji solarnej wyposażone są zwykle w elementy umożliwiające właściwe usytuowanie czujników, mogą to być na przykład tuleje zanurzeniowe lub specjalne. Instalator dokonuje wówczas jedynie podłączenia czujników i prowadzi kable. Należy przy tym uważać, aby kable nie były prowadzone do regulatora w pobliżu gorących rur (niebezpieczeństwo przegrzania). Obwód regulatora powinien być wyposażony w zabezpieczenia przepięciowe, w tym na wypadek wyładowań atmosferycznych.

W przypadku konieczności przedłużenia przewodów czujników temperatury należy pamiętać o zastosowaniu przewodów o przekrojach zalecanych przez producenta regulatora solarnego. Nie powinny być one prowadzone w pobliżu przewodów sieci 220/380 V, gdyż powstające pole elektryczne może zakłócać wyniki pomiarów. Na zaciskach regulatora naniesione są oznaczenia przyłączy zasilania, pompy oraz czujników. Zaleca się, by regulator miał oddzielny obwód prądowy.

Standardowy regulator solarny wykonany jest w formie regulatora różnicowego, włączającego i wyłączającego pompę solarną przy zadanych parametrach różnicy temperatur załączania i wyłączania, zapewniającego sporadyczną regulację prędkości obrotowej pompy.

Regulator ma szereg wskaźników i lampek kontrolnych, takich jak kontrolka załączenia pompy, sygnalizacja osiągnięcia temperatur maksymalnych, wskaźniki cyfrowe temperatur na kolektorach i w zasobniku itd. Regulator taki ma również wiele funkcji dodatkowych:

 • ochrony zasobnika solarnego,
 • ochrony kolektorów słonecznych,
 • załączenia ręcznego pompy solarnej, „urlopu” czy odtajania kolektorów słonecznych (w wypadku kolektorów płaskich).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Jerzy Chodura Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej...

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej zakupem dokonania właściwego wyboru. W sytuacji, gdy jedynym kryterium jest „najkorzystniejsza” cena, charakterystyka techniczna kolektora słonecznego odgrywa drugorzędną rolę.

Jerzy Chodura Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10 Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności...

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

Jerzy Chodura Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9 Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Jerzy Chodura Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8 Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę...

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę i przewymiarować instalację, uzyskując tym samym odwrotny od oczekiwanego efekt.

Jerzy Chodura Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6. Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację...

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.