RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej czy np. członek komisji przetargowej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Musi mieć świadomość, że jeżeli wybierze tani kolektor, to przy zakupie „zaoszczędzi”, ale po upływie określonego czasu może stracić. Droższy, ale wydajniejszy kolektor słoneczny będzie dostarczał rokrocznie więcej energii użytecznej, a co za tym idzie, koszty inwestycyjne mogą się zwrócić nawet w krótkim czasie.

Użytkownik musi również wiedzieć, z czego wynika różnica w cenie kolektorów.

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Wymiary kolektora słonecznego, powierzchnie odniesienia

Każdy producent podaje w dokumentacji technicznej wymiary i odpowiadające im powierzchnie danego kolektora słonecznego. W nomenklaturze znane są pojęcia powierzchni absorbera (czynnej), apertury oraz powierzchni brutto. O ile ustalenie wielkości tych powierzchni w kolektorze płaskim teoretycznie wydaje się proste (rys. 1), o tyle w kolektorach próżniowych bywa z tym różnie (rys. 2).

Powierzchnie płaskiego kolektora

Rys. 1. Powierzchnie płaskiego kolektora słonecznego

Powierzchnie próżniowego kolektora

Rys. 2. Powierzchnie próżniowego kolektora słonecznego

Może się zdarzyć, że dwa identyczne kolektory słoneczne będą w dokumentacjach mieć różne powierzchnie brutto. Jeden producent będzie podawał powierzchnię brutto wynikającą z wymiarów obudowy kolektora (co jest zgodne z normą [1], która określa powierzchnię brutto jako powierzchnię maksymalną kolektora z wyłączeniem króćców lub elementów montażowych), drugi uzna, że króćce wystające poza obudowę zwiększają powierzchnię brutto.

Może to odgrywać rolę, jeżeli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia danego przetargu znajdzie się zapis, że kolektor słoneczny powinien mieć powierzchnię brutto przekraczającą określoną wartość. W przypadku kolektora pionowego o wymiarach 2×1 m (pow. brutto 2 m2) króćce wystające np. o 30 mm poza obrys spowodują zwiększenie powierzchni brutto do 2,12 m2.

Powierzchnia apertury określana jest w normie [1] jako rzut niezacienionej powierzchni, przez którą promieniowanie słoneczne wchodzi do kolektora. Oznacza to, że w przypadku płaskiego kolektora słonecznego nie należy tej powierzchni kojarzyć z powierzchnią szyby, która przykryta jest zwykle na obwodzie listwą ozdobną, niekiedy dodatkowo uszczelką, co zmniejsza powierzchnię wejścia promieniowania.

W przypadku próżniowych kolektorów słonecznych bez lustra powierzchnia apertury określana jest iloczynem wewnętrznej średnicy rury szklanej, długości niezacienionej cylindrycznej rury oraz liczby rur w kolektorze. Jeżeli kolektor próżniowy ma lustro, powierzchnia apertury jest obliczana jako iloczyn wymiarów zewnętrznych (długości i szerokości) lustra. Zwykle nikogo nie interesuje, czy lustro jest płaskie czy profilowane.

Powierzchnia absorbera według normy ISO 9806-1 jest maksymalną wartością powierzchni rzutu absorbera.

Sprawność kolektora słonecznego jest stosunkiem jego mocy użytecznej do mocy promieniowania słonecznego do niego docierającego. Moc użyteczna jest iloczynem przepływu masowego m, ciepła właściwego cieczy roboczej cp oraz różnicy temperatury tej cieczy na wylocie i wlocie z kolektora (Twy – Twe) [2], natomiast moc promieniowania słonecznego jest iloczynem natężenia promieniowania słonecznego Es oraz powierzchni odniesienia A:

gdzie:

m – przepływ masowy, kg/s;

cp – ciepło właściwe, kJ/kgK;

Twy – temperatura na wylocie, K;

Twe – temperatura na wlocie, K;

A – powierzchnia odniesienia, m2;

Es – natężenie promieniowania, kW/m2.

Z powyższego wzoru wynika jednoznacznie, że duża powierzchnia odniesienia prowadzi do niższych wartości sprawności.

Sprawność kolektora słonecznego spada w wyniku wzrostu strat ciepła wraz ze wzrostem temperatury cieczy roboczej, uwidacznia się to w krzywej sprawności kolektora słonecznego [2]:

W przypadku stałej różnicy temperatur pomiędzy temperaturą cieczy a temperaturą otoczenia straty ciepła pozostają stałe, niezależnie od wielkości przyjętej powierzchni odniesienia. Przyjęcie dużej powierzchni odniesienia prowadzi do uzyskania niskich wartości współczynników k1 i k2, z kolei przyjęcie małej powierzchni odniesienia wiąże się z uzyskaniem wysokich wartości tych współczynników.

Uwidocznione to zostało w tabeli 1, gdzie przedstawiono dane dla trzech wybranych kolektorów słonecznych, które przebadano w Instytucie Rapperswil w Szwajcarii (płaskiego – test/certyfikat: scf1588de/011-7s2166f, próżniowego rurowego z płaskim absorberem – scf1546de/011-7s2013R oraz próżniowego rurowego z absorberem cylindrycznym, wyposażonego w lustro CPC – scf927de/011-7s411R) [3, 4].

W tabeli zauważyć można charakterystyczną cechę kolektorów wyposażonych w lustro CPC – mianowicie ich powierzchnia absorbera jest większa od powierzchni apertury, może być nawet w przypadku niewłaściwej interpretacji zakrzywionej powierzchni lustra większa od powierzchni brutto.

 

Wybrane dane kolektorów

Tabela 1. Wybrane dane badanych kolektorów słonecznych

Również w przypadku kolektorów płaskich może się zdarzyć, gdy blacha absorbera wewnątrz korpusu kolektora ma wymiary większe od wymiarów okna wpadania promieniowania słonecznego, że powierzchnia absorbera będzie większa od powierzchni apertury. Instytuty badawcze w różny sposób interpretują to zjawisko.

W celu porównania krzywych sprawności analizowanych kolektorów sporządzono rys. 3–5. Dotyczą one natężenia promieniowania słonecznego 1000 W/m2, które jest w przybliżeniu wartością stosowaną w trakcie badań kolektorów słonecznych.

Porównanie krzywych sprawności

Rys. 3. Porównanie krzywych sprawności odniesionych do powierzchni

Porównanie krzywych sprawności

Rys. 4. Porównanie krzywych sprawności odniesionych do powierzchni absorbera

Porównanie krzywych sprawności

Rys. 5. Porównanie krzywych sprawności odniesionych do powierzchni brutto

Analizując wykresy, zauważyć można, że niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, który kolektor słoneczny ma najkorzystniejszą krzywą sprawności, chyba że ograniczymy się do porównania ich pod kątem powierzchni absorbera. Okaże się wówczas, że wybrany kolektor próżniowy rurowy z płaskim absorberem ma najkorzystniejszą krzywą sprawności w całym zakresie różnicy temperatury pomiędzy temperaturą cieczy a temperaturą otoczenia.

Krzywe sprawności przy średniej wartości natężenia promieniowania słonecznego 400 W/m2 porównano na rys. 6–8.

W zależności od rodzaju powierzchni odniesienia sformułować można indywidualnie wniosek o lepszej krzywej sprawności wybranego przez oferenta kolektora słonecznego. Widać również, że najlepszą powierzchnią odniesienia dla kolektora płaskiego jest powierzchnia brutto.

Podsumowując, stwierdzić można, że kierowanie się wyłącznie krzywą sprawności może prowadzić do błędnego wyboru kolektora słonecznego, chyba że niezależnie od rodzaju powierzchni odniesienia jeden z kolektorów będzie miał najlepszą krzywą sprawności.

Porównanie krzywych sprawności

Rys. 6. Porównanie krzywych sprawności odniesionych do powierzchni absorbera

Porównanie krzywych sprawności

Rys. 7. Porównanie krzywych sprawności odniesionych do powierzchni apertury

Porównanie krzywych sprawności

Rys. 8. Porównanie krzywych sprawności odniesionych do powierzchni brutto

Uzyski energetyczne kolektorów słonecznych

Certyfikat jakości kolektora słonecznego Solar Keymark umożliwia porównanie kolektorów słonecznych pod względem uzysków cieplnych. W tabeli 2 przedstawiono prognozowane uzyski energetyczne w kWh analizowanych powyżej kolektorów słonecznych dla lokalizacji w niemieckim Würzburgu, dla trzech wybranych wartości różnicy temperatury między temperaturą absorbera i otoczenia.

Z uwagi na różną wielkość analizowanych kolektorów powyższe uzyski nie mogą zostać bezpośrednio porównane. Porównanie uzysków jednostkowych w kWh/m2 (przypadających na jednostkę powierzchni kolektora) może dać nieco wyraźniejszy obraz. W tym celu sporządzono tabelę 3 oraz rys. 9a–c – odpowiednio dla powierzchni brutto, apertury oraz absorbera.

Prognoza uzysków energetycznych

Tabela 2. Prognoza uzysków energetycznych kolektorów, kWh

Prognoza uzysków energetycznych

Tabela 3. Prognoza uzysków energetycznych, kWh/m2

Porównanie uzysku kolektorów

Rys. 9. Porównanie uzysku kolektorów (kWh) w odniesieniu do: powierzchni brutto (a), apertury (b) oraz absorbera (c) dla wybranych wartości różnicy temperatur

Również to porównanie nie pozwala uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z analizowanych kolektorów słonecznych uzyskuje największą wydajność. W zależności od poziomu wymaganych temperatur, a co za tym idzie sposobu wykorzystania kolektorów słonecznych (podgrzew wody basenowej, ciepła woda użytkowa, wspomaganie ogrzewania lub wysokotemperaturowe instalacje przemysłowe), należy wybierać odpowiedni kolektor.

Jeżeli na przykład ograniczeni jesteśmy wielkością dostępnej powierzchni pod kolektory, to wypada przy doborze kierować się powierzchnią brutto. Wówczas okaże się, że do instalacji basenowych (różnica temperatur pomiędzy temperaturą absorbera i otoczenia poniżej 25°C) idealny jest kolektor płaski.

Będzie on jeszcze mógł konkurować z kolektorami próżniowymi w przypadku ciepłej wody użytkowej, ale w instalacjach o wymaganych wyższych różnicach temperatur ujawni się wyższość kolektorów próżniowych. Przy porównywaniu jednostkowych uzysków energetycznych urządzeń określony kolektor słoneczny może mieć najkorzystniejsze uzyski energetyczne.

Temperatura stagnacji jako parametr decydujący o wyborze

W ostatnim czasie temperatura stagnacji kolektorów słonecznych jest coraz częściej parametrem umieszczanym w SIWZ przetargów publicznych. Wyjaśnienia wymaga, dlaczego parametr ten pojawia się jako argument przetargowy, skoro wiadomo, że kolektory słoneczne mające najkorzystniejsze krzywe sprawności charakteryzują się również najwyższymi wartościami temperatur stagnacji, które ustalone zostały na podstawie tych krzywych?

Temperatura stagnacji określana jest dla sprawności równej zeru. Zilustrowano to na rys. 10 dla dwóch identycznych płaskich kolektorów słonecznych (identyczne wymiary, absorber, apertura) przy 1000 W/m2.

Jeżeli przyjąć temperaturę otoczenia wynoszącą 30°C, temperatura stagnacji dla kolektora nr 1 (o korzystniejszej krzywej sprawności) wyniesie ponad 180°C, a dla kolektora nr 2 ok. 155°C. Czy oznacza to, że należy bezkrytycznie wybrać kolektor nr 1?

W tym miejscu trzeba zadać pytanie, jakiej cieczy użyto w trakcie ustalania krzywej sprawności tych kolektorów słonecznych i jakie było jej ciśnienie. Informacja ta jest skrzętnie ukrywana przez niektórych producentów, ponieważ w zależności od zawartości glikolu w znacznym stopniu zmienia się przewodność cieplna cieczy solarnej (rys. 11), co wpływa na efektywność kolektora.

Zawartość glikolu wpływa na temperaturę wrzenia cieczy solarnej (rys. 12), a zatem będzie również wpływała na poziom temperatury stagnacji. Również poziom ciśnienia cieczy roboczej odgrywa, jak widać, znaczną rolę. Duże ciśnienie cieczy może całkowicie zabezpieczyć kolektor słoneczny o bardzo niskiej temperaturze stagnacji. Temperatura stagnacji może być bowiem niższa od temperatury wrzenia cieczy roboczej.

Żeby porównać dwa kolektory słoneczne pod względem temperatury stagnacji, trzeba zapewnić identyczne warunki do badania urządzeń. Często nie da się tego osiągnąć, choćby z tej przyczyny, że instytuty badawcze mają laboratoria rozmieszczone na różnej szerokości geograficznej, co powoduje, że kolektory badane są przy różnej wartości kąta nachylenia.

Parametr ten odgrywa dużą rolę m.in. wtedy, gdy kolektory słoneczne różnią się pod względem łatwości opróżniania z cieczy solarnej. Jednak informacji o tym, pod jakim kątem nachylony był kolektor, raczej nie znajdzie się w dokumentach udostępnianych przez niektórych producentów.

Dodatkowo na tabliczce znamionowej kolektora słonecznego pojawia się temperatura stagnacji kolektora ustalana według normy i może się ona znacznie różnić od temperatury stagnacji ustalonej z krzywej sprawności, co omówiono już w [2].

Porównanie krzywych sprawności

Rys. 10. Porównanie krzywych sprawności dwóch kolektorów słonecznych

Relatywne zmiany przewodności

Rys. 11. Relatywne zmiany przewodności cieczy solarnej w zależności od zawartości glikolu

Temperatura wrzenia cieczy

Rys. 12. Temperatura wrzenia cieczy solarnej w funkcji zawartości glikolu i ciśnienia

Parametry a cena elementów składowych kolektora słonecznego

Użytkownik kupuje gotowy produkt i praktycznie nie jest w stanie ocenić, czy jest on zgodny z załączonymi dokumentami, takimi jak certyfikat Solar Keymark czy dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).

Na przykładzie płaskiego kolektora słonecznego można wymienić pytania, jakie użytkownik powinien zadać sprzedającemu, zwłaszcza gdy intryguje go niska cena oferowanego urządzenia. Pierwsze pytanie dotyczyć może szyby solarnej (przykrycia) – nie ma ona zwykle logotypu i oznaczeń producenta, tak jak w samochodach, a jest przecież elementem decydującym o sprawności optycznej kolektora i musi być m.in. odporna na gradobicie i tzw. bezpieczna.

Tego, jaki współczynnik transmisji i grubość ma ta szyba, można się dowiedzieć, docierając do pełnego sprawozdania z badań kolektora słonecznego. Znaleźć tam można tabele, w których ujęte zostały podstawowe informacje o elementach kolektora. Dotyczą one szyby (przykrycia), absorbera kolektora słonecznego, którego koszt jest największą pozycją w kosztach materiałowych, obudowy, a także izolacji cieplnej (tabela 4).

Oprócz analizowanych parametrów wpływu w sprawozdaniu znaleźć można kolejną tabelę informującą o sposobie i miejscu wykonania badań (tabela 5).

W sprawozdaniu znaleźć można również schemat absorbera oraz krzywą oporów przepływu.

Tylko szczegółowe informacje zamieszczone w sprawozdaniu z badań mogą pozwolić na poszerzenie wiedzy o kupowanym kolektorze słonecznym. Autor wysłał do największych polskich producentów mail o treści: „Szanowni Państwo, przymierzam się do napisania artykułu pt. Porównanie wydajności kolektorów słonecznych największych polskich producentów posiadających Solar Keymark.Czy mogę prosić w związku z tym o udostępnienie kopii pełnych sprawozdań z badań Państwa kolektorów?”. Pozytywnie odpowiedziały jedynie dwie firmy. Dlatego chociażby w trakcie szkoleń dla instalatorów, przeprowadzanych przez autora w ramach programów unijnych, trudno odpowiedzieć na pytanie, jaki kolektor słoneczny jest godny polecenia.

Trudno też zrozumieć, dlaczego ustawodawca nie narzucił obowiązku ujawniania danych sprzedawanego towaru, jakim jest również kolektor słoneczny.

Informacje techniczne kolektora

Tabela 4. Podstawowe informacje techniczne dotyczące elementów kolektora

Informacja o badaniach

Tabela 5. Informacja o sposobie i miejscu badań

Literatura

  1. ISO 9806:2013 Solar energy. Solar thermal collectors. Test methods.
  2. Chodura J. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2013.
  3. solarkey.dk/solarkeymarkdata/qCollectorCertificates/ShowQCollectorCertificatesTable.aspx.
  4. spf.ch/Kollektoren.111.0.html.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jerzy Chodura Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8 Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę...

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę i przewymiarować instalację, uzyskując tym samym odwrotny od oczekiwanego efekt.

Jerzy Chodura Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej...

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej zakupem dokonania właściwego wyboru. W sytuacji, gdy jedynym kryterium jest „najkorzystniejsza” cena, charakterystyka techniczna kolektora słonecznego odgrywa drugorzędną rolę.

Jerzy Chodura Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10 Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności...

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

Jerzy Chodura Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6. Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację...

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

Jerzy Chodura Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5 Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka...

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka się lokalizacji zastępczej. Pozostałe komponenty zestawu solarnego montuje się w kotłowni lub pomieszczeniu do tego celu przewidzianym.

Redakcja RI news Raport JRC: bezemisyjne ogrzewanie to priorytet polityki unijnej

Raport JRC: bezemisyjne ogrzewanie to priorytet polityki unijnej Raport JRC: bezemisyjne ogrzewanie to priorytet polityki unijnej

W nowym badaniu Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) "EU challenges of reducing fossil fuels in buildings" (Unijne wyzwania związane z ograniczeniem stosowania paliw kopalnych w budynkach) z grudnia...

W nowym badaniu Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) "EU challenges of reducing fossil fuels in buildings" (Unijne wyzwania związane z ograniczeniem stosowania paliw kopalnych w budynkach) z grudnia 2021 roku stwierdza się, że aby osiągnąć cele UE w zakresie dekarbonizacji, renowacje budynków w państwach członkowskich Unii muszą dotyczyć nie tylko efektywności energetycznej - muszą one również uwzględniać pilną potrzebę wymianę systemów grzewczych opartych o paliwa kopalne, takie jak gaz,...

Redakcja RI news Grupa BRANN zastępuje Ciepło-Tech

Grupa BRANN zastępuje Ciepło-Tech Grupa BRANN zastępuje Ciepło-Tech

Firma Ciepło-Tech Sp.J., znana z technologii ogrzewania i komponentów instalacyjnych oraz wielu uznanych marek, jak np. Auer, Adisa, Lapesa czy Termoleader, rozpoczyna działalność jako Grupa BRANN.

Firma Ciepło-Tech Sp.J., znana z technologii ogrzewania i komponentów instalacyjnych oraz wielu uznanych marek, jak np. Auer, Adisa, Lapesa czy Termoleader, rozpoczyna działalność jako Grupa BRANN.

Redakcja RI news Kolejna edycja programu Bosch Termotechnika Szkoli

Kolejna edycja programu Bosch Termotechnika Szkoli Kolejna edycja programu Bosch Termotechnika Szkoli

Właśnie wystartowała 8. edycja programu edukacyjnego Bosch Termotechnika Szkoli. Do tegorocznej edycji zgłosiło się już 37 szkół z całej Polski. Program realizowany jest we współpracy ze szkołami średnimi,...

Właśnie wystartowała 8. edycja programu edukacyjnego Bosch Termotechnika Szkoli. Do tegorocznej edycji zgłosiło się już 37 szkół z całej Polski. Program realizowany jest we współpracy ze szkołami średnimi, kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i pokrewnych.

Redakcja RI news ESBE z nagrodą Sweden’s Best Companies 2021

ESBE z nagrodą Sweden’s Best Companies 2021 ESBE z nagrodą Sweden’s Best Companies 2021

Już drugi rok z rzędu firma ESBE otrzymała prestiżową nagrodę w programie Best Managed Companies dla najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw w Szwecji. Program realizowany jest przez firmę Deloitte we współpracy...

Już drugi rok z rzędu firma ESBE otrzymała prestiżową nagrodę w programie Best Managed Companies dla najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw w Szwecji. Program realizowany jest przez firmę Deloitte we współpracy z Nasdaq.

Redakcja RI news Dwie nowe serie pomp ciepła Buderus

Dwie nowe serie pomp ciepła Buderus Dwie nowe serie pomp ciepła Buderus

Buderus wprowadził na rynek dwie nowe serie pomp ciepła typu glikol/woda – Logatherm WSW196i.2 w wersji ze szklanym frontem w kolorze białym lub czarnym oraz Logatherm WSW186 w wersji z metalowym frontem...

Buderus wprowadził na rynek dwie nowe serie pomp ciepła typu glikol/woda – Logatherm WSW196i.2 w wersji ze szklanym frontem w kolorze białym lub czarnym oraz Logatherm WSW186 w wersji z metalowym frontem w kolorze białym. Obie serie są dostępne w alternatywnym wariancie ze zintegrowanym 180-litrowym zasobnikiem ciepłej wody lub 50-litrowym zasobnikiem buforowym.

Redakcja RI news Finał VII edycji programu edukacyjnego „Bosch Termotechnika Szkoli”

Finał VII edycji programu edukacyjnego „Bosch Termotechnika Szkoli” Finał VII edycji programu edukacyjnego „Bosch Termotechnika Szkoli”

W czerwcu wyłoniono 15 laureatów VII edycji programu Bosch Termotechnika Szkoli. Pierwszych pięciu otrzymało voucher na kurs oraz egzamin dający uprawnienia wykonywania zawodu instalatora urządzeń grzewczych....

W czerwcu wyłoniono 15 laureatów VII edycji programu Bosch Termotechnika Szkoli. Pierwszych pięciu otrzymało voucher na kurs oraz egzamin dający uprawnienia wykonywania zawodu instalatora urządzeń grzewczych. Już po raz drugi dla laureatów przygotowane zostały również dodatkowe szkolenia z zakresu techniki grzewczej poprowadzone przez ekspertów Bosch.

Redakcja RI news Wielki Finał Hot Points Club – programu partnerskiego Galmet

Wielki Finał Hot Points Club – programu partnerskiego Galmet Wielki Finał Hot Points Club – programu partnerskiego Galmet

Za nami Wielki Finał programu partnerskiego – Hot Poinst Club 2019 i 2020 organizowany przez Galmet, producenta ekologicznych systemów grzewczych. Tegoroczne podsumowanie było wyjątkowe ze względu na podwójne...

Za nami Wielki Finał programu partnerskiego – Hot Poinst Club 2019 i 2020 organizowany przez Galmet, producenta ekologicznych systemów grzewczych. Tegoroczne podsumowanie było wyjątkowe ze względu na podwójne świętowanie HPC 2019 i 2020.

Redakcja RI news Regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC

Regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC Regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC

Od 1 czerwca dostępny będzie najnowszej generacji regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC przeznaczony do sterowania systemami grzewczymi do ochrony przed śniegiem i lodem.

Od 1 czerwca dostępny będzie najnowszej generacji regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC przeznaczony do sterowania systemami grzewczymi do ochrony przed śniegiem i lodem.

Redakcja RI news Wyniki Grupy Bosch w 2020 r.

Wyniki Grupy Bosch w 2020 r. Wyniki Grupy Bosch w 2020 r.

Bosch zakończył rok 2020 w Polsce z wynikiem lepszym od oczekiwanego. Skonsolidowane przychody firmy ze sprzedaży na rynku krajowym w Polsce wyniosły blisko 5,5 mld złotych (1,2 mld euro), co oznacza spadek...

Bosch zakończył rok 2020 w Polsce z wynikiem lepszym od oczekiwanego. Skonsolidowane przychody firmy ze sprzedaży na rynku krajowym w Polsce wyniosły blisko 5,5 mld złotych (1,2 mld euro), co oznacza spadek o 2,6 procent r/r. Jednak całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wzrosły o 9,7 procent do blisko 9,8 mld złotych.

Marek Miara Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 5

Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 5 Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 5

Piąty artykuł o pompach ciepła w istniejących budynkach jest podsumowaniem wyników wieloletnich badań pracy instalacji prowadzonych w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE. 20-letni monitoring ponad 300...

Piąty artykuł o pompach ciepła w istniejących budynkach jest podsumowaniem wyników wieloletnich badań pracy instalacji prowadzonych w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE. 20-letni monitoring ponad 300 instalacji pozwolił m.in. obalić tezę, że pompy ciepła mogą pracować efektywnie jedynie w systemach grzewczych z ogrzewaniem podłogowym czy ściennym, i potwierdził, że efektywnie współdziałają one z grzejnikami. Zweryfikował także błędne przekonanie, że praca grzałek elektrycznych w okresach szczytowych...

Redakcja RI news „Pompy ciepła w istniejących budynkach” – blog PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą

„Pompy ciepła w istniejących budynkach” – blog PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą „Pompy ciepła w istniejących budynkach” – blog  PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą

PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą prezentuje blog „Pompy ciepła w istniejących budynkach”. Dwanaście planowanych odcinków, ukazujących się cotygodniowo na stronie www.portpc.pl, bazuje na...

PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą prezentuje blog „Pompy ciepła w istniejących budynkach”. Dwanaście planowanych odcinków, ukazujących się cotygodniowo na stronie www.portpc.pl, bazuje na wiedzy i doświadczeniu zebranym podczas dwudziestu lat badań nad pompami ciepła w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE.

Redakcja RI news Nowa filia TG Instalacje w Kaliszu

Nowa filia TG Instalacje w Kaliszu Nowa filia TG Instalacje w Kaliszu

Na początku lutego w Kaliszu oficjalnie otwarto kolejną filię firmy TG Instalacje. Nowo otwarta hurtownia dołączyła do dwunastu innych punktów na terenie całego kraju.

Na początku lutego w Kaliszu oficjalnie otwarto kolejną filię firmy TG Instalacje. Nowo otwarta hurtownia dołączyła do dwunastu innych punktów na terenie całego kraju.

Waldemar Joniec Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze

Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze

Dr inż. Marek Miara jest ekspertem w zakresie pomp ciepła we Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems ISE, gdzie obecnie pełni funkcję Business Developer Heat Pumps. Wiele lat prowadził też projekty...

Dr inż. Marek Miara jest ekspertem w zakresie pomp ciepła we Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems ISE, gdzie obecnie pełni funkcję Business Developer Heat Pumps. Wiele lat prowadził też projekty związane z monitorowaniem na dużą skalę wydajności pomp ciepła. Nadzoruje również międzynarodowe projekty i działania UE. Jest członkiem komitetów normalizacyjnych VDI, członkiem zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Chłodnictwa (DKV), członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA)...

Waldemar Joniec Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje

Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje

Można w Polsce budować domy zeroenergetyczne i tzw. domy bez rachunków – udowadnia to m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W ramach organizowanego przez nią konkursu towarzyszącego...

Można w Polsce budować domy zeroenergetyczne i tzw. domy bez rachunków – udowadnia to m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W ramach organizowanego przez nią konkursu towarzyszącego akcji „Dom bez rachunków” wyłoniono kilku laureatów, których przedstawiamy poniżej.

Waldemar Joniec Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach

Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach

Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi,...

Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi, jak ją można zaoszczędzić i czy będzie to dla nich opłacalne. Informacje te dostarczać ma system zarządzania budynkiem, m.in. na podstawie danych z liczników ciepła. Technologia smart metering ma się stać elementem smart home.

Łukasz Kasprzyk KLIMOSZ Sp. z o.o. Nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze

Nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze Nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze

Rozwiązań związanych z systemem grzewczym budynku jest bardzo dużo. Od dłuższego czasu inwestorzy zauważyli, że należy łączyć różne typy systemów grzewczych, aby osiągnąć wyraźne zmniejszenie kosztów związanych...

Rozwiązań związanych z systemem grzewczym budynku jest bardzo dużo. Od dłuższego czasu inwestorzy zauważyli, że należy łączyć różne typy systemów grzewczych, aby osiągnąć wyraźne zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku przy jednoczesnym zapewnieniu sobie komfortu cieplnego.

dr inż. Beata Biernacka Ogrzewanie płaszczyznowe – wybrane przesłanki wyboru systemu

Ogrzewanie płaszczyznowe – wybrane przesłanki wyboru systemu Ogrzewanie płaszczyznowe – wybrane przesłanki wyboru systemu

Nowoczesne systemy ogrzewania powinny jednocześnie zapewniać komfort cieplny i energooszczędność. Wymagania te spełnia niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, w którym temperatura zasilania nie przekracza...

Nowoczesne systemy ogrzewania powinny jednocześnie zapewniać komfort cieplny i energooszczędność. Wymagania te spełnia niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, w którym temperatura zasilania nie przekracza 55°C. Źródłem ciepła dla tego typu systemów mogą być np. kotły kondensacyjne, pompy ciepła, a nawet kolektory słoneczne.

prof. Bjarne W. Olesen, prof. Michele de Carli Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2)

Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2) Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 6/2012) przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia...

W artykule (cz. 1 w RI 6/2012) przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego, biurowego i przemysłowego w trzech różnych lokalizacjach.

Redakcja RI news „Wykorzystanie energii słonecznej (OZE)” – nowość w Księgarni Technicznej

„Wykorzystanie energii słonecznej (OZE)” – nowość w Księgarni Technicznej „Wykorzystanie energii słonecznej (OZE)” – nowość w Księgarni Technicznej

W publikacji w przystępny sposób zaprezentowano zagadnienia dotyczące innowacyjnych technologii produkcji energii na podstawie jednego z odnawialnych źródeł, którym jest promieniowanie słoneczne. Publikacja...

W publikacji w przystępny sposób zaprezentowano zagadnienia dotyczące innowacyjnych technologii produkcji energii na podstawie jednego z odnawialnych źródeł, którym jest promieniowanie słoneczne. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów szkół wyższych o kierunku energetycznym, uczestników studiów podyplomowych o specjalności energetyka – odnawialne źródła energii, do uczniów techników energetycznych, do osób przygotowujących się do zainstalowania systemów wykorzystujących energię...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.