RynekInstalacyjny.pl

Forum Ciepła i Gazu

fot. Studio 4U

fot. Studio 4U

Podczas czerwcowej konferencji dyskutowano m.in., jak ciepłownictwo
i gazownictwo mogą się przyczynić do zielonej transformacji. Jej
hasłem przewodnim była rola paliw gazowych w procesie transformacji
polskiego ciepłownictwa.

Zobacz także

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Redakcja RI Budowa i serwis instalacji wody lodowej szkolenie – ON-LINE

Budowa i serwis instalacji wody lodowej szkolenie – ON-LINE Budowa i serwis instalacji wody lodowej szkolenie – ON-LINE

Zgłoś swój udział! Najbliższe szkolenie: Budowa i serwis instalacji wody lodowej

Zgłoś swój udział! Najbliższe szkolenie: Budowa i serwis instalacji wody lodowej

Redakcja RI TIM szkoli na targach Expopower

TIM szkoli na targach Expopower

Czy inteligentne budynki to luksus czy oszczędności? Jakie są możliwości współpracy urządzeń fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym? Dlaczego warto stosować różne źródła światła? – na te pytania...

Czy inteligentne budynki to luksus czy oszczędności? Jakie są możliwości współpracy urządzeń fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym? Dlaczego warto stosować różne źródła światła? – na te pytania będą odpowiadać eksperci podczas targów Expopower (14-16 maja 2013 roku) w Poznaniu.

Konferencję zorganizowała 22–24 czerwca w Warszawie Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz ze szczecińskim Studiem 4u, a jej głównym partnerem było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Podczas dwóch dni obrad poruszano zagadnienia polityczne i prawne dot. polityki UE, kwestie finansowe oraz aspekty techniczne.

W referacie inauguracyjnym Jacka Szymczaka i Bogusława Regulskiego (IGCP) podkreślano, że wizja, założenia i cele transformacji energetycznej według Europejskiego Zielonego Ładu mają ogromny wpływ na przyszłość polskiego ciepłownictwa. Nowa strategia UE ma na celu przekształcenie Wspólnoty w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, które w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach którego wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Celami tej strategii są też: ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Wspólnota wyznaczyła nowe, bardziej ambitne cele na rok 2030 – to 55% redukcji emisji CO2, dostarczanie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii, dużo OZE, „zero” węgla i obniżanie emisyjności gazu, a także wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym i budynki o niższym zapotrzebowaniu na energię dzięki Fali renowacji.

Europejski Zielony Ład będzie wpływał na transformację ciepłownictwa poprzez dyrektywy o: handlu uprawnieniami do emisji, efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii oraz charakterystyce energetycznej budynków. Oznacza to dla polskiego ciepłownictwa systemowego konieczność redukcji emisji CO2, osiągnięcia wysokiego udziału ciepła z OZE, preferencje tylko dla „efektywnych systemów ciepłowniczych”, możliwość odłączania się odbiorców od sieci ciepłowniczych, nowe standardy jakości ciepła z uwagi na standardy energetyczne budynków, a także wysokie (wyśrubowane) standardy ochrony powietrza.

Wprawdzie obecnie udział w systemach ciepłowniczych ciepła produkowanego w technologii kogeneracji przekracza 55%, jednak tylko duże systemy spełniają kryterium „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego” dzięki przekroczeniu minimum 75% udziału ciepła z tej technologii i to generalnie na węglu. Aż ponad 80% z nich to nadal „nieefektywne systemy ciepłownicze”. Sytuacja finansowa ciepłownictwa systemowego jest zła – ma ono ujemną rentowność działalności, bardzo złe wskaźniki płynności finansowej i brak środków na inwestycje, nawet na wkład własny. Problemem jest ogromna zależność polskiego ciepłownictwa od sytuacji na rynku ETS – spalamy bowiem węgiel. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. nakreśla ścieżkę transformacji w ciepłownictwie systemowym – rozwój wysokosprawnej kogeneracji opartej na paliwach niskoemisyjnych, czyli zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego i równoległe zwiększanie wykorzystania w sieciach gazowych gazów syntetycznych, biogazu, biometanu i wodoru, do 10% w 2030 r., a także zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym oraz modernizacja i rozbudowa systemów dystrybucji ciepła i chłodu wraz z popularyzacją magazynów ciepła i inteligentnych sieci, oraz synergia sektorów energetycznych. W 2030 r. co najmniej 85% systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w których moc zamówiona przekracza 5 MW, powinno spełniać kryteria systemu efektywnego energetycznie.

W ramach długofalowych konkluzji dla polskiego ciepłownictwa należy podkreślić, że czeka je wiele nowych inwestycji, co wymaga odwagi w komunikacji i determinacji w podejmowaniu decyzji, a w konsekwencji w realizacji postanowień. Do ich realizacji konieczne są pieniądze i nie wystarczą nawet szerokie strumienie darmowych środków z pomocy publicznej. Sektor musi uzyskać odpowiedni poziom własnej odporności ekonomicznej, aby stać się wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych i inwestorów. Odporność ta może zostać uzyskana dzięki zmianom w mechanizmach regulacji sektora, które w dobie powszechnego dostępu odbiorców do efektywnych, alternatywnych sposobów zaopatrzenia w ciepło, ze swoją wieloletnią skostniałością uzyskanie tejże odporności uniemożliwiają.

Prezentowane w trakcie Forum referaty i dyskusje panelowe toczyły się wokół tych wyzwań. Remigiusz Nowakowski (prezes zarządu DISE) mówił o roli gazu ziemnego w aktualnej strategii klimatycznej Unii Europejskiej, Radosław Tabak (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) omawiał transformację krajowego ciepłownictwa w świetle celów polityki energetycznej Polski do 2040 roku i wyzwań strategii klimatycznej UE, Adam Wawrzynowicz (Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy) przedstawił dekarbonizację sektora gazowniczego w aspekcie strategii i regulacji UE, Sławomir Sieradzki (GAZ-SYSTEM) mówił o gazie ziemnym w kontekście transformacji ciepłownictwa i energetyki oraz planach rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych w świetle prognozy zapotrzebowania na gaz, Ireneusz Krupa (PSG) – o rozwoju sieci dystrybucyjnych pod kątem potrzeb związanych z transformacją ciepłownictwa, Janusz Dobrosielski (PGNiG Termika Energetyka Rozproszona) – o technicznych i finansowych aspektach inwestycji w małe i średnie jednostki kogeneracyjne na paliwa gazowe, Sebastian Walerysiak (Viessmann) – o roli kotłów gazowych w polskiej strategii walki ze smogiem, Michał Piwowarczyk (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) – o instrumentach wsparcia finansowego UE dla transformacji ciepłownictwa, Artur Michalski (NFOŚiGW) – o funduszach krajowych dla transformacji ciepłownictwa, Leszek Goli (Budimex) – o nowych możliwościach wsparcia inwestycji w ciepłownictwie, Paweł Okoński (BOŚ) – o finansowaniu projektów modernizacji ciepłowni z perspektywy bankowej, Paweł Adamów (Wielkopolska Dolina Energii) – o wodorze jako paliwie przyszłości, Andrzej Goździkowski (Metrolog) – o transformacji ciepłownictwa na przykładzie nowatorskich projektów energetycznych, Jacek Jaworski (INiG) – o dodawaniu wodoru do gazu ziemnego i analizach wpływu na sieci i instalacje gazowe.

Szersze informacje oraz prezentacje prelegentów są dostępne na stronie https://www.forumcieplaigazu.pl/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały...

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały wentylacyjne i oddymiające. Do ich wykonania wykorzystywane muszą być materiały niepalne o odpowiedniej odporności ogniowej, zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową dla systemów instalacyjnych pomiędzy różnymi strefami pożarowymi – ścianami i stropami.

AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O. Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd” Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment na innowacje. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Redakcja RI news Pompy ciepła najbardziej opłacalną technologią ogrzewania budynków

Pompy ciepła najbardziej opłacalną technologią ogrzewania budynków Pompy ciepła najbardziej opłacalną technologią ogrzewania budynków

Niezależne raporty naukowe wskazują elektryfikację jako kierunek modernizacji sektora ciepła i chłodu. Miejsce wodoru jest w innych sektorach – głównie w przemyśle wymagającym procesów wysokotemperaturowych...

Niezależne raporty naukowe wskazują elektryfikację jako kierunek modernizacji sektora ciepła i chłodu. Miejsce wodoru jest w innych sektorach – głównie w przemyśle wymagającym procesów wysokotemperaturowych oraz w transporcie na dalekie dystanse. Taka jest konkluzja głównych niezależnych europejskich raportów naukowych o efektywności technologii ogrzewania budynków.

Redakcja RI news Raport Forum Energii „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki”

Raport Forum Energii „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki” Raport Forum Energii „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki”

W ciągu najbliższych 10 lat w Polsce czeka nas nieunikniona rewolucja w ciepłownictwie i ogrzewnictwie. Przestarzała infrastruktura w ciepłowniach i budynkach osiąga kres swojej użyteczności. Według najnowszego...

W ciągu najbliższych 10 lat w Polsce czeka nas nieunikniona rewolucja w ciepłownictwie i ogrzewnictwie. Przestarzała infrastruktura w ciepłowniach i budynkach osiąga kres swojej użyteczności. Według najnowszego raportu Forum Energii na konieczne inwestycje trzeba będzie przeznaczać 52 mld zł rocznie.

Redakcja RI news Najnowszy raport URE o ciepłownictwie

Najnowszy raport URE o ciepłownictwie Najnowszy raport URE o ciepłownictwie

Raport przedstawia obraz rynku na podstawie danych zebranych przez Urząd Regulacji Energetyki od ponad 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wyniki badań pozwalają ocenić stan sektora, wskazać...

Raport przedstawia obraz rynku na podstawie danych zebranych przez Urząd Regulacji Energetyki od ponad 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wyniki badań pozwalają ocenić stan sektora, wskazać najważniejsze kierunki zmian zachodzących w polskim ciepłownictwie systemowym oraz niezbędne do podjęcia działania.

Redakcja RI news W gdańskiej elektrociepłowni uruchomiono pierwsze w Polsce kotły elektrodowe

W gdańskiej elektrociepłowni uruchomiono pierwsze w Polsce kotły elektrodowe W gdańskiej elektrociepłowni uruchomiono pierwsze w Polsce kotły elektrodowe

W Elektrociepłowni w Gdańsku zakończyła się budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i pierwszych w Polsce kotłów elektrodowych, zasilanych energią elektryczną. Trwający...

W Elektrociepłowni w Gdańsku zakończyła się budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i pierwszych w Polsce kotłów elektrodowych, zasilanych energią elektryczną. Trwający w Grupie PGE proces transformacji aktywów ciepłowniczych ma na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi.

Redakcja RI news Nowy model biznesowy ciepłownictwa

Nowy model biznesowy ciepłownictwa Nowy model biznesowy ciepłownictwa

Ciepło w Polsce drożeje. To skutek przestarzałego modelu biznesowego w ciepłownictwie, który wynagradza firmę za jak największą produkcję ciepła i nie zachęca do modernizacji infrastruktury. Tymczasem...

Ciepło w Polsce drożeje. To skutek przestarzałego modelu biznesowego w ciepłownictwie, który wynagradza firmę za jak największą produkcję ciepła i nie zachęca do modernizacji infrastruktury. Tymczasem odbiorcy chcą płacić za energię i ciepło jak najmniej. Jednym z kluczowych elementów gry o niższe rachunki jak i o niższe emisje CO2 staje się efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych i budynków. To całkowicie zmienia warunki rynkowe, w których muszą odnaleźć się firmy ciepłownicze. Jeśli nie...

Redakcja RI news Powstanie elektrociepłownia gazowa w Siechnicach k. Wrocławia

Powstanie elektrociepłownia gazowa w Siechnicach k. Wrocławia Powstanie elektrociepłownia gazowa w Siechnicach k. Wrocławia

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła, podpisał umowę na realizację inwestycji z firmą Polimex Mostostal. Budowa elektrociepłowni gazowej w Siechnicach k. Wrocławia...

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła, podpisał umowę na realizację inwestycji z firmą Polimex Mostostal. Budowa elektrociepłowni gazowej w Siechnicach k. Wrocławia będzie kosztować prawie 1,16 mld zł.

Redakcja RI news Rusza projekt NCBR „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

Rusza projekt NCBR „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” Rusza projekt NCBR „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

Uruchamiany właśnie projekt „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających modernizację systemów ciepłowniczych lub elektrociepłowniczych – poinformowało...

Uruchamiany właśnie projekt „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających modernizację systemów ciepłowniczych lub elektrociepłowniczych – poinformowało NCBR. Wnioski można składać do 5 lipca br.

Redakcja RI news Forum Energii: bezemisyjne ciepłownictwo dzięki OZE, pompom ciepła i poprawie efektywności

Forum Energii: bezemisyjne ciepłownictwo dzięki OZE, pompom ciepła i poprawie efektywności Forum Energii: bezemisyjne ciepłownictwo dzięki OZE, pompom ciepła i poprawie efektywności

Elektryfikacja, polegająca na wykorzystywaniu pomp ciepła i energii z OZE, wraz ze zmniejszeniem o ponad połowę energochłonności budynków, to sposoby na osiągnięcie neutralności emisyjnej ciepłownictwa...

Elektryfikacja, polegająca na wykorzystywaniu pomp ciepła i energii z OZE, wraz ze zmniejszeniem o ponad połowę energochłonności budynków, to sposoby na osiągnięcie neutralności emisyjnej ciepłownictwa – ocenia think tank Forum Energii.

Redakcja RI news Forum Ciepła i Gazu 2021

Forum Ciepła i Gazu 2021 Forum Ciepła i Gazu 2021

W dniach 22-24 czerwca w Warszawie odbędzie się Forum Ciepła i Gazu pod hasłem „Rola paliw gazowych w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa”. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo...

W dniach 22-24 czerwca w Warszawie odbędzie się Forum Ciepła i Gazu pod hasłem „Rola paliw gazowych w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa”. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz ze Studiem 4U.

Redakcja RI news Sympozjum „Polski zielony ład – program gazownictwa”

Sympozjum „Polski zielony ład – program gazownictwa” Sympozjum „Polski zielony ład – program gazownictwa”

Izba Gospodarcza Gazownictwa organizuje Sympozjum, które odbędzie się w Zakopanem w dniach 14-16 stycznia 2022 r. Tematem przewodnim Sympozjum będzie ,,Polski zielony ład – program gazownictwa”.

Izba Gospodarcza Gazownictwa organizuje Sympozjum, które odbędzie się w Zakopanem w dniach 14-16 stycznia 2022 r. Tematem przewodnim Sympozjum będzie ,,Polski zielony ład – program gazownictwa”.

Redakcja RI news Gazterm 2021

Gazterm 2021 Gazterm 2021

Pod koniec sierpnia w Międzyzdrojach na 24. konferencji Gazterm dyskutowano o współpracy regionalnej oraz transformacji energetycznej i roli paliw gazowych w tym procesie. Wiele uwagi poświęcono zakresowi...

Pod koniec sierpnia w Międzyzdrojach na 24. konferencji Gazterm dyskutowano o współpracy regionalnej oraz transformacji energetycznej i roli paliw gazowych w tym procesie. Wiele uwagi poświęcono zakresowi oraz kierunkom współpracy między państwami Inicjatywy Trójmorza a Ukrainą.

praca zbiorowa ELEKTRA szkoli instalatorów i projektantów

ELEKTRA szkoli instalatorów i projektantów ELEKTRA szkoli instalatorów i projektantów

Bezpłatne szkolenia ELEKTRA Inwest Plus dla projektantów i instalatorów. Już w maju 2013 roku!

Bezpłatne szkolenia ELEKTRA Inwest Plus dla projektantów i instalatorów. Już w maju 2013 roku!

Redakcja RI TIM szkoli na targach Expopower

TIM szkoli na targach Expopower

Czy inteligentne budynki to luksus czy oszczędności? Jakie są możliwości współpracy urządzeń fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym? Dlaczego warto stosować różne źródła światła? – na te pytania...

Czy inteligentne budynki to luksus czy oszczędności? Jakie są możliwości współpracy urządzeń fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym? Dlaczego warto stosować różne źródła światła? – na te pytania będą odpowiadać eksperci podczas targów Expopower (14-16 maja 2013 roku) w Poznaniu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.