RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Kotły na „zielony” wodór jako element dekarbonizacji ogrzewania

Kotłownia w Rozenburg
fot. DNV

Kotłownia w Rozenburg


fot. DNV

W przypadku nowych kotłów gazowych coraz częściej spotkać się można z oznaczeniem H2Ready. Wskazuje ono, że dane urządzenie przystosowane jest do spalania wodoru – obecnie najczęściej mieszanki gazowej z określonym udziałem wodoru. Trwają również prace nad kotłami przystosowanymi do spalania czystego wodoru. Wiążą się one z europejską strategią neutralności klimatycznej, w ramach której energetyka i ogrzewnictwo mają zostać zdekarbonizowane, a energia odnawialna odegrać główną rolę w tym procesie.

Zobacz także

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

ELTERM Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM

Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM

Firma ELTERM zaprezentowała konfigurator doboru kotłów elektrycznych 2020. Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i poza Wachmistrzem wyposażone są w dedykowane liczniki...

Firma ELTERM zaprezentowała konfigurator doboru kotłów elektrycznych 2020. Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i poza Wachmistrzem wyposażone są w dedykowane liczniki zużycia energii pochodzącej z instalacji PV.

W 2050 roku Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną, a jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest dekarbonizacja ogrzewania budynków, czyli odchodzenie od spalania paliw kopalnych, gdyż produktem spalania jest m.in. CO2, główny gaz cieplarniany powodujący zmiany klimatyczne. Strategia dekarbonizacji ogrzewania opiera się na jego elektryfikacji, w praktyce oznacza to rosnący udział pomp ciepła i innych rozwiązań grzewczych zasilanych energią elektryczną.

Unia Europejska ocenia, że w 2030 roku udział energii elektrycznej w ogrzewaniu budynków mieszkalnych wyniesie maksymalnie 34% [1]. Nie jest jednak możliwe i ekonomicznie uzasadnione ani bezpieczne pod względem energetycznym oparcie całej przyszłości sektora grzewczego na ogrzewaniu elektrycznym. Produkcja energii elektrycznej z OZE wymaga tworzenia mocy zapasowych i magazynów energii. Wodór jest nośnikiem energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, który można stosunkowo łatwo uzyskiwać, gdy jest jej nadmiar i przy niedużych kosztach sezonowo magazynować [2]. Zatem obok elektryfikacji ogrzewania ważną rolę w przyszłym europejskim miksie energetycznym mają odegrać tzw. gazy zdekarbonizowane, czyli niezawierające węgla i niepowodujące powstania CO2 w procesie spalania. „Zazielenienie” (greening up) i dekarbonizacja gazu przeznaczonego do ogrzewania oznaczają przede wszystkim zastąpienie gazu ziemnego (CH4) czystym wodorem. Prawidłowo zbilansowany miks energetyczny, łączący wytwarzanie ciepła z energii elektrycznej i „zielonych” gazów (czyli głównie wodoru), jest bardziej opłacalny i bezpieczny niż strategia „tylko energia elektryczna” [3].

W wielu budynkach dekarbonizacja umożliwiająca zachowanie ogrzewania gazowego może być jedynym akceptowalnym ekonomicznie sposobem transformacji energetycznej. Wystarczy wspomnieć, że w 1/3 europejskich budynków przemysłowych, także do procesów technologicznych, zużywa się ok. 1/3 gazu wykorzystywanego w UE. Około 70% budynków mieszkalnych w UE z wodnymi instalacjami c.o. ma urządzenia wykorzystujące spalanie gazu (głównie ziemnego) [4]. Dlatego bardzo ważnym elementem przechodzenia na ogrzewanie wodorowe jest zachowanie istniejącej infrastruktury gazowej i dostosowanie jej do transportu i dystrybucji wodoru – zarówno jako domieszki do „klasycznego” paliwa gazowego, jak i jako czystego paliwa gazowego.

Wodór jako „paliwo przyszłości” – wyzwania

W europejskiej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej [5] zakłada się, że udział wodoru w europejskim miksie energetycznym wzrośnie z obecnych 2% do 13–14%. W UE produkcja wodoru ma się odbywać z wykorzystaniem bezemisyjnej energii odnawialnej, czyli z energii elektrycznej z instalacji wiatrowych i słonecznych.

W Polsce rocznie produkuje się ok. 1 mln ton wodoru, co plasuje nasz kraj na 5. pozycji w globalnym rankingu producentów [6]. Do roli lidera może urosnąć rejon wschodniej Wielkopolski (obecnie przetwórstwo węgla brunatnego), gdzie w 2019 roku powołano Wielkopolską Platformę Wodorową. Jej celem jest wzajemne wspieranie rozwoju technologii wodorowej, z rozwojem infrastruktury produkcyjnej na czele [7].

Zasadniczym problemem związanym z dostępnością wodoru i opartych na tym gazie rozwiązaniach jest koszt jego produkcji – szczególnie w przypadku tzw. wodoru zielonego, który według dyrektywy RED II [8] powinien być głównym rodzajem tego gazu stosowanym w Europie.

„Kolory” wodoru zależą od poziomu emisji CO2 związanej z jego produkcją. Obecnie większość (ok. 95%) wodoru na świecie powstaje w wyniku zgazowania węgla czy biomasy lub reformingu metanu (CH4). Ponieważ proces taki obciążony jest emisją dwutlenku węgla, powstały wodór określa się jako „szary”. Wodór produkowany z paliw kopalnych, ale z wychwytywaniem i ponownym wykorzystaniem lub składowaniem powstałego CO2 określany jest jako „niebieski”. Wreszcie wodór, przy którego produkcji wykorzystywane są OZE, tj. powstaje w procesie elektrolizy wody, a energia do zasilania elektrolizera pochodzi ze źródeł odnawialnych, nosi nazwę „zielonego” (emisja CO2 jest znikoma – niższa od 1 kg CO2 eq/kg H2) [6, 7, 9]. Metoda ta stanowi niewielki procent produkcji wodoru – w całej Unii pracuje ok. 300 elektrolizerów odpowiadających za mniej niż 4% całkowitej produkcji wodoru. W Polsce obecnie występują tylko instalacje prototypowe [6].

---

Literatura

 1. A Clean Planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy, COM(2018) 773 final
 2. Frontier Economics, The importance of the gas infrastructure for Germany’s energy transition, Berlin 2018
 3. Navigant Consulting, GAS FOR CLIMATE. The optimal role for gas in a net-zero emissions energy system, Chicago 2019
 4. Starościk Janusz, Wykorzystanie zielonych gazów w tym wodoru jako jednego ze sposobów do dekarbonizacji ogrzewnictwa. Informacja prasowa SPIUG, 15 marca, 2021 (dostęp: 13.05.2021)
 5. Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, COM/2020/301 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301 (dostęp: 13.05.2021)
 6. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. (projekt), https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polska-strategia-wodorowa-do-roku-2030-z-perspektywa-do-2040-r/ (dostęp: 13.05.2021)
 7. Wolska Anna, Jakubowska Joanna, Wodór: Paliwo przyszłości, które przyczyni się do transformacji gospodarki? https://www.euractiv.pl/section/polityka-regionalna/news/wodor-paliwo-przyszlosci-unia-europejska-polska-niemcy-h/ (dostęp: 13.05.2021)
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=PL (dostęp: 13.05.2021)
 9. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Trzy kolory – niebieski, http://www.ichpw.pl/blog/2020/08/28/trzy-kolory-niebieski/ (dostęp: 13.05.2021)
 10. Why hydrogen boilers?, materiał firmy Worcester/Bosch, https://www.worcester-bosch.co.uk/hydrogen (dostęp: 13.05.2021)
 11. An exciting next step in tackling climate change, https://hydeploy.co.uk/winlaton/ (dostęp: 13.05.2021)
 12. Energy Network Asscociation, H2Explainer: How do we start safely blending hydrogen to reduce our household emissions? (dostęp: 13.05.2021)
 13. BDR THERMEA zaprezentowała pierwszy kocioł domowy bez emisji dwutlenku węgla, kwiecień 2019, https://dedietrich.pl/blog/bdr-thermea-zaprezentowala-pierwszy-kociol-domowy-bez-emisji-dwutlenku-wegla/ (dostęp: 13.05.2021)
 14. Knijp Johan, Heating Dutch homes with hydrogen, https://www.dnv.com/oilgas/perspectives/heating-dutch-homes-with-hydrogen.html (dostęp: 13.05.2021)
 15. Allason Daniel, Heating homes with hydrogen: proving the safety case, https://www.dnv.com/oilgas/perspectives/heating-homes-with-hydrogen-proving-the-safety-case.html (dostęp: 13.05.2021)
 16. UK’s first hydrogen heating demonstration takes place, https://www.baxiheating.co.uk/news/uk%27s-first-hydrogen-heating-demonstration-takes-place (dostęp: 13.05.2021)
 17. Harwood Tim, Safety is our number one priority, https://h21.green/news/safety-is-our-number-one-priority-by-tim-harwood/ (dostęp: 13.05.2021)
 18. Wookefield Jack, Hydrogen Heating Plans Need to be More Ambitious, Says Expert, https://www.homebuilding.co.uk/news/hydrogen-heating (dostęp: 13.05.2021)
 19. H2GO – Domestic Hydrogen Detector, https://www.smarternetworks.org/project/nia_ngn_292 (dostęp: 13.05.2021)
 20. Ambrose Gillian, Scottish homes to be first in world to use 100% green hydrogen, https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/30/scottish-green-hydrogen-fife (dostęp: 13.05.2021)
 21. Materiały techniczne firm: Bosch, DeDietrich, Enapter, Remexa, Viessmann

W artykule:

• Wodór jako „paliwo przyszłości” – wyzwania
• Urządzenia i instalacje
• 20% H2 w mieszance gazowej – testy praktyczne

Komentarze

Powiązane

dr inż. Ryszard Śnieżyk O pompowaniu w ciepłowniach

O pompowaniu w ciepłowniach O pompowaniu w ciepłowniach

Celem cyklu artykułów jest przedstawienie najistotniejszych warunków pracy pomp w miejskich ciepłowniach wodnych. Takich obiektów w Polsce jest bardzo wiele i w większości wymagają modernizacji. Przeprowadzono...

Celem cyklu artykułów jest przedstawienie najistotniejszych warunków pracy pomp w miejskich ciepłowniach wodnych. Takich obiektów w Polsce jest bardzo wiele i w większości wymagają modernizacji. Przeprowadzono modernizację wielu układów hydraulicznych w ciepłowniach, ale wyniki tych działań budzą wątpliwości.

dr inż. Bogdan Nowak, dr inż. Grzegorz Bartnicki Przyłącze ciepłownicze - modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło

Przyłącze ciepłownicze - modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło Przyłącze ciepłownicze - modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło

Zamiar ograniczania kosztów ponoszonych na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej powoduje, że zarządca lub właściciel budynku co pewien czas powinien przeprowadzić analizę różnych...

Zamiar ograniczania kosztów ponoszonych na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej powoduje, że zarządca lub właściciel budynku co pewien czas powinien przeprowadzić analizę różnych wariantów zaopatrzenia w ciepło i ewentualnie podjąć decyzję o korekcie dotychczasowych warunków eksploatacji systemu. Wśród rozważanych przypadków mogą znaleźć się bardzo radykalne takie jak zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło [1], ale również rozwiązania sprowadzające się wyłącznie do wymiany...

Hoval Sp. z o.o. Brak miejsca na kotłownię? Mamy na to rozwiązanie! Kotły w obudowach zewnętrznych

Brak miejsca na kotłownię? Mamy na to rozwiązanie! Kotły w obudowach zewnętrznych Brak miejsca na kotłownię? Mamy na to rozwiązanie! Kotły w obudowach zewnętrznych

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

Marek Miara Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 4

Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 4 Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 4

W czwartym artykule poświęconym wynikom badań pracy instalacji z pompami ciepła w budynkach istniejących, prowadzonych przez wiele lat w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE, omówiono obecny stan technologii...

W czwartym artykule poświęconym wynikom badań pracy instalacji z pompami ciepła w budynkach istniejących, prowadzonych przez wiele lat w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE, omówiono obecny stan technologii pomp ciepła i możliwe drogi jej rozwoju oraz stosowanie pomp w układach hybrydowych. Autor odpowiada na pytania, czy warto czekać z instalacją pompy ciepła na dalszy rozwój technologiczny tych urządzeń i czy opłaca się łączyć pompę ciepła z kotłem na inne paliwa.

mgr inż. Grzegorz Ojczyk Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy

Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy

Konstrukcje kotłów na biomasę ewoluowały i były modyfikowane wraz z rosnącymi doświadczeniami z eksploatacji. Najlepszym przykładem tej ewolucji są kotły polskich producentów. Nowoczesność to także automatyka...

Konstrukcje kotłów na biomasę ewoluowały i były modyfikowane wraz z rosnącymi doświadczeniami z eksploatacji. Najlepszym przykładem tej ewolucji są kotły polskich producentów. Nowoczesność to także automatyka i sterowanie, wysoka sprawność i efektywność, różne systemy doprowadzenia paliwa oraz wzornictwo. Wysoka sprawność osiągana jest m.in. dzięki nowoczesnym konstrukcjom palników, a także automatycznemu, mechanicznemu czyszczeniu palników i wymienników ciepła. Ma to też wpływ na czystość spalin....

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

Joanna Ryńska Woda kotłowa i instalacyjna

Woda kotłowa i instalacyjna Woda kotłowa i instalacyjna

Prawidłowe działanie instalacji grzewczej wiąże się bezpośrednio z jakością wody instalacyjnej. Obecność substancji agresywnych nadaje wodzie własności korozyjne, co przyczynia się do uszkodzeń powierzchni...

Prawidłowe działanie instalacji grzewczej wiąże się bezpośrednio z jakością wody instalacyjnej. Obecność substancji agresywnych nadaje wodzie własności korozyjne, co przyczynia się do uszkodzeń powierzchni metalowych. Inne substancje powodują powstawanie zanieczyszczeń wtórnych, które osadzając się na elementach instalacji, pogarszają ich własności i tworzą środowisko sprzyjające dalszym procesom korozyjnym. Dlatego woda instalacyjna musi spełniać szereg wymagań, a w razie niewłaściwej jakości powinna...

Joanna Ryńska Kominy dla kotłów 5 klasy

Kominy dla kotłów 5 klasy Kominy dla kotłów 5 klasy

Kiedy zachęcani przez kampanie informacyjne i dofinansowania posiadacze starszych kotłów na paliwa stałe decydują się na wymianę urządzenia na nowoczesny kocioł klasy 5, nie zawsze wiedzą, że może się...

Kiedy zachęcani przez kampanie informacyjne i dofinansowania posiadacze starszych kotłów na paliwa stałe decydują się na wymianę urządzenia na nowoczesny kocioł klasy 5, nie zawsze wiedzą, że może się z tym wiązać konieczność unowocześnienia lub wymiany komina odprowadzającego spaliny.

mgr inż. Jakub Szymiczek Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania...

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

Łukasz Kasprzyk KLIMOSZ Sp. z o.o. Nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze

Nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze Nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze

Rozwiązań związanych z systemem grzewczym budynku jest bardzo dużo. Od dłuższego czasu inwestorzy zauważyli, że należy łączyć różne typy systemów grzewczych, aby osiągnąć wyraźne zmniejszenie kosztów związanych...

Rozwiązań związanych z systemem grzewczym budynku jest bardzo dużo. Od dłuższego czasu inwestorzy zauważyli, że należy łączyć różne typy systemów grzewczych, aby osiągnąć wyraźne zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku przy jednoczesnym zapewnieniu sobie komfortu cieplnego.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni

Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni

Artykuł zawiera opis procedur obliczeń przewodów spalinowych (do kotłów spalających olej lub gaz) w kotłowniach.

Artykuł zawiera opis procedur obliczeń przewodów spalinowych (do kotłów spalających olej lub gaz) w kotłowniach.

dr inż. Kazimierz Żarski Dobór elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy

Dobór elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy Dobór elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy

Artykuł zawiera opis procedur doboru elementów kotłowni w odniesieniu do schematów ideowych prezentowanych w poprzednich artykułach z cyklu.

Artykuł zawiera opis procedur doboru elementów kotłowni w odniesieniu do schematów ideowych prezentowanych w poprzednich artykułach z cyklu.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy...

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na niesatysfakcjonującą sprawność źródła ciepła i instalacji przesyłowych. Nie można tego wytłumaczyć niedokładnością wskazań mierników – przyczyną jest raczej brak właściwej eksploatacji systemu.

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.