RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Mała kotłownia na drewno

B. Nowak
 

B. Nowak


 

W artykule opisano pracę kotłowni na drewno zasilającej w ciepło instalacje ogrzewcze domu jednorodzinnego. Zastosowane zostały w niej rozwiązania, które umożliwiają skuteczne zapewnienie warunków użytkowych przy zmiennych obciążeniach, efektywne gospodarowanie energią oraz ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zobacz także

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

ELTERM Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM

Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM

Firma ELTERM zaprezentowała konfigurator doboru kotłów elektrycznych 2020. Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i poza Wachmistrzem wyposażone są w dedykowane liczniki...

Firma ELTERM zaprezentowała konfigurator doboru kotłów elektrycznych 2020. Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i poza Wachmistrzem wyposażone są w dedykowane liczniki zużycia energii pochodzącej z instalacji PV.

Analizując obecny rynek sprzedaży urządzeń sanitarnych pod kątem możliwości wykorzystania różnych rozwiązań źródeł ciepła dla instalacji ogrzewczych mamy do dyspozycji całą gamę urządzeń, które przetwarzają na ciepło nośniki energii pierwotnej (energii chemicznej zawartej w paliwach) lub już przetworzonej (energia elektryczna, ciepło sieciowe).

Obecnie coraz bardziej wzrasta zainteresowanie pompami ciepła czy kolektorami słonecznymi, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, a tylko w niewielkim stopniu zużywają energię elektryczną. Najbardziej rozpowszechnione są jednak tradycyjne układy, do których można zaliczyć urządzenia na paliwa ciekłe i gazowe oraz źródła ciepła na paliwa stałe. W tej grupie można jednak też wskazać rozwiązania, gdzie zastosowanie znajdują OZE (biopaliwo stałe, olej roślinny, biogaz [1, 2, 3]).

Szacuje się, że światowe zużycie energii podwoiło się od początku XX w. W stosunku do tego poziomu odniesienia, do 2030 r. wzrośnie trzykrotnie [5]. W efekcie wyczerpują się zasoby paliw kopalnych, ropy naftowej i gazu, a ceny energii stale rosną, pomimo nawet odkrywania nowych złóż czy prac badawczych nad nowymi źródłami energii.

Dodatkowo jeszcze, związany z produkcją energii wzrost emisji dwutlenku węgla (CO2) zaburzył równowagę jego bilansu w przyrodzie i wpływa negatywnie na klimat Ziemi. Działania na rzecz poprawienia efektywności energetycznej i wykorzystania czystych technologii dzisiaj są już koniecznością.

Opóźnienia w tym zakresie skutkują efektami w horyzoncie czasowym dużo krótszym niż jedno pokolenie. Żeby zapewnić bezpieczna przyszłość niezbędne jest prowadzenie różnego rodzaju działań w sposób skoordynowany i w skali globalnej.

Kotły gazowe

Fot. 1.Kotły gazowe gwarantują komfort użytkowania i pełne zautomatyzowanie kotłowni (fot. B. Nowak)


 

Nowoczesne źródła ciepła w pełni spełniają swoje zadanie, pod warunkiem jednak, że uwzględnione zostały podczas projektowania i budowy wszystkie wymagania technologiczne, w trakcie eksploatacji jest swobodny dostęp do nośników energii pierwotnej, a inwestor dysponuje środkami finansowymi, które umożliwią realizację wszystkich niezbędnych elementów zamierzonego projektu.

Ze względów ekologicznych i komfortu korzystania z urządzeń, w zabudowie rozproszonej (nawet przy rosnących jego cenach) gaz stanowi obecnie podstawowe paliwo stosowane do zapewnienia ciepła i wody użytkowej w budynku (fot. 1.). Ponieważ jednak pod budownictwo przeznaczane są coraz gorzej uzbrojone tereny, bardzo często zdarza się, że nowo prowadzone inwestycje położone są z dala od sieci gazowych, a budowa przyłącza czy sieci rozprowadzającej, przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu, jest nieopłacalna.

Rośnie zatem zainteresowanie innymi sposobami zapewnienia odpowiednich warunków komfortu i użytkowania obiektów. Dodatkową i częstą barierą dla powszechnego stosowania urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne są jednak ograniczone fundusze, jakie inwestor może przeznaczyć na ten cel. W Polsce system wspierania finansowego inwestorów prywatnych jest bardzo ograniczony i nie zachęca do poniesienia dużych nakładów, których okres zwrotu może sięgać nawet kilkunastu lat.

Trudno oczekiwać, aby w początkowym okresie wdrażania zasad wynikających z dyrektywy EPBD [4] szybko zmieniło się też podejście naszych projektantów do stosowania nietypowych i często mało im znanych rozwiązań. W przypadku, gdy przy projektowaniu budynku i jego instalacji projektant zadba o zmniejszenie do niezbędnego minimum potrzeb cieplnych, celowość podejmowania dodatkowych działań na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej jest już mocno ograniczona.

Paliwo stałe

W takich uwarunkowaniach, w Polsce nadal bardzo dynamicznie rozwija się rynek kotłów na paliwo stałe. Widać to było również na tegorocznych MTI INSTALACJE 2008 w Poznaniu, gdzie oferta tego typu urządzeń była bardzo szeroka i mocno zróżnicowana (fot. 2.).

Producenci i dystrybutorzy oferują całą gamę kotłów, palników, palenisk, kominków i urządzeń do przygotowania i automatycznego podawania paliwa do komory paleniskowej. Można wyróżnić dwie podstawowe grupy urządzeń. Pierwsza to wyposażone w paleniska na paliwa kopalne, które spalając węgiel w różnej postaci handlowej (eko-groszek, koks, węgiel, miał węglowy, brykiety z węgla brunatnego itp.) wytwarzają na potrzeby instalacji odbiorczej ciepło.

Drugą grupą są urządzenia na biopaliwo stałe, do którego możemy zaliczyć m.in. drewno i jego pochodne (trociny, wióry, zrębki, brykiet i pelety), ziarno zbóż (owies, kukurydza), słomę i wierzbę energetyczną (którą też zaliczamy do drewna, jednakże inaczej wygląda jej uprawa, przygotowanie i sam proces spalania w stosunku do tradycyjnych sposobów pozyskiwania drewna) [3].

Trudna decyzja

Rozpatrując wszystkie argumenty „za i przeciw” przy podejmowaniu decyzji, jakie źródło ciepła zastosować w nowo wznoszonym lub modernizowanym budynku, inwestor często staje przed wyborem spośród różnych wariantów tego, który będzie go najlepiej satysfakcjonował. Oczywiście można rozważać też układy wielopaliwowe, jednak koszt inwestycyjny w takim przypadku znacząco wzrasta.

Najczęściej przy decyzji o zakupie kotła na tzw. eko-groszek decyduje fakt, że obsługa źródła ciepła jest stosunkowo mało kłopotliwa, a koszt eksploatacji konkurencyjny w stosunku do innych paliw. Znaczenie mogą mieć również krajowe zasoby tego paliwa zapewniające poczucie trwałości i bezpieczeństwa energetycznego.

Kotły na węgiel

Fot. 2. W Polsce nadal obserwowane jest duże zainteresowanie inwestorów kotłami na węgiel  (fot. B. Nowak)

Wzrastający ciągle popyt na eko-groszek powoduje, że opłacalny staje się również import surowca do jego produkcji, co stabilizuje cenę. Należy jednak zwrócić uwagę na tendencję wzrostową cen, a tym samym również kosztów eksploatacji, ze względu na coraz większą liczbę kotłowni (szczególnie dużej mocy) wykorzystujących ten rodzaj paliwa.

Kotły na eko-groszek zazwyczaj są wyposażone w zasobnik, w którym jest zgromadzone paliwo w większej ilości. Konstrukcja palnika oraz zastosowana automatyka powodują, że zestaw taki może pracować po jednorazowym załadowaniu węgla nawet przez tydzień, nie wymagając specjalnie obsługi. Nasuwa się jednak wątpliwość, na ile spalanie tego rodzaju paliwa oddziałuje na środowisko.

Przede wszystkim redukowana jest emisja zanieczyszczeń, ale w stosunku do tradycyjnych kotłów na paliwo stałe. Nadal jednak wprowadza do środowiska duże ilości siarki i dwutlenku węgla. Dlatego też w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego coraz częściej pojawia się ograniczenie eliminujące jakąkolwiek możliwość stosowania węgla jako nośnika energii pierwotnej, szczególnie w zwartej zabudowie.

Jak na razie, jako lepsze i bardziej ekologiczne rozwiązanie wskazywane są kotły na biopaliwo stałe. Owszem badania prowadzone w Grenoble (Francja) w Laboratorium Glacjologii i Geofizyki Środowiska [6] wskazują, że źródła tego typu mogą być przyczyną wprowadzenia do atmosfery zanieczyszczeń w formie aerozoli (cząstek stałych o bardzo małych wymiarach, będących produktami powstającymi w procesie spalania drewna), jednak w bilansie związków lotnych mają niekwestionowaną przewagę.

Przede wszystkim w analizach przyjmuje się zerową emisję ditlenku węgla. Biomasa taka, jak: drewno, zboża, rośliny energetyczne, podczas wzrostu asymiluje dwutlenek węgla z powietrza. Taką ilość CO2, jaką zasymiluje podczas wzrostu, oddaje do atmosfery podczas procesu jej spalania w urządzeniach energetycznych. W ogólnym bilansie, spalanie biomasy nie prowadzi do zmiany zawartości CO w atmosferze.

Również dużo mniejsza, niż podczas spalania węgla, jest emisja związków siarki, jak i pyłów. Nie tyle jednak o zaletach drewna jako źródła energii pierwotnej decyduje niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, co odnawialność tych zasobów oraz konkurencyjna cena takiego paliwa. Owszem, zasoby drewna energetycznego mają charakter typowo lokalny.

Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo niewielkiej, w porównaniu do innych paliw wartości opałowej (odniesionej do jednostki objętości czy masy). Transport na duże odległości staje się opłacalny przede wszystkim w przypadku drewna przetworzonego (granulat, brykiety).

W celach ogrzewczych może być stosowane drewno w różnym stopniu przetworzenia. Jako drewno nieprzerobione traktowane jest m.in. [3]:

  • drewno opałowe w kawałkach – pnie i grube konary przycięte na odpowiednią długość,
  • drewno rozgniatane – drewno, kora, igły lub liście rozdrobnione w zgniataczu rolkowym lub młynie bijakowym na cząstki o różnych rozmiarach,
  • zrębki – drewno rozdrobnione narzędziami nożowymi (rębakami) na drobne kawałki o zbliżonych rozmiarach (5÷50 mm).

Do drewna przetworzonego zalicza się natomiast m.in. [3]:

  • trociny lub wióry– trociny to produkt odpadowy powstający przy mechanicznej obróbce drewna, ich wielkość zazwyczaj wynosi ok. 1÷5 mm; większy wymiar mają powstające przy takiej obróbce wióry,
  • granulat (pelety) – są to ciśnieniowo uzyskiwane wypraski ze zmielonego i wysuszonego materiału drzewnego mające kształt cylindryczny o średnicy 6÷8 mm i długości 5÷30 mm,
  • brykiet – wytłaczane pod odpowiednio dużym ciśnieniem wypraski z trocin, zrębków, kawałków drewna, mączki drzewnej i kory; mają one kształt cylindryczny lub prostopadłościenny o rozmiarach przekraczających 25 mm (nawet powyżej 30 cm),
  • pył drzewny – powstaje z wysuszonego materiału surowego poddanego mieleniu na cząstki o rozmiarach mniejszych niż 1 mm.

Taka różnorodność form drewna energetycznego powoduje konieczność dostosowania konstrukcji kotła do stosowanego w nim paliwa, a dla zapewnienia efektywności przebiegu procesu spalania stosowanie tylko takiego paliwa, jakie zaleca producent urządzenia. Drewno ma specyficzne właściwości fizyko-chemiczne. Tylko 20% jego masy stanowią nielotne związki węgla.

Praktycznie tylko ta część ulega spaleniu bezpośrednio na ruszcie tradycyjnego kotła. Pozostałe 80% to związki lotne, które spalają się ponad rusztem. Jednak wydzielają się one intensywnie tylko przy utrzymaniu w palenisku odpowiednio wysokiej temperatury. Odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne kotłów gwarantują zarówno pełne wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w paliwie, jak i ograniczoną emisję zanieczyszczeń.

Rozkład termiczny materii organicznej przebiega w kilku etapach [3]:

  • suszenie, podczas którego zawarta w drewnie wilgoć jest odparowywana,
  • piroliza, która zachodzi przy temp. w zakresie 250÷750°C i polega na termicznym rozkładzie substancji organicznych do gazu zawierającego CO, H2, CH4 i CO2 z parą wodną oraz oparami związków aromatycznych (benzen, toluen itp.), smółek i olejów oraz węgla drzewnego i składników mineralnych,
  • zgazowanie, przebiegające przy temp. ok. 750°C i niedoborze tlenu oraz z częściowym udziałem pary wodnej, w trakcie którego ciekłe i stałe produkty pirolizy przetwarzane są w procesie endotermicznym w gaz zawierający tlenek węgla, wodór i metan, dopalanie gazów, spalanie węgla drzewnego.

Proces ten przebiega z udziałem powietrza i zależy od jego ilości. Bardzo ważne są zarówno warunki doprowadzenia powietrza do komory spalania, jego równomierne rozprowadzenie, jak i oraz zapewnienie dopływu powtarza wtórnego do przestrzeni, w których następuje dopalanie części lotnych.

Rozwój konstrukcji kotłów dostosowanych do spalania drewna doprowadził do produkcji tzw. kotłów zgazowujących drewno (często określanych jako kotły na gaz drzewny tzw. holzgaz). Suszenie i zgazowanie drewna odbywa się w takim kotle na ruszcie lub w przedpalenisku, a dopalanie gazów w wydzielonej przestrzeni kotła.

Odpowiedni układ regulacji pozwala kontrolować proces zgazowania i w ten sposób w dużym zakresie regulować moc kotła, bez pogarszania warunków spalania. Chociaż rozwiązanie to jest bardziej skomplikowane i droższe, to jednak jest lepsze, gdyż w tradycyjnych konstrukcjach kotłów, regulacja ich mocy poprzez ograniczenie dopływu powietrza powoduje wydzielanie się dużej ilości niespalonych substancji (sadza, smoła), które będą osadzać się w przestrzeniach spalinowych kotła oraz w kominie, a także są unoszone z dymem do atmosfery.

Charakterystyczne dla tego typu kotłów jest to, że temperatura wody na powrocie w stosunku do innych kotłów na paliwo stałe jest o wiele wyższa, bo sięgająca nawet 78°C. Związane jest to z zapewnieniem prawidłowych warunków (temperatury), w których będzie następować zgazowanie drewna. To jednak wymaga zastosowania również odpowiedniego układu hydraulicznego, który w rezultacie umożliwia nam pełną kontrolę nad działaniem samego kotła, jak i całej instalacji.

Projekt  kotłowni

W ramach pracy dyplomowej [7] wykonanej w ramach studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń zostało zaproponowane rozwiązanie źródła ciepła dla instalacji ogrzewczych budynku jednorodzinnego w Zielonej Górze. Jest to budynek parterowy z możliwością zaadoptowania poddasza, o powierzchni użytkowej 162 m2.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze wynosi tylko 5 kW. Tak mała wartość wynika m.in. z tego, że w całym budynku zastosowano izolację znacznie przekraczają standardy budowlane. W drewnianym stropie znajduje się 30-centymetrowa warstwa wełny mineralnej, a ściany wykonane z bloczków ceramicznych 24 cm grubości, dodatkowo jeszcze ocieplono 15 cm warstwą styropianu.

Pod posadzką ułożono natomiast 11 cm styropianu i jedną warstwę folii budowlanej. Okna z profili 5-komorowych i z szybami zespolonymi mają współczynnik przenikania U = 1,0 W/m2K.

W budynku znajduje się też system wymuszonej wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperator), przez co straty ciepła na wentylację zostały ograniczone do minimum. Wentylacja grawitacyjna znajduje się tylko w kotłowni i garażu.

Dla 70% powierzchni użytkowej budynku wykonano ogrzewanie podłogowe, pozostała część ogrzewana jest grzejnikami płytowymi. Źródło ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania przygotowuje również ciepłą wodę użytkową. W okresie letnim wspomagane będzie baterią kolektorów słonecznych umieszczonych na połaci dachowej.

Planowane jest (w nieokreślonej jednak przyszłości) uzbrojenie okolicznych terenów w sieć gazową. Założono zatem możliwość przebudowania źródła ciepła na w pełni zautomatyzowaną kotłownię gazową.

Przeprowadzona analiza dostępności nośników energii pierwotnej i efektywności ich wykorzystania wykazała na celowość zastosowania kotła na drewno. Możliwość pozyskania tego paliwa jest dość prosta, a lokalne zasoby duże.

Dobrany został kocioł Vitolig 150 o mocy 25 kW oraz podgrzewacz pojemnościowy Vitocel 100 biwalentny o pojemności 300 l. Kocioł zdecydowanie przewyższa swoją mocą obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło na cele grzewcze, jednak moc cieplna wężownicy w podgrzewaczu c.w.u. jest porównywalna z mocą kotła. W momencie uruchomienia układu przygotowania c.w.u. gwarantuje to szybkie podgrzanie wody do nastawionej temperatury.

Dodatkowym atutem dobranego kotła jest wielkość komory na paliwo, która gwarantuje co najmniej 12-godzinny cykl pracy. Chociaż zatem dyskusyjne może być aż takie przewymiarowanie mocy kotła w stosunku do potrzeb, to jednak pozwala na dłuższe odstępy czasu pomiędzy kolejnym uzupełnianiem paliwa w palenisku. Należy się też liczyć ze zmienną wartością opałową drewna, która zależy od jakości pozyskiwanego paliwa i zawartości w nim wilgoci.

Schemat połączeń hydraulicznych urządzeń kotłowni przyjęty został zgodnie z zaleceniami ich producenta (rys. 1.) zawartych w dokumentacji technicznej [8].

Rys. 1. Schemat hydrauliczny kotłowni na zgazowane drewno [8]
5 – pompa ładująca zasobnik ciepłej wody ze zwrotnym zaworem klapowym, 6 – Modular-Divicon, 7 – strefowa pompa obiegowa (zawarta w zestawie Modular-Divicon), 8 – zawór 3-drogowy (zawarty w ze.

Rys. 1. Schemat hydrauliczny kotłowni na zgazowane drewno [8] 5 – pompa ładująca zasobnik ciepłej wody ze zwrotnym zaworem klapowym, 6 – Modular-Divicon, 7 – strefowa pompa obiegowa (zawarta w zestawie Modular-Divicon), 8 – zawór 3-drogowy (zawarty w zestawie Modular-Divicon), 9 – rozdzielacz do zestawu Modular-Divicon, 11 – napęd zaworu, 12 – czujnik temperatury zasobnika c.w.u., 30 – moduł podłączeniowy zbiornika akumulacji ciepła, 31 – moduł przejściowy, L – układ podnoszenia temperatury powrotu LADDOMAT, W – wymiennik płytowy (kompaktowy), O – pompa obiegowa

Aby kocioł nie uległ szybkiemu zniszczeniu wywołanemu kondensacją pary wodnej zawartej w spalinach na chłodnych powierzchniach wymiany ciepła (wynikających ze zbyt niskiej temperatury wody w kotle) zastosowano urządzenie Laddomat 21 [8, 9], które łączy w sobie pompę obiegową i odpowiednie wkładki termostatyczne zabezpieczające powrót kotła przed zbyt niską temperaturą na powrocie. Jest on jednocześnie układem sterującym i regulującym przepływ wody w układzie grzewczym. Wykonany jest w formie odlewu z materiałów odpornych na szkodliwe działanie czynników obiegowych (woda, olej, emulsja itp.).

Zaletą takiego rozwiązania jest zastosowanie w jednej, zwartej konstrukcji o niewielkich gabarytach elementów realizujących różne funkcje niezbędne dla zapewnienia wydajnej pracy kotła w pełnym zakresie obciążenia.

Laddomat  21

Urządzenie to (rys. 2.) ma przede wszystkim za zadanie [8, 9]:

  • zapewnić w jak najkrótszym czasie od rozpalenia paliwa w kotle uzyskania odpowiednio wysokiej temperatury pracy kotła  
   (m.in. umożliwiającej prawidłowy przebieg procesu zgazowywania drewna),
  • regulację procesu ładowania zbiorników akumulujących ciepło poprzez utrzymywanie odpowiednich przepływów gorącej wody w obiegach; prędkość przepływu musi być dostatecznie niska, aby zapewnić optymalną różnicę temperatur w warstwie granicznej pomiędzy ciepłą i zimną wodą w zasobniku,
  • przekazać nadmiar ciepła z kotła do zbiornika akumulacyjnego po zakończeniu dostarczania ciepła do ogrzewania obiektu,
  • przekazać ciepło z kotła do zbiornika podczas obiegu z wyłączoną pompa (np. w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej i zatrzymaniu pompy obiegowej).
Pompa obiegowa

Rys. 2. Laddomat 21 [8, 9] 1 – pompa obiegowa Wilo RS 25-6-3, 2 – wskaźnik temp. wody powrotnej z instalacji, 3 – wskaźnik temp. wody na wyjściu z kotła, 4 – wskaźnik temp. wody mieszanej, 5 – zawór kulowy 1 1" IG, 6 – zawór termostatyczny, 7 – zawór automatyczny do regulacji obiegu grawitacyjnego, 8 – kolektor osadu, 9 – wyjście do napełnienia

Odpowiednie sterowanie rozdziałem nośnika ciepła w poszczególnych obiegach kotłowni zmniejsza straty ciepła do otoczenia, a także zapewnia redukcję emisji do atmosfery szkodliwych substancji (np. WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), które powstają w warunkach nieprawidłowego procesu spalania paliwa.

Zastosowanie urządzenia Laddomat 21 skutecznie zapewniło warunki poprawnego działania zaprojektowanej kotłowni w trakcie wszystkich możliwych etapów pracy kotła. Podczas rozpalania paleniska ma za zadanie jak najszybsze nagrzanie kotła do jego temperatury roboczej, która wynosi ok. 85°C. Termostat otwiera się po osiągnięciu temperatury równej 78°C, a do tego momentu zapewnia krążenie czynnika grzewczego tylko w tzw. małym obiegu kotła. Wyrównanie temperatury wody w kotle zapewnia pompa obiegowa.

Instalacje odbioru ciepła

Instalacja centralnego ogrzewania złożona jest z obiegu grzejnikowego i ogrzewania podłogowego, w którym zastosowano 9 pętli o długości nieprzekraczającej 100 mb. W związku z tym, że opory w najbardziej niekorzystnym obiegu (pętli ogrzewania podłogowego) nie przekraczają 30 kPa, podobnie jak w obiegu grzejnikowym zastosowano najmniejsze pompy obiegowe firmy Leszno 25POr40 o wysokości podnoszenia do 40 kPa. Do obiegów kotłowni podłączony jest również pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej oraz kolektor słoneczny zapewniający przygotowanie c.w.u. w okresie letnim.

Z tego powodu, że woda w przestrzeni kotła ma stosunkowo wysoką temperaturę i wyższą niż temperatury obliczeniowe przyjęte dla instalacji odbioru ciepła, obiegi centralnego ogrzewania wyposażone zostały w układy podmieszania z zaworami trójdrogowymi (fot. 5.). Ma to na celu obniżenie temperatury i dostosowanie jej do wymaganych potrzeb wynikających z aktualnego zapotrzebowania na ciepło (regulacja jakościowa).

 Rozdzielacz z zespołami pompowo-mieszającymi

Fot. 5. Rozdzielacz z zespołami pompowo-mieszającymi


Źródło: (fot. J. Moczkodan)


 

Wysoka temperatura wody w kotle ma jeszcze tą zaletę, że w momencie spadku temperatury w zasobniku ciepłej wody użytkowej (w wyniku otwarcia zaworów czerpalnych) można ją szybko podgrzać po uruchomieniu pompy obiegowej.

Do układu hydraulicznego przedstawionego na rys. 1. można opcjonalnie podłączyć zwykły podgrzewacz cieplej wody użytkowej lub układ biwalentny, umożliwiający podłączenie kolektorów słonecznych, zapewniających podgrzewanie wody w okresie letnim.

Dodatkowym elementem poprawiającym działanie kotłowni na drewno w schemacie przedstawionym na rys. 1. jest bufor ciepła (zasobnik), który gromadzi nadwyżkę ciepła wytworzonego ze spalania paliwa zgromadzonego w palenisku, ale nieodbieranego przez instalacje grzewcze. W kotłowniach małej mocy nie jest jednak bezwzględnie konieczny do zastosowania. Po przeanalizowaniu pojemności wodnej kotła i instalacji grzewczych oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej zrezygnowano z zastosowania tego elementu [7].

Układ  automatycznej  regulacji

Analizując rynek instalacyjny pod kątem możliwości sterowania pracą takiej kotłowni można znaleźć wiele typowych rozwiązań układów automatycznej regulacji oferowanych zarówno przez producenta kotłów, jak i producentów automatyki. Zakładając jednak możliwość rozbudowy systemu, przyjęto zastosowanie układu ze sterownikiem swobodnie programowalnym PLC.

W przypadku kotła praktyczne możliwości zewnętrznego sterowania jego pracą i warunkami procesu spalania są bardzo ograniczone. Producenci wyposażają swoje urządzenia w prostą, ale bardzo skuteczną automatykę, która gwarantuje utrzymanie temperatury wody kotłowej na zadanym poziomie. Zastosowanie układu Loddomat 21 dodatkowo poprawia ten efekt.

Zdecydowanie większe możliwości dają pozostałe elementy kotłowni i instalacji (pompy, mieszacze i zawory). Przyjęto w projekcie, że sterownik będzie wykorzystywał informacje uzyskiwane z czujników temperatury:

  •  zewnętrznej (czujnik nadrzędny),
  • na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowej (za układem podmieszania),
  • na zasilaniu ogrzewania podłogowego (za układem podmieszania),
  • pomieszczenia reprezentatywnego ogrzewanego grzejnikami płytowymi,
  • pomieszczenia reprezentatywnego ogrzewanego grzejnikiem podłogowym,
  • w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej,
  • na powrocie z instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

 Sygnały sterują ustawieniem zaworów trójdrogowych oraz załączają i wyłączają pompy w poszczególnych obiegach.

W funkcji temperatury zewnętrznej regulowane są temperatury zasilania w obiegach grzejników i podłogówki (mierzone czujnikami przylgowymi zamontowanymi na rurociągach). Informacja z czujników temperatury w pomieszczeniach może natomiast wpływać na pracę pomp (wyłączanych w przypadku przekroczenia nastawionej temperatury) lub służyć do korygowania sposobu regulacji wynikającego z temperatury zewnętrznej.

Założono też, że układ przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie działać z pełnym priorytetem. W momencie spadku temperatury wody w zasobniku o 2,0 K następuje wyłączenie pompy obiegowej centralnego ogrzewania, a uruchamiana jest pompa ładująca zasobnik. Wyłączenie układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej następuje po przekroczeniu nastawionej wartości temperatury o 2,0 K. Czujnik temperatury wody cyrkulacyjnej służy do sterowania załączaniem i wyłączaniem pompy cyrkulacyjnej tak, aby pracowała tylko okresowo, bez zbędnego wychładzania wody w podgrzewaczu c.w.u.

Podsumowanie

Opisana w artykule kotłownia nie tylko została przez dyplomanta (współautora tego artykułu) zaprojektowana i opisana w pracy dyplomowej [7], ale również została przez niego zbudowana.

Owszem, wykorzystanie drewna jako paliwa wymaga okresowej obsługi źródła ciepła, związanej z odpowiednim przygotowaniem paliwa, okresowym jego uzupełnianiem w kotle oraz usuwaniem popiołu, niemniej jednak gwarantuje niezbyt kosztowne i ekologiczne ogrzewanie budynku w pełni satysfakcjonujące użytkownika.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na efektywną eksploatację instalacji i uzyskanie poprawnych warunków komfortu cieplnego. Dobre ocieplenie budynku ogranicza zużycie ciepła i paliwa. Zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania na niskie (jak dla kotłowni na paliwo stałe) temperatury zasilania i powrotu pozwala też na późniejszą rozbudowę systemu zaopatrzenia w ciepło.

Mając na uwadze uzbrojenie terenu w sieć gazową, w planie jest również zamontowanie kotła kondensacyjnego.

Literatura

 1. Popczyk J., Program „Innowacyjna energetyka – rolnictwo energetyczne”, Rynek Instalacyjny 4/2008, s. 70.
 2. Nowak B., Biopaliwa w budownictwie niskoenergetycznym, Rynek Instalacyjny 11/2007, s. 24.
 3. Nowak B., Odnawialna energia do kotła, Rynek Instalacyjny 11/2005, s. 38.
 4. Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzU UE nr L001 z dnia 4.01.2003 r. s. 65.).
 5. Harvey L.D., A handbook on low-energy buildings and district-energy systems, Earthscan, London 2006.
 6. Le feu de bois pollue autant que le fuel, Science& Vie 2/2008, s. 28.
 7. Moczkodan J., Zastosowanie różnych źródeł ciepła na potrzeby kotłowni w budynkach małokubaturowych, Praca dyplomowa magisterska (magisterskie studia uzupełniające), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 8. Vitolig 150 Niskotemperaturowy kocioł wodny na zgazowanie drewna. Wytyczne projektowe Viessmann, Allendorf 2004 (www.viessmann.com/web/poland).
 9. Układ termoregulacyjny Laddomat 21. Instrukcja obsługi. Eko-Vimar Orla

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

INSTALSOFT S.C. InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM

InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM

Pakiet InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie BIM, zintegrowane z modułami do projektowania instalacji ogrzewania, chłodzenia, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do obliczeń cieplnych...

Pakiet InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie BIM, zintegrowane z modułami do projektowania instalacji ogrzewania, chłodzenia, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do obliczeń cieplnych budynku wraz z możliwością wykonania charakterystyki energetycznej.

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.