RynekInstalacyjny.pl

Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem

ELEKTRA SnowTec®- Mata grzejna, Fot. ELEKTRA

ELEKTRA SnowTec®- Mata grzejna, Fot. ELEKTRA

Ubiegłoroczna zima, po kilku latach łagodnych, zaskoczyła powrotem tradycyjnych mrozów i opadów śniegu. Jesień to odpowiedni czas, by przygotować inwestycje budowlane – w tym dachy, orynnnowanie i instalacje zewnętrzne – do bezawaryjnego przetrwania tych warunków.

treść sponsorowana

Ochrony przed zaleganiem śniegu oraz powstawaniem lodu wymagają instalacje zewnętrzne oraz powiązane z nimi elementy konstrukcyjne narażone na bezpośredni kontakt z tymi zjawiskami atmosferycznymi – m.in. dachy wraz z instalacjami rynien i rur spustowych oraz zewnętrzne elementy instalacji sanitarnych (np. odcinki rur, zawory, armatura czy siłowniki).

Zalegający w rynnach i rurach spustowych śnieg i lód może powodować zatory i niedrożność, zaś lód powstający (np. wtórnie zamarzająca woda roztopowa) może, ze względu na zwiększającą się podczas zamarzania objętość, uszkodzić rynnę czy rurę spustową. Z punktu widzenia ochrony systemu odprowadzania wód opadowych ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie dachu. Zalegający śnieg może nadmiernie obciążyć konstrukcję, powodując uszkodzenie lub wręcz katastrofę budowlaną, ale też jest źródłem niebezpiecznej w okresie zimowym wody roztopowej. Natomiast w przypadku dachów płaskich może powodować zatkanie lub uszkodzenie wpustu dachowego.

Mechaniczne usuwanie śniegu czy lodu jest czasochłonne i trudne, a w niektórych wypadkach niemal niemożliwe. Dlatego warto zdecydować się na systemy ogrzewania powierzchni i instalacji narażonych na śnieg i lód. Wartość inwestycji w nawet najbardziej zaawansowane rozwiązanie jest znacznie niższy niż koszty poniesionych przez uszkodzenia instalacji zewnętrznych strat. Dowiedz się więcej >>

Rozwiązania techniczne do ochrony dachów i rynien przed śniegiem i lodem

Do ochrony zarówno rynien i rur spustowych, jak i dachów stosuje się kable grzejne. Są one dostępne w dwóch rozwiązaniach technicznych – jako przewody grzejne stałooporowe (o niezmiennej mocy) oraz samoregulujące. Ich rolą jest ogrzewanie chronionej powierzchni tak, by nie zalegał na niej śnieg i nie mógł powstawać lód.

Kable te wyróżniają się specjalną konstrukcją, nieco zbliżoną do kabli elektrycznego ogrzewania podłogowego, jednak z odpowiednim zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV i warunkami zewnętrznymi. Kable grzejne można dobrać do dachu niezależnie od rodzaju pokrycia oraz do rynien z różnych materiałów.

Zastosowanie kabli grzejnych do dachów i systemu rynnowego oraz instalacji zewnętrznych jest nieinwazyjne. Łatwo zamontować je także na konstrukcjach istniejących – „interwencyjnie” nawet w temperaturze ujemnej, nie przekraczając jednak wartości zalecanej przez producenta. Ze względu na stosunkowo niewielki pobór energii elektrycznej nie trzeba występować o dodatkową moc przyłączeniową. Podłączenie kabla powinien przeprowadzić uprawniony elektryk.

Kable stałooporowe do dachów i rynien

Kable stałooporowe oferowane przez firmę Elektra stanowią rozwiązanie gotowe do instalacji, odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem UV i zakończone tzw. przewodem zimnym (zasilającym). Jego zadaniem jest połączenie właściwej instalacji grzejnej z instalacją elektryczną.

Budowa przewodu grzejnego

Budowa kabla grzejnego stałooporowego, ze wskazaniem warstw decydujących o jego zaletach użytkowych. Rys. Elektra

Elektra VCDR to kable o mocy grzejnej 20W/m, odporne na działanie promieni UV, dostępne  są w długościach od 9 do 170 m (licząc same kable grzejne, bez kabla zasilającego). Przeznaczone są do ochrony dachów, rynien i rur spustowych – ich zróżnicowana długość pozwala zastosować je w niemal każdej inwestycji. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 60335-2-83 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających.

ELEKTRA TuffTec™ to kable o mocy grzejnej 30W/m, odporne na działanie promieni UV, przeznaczone do zastosowań specjalnych, np. ogrzewania dachów pokrytych papą lub dachówkami bitumicznymi. Znajdują zastosowanie nie tylko w ochronie dachów, rynien i rur spustowych, ale też innych powierzchni zewnętrznych, np. zjazdów do garaży czy chodników. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 60335-1 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania. Sprawdź >>

Kable samoregulujące

Samoregulujące przewody grzejne z linii ELEKTRA SelfTec® dostępne są w różnych rozwiązaniach, które tworzą system ochrony przed śniegiem, lodem i mrozem, takich elementów instalacji jak rynny, rury spustowe, rury instalacyjne prowadzone na zewnątrz, zawory, siłowniki i inne.

 kabel grzejny samoregulujący

Budowa kabla grzejnego samoregulującego, ze wskazaniem warstw decydujących o jego zaletach użytkowych. Rys. Elektra

Kable samoregulujące zbudowane są z rdzenia z usieciowanego polimeru z dodatkiem grafiku, w którym łączą się dwa równolegle ułożone przewody miedziane. Rdzeń stanowi samoregulujący element grzejny, reagujący na zmianę temperatury zewnętrznej poprzez zmianę rezystancji. Dzięki temu rezystancja – a tym samym moc grzewcza – rośnie wraz ze spadkiem temperatury, a spada, kiedy temperatura rośnie. Co ważne, zjawisko to zachodzi miejscowo, zatem zmiana rezystancji nie wpływa na zmianę mocy grzewczej w innych miejscach. Kable samoregulujące nie mogą się więc przegrzać, zatem – w razie potrzeby – można układać je bez szkody dla ich własności tak, by się stykały i krzyżowały.

Kable samoregulujące można prowadzić liniowo w rynnach i rurach spustowych, na zewnątrz rurociągu liniowo, lub owijając rurociąg, a także (w przypadku specjalnego wykonania) wewnątrz rurociągu. Maksymalną moc grzewczą kabli samoregulujących należy dobierać zależnie od przeznaczenia (dach, rura spustowa, rynna etc.) oraz od strefy klimatycznej (co wpływa na przewidywane wartości osiąganej temperatury minimalnej). W rynnach i rurach spustowych kable grzejne często układa się parami, przy czym w rynnach o mniejszych przekrojach (średnica poniżej 12 cm), zamontowanych w łagodniejszej strefie klimatycznej, można zastosować pojedynczy przewód grzejny.

Kable samoregulujące występują w różnych wykonaniach:

  • ELEKTRA SelfTec®16 ready2heat – kable gotowe do układania o określonych długościach (w standardzie od 1 do 20 m, na zamówienie nawet do 80 m), zakończone przewodem zasilającym o długości 1,5 m z hermetyczną wtyczką. Krótkimi odcinkami można np. zabezpieczać pojedyncze zawory.
  • ELEKTRA SelfTec®16 i ELEKTRA SelfTec®PRO – jedyne na rynku kable, których długość można dopasować do długości chronionej rynny lub rurociągu, docinając kable z bębna bezpośrednio na placu budowy. W tym wypadku konieczne jest odpowiednie wykończenie kabla i podłączenie przewodu zasilającego.
  • ELEKTRA SelfTec®DW – kabel przeznaczony do stosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz rurociągu – jest dopuszczony m.in. do stosowania w rurach prowadzących wodę pitną. Dostępny jest zarówno w wersji na bębnie (z możliwością docinania na wybraną długość), jak i wersji gotowej do układania  ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat (w kilku określonych długościach, zakończonych przewodem zasilającym).

Ochrona przed śniegiem i lodem większych powierzchni

Przed śniegiem i lodem warto chronić nie tylko dach z orynnowaniem, ale też otoczenie budynku, co zapewnia komfort i swobodę użytkowania nawet podczas mroźnej i śnieżnej zimy. Ochronę większych powierzchni betonowych lub brukowanych wokół budynku – podjazdów, ramp, chodników, tarasów etc. – umożliwiają skuteczne i proste w montażu maty grzejne.

Maty grzejne z oferty firmy Elektra – ELEKTRA SnowTec® – wykonane są z przewodów grzejnych jednostronnie zasilanych o mocy jednostkowej 30 W/m i rozstawie 10 cm. Mata wyposażona jest także w tzw. przewód zimny (zasilający), a niezbędnym elementem całej instalacji jest także regulator z czujnikiem temperatury i wilgoci. Właściwa regulacja pozwala na rozpoznanie warunków pogodowych (opady śniegu lub zamarzającego deszczu) i uruchamianie systemu grzejnego odpowiednio do potrzeb.

Mata grzejna

Mata grzejna. Widoczne przewody grzejne na taśmie montażowej oraz przewód zasilający (zimny) wraz z mufą łączeniową. Fot. Elektra

Szerokości mat 0,6 i 0,4 m oraz długości od 2 do 25 m pozwalają łatwo dopasować matę do potrzeb konkretnej inwestycji. Dobierając matę grzejną, należy określić jej moc grzejną na m2. Wartość ta zależy od warunków takich jak minimalna temperatura zewnętrzna, siła oddziaływania wiatru czy intensywność opadów śniegu. Mata o odpowiednio dobranej mocy grzejnej nie musi pokrywać całej powierzchni zewnętrznej. Przykładowo, w przypadku podjazdu wystarczy ułożyć dwie maty na pasach jezdnych pod koła samochodu.

Maty ELEKTRA SnowTec® przystosowane są do montażu w warstwie piasku lub suchego betonu (dla nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych lub asfaltu), w betonie (w przypadku wylewek lub zastosowania płyt zbrojonych), a nawet bezpośrednio w asfalcie. Na wyroby bitumiczne odporna jest mata w specjalnym wykonaniu – ELEKTRA SnowTec®Tuff. Ta mata grzejna o wyjątkowej odporności mechanicznej i termicznej (chwilowa temperatura ekspozycji nawet do 240°C!) sprawdzi się, jeśli warunki instalacji czy pracy maty grzejnej są trudne – np. nawierzchnia narażona jest na duże obciążenia mechaniczne, montaż następuje w betonie zagęszczanym mechanicznie lub, jak wspomniano, konieczny jest montaż bezpośrednio w asfalcie. Mata ELEKTRA SnowTec®Tuff cechuje się nie tylko większą wytrzymałością na warunki otoczenia, ale także wyższą mocą jednostkową – 40 W/m.

Skuteczność i wygoda – sterowanie systemem ochrony przed śniegiem i lodem

Instalację grzewczą chroniącą przed śniegiem i lodem warto jest także wyposażyć w czujnik temperatury (ETF-744)  i wilgotności i oblodzenia (ETOG-56T – do schodów i podjazdów, ETOR-55 – do rynien), które należy podłączyć z regulatorem dającym szerokie możliwości sterowania. Elektra proponuje regulator ControlTec Smart SMC, który umożliwia kontrolę i regulację pracy jednej lub dwóch stref grzejnych (np. rynny i dach + zjazd do garażu).Regulator umożliwia kalibrację temperatury, łatwe przechodzenie między trybami pracy (stand by – uśpienie i heat on – wymuszenie grzania) oraz automatyczne uruchomienie instalacji grzewczej po wykryciu opadów marznącego deszczu lub śniegu.

Regulator ControlTec

Regulator ControlTec Smart SMC – idea działania, funkcje i możliwości. Rys. Elektra

Regulator ControlTec Smart SMC dysponuje także innowacyjną funkcją zmiany charakterystyki mocy grzałki czujnika wilgoci w stosunku do temperatury otoczenia. Dzięki czemu regulator może dostosować pracę systemu grzewczego do warunków panujących w miejscu instalacji.

Zobacz, dlaczego ELEKTRA ControlTec Smart SMC to nowa era w sterowaniu systemami ochrony przed śniegiem i lodem

Dzięki regulatorowi można zarówno korzystać z zalet automatycznej regulacji (np. uruchomienie systemu podczas nieobecności użytkowników), jak i sterować instalacją ręcznie. Ta druga opcja również jest bardzo wygodna, ponieważ regulator jest wyposażony w moduł WiFi oraz port Ethernet. Zapewnia to możliwość zdalnej obsługi z poziomu przeglądarki internetowej (przez użytkownika lub instalatora) oraz bieżącą aktualizację oprogramowania regulatora.

elektra logo

ELEKTRA

ul. K. Kamińskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 843 32 82
e-mail: info@elektra.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jak działają odnawialne źródla ciepła »

Jak działają odnawialne źródla ciepła » Jak działają odnawialne źródla ciepła »

Czy panele fotowoltaiczne nadal sa ECO »

Czy panele fotowoltaiczne nadal sa ECO » Czy panele fotowoltaiczne nadal sa ECO »

Jaki system przeciwoblodzeniowy wybrać »

Jaki system przeciwoblodzeniowy wybrać » Jaki system przeciwoblodzeniowy wybrać »

Sprawdź, jakie udogodnienia szykują się dla instalatorów i wykonawców w 2022 »

Sprawdź, jakie udogodnienia szykują się dla instalatorów i wykonawców w 2022 » Sprawdź, jakie udogodnienia szykują się dla instalatorów i wykonawców w 2022 »

Na co warto zwrócić uwagę projektując instalację PV na dachach »

Na co warto zwrócić uwagę projektując instalację PV na dachach » Na co warto zwrócić uwagę projektując instalację PV na dachach »

Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku » Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Jak zadbać o higienę w miejscach publicznych » Jak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij pieniądze na kolejne zakupy »

Zarejestruj się i zgarnij pieniądze na kolejne zakupy » Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy »

Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku » Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem » Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Do 77% oszczędności na zużyciu energii » Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt » Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Czy pompa ciepła się opłaca »

Czy pompa ciepła się opłaca » Czy pompa ciepła się opłaca »

Poznaj metody na oszczędność wody »

Poznaj metody na oszczędność wody » Poznaj metody na oszczędność wody »

oszczędność wody » W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »

oszczędność wody » W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »  oszczędność wody »  W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy » Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.