RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Izolacje instalacji solarnych

Preizolowane rury do instalacji solarnych
Fot. Evertec (a), Nanox Inox (b)

Preizolowane rury do instalacji solarnych


Fot. Evertec (a), Nanox Inox (b)

Przewody instalacji solarnej biegnące między kolektorem a zasobnikiem wymagają szczególnej izolacji technicznej. Nie może to być zwykła izolacja do rur grzewczych, ponieważ w instalacjach solarnych okresowo występuje temperatura znacznie wyższa niż w instalacji grzewczej. Izolacja taka musi być też przystosowana do pracy na zewnątrz.

Zobacz także

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

ES-SYSTEM sp. z o.o. Świeć przykładem z systemami zarządzania oświetleniem od ES-SYSTEM

Świeć przykładem z systemami zarządzania oświetleniem od ES-SYSTEM Świeć przykładem z systemami zarządzania oświetleniem od ES-SYSTEM

Rachunki za prąd to jedne z największych kosztów w każdym obiekcie. Dużą ich część generuje przestarzałe oświetlenie, wpływające negatywnie także na komfort pracy i życia. Jak możesz zmniejszyć zużycie...

Rachunki za prąd to jedne z największych kosztów w każdym obiekcie. Dużą ich część generuje przestarzałe oświetlenie, wpływające negatywnie także na komfort pracy i życia. Jak możesz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 90%, a jednocześnie zyskać zadowolenie użytkowników i więcej funkcjonalności? Inteligentne oświetlenie LED od ES-SYSTEM to najlepsza odpowiedź.

Specyfika izolacji instalacji solarnych

Przewód solarny (między kolektorem a zasobnikiem) bez izolacji, szczególnie na dłuższym odcinku, może wykazywać nawet dziewięciokrotnie większe straty ciepła niż przewód izolowany [1]. Jednocześnie izolacja techniczna stosowana do rurowej instalacji solarnej nie może być traktowana tożsamo z izolacją instalacji grzewczej. Wynika to z dwóch ważnych aspektów.

Izolacje techniczne przeznaczone do zabezpieczenia przewodów instalacji solarnej muszą cechować się odpornością na temperaturę wyraźnie wyższą niż w przypadku instalacji grzewczych. W kolektorach słonecznych i ich orurowaniu okresowo – podczas długiej przerwy w odbiorze ciepła z kolektora, w wyniku awarii pompy obiegowej, w wyniku braku prądu itp. – występuje tzw. przegrzanie, kiedy temperatura czynnika grzewczego wzrasta zdecydowanie powyżej 100°C, nawet do 150–200°C [2]. Większość izolacji technicznych stosowanych w instalacjach grzewczych (np. poliuretan) jest odpornych na działanie temperatury do 95–100°C. Poddane wyższej temperaturze ulegają uszkodzeniu, a w skrajnych (choć wcale nierzadkich) przypadkach – miejscowemu stopieniu. Kiedy rury instalacyjne są odsłonięte po uszkodzeniu izolacji, spada sprawność i efektywność energetyczna instalacji, a na odcinkach zewnętrznych przewody narażone są na bezpośrednie oddziaływanie czynników środowiskowych.

 

Części instalacji solarnej na zewnątrz budynków dotyczy także inny problem użytkowy – izolacje na tych odcinkach muszą być odporne na oddziaływanie środowiska zewnętrznego:

  • wpływ zmiennych warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności, jakości powietrza (pyłów) – przekładający się na powstawanie środowiska korozyjnego na powierzchni materiału izolacyjnego;
  • oddziaływanie wiatru – wpływ na szybkie rozpraszanie ciepła;
  • promieniowanie UV, które ma niszczący wpływ na wiele tworzyw sztucznych, w przypadku izolacji technicznych nieprzystosowanych do użytku na zewnątrz powoduje degenerację i kruszenie tworzyw;
  • aktywność zwierząt – ptaki, drobne gryzonie czy kuny traktują niezabezpieczone izolacje urządzeń zewnętrznych jako łatwo dostępne źródło materiału na gniazda.

Przypadki zastosowania nieprawidłowej izolacji technicznej instalacji solarnej nie są wcale rzadkie wśród firm wykonawczych z mniejszym doświadczeniem. Takie podejście może wynikać z niedostatecznej wiedzy, mniejszej dostępności specjalistycznych rozwiązań oraz uwarunkowań cenowych (rozwiązania wysokotemperaturowe i odporne na UV mogą być nawet trzykrotnie droższe od porównywalnych pod względem wielkości rozwiązań tradycyjnych). Izolacją najczęściej stosowaną do instalacji solarnych jest kauczuk syntetyczny, rzadziej pojawiają się izolacje poliestrowe, a nawet aerożele.

Kauczuk – najpopularniejsza izolacja w instalacjach solarnych

Kauczuki syntetyczne (elastomery) są materiałami elastycznymi o zamkniętej strukturze komórkowej, odpornymi na temperaturę ciągłą np. do 150°C, a chwilowo do 175°C (przykładowe dane jednego z producentów dla rozwiązania HT – High Temperature). Cechują się odpornością na wahania temperatury oraz dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła – zwykle ok. 0,035–0,045 W/(mK), zależnie od temperatury pomiaru, oraz wytrzymałością mechaniczną.

Kauczuki chronią też przed kondensacją pary wodnej – mają współczynnik dyfuzji pary wodnej µ ≥ 10 000). Są to materiały trudno zapalne, o klasie reakcji na ogień od BL-s1, d0 do BL-s3, d0, w zależności od producenta i formy izolacji.

Kauczuk najczęściej występuje w formie otulin w kolorze szarym lub grafitowym o grubości warstwy izolacji 10–25 mm. Do instalacji solarnych zwykle stosuje się grubość od 12 mm. Często stosowanym rozwiązaniem jest zróżnicowanie grubości otuliny – dla przewodów wewnątrz budynków jest ona mniejsza (np. 12 lub 13 mm), a dla części rury biegnącej na zewnątrz większa (np. 18 lub 19 mm).

Niektóre rodzaje kauczuku (np. EPDM) wyróżniają się również wytrzymałością na oddziaływanie promieniowania UV. Izolacje z innych materiałów do zastosowań zewnętrznych powinny być wyposażone także w dodatkowy płaszcz (folię ochronną), np. z PVC lub kopolimeru poliolefinowego. Takie rozwiązanie nie tylko chroni przed oddziaływaniem słońca, ale i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu i eksploatacji. Jeśli na zewnątrz została zastosowana otulina nieprzeznaczona do takiej aplikacji, w przypadku niewielkich uszkodzeń powodowanych przez UV można ją zabezpieczyć „środkami ratunkowymi” – specjalną farbą ochronną do izolacji kauczukowych lub samoprzylepną taśmą zabezpieczającą.

Izolacje z kauczuku syntetycznego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14304:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja [3].

Rzadziej spotykane – poliester i aerożele

Do izolowania instalacji solarnych stosowany bywa oferowany przez wykonawców materiał z włókien poliestrowych (PES) z płaszczem z ochronnym. Jest on wykorzystywany m.in. do izolacji zasobników c.w.u. i buforów. To wprawdzie materiał o parametrach przewodzenia ciepła podobnych do kauczuku i tańszy od niego, ma jednak włóknistą strukturę i jest podatny na nasiąkanie wodą. Dlatego wymaga wykonania bardzo starannych zabezpieczeń przed przenikaniem wody. Materiał ten jest rzadko zalecany do izolacji przewodów solarnych, pomimo jego niskiej ceny.

Z kolei aerożele, choć mają bardzo korzystny współczynnik przewodzenia – nawet ok. 0,015 W/(mK) – są wyraźnie droższe. Są zatem rzadko stosowane w instalacjach solarnych. Występują w formie plastycznych, cienkich mat do nakładania na przewody, złożonych w ponad 90% z powietrza zamkniętego w porach utworzonych przez szkielet krzemionkowy. Mała grubość maty aerożelowej sprawia, że łatwo zabezpiecza się za jej pomocą łuki i inne miejsca potencjalnego występowania mostków cieplnych.

Rury preizolowane do instalacji solarnej

Dostępne są także gotowe preizolowane rury do instalacji solarnej, bazujące na sztywnej miedzianej rurze przewodowej albo na karbowanej rurze ze stali nierdzewnej.

Do rury przewodowej przymocowana jest na stałe otoczka właściwego materiału izolacyjnego. Pierwszą warstwą od zewnątrz jest cienka warstwa materiału osłonowego (folia, płaszcz lub tworzywowa rura osłonowa), zapewniająca odporność na działanie promieni UV i innych warunków środowiskowych oraz zwiększająca wytrzymałość i estetykę całego rozwiązania. Warstwa zewnętrzna może być folią z materiału kompozytowego lub PVC albo osłonową cienkościenną rurą żebrowaną z modyfikowanego polietylenu wysokiej gęstości.

Obok kauczuków i poliestrów jako warstwę izolacyjną stosuje się także pianki poliolefinowe, np. wykonane ze spienionego polietylenu o ulepszonych własnościach (EPE – Expanded PE). Tego rodzaju izolacje mają zakres temperaturowy pracy ciągłej do 150°C (przy obciążeniu czasowym 175°C). Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi ok. 0,038 W/(mK) (dla 0°C). Dostępne są także rozwiązania oparte na stalowej rurze karbowanej i cienkiej (np. 5 mm) izolacji wykonanej z aerożelu. Rura preizolowana może również zawierać dwużyłowy przewód czujnika temperatury.

Rury takie mogą występować jako samodzielne (w odpowiednich średnicach i zwojach o długości kilkunastu metrów) albo układy podwójne. W tym drugim przypadku rura zasilania i rura powrotu mają najczęściej (z wyjątkiem aerożeli) własną izolację cieplną, ale występują we wspólnym płaszczu z folii ochronnej.

Literatura

  1. Izolacja przewodów solarnych, http://varna.com.pl/7,24,akt-izolacja_przewodow_solarnych.html (dostęp: 17.05.2021)
  2. PN-EN 14304:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
  3. Grzegorzewski Zbigniew, Izolacje w instalacjach słonecznych, „Izolacje” 2/2018, https://www.izolacje.com.pl/artykul/instalacje/183892,izolacje-w-instalacjach-slonecznych (dostęp: 17.05.2021)
  4. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania
  5. PN-EN 14303:2012 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
  6. Materiały techniczne firm: Armacell, Evertec, Hewalex, Isover, K-FLEX, Kaimann, Nanox Inox

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Kilkadziesiąt organizacji protestuje przeciw zmianom ograniczającym rozwój fotowoltaiki

Kilkadziesiąt organizacji protestuje przeciw zmianom ograniczającym rozwój fotowoltaiki Kilkadziesiąt organizacji protestuje przeciw zmianom ograniczającym rozwój fotowoltaiki

Proponowane przez rząd rozliczanie energii z domowej fotowoltaiki grozi załamaniem prężnie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. To koniec marzeń milionów Polaków o własnej, tańszej...

Proponowane przez rząd rozliczanie energii z domowej fotowoltaiki grozi załamaniem prężnie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. To koniec marzeń milionów Polaków o własnej, tańszej i czystej energii. Blisko pięćdziesiąt społecznych i branżowych organizacji wystosowało protest przeciwko rządowym propozycjom. Apelują o wprowadzenie okresu przejściowego i społeczne konsultacje nowych zasad rozliczeń prosumentów.

Redakcja RI news Dzień Otwarty w Iglotech Kraków za nami

Dzień Otwarty w Iglotech Kraków za nami Dzień Otwarty w Iglotech Kraków za nami

Dnia 17 września 2021 r. Iglotech gościł instalatorów z branży HVAC na Dniu Otwartym w oddziale firmy w Krakowie. Spotkanie odbiegało jednak od klasycznej formuły dni otwartych, ponieważ przygotowane zostały...

Dnia 17 września 2021 r. Iglotech gościł instalatorów z branży HVAC na Dniu Otwartym w oddziale firmy w Krakowie. Spotkanie odbiegało jednak od klasycznej formuły dni otwartych, ponieważ przygotowane zostały trzy specjalne strefy tematyczne, które pokazały, że w hurtowni znajdują się wszystkie instalacje do budowy domu energooszczędnego.

Redakcja RI news „Dom w ekoklimacie” Lindab

„Dom w ekoklimacie” Lindab „Dom w ekoklimacie” Lindab

W odpowiedzi na wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami dla budownictwa jednorodzinnego, firma Lindab uruchomiła nową usługę o nazwie „Dom w ekoklimacie”.

W odpowiedzi na wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami dla budownictwa jednorodzinnego, firma Lindab uruchomiła nową usługę o nazwie „Dom w ekoklimacie”.

Redakcja RI news Konferencja szkoleniowa „Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki”

Konferencja szkoleniowa „Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki” Konferencja szkoleniowa „Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki”

Zapraszamy na konferencję szkoleniową „Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki”, która odbędzie się 15 października w Warszawie. Konferencja organizowana jest z okazji jubileuszu...

Zapraszamy na konferencję szkoleniową „Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki”, która odbędzie się 15 października w Warszawie. Konferencja organizowana jest z okazji jubileuszu 20-lecia czasopisma „elektro.info”.

Redakcja RI news 83 proc. Polaków uważa, że OZE zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju

83 proc. Polaków uważa, że OZE zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju 83 proc. Polaków uważa, że OZE zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju

Według badania „OZE a bezpieczeństwo energetyczne kraju według Polaków”, zleconego przez firmę SunSol, Polacy pragną energetycznej niezależności. Chcą również, aby zielona energia zastąpiła tę węglową....

Według badania „OZE a bezpieczeństwo energetyczne kraju według Polaków”, zleconego przez firmę SunSol, Polacy pragną energetycznej niezależności. Chcą również, aby zielona energia zastąpiła tę węglową. Z raportu wynika, że większość Polaków zgodziłaby się na instalację ekologicznych rozwiązań w swojej okolicy.

Redakcja RI news Kończy się budżet programu „Mój Prąd” 3.0

Kończy się budżet programu „Mój Prąd” 3.0 Kończy się budżet programu „Mój Prąd” 3.0

Wyczerpuje się ponad półmiliardowy budżet przewidziany na dotacje w trzeciej edycji programu „Mój Prąd”, dlatego zainteresowani dopłatami do instalacji fotowoltaicznych powinni się pospieszyć z wnioskami...

Wyczerpuje się ponad półmiliardowy budżet przewidziany na dotacje w trzeciej edycji programu „Mój Prąd”, dlatego zainteresowani dopłatami do instalacji fotowoltaicznych powinni się pospieszyć z wnioskami o wsparcie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że zamknięcie naboru wniosków jest możliwe pod koniec września.

Redakcja RI news Premiera instalacji łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi

Premiera instalacji łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi Premiera instalacji łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi

24 sierpnia w Lublinie odbyła się premiera instalacji lameli – łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi Saule Technologies. Jest to pierwsze komercyjne wdrożenie technologii perowskitowych ogniw słonecznych...

24 sierpnia w Lublinie odbyła się premiera instalacji lameli – łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi Saule Technologies. Jest to pierwsze komercyjne wdrożenie technologii perowskitowych ogniw słonecznych na świecie. Za system automatyki do sterowania położeniem lameli względem pozycji Słońca odpowiada marka Somfy. Pierwszym klientem Saule został Aliplast.

Redakcja RI news Rekordowy udział fotowoltaiki w miksie energetycznym w czerwcu i lipcu

Rekordowy udział fotowoltaiki w miksie energetycznym w czerwcu i lipcu Rekordowy udział fotowoltaiki w miksie energetycznym w czerwcu i lipcu

Czerwiec i lipiec 2021 r. okazały się rekordowe w historii europejskiej fotowoltaiki pod względem ilości wyprodukowanej energii i udziału generacji z PV w unijnym miksie energetycznym. Także w Polsce odnotowano...

Czerwiec i lipiec 2021 r. okazały się rekordowe w historii europejskiej fotowoltaiki pod względem ilości wyprodukowanej energii i udziału generacji z PV w unijnym miksie energetycznym. Także w Polsce odnotowano wzrost udziału fotowoltaiki wśród źródeł energii.

Redakcja RI news Dodatkowe pieniądze na dotacje na fotowoltaikę z „Mojego Prądu” 2.0

Dodatkowe pieniądze na dotacje na fotowoltaikę z „Mojego Prądu” 2.0 Dodatkowe pieniądze na dotacje na fotowoltaikę z „Mojego Prądu” 2.0

Wielkie zainteresowanie dotacjami na domowe instalacje fotowoltaiczne pod koniec ubiegłorocznej edycji programu „Mój Prąd” sprawiło, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował...

Wielkie zainteresowanie dotacjami na domowe instalacje fotowoltaiczne pod koniec ubiegłorocznej edycji programu „Mój Prąd” sprawiło, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował się na zwiększenie budżetu na ten cel. Mimo wcześniejszego zamknięcia naboru ze wsparcia i tak nie skorzystała część osób, które zdążyły wysłać wnioski. Teraz okazuje się, że część z nich otrzyma jednak dotacje. NFOŚiGW zamierza przeznaczyć na to dodatkowe środki.

Redakcja RI news Połowa budżetu programu „Mój Prąd” już zagospodarowana

Połowa budżetu programu „Mój Prąd” już zagospodarowana Połowa budżetu programu „Mój Prąd” już zagospodarowana

1 lipca rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne w najnowszej edycji programu „Mój Prąd”, tymczasem liczba złożonych do tej pory wniosków oznacza zagospodarowanie niemal...

1 lipca rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne w najnowszej edycji programu „Mój Prąd”, tymczasem liczba złożonych do tej pory wniosków oznacza zagospodarowanie niemal połowy udostępnionego budżetu. Zdecydowana większość z nich to wnioski dotyczące instalacji uruchomionych przez prosumentów jeszcze przed rozpoczęciem naboru.

Redakcja RI news Uruchomiono wyszukiwarkę EkoDotacji

Uruchomiono wyszukiwarkę EkoDotacji Uruchomiono wyszukiwarkę EkoDotacji

Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej wyszukiwarce EkoDotacji – poinformował Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Narzędzie umożliwia odnalezienie najkorzystniejszego...

Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej wyszukiwarce EkoDotacji – poinformował Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Narzędzie umożliwia odnalezienie najkorzystniejszego rozwiązania wśród różnych programów wsparcia np. fotowoltaiki czy termomodernizacji.

Redakcja RI news Wielkie zainteresowanie programem „Mój Prąd” 3.0

Wielkie zainteresowanie programem „Mój Prąd” 3.0 Wielkie zainteresowanie programem „Mój Prąd” 3.0

Rozpoczęty 1 lipca nabór wniosków o dotację na fotowoltaikę w ramach trzeciej edycji programu „Mój Prąd” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Liczba wniosków, które do tej pory wpłynęły do Narodowego...

Rozpoczęty 1 lipca nabór wniosków o dotację na fotowoltaikę w ramach trzeciej edycji programu „Mój Prąd” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Liczba wniosków, które do tej pory wpłynęły do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już pokrywa dużą część udostępnionego budżetu.

RI news Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower 2021

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower 2021 Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower 2021

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower to doskonała okazja do spotkań ze specjalistami branży odnawialnych źródeł energii. W tym roku targi odbędą się w dniach 14-16 września na terenie Międzynarodowych...

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower to doskonała okazja do spotkań ze specjalistami branży odnawialnych źródeł energii. W tym roku targi odbędą się w dniach 14-16 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Redakcja RI news Dotacje dla rolników na OZE w programie „Agroenergia”

Dotacje dla rolników na OZE w programie „Agroenergia” Dotacje dla rolników na OZE w programie „Agroenergia”

20 lipca rozpocznie się nabór wniosków w programie „Agroenergia”, którego celem jest dofinansowanie inwestycji umożliwiających zwiększenie produkcji energii ze OZE w sektorze rolniczym: instalacji fotowoltaicznych,...

20 lipca rozpocznie się nabór wniosków w programie „Agroenergia”, którego celem jest dofinansowanie inwestycji umożliwiających zwiększenie produkcji energii ze OZE w sektorze rolniczym: instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła, elektrowni wodnych, biogazowni, a także magazynów energii. Dofinansowanie będzie oferowane w formie dotacji maks. do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji w biogazownię rolniczą czy małą elektrownię wodną także w formie preferencyjnych pożyczek.

Redakcja RI news Spółka wodociągowa w Rudzie Śląskiej zaoszczędzi dzięki fotowoltaice

Spółka wodociągowa w Rudzie Śląskiej zaoszczędzi dzięki fotowoltaice Spółka wodociągowa w Rudzie Śląskiej zaoszczędzi dzięki fotowoltaice

Na terenie oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej oraz na dachu budynku dyrekcji wodociągów powstała instalacja fotowoltaiczna, która zasili prądem urządzenia przedsiębiorstwa. Koszt inwestycji to ok....

Na terenie oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej oraz na dachu budynku dyrekcji wodociągów powstała instalacja fotowoltaiczna, która zasili prądem urządzenia przedsiębiorstwa. Koszt inwestycji to ok. 1,2 mln zł, a efektem mają być oszczędności spółki w wysokości ok. 80 tys. zł rocznie.

Redakcja RI news Nowy nabór do programu „Mój Prąd” 2021-2023

Nowy nabór do programu „Mój Prąd” 2021-2023 Nowy nabór do programu „Mój Prąd” 2021-2023

1 lipca 2021 roku rozpoczął się kolejny nabór do rządowego programu dotacji „Mój Prąd”. Podobnie jak i w ubiegłym roku, „Mój Prąd” na lata 2021-2023 jest programem bezzwrotnych dotacji do zakupu i montażu...

1 lipca 2021 roku rozpoczął się kolejny nabór do rządowego programu dotacji „Mój Prąd”. Podobnie jak i w ubiegłym roku, „Mój Prąd” na lata 2021-2023 jest programem bezzwrotnych dotacji do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej przez inwestorów indywidualnych. W rozpoczynającym się naborze pojawiły się istotne zmiany.

Redakcja RI news Likwidacja opustów może spowolnić instalację pomp ciepła

Likwidacja opustów może spowolnić instalację pomp ciepła Likwidacja opustów może spowolnić instalację pomp ciepła

Do takiego wniosku dochodzi Polski Alarm Smogowy, komentując zmiany zaproponowane przez rząd, które mają na celu likwidację systemu opustów dla instalacji prosumenckich uruchamianych od 2022 roku. Zdaniem...

Do takiego wniosku dochodzi Polski Alarm Smogowy, komentując zmiany zaproponowane przez rząd, które mają na celu likwidację systemu opustów dla instalacji prosumenckich uruchamianych od 2022 roku. Zdaniem PAS, system opustów świetnie komponuje się z inwestycjami w pompy ciepła, które pomagają ograniczać tzw. niską emisję będącą głównym źródłem smogu.

Redakcja RI news Co przekonuje Polaków do fotowoltaiki?

Co przekonuje Polaków do fotowoltaiki? Co przekonuje Polaków do fotowoltaiki?

Najważniejszym argumentem, który przekonuje Polaków do założenia instalacji fotowotaicznej jest oszczędność, jak pokazuje badanie zrealizowane na zlecenie firmy Alians OZE. Z badania wynika, że największą...

Najważniejszym argumentem, który przekonuje Polaków do założenia instalacji fotowotaicznej jest oszczędność, jak pokazuje badanie zrealizowane na zlecenie firmy Alians OZE. Z badania wynika, że największą motywacją do instalacji fotowoltaiki jest uzyskanie darmowego źródła energii: 62 proc. respondentów odpowiedziało, że było to bezpośrednim powodem podjęcia decyzji o inwestycji w PV.

Redakcja RI news Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021” Instytutu Energetyki Odnawialnej

Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021” Instytutu Energetyki Odnawialnej Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021” Instytutu Energetyki Odnawialnej

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawia już dziewiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawia już dziewiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.

Redakcja RI news Polska w czołówce europejskiej przyrostu mocy w fotowoltaice

Polska w czołówce europejskiej przyrostu mocy w fotowoltaice Polska w czołówce europejskiej przyrostu mocy w fotowoltaice

Polska z przyrostem w 2020 roku rzędu 2,4 GW zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych. Nasz kraj ponownie znalazł się w pierwszej czwórce w Unii Europejskiej,...

Polska z przyrostem w 2020 roku rzędu 2,4 GW zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych. Nasz kraj ponownie znalazł się w pierwszej czwórce w Unii Europejskiej, po tym jak w 2019 roku uplasował się w pierwszej piątce.

Redakcja RI news Coraz więcej wniosków o dotacje na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze”

Coraz więcej wniosków o dotacje na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze” Coraz więcej wniosków o dotacje na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze”

Nabór wniosków o dotacje na domową instalację PV w programie „Mój Prąd” zakończył się w grudniu 2020 r., a na nową edycję trzeba jeszcze poczekać. Obecnie realizowany jest jednak inny ogólnopolski program,...

Nabór wniosków o dotacje na domową instalację PV w programie „Mój Prąd” zakończył się w grudniu 2020 r., a na nową edycję trzeba jeszcze poczekać. Obecnie realizowany jest jednak inny ogólnopolski program, w którym cały czas jest możliwość uzyskania dopłaty na domową instalację fotowoltaiczną.

Redakcja RI news AGH i 2loop Tech opracują metodę recyklingu paneli fotowoltaicznych

AGH i 2loop Tech opracują metodę recyklingu paneli fotowoltaicznych AGH i 2loop Tech opracują metodę recyklingu paneli fotowoltaicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawiązała konsorcjum ze spółką technologiczno-badawczą 2loop Tech, której celem jest opracowanie innowacyjnej metody recyklingu paneli fotowoltaicznych. W składzie...

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawiązała konsorcjum ze spółką technologiczno-badawczą 2loop Tech, której celem jest opracowanie innowacyjnej metody recyklingu paneli fotowoltaicznych. W składzie zespołu znaleźli się naukowcy z Polski, Czech i Słowacji.

Redakcja RI news Za 5 lat polska fotowoltaika może być niezależna od dostaw spoza UE

Za 5 lat polska fotowoltaika może być niezależna od dostaw spoza UE Za 5 lat polska fotowoltaika może być niezależna od dostaw spoza UE

W Europie trwa boom inwestycyjny w fotowoltaice, jednak europejscy producenci w 2020 roku wyprodukowali tylko 4% zainstalowanych na terenie Unii Europejskiej modułów (40-50% kosztów instalacji). Tymczasem...

W Europie trwa boom inwestycyjny w fotowoltaice, jednak europejscy producenci w 2020 roku wyprodukowali tylko 4% zainstalowanych na terenie Unii Europejskiej modułów (40-50% kosztów instalacji). Tymczasem polskim producentom udało się pokryć zapotrzebowanie na moduły na krajowym rynku w stopniu kilka razy wyższym. Każdy zainstalowany na polskim rynku megawat oznacza cały łańcuch dostaw materiałów (np. szkło), urządzeń (np. moduły), komponentów (np. mocowania) i usług, które mogą zostać wytworzone...

Redakcja RI news Dotacje na źródła ciepła i fotowoltaikę w Częstochowie

Dotacje na źródła ciepła i fotowoltaikę w Częstochowie Dotacje na źródła ciepła i fotowoltaikę w Częstochowie

Częstochowa dołącza do miast, które swoim mieszkańcom oferują dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii. W przypadku fotowoltaiki władze miasta przeznaczą w tym roku na dotacje maksymalnie...

Częstochowa dołącza do miast, które swoim mieszkańcom oferują dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii. W przypadku fotowoltaiki władze miasta przeznaczą w tym roku na dotacje maksymalnie 200 tys. zł.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.