RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do celów oświetleniowych

Application of concentrated solar radiation for lighting purposes

Schemat trakera 

Schemat trakera 

Do doświetlenia pomieszczeń bez dostatecznego dostępu naturalnego oświetlenia można użyć światłowodów i koncentratorów promieniowania słonecznego. Światło dzienne z promieniowania słonecznego jest nie tylko najzdrowsze dla oczu, pozwala także zaoszczędzić energię elektryczną.

Zobacz także

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

ES-SYSTEM sp. z o.o. Świeć przykładem z systemami zarządzania oświetleniem od ES-SYSTEM

Świeć przykładem z systemami zarządzania oświetleniem od ES-SYSTEM Świeć przykładem z systemami zarządzania oświetleniem od ES-SYSTEM

Rachunki za prąd to jedne z największych kosztów w każdym obiekcie. Dużą ich część generuje przestarzałe oświetlenie, wpływające negatywnie także na komfort pracy i życia. Jak możesz zmniejszyć zużycie...

Rachunki za prąd to jedne z największych kosztów w każdym obiekcie. Dużą ich część generuje przestarzałe oświetlenie, wpływające negatywnie także na komfort pracy i życia. Jak możesz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 90%, a jednocześnie zyskać zadowolenie użytkowników i więcej funkcjonalności? Inteligentne oświetlenie LED od ES-SYSTEM to najlepsza odpowiedź.

Dążenie do zmniejszania zużycia energii stało się w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych priorytetów. Możliwość modernizacji oświetlenia cieszy się sporym zainteresowaniem użytkowników. Wynika to z faktu, że standardowa modernizacja oświetlenia nie wymaga dużego nakładu pracy i finansów. Należy jednak pamiętać o tym, że światło uzyskiwane z energii elektrycznej nadal jest najkosztowniejszą formą energii.

Biorąc pod uwagę proces wytworzenia energii elektrycznej, jej przesyłu i konwersji na promieniowanie, dla standardowo używanych w dzisiejszych czasach źródeł oświetlenia przybliżona sprawność energetyczna wytworzenia światła jest następująca: żarówka – 1,5%, świetlówka – 3,5%, LED – 9% [1, 6].

Słońce dostarcza na powierzchnię ziemi światło przez kilka lub kilkanaście godzin w ciągu doby. Zazwyczaj to naturalne i bezpłatne źródło światła jest w pewnym stopniu wykorzystywane poprzez okna i przeszklone fasady. Często jednak w ciągu dnia używa się światła elektrycznego ze względu na zbyt małą ilość światła dziennego docierającego do głębszych obszarów pomieszczeń lub w przypadku pomieszczeń bez okien. W takich sytuacjach korzystne byłoby dostarczenie światła poprzez wykorzystanie systemów doświetlających przy użyciu świata dziennego.

Kolejnym argumentem przemawiającym za maksymalnym wykorzystaniem promieniowania słonecznego na cele oświetleniowe jest fakt, że widmo energooszczędnego światła elektrycznego różni się diametralnie od widma światła dziennego. Promieniowanie słoneczne jest najzdrowszym dla człowieka rodzajem oświetlenia [2, 3]. Zatem oświetlenie oparte na systemach wykorzystujących światło dzienne pochodzące z promieniowania słonecznego jest nie tylko najzdrowsze, umożliwia również oszczędność energii elektrycznej.

Istnieje wiele rozwiązań technologicznych systemów pasywnych, które charakteryzują się tanią i prostą konstrukcją, jednak główną wadą jest brak możliwości kontrolowania ich działania. Wadę tę niwelują systemy aktywne polegające na koncentracji i transmisji światła. Tutaj z kolei wadą jest fakt, że są one kosztowniejsze i mają bardziej skomplikowaną konstrukcję.

W ramach projektu „Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń” wykonano badania związane z tą tematyką. Wybrane wyniki i ich analiza przedstawione zostały w niniejszym artykule.

Opis stanowiska badawczego

Widok okna oprogramowania

Rys. 2. Widok okna głównego oprogramowania, traker pracuje tutaj w trybie sterownika astronomicznego, można odczytać aktualne obliczone kąty oraz obserwować ruch słońca po wyliczonej trajektorii

Żeby przetransmitować większą ilość światła niż w standardowym układzie światłowodów, wykorzystano koncentrator promieniowania słonecznego. Urządzenie składa się z parabolicznego lustra o średnicy 1,2 m przymocowanego do odpowiedniej ramy, w którą wyposażony jest układ śledzenia położenia słońca – tzw. traker. Aby koncentrator mógł prawidłowo pracować, ruch trakera oparty został na algorytmie astronomicznym [4]. Traker został przedstawiony na rys. 1 (patrz: zdjęcie główne).

Traker wyposażony był w oprogramowanie dające użytkownikowi możliwość wyboru sposobu śledzenia: algorytm astronomiczny, pomiar kierunku maksymalnego natężenia promieniowania słonecznego czy też śledzenie ręczne. Wizualizacja oprogramowania przedstawiona została na rys. 2.

Do transmisji skoncentrowanego światła użyto kabla światłowodowego o długości 10 m składającego się z 25 żył (o średnicy 0,75 mm). W pobliżu ogniska koncentratora umieszczana była głowica kabla światłowodowego (rys. 3 i rys. 4), a drugi koniec światłowodu znajdował się w oświetlanym pomieszczeniu. Zarówno na dachu, jak i w pomieszczeniu umieszczono czujniki natężenia światła zintegrowane z programowalnym układem pomiarowo-sterującym PLC. Poza pomiarami natężenia oświetlenia wykonywano również badanie widma promieniowania transmitowanego z użyciem spektrometru optycznego Science-Surplus z detektorem Sony ILX511 linear CCD.

Dobór umieszczenia światłowodu odbywał się poprzez symulację metodą śledzenia promienia (Ray-tracing), gdzie bada się propagację w układzie optycznym wszystkich promieni. Przykładowy rezultat przedstawiono na rys. 3. Dzięki dokładnej symulacji układu optycznego można z dużą precyzją określić miejsce umieszczenia głowicy światłowodu – takie, żeby go nie zniszczyć w wyniku zbyt dużej temperatury, ale jednocześnie, żeby otrzymał odpowiednio dużą ilość światła.

Określanie obszaru promieniowania

Rys. 3. Określanie obszaru skupiania się promieniowania słonecznego metodą Ray-tracing [3]

Rys. 4. Wizualizacja transmisji światła do końcówki światłowodu w położeniu optymalnym, w pobliżu
ogniska koncentratora [3]

Rys. 4. Wizualizacja transmisji światła do końcówki światłowodu w położeniu optymalnym, w pobliżu ogniska koncentratora [3]

Badanie transportu skoncentrowanego światła

Jedną z najważniejszych wielkości w badaniach nad transmisją światła jest współczynnik transmisji. Określa on ilość światła, jaką przepuści dany ośrodek. Znajomość wartości tego współczynnika pozwoliła na wybór odpowiedniego usytuowania głowicy kabla światłowodowego względem ogniska koncentratora, gdyż umieszczenie głowicy światłowodowej ma zasadniczy wpływ na ilość światła, jaka dotrze do ciemni.

Badania miały na celu wskazanie umiejscowienia, w którym na końcówkę światłowodu będzie padała jak największa ilość światła, a jednocześnie nie ulegnie ona zniszczeniu na skutek wysokich temperatur. Widok końcówki światłowodu w optymalnym położeniu przestawia wynik symulacji Ray-tracing – rys. 4.

Z weryfikacji pomiarowej wynika, że usytuowanie głowicy w odległości 100 cm od powierzchni lustra jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym. Dla tego ustawienia zaobserwowano prawie sześciokrotnie większy strumień przetransmitowanego światła w porównaniu do światła padającego na czujnik zewnętrzny. Pojawiło się zatem wzmocnienie światła powstałego w wyniku wykorzystania skoncentrowanego promieniowania słonecznego.

W kolejnych badaniach wykonano charakterystyki widmowe pozwalające na ocenę jakości światła.

Pierwszym elementem mogącym wpływać na widmo promieniowania światła w omawianym układzie jest koncentrator promieniowania słonecznego. Pomiary wykazały, że widmo światła odbitego od koncentratora jest ciągłe. Zaobserwowano jedynie niewielkie odchylenia, niewpływające na cechy jakościowe przetransmitowanego światła (lekkie przesunięcie w kierunku fal krótszych).

Kolejnym elementem instalacji, który może powodować zniekształcenie charakterystyki widmowej jest medium transmitujące. Na rys. 5 widać, że widmo światła transmitowanego zmienia się w zależności od długości użytego światłowodu. W celu zbadania tej cechy do analizy transmisji światła dziennego użyto włókna światłowodowego o długościach: 1, 4, 10 i 17 m. W badaniach policzono stopień przepuszczenia światła w funkcji długości fali dla wybranych długości światłowodu.

Stopień przepuszczania światła

Rys. 5. a) stopień przepuszczania światła, b) znormalizowane widmo za światłowodem [1]

Widoczne jest na rys. 5, że dla długości do ok. 5 m strata światła jest względnie niewielka – przechodzi ok. 70% światła wprowadzanego do światłowodu. Natomiast dla większych długości – ok. 10 m – strata ta stanowi praktycznie 3/4 wprowadzanego światła, a dla długości 17 m tylko 4% światła jest przepuszczane przez światłowód. Przeprowadzona analiza i otrzymane wyniki pozwalają wywnioskować, że dla tego typu światłowodu użyteczna długość to ok. 5 m. Długości między 5 a 10 m są jeszcze możliwe do stosowania, natomiast światłowody o długościach rzędu 15 m stanowią granicę transportu użytecznych (w celach oświetleniowych) ilości światła [4].

Wyniki przytoczone na rys. 5 wyraźnie wskazują, że wraz z długością rośnie zniekształcenie światła. Słabo przepuszczane staje się niewidzialne światło ultrafioletowe oraz światło przy długości ok. 630 nm, tłumienie to obejmuje jednak niewielki zakres, więc nie ma istotnego znaczenia dla celów oświetleniowych. Istotną cechą jest jednak to, że dla długości światłowodu powyżej ok. 10 m obserwuje się odcięcie światła czerwonego, co będzie skutkować tym, że światło po wyjściu ze światłowodu będzie sprawiało wrażenie światła zimnego, o odcieniu nieco bardziej niebieskawym niż światło słoneczne.

W ramach prac badawczych wykonano również symulacje komputerowe pozwalające wykryć miejsca utraty promieni w falowodzie.

Na rys. 6 widoczny jest sposób propagacji promieni wewnątrz światłowodu. Na odcinku prostym promienie odbijają się od granicy dwóch materiałów o różnym współczynniku załamania światła. Natomiast na zagięciu promienie przechodzą do płaszcza, gdzie część z nich przechodzi na zewnątrz – są tracone.

Propagacja wewnątrz światłowodu

Rys. 6. Propagacja promieniowania wewnątrz światłowodu: a) zgięcie, b) prosty odcinek

Na podstawie symulacji policzono, że w przypadku światłowodu zagiętego promieniem 1 cm straty światła wyniosły aż 90%. Zmniejszały się one wraz ze wzrostem promienia gięcia:dla r = 5 cm straty wyniosły 81%,a dla r = 10 cm – 71%.

Widać zatem, że zagięcie światłowodu ma istotny wpływ na sprawność układu [6, 7].

Światłowód dostarcza światło do specjalnie ukształtowanej oprawy, która przystosowana jest do mocowania kabla światłowodowego zawierającego nawet 50 żył o średnicy 0,75 mm każda. Widok takiej oprawki pokazano na rys. 7.

Widok oprawy światłowodowej

Rys. 7. Widok oprawy światłowodowej: a) od strony światłowodu i b) od strony emisji światła

W systemie oświetleniowym celowe jest stworzenie oprawy oświetleniowej, która zawierać będzie kilka opraw światłowodowych oraz kilka typowych źródeł światła typu LED. W ten sposób możliwe będzie utrzymywanie stałego natężenia oświetlenia w pomieszczeniu przy zainstalowaniu czujnika natężenia oświetlenia – poprzez mieszanie światła słonecznego i elektrycznego.

Rzut poziomy pomieszczenia

Rys. 8. Rzut poziomy pomieszczenia wraz z linią izoluksów – przy stanowisku komputerowym wartości rzędu 500 luksów, na stole rzędu 300 luksów

W przypadku zaniku światła ze światłowodów (zachód słońca, zachmurzenie) odpowiedni sterownik zwiększa natężenie światła elektrycznego – w przeciwnym wypadku zmniejsza. W ten sposób można osiągnąć maksymalne oszczędności związane z wykorzystaniem światła naturalnego.

Za pomocą oprogramowania Dialux [8] prześledzono możliwość oświetlenia pomieszczenia za pomocą światłowodów. W tym celu wykonano symulację dla typowego pomieszczenia biurowego.

W pomieszczeniu modelowym zastosowano dwa źródła światła elektrycznego:

  • lampę o mocy 78 W umieszczoną bezpośrednio nad stolikiem konferencyjnym
  • oraz lampę o mocy 92 W nad stanowiskiem komputerowym.
Wizualizacja mapa szarości

Rys. 9. Wizualizacja – mapa szarości symulowanego pomieszczenia dla optymalnej wersji układu elementów oświetleniowych

Użycie takiego oświetlenia zapewniło wystarczające parametry. Widoczne jest to na rys. 8 i rys. 9, gdzie przedstawiono rzut tego pomieszczenia z mapą izoluksów (rys. 8) oraz mapę natężenia oświetlenia na płaszczyznach roboczych (rys. 9).

Odpowiednie wartości oświetleniowe można osiągnąć, jeżeli nad stanowiskiem komputerowym zlokalizujemy w niewielkiej odległości od siebie (ok. 40 cm) dwie końcówki światłowodu o strumieniu równym 1000 lm.

Natężenie oświetlenia wymagane nad stołem konferencyjnym osiągniemy, jeżeli również użyjemy dwóch końcówek umieszczonych nad stołem w odległości 70 cm wzdłuż dłuższej osi stołu.

Jedyny problem przy takim rozwiązaniu to zbyt niskie wartości natężenia oświetlenia w niektórych miejscach pomieszczenia, np. w rogach czy na niektórych fragmentach ścian.

W celu eliminacji tej niepożądanej sytuacji zastosowano dodatkowo cztery końcówki światłowodu o mniejszej wydajności świetlnej – 500 lm. Umieszczono je blisko rogów pomieszczenia.

Symulacja pokazuje, że w tym wypadku w używanych miejscach pomieszczenia natężenie oświetlenia nie spadnie poniżej 100 lux.

W razie konieczności dokładnego oświetlenia półek regałów czy trudniej dostępnych zakamarków wskazane będzie zainstalowanie oświetlenia LED o niewielkiej mocy. Nie będzie w tym wypadku opłacalne budowanie połączenia światłowodowego dla tych miejsc. Wynik symulacji w postaci odcieni szarości pokazano na rys. 9.

Wnioski

Najlepszym sposobem zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do oświetlenia przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów jakościowych światła jest maksymalne wykorzystanie światła słonecznego.

Wysokie koszty światłowodów zmuszają jednak do poszukiwania nowych rozwiązań, takich jak koncentratory promieniowania słonecznego.

Dowiedziono, że światło z układu koncentratora ma parametry bardzo zbliżone do światła dziennego, o ile do przesyłu użyte zostaną kable światłowodowe nie dłuższe niż 10 m – zwłaszcza ze względu na duże straty ilościowe przy transmisji.

Należy przy tym pamiętać o możliwie najmniejszym stopniu zginania światłowodów, gdyż wpływa to niekorzystnie na sprawność transmisji. Wykazano, że takie światło może zostać użyte do oświetlania pomieszczeń.

Powstanie artykułu możliwe było dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007–2013, Działanie 1.3 „Regionalny system innowacji” w ramach projektu „Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń”

Literatura

  1. Bożek E., Chojnacki K., Alternatywne konstrukcje doświetlania pomieszczeń z wykorzystaniem układu koncentrującego promieniowanie słoneczne, „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”, 5 edycja: Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014, materiały konferencyjne, Kuczera M. red.
  2. Bożek E., Metodyka symulacji układów optycznych, „Metodologia badań wykorzystywana przez młodych naukowców”, Bochentnyn D., Walkowicz M. red., CREATIVETIME, Kraków 2014.
  3. Bożek E., Wacławowicz J., Symulacja układu koncentrującego promieniowanie słoneczne metodą śledzenia promienia, „Dokonania Młodych Naukowców” nr 2/2014, s. 239–243.
  4. Bożek W., Filipowicz M., Research on concentrated solar radiation transport, „Polska Energetyka Słoneczna” nr1–4/2013, s. 59–64.
  5. Billewicz K., A dark side of the energy efficiency, „Rynek Energii” nr 5/2014, s. 32–40.
  6. Filipowicz M., Wajss P., Tomski M. et al., Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego w warunkach polskich, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2012, s. 30–32.
  7. Bożek E., Filipowicz M., Wykorzystanie techniki śledzenia promienia do modelowania wysokotemperaturowych układów helioenergetycznych, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury”, t. 32, z. 62, nr 2/2015, s. 19–28.
  8. www.dial.de.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Piotr Jadwiszczak, dr inż. Wojciech Cepiński Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych

Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych

W artykule można znaleźć odpowiedzi na kwestie czym jest instalacja gazowa i jak ją należałoby projektować, a także informacje o zmianach w instalacjach gazowych jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich...

W artykule można znaleźć odpowiedzi na kwestie czym jest instalacja gazowa i jak ją należałoby projektować, a także informacje o zmianach w instalacjach gazowych jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 50. lat. A ponadto autorzy piszą o nowoczesnych przewodach instalacji gazowych, technologiach połączeń, zabezpieczeniach przepływu gazu, bezpiecznikach termicznych i urządzeniach sygnalizacyjno-odcinających, gniazdach gazowych oraz monozłączach gazomierzy.

dr Artur Miros Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności,...

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności, a bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych poddał sprawdzeniu spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej w oparciu o metodę według normy PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

dr Artur Miros Preizolowane rury giętkie – badania własności

Preizolowane rury giętkie – badania własności Preizolowane rury giętkie – badania własności

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

dr inż. Katarzyna Matuszek, mgr inż. Piotr Hrycko Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość...

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość procesu naturalnej eliminacji paliw stałych z sektora ogrzewnictwa indywidualnego zależeć będzie nie tylko od regulacji prawnych dotyczących emisji, w tym regionalnych, ale też od sytuacji gospodarczej w kraju. Ze względu na wymagania paliwowe automatycznych węglowych kotłów c.o. i możliwości polskich...

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej...

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji całego systemu i wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas odbioru. Dzięki dobrym praktykom stosowanym przez instalatorów i użytkowników instalacja będzie pracowała przez wiele lat, zmniejszając koszty zużycia energii elektrycznej.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Maciej Grzywacz Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych...

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych rozliczeń lokali w budynkach wielorodzinnych.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Jerzy Kosieradzki Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie...

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie było programów wspomagających liczenie przepływów w instalacjach, a pompę cyrkulacyjną dobierano raczej „na oko”. Użytkownik nie martwił się również tym, jak dużo wody bezpowrotnie traci, bo nie płacił za jej rzeczywiste zużycie. Dopiero wprowadzenie wodomierzy, zarówno na przewodach...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Salon LED sp. z o.o. Kinkiety LED – modne ledowe lampy ścienne do wnętrz

Kinkiety LED – modne ledowe lampy ścienne do wnętrz Kinkiety LED – modne ledowe lampy ścienne do wnętrz

Oświetlenie może być montowane nie tylko na suficie. Obecnie bardzo popularnym dopełnieniem wnętrza są kinkiety, czyli lampy ścienne. Te w wariancie ledowym nie tylko wyglądają bardzo efektownie, ale także...

Oświetlenie może być montowane nie tylko na suficie. Obecnie bardzo popularnym dopełnieniem wnętrza są kinkiety, czyli lampy ścienne. Te w wariancie ledowym nie tylko wyglądają bardzo efektownie, ale także są energooszczędne!

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Damian Tomkiewicz, Dyrektor Techniczny TOSHIBA-HVAC Nowy standard pomp ciepła powietrze/woda – ESTIA R32 marki TOSHIBA

Nowy standard pomp ciepła powietrze/woda – ESTIA R32 marki TOSHIBA Nowy standard pomp ciepła powietrze/woda – ESTIA R32 marki TOSHIBA

Zaprojektowana w Japonii, produkowana w Polsce nowa generacja pomp ciepła powietrze / woda firmy Toshiba, pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.

Zaprojektowana w Japonii, produkowana w Polsce nowa generacja pomp ciepła powietrze / woda firmy Toshiba, pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.

TOSHIBA ESTIA R32 - nowa pompa ciepła firmy Toshiba wyznacza standardy w zakresie efektywności energetycznej

ESTIA R32 - nowa pompa ciepła firmy Toshiba wyznacza standardy w zakresie efektywności energetycznej ESTIA R32 - nowa pompa ciepła firmy Toshiba wyznacza standardy w zakresie efektywności energetycznej

Zaprojektowana w Japonii, wyprodukowana w Europie, innowacyjna pompa ciepła typu powietrze/woda pracuje na ekologicznym czynniku R32.

Zaprojektowana w Japonii, wyprodukowana w Europie, innowacyjna pompa ciepła typu powietrze/woda pracuje na ekologicznym czynniku R32.

ITE Poland Aqua-Therm na fali!

Aqua-Therm na fali! Aqua-Therm na fali!

Już po raz czternasty, w dniach 15 – 18 maja 2012, w Kijowie na Ukrainie odbędzie się Aqua-Therm Kijów - Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych i Sanitarnych,...

Już po raz czternasty, w dniach 15 – 18 maja 2012, w Kijowie na Ukrainie odbędzie się Aqua-Therm Kijów - Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych i Sanitarnych, Technologii Ochrony Środowiska, Basenów i Energii Odnawialnej. To największe wydarzenie branży w tej części Europy niezmiennie przyciąga profesjonalistów z całego świata zainteresowanych nowinkami z rynku ukraińskiego i nie tylko.

Joanna Ryńska Wentylatory w urządzeniach HVACR – rozwiązania i kierunki rozwoju

Wentylatory w urządzeniach HVACR – rozwiązania i kierunki rozwoju Wentylatory w urządzeniach HVACR – rozwiązania i kierunki rozwoju

Urządzenia i instalacje HVACR powinny być coraz bardziej wydajne, energooszczędne, ciche i dające szerokie możliwości regulacji i sterowania. W wielu przypadkach podstawowym podzespołem warunkującym te...

Urządzenia i instalacje HVACR powinny być coraz bardziej wydajne, energooszczędne, ciche i dające szerokie możliwości regulacji i sterowania. W wielu przypadkach podstawowym podzespołem warunkującym te cechy jest wentylator. Rynek, zaczynając od spełniania europejskich wymagań prawnych, wciąż zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami tych urządzeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.