RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne?

Analiza techniczno – ekonomiczna

Powietrzna pompa ciepła nowej generacji; Fot. Dimplex

Powietrzna pompa ciepła nowej generacji; Fot. Dimplex

Obiektem do przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania powietrznej pompy ciepła jest wolnostojący budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Toruniu w województwie Kujawsko - Pomorskim, czyli w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, natomiast dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wynosi 200 dm3/24 h co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania jego pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. równe 23379,7 kWh/rok.

treść sponsorowana

Podstawowe informacje:

1. Liczba godzin o danej temperaturze zewnętrznej dla stacji meteorologicznej Toruń wg danych meteorologicznych NFOŚiGW z okresu 30 lat (rys.1).

Liczba godzin o danej temperaturze zewnętrznej

Rys. 1. Liczba godzin o danej temperaturze zewnętrznej dla stacji meteorologicznej Toruń.

2. Zapotrzebowanie na moc oraz energię grzewczą analizowanego budynku w zależności od temperatury zewnętrznej.

Zapotrzebowanie na maksymalną moc grzewczą analizowanego budynku znajdującego się w II strefie klimatycznej dla temperatury obliczeniowej -18oC wynosi 8 kW (rys.2). Praca urządzenia grzewczego z tą mocą będzie występowała sporadycznie, ponieważ liczba godzin występowania tej temperatury jest minimalna (rys.1), a co z tym się wiąże również zapotrzebowanie na energię grzewczą (rys.2). Największe zapotrzebowanie na energię grzewczą przypada przy temperaturze zewnętrznej około 1oC, wtedy zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku wynosi około 4 kW.

Zapotrzebowanie na moc oraz energię grzewczą

Rys. 2. Zapotrzebowanie na moc oraz energię grzewczą analizowanego budynku w zależności od temperatury zewnętrznej wg danych stacji meteorologicznej Toruń.

Analiza techniczno – ekonomiczna systemu grzewczego

Do analizy systemu grzewczego opartego na powietrznej pompie ciepła dla analizowanego obiektu dobrano pompę ciepła model LA 9S-TU w wersji kompaktowej HPL marki Dimplex (rys.3) pracującej w systemie monoenergetycznym, gdzie źródłem szczytowym jest grzałka elektryczna. Jest to pompa ciepła typu monoblok o bardzo wysokim współczynniku COP = 4,8 oraz mocy grzewczej Q = 8,4 kW przy A7/W35 wg EN PN 14511.

Pompa ciepła LA S-TU marki Dimplex

Rys. 3. Widok zewnętrzny powietrznej pompy ciepła typu monoblok LA S-TU w wersji kompaktowej HPL marki Dimplex (kompletny system grzewczy c.o. i c.w.u.).

Omawiana pompa ciepła pracuje samodzielnie do około -7oC temperatury zewnętrznej, następnie dalej pracuje, ale już we współpracy ze źródłem szczytowym (grzałka elektryczna). Przy temperaturze obliczeniowej dla II strefy klimatycznej moc grzewcza uzyskana z pompy ciepła wynosi około 4 kW, natomiast pozostałe 4 kW w celu pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc grzewczą analizowanego budynku pochodzi z grzałki elektrycznej (rys.4).

Relacja mocy grzewczej pompy ciepła HPL-9S-TU

Rys. 4. Relacja mocy grzewczej powietrznej pompy ciepła model HPL 9S-TU z zapotrzebowaniem na moc grzewczą analizowanego budynku w zależności od temperatury zewnętrznej.

Pod względem energetycznym udział źródła szczytowego w postaci grzałki elektrycznej jest znikomy ze względu na niewielką liczbę dni z temperaturą zewnętrzną poniżej -7oC, a zatem niskim zapotrzebowaniu na energię grzewczą (rys.5).

Praca powietrznej pompy ciepła model LA 9S-TU

Rys. 5. Praca powietrznej pompy ciepła model LA 9S-TU ze źródłem szczytowym (grzałka elektryczna) dla analizowanego budynku w zależności od jego zapotrzebowania na energię wg temperatury zewnętrznej.

Dystrybucja ciepła w analizowanym budynku odbywa się za pomocą płaszczyznowego systemu ogrzewania (podłogówka) pracującego wg krzywej grzewczej, gdzie temperatura zasilania systemu grzewczego zależna jest od temperatury zewnętrznej (rys.6). Maksymalna temperatura zasilania przy -18oC wynosi 35oC.

Temperatura zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego

Rys. 6. Temperatura zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego (podłogówka) w zależności od temperatury zewnętrznej analizowanego budynku.

Zaawansowana technologia układu chłodniczego powietrznej pompy ciepła poddanej analizie typu LA 9S-TU pozwala uzyskać średnioroczny współczynnik SCOP dla ogrzewania oraz podgrzewu wody użytkowej dla analizowanego budynku 4,65 (rys.7). Jest to bardzo dobry wynik, dzięki czemu tego typu konstrukcje powietrznych pomp ciepła bardzo silnie konkurują z gruntowymi pompami ciepła.

Średniomiesięczny współczynnik SCOP systemu grzewczego

Rys. 7. Średniomiesięczny współczynnik SCOP systemu grzewczego opartego na powietrznej pompie ciepła typu monoblok LA 9S-TU dla analizowanego budynku.

Przy założeniu ceny energii elektrycznej brutto w wysokości 0,62 zł, roczne koszty eksploatacyjne opisywanego systemu grzewczego wynoszą 3276,17 zł (rys.8).

Koszty eksploatacyjne systemu grzewczego

Rys. 8. Koszty eksploatacyjne systemu grzewczego opartego na powietrznej pompie ciepła typu monoblok LA 9S-TU dla analizowanego budynku.

Koszty eksploatacyjne w sposób istotny zależą od systemu ogrzewania budynku, a dzieje się tak, ponieważ współczynnik COP pompy ciepła zależy w głównej mierze od temperatury zasilania systemu (rys.9).

Współczynnik COP analizowanej pompy ciepła LA 9S-TU

Rys. 9. Współczynnik COP analizowanej pompy ciepła LA 9S-TU w zależności od temperatury zasilania systemu grzewczego oraz temperatury zewnętrznej.

Ze względu na ten fakt inne koszty eksploatacyjne będą przy ogrzewaniu płaszczyznowym czy grzejnikowym, gdzie temperatura zasilania zależy od temperatury zewnętrznej (krzywa grzewcza), a inne, gdy pompa ciepła będzie pracowała stałotemperaturowo (rys.10).

Rys. 10. Temperatura zasilania systemu grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej oraz systemu dystrybucji ciepła oraz koszty eksploatacyjne: 
System 1 – ogrzewanie płaszczyznowe, gdzie temperatura zasilania zależy od temperatury zewnętrznej (ma.

Rys. 10. Temperatura zasilania systemu grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej oraz systemu dystrybucji ciepła oraz koszty eksploatacyjne: 


System 1 – ogrzewanie płaszczyznowe, gdzie temperatura zasilania zależy od temperatury zewnętrznej (maksymalna wartość wynosi 35oC);


System 2 – ogrzewanie grzejnikowe, gdzie temperatura zasilania zależy od temperatury zewnętrznej (maksymalna wartość wynosi 55oC);


System 3 – ogrzewanie grzejnikowe, stała temperatura zasilania 55oC w całym zakresie temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła stwarza możliwość uzyskania niskich kosztów eksploatacyjnych, a czy je osiągniemy, zależy to już od projektowanego systemu grzewczego. Dlatego system grzewczy oparty na pompie ciepła należy projektować w taki sposób, aby urządzenie to pracowało, przy jak najniższej temperaturze zasilania jak to jest tylko możliwe. W porównaniu do innych systemów grzewczych powietrzna kompaktowa pompa ciepła model LA 9S-TU dla analizowanego obiektu generuje najniższe koszty eksploatacyjne (rys.11).

Porównanie kosztów eksploatacyjnych

Rys. 11. Porównanie kosztów eksploatacyjnych analizowanego obiektu ogrzewanego powietrzną pompą ciepła model LA 9S-TU w odniesieniu do innych systemów grzewczych.

Uwaga: Przy koszcie ogrzewania paliwem stałym, nie uwzględniono ceny bieżącej obsługi oraz magazynowania paliwa.

Opis powietrznej pompy ciepła monoblok opisanej w niniejszym artykule

Maszyna wydajności, czyli nowe pompy ciepła powietrze/woda Dimplex serii LA S-TU, LA S-TUR przeznaczone do grzania i chłodzenia.

Powietrzna pompa ciepła ma w sobie cos wspaniałego, co wciąż fascynuje inwestorów i osoby przeprowadzające modernizacje domów. Jak to możliwe, ze z powietrza zewnętrznego pobierane jest wystarczająco dużo energii, by wystarczyło do ogrzania całego domu, a także podgrzania wody do kąpieli... nawet w mroźne, zimowe dni? Jak udaje się to osiągnąć w sposób wydajny – zużywając tylko tyle prądu, ile jest absolutnie konieczne? Oto mamy przed sobą urządzenie – proste, kompaktowe, najwyższej jakości, z charakterystycznym wzorem na obudowie nadającym jej wrażenie lekkości. Jakby urządzenie chciało przyciągnąć spojrzenia i zwrócić uwagę na swoje wnętrze: „Hej, tutaj pobija się rekordy wydajności!”.

Takiej powietrznej pompy ciepła do montażu zewnętrznego jeszcze nie było. Nowa seria urządzeń LA S-TU Dimplex wyznacza nowe standardy. Nie możemy się oprzeć pokusie, żeby ich wszystkich nie przytoczyć:

 1. Po prostu do wielu zastosowań. Trzy zakresy mocy, wszystkie mieszczące się w tej samej obudowie: 9, 12 i 18kW – a tym samym odpowiednie do zastosowania w nowo wybudowanych obiektach, jak i do modernizacji w starszym budownictwie.
 2. Po prostu mniej marnotrawstwa, ponieważ wszystkie modele osiągają klasę efektywności energetycznej od A++ (przy temperaturze zasilania 35°C) do A+++ (klasa energetyczna dla systemów).
 3. Po prostu mniejsza emisja dźwięku. Pompa ciepła jedynie lekko szumi..., jak delikatny wiatr, dzięki zoptymalizowanemu obiegowi powietrza oraz wentylatorom EC.
 4. Po prostu więcej możliwości. LA S-TU dostępne są też w wersji rewersyjnej (LA S-TUR), czyli z opcją chłodzenia w gorące dni.
 5. Po prostu bardziej oryginalna. Cała obudowa wraz z nowoczesną osłoną i charakterystycznym wzorem może zostać wykonana w każdym z 1625 kolorów z palety RAL.
 6. Po prostu mniej zmartwień. Podobnie jak w innych produktach Dimplex, również dla pomp ciepła serii LA S-TU dostępna jest opcja przedłużenia gwarancji do 5 lat.
 7. Po prostu mniej stresu przy montażu. Dzięki pomysłowej konstrukcji i ograniczeniu liczby przyłączy fachowcy oszczędzają nawet 50% czasu na montaż! Nowe pompy ciepła serii LA S-TU – tak przyznajemy, że nazwa brzmi skromnie – jednak specjaliści Dimplex nie lubią się przechwalać. „Litera „S” oznacza „superior” (pol. lepszy), wyjaśnia skromnie Jens Rammensee, szef działu zarządzania produktem w Dimplex. A Ghanbar Shirkhani, który jako szef działu projektowania pomp ciepła, wraz ze swoim zespołem skonstruował ten fantastyczny model, dodaje: „podczas projektowania, tak długo optymalizowaliśmy wszystkie komponenty oraz ich działanie, aż osiągnęliśmy wszystkie nasze cele”. Na twarzy Shirkhaniego, który pracuje w przedsiębiorstwie od 25 lat, pojawia się lekki uśmiech. Cień dumy z tego, co udało się osiągnąć w przypadku LA S-TU. Ghanbar Shirkhani i Jens Rammensee przedstawia nam najważniejsze cechy tej „maszyny wydajności”.

Jeden rozmiar do wszystkiego.

Jens Rammensee już wiele razy słyszał ten zarzut przeciwko powietrznym pompom ciepła. „Niestety jest on całkowicie nieprawdziwy”, wyjaśnia szef działu zarządzania produktami Dimplex. „Wiele osób sądzi, że technologia pomp ciepła to dobry wybór tylko do nowych budynków – ponieważ tam najczęściej stosowane jest ogrzewanie podłogowe, które pracuje przy niskich temperaturach zasilania”. Klasyczne grzejniki stosowane w starszych obiektach – wymagają wyższych temperatur, których powietrzne pompy ciepła rzekomo nie mogą dostarczyć w sposób wydajny. Tak się mówi. „Ale to nieprawda!”, podkreśla Rammensee: „Wszystko jest kwestia wydajności. Model LA S-TU o mocy 18 kW bez trudu radzi sobie z wydajnym nagrzewaniem grzejników do zadanej temperatury”. Dlatego idealnie nadaje się do tego, by podczas renowacji starszych budynków zmodernizować również system grzewczy, tak aby był zrównoważony długoterminowo.

W serii urządzeń LA S-TU dostępne są również modele o mocy 9 i 12 kW: „Dzięki temu każdy, kto buduje dom dla siebie, a także inwestor, planujący nowa instalacje lub modernizacje ogrzewania podłogowego, jest doskonale wyposażony”, mówi Jens Rammensee. „Zakres mocy pomp ciepła rozciąga się od 9 kW do zastosowania w domu jednorodzinnym, po 12 kW do zabudowy wielorodzinnej”. Tych różnic w modelach LA S-TU nie widać jednak na zewnątrz: szefowi działu rozwoju, Ghanbarowi Shirkhaniemu, oraz jego ludziom udało się zaprojektować jedną obudowę o wymiarach odpowiednia do wszystkich trzech kategorii. „Dzięki temu urządzenie o mocy 9 kW pracuje bardzo cicho”, mówi Shirkhani, „a wersja 18 kW jest po prostu bardzo mała, jak na to, co potrafi”.

Nic nie słyszę!

Dlaczego nowe pompy ciepła serii LA S-TU pracują tak cicho?

Niektóre powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego są uciążliwe, tak dla właścicieli, jak i dla sąsiadów – „pomocy, jest za głośno!” Dzięki nowym pompom ciepła serii LA S-TU nikt nie będzie musiał kupować zatyczek do uszu ani obawiać się gwałtownych skarg. „Ta kwestia staje się coraz ważniejsza, przecież zabudowa jest również coraz bardziej gęsta”, wyjaśnia szef działu rozwoju pomp ciepła, Ghanbar Shirkhani. „Uwzględniamy to od samego początku”. Wynik nie jest może widoczny, ale z pewnością słyszalny: tylko 57 dB (A) (poziom mocy akustycznej LA 9S-TU). Wentylatory EC w najnowszej serii pomp ciepła obracają się bardzo wydajnie – a przy tym prawie bezszelestnie. Zoptymalizowany obieg powietrza wewnątrz obudowy precyzyjnie filtruje również niskie częstotliwości, które dla ludzi odczuwane są jako nieprzyjemne. W efekcie pozostaje tylko cichy szmer delikatnego wiatru.

A co w ciepłe lato? LA S-TUR z opcją chłodzenia – sposób na gorące dni.

Pompa ciepła wprawdzie nazywa się „pompa ciepła”, jednak technologia, w której działa, to obieg chłodniczy. Została ona opracowana w XIX wieku, aby pozyskiwać z powietrza energie do chłodzenia łatwo psujących się produktów. Jednym z pierwszych zastosowań było przechowywanie zapasów piwa w Bawarii, które wcześniej musiały być składowane w zacienionych kasztanowcami piwnicach ogródków piwnych. Dzisiaj w gorące, letnie dni także można szukać ochłody w cieniu drzew. Jednak lepszym sposobem będzie pozostanie w domu! Wszystkie modele LA S-TU są bowiem dostępne także w wersji rewersyjnej (LA S-TUR). Oznacza to, że obieg chłodniczy może także pracować w druga stronę i wydajnie przekształcać, na przykład prąd z instalacji fotowoltaicznej, który latem dostępny jest w większych ilościach i schładzać do przyjemnej temperatury wodę przepływającą przez system ogrzewania powierzchniowego.

Kolor dla każdego. Różnorodność w 1625 barwach.

Kto powiedział, że pompa ciepła musi być nudna? Nowe urządzenia serii LA S-TU są nie tylko niezwykle wydajne, ale mogą być także nadzwyczaj oryginalne… dostępne są bowiem w 1625 kolorach z palety RAL! Dzięki temu urządzenie można doskonale dopasować do fasady budynku, harmonijnie wkomponować w zieleń lub zastosować jako wyraźny akcent dodając indywidualnego charakteru w miejscu montażu. No i jeszcze ta charakterystyczna obudowa… sprawia ona, że każdy kolor staje się o ton jaśniejszy. Co więcej, na życzenie dostępna jest również osłona przeciwdeszczowa, która także wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem.

Cała na zielono. Nowe etykiety energetyczne. Bez obaw, LA S-TU otrzymała nawet A+++!

Dotąd w dziedzinie pomp ciepła istniała tylko jedna wartość, według której mogli się orientować wszyscy specjaliści. Jedna liczba, na którą powoływali się inżynierowie, by zaimponować sobie wzajemnie – prawie jak niegdyś podczas gry w Autoquartett. „COP mojej pompy ciepła wynosi…! A twojej?” COP to skrót oznaczający „Coefficient of Performance”, co oznacza „współczynnik wydajności”. Wartość ta określa stosunek uzyskiwanej mocy grzewczej do zastosowanej mocy elektrycznej. W przypadku powietrznych pomp ciepła wartość COP jest uzależniona od określonych punktów pracy, czyli od temperatury zewnętrznej oraz uzyskiwanej temperatury zasilania. W skrócie – COP mierzy wydajność, im wyższa wartość tego wskaźnika, tym wydajniejsza jest praca pompy ciepła. „Wartości COP pomp ciepła serii LA S-TU są doskonałe”, podkreśla kierownik ds. zarządzania produktem, Jens Rammensee, „a w wielu punktach pracy są to obecnie absolutnie czołowe wartości”.

Dotyczy to na przykład wersji 9 kW: przy temperaturze 2°C i temperaturze zasilania 35°C, ten model osiąga COP o wartości 4,0, a jeśli pompa ciepła nie pracuje ciągle, lecz w trybie obciążenia częściowego, COP wynosi nawet 4,2. Robi wrażenie? Parę słów na ten temat etykiet energetycznych. Dyrektywa UE wprowadza znane z lodówek etykiety energetyczne także dla urządzeń grzewczych. Dzięki temu będzie można znacznie łatwiej zrozumieć parametry, jakimi może poszczycić się model LA 12S-TU. Wszystkie parametry znajdują się głęboko na zielonym obszarze. Sama pompa ciepła osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej A++. Jeśli dojdzie do tego wieża hydrauliczna Dimplex z przygotowaniem c.w.u., na etykiecie systemowej znajdzie się najwyższa klasa efektywności A dostępna dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Model LA 18STU ustanawia wręcz nowy rekord: instalacja grzewcza z pompą ciepła i sterownikiem, w niskotemperaturowym systemie grzewczym o temperaturze zasilania 35°C osiąga niewiarygodny wynik A+++.

Jest to przekonujący dowód na to, że konsekwentne myślenie systemowe przynosi korzyści, uważa Jens Rammensee. „Nasze wstępnie skonfigurowane pakiety produktów stanowią po prostu znaczne ułatwienie dla instalatorów, a u użytkowników po prostu wydajniej pracują”. Jeszcze jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi: Panie Ghanbar Shirkhani – w jaki sposób Pan to osiągnął? Kierownik do spraw rozwoju nie chce zdradzić zbyt wiele. „Podobnie, jak w przypadku zegarmistrza”, mówi tylko. „Decydujące jest współdziałanie poszczególnych komponentów. Żeby wciąż ulepszać te konstrukcje, potrzeba wielkiego doświadczenia. A także sporo intuicji”. Pierwszy krok, jak twierdzi Shirkhani, trzeba wykonać w głowie. „Jakich elementów potrzebuje, by osiągnąć cel? Jeśli na samym początku krzywo położę cegłę, wyjdzie mi krzywa wieża”. Potem następuje etap projektowania na papierze, w komputerze... I wciąż dokonywane są obliczenia, wyliczenia, przeliczenia. Aż na samym końcu, mniej więcej po roku, w laboratorium stanie bardzo wydajne urządzenie.

Po prostu szybszy montaż. LA S-TU oszczędza także czas w trakcie montażu!

Czy jako instalatorzy macie czas do stracenia? Czy stres na budowie jest potrzebny? Raczej nie, dlatego nowe pompy ciepła serii LA S-TU zostały dostosowane również do Waszych potrzeb. W porównaniu do konkurencyjnych modeli, pompy ciepła serii LA S-TU można zamontować nawet dwa razy szybciej! A przy tym wszystko pójdzie bez kłopotu. Oto, na czym to polega:

 • Montaż blisko ścian (0,5 metra) minimalizuje prace ziemne.
 • Panele frontowe są wstępnie zamontowane!
 • Zoptymalizowana instalacja elektryczna: łatwa do podłączenia.
 • W połączeniu z wieżą hydrauliczna Dimplex: zintegrowane wszystkie komponenty hydrauliczne i elektryczne w jednej obudowie. Pozwala ono na zaoszczędzenie nawet siedem godzin montażu!
 • Wygoda dla instalatora widoczna w każdym detalu: np. uchwyty do przenoszenia w pompach ciepła LA S-TU, czy praktyczne opakowanie transportowe w przypadku wieży hydraulicznej. Dbamy o to, by montaż był najłatwiejszy jak to tylko możliwe.

Po prostu większy komfort.

Dimplex nie zapomniał również o użytkowniku – nowoczesna automatyka zapewnia dostęp nie tylko do wszystkich funkcji instalacji grzewczej, za jego pomocą można nadzorować również instalację chłodzącą, przygotowywania ciepłej wody, a także pracę centralnej instalacji wentylacyjnej Dimplex. Innowacyjne algorytmy układu sterowania pompy ciepła czuwają nad najbardziej efektywną i oszczędną eksploatacją urządzenia. Przy zastosowaniu odpowiedniego rozszerzenia system można również obsługiwać w wygodny sposób np. przy użyciu smartfonu. Tu z pomocą przychodzi nowa aplikacja Dimplex Smart Room Heating App dostępna na urządzenia mobilne, która charakteryzuje się niezwykle łatwą obsługą oraz przyjaznym interfejsem. Pozwala ona m.in. na ustawienie temperatury według indywidualnych potrzeb nawet w 10 pomieszczeniach jednocześnie, a użytkownik może skonfigurować oddzielny profil temperatury dla każdego pomieszczenia. Wszystko po to by użytkownik mógł cieszyć się maksymalną wydajnością urządzenia oznaczającą oszczędną eksploatację przy zapewnieniu maksymalnego komfortu.

Glen Dimplex Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
tel.: +48 61 842 58 05
email: office@dimplex.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Fiodor Fiodor, 02.10.2019r., 09:37:34 Mnie do pomp ciepła nie trzeba zachęcać, szkoda tylko, że ich ceny są tak wysokie.
 • bodziobo bodziobo, 16.10.2019r., 13:07:00 Inwestycja w pompy ciepła to dobra inwestycja, mogę potwierdzić na własnym przykładzie.
 • grynio grynio, 18.10.2019r., 08:45:27 Zastanawiam się nad montażem takiej pompy ciepła u siebie i ciekawi mnie czy faktycznie to tak korzystnie wygląda czy to tylko teoria.
 • emilionn emilionn, 12.02.2020r., 12:59:36 Mam taką pompę i w tym roku jeszcze ani razu nie musiała korzystać z grzałki elektrycznej.
 • Froyu Froyu, 18.03.2020r., 22:01:07 Budowa instalacji z pompą grzewczą jest dużo tańsza od innych instalacji grzewczych
 • Froyu Froyu, 18.03.2020r., 22:01:39 I do tego pompy ciepła w okresie ciepłym tj letnim może służyć jako klimatyzator

Wybrane dla Ciebie

100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze »

100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze » 100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze »

Dołącz do grona elektro - wykonawców »

Dołącz do grona elektro - wykonawców » Dołącz do grona elektro - wykonawców »

Bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Bezpłatny audyt fotowoltaiki » Bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają?

Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają? Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają?

Czego może brakować w kominie?

Czego może brakować w kominie? Czego może brakować w kominie?

Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu »

Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu » Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” » Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe » Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii » Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii »

To ostatni dzwonek na komfortową temperaturę w mieszkaniu

To ostatni dzwonek na komfortową temperaturę w mieszkaniu To ostatni dzwonek na komfortową temperaturę w mieszkaniu

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. » Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Jakie są najlepsze praktyki instalacji klimatyzacji

Jakie są najlepsze praktyki instalacji klimatyzacji Jakie są najlepsze praktyki instalacji klimatyzacji

Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w wodociągu?

Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w wodociągu? Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w wodociągu?

Jak poprawnie dobrać bezpieczniki

Jak poprawnie dobrać bezpieczniki Jak poprawnie dobrać bezpieczniki

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji »

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji » Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji »

Czy ogrzewanie podłogowe nadal się sprawdza

Czy ogrzewanie podłogowe nadal się sprawdza Czy ogrzewanie podłogowe nadal się sprawdza

Jak wykryć nawet najmniejsze błędy w instalacji »

Jak wykryć nawet najmniejsze błędy w instalacji » Jak wykryć nawet najmniejsze błędy w instalacji »

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Bezpłatne przedłużenie gwarancji dla domowych systemów magazynowania energii

Bezpłatne przedłużenie gwarancji dla domowych systemów magazynowania energii Bezpłatne przedłużenie gwarancji dla domowych systemów magazynowania energii

Najnowsze produkty i technologie

ASAJ Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym...

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym artykule zastanowimy się, jakie są obecnie dostępne opcje, jakie są ich zalety i wady, a także na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu grzewczego.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Brevis Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła?

Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła? Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła?

Obawa przed nadmiernymi stratami ciepła w sezonie grzewczym często popycha ludzi do niezbyt mądrych decyzji jak zatykanie kratek wentylacyjnych czy zaklejanie nawiewników. Przez takie postępowanie odcinają...

Obawa przed nadmiernymi stratami ciepła w sezonie grzewczym często popycha ludzi do niezbyt mądrych decyzji jak zatykanie kratek wentylacyjnych czy zaklejanie nawiewników. Przez takie postępowanie odcinają się całkowicie od dopływu świeżego powietrza, co nie tylko przyczynia się do nieprawidłowego funkcjonowania wentylacji, ale też w dalszej perspektywie wpłynie na pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców przesadnie uszczelnionego domu. W niniejszym tekście przedstawimy, dlaczego wentylacja jest...

AFRISO Sp. z o.o. news Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”!

Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”! Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”!

Elastyczny dobór zaworu pod wymagany przepływ zgodnie z prawidłowym Kvs, niski przeciek wewnętrzny, niski moment obrotowy. To tylko kilka zalet nowej generacji zaworów ARV, które są już dobrze znane i...

Elastyczny dobór zaworu pod wymagany przepływ zgodnie z prawidłowym Kvs, niski przeciek wewnętrzny, niski moment obrotowy. To tylko kilka zalet nowej generacji zaworów ARV, które są już dobrze znane i cenione przez rzesze instalatorów w całej Polsce.

ANG Klimatyzacja Sp. z o.o. Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania!

Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania! Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania!

Klimatyzator ANDE Jupiter +UV to urządzenie idealne na upały. Wyposażony we wszystkie funkcje, które zadowolą najbardziej wymagających. To najczęściej wybierany klimatyzator spośród urządzeń ANDE.

Klimatyzator ANDE Jupiter +UV to urządzenie idealne na upały. Wyposażony we wszystkie funkcje, które zadowolą najbardziej wymagających. To najczęściej wybierany klimatyzator spośród urządzeń ANDE.

SITACO Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Brink to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rynku europejskim. Centrale rekuperacyjne Brink są stale rozwijane technologicznie, co znajduje...

Brink to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rynku europejskim. Centrale rekuperacyjne Brink są stale rozwijane technologicznie, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych, coraz doskonalszych produktach. Liczne certyfikaty potwierdzają wysoką jakość i parametry tych urządzeń, a szeroki asortyment oraz zakres wydajności pozwalają zastosować je w budynkach nowych lub modernizowanych, o małych i dużych kubaturach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.