RynekInstalacyjny.pl

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Bricoman | 2022-11-23
Panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego

Panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest net-billing? Jakie informacje są najbardziej istotne?

treść sponsorowana

Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki od kwietnia 2022

Powodów wprowadzenia zmian w rozliczaniu instalacji fotowoltaicznych jest kilka:

  • dostosowanie zasad do zaimplementowanego prawa UE;
  • ograniczenie nadprodukcji instalacji fotowoltaicznych i obciążenia sieci elektroenergetycznej;
  • stworzenie nowych możliwości biznesowych;
  • dopasowanie mocy instalacji do potrzeb każdego budynku.

Od 1 kwietnia 2022 roku wprowadzono system net-billingu. Każda instalacja przyłączona do sieci po tym terminie będzie rozliczana w tym systemie.

W jaki sposób właściciel instalacji fotowoltaicznej rozlicza się z wyprodukowanej nadwyżki?

W przeciwieństwie do wcześniej obowiązującego systemu net-meteringu, gdzie nadwyżkę produkcji liczono w kWh, system net-billingu opiera się na handlu nadwyżką produkcji energii elektrycznej po konkretnych cenach.

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej sprzedaje wyprodukowaną nadwyżkę energii?

Cena sprzedaży nadwyżki energii ustalana jest raz w miesiącu i obowiązuje w miesiącu następnym. Cena z czerwca obowiązuje cały lipiec, cena z lipca obowiązuje cały sierpień i tak dalej. Oficjalna cena sprzedaży nadwyżki jest publikowana na oficjalnej stronie PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) pod nazwą parametru RCEm.

Jak widać z powyższej tabelki, obliczona cena sprzedaży, obowiązująca we wrześniu, wynosiła 1023,42 zł/MWh, co przekłada się na cenę 1,02 zł/kWh.

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej odkupuje sprzedaną nadwyżkę energii?

W sytuacji, gdy budynek potrzebuje energii elektrycznej z sieci, należy ją kupić. Cena kupna energii zależy od stawki, po której właściciel licznika standardowo kupuje energię elektryczną.

Średnia cena taryfowa energii elektrycznej w 2022 r. mieści się w zakresie 0,72-0,8 zł/kWh. Warto dodać, że w systemie net-billingu właściciel instalacji ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej.

Jak wygląda proces rozliczania energii w net-billingu?

W każdym miesiącu kalendarzowym dla właściciela instalacji fotowoltaicznej tworzony jest depozyt prosumencki. W trakcie trwania miesiąca, depozyt zasilany jest wartością sprzedanej nadwyżki energii po aktualnej cenie miesięcznej (w sierpniu 2022 r. wynosiła ona 0,799 zł/kWh). W przypadku zapotrzebowania na energię z sieci, za każdą pobraną z niej kWh płacimy po stawce taryfowej.

Z końcem miesiąca wartość zawarta w depozycie przechodzi na depozyt następnego miesiąca. Raz na dwanaście miesięcy sprawdzana jest wartość w depozycie. Jeśli jest ona dodatnia, zwracana jest ona do właściciela instalacji (jednak nie więcej niż 20% wartości depozytu). Cały proces przedstawia poniższy schemat:

bricoman przewodnik po net billingu infografika 1

Proces rozliczania energii w net-billingu

Zobacz także: https://www.bricoman.pl/oze/fotowoltaika

Jak rozumieć system net-billingu w liczbach?

Rozpatrzmy system net-billingu na przykładzie września i następujących założeń:

  • nadwyżka produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej sprzedawana jest po cenie 1,02 zł/kWh;
  • stawka taryfowa wynosi 0,80 zł/kWh;
  • instalacja wyprodukowała w miesiącu 1000 kWh nadwyżki energii elektrycznej;
  • w trakcie całego miesiąca nasz depozyt prosumencki zasilimy kwotą: 1020 zł.

Ile zatem możemy za tę kwotę zakupić kWh energii z sieci?

Za odłożoną w depozycie kwotę możemy w ciągu całego miesiąca zakupić 1275 kWh.

Jak porównać system net-billingu do systemu net-meteringu na podstawie przykładu?

W starym systemie z każdej  1 kWh oddanej do sieci mogliśmy za darmo odebrać 0,8 kWh, o ile moc naszej instalacji nie przekraczała 10 kWp. Stąd stosunek energii oddawanej do sieci do energii pobieranej z sieci wynosił 1:0,8.

W przypadku września z każdej sprzedanej 1 kWh energii mogliśmy kupić 1,275 kWh, stąd stosunek energii oddawanej do sieci do energii pobieranej z sieci wynosił 1:1,275.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że wrzesień jest dla osób rozliczających się w net-billingu bardziej opłacalny (o 56%!) niż dla osób rozliczających się z net-meteringu. Dane rynkowe pokazują, że ta tendencja będzie się utrzymywać, a może nawet ulegać polepszeniu.

Jakie inne zmiany przynosi system net-billingu?

System net-bilingu obowiązuje tych użytkowników fotowoltaiki, którzy zamontują nowe panele po wejściu w życie zmian, czyli po 1 kwietnia 2022 roku. System wyróżnia dwa typy odbiorców. Są to:

  • Prosument wirtualny – odbiorca końcowy, wytwarzający energię za pomocą mikroinstalacji, czyli instalacji o maksymalnej mocy do 50 kW tylko na własne, osobiste potrzeby. Instalacja ta przyłączona jest do sieci w innym punkcie niż miejsce dostarczania energii przez producenta do tego odbiorcy. Jednocześnie instalacja ta nie jest w żaden sposób przyłączona do sieci za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego. Ten typ prosumenta wejdzie w życie po 2 lipca 2024 r.
  • Prosument zbiorowy – odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną za pomocą mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci i korzystający z niej wyłącznie do własnych potrzeb. Energia wytwarzana jest za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego, wewnątrz której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej danego odbiorcy.

Zalety systemu net-billingu

System net-billingu wyróżnia się licznymi zaletami i stanowi przede wszystkim ogromną zachętę do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Już samo propagowanie OZE jest jedną z największych korzyści. Stosowanie naturalnych źródeł energii stało się też bardziej opłacalne finansowo. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że każda instalacja fotowoltaiczna jest inna i uzyskana dzięki niej oszczędność może być różna. Bricoman wycenia i sprzedaje instalacje każdorazowo dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta. Oferuje wyłącznie panele z długoletnią gwarancją, od 15 do 30 lat.

Zobacz więcej na stronie: https://www.bricoman.pl/fotowoltaika

Wprowadzenie systemu ma pozytywny wpływ na środowisko i przy okazji może zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa. Dzięki systemowi net-bilingu coraz więcej osób zainteresuje się ideą korzystania z odnawialnych źródeł, co pociągnie za sobą szersze spojrzenie na inne idee ekologii, takie jak segregacja czy utylizacja odpadów, a nawet zasadę oszczędności, w tym między innymi właśnie energii elektrycznej.

Dzięki systemowi w znacznym stopniu zostanie ograniczony wzrost kosztów energii elektrycznej w kraju, a co za tym idzie – zwiększy się elastyczność i efektywność energetyczna.

bricoman przewodnik po net billingu infografika 2

Korzyści z nowego systemu rozliczania opartego na net-billingu

Bilansowanie i rozliczanie energii

Oczekiwania wobec systemu są ogromne. Szacuje się, że net-billing będzie nie tylko najskuteczniejszym mechanizmem rozliczeń, ale i opustów. Pierwsze dane z funkcjonowania systemu pokazują jego potencjał. Ostatecznie net-billing ma skutecznie obniżyć rachunki za energię elektryczną w gospodarstwach domowych w Polsce i innych krajach Europy, zwiększyć świadomość społeczną na temat OZE i ustabilizować systemy elektroenergetyczne w państwach należących do Unii Europejskiej.

 

Komentarze

Powiązane

Bricoman Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt

Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to technologia umożliwiająca ponowne wykorzystanie ciepła, którym ogrzewany jest budynek. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, w...

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to technologia umożliwiająca ponowne wykorzystanie ciepła, którym ogrzewany jest budynek. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, w której ciepłe powietrze ucieka bezpowrotnie przez kominy wentylacyjne, system rekuperacji poddaje zużyte powietrze „recyklingowi” i wykorzystuje zgromadzoną w nim energię do ponownego użycia. Energię tę przekazuje za pomocą wymiennika ciepła do powietrza pobranego z zewnątrz, dzięki czemu powietrze...

Bricoman Wybór pompy ciepła. Jak dobrać moc do potrzeb?

Wybór pompy ciepła. Jak dobrać moc do potrzeb? Wybór pompy ciepła. Jak dobrać moc do potrzeb?

Technologia pomp ciepła w ostatnich 2 latach podbija rynek ogrzewnictwa w Polsce. Nic dziwnego – to rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale też pozwala ograniczyć koszty ogrzewania. Pompy ciepła umożliwiają...

Technologia pomp ciepła w ostatnich 2 latach podbija rynek ogrzewnictwa w Polsce. Nic dziwnego – to rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale też pozwala ograniczyć koszty ogrzewania. Pompy ciepła umożliwiają zarówno ogrzewanie budynku, jak również podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dobór samego urządzenia jest jednak procesem wymagającym wiedzy i odpowiedniego przygotowania, a on sam stanowi jeden z najważniejszych etapów całej inwestycji. Wybór danego rozwiązania będzie zasadniczo wpływał na...

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie? Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Dołącz do grona elektro - wykonawców

Dołącz do grona elektro - wykonawców Dołącz do grona elektro - wykonawców

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak uprościć pomiary stężenia spalin? Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak układać maty grzewcze pod panele Jak układać maty grzewcze pod panele

Najnowsze produkty i technologie

TIM Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj...

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj w podstawowe narzędzia i zrób to samodzielnie!

e-instalator.pl Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania,...

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania, dlatego może być trudno dostępny. Gdzie można kupić pompę ciepła w Internecie i urządzenia do instalacji całego systemu?

Bricoman Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd....

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest...

BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie,...

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie, zdenerwowanie, agresję, a nawet zaburzenia psychiczne, dlatego coraz więcej uwagi przykłada się do ochrony mieszkań, domów i miejsc pracy właśnie przed hałasem. W rozporządzeniach i normach wprowadzane są coraz niższe dopuszczalne poziomy dźwięku dla budynków w zależności od ich przeznaczenia.

Sposób na szczelność systemu wentylacji

Sposób na szczelność systemu wentylacji Sposób na szczelność systemu wentylacji

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to pewny sposób na zapewnienie komfortowych warunków w domu. To, czy system będzie wydajny i skuteczny, jest jednak uzależnione od szczelności połączeń...

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to pewny sposób na zapewnienie komfortowych warunków w domu. To, czy system będzie wydajny i skuteczny, jest jednak uzależnione od szczelności połączeń przewodów rozprowadzających powietrze do pomieszczeń.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. Wentylatory osiowe i promieniowe

Wentylatory osiowe i promieniowe Wentylatory osiowe i promieniowe

Wentylatory można podzielić na kilka sposobów: ze względu na miejsce montażu, np. kanałowe, ścienne, dachowe; przeznaczenie, np. do odciągów z kuchni, chemoodporne, oddymiające; budowę wirnika, np. osiowe,...

Wentylatory można podzielić na kilka sposobów: ze względu na miejsce montażu, np. kanałowe, ścienne, dachowe; przeznaczenie, np. do odciągów z kuchni, chemoodporne, oddymiające; budowę wirnika, np. osiowe, promieniowe. W artykule przedstawiamy najważniejsze cechy wentylatorów kanałowych oraz osiowych ściennych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.