RynekInstalacyjny.pl

Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego

Widok elewacji frontowej obiektu oświatowego w Podgórzynie
Fot. J. Żurawski

Widok elewacji frontowej obiektu oświatowego w Podgórzynie


Fot. J. Żurawski

Utrzymanie obiektów szkolnych i oświatowych to znaczący wydatek w budżetach wielu samorządów. Koszty energii można znacząco zmniejszyć po przeprowadzeniu modernizacji tych obiektów, niekiedy jednak korzystniejsze będzie wybudowanie nowych. Przykładem nowego, niemal zeroenergetycznego budynku oświatowego jest szkoła w Podgórzynie na Dolnym Śląsku. Jej koszty eksploatacyjne będę wielokrotnie mniejsze niż starego obiektu, a budynek zapewni komfortowe warunki do nauki, w tym czyste powietrze w klasach, pozbawione pyłów PM10 i PM 2,5.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

W artykule:

• Ekonomia i ekologia budynków pasywnych i budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) - opis przypadku
• Kolejności czynności projektowych - zwartość bryły, wentylacja z odzyskiem ciepła, stolarka budowlana ze specjalnym pakietem szybowym, szczelność powietrzna budynku, osłony przeciwsłoneczne, energooszczędne oświetlenie, efektywny energetycznie system grzewczo-chłodniczy oraz system sterowania i zarządzania (BMS)

Użytkowanie nowoczesnego energooszczędnego budynku szkolno-przedszkolnego to marzenie każdego zarządcy, dyrektora obiektu czy wójta. W 2016 roku w gminie Podgórzyn zrodził się pomysł zastąpienia istniejących starych budynków szkolnych i przedszkola jednym nowoczesnym, energooszczędnym obiektem, spełniającym wysokie standardy ekologiczne i energetyczne. Opracowano jego koncepcję architektoniczną i energetyczną, następnie powstał program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i przeprowadzono audyt energetyczny. W połowie 2017 roku gmina Podgórzyn wygrała konkurs na budowę budynku pasywnego, tj. obiektu o bardzo niskim zużyciu energii, i rozpoczęła jego realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” fot. 1 - zob. zdjęcie przy tytule i fot. 2.

Widok elewacji tylnej obiektu

Fot. 2. Widok elewacji tylnej obiektu oświatowego w Podgórzynie; fot. J. Źurawski

Ekonomia i ekologia

Pomysł budowy nowego, wielofunkcyjnego i energooszczędnego obiektu oświatowego zrodził się po analizie kosztów eksploatacji istniejących budynków. Dotychczasowe obiekty szkolne i przedszkolny były energochłonne i miały wysokie koszty ogrzewania. Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku oświatowego zamieszczono na rys. 1. Obliczeniowe zużycie energii pierwotnej EP było prawie czterokrotnie większe od aktualnych wymagań i prawie dziesięć razy większe niż budynków niemal zeroenergetycznych (zZEB).

Charakterystyka energetyczna

Rys. 1. Charakterystyka energetyczna istniejącego budynku oświatowego; rys. archiwum autora (J. Źurawski)

Aby osiągnąć wymagane prawem wskaźniki energetyczne, niezbędne remonty byłyby bardzo kosztowne, a osiągnięcie standardu nZEB niemożliwe. Analiza funkcjonalności aktualnie użytkowanych budynków i dostosowania ich do wymagań energetycznych, ppoż., akustycznych oraz osób niepełnosprawnych wskazała, że lepiej wybudować nowy obiekt szkolno-przedszkolny, niż poddawać istniejące przebudowie i termomodernizacji.

Budynki pasywne czy nZEB?

Budynki pasywne stały się synonimem budownictwa o radykalnie obniżonym zużyciu energii. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w każdym województwie zorganizowane zostały konkursy na budowę pasywnych budynków użyteczności publicznej o charakterze demonstracyjnym. Niestety, podczas ich realizacji okazało się, że tak naprawdę pojęcie „budynek pasywny” nie zostało prawnie zdefiniowane.

W ramach konkursu określono tylko jeden parametr definiujący wymagania dla budynku pasywnego dotyczący energii użytkowej na ogrzewanie: EU ≤ 15 kWh/(m2a). Z tego względu projektanci musieli korzystać z podpowiedzi dostępnych na stronach internetowych Instytutu Domów Pasywnych. Przypomnijmy zatem, jak zdefiniowany został budynek pasywny:

 • Współczynnik przenikania ciepła dla dachu ≤ 0,1 W/(m2K), co oznacza, że grubość izolacji termicznej standardowego materiału izolacyjnego będzie wynosiła minimum 35–40 cm. Zdarzają się konstrukcje wymagające zastosowania izolacji termicznej o grubości 50–60 cm.
 • Współczynnik przenikania ciepła dla ścian ≤ 0,1 W/(m2K), co oznacza, że grubość izolacji termicznej standardowego materiału izolacyjnego będzie wynosiła minimum 30 cm.
 • Współczynnik przenikania ciepła dla okien ≤ 0,8 W/(m2K).
 • Współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie ≤ 0,15 W/(m2K).
 • Wentylacja z odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej rekuperacji η ≥ 90%.
 • Szczelność powietrzna budynku n50≤ 0,6 wym/h.
 • Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania EUH ≤ 15 kWh/(m2a).
 • Zapotrzebowanie na chłód użyteczny EUcool≤ 15 kWh/(m²a).
 • Zapotrzebowanie energii końcowej EK ≤ 120 kWh/(m2a).
 • Obciążenie cieplne budynku q ≤ 10 W/m2.
 • Dopuszczalna częstotliwość występowania nadmiernych temperatur maks. 10% (36 dni w roku), co jest sprzeczne z wymaganiami komfortu opisanymi w normach. Dla przypomnienia: komfort cieplny to stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego, tzn. nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna.

Wymagania dla budynków pasywnych obejmują również bardziej szczegółowe wytyczne w zakresie mostków cieplnych, stolarki budowlanej, wentylacji z urządzeniami do klimatyzacji pomieszczeń. Nie mają one jednak odzwierciedlenia w polskim Prawie budowlanym.

Spełnienie wszystkich wymagań nie zawsze jest konieczne do osiągnięcia parametrów energetycznych budynku pasywnego. Ostatecznie chodzi o spełnienie podstawowych wymagań, czyli: zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania EUH ≤ 15 kWh/(m²a), zapotrzebowanie na chłód użyteczny EUcool≤ 15 kWh/(m2a), zapotrzebowanie energii końcowej EK ≤ 120 kWh/(m2a). Wymagania te spełnić można w bardzo różny sposób, niekoniecznie poprzez projektowanie nadmiernej izolacji termicznej przegród, ale np. inteligentne sterowanie i zarządzanie energią przez wykorzystanie free coolingu oraz pojemności cieplnej budynku. Duże rezerwy leżą również w coraz lepszych systemach wytwarzania energii oraz w stosowaniu gruntowych wymienników ciepła (GWC).

Wymagania konkursu

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska ostatecznie sprecyzował wymagania dla podmiotów ubiegających się o dotacje na budowę energooszczędnych budynków demonstracyjnych i wykorzystał wymagania obowiązujące w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (WT) dla nieodnawialnej energii pierwotnej EP, która musi być mniejsza od EP wg WT obowiązujących od 2021 roku. Premiowane były rozwiązania ograniczające zużycie energii znacznie poniżej tych wymagań i wykorzystujące OZE.

Z powodu początkowego przywołania definicji domów pasywnych w ramach konkursu na budowę budynku demonstracyjnego wielu projektantów, przygotowując dokumentację projektową, zostało zmuszonych do przewymiarowania izolacji termicznych ścian, dachu czy podłogi na gruncie. Trzeba też zauważyć, że spełnienie wymagań w zakresie izolacji termicznej budynków pasywnych wcale nie gwarantuje spełnienia wymagań prawnych obowiązujących od 2019 (2021) roku. Celem są bowiem budynki niemal zeroenergetyczne (nZEB).

Budynki nZEB

W gminie Podgórzyn zaprojektowano budynek szkolno-przedszkolny o powierzchni użytkowej AF= 4665 m2, kubaturze V = 17 164 m3 i współczynniku kształtu A/Ve = 0,26 1/m. Przepisy Prawa budowlanego wymagają, aby do 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki osiągnęły standard budynku niemal zeroenergetycznego. Zgodnie z definicją przytoczoną w dyrektywie budynek o niemal zerowym zużyciu energii oznacza obiekt o bardzo energooszczędnej charakterystyce energetycznej opisanej w polskim prawie. Takim parametrem jest w Polsce wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Dla omawianego budynku wymagania nZEB powinny spełniać warunek EP EPWT2019= 94,92 kWh/(m2a).

Budynki niemal zeroenergetyczne charakteryzują się:

 • zwartością bryły,
 • optymalną izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych,
 • specjalnymi pakietami szybowymi,
 • wysoką szczelnością powietrzną,
 • odzyskiem ciepła z wentylowanych pomieszczeń,
 • maksymalnym wykorzystaniem pasywnych zysków ciepła,
 • specjalnymi osłonami przeciwsłonecznymi,
 • energooszczędnym oświetleniem,
 • efektywnym energetycznie systemem grzewczo-chłodniczym,
 • budynkowym systemem zarządzania (BMS),
 • energooszczędnym oświetleniem wyposażonym w urządzenia sterujące,
 • zielenią architektoniczno-energetyczną.

Kolejność czynności projektowych

Projektowanie obiektu rozpoczyna się najczęściej od ustalenia jego geometrii – zwarty kształt to istotny parametr budynku energooszczędnego. Po ustaleniu geometrii rozpoczynają się zwykle równolegle prace projektowe w niezależnych, rzadko właściwie koordynowanych branżowych grupach:

 • architekci przyjmują odpowiednią izolacyjność termiczną w oparciu o wymagania graniczne określone w Prawie budowlanym lub jak dla budynków pasywnych,
 • instalatorzy sanitarni projektują źródło ciepła, system grzewczy, chłodniczy, wentylację, pomijając najczęściej wpływ mostków ciepła, bo nie dysponują jeszcze informacjami o detalach architektonicznych,
 • elektrycy projektują oświetlenie, instalacje fotowoltaiczne oraz zarządzanie i sterowanie systemami energetycznymi za pomocą BMS,
 • audytor energetyczny sporządza charakterystykę energetyczną w oparciu o wielobranżowy projekt budowlany – bez szczegółowych rozwiązań technicznych w zakresie detali architektoniczno-konstrukcyjnych, doboru urządzeń pomocniczych, współpracy systemu sterowania z pracą urządzeń energetycznych oraz z profilem użytkowym budynku.

Koordynatorem wszystkich prac projektowych jest architekt. Po wykonaniu całego projektu audytor opracowuje charakterystykę energetyczną budynku, z którą najczęściej wiążą się różnego rodzaju niespodzianki. Spełnienie wymagań prawnych okazuje się trudne i narzuca zwykle konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych, które nie zostały przewidziane w procesie projektowym. Ostatecznie koryguje się te parametry, które wymagają najmniejszych nakładów pracy projektantów. Zwiększa się izolację termiczną przegród, szczelność powietrzną budynku czy sprawność wytwarzania energii oraz dostosowuje czasy pracy urządzeń tak, aby spełnić wymagania w zakresie EP.

Kolejność prac projektowych powinna ulec zmianie.

 • Po opracowaniu koncepcji architektonicznej, ze względu na najczęściej duży udział wentylacji w zużyciu końcowym energii, prace projektowe powinny rozpoczynać się od zaprojektowania efektywnego energetycznie systemu wentylacyjnego.
 • Instalator powinien określić strumienie powietrza wentylowanego, sprawność urządzeń grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych, wspólnie z elektrykiem i audytorem energetycznym przewidzieć rzeczywiste czasy pracy i warunki sterowania systemami energetycznymi.
 • Następnie audytor powinien opracować charakterystykę energetyczną, z której będą wynikać wymagania w zakresie izolacji termicznej, szczelności i innych stałych parametrów dla przegród budowlanych, systemów grzewczo-chłodniczych, automatyki oraz udziału OZE, tak aby budynek ostatecznie spełniał wymagania inwestora lub warunków technicznych.

Przy tak realizowanym procesie projektowym można uchronić zespół projektowy przed iteracyjną drogą dochodzenia do celu.

Od czego więc należy rozpocząć? - Od zaprojektowania bryły budynku, pamiętając o jej zwartości.

Zwartość bryły

Ze względu na efektywność energetyczną zaprojektowana bryła budynku powinna być zwarta, czyli o jak najmniejszej powierzchni przegród zewnętrznych. Wymóg ten kłóci się najczęściej z oczekiwaniami inwestora i architekta. Budynki o niekorzystnym współczynniku kształtu A/Ve mogą charakteryzować się większym nawet o 10–20% zużyciem energii.

Zwartość budynku pośrednio wpływa na osiągnięcie projektowanej szczelności budynku. Uzyskanie bardzo niskich wartości n50 dla budynku o niekorzystnym stosunku A/Ve może być trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Przyczyną może być kształt budynku oraz udział poszczególnych przegród w jego powierzchni zewnętrznej.

Zbyt duża powierzchnia przegród przezroczystych może być przyczyną zwiększonej nieszczelności, dlatego ważne jest jej precyzyjne podawanie. Za zwartą bryłę uznać można budynki o A/Ve ≤ 0,3 [1/m] – w omawianym przykładzie współczynnik kształtu wynosi 0,26.

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Po ustaleniu bryły budynku i rozkładu pomieszczeń należy rozpocząć projektowanie charakterystyki energetycznej od wentylacji. Trzeba ustalić strefy, minimalne strumienie użytkowe i higieniczne wymagane w czasie, maksymalne strumienie wentylacyjne, sprawność rekuperacji, projektowany czas pracy oraz wskaźniki energetyczne urządzeń pomocniczych (fot. 3).

Widok centrali wentylacyjnej

Fot. 3. Widok centrali wentylacyjnej na dachu budynku; fot. J. Źurawski

Ze względu na duży udział strat ciepła przez wentylację w ogólnym bilansie energetycznym budynku stosować należy urządzenia o najwyższej klasie energetycznej: wysokiej sprawności odzysku ciepła i minimalnym udziale energii pomocniczej.

Zgodnie z dyrektywą dot. ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków niemieszkalnych (SWNM) wprowadzono wielkość wewnętrznej jednostkowej mocy wentylatora JMWint, która określa zużycie energii elektrycznej do pokonania oporów przepływu przez wewnętrzne podzespoły. W tym przypadku rozporządzenie zaleca obliczenie maksymalnej wartości, której nie powinny przekroczyć stosowane urządzenia. Maksymalna wartość JMWint jest obliczana dla konfiguracji wzorcowej, która obejmuje obudowę, wentylatory, filtr F7 i M5 oraz odzysk ciepła.

Wymienione powyżej podzespoły i opory przepływu powietrza na tych elementach wpływają na wartość jednostkowej mocy wentylatora [4].

Z punktu widzenia projektanta ważne są dwa parametry:

E – premia sprawności odzysku ciepła oraz  

F – korekta dotycząca filtracji.

E premia sprawności odzysku ciepła

 • Dla wszystkich urządzeń odzyskujących ciepło (UOC) w systemie wentylacji (DSW), oprócz UOC z medium pośredniczącym: = (ηtswnm – 0,73) × 3000, jeśli sprawność cieplna ηtswnm wynosi co najmniej 73%.
 • Dla UOC z medium pośredniczącym E = (ηtswnm – 0,68) × 3000, jeśli sprawność cieplna ηtswnm wynosi co najmniej 68%.

W innych przypadkach E = 0.

Fkorekta dotycząca filtracji

Od 1 stycznia 2018:

 • F = 150, gdy brakuje filtra dokładnego (M5);
 • F = 190, gdy brakuje filtra bardzo dokładnego (F7);
 • F = 340, gdy brakuje obu filtrów, dokładnego i bardzo dokładnego (M5 i F7).

Minimalną sprawność wentylatora określa się od 2018 roku jako:

 • 6,2% × ln(P) + 42,0%, jeżeli P ≤ 30 kW,
 • 63,1%, jeżeli P > 30 kW.

Zaprojektowane w omawianym budynku centrale wentylacyjne charakteryzują się sprawnością odzysku ciepła 82–85%, premia odzysku ciepła E równa się 270–360 z korektą dotyczącą filtracji F równą 190, a sprawność wentylatorów wynosi 69–72%.

Stosunkowo prostym zadaniem było wyznaczenie parametrów izolacyjnych przegród budowlanych dla spełnienia wymagań: zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EUH ≤ 15 kWh/(m²a), zapotrzebowania na energię do chłodzenia EUcool≤ 15 kWh/(m²a), zapotrzebowania energii końcowej EK ≤ 120 kWh/(m²a) oraz EPEPWT2019= 94,92 kWh/(m2a).

Ostatecznie izolacyjność termiczna przegród budowlanych w zaprojektowanym budynku przedstawia się następująco:

 • wartość skorygowana podłogi na gruncie: 0,09 W/(m2K),
 • stropodach: 0,135 W/(m2K),
 • ściana zewnętrzna: 0,185 W/(m2K).

Współczynnik strat ciepła dla wszystkich przegród Htr= 1470 W/K. Współczynnik strat ciepła przez mostki termiczne Htr,m = 133 W/K, czyli 8,9%, co oznacza, że projektanci poprawnie i efektywnie energetycznie zaprojektowali wszystkie miejsca, w których występują mostki cieplne. EUH = 14,66 ≤ 15 kWh/(m²a), EUcool7,02 ≤ 15 kWh/(m²a), EP = 66,81 kWh/(m2a) ≤ EPWT2019 = 94,92 kWh/(m2a).

Istotnym rozwiązaniem technicznym zastosowanym w omawianym budynku jest system do ocieplania ścian Passive Therm. To stosunkowo nowy standard wznoszenia budynków, w którym dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym i technicznym, w tym bardzo dobrym parametrom izolacyjnym przegród zewnętrznych, zużycie energii jest znacząco niższe niż w przypadku budownictwa spełniającego minimalne wymagania prawne (fot. 4).

Widok systemu ocieplenia ściany

Fot. 4. Widok systemu ocieplenia ściany z wykorzystaniem styropianu grafitowego oraz systemu ocieplenia Pasive Therm, ze specjalną warstwą kleju dyspersyjnego zwiększającego opór dyfuzyjny na stykach płyt styropianowych; fot. J. Źurawski

Z oczywistych względów w budownictwie tzw. energooszczędnym, pasywnym, niskoenergetycznym czy nawet niemal zeroenergetycznym kluczowa jest technologia i sposób budowania.

Istotnego znaczenia nabiera również bardzo wysoka izolacyjność termiczna całej obudowy zewnętrznej budynku (ścian, okien, dachu, drzwi, płyty dennej). Tradycyjne materiały termoizolacyjne (styropian, wełna) osiągają bardzo duże grubości, dlatego w celu ograniczenia tego efektu wprowadza się materiały o niższej przewodności, np. styropian grafitowy o niskim współczynniku przewodności cieplnej, ale dużym oporze dyfuzyjnym.

W tym kontekście "szczelność" przegród zewnętrznych oraz ciągły, w miarę stały opór dyfuzyjny przegrody ma istotne znaczenie dla strat ciepła oraz trwałości warstwy zewnętrznej elewacji. Chodzi o eliminację mostków termicznych i parowych powstających między płytami styropianowymi.

Passive Therm to zestaw wyrobów do ociepleń ścian zewnętrznych budynków pasywnych i energooszczędnych, który umożliwia:

 • stosowanie grubości izolacji termicznej, np. styropianu, do 50 cm,
 • wykorzystanie styropianu grafitowego powlekanego białą emulsją na placu budowy lub fabrycznie,
 • zastosowanie na powierzchniach styku płyt styropianowych kleju dyspersyjnego zwiększającego opór dyfuzyjny i likwidację mostków termicznych oraz parowych (występowanie mostków parowych zmniejsza trwałość warstwy zewnętrznej elewacji o ok. 30–50%).

Stolarka budowlana ze specjalnym pakietem szybowym

Zaprojektowanie właściwej stolarki okiennej i drzwiowej jest zadaniem bardzo złożonym. Oprócz izolacyjności termicznej okna oraz drzwi zewnętrzne należy zaprojektować w taki sposób, aby miały odpowiednią: izolacyjność termiczną i akustyczną, szczelność powietrzną, przepuszczalność energii promieniowania słonecznego, przepuszczalność światła, oddawanie barwy, efektywny energetycznie sposób połączenia stolarki z budynkiem (minimalny mostek termiczny i odpowiednia szczelność powietrzna połączenia), dla wybranych okien i drzwi konieczne jest spełnienie wymagań ppoż. oraz wodoszczelności, przy zachowaniu racjonalnych kosztów stolarki i montażu.

Szczelność powietrzna wbudowanej ślusarki ma istotny wpływ na szczelność powietrzną budynku. Poddana kontroli wbudowana ślusarka wykazała niezadowalające parametry w zakresie szczelności powietrznej i wymagała doszczelnienia i regulacji.

Po szczegółowych analizach zastosowano ślusarkę z aluminium w energetycznej klasie A, o następujących parametrach:

 • współczynnik przenikania ciepła okna U= 0,78 W/(m2K),
 • współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g = 0,53,
 • powietrzna szczelność ślusarki: klasa 4, L100 ≤ 3 m3/(m2h),
 • ciepły montaż, mostek liniowy: 0,01–0,02 W/(mK),
 • współczynnik oddawania barwy Ra = 90,
 • współczynnik przepuszczalności światła widzialnego Lt ≥ 80,
 • wysoka wodoszczelność: klasa 8A.

Wykonana na potrzeby artykułu etykieta energetyczna ślusarki wraz z osłoną przeciwsłoneczną pokazuje osiągnięcie klasy energetycznej A dla części ogrzewanej oraz klasy energetycznej A dla części ogrzewanej i chłodzonej.

Wielokryterialna ocena energetyczna stolarki oraz systemu mocowania była przydatnym narzędziem i potrzebnym wsparciem procesu doboru okien i drzwi, z uwzględnieniem efektywności energetycznej. W ramach konkursu TopTen Okna analizowane są dostępne na rynku okna i drzwi zewnętrzne w kategoriach: okna pionowe PVC, drewniane, metalowe; okna dachowe oraz drzwi zewnętrzne. Wyniki konkursu dostępne są na stronie internetowej TopTen Okna. Projektanci mogli wykorzystać te dane i na tej podstawie wskazać właściwe rozwiązania w projektowanym budynku.

Szczelność powietrzna budynku

Zaprojektowany obiekt powinien spełniać wymagania w zakresie szczelności powietrznej. Przyjęto stosunkowo wysokie wymagania projektowe: n50 ≤ 0,3 wym/h. Dla budynków pasywnych wartość tapowinna wynosić n50 ≤ 0,6 wym/h. Założenia projektowe w zakresie szczelności powietrznej pozwoliły zmniejszyć zapotrzebowanie na energię użytkową o 9%, wymagało to jednak od wykonawcy spełnienia wysokich standardów jakościowych. W pierwszej próbie szczelności osiągnięta została wartość n50 = 0,37 wym/h. Niespełnienie wymagań projektowych narzuciło szereg czynności mających na celu doszczelnienie obudowy budynku poprzez ponowne wykonanie regulacji ślusarki, doszczelnienie klap dymowych, uszczelnienie czerpni i wyrzutni oraz uszczelnienie połączenia izolacji termicznej ściany fundamentowej i ściany zewnętrznej (rys. 2 i tab 1).

Pomiary szczelności powietrznej przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015. Kubatura budynku wynosi 21 096 m3, powierzchnia obudowy 7231 m2, a strumień V506061–6420 m3 (zmierzone przecieki powietrza przy nad- i podciśnieniu). Zmierzona szczelność powietrzna budynku po przeprowadzaniu prac uszczelniających wyniosła n50 = 0,2791–0,3086 wym/h, wartość średnia jest mniejsza od wartości projektowej n50 ≤ 0,3 wym/h (rys. 3).

Osłony przeciwsłoneczne

W celu poprawy efektywności energetycznej budynków energooszczędnych nZEB i pasywnych stosuje się przeciwsłoneczne osłony zewnętrzne, które ograniczają przegrzewanie pomieszczeń latem przy jednoczesnym zapewnieniu dopływu światła widzialnego do wnętrza budynku. Poprzez stosowanie przeciwsłonecznych osłon dąży się do zapobiegania wymianie ciepła przez okna, głównie przenikaniu ciepła latem do wewnątrz budynku. Osłony okienne, szczególnie te stosowane od strony elewacji, np. refleksole, zwane również markizami zewnętrznymi, mogą ograniczyć przenikanie energii promieniowania słonecznego z zewnątrz budynku o 60–80%, co w ogólnym bilansie energetycznym może ograniczyć zużycie energii na chłodzenie budynku o 40–60%, w zależności od typu tkaniny oraz wielkości przegród przezroczystych (fot. 5 i fot. 6).

Rejestracja nieszczelności

Rys. 2. Rejestracja nieszczelności na połączeniu izolacji termicznej ściany fundamentowej i ściany zewnętrznej; rys. archiwum autora (J. Źurawski)

Wpływ szczelności powietrznej

Tabela 1. Wpływ szczelności powietrznej stolarki na szczelność powietrzną budynku

Strona tytułowa certyfikatu

Rys. 3. Strona tytułowa certyfikatu szczelności powietrznej zewnętrznej powłoki budynku spełniającej warunek badań

Energooszczędne oświetlenie

W bilansie energetycznym budynku oświetlenie ogrywa ważną rolę, zwłaszcza w budynkach oświatowych. Aby osiągnąć oczekiwane parametry, zaprojektowano oprawy LED wyposażone w czujniki ruchu oraz czujniki natężenia światła. W analizowanym budynku energooszczędne oświetlenie zużywa tylko 30% energii potrzebnej do jego funkcjonowania.

Efektywny energetycznie system grzewczo-chłodniczy

Budynek niemal zeroenergetyczny (nZEB) wymaga zastosowania efektywnego energetycznie systemu energetycznego. Może być on realizowany za pomocą wysokosprawnej gruntowej pompy ciepła o najwyższej klasie energetycznej A++ (fot. 7).

Widok ślusarki

Fot. 5. Widok ślusarki okiennej wraz z osłonami przeciwsłonecznymi na elewacji frontowej południowej; fot. J. Źurawski

Osłona przeciwsłoneczna

Fot. 6. Osłona przeciwsłoneczna okienna na elewacji od strony południowej; fot. J. Źurawski

Na potrzeby projektu przy pierwszym odwiercie wykonano test termiczny złoża metodą TRT:

 • głębokość otworu: 150 m,
 • przewodność efektywna w wymienniku pionowym λef= 3,05 W/(mK),
 • jednostkowa moc grzewcza wymiennika pionowego qV = 58 W/m,
 • opór termiczny wymiennika pionowego Rb = 0,099 (m K)/W,
 • średnia temperatura wymiennika pionowego Tg= 10,7°C.

Test termiczny potwierdził zasoby energetyczne gruntu. Ze względu na konieczność chłodzenia budynku zaprojektowano pompę ciepła współpracującą z systemem grzewczym i chłodniczym, co pozwala odbudowywać energetycznie dolne źródło ciepła w okresie letnim. Na podstawie wyników testu oraz charakterystyki energetycznej budynku oszacowano średnioroczną sprawność pompy ciepła – SCOP dla sezonu grzewczego wynosi 4,6.

Tak skonfigurowany system energetyczny jest w stanie zapewnić niemal całkowicie energię na potrzeby grzewcze, chłodnicze i bytowe. Będzie on sterowany za pomocą budynkowego systemu zarządzania (BMS).

System sterowania i zarządzania (BMS)

Sercem systemu energetycznego jest system sterowania i zarządzania energią oraz wszystkimi mediami – BMS, który w budowanym obiekcie pozwala racjonalnie wykorzystać energię słońca oraz energię powstającą podczas użytkowania budynku. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu pojemności cieplnej budynku oraz możliwości technicznych jego poszczególnych elementów za pomocą zaawansowanych systemów sterowania i zarządzania mediami uzyskano EP = 66,81 kWh/(m2a), tj. o 29,6% mniejsze niż wymagane dla budynków nZEB (WT2021) i o 52,3% mniejsze od wymagań prawnych (WT2016) obowiązujących w okresie projektowania.

Warto wspomnieć, że budynek wyposażony będzie w filtry antysmogowe wyłapujące pyły PM10 i PM2,5 z powietrza zewnętrznego. Ponadto w szkole zastosowane zostaną okna wyposażone w osłony przeciwsłoneczne chroniące budynek przed nadmiernym przegrzewaniem w okresie późnowiosennym i letnim. Również w tym celu na części elewacji zostaną wykonane tzw. zielone ściany w postaci specjalnych pnączy, dzięki którym zbyt dużo energii słonecznej nie będzie się przedostawało do wnętrza budynku.

Standardy energetyczne realizowanej w Podgórzynie inwestycji znacząco przewyższają aktualne wymagania oraz obowiązujące od 2021 roku. Szkoła i przedszkole zostaną wyposażone w praktycznie wszystkie nowinki techniczne dostępne obecnie na naszym rynku. Dzięki temu koszty eksploatacji tych obiektów znacznie spadną. Szacuje się, że ich roczny koszt utrzymania pod kątem zużycia energii wyniesie ok. 52 tys. zł, czyli miesięcznie średnio 0,93 zł/m2. Dla porównania miesięczne koszty eksploatacyjne istniejących budynków o podobnej funkcji wynoszą ok. 6–8 zł/m2, a nowych budynków ok. 2–3 zł/m2 (tab 2 i tab.3).

Roczne jednostkowe

Tabela 2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową

Zestawienie kosztów

Tabela 3. Zestawienie kosztów eksploatacji budynku szkolnego

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 2013, poz.1409, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU 2014, poz. 1200).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU 2012, poz. 462).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
 6. Instrukcja ITB 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków. ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.
 7. Ocieplenia na ocieplenia, Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń, wyd. I, Warszawa 2012, www.systemyocieplen.pl.
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.Urz. UE L 337/8).
 9. Müller J., Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2018.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.