RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

Vacuum sewerage system – construction solutions on the example of Roevac system

Roevac - kanalizacja podciśnieniowa; Fot. redakcja RI

Roevac - kanalizacja podciśnieniowa; Fot. redakcja RI

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest jednak przez inwestorów pomijana m.in. dlatego, że wykonawstwo i eksploatacja wiążą się z odmiennymi wymaganiami niż w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej.

Zobacz także

Grupa Aliaxis Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej...

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej wdrażając nowe technologie i procesy. Producenci materiałów i produktów budowlanych również starają się iść z duchem czasu. Niestety zbyt często „gotowość na BIM” jest upraszczana i sprowadzana do posiadania biblioteki obiektów BIM (np. rodzin Revit). Co gorsza, jakość plików i danych do pobrania...

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

merXu Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Koncepcja kanalizacji podciśnieniowej powstała w latach 60. XIX wieku w Holandii [4]. Na przełomie XIX i XX w. w Holandii i innych krajach europejskich działały pierwsze systemy tego typu. Jednak dopiero 60 lat później zaczęto projektować i budować nowoczesne systemy kanalizacji podciśnieniowej.

Kanalizacja podciśnieniowa to nowoczesny system służący do odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych, który w Polsce zyskuje coraz większe uznanie – wybudowano już kilkadziesiąt systemów kanalizacji podciśnieniowej typu: Roevac [10], Airvac [1], Redivac [9], Flovac [5], Qua-Vac [11], Schluff [12]. Transport ścieków w kanalizacji podciśnieniowej jest wymuszony przez pompy próżniowe. Może ona współpracować z systemem kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej.

Kanalizację podciśnieniową stosuje się na terenach płaskich o zwartej bądź rozproszonej zabudowie i gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się wysoko. Systemy te, szczególnie typu Roevac [10], można również stosować, kiedy występują trudne warunki gruntowe (teren podmokły) i zjawiska powodzi (teren zalewowy). Można je stosować w warunkach, w których kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa sprawiają kłopoty techniczne, ekonomiczne lub budzą zastrzeżenia z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego.

System rurociągów kanalizacji podciśnieniowej jest szczelny, zapobiega drenowaniu i przesuszaniu terenu. Eliminuje możliwość skażenia ściekami terenu i wody gruntowej. Za stosowaniem tego systemu na terenach płaskich przemawiają również mniejsze nakłady inwestycyjne, a niekiedy i koszty eksploatacyjne, niż w przypadku innych systemów kanalizacyjnych [3, 6]. Systemu kanalizacji podciśnieniowej nie można natomiast stosować do transportu ścieków na duże odległości.

Rozwiązania konstrukcyjne kanalizacji podciśnieniowej

Budowa i zasady działania systemów kanalizacji podciśnieniowej typu Roevac, Airvac, Redivac, Flovac, Qua-Vac i Schluff są zbliżone. We wszystkich niezbędne jest wytworzenie podciśnienia w sieci zbiorczych rurociągów podciśnieniowych, a podczas wprowadzania ścieków do tej sieci konieczne jest wprowadzenie niezbędnej ilości powietrza, które powoduje transport w nich ścieków. Systemy kanalizacji podciśnieniowej zbudowane są z węzłów opróżniających z zaworami opróżniającymi, podłączeniowych i zbiorczych rurociągów podciśnieniowych oraz stacji próżniowo-pompowej.

Budowę i zasadę działania kanalizacji podciśnieniowej na przykładzie systemu Roevac przedstawiono na rys. 1. Ścieki z budynku mieszkalnego (1) przykanalikiem (2), grawitacyjnie, spływają do węzła opróżniającego (3) z zaworem opróżniającym (4). Gdy poziom ścieków w studzience zbiorczej węzła opróżniającego osiąga maksimum, mechanizm sterujący (5) otwiera zawór opróżniający. Różnica ciśnienia między zbiorczym rurociągiem podciśnieniowym (7) a atmosferą powoduje napływ (zassanie) ścieków i powietrza do zbiorczego rurociągu podciśnieniowego. Po zassaniu ścieków ze studzienki zbiorczej zawór opróżniający przez kilka sekund pozostaje otwarty i w tym czasie do zbiorczego rurociągu podciśnieniowego zasysane jest powietrze, które do węzła opróżniającego wprowadzane jest za pomocą rury napowietrzającej (6). Mieszanina ścieków i powietrza zbiorczym rurociągiem podciśnieniowym odprowadzana jest do zbiornika podciśnieniowego (10).

Na zbiorczym rurociągu podciśnieniowym, przed zbiornikiem podciśnieniowym, muszą zostać zainstalowane zawory odcinające (8). Gdy w zbiorniku podciśnieniowym ścieki osiągną odpowiedni poziom, mechanizm sterujący pracą pompy ściekowej (13) włącza zatapialną pompę ściekową (11) i ścieki rurociągiem ciśnieniowym (12) przetłaczane są do oczyszczalni ścieków. Gdy spada podciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, mechanizm sterujący pracą pomp próżniowych (14) włącza pompy próżniowe (15), które wypompowują powietrze ze zbiornika podciśnieniowego i tłoczą do biologicznego filtra powietrza (17). Biologiczny filtr powietrza z wypełnieniem w postaci kory służy do odświeżania powietrza usuwanego ze zbiornika podciśnieniowego.

Czytaj też: Kanalizacja grawitacyjna – zasady projektowania >>>

Rys. 1. Schemat kanalizacji podciśnieniowej w systemie Roevac [7]; 1 – budynek mieszkalny, 2 – przykanalik,
3 – węzeł opróżniający, 4 – zawór opróżniający, 5 – mechanizm sterujący zaworem opróżniającym,
6 – rura napowietrzająca, 7 – zbiorczy rurociąg p.

Rys. 1. Schemat kanalizacji podciśnieniowej w systemie Roevac [7]; 1 – budynek mieszkalny, 2 – przykanalik, 3 – węzeł opróżniający, 4 – zawór opróżniający, 5 – mechanizm sterujący zaworem opróżniającym, 6 – rura napowietrzająca, 7 – zbiorczy rurociąg podciśnieniowy, 8 – zawór odcinający, 9 – zawór zwrotny, 10 – zbiornik podciśnieniowy, 11 – zatapialna pompa ściekowa, 12 – rurociąg ciśnieniowy, 13 – mechanizm sterujący pracą zatapialnej pompy ściekowej, 14 – mechanizm sterujący pracą pomp próżniowych, 15 – pompa próżniowa, 16 – wakuometr, 17 – biologiczny filtr powietrza.

Kanalizacja podciśnieniowa będzie pracowała prawidłowo, gdy cały układ będzie w czasie pracy bardzo szczelny. Dlatego kanalizacja podciśnieniowa musi być monitorowana całodobowo przez personel obsługi. Wskazane jest, aby stacja próżniowo-pompowa jako dodatkowe wyposażenie miała własny agregat prądotwórczy na wypadek awarii zasilania. Jeśli nie jest ona zintegrowana z grupową oczyszczalnią ścieków, to powinna być wyposażona w urządzenie do przesyłania sygnału o zakłóceniu do oczyszczalni ścieków. Różnice w budowie poszczególnych systemów kanalizacji podciśnieniowej występują głównie w rozwiązaniach węzłów opróżniających i stacji próżniowo-pompowych.

Węzeł opróżniający z zaworem opróżniającym

Budowę i zasadę działania węzła opróżniającego z zaworem opróżniającym w systemie kanalizacji podciśnieniowej typu Roevac przedstawiono na rys. 2. Ścieki z budynku mieszkalnego przykanalikiem (11) spływają grawitacyjnie do studzienki zbiorczej (12). Gdy w studzience zbiorczej ścieki osiągną odpowiedni poziom, to w rurze spiętrzającej (13) nastąpi sprężenie powietrza do stanu, kiedy nadciśnienie osiąga wartość graniczną. Ciśnienie powietrza z rury spiętrzającej za pomocą wężyka impulsowego (7) przekazywane jest do pneumatycznego sterownika (9). Wewnątrz pneumatycznego sterownika następuje przesterowanie zaworu trójdrogowego i połączenie ze sobą wężyków impulsowych (5 i 6), przez które podciśnienie z rurociągu podciśnieniowego (14) przekazywane jest do szczelnej komory A (rys. 3) w zaworze opróżniającym (8). Następuje wtedy otwarcie zaworu opróżniającego.

Węzeł opróżniający roevac

Rys. 2. Schemat węzła opróżniającego w systemie Roevac [7]; 1 – szczelna pokrywa, 2 – rura napowietrzająca, 3 – kołnierz zabezpieczający przed wyparciem, 4 – rura zamknięta gumowym korkiem, 5, 6, 7 – wężyki impulsowe, 8 – zawór opróżniający, 9 – pneumatyczny sterownik, 10 – końcówka impulsowa, 11 – przykanalik, 12 – studzienka zbiorcza, 13 – rura spiętrzająca, 14 – rurociąg podciśnieniowy, 15 – komora z zaworem opróżniającym

Różnica ciśnienia między rurociągiem podciśnieniowym a atmosferą powoduje napływ ścieków i powietrza do rurociągu podciśnieniowego. Po opróżnieniu ze ścieków studzienki zbiorczej zawór opróżniający przez kilka sekund pozostaje otwarty i w tym czasie do rurociągu podciśnieniowego wprowadzane jest powietrze. Gdy studzienka zbiorcza zostanie opróżniona ze ścieków, to w rurze spiętrzającej zapanuje ciśnienie barometryczne, które wężykiem impulsowym (7) przekazywane jest do pneumatycznego sterownika. Wewnątrz pneumatycznego sterownika następuje przesterowanie zaworu trójdrogowego i połączenie wężyka impulsowego (6) z końcówką impulsową (10), przez którą powietrze (ciśnienie barometryczne) przekazywane jest do szczelnej komory A w zaworze opróżniającym, co skutkuje zamknięciem zaworu opróżniającego.

Na rys. 3 przedstawiono zawór opróżniający. Przestrzenie A i B oddziela gumowa membrana (3). Również organ zamykający zawór stanowi gumowa membrana (7). Do przestrzeni A przez otwór (5), który za pomocą wężyków impulsowych połączony jest z pneumatycznym sterownikiem (z zaworem trójdrogowym), rurą spiętrzającą (mechanizmem sterującym) i siecią zbiorczych rurociągów podciśnieniowych naprzemiennie doprowadzane jest podciśnienie (zawór otwarty) i ciśnienie barometryczne (zawór zamknięty). W komorze B zawsze panuje ciśnienie barometryczne. Kiedy w komorze A panuje ciśnienie barometryczne, sprężyna (4) dociska gumową membranę (7) do gniazda (8). Gdy w komorze A panuje podciśnienie, to organ zamykający w postaci gumowej membrany jest uniesiony do góry i w tym czasie następuje przepływ ścieków przez zawór opróżniający.

Rys. 3. Schemat zaworu opróżniającego w systemie Roevac
[7]; 1 – korpus zaworu, 2 – otwór łączący przestrzeń
B z atmosferą, 3 – gumowa membrana oddzielająca
przestrzenie A i B, 4 – sprężyna popychająca dysk,
5 – otwór, którym naprzemiennie dostarczan.

Rys. 3. Schemat zaworu opróżniającego w systemie Roevac [7]; 1 – korpus zaworu, 2 – otwór łączący przestrzeń B z atmosferą, 3 – gumowa membrana oddzielająca przestrzenie A i B, 4 – sprężyna popychająca dysk, 5 – otwór, którym naprzemiennie dostarczane jest do przestrzeni A powietrze rozrzedzone (podciśnienie) i powietrze atmosferyczne (ciśnienie barometryczne), 6 – dysk, 7 – gumowa membrana stanowiąca organ zamykający zawór, 8 – gniazdo

W kanalizacji podciśnieniowej typu Roevac stosowane są zawory opróżniające o średnicy wewnętrznej 50 i 65 mm. Kanalizacja ta z powodzeniem może być stosowana na terenach zalewowych, ponieważ produkowane są również węzły opróżniające (rys. 2) w wersji ze szczelną pokrywą (1) i z wyniesioną na odpowiednią wysokość rurą napowietrzającą (2). Poszczególne elementy węzła opróżniającego są wykonane z tworzywa sztucznego PE i PVC.

Węzły opróżniające z zaworami opróżniającymi w kanalizacji podciśnieniowej są dostarczane przez producentów na plac budowy w częściach i montowane na miejscu. Podczas umieszczania w gruncie węzłów opróżniających typu Roevac, jeżeli nie zostały one zaprojektowane jako przejezdne i zalewowe (tzn. mogące pracować pod wodą po zalaniu), należy zwrócić szczególną uwagę, aby górna krawędź studzienki zbiorczej i ­komory z zaworem opróżniającym (rys. 2) na całym obwodzie wystawała 10 cm ponad powierzchnię gruntu, tak aby niemożliwe było dostanie się wody opadowej do komory z zaworem opróżniającym.

Niezachowanie tego wymogu może powodować zalewanie wodą opadową sterownika pneumatycznego i zaworu opróżniającego, co będzie skutkowało wadliwą pracą zaworu opróżniającego. Żeby zabezpieczyć węzły opróżniające z tworzywa sztucznego przed wypłynięciem, można na ich krawędzi wykonać obciążnik betonowy w postaci pierścienia. W polskich warunkach należy bardzo dobrze zabezpieczyć węzły opróżniające z zaworami opróżniającymi przed przemarzaniem. Szczególnie w systemie Roevac wnętrze komory z zaworem opróżniającym i pokrywę należy wyłożyć styropianem.

Czytaj też: Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa obszarów wiejskich >>>

Sieć rurociągów podciśnieniowych

Sieć zbiorczych rurociągów podciśnieniowych układa się możliwie równolegle do powierzchni terenu, z charakterystycznymi wzniosami, które mają następujące cele do spełnienia:

 • wywołanie porcjowego transportu ścieków od wzniesienia do wzniesienia,

 • wytworzenie zamknięć ściekowych w okresach braku przepływu, które w chwili inicjacji przepływu pozwolą wytworzyć mieszaninę powietrzno-ściekową,

 • uniemożliwienie powrotnego przepływu ścieków i powietrza w okresach braku dopływu ścieków do sieci rurociągów podciśnieniowych w miejscach, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu wymuszony jest transport ścieków pod górę.

Obecnie stosowane są trzy typy profili pionowych w zbiorczych rurociągach podciśnieniowych (rys. 4): falowy, piłokształtny, kieszeniowy [2]. W większości systemów kanalizacji podciśnieniowej stosowany jest tylko jeden typ profilu pionowego, niezależnie od ukształtowania topograficznego terenu, natężeń przepływu ścieków i powietrza w sieci. Jedynie w kanalizacji podciśnieniowej typu Roevac stosowane są wszystkie typy profilu – w zależności od warunków lokalnych.

Schematy rurociagu podcisnieniowego

Rys. 4. Schematy profilu zbiorczego rurociągu podciśnieniowego [7]: a) w kształcie fali, b) w kształcie zębatej piły, c) w kształcie kieszeni

Profil falowy charakteryzuje się łagodnymi wzniesieniami. Odcinki wznoszące są około dwukrotnie krótsze niż odcinki opadające. Zalecana wysokość wzniosu zależy od średnicy zbiorczego rurociągu podciśnieniowego i waha się od 120 do 300 mm. Punkty wysokie i niskie na długości zbiorczego rurociągu podciśnieniowego wykonuje się przez wygięcie rury. Zaletami tego profilu są: łatwość montażu, niskie straty statyczne podciśnienia oraz możliwość stosowania w gruntach niestabilnych.

Profil piłokształtny charakteryzuje się długimi opadającymi odcinkami o nachyleniu minimalnym 5‰ i bardzo krótkimi odcinkami wznoszącymi o wysokości minimum 1,5 średnicy wewnętrznej rurociągu podciśnieniowego. Punkty niskie i wysokie wykonuje się za pomocą kolan 45°. Zaleca się stosowanie tego profilu w zbiorczych rurociągach podciśnieniowych o średnicy wewnętrznej większej niż 100 mm. Jego zaletami są niskie straty statyczne podciśnienia i możliwość wydłużenia w terenie płaskim.

Profil kieszeniowy charakteryzuje się tym, że w niskich punktach zbiorczego rurociągu podciśnieniowego na końcu odcinka opadającego wykonuje się dodatkowo obniżenie w postaci syfonu. Punkty wysokie wykonuje się za pomocą kolan 45°. Długości i nachylenia odcinków opadających i wznoszących są identyczne jak w profilu piłokształtnym. Zaleca się jego stosowanie w zbiorczych rurociągach podciśnieniowych o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 100 mm i w których występuje mały przepływ ścieków. Stosuje się go na bocznych odgałęzieniach i końcówkach sieci kanalizacji podciśnieniowej.

Norma PN-EN 1091 [8] formułuje ogólne warunki, jakie powinien spełniać wysokościowy profil pionowy zbiorczego rurociągu podciśnieniowego:

 • umożliwienie samooczyszczającego przepływu i zapobieganie osadzaniu się stałych zanieczyszczeń ze ścieków,

 • minimalny spadek rurociągu podciśnieniowego powinien wynosić 1:500, tzn. 0,2%,

 • wielkość zamknięć ściekowych w punktach niskich powinna być utrzymywana na jak najniższym poziomie,

 • wysokość poszczególnych wzniesień powinna być możliwie mała,

 • korzystniejsze jest stosowanie większej liczby małych wzniesień niż jednego dużego,

 • maksymalna różnica wysokości ułożenia dna rurociągu nie powinna przekraczać 1,5 m,

 • minimalna odległość między wzniesieniami powinna wynosić dla podłączeniowych rurociągów podciśnieniowych 1,5 m, a dla zbiorczych rurociągów podciśnieniowych 6 m.

Sieci zbiorczych rurociągów podciśnieniowych buduje się z rur PVC-U lub PE-HD o minimalnej wytrzymałości materiału na ciśnienie 0,6 MPa. Rury z PVC-U łączy się na kielich z uszczelką gumową, natomiast rury z PE-HD – zgrzewając doczołowo lub na klej albo za pomocą kształtek elektrooporowych. Norma PN-EN 1091 [8] zaleca (dopuszcza), aby wewnętrzna minimalna średnica podciśnieniowego rurociągu podłączeniowego nie była mniejsza niż 50 mm. Rurociągi podciśnieniowe należy układać w gruncie w zależności od konfiguracji terenu zgodnie z rys. 5, poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Rys. 5. Sposoby układania zbiorczego rurociągu podciśnieniowego [7]: a) rurociąg transportujący
ścieki na terenie płaskim, b) rurociąg transportujący ścieki przeciwnie do spadku terenu,
c) rurociąg transportujący ścieki zgodnie ze spadkiem terenu; imin.

Rys. 5. Sposoby układania zbiorczego rurociągu podciśnieniowego [7]: a) rurociąg transportujący ścieki na terenie płaskim, b) rurociąg transportujący ścieki przeciwnie do spadku terenu, c) rurociąg transportujący ścieki zgodnie ze spadkiem terenu; imin. – minimalny spadek rurociągu podciśnieniowego, L – odległość pomiędzy rewizjami, 1 – rewizja, 2 – wzniesienie

Zmiany profilu powinny być wykonywane tam, gdzie jest to niezbędne, aby nie dopuścić do zbytniego zagłębienia rurociągu podciśnieniowego. Na odcinkach płaskich i wznoszących zbiorcze rurociągi podciśnieniowe buduje się ze wzniesieniami o profilach: falowym, zębatym lub kieszeniowym (rys. 5). Natomiast na odcinkach opadających zbiorczy rurociąg podciśnieniowy należy prowadzić zgodnie ze spadkiem terenu, a minimalny spadek zbiorczego rurociągu podciśnieniowego nie może być mniejszy niż 0,2%. Zbiorcze rurociągi podciśnieniowe układa się w wąskich wykopach z odpowiednio wyprofilowanym dnem i na zagęszczonej podsypce piaskowej.

Podłączenia bocznych rurociągów podciśnieniowych (podłączeniowych) do zbiorczych rurociągów podciśnieniowych wykonuje się w górnej części zbiorczego rurociągu podciśnieniowego w zakresie kąta ±60° od osi pionowej (rys. 6). Na zbiorczym rurociągu podciśnieniowym w odległości 2 m od wzniesienia nie powinno być żadnego podłączenia [8].

Rys. 6. Schemat połączenia bocznego rurociągu podciśnieniowego ze zbiorczym rurociągiem podciśnieniowym [7]:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny, c) widok z góry; 1 – boczny rurociąg podciśnieniowy,
2 – zbiorczy rurociąg podciśnieniowy, 3 – ką.

Rys. 6. Schemat połączenia bocznego rurociągu podciśnieniowego ze zbiorczym rurociągiem podciśnieniowym [7]: a) przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny, c) widok z góry; 1 – boczny rurociąg podciśnieniowy, 2 – zbiorczy rurociąg podciśnieniowy, 3 – kąt podłączenia bocznego rurociągu podciśnieniowego względem pionowej płaszczyzny w zakresie ±60°, 4 – kąt podłączenia bocznego rurociągu podciśnieniowego względem poziomej płaszczyzny

Rys. 7. Schemat rewizji [7]; 1 – zbiorczy rurociąg
podciśnieniowy, 2 – rura pionowa, 3 – skrzynka
żeliwna, 4 – korek gumowy, 5 – płyta fundamentowa

Rys. 7. Schemat rewizji [7]; 1 – zbiorczy rurociąg podciśnieniowy, 2 – rura pionowa, 3 – skrzynka żeliwna, 4 – korek gumowy, 5 – płyta fundamentowa.

Rewizje (rys. 7), które służą do kontroli pracy sieci kanalizacji podciśnieniowej, zaleca się rozmieszczać na zbiorczych rurociągach podciśnieniowych tuż za wzniesieniami (rys. 5a) oraz w miejscach łączenia się zbiorczych rurociągów podciśnieniowych (rys. 8).

Zasuwy odcinające na zbiorczych rurociągach podciśnieniowych zaleca się rozmieszczać w odległościach nie większych niż 450 m oraz w miejscach łączenia się zbiorczych rurociągów podciśnieniowych (rys. 8).

Czytaj też: Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej; Cz. 1. Budowa i rodzaje rur >>>

Rys. 8. Schematy połączenia zbiorczych rurociągów podciśnieniowych [7]: a) o różnych średnicach, b) o takich
samych średnicach; 1 – zasuwa odcinająca, 2 – rewizja

Rys. 8. Schematy połączenia zbiorczych rurociągów podciśnieniowych [7]: a) o różnych średnicach, b) o takich samych średnicach; 1 – zasuwa odcinająca, 2 – rewizja.

Stacja próżniowo-pompowa

Budowę i zasadę działania trzech typowych stacji próżniowo-pompowych przedstawiono na rys. 9. Klasyczna stacja składa się ze zbiornika podciśnieniowego, pomp próżniowych, pomp ściekowych, biologicznego filtra powietrza oraz uzbrojenia regulacyjnego, kontrolnego i pomiarowego.

W stacjach próżniowo-pompowych z reguły stosowane są zbiorniki podciśnieniowe stalowe zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi. W zależności od pojemności i rodzaju kanalizacji podciśnieniowej zbiorniki podciśnieniowe instalowane są w pomieszczeniach w pozycji poziomej (rys. 9a i 9b) lub bezpośrednio w gruncie w pozycji pionowej (rys. 9c). Zbiorniki podciśnieniowe wyposażone są w szczelne włazy i w króćce do podłączania rurociągów podciśnieniowych, ciśnieniowych i niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Zbiorniki podciśnieniowe w systemach kanalizacji podciśnieniowej – oprócz gromadzenia ścieków – pełnią również funkcję akumulatora podciśnienia.

Rys. 9. Schematy technologiczne stacji próżniowo-pompowych [7]: a) z filtrem powietrza do usuwania wilgoci,
b) ze zbiornikiem do usuwania wilgoci (zbiornik rezerwowy), c) z pompami próżniowymi z pierścieniem
wodnym; 1 – zbiorczy rurociąg podciśnieniowy.

Rys. 9. Schematy technologiczne stacji próżniowo-pompowych [7]: a) z filtrem powietrza do usuwania wilgoci, b) ze zbiornikiem do usuwania wilgoci (zbiornik rezerwowy), c) z pompami próżniowymi z pierścieniem wodnym; 1 – zbiorczy rurociąg podciśnieniowy, 2 – zawór odcinający, 3 – zbiornik podciśnieniowy, 4 – sonda do pomiaru zwierciadła ścieków, 5 – czujnik do pomiaru podciśnienia w zbiorniku podciśnieniowym, 6 – napowietrzanie zbiornika podciśnieniowego, 7 – wakuometr, 8 – zawór zwrotny, 9, 22–28 – automatyczny zawór odcinający, 10 – filtr powietrza do usuwania wilgoci, 11 – rotacyjna pompa próżniowa z pierścieniem olejowym, 12 – spust oleju, 13 – biologiczny filtr powietrza, 14 – przyłącze do awaryjnego usuwania ścieków ze zbiornika podciśnieniowego, 15 – pompa ściekowa, 16 – elektroniczny przepływomierz, 17 – rurociąg ciśnieniowy prowadzący ścieki do oczyszczalni, 18 – szafka ze sterownikiem, 19 – zbiornik do usuwania wilgoci, 20 – napowietrzanie zbiornika do usuwania wilgoci, 21 – pływaki do załączania i wyłączania zatapialnych pomp ściekowych, 29 – pompa próżniowa z pierścieniem wodnym, 30 – wymiennik ciepła, 31 – odprowadzenie zużytej cieczy roboczej, 32 – zawór regulacyjny, 33 – doprowadzenie świeżej cieczy roboczej, 34 – spust wody, 35 – doprowadzenie wody, 36 – zbiornik wolnostojący, 37 – zatapialna pompa ściekowa, 38 – wylot wypompowanego powietrza

Większą niezawodność działania mają stacje próżniowo-pompowe wyposażone w dwa zbiorniki podciśnieniowe, ponieważ jeden z nich w każdej chwili może być wyłączony z eksploatacji, a drugi może w tym czasie odbierać ścieki z sieci zbiorczych rurociągów podciśnieniowych.

Do wytwarzania podciśnienia w zbiornikach podciśnieniowych i sieci zbiorczych rurociągów podciśnieniowych stosowane są pompy próżniowe z pierścieniem olejowym lub wodnym. W obecnie budowanych systemach kanalizacji podciśnieniowej przeważnie stosowane są pompy próżniowe z pierścieniem olejowym, mimo że cena zakupu i koszty związane z ich eksploatacją są wyższe w porównaniu z pompami próżniowymi z pierścieniem wodnym. Pompy próżniowe z pierścieniem olejowym nie wymagają żadnej dodatkowej instalacji (rys. 9a i 9b), natomiast w przypadku zastosowania pomp próżniowych z pierścieniem wodnym należy dodatkowo wybudować instalację wodną (rys. 9c).

Stosowane w kanalizacji podciśnieniowej pompy próżniowe z pierścieniem olejowym to najczęściej pompy rotacyjne typu R5 z zamkniętym obiegiem oleju, produkowane przez firmę Busch. Charakteryzują się bardzo dobrą tolerancją pary wodnej, standardowym wyposażeniem w separator mgły olejowej, chłodzeniem powietrzem i łatwym utrzymaniem oraz konserwacją. Powietrze wypompowywane ze zbiorników podciśnieniowych ma dużą wilgotność.

W związku z tym wskazane jest stosowanie przed pompami próżniowymi z pierścieniem olejowym filtrów powietrza (rys. 9a) lub zbiornika rezerwowego (rys. 9b). Urządzenia te zabezpieczają również pompy próżniowe przed zassaniem ścieków ze zbiornika podciśnieniowego. Stosowanie tych urządzeń zapobiega zbyt częstej wymianie oleju w pompach próżniowym, co znacznie obniża koszty eksploatacji systemu.

W systemach kanalizacji podciśnieniowej stosuje się od dwóch do czterech pomp próżniowych, w tym jedną rezerwową. Aby zapewnić równomierne zużywanie się pomp próżniowych, pompy zawsze pracują w systemie rotacyjnym z jedną pozostającą w spoczynku. Kolejno raz na tydzień jedna z pomp próżniowych jest wyłączana z pracy i w danym tygodniu stanowi pompę rezerwową.

Kiedy podciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym spada do 0,30 bara, załącza się automatycznie pompa próżniowa pozostająca w spoczynku, która w tym momencie wspomaga pracę pozostałych trzech pomp próżniowych. Pompy próżniowe z reguły pracują w zakresie podciśnienia 0,55–0,65 bara i powinny się uruchamiać automatycznie maksymalnie 12 razy na godzinę oraz pracować przez około 5 godzin w ciągu doby.

W stacjach próżniowo-pompowych ze zbiornikiem podciśnieniowym w pozycji poziomej instalowane są dwie pompy ściekowe na zewnątrz zbiornika podciśnieniowego, natomiast w stacjach ze zbiornikiem w pozycji pionowej instalowana jest jedna zatapialna pompa ściekowa wewnątrz zbiornika. Stosowane pompy ściekowe wyposażone są w otwarte wirniki o swobodnym przepływie ścieków.

Rurociągi doprowadzające ścieki do zbiorników podciśnieniowych powinny być wyposażone w zawory odcinające, żeby przy pracach naprawczych i remontowych możliwe było tymczasowe utrzymanie pracy całej sieci kanalizacji podciśnieniowej z jednym tylko zbiornikiem podciśnieniowym lub jedną pompą próżniową.

Biologiczny filtr powietrza służy do wychwytywania aerozoli i odoru z powietrza wypompowywanego ze zbiornika podcieniowego. Na dnie filtru znajduje się galeria perforowanych rurociągów ułożonych w warstwie pospółki, która służy do równomiernego rozprowadzania powietrza po całej powierzchni filtra oraz zatrzymania większości aerozoli niesionych przez powietrze usuwane ze zbiornika podciśnieniowego.

Powyżej znajduje się warstwa kory z drzew iglastych, oddzielona od pospółki geowłókniną. W warstwie kory rozwija się mikroflora. Powietrze, które przepływa przez biologiczny filtr, oczyszczane jest z aerozoli i nieprzyjemnych zapachów przez mikroflorę. Powstające na dnie filtra odcieki są odprowadzane za pomocą węzła opróżniającego z powrotem do zbiornika podciśnieniowego.

Czytaj też: Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej >>>

Podsumowanie

Poprawnie wybudowany system kanalizacji podciśnieniowej pracuje zwykle bez zakłóceń. W trakcie budowy rurociągi podciśnieniowe muszą być ułożone w gruncie z zachowaniem charakterystycznego pilastego profilu.

System kanalizacji podciśnieniowej w pewnych określonych warunkach jest alternatywą dla systemu kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Jednak często w sytuacjach ewidentnej konieczności zastosowania systemu kanalizacji podciśnieniowej jako alternatywnego rozwiązania jest on pomijany. Przyczyny są m.in. następujące:

 • system kanalizacji podciśnieniowej budzi nieufność, a nawet lęk wielu eksploatatorów, często jest to powodowane brakiem rzetelnej wiedzy oraz rozpowszechnianiem na temat kanalizacji podciśnieniowej informacji nieścisłych lub nawet nieprawdziwych;

 • dostępna krajowa i zagraniczna literatura naukowo-techniczna często przypomina bardziej materiały reklamowe niż rzetelne opracowania, które powinny przedstawiać zasady działania i eksploatacji systemu kanalizacji podciśnieniowej;

 • wykonawstwo i eksploatacja kanalizacji podciśnieniowej wiąże się z odmiennymi wymaganiami niż tradycyjna kanalizacja grawitacyjna.

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne kanalizacji podciśnieniowej w systemie Roevac. Zaprezentowano budowę i zasadę działania węzła opróżniającego z zaworem opróżniającym i stacji próżniowo-pompowej. Omówiono zasady budowy sieci rurociągów podciśnieniowych.

Abstract

The paper presents construction solution vacuum sewerage system type Roevac. The presented of construction and operation rules of junction emptying with interface valve and vacuum-pump station. The discussed of construction rules a network of pipelines vacuum.

Literatura

 1. Airvac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.airvac.com/indx.htm, 10.09.2016. 

 2. ATV-DVWK-A 116: Part 1. Vacuum drainage outside of buildings, April 2004. 

 3. Błażejewski R., Bykowski J., Analiza techniczno-ekonomiczna sieci kanalizacyjnych na terenach niezurbanizowanych, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Sieci kanalizacyjne i pompownie ścieków na terenach niezurbanizowanych”, 6–8 września 1999, Wisła, Wyd. Abrys, s. 19–40. 

 4. EPA/625/1-91/024 Alternative Wastewater Collection Systems. Manual, United States Environmental Protection Agency, Washington 1991. 

 5. Flovac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.flovac.pl, 10.09.2016.

 6. Heidrich Z., Analiza porównawcza różnych systemów odprowadzania ścieków z jednostek osadniczych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 7/1991, s. 155–159. 

 7. Kalenik M., Niekonwencjonalne systemy kanalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

 8. PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 

 9. Redivac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.redivac.co.uk/index.html, 10.09.2016.

 10. Roevac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.roevac.pl, 10.09.2016.

 11. Qua-Vac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.quavac.com/indx.htm, 10.09.2016.

 12. Schluff, Techniczne materiały informacyjne, http://www.schluff.com/pol/content/ schluff19_ po.pdf, 10.09.2016.

Czytaj też: Energia z kanalizacji >>>

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Pentair Nowy system tnący pomp MULTICUT firmy Pentair JUNG PUMPEN

Nowy system tnący pomp MULTICUT firmy Pentair JUNG PUMPEN Nowy system tnący pomp MULTICUT firmy Pentair JUNG PUMPEN

Coraz częstsze stosowanie nawilżanych chusteczek higienicznych służących do pielęgnacji niemowląt czy demakijażu, wilgotnych chusteczek do sprzątania lub higieny osobistej oraz tzw. wilgotnego papieru...

Coraz częstsze stosowanie nawilżanych chusteczek higienicznych służących do pielęgnacji niemowląt czy demakijażu, wilgotnych chusteczek do sprzątania lub higieny osobistej oraz tzw. wilgotnego papieru toaletowego zmieniło skład ścieków. Do problemów operatorów systemów kanalizacji związanych z ciągłym spadkiem zużycia wody doszedł kolejny – wyrzucanie przez użytkowników do kanalizacji materiałów, które nie powinny się w niej znaleźć, co może po pewnym czasie skutkować awariami przepompowni polegającymi...

Waldemar Joniec Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Zapobieganie zagniwaniu ścieków Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad...

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja ciśnieniowa zalecana jest dla obszarów o zróżnicowanej konfiguracji – pagórkowatych lub górskich, gdy spadki terenu nie sprzyjają zastosowaniu kanalizacji grawitacyjnej. Stosuje się ją także...

Kanalizacja ciśnieniowa zalecana jest dla obszarów o zróżnicowanej konfiguracji – pagórkowatych lub górskich, gdy spadki terenu nie sprzyjają zastosowaniu kanalizacji grawitacyjnej. Stosuje się ją także na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i z zabudową rozproszoną. Zaleca się jej wykorzystanie na obszarach, z których ścieki są odprowadzane okresowo i w małych ilościach, oraz tam, gdzie występują trudności w wytyczeniu trasy rurociągu, jest mało miejsca lub pojawiają się różnego rodzaju przeszkody...

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne

Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne

Oprócz problemów związanych z zatrzymywaniem wirników pomp przez nieczystości owijające wał wirnika w kanalizacji ciśnieniowej występują również inne uciążliwości eksploatacyjne, do których należy wydzielanie...

Oprócz problemów związanych z zatrzymywaniem wirników pomp przez nieczystości owijające wał wirnika w kanalizacji ciśnieniowej występują również inne uciążliwości eksploatacyjne, do których należy wydzielanie się odorów oraz problem korozji siarczanowej dotyczący betonu, żeliwa i stali. Jest to problem nie tylko kanalizacji, ale również oczyszczalni ścieków, przynajmniej w zakresie krat, piaskowników i osadników wstępnych oraz początku komór osadu czynnego, dopóki napowietrzanie nie usunie siarkowodoru...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.