RynekInstalacyjny.pl

Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra

Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra
fot. unsplash

Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra


fot. unsplash

Według raportu UNESCO w 2050 roku 7,5 mld osób (75% ludzkości) będzie mieszkać w miastach – obecnie ok. 3,5 mld. W ciągu najbliższych 25 lat przyspieszy zatem masowa urbanizacja. Zbiega się to z problemami klimatycznymi i transformacji gospodarki. Nowe miasta i ich mieszkańcy będą potrzebowali nie tylko budynków i przestrzeni, ale też wody, powietrza i energii oraz żywności. Jak skutecznie i w zgodzie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju zapewnić wszystkim zdrowe powietrze, komunikację, mieszkania? Nadzieje pokładane są m.in. w smart cities i internecie rzeczy (IoT) oraz sztucznej inteligencji. Technologie mają zapewniać komfort przy oszczędnym gospodarowaniu energią, zasobami i surowcami. Konieczna będzie powszechna elektryzacja – także komunikacji i ogrzewania. Energia ma być odnawialna i bezemisyjna. Ale czy i jak przebudowywać metropolie? Gdzie w tym procesie jest miejsce dla ludzi i ich potrzeb?

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Raport „Smart cities: shaping the society of 2030” opublikowany przez UNESCO [1] został opracowany przez zespół ekspertów przyglądających się różnym koncepcjom i doświadczeniom z realizacji inteligentnych miast i rozwiązań. Raport zawiera obserwacje i wnioski dotyczące 15 metropolii na 5 kontynentach oraz kompilację ponad 150 innowacji wdrażanych w miastach. Wynika z niego, że inteligentne miasta to nadal idea, mit, do którego dążymy. A istniejące miasta określane obecnie tym mianem realizują dopiero kilka wyróżniających się inteligentnych projektów. Mit ten ma jednak ogromną moc, jest siłą napędową i motywacją do działania. Stymuluje też innowacyjność i wzywa do zmian w urbanizacji, gospodarce komunalnej i komunikacji, niesie ze sobą zmiany społeczne, polityczne i technologiczne, a przede wszystkim stylu życia. Autorzy raportu zauważają, że jest to też idea, którą przywódcy polityczni obiecują swoim wyborcom, technokraci używają jej do usprawiedliwiania rewolucji technologicznych, a dostawcy technologii i urządzeń wykorzystują do sprzedaży ambitnym miastom.

Sprawdź: Lodówka z systemem No Frost - najważniejsze zalety >>

Prym w promocji idei inteligentnych miast wiodą międzynarodowe firmy z branży elektronicznej i cyfrowej. Wśród korzyści z cyfryzacji wymieniane są np.: bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i produktywność, redukcja zanieczyszczeń, ograniczanie przestępczości czy poprawa komunikacji. Ale zwraca się też uwagę na przeludnienie, anonimowość połączoną z izolacją oraz rozdrażnienie i trudne relacje społeczne. Od wielu lat w filmach prezentowany jest często negatywny wizerunek megamiast – obok dzielnic bogatych slumsy i getta, obok ludzi zadowolonych zmęczeni i wypaleni, a nierówności społeczne generują przemoc i przestępczość. Z kolei orędownicy idei inteligentnych miast ukazują je jako remedium na te zjawiska.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nawet gdy smart city powstaje od podstaw, bez ograniczeń dotyczących istniejącej struktury czy zakorzenionych nawyków i bez oporu lokalnych społeczności, nie zawsze odnosi sukces. Inteligentne miasta są jednak potężną siłą napędową zmian społeczno-gospodarczych oraz innowacji.

Kto ma skorzystać i gdzie budować?

W raporcie zawarto opinie ponad 120 ekspertów. Nie kwestionują oni samej idei smart city, ale wielu z nich nawołuje do szukania nowego modelu tej wizji i dróg realizacji. Od początku siłą napędową idei inteligentnych miast był marketing nowoczesnych technologii prowadzony przez międzynarodowe firmy. Później powstała koncepcja zrównoważonego rozwoju, bardziej przyjazna środowisku dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, regulująca gospodarkę i nadmierną konsumpcję – dało to podstawy władzom do włączania się w takie projekty. Na ile idea inteligentnych miast będzie realizacją także zrównoważonego rozwoju i ekologii oraz jakości życia, tego nie wiadomo.

Autorzy raportu wskazują, że aby inteligentne miasta mogły powstawać, konieczny jest udział w ich budowie sektora prywatnego oraz dostawców technologii. Miasta przyszłości będą miały coraz mocniejsze powiązania sektora publicznego z prywatnym, w tym z wiodącymi firmami globalnymi, jak np. Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft czy Alibaba i Xiaomi. Firmy te nie zadowolą się jedynie rolą dostawców obsługujących koncepcje urbanistyczne opracowane przez innych.Interesuje ich pozycja liderów inteligentnych miast w rywalizacji z głównymi dostawcami infrastruktury – utrzymania budynków, dróg, transportu, dostarczania energii i usług środowiskowych, których będą de facto wykorzystywać jako podwykonawców. Na rynku smart city dominują obecnie firmy z USA i Chin oraz Korei, narzucając swoje standardy i modele modernizacji miast. Ich autem są przede wszystkim oferty zachęt finansowych do zakupu ich technologii.

Najwięcej wdrożeń i projektów idei smart city jest w Chinach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, w państwach, w których władze przejmują odpowiedzialność i narzucają odgórny model oraz decydują o finansowaniu projektów. Chiny już wdrożyły systemy kontroli lokalnej strategii gospodarczej, planowania urbanistycznego i infrastruktury oraz regulacji osiedlania się, a nawet stylu życia mieszkańców miast, m.in. poprzez powszechny system zaufania społecznego (Social Credit System), w ramach którego każdy obywatel otrzymuje ustaloną liczbę punktów i może je tracić lub zyskiwać w zależności od swojej aktywności. System ten mierzy nie tylko wypłacalność finansową, ale także „dobre” lub „złe” zachowanie obywatelskie. Takie systemy tworzone są przez władze we współpracy z prywatnymi firmami informatycznymi. W tym kontekście często wskazywany jest Singapur, jako przykład udanego inteligentnego miasta na niewielkiej przestrzeni, w którym zastosowano system równoważący zasady demokracji z kontrolą obywateli przez państwo.

Czytaj też: Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w budynku inteligentnym >>

Z kolei w Arabii Saudyjskiej powstaje projekt, którego celem jest rozwój inteligentnego miasta NEOM i prześcignięcie Dubaju – obecnie flagowego inteligentnego miasta w państwach Zatoki Perskiej. Także Maroko ma plany budowy inteligentnych miast w Tangerze, a Indie zamierzają wybudować 100 takich miast, jednak w państwie tym regiony mają dużą autonomię, a budżet centralny nie dysponuje takimi środkami jak w krajach arabskich, konieczne jest zatem korzystanie ze środków prywatnych inwestorów (banki, fundusze). Projekt nowej stolicy stanu Andhra Pradesh – Amaravati – zakłada, że ma ona być przede wszystkim przyjazna środowisku. Przestrzeń będzie otwarta i wentylowana, a szerokie chodniki i obszary wyłączone z ruchu samochodowego mają zachęcać do poruszania się pieszo. Komunikacja będzie elektryczna – od rowerów, po miejskie samochody i komunikację zbiorową.

Czymś, co łączy plany powstające w różnych krajach, jest chęć rozwijania modeli, które będzie można potem eksportować na cały świat. Jednak nie tylko państwa inwestują w modele i technologie smart city – robią to także grupy kapitałowe w małych miastach i dzielnicach w celu testowania swoich technologii. Są to realizacje samodzielne lub prowadzone we współpracy z władzami miast, np. w Korei, Maroko, Kenii czy RPA. Nie jest przypadkiem, że nie dzieje się to w państwach o rozwiniętej demokracji, bo te muszą modernizować historyczne miasta ze starymi obiektami w społeczeństwach silnie przywiązanych do swojej kultury, środowiska, stylu życia i lokalnych tradycji. Z kolei Chiny wiodą prym w technologiach nadzoru społecznego i monitorowania obywateli, w tym w powszechnie stosowanych systemach rozpoznawania twarzy i oceny społecznej, które wdrażają na dużą skalę, podczas gdy w innych krajach utrzymuje się obawa, a nawet opór społeczny przed takimi rozwiązaniami.

Smart city czy smart village?

Autorzy raportu wskazują, że początkowo inteligentne miasta były postrzegane jako sposób na modernizację bardzo dużych miast, stosunkowo zamożnych stolic czy regionalnych metropolii. Obecnie ma jednak miejsce dywersyfikacja inteligentnych rozwiązań po to, by zaspokajać specyficzne potrzeby bardzo różnych terenów, od wsi i miasteczek, poprzez osiedla i dzielnice, po miasta satelickie w pobliżu metropolii. Zauważalny jest też trend budowy inteligentnych regionów (np. Chiny, Indie).

Wyzwaniem będzie tworzenie projektów modernizacji miast o większej różnorodności niż dotychczas, wymagających od dostawców większej elastyczności, ale także szerszych funkcjonalności i rozwiązań kompatybilnych w różnych lokalizacjach. Początkowo koncentrowano się na modernizacji dużych miast, faworyzując te zamożne. Obecnie dąży się do tego, by istniejące miasta były otoczone dzielnicami hi-tech lub miastami satelickimi. Najnowszy trend uznaje stare miasta za zbyt trudne do modernizacji, ale z uwagi na walory historyczne nie można ich pozostawić bez wsparcia nowych technologii. Ponadto można się spodziewać, że mieszkańcy miast historycznych nie pozwolą na długoletnie budowy i nie zgodzą się na rezygnację ze swoich nawyków. Łatwiej stworzyć strefę smart od podstaw, w bliskim sąsiedztwie lub też w dalszej odległości, która z czasem stanie się głównym city. Przykładem takiego projektu jest Songdo w Korei w pobliżu Seulu czy Hyderabad w Indiach oraz Konza budowana obok Nairobi w Kenii, a także projekt Rubliowo-Archangielskoje w Moskwie.

Łatwe do realizacji w przyszłości mogą być koncepcje miast złożonych z dzielnic stanowiących strefy w pełni zaspokające potrzeby pracy, edukacji, rozrywki, zakupów i relacji międzyludzkich. Takie dzielnice promują poruszanie się pieszo w ramach miniosiedli. Powstała nawet koncepcja miasta 15-minutowego, w którym wszystkie potrzebne miejsca czy usługi znajdują w takiej odległości od centrum, którą można pokonać pieszo w maks. 15 minut. Próby takie podejmowane są w wielu krajach, w tym w Chinach i Indiach. Każda dzielnica ma być samowystarczalna, z własnymi szkołami i sklepami, miejscami kultu religijnego i pracy – co ma „uszczęśliwiać” mieszkańców.

Stara Europa jest uzależniona od swoich historycznych miast, których modernizację komplikują liczne ograniczenia, w tym przestrzenne. Są też jednak liczne przykłady udanych modernizacji centrów miast, jak np. City w Londynie czy dzielnica satelitarna La Défense w Paryżu, a nawet małe, ale praktyczne dla mieszkańców rozwiązania w miastach skandynawskich.

Przeciwwagą dla idei megamiast jest powrót do życia na wsi lub w małych miasteczkach, przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich zasobów nowoczesnej techniki. Rwanda chce rozwijać właśnie takie wioski, aby ułatwić życie mieszkańcom, zapewnić edukację w szkołach i sprawniejszą administrację, warunkiem jest jednak powszechny dostęp do energii elektrycznej, co nie jest proste w tamtejszych warunkach. Projekt ten ma wyhamować ogromną falę migracji do miast.
Miasta i wsie wyłaniały się z przypadkowych ludzkich działań, a tylko nieliczne, jak np. Brasilia, były efektem szerszego planowania. Nowe miasta wymagają odejścia od budowy będącej wynikiem spontanicznego zrzeszania się jednostek, które stopniowo osiedlają się razem, czego efektem są np. wieżowce i zatłoczone ulice, a na obrzeżach slumsy.

Rozbudowa czy budowa „na korzeniu”?

Możliwe są różne modele – modernizacja zaludnionego miasta lub tworzenie go na niezabudowanym terenie. To drugie rozwiązanie wydaje się popularniejsze m.in. ze względu na dostępność technik tworzenia cyfrowych projektów miast od podstaw. Powstała nawet propozycja nowego paradygmatu: zamiast rewitalizować stare miasta, budujmy nowe obok, i to nie politycy czy mieszkańcy powinni decydować, ale eksperci i technologie cyfrowe. Są też zwolennicy odchodzenia od rozwiązań lokalnych i tworzenia globalnego modelu technologicznego, szybkiego i taniego we wdrożeniu – czyli zamiast powierzania rozwoju miast firmom budowlanym i energetycznym oraz telekomunikacyjnym, oddawanie go specjalistom od cyfryzacji, IoT i sztucznej inteligencji. Ten kierunek ma szansę na wdrożenie w krajach dysponujących wolnymi, niezamieszkanymi i nierolniczymi terenami pod zabudowę, jak np. Amaravati – nowa stolica stanu Andhra Pradesh w Indiach czy projekty na Półwyspie Arabskim. Przy okazji wielu nowych koncepcji sięga się do idei miast linearnych – powstających wzdłuż jednej linii komunikacyjnej, przy której w pewnej odległości od siebie powstają samowystarczalne nieduże miasta budowane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Koncepcje Business, Eco i Citizens

Kolejna ważna obserwacja autorów raportu to różnorodność kluczowych celów modernizacyjnych i tym samym koncepcji rozwoju miejskiego: ekonomicznej (Business City), ekologicznej (Eco City) i obywatelskiej (Citizens City). Jednak optymalnym rozwiązaniem jest wyważona kombinacja tych trzech koncepcji z dominacją głównego celu. Nieodłącznym elementem smart city jest pojęcie zrównoważonego rozwoju, rozumiane jako połączenie kontrolowanego wzrostu gospodarczego bez niszczenia zasobów, ekologicznego zarządzania środowiskiem w celu zmniejszenia wpływu działalności człowieka na przyrodę, rośliny i zwierzęta oraz bardziej sprawiedliwej organizacji społecznej i powszechnego dostępu do technologii poprawiających jakość życia. Ale to tylko teoria i rozwiązanie rzadko osiągane w praktyce.

Czytaj też: Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody >>

Business City preferowane jest przez ekonomistów i biznes. Dla nich miasto to akcelerator wzrostu gospodarczego, tygiel społecznej różnorodności, konkurencyjnych innowacji, napływ tańszych pracowników i konsumentów, dla których konkurencja obniża ceny, a także scentralizowane masowe zarządzanie funkcjami społecznymi w celu osiągnięcia korzyści wynikających z dużej skali. Doświadczenie wskazuje natomiast, że temu kierunkowi towarzyszy bieda i slumsy na peryferiach oraz nierówności społeczne. Bogacenie się miasta czy regionu lub tworzenie potencjału inwestycyjnego jest obecnie najczęściej stawianym celem. Tam, gdzie priorytetem jest rozwój gospodarczy, ekologia i zrównoważony rozwój oraz jakość życia mieszkańców wypierane są w praktyce na dalsze miejsca.

W Eco City priorytetem jest zrównoważony rozwój, pod wpływem opinii publicznej często sprowadzany tylko do ekologii – miasto przyjemniejsze, piękniejsze, zielone, zrównoważone i dostępne dla pieszych. Ale pełna koncepcja ekomiasta powinna uwzględniać odpowiedzialność za środowisko, nie tylko na własnym obszarze, ale także w szerszym ujęciu – regionalnym, krajowym i globalnym. Koncepcja ta, w przeciwieństwie do Business City, zakłada współpracę, a nie konkurencję, natomiast technologie, w tym energia z OZE czy gospodarowanie wodą, mają służyć naturze. Takie miasta mają być odporne na zmiany klimatu i jednocześnie tak korzystać z zasobów i energii, aby tym zmianom zapobiegać. W projektach takich przodują Chiny, np. w Lingang, dzielnicy Szanghaju, dąży się do wyposażenia 80% obszarów miejskich w sposób pozwalający odzyskać 70% wody deszczowej (miasto-gąbka).

Citizens City to najrzadziej realizowana koncepcja rozwoju. Zrównoważony rozwój wyraża się w niej w wymiarze ludzkim, a więc subiektywnym i trudnym do zmierzenia. Chodzi o to, by miasto nie tylko prosperowało i było nieszkodliwe, ale przede wszystkim przyjemne do życia w aspekcie socjologicznym. Celem jest obywatel i zaspokajanie jego potrzeb z poszanowaniem środowiska, a to w konsekwencji powoduje przyjazne warunki dla rozwoju biznesu. Idea ta zakłada integrację społeczną i równy dostęp do korzyści płynących z postępu, tolerancję, solidarność, wzajemne zaufanie i wiarę w projekt prowadzony przez rzetelnych liderów. Ten humanistyczny idealizm sprawdził się np. w kolumbijskim Medellín, które odrodziło się po katastrofie społecznej mającej miejsce w czasach działalności Pablo Escobara i osławionego kartelu kokainowego. Obecnie miasto to jest przykładem sprawiedliwej integracji i dbałości o jakość życia. Około 23% wydatków miejskich na modernizację przeznacza się w Medellín na poprawę jakości życia w biednych dzielnicach. Nie zawsze są to „inteligentne projekty”, ale „tylko” poprawa codziennego funkcjonowania. „Miasto obywatelskie” koncentruje się często na własnych problemach, rozwiązaniach realizowanych z własnych zasobów finansowych i siłami lokalnych zasobów ludzkich. Celem jest nie tyle bycie miastem inteligentnym, co miastem rentownym i wygodnym, a przynajmniej znośnym do życia.

Miasta dla cyborgów czy ludzi?

W rozwoju miast tkwi pewna pułapka – wiele z nich początkowo było skłonnych do przyjmowania czysto technologicznego podejścia i myliło „smart” z „Hi-Tech”. Obecnie w ujęciu globalnym dominuje trend oddawania zarządzania miastem w jak największym stopniu technologiom sztucznej inteligencji. Zmierza to do życia w doskonale funkcjonalnym, ale odhumanizowanym ekosystemie – w „Cyborg City”, mieście-maszynie, w którym obywatele są zrobotyzowani, a decydenci bezsilni.
Po przeciwnej stronie mamy trend „Community City”, w którym priorytet mają innowacje społeczne i organizacyjne, relacje oparte na współpracy, wspomagane przez dobrze kontrolowane narzędzia techniczne, odpowiednio dostosowane do funkcjonalnych użyteczności. W systemie tym ludzie pozostają w centrum celów i kontrolują podejmowane decyzje.

Elitaryzacja miast

W skali globalnej widoczny jest też trend elitaryzacji smart cities, w szczególności nowych miast i dzielnic dodanych do istniejących metropolii. Te ekskluzywne, inteligentne strefy mają na celu przyciągnięcie międzynarodowych firm i ich kadry kierowniczej o wysokich dochodach, a nie służenie stałym mieszkańcom. Narasta krytyka tego zjawiska, które wyraźnie odbiega od pierwotnej idei smart city.

Widoczny jest też trend egalitarny – miasta integracyjnego, dzielącego się korzyściami z modernizacji i sprzyjającego budowie nowych obiektów i usług, które są przystępne finansowo dla każdego. Pojawia się zatem pytanie: smart city dla zamożnych czy dla wszystkich? W praktyce stale toczona jest batalia pomiędzy biznesem a postępem społecznym.

Ważne jest pytanie o miejsce obywateli w smart city. Pomimo że coraz częściej słyszymy o trosce o obywateli, w praktyce znaczna ich część jest w większości przypadków pomijana w istniejących inteligentnych miastach. W rzeczywistości trzeba też dokonywać wyboru pomiędzy kilkoma koncepcjami ekologicznych miast – czy ich wpływ na środowisko ma być zerowy, niski czy umiarkowany? Jak tworzyć środowisko służące obywatelom bez niszczenia ekosystemu – lokalnego, krajowego i globalnego? Nakładają się na to jeszcze kwestie polityczne i walki o władzę. Wielu nie lubi, gdy się ich straszy wizją zmian, katastrof ekologicznych itd. oraz wymaga wyrzeczeń ekonomicznych i wysiłku obywatelskiego.

Cyfrowa etyka

Kolejnym wyzwaniem jest „cywilizacja cyfrowa”, która karmi się dużą ilością danych, gdyż bez potężnych zbiorów informacji oprogramowanie jest głuche, ślepe i głupie. Jak zatem pogodzić zbierane danych z prywatnością w społeczeństwie miejskim? Jak daleko można i należy się posunąć w śledzeniu i profilowaniu zachowania całych mas i grup oraz każdego obywatela? Kto może gromadzić, przechowywać, udostępniać lub sprzedawać, przetwarzać i wykorzystywać te dane?
W raporcie zawarta jest opinia, że wymaga to podstaw prawnych i modyfikacji zasad etyki zawodowej. Bo to, czym dysponujemy, jest już przestarzałe lub nieskuteczne wobec nowych zjawisk będących efektem powstającej cywilizacji cyfrowej i zapędów globalnych firm cyfrowych. Konieczna jest nowa powszechna deklaracja praw człowieka.

Na końcu tych wszystkich planów i wyzwań zawsze jest to, co najtrudniejsze – realizacja i nieodłącznie jej towarzyszące ograniczenia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Aby osiągnąć cel w postaci zmaterializowania się wirtualnego projektu, konieczna jest współpraca „marzycieli” z dostawcami wiedzy technicznej i sprzętu.

Podsumowanie

W podsumowaniu autorzy raportu podkreślają, że idealne smart city jeszcze nie istnieje. Wszystkie miasta i tereny, które tak się określają, to jedynie zlepki (patchworki) modernizacji, nie zawsze spójnej i trafionej. W mediach, na konferencjach i targach dominuje przekaz forsowany przez zaawansowane technologicznie międzynarodowe firmy, dla których ideał stanowi „Cyborg City” z czujnikami, oprogramowaniem, a wkrótce sztuczną, autonomiczną inteligencją. Zatem czy jedynym rozwiązaniem jest ustandaryzowany i zglobalizowany model „Smart Network Computing Cyborg City”, coraz bardziej cybernetycznego i automatycznie sterowanego miasta? Model ten został skrytykowany przez wielu ekspertów i polityków jako nadmierna i destrukcyjna masa zaawansowanych technologii, które prowadzą do odczłowieczenia i ryzyka utraty ludzkiej kontroli nad zarządzaniem, do powstania wirtualnej doskonałości, w której obywatele są monitorowani i motywowani przez system. Zauważalne są także alternatywne trendy, stanowiące wprawdzie mniejszość, ale rozwijające się dynamicznie.

Czytaj też: Klimatyzatory wchodzą do IoT >>

Przez podjęciem decyzji o wyborze koncepcji należy zadać trzy strategiczne pytania:

  1. Który trend wybrać i na czym się skupić? Obecnie wszyscy kandydaci do miana inteligentnych miast są do siebie podobni. Przyjmują ten sam model zglobalizowanej nowoczesności w architekturze, infrastrukturze i technologiach, z delegowaniem kontroli systemom gromadzącym duże ilości danych – inteligentnemu oprogramowaniu. Ale to tylko obraz z reklamy, ładnie podany globalnym gremiom gospodarczym i finansowym, a nie rzeczywiste wdrożenie. Przecież inteligentne miasta zwracają na siebie uwagę i zyskują dobrą reputację nie dzięki powielaniu wzorów, ale tworzeniu prawdziwej miejskiej indywidualności. Ta indywidualność akceptuje przeszłość i jej niedoskonałości, a przede wszystkim jest zdolna do postępu i przemian, ma siły witalne. Miasta takie, jak np. Medellín, Sao Paulo, Kigali, Christchurch czy Helsinki, udowodniły, że sprzedać można nie tylko ideę, ale i zdolność do adaptacji. To miasta, które z dumą podkreślają swoje korzenie i kulturę przodków, rozwijają zasady życia razem jako społeczność. Są to jednak wciąż nieliczne przykłady. Szczególnie w Afryce pod wpływem urbanistów i architektów trwa debata nad tym, jak unowocześnić otoczenie, nie tracąc tożsamości. Smart city będzie zatem oferowane jako gotowy i ładnie opakowany globalny produkt, atrakcyjny gadżet z półki lub wyjątkowy, indywidualny przykład do wykorzystania.
  2. Czy smart cities można tworzyć i rozwijać bez wsparcia osób faktycznie w nich mieszkających? Pytanie to dotyczy zarówno wyboru technologii, jak i sposobu sprawowania władzy. Automatyczna analiza danych nt. zachowania obywateli, gromadzonych przez czujniki i przetwarzanych przez algorytmy, to koncepcja tworzenia „obywatela-cyborga”, który jest monitorowany na każdym kroku i którego wybory wynikają z ustanowionych w tym systemie ram. Po przeciwnej stronie mamy interaktywny dialog ze spontanicznymi, racjonalnymi i emocjonalnymi postawami i działaniami obywatelami – nie jest on łatwy, ale realizuje model zarządzania oparty na poszanowaniu praw obywateli, od których w zamian można oczekiwać wysiłku i solidarności.
  3. Czy w smart city nadal decydować będzie człowiek? W aspekcie rozwijania technologii sztucznej inteligencji pytanie to nie jest pozbawione podstaw. Idea sztucznej inteligencji jest już realizowana i powstają modele, w których do systemu delegowane są różne kompetencje i funkcje, np. zastępowanie policji inteligentnymi kamerami. Nie ma w tym nic złego, bo jest to użyteczne i odciąża ludzi, ale rodzi się pytanie – ile można przekazać sztucznej inteligencji? Jakie oprogramowanie byłoby w stanie podołać zjawiskom socjologicznym i zrozumieć psychologię jednostek, rodzin, grup i społeczności? Ile władzy ma mieć system, a ile politycy? Czy ludzie mają być decydentami wspieranymi przez inteligentne narzędzia, czy tylko obserwatorami cybernetycznych decyzji i ich wykonawcami?

Po tych trzech pytaniach czas przejść do tego, czym warto się kierować. Modernizacja miasta to nie tylko usprawnienie jego funkcjonowania, ale też wybór kierunku rozwoju społeczności. Nowe technologie oferują cenne możliwości dla modernizacji miast, w szczególności technologia cyfrowa z przyszłą sztuczną inteligencją. Ale jak je wykorzystać? Jaki jest cel tych innowacji?

Technologie powinny być wartością dodaną do jakości życia obywateli. W kontekście zrównoważonego rozwoju powinno nastąpić przejście od ekologii obronnej (próbującej powstrzymywać zmiany ekologiczne) do ekologii konstruktywnej, rewitalizującej środowisko, w tym miejskie. Innowacje mają wnosić ulepszenia do codziennego życia, ale to obywatele są tu podmiotami i oczekuje się, by miasta były bardziej egalitarne, integracyjne i sprawiedliwe, żeby dzieliły się wszystkimi modernizacjami ze wszystkimi mieszkańcami. Mając wpływ na zarządzanie projektami modernizacyjnymi, wchodzą oni wówczas w oddolny dialog na zasadach współpracy i angażują się w postęp dotyczący jakości życia.

Mamy też sytuacje, w których samorządy, aby zmodernizować obiekty i usługi miejskie, oczekują od dostawców „nowej lepszej oferty”, ale oferty te powinny przede wszystkim opierać się nie na cenie, lecz na obserwacji, analizie i rozumieniu lokalnych realiów – nie tylko materialnych, ale i socjologicznych oraz społeczno-kulturowych. Celem nie jest oferta atrakcyjna dla decydentów, ale dobrze skalibrowane rozwiązania odpowiadające realnym potrzebom codziennego życia mieszkańców, zgodne z projektem opracowanym przez liderów społeczności. Niektóre miasta wysyłają jasny komunikat do dostawców i określają konkretne wymagania. Relacje na linii dostawcy–miasta powinny odchodzić od zauroczenia klienta cudami hi-tech na rzecz współpracy wokół holistycznego projektu dla miasta. Celem nie jest bowiem nowoczesność, lecz jakość życia mieszkańców. Rzeczywiste rozwiązania problemów mieszkańców powinny mieć pierwszeństwo przed technologią. Użyteczne rozwiązanie jest bowiem stokroć lepsze od awangardowej technologii, a każda innowacja musi być obywatelska, czyli pozytywnie postrzegana przez społeczeństwo.

Postulaty i przesłanki wyboru dotyczą urbanistów, architektów, projektantów, inżynierów, pracowników służb miejskich, administratorów i samorządowców – wybranych lub mianowanych. Aspekty te muszą uwzględniać dostawcy oraz konsultanci i dostosowywać swoje oferty infrastrukturalne, usługowe i cyfrowe do całej gamy strategicznych wyborów mieszkańców dokonywanych w procesach konsultacji społecznych. Inaczej nie będzie szans na rozwój smart cities w zgodzie z wyborami społeczeństw i ich stylem życia oraz z zasadami zrównoważonej gospodarki i poszanowaniem naturalnych ekosystemów.

Przeczytaj dalszą część artykułu, przedstawiającą wybrane przykłady planów i realizacji inteligentnych miast>>

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża » Klimatyzacja  - co nowego oferuje branża »

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.