RynekInstalacyjny.pl

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Support of designing of the heating installations equipped with the accumulation heat exchangers

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych
arch. autora

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych


arch. autora

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Możliwości poprawy sprawności funkcjonowania instalacji grzewczych z kominkiem

Najpopularniejszymi urządzeniami grzewczymi małej mocy wykorzystywanymi w gospodarstwach domowych są dziś kotły c.o.

Sporą popularnością cieszą się także systemy grzewcze oparte na paleniskach kominkowych. Spalanie w nich charakteryzuje się gwałtownym nagrzewaniem korpusu i relatywnie dużą stratą kominową, która ma największy udział w bilansie cieplnym kominka i rośnie wraz ze wzrostem temperatury spalin [1].

Termogram

Rys. 1a. Wyniki badania termowizyjnego żeliwnego wkładu kominkowego - termogram; arch. autorów


 

Rys. 1a i rys. 1b prezentują termogram wykonany dla żeliwnego wkładu kominkowego, na którym wyraźnie widoczny jest efekt nagrzania czopucha przez spaliny, świadczący o dużej ilości energii traconej tą drogą.

Jedną z popularnych metod redukcji straty kominowej jest wyposażenie urządzenia w płaszcz lub wymiennik wodny nasadzony na czopuch, zabudowę konwekcyjną albo ceramiczny wymiennik akumulujący ciepło spalin.

Dobre palenisko kominkowe pozwala wytworzyć 3 kW ciepła, przy założeniu szybkości spalania drewna opałowego równej 1 kg/h (przy sprawności 75%). Taka ilość energii umożliwia ogrzanie powierzchni ok. 60 m2 przy temperaturze zewnętrznej –12°C [2].

Wyniki badania termowizyjnego żeliwnego wkładu kominkowego

Rys. 1b. Wyniki badania termowizyjnego żeliwnego wkładu kominkowego - zmiana temperatury na odcinku zaznaczonym na termogramie linią przerywaną


 

Uproszczona metoda sterowania mocą chwilową urządzenia polega na manipulacji strumieniem powietrza dostarczanego do komory spalania, co wpływa niekorzystnie na emisję zanieczyszczeń i obniża sprawność jednostki.

Według literatury [2] zmniejszenie mocy chwilowej jednostki do 50% wartości nominalnej poprzez ograniczenie dopływu powietrza do komory spalania spowoduje nawet trzykrotne zwiększenie emisji zanieczyszczeń.

Obecnie w Polsce najpowszechniej stosuje się kominki w tzw. zabudowie konwekcyjnej, pozwalające na ogrzanie w stosunkowo krótkim czasie dużych mas powietrza. Źródłem ciepła jest korpus wkładu, natomiast powietrze pobierane jest przez kratki nawiewne usytuowane u dołu komory grzewczej i rozprowadzane za pomocą kratek wywiewnych w górnej części konstrukcji. Układ może także stanowić podstawę systemu dystrybucji gorącego powietrza (DGP).

Alternatywą niewymagającą zabudowy komory ogrzewającej powietrze jest stosowanie masywnych akumulacyjnych korpusów palenisk, najczęściej łączonych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła, w postaci systemu kanałów wykonanych z prefabrykatów ceramicznych (fot. 1a, fot. 1b i fot. 2).

Wyposażenie instalacji w kanał ceramiczny o odpowiednim kształcie i masie umożliwia maksymalne wykorzystanie ciepła niesionego przez spaliny (znaczne obniżenie straty kominowej) oraz uniknięcie nadmiernego ich wychłodzenia. System kanałów może stanowić samodzielną konstrukcję wolnostojącą (w postaci ścianki grzewczej – wachlarzowa konfiguracja wymiennika) albo formę nadbudowy na korpusie paleniska (nasadowa konfiguracja wymiennika). Możliwe jest natomiast obniżenie straty kominowej.

Elementy do budowy wymienników ciepła

Fot. 1a. Prefabrykowane elementy do budowy akumulacyjnych wymienników ciepła - odcinek prosty.

Prefabrykowane elementy do budowy akumulacyjnych wymienników ciepła

Fot. 1b. Prefabrykowane elementy do budowy akumulacyjnych wymienników ciepła - odcinek skośny

 Kompletny wymiennik akumulacyjny

Fot. 2. Kompletny wymiennik akumulacyjny w postaci wolnostojącej ścianki grzewczej bez zabudowy zewnętrznej (tynk, kafle itp.)


 

Analiza eksperymentalna i numeryczna (CFD) parametrów pracy akumulacyjnych wymienników ciepła w konfiguracji wachlarzowej i nasadowej

Stanowisko doświadczalne i metody pomiarowe

W celu porównania właściwości akumulacyjnego wymiennika ciepła w konfiguracji wachlarzowej i nasadowej wykonano symulacje numeryczne przygotowane w oparciu o dane z analiz eksperymentalnych. Stanowisko doświadczalne składało się z akumulacyjnego wymiennika ciepła (fot. 2) w konfiguracji wachlarzowej oraz paleniska o mocy nominalnej 22,5 kW (fot. 3a).

W ramach eksperymentu spalono porcję paliwa przy jednoczesnym pomiarze temperatury w komorze paleniskowej (termopara PTTK), a także na wlocie (PTTK) i wylocie (czujnik Pt100) akumulacyjnego wymiennika ciepła. Na potrzeby walidacji wyników przeprowadzonych symulacji wykonano także analizę termowizyjną.

W czasie pomiaru utrzymywano stałą wartość podciśnienia w kominie (ok. 12 Pa), zadaną na regulatorze ciągu (fot. 3b).

Na podstawie zebranych danych pomiarowych zdefiniowano odpowiednie warunki brzegowe dla opracowanych modeli numerycznych. Ponadto porównanie danych eksperymentalnych oraz wyników symulacji tego samego akumulatora ciepła pozwoliło na określenie zgodności rezultatów uzyskanych obiema metodami. Dzięki temu możliwe było wykonanie analiz wymiennika w konfiguracji nasadowej bez konieczności czasochłonnej przebudowy stanowiska doświadczalnego.

Rys. 3. a) fragmenty siatki obliczeniowej wygenerowanej dla domeny materiału wymiennika
nasadowego – widok w pobliżu wylotu spalin z wymiennika, b) warstwa przyścienna w domenie
spalin wymiennika nasadowego – przekrój poprzeczny strumienia spalin

Rys. 3. a) fragmenty siatki obliczeniowej wygenerowanej dla domeny materiału wymiennika nasadowego – widok w pobliżu wylotu spalin z wymiennika, b) warstwa przyścienna w domenie spalin wymiennika nasadowego – przekrój poprzeczny strumienia spalin


 

Przygotowanie symulacji numerycznych

Rys. 2 prezentuje bryły akumulatorów ciepła (zaprojektowane w skali 1:1) opracowane w programie Autodesc Inventor Professional 2015. Wymiary gabarytowe analizowanych wymienników ciepła zostały przedstawione w tabeli 1.

Geometrie przestrzenne wyeksportowa­no następnie do środowiska ANSYS Work­bench15, gdzie w pierwszej kolejności zdefiniowano domenę płynu (przepływające przez wymiennik spaliny).

Następnie przeprowadzono dyskretyzację domen, polegającą na naniesieniu na nie tzw. siatki obliczeniowej (podzielenie modelowanych geometrii na określoną liczbę niewielkich elementów, dla których wykonywane są obliczenia dotyczące modelowanych procesów).

Geometrie przestrzenne rozpatrywanych wymienników ciepła

Rys. 2. Geometrie przestrzenne rozpatrywanych wymienników ciepła: a) nasadowego, b) wachlarzowego; 1 i 2 – odpowiednio wlot i wylot wymiennika


 

Wymiary gabarytowe

Tabela 1. Wymiary gabarytowe rozpatrywanych przypadków akumulacyjnych wymienników ciepła


 

Domena płynu została podzielona na obszar centralny strumienia oraz obszar przyścienny (rys. 3) charakteryzujący się znacznym zagęszczeniem siatki, gwarantującym odpowiednie odzwierciedlenie zjawisk związanych z tarciem oraz z międzyfazowym (spaliny – wymiennik) transferem ciepła. Zdefiniowana warstwa przyścienna składała się z pięciu podwarstw charakteryzujących się współczynnikiem wzrostu grubości warstwy równym 1,2 i maksymalną grubością 5 mm.

Rys. 3. a) fragmenty siatki obliczeniowej wygenerowanej dla domeny materiału wymiennika
nasadowego – widok w pobliżu wylotu spalin z wymiennika, b) warstwa przyścienna w domenie
spalin wymiennika nasadowego – przekrój poprzeczny strumienia spalin

Rys. 3. a) fragmenty siatki obliczeniowej wygenerowanej dla domeny materiału wymiennika nasadowego – widok w pobliżu wylotu spalin z wymiennika, b) warstwa przyścienna w domenie spalin wymiennika nasadowego – przekrój poprzeczny strumienia spalin


 

Całkowita liczba elementów siatki obliczeniowej w przypadku modelu wymiennika nasadowego wyniosła 2 008 000, natomiast dla wymiennika wachlarzowego 1 990 000. Większa wartość w przypadku mniejszego wymiennika nasadowego jest związana z bardziej złożoną geometrią kanału spalin, co utrudnia generację siatki, szczególnie w obszarze warstwy przyściennej.

W przypadku modeli obydwu wymienników ciepła zastosowano jednakowy zestaw warunków brzegowych, przy czym założono niewielkie różnice dotyczące zadawanej temperatury powierzchni zewnętrznych wymienników, co wiąże się z różnym usytuowaniem urządzeń w ogrzewanej przestrzeni (wymiennik wachlarzowy – wolnostojąca „ścianka grzewcza”, nasadowy – na korpusie paleniska).

Ze względu na występowanie w siatce warstwy przyściennej zdecydowano o zastosowaniu modelu turbulencji przepływu „Shear Stress Transport – SST”. W modelach uwzględniono oddziaływanie grawitacji.

W związku z zastosowaniem w pomiarach eksperymentalnych miarkownika ciągu na wylocie z wymiennika zadano stałą wartość podciśnienia 12 Pa. W skład warunków brzegowych wejściowych domeny spalin wchodziło ciśnienie odniesienia równe ciśnieniu atmosferycznemu oraz temperatura wlotowa spalin ustalona na podstawie wyników eksperymentu.

Ze względu na fakt, że nie jest znany dokładny skład betonu akumulacyjnego (zastrzeżony przez producenta), z którego zbudowano wymienniki, przyjęto właściwości materiału jak dla betonu o cechach odpowiadających stosowanym materiałom akumulacyjnym [3]: relatywnie dużej gęstości (rzędu 2000–2500 kg/m3) i wysokiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła (rzędu 1–3 W/mK).

Dla fragmentów ścian zewnętrznych wymienników pozostających w kontakcie z korpusem paleniska lub podłogą założono stałą temperaturę powierzchni, w oparciu o pomiary termowizyjne. Przyjęto także stałą temperaturę otoczenia równą 10°C. Obliczenia przeprowadzono dla maksymalnego poziomu rezyduów równań rządzących 10–5, przy założeniu automatycznej skali czasowej.

Wyniki analiz eksperymentalnych i numerycznych

Rys. 4 umożliwia analizę cyklu pracy paleniska akumulacyjnego połączonego z wymiennikiem wachlarzowym przy załadunku drewnem bukowym (wilgotność ok. 20%) równym 14 kg. Zielone linie przerywane wyznaczają umowny przedział czasowy, w którym mamy do czynienia z zasadniczą fazą procesu spalania, charakteryzującą się względną stabilnością warunków panujących w komorze spalania i kanale wymiennika ciepła.

 

Dynamika zmian temperatury

Rys. 4. Dynamika zmian temperatury w wybranych punktach pomiarowych stanowiska badawczego z wachlarzowym wymiennikiem ciepła podczas pracy systemu grzewczego


 

Z uwagi na stabilne warunki pracy układu w relatywnie długim czasie zdecydowano o przyjęciu na potrzeby obliczeń w stanie stacjonarnym wartości temperatury na wlocie do wymiennika ciepła odczytanej dla 60 minuty pomiaru.

Wartość spadku temperatury na drodze spalin wewnątrz wymiennika dla założonych warunków jego pracy odbiega o 9 K od temperatury wyznaczonej doświadczalnie (157 K) i wynosi 166 K.

Rozbieżność wynika z szeregu uproszczeń przyjętych na potrzeby obliczeń oraz nieznajomości części rzeczywistych wartości parametrów związanych szczególnie z procesem nagrzewania i oddawania ciepła przez wymiennik oraz materiałem wymiennika ciepła. Ponadto istnieje ryzyko niewielkiego błędu przy określaniu dokładnego położenia czujnika temperatury wewnątrz kanału, a fakt magazynowania energii w materiale ceramicznym wpływa na zmianę jego zdolności akumulacji ciepła (stąd zawyżony wynik). Mimo tych trudności zgodność obliczenia i wartości wyznaczonej doświadczalnie można uznać za zadowalającą.

Wymienione czynniki determinują rozkład temperatury na powierzchni wymiennika wachlarzowego.

 Dynamika zmian temperatury

Rys. 5. Dynamika zmian temperatury w wybranych punktach: a) obliczeniowych modelu numerycznego, b) pomiarowych stanowiska badawczego z wachlarzowym wymiennikiem ciepła


 

Prezentowany termogram (rys. 5) dowodzi ogólnej zgodności wyników modelowania numerycznego i rzeczywistych warunków pracy wymiennika wachlarzowego.

W reprezentatywnych punktach oznaczonych na rysunku różnica wyniku otrzymanego eksperymentalnie i obliczeniowo waha się między 2,5 a 8,5 K, przy czym wartość obliczona jest zawsze nieco wyższa.

Z uwagi na problemy z określeniem odpowiedniej temperatury podstawy wymiennika, największy błąd notowany jest dla punktu najbliższego podłożu.

Istotne znaczenie mają zaburzenia pomiaru kamerą termowizyjną związane z niejednorodnością powierzchni wymiennika (zmienna wartość współczynnika emisyjności), a także kątem ustawienia kamery względem badanej konstrukcji.

Porównanie wyników obliczeń numerycznych przeprowadzonych dla akumulacyjnego wymiennika ciepła w konfiguracji wachlarzowej wskazuje, że przyjęta metodologia budowy modelu jest zasadna i pozwala na wykonanie analiz dla alternatywnej konstrukcji wymiennika nasadowego.

Przekazywaniu energii do materiału ceramicznego sprzyja duża zmienność kierunku przepływu gazu, co jest wyraźnie widoczne na rys. 6: relatywnie niewielka zmiana temperatury towarzyszy przemieszczaniu się spalin wzdłuż prostych odcinków wymienników.

Nadanie kanałowi formy meandra intensyfikuje wymianę ciepła, szczególnie na narożach przewodu. Redukcja dystansu między dwoma kolejnymi odcinkami poziomymi w centralnej części konstrukcji wachlarzowej umożliwia dopływ ciepła do materiału akumulacyjnego z góry i z dołu, co bez wątpienia korzystnie wpływa na jednorodność rozkładu temperatury na powierzchni grzewczej.

Wizualizacja 3D

Rys. 6. Dynamika zmian temperatury w kanale (wizualizacja 3D) wymiennika akumulacyjnego w konfiguracji: a) wachlarzowej, b) nasadowej


 

Rys. 7. Rozkład temperatury na powierzchni zewnętrznej nasadowego wymiennika ciepła:
a) widok z przodu, b) i c) powierzchnie boczne z widocznym wylotem spalin z wymiennika

Rys. 7. Rozkład temperatury na powierzchni zewnętrznej nasadowego wymiennika ciepła: a) widok z przodu, b) i c) powierzchnie boczne z widocznym wylotem spalin z wymiennika


 

Wymiennik nasadowy, z uwagi na charakterystyczny przebieg kanału, cechuje się dużym zróżnicowaniem temperatury powierzchni zewnętrznych (rys. 7). Kierunek przepływu spalin determinuje intensywne nagrzewanie się obszarów, w których wewnątrz kanału strumień spalin zderza się z przeciwległą ścianą konstrukcji. W związku z powyższym dla przedniej i tylnej ściany wymiennika rozkład temperatury będzie miał podobną strukturę, co nie jest jednak optymalne z punktu widzenia funkcji użytkowej urządzenia.

 Rozkład temperatury na powierzchni zewnętrznej wymiennika ciepła

Rys. 8. Rozkład temperatury na powierzchni zewnętrznej wachlarzowego wymiennika ciepła: a) widok od tyłu paleniska, b) widok od frontu paleniska


 

Dla zwiększenia efektywności ogrzewania wymiennikiem takiego typu należałoby zatem instalować układ z zachowaniem odpowiednio dużego dystansu od ścian pomieszczenia.

Wymiennik wachlarzowy najlepiej sprawdzi się w przypadku ogrzewania dwóch sąsiednich pomieszczeń, szczególnie jeżeli jego zewnętrzna krawędź boczna (widoczna na rys. 8b) może pozostawać nieosłonięta (np. stanowić element przejścia z salonu do holu, części kuchennej, jadalnej itp.). Warto nadmienić, że sposób nagrzewania się ściany bocznej wymiennika wachlarzowego widocznego na rys. 8b jest zgodny ze zjawiskami zarejestrowanymi na termogramie (rys. 5b).

Rys. 6b oraz rys. 7b pozwalają dostrzec, że odcinek pierwszego górnego nawrotu spalin jest narażony na silne nagrzewanie. Biorąc pod uwagę, że wymiennik tego typu jest przeznaczony do montażu na palenisku, w długim cyklu grzewczym praca wymiennika może powodować intensywne nagrzewanie się powietrza pod sufitem, wzmagając tym samym rozprzestrzenianie się kurzu i drobnoustrojów. Z drugiej strony niekorzystny wpływ na warunki w ogrzewanym pomieszczeniu może zniwelować odpowiednia zabudowa wymiennika.

Rys. 9 i rys. 10 pozwalają na obserwację wpływu przebiegu kanału spalinowego na turbulentność, opory i prędkość przepływu.

Z punktu widzenia transferu ciepła do materiału wymiennika istotne jest utrzymanie relatywnie niskiej prędkości spalin w kanale, co wydłuża czas przekazywania energii. Wnikanie ciepła intensyfikują także turbulencje, które szczególnie widoczne są w przypadku obydwu typów wymiennika na górnych narożach, gdzie następuje nagła zmiana kierunku przepływu i prędkości spalin. W tych samych obszarach obserwowane jest intensywne nagrzewanie betonu akumulacyjnego (np. rys. 6).

Rozkład prędkości spalin w kanale wymiennika

Rys. 9. Rozkład prędkości spalin w kanale wymiennika: a) w konfiguracji wachlarzowej, b) w konfiguracji nasadowej – widok boczny (po lewej wylot spalin), c) w konfiguracji nasadowej – widok z tyłu (na dole widoczny wlot spalin)


 

Wizualizacja 3D

Rys. 10. Rozkład prędkości spalin w kanale wymiennika: a) w konfiguracji wachlarzowej, b) w konfiguracji nasadowej – wizualizacja 3D


 

Zestawienie parametrów akumulacyjnego wymiennika ciepła

Tabela 2. Zestawienie parametrów wachlarzowego i nasadowego akumulacyjnego wymiennika ciepła


 

Tabela 2 stanowi podsumowanie analizy porównawczej akumulacyjnego wymiennika ciepła przebadanego na stanowisku doświadczalnym oraz zaproponowanego alternatywnie wymiennika nasadowego. Wymiennik wachlarzowy przeważa w zakresie wszystkich cech istotnych z punktu widzenia efektywności odbioru ciepła ze spalin. Mniejsza masa całkowita wymiennika nasadowego stanowi jednak zaletę z punktu widzenia możliwości wykończenia układu, pozwala bowiem na budowę systemu kominka z wymiennikiem akumulacyjnym stylizowanym na piec kaflowy.

Warto wziąć pod uwagę także aspekt organizacji przestrzeni w ogrzewanym pomieszczeniu – wymiennik nasadowy nie wymaga wygospodarowania dodatkowego miejsca (poza paleniskiem). Kolumna tabeli 2 zatytułowana „DT” prezentuje możliwość obniżenia temperatury spalin przy zastosowaniu obydwu typów wymienników.

To, że uzyskany efekt jest mniej korzystny w przypadku wariantu nasadowego, stanowi jedynie sugestię, aby tego typu wymiennik stosować w połączeniu ze źródłem ciepła o mocy nominalnej niższej niż w przypadku wykorzystanym w pomiarach.

Ostatnia kolumna tabeli 2 prezentuje możliwość redukcji straty kominowej wynikającą z obniżenia temperatury spalin opuszczających układ względem przypadku niezastosowania odbioru ciepła za czopuchem (brak wymiennika), przy czym obliczenia wykonano, wykorzystując wzór Siegerta na stratę kominową [3]:

Wzór 1

gdzie:

Sk – strata kominowa;

δ – stała Siegerta;

ts – temperatura spalin, °C;

to – temperatura otoczenia, °C;

CO – zawartość tlenku węgla w spalinach, %;

CO2 – zawartość dwutlenku węgla w spalinach, %.

Biorąc pod uwagę, że rozpatrywana strata stanowi najważniejszy element bilansu cieplnego urządzeń grzewczych małej mocy, jej redukcja o połowę dowodzi zasadności wykorzystywania akumulacyjnych wymienników ciepła w domowych systemach grzewczych zasilanych drewnem.

Podsumowanie

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin charakterystyczną dla klasycznych wkładów kominkowych. Na podstawie analiz eksperymentalnych przeprowadzonych na stanowisku z paleniskiem akumulacyjnym oraz wymiennikiem ciepła w konfiguracji wachlarzowej możliwe było określenie parametrów niezbędnych do budowy modelu numerycznego ww. wymiennika.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń numerycznych uzyskano rezultaty o stopniu zgodności z danymi doświadczalnymi umożliwiającym zaimplementowanie założeń do modelu wymiennika ciepła o alternatywnej, nasadowej budowie.

Na podstawie wyników obydwu symulacji przeprowadzono analizę porównawczą istotnych cech rozpatrywanych urządzeń. Określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin, w tym dużą masę wymiennika, liczne zmiany kierunku przepływu gazu w kanale spalinowym oraz odpowiednio dobraną geometrię bryły.

Wielkość wymiennika ciepła należy dobierać do mocy nominalnej paleniska, tak aby osiągnąć jednocześnie jak najniższą, ale zarazem bezpieczną z punktu widzenia ryzyka wykraplania kondensatu temperaturę spalin na wyjściu z układu kanałów. Ponadto decyzja o zastosowaniu nasadowego lub wachlarzowego wariantu jest zawsze zależna od preferencji estetycznych inwestora i charakterystyki przestrzennej ogrzewanych pomieszczeń.

Badania wykonano w ramach prac statutowych AGH w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, zadanie nr 11.11.210.217 pt. „Badanie uwarunkowań zrównoważonego rozwoju energetycznego”

Literatura

  1. Kruczek S., Kotły. Konstrukcje i obliczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001, s. 336–347.
  2. Rybak W., Spalanie i współspalanie biopaliw stałych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s. 169–174.
  3. Kruczek S., Kotły. Konstrukcje i obliczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 336–347.

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze...

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze trochę poczekać.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie...

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie to dotyczyło jedynie budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Obecnie obowiązuje niezależnie od wielkości budynku, a więc również dla domów jednorodzinnych.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

kr Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie....

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie. Także użytkownicy końcowi, korzystając z odpowiedniej aplikacji, mogą wpływać na funkcjonowanie budynku, w którym mieszkają czy pracują.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.