RynekInstalacyjny.pl

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Klimatyzator typu "split"

Klimatyzator typu "split"

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule dokonano ogólnej prezentacji systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, przedstawiono sposób doboru urządzeń oraz porównano tego typu systemy z instalacjami pośrednimi wykorzystującymi wodę ziębniczą jako ciecz pośredniczącą.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Do szeroko rozumianych systemów bezpośredniego odparowania można zaliczyć najprostsze urządzenia typu „split” i „multi-split” oraz systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Szczególnie te ostatnie cieszą się coraz większą popularnością i znajdują zastosowanie w wielu obiektach. 

Bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego

Systemy bezpośredniego odparowania składają się z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej, połączonych przewodami freonowymi, w których krąży czynnik chłodniczy. Jednostki wewnętrzne to urządzenia znajdujące się w klimatyzowanym pomieszczeniu i najczęściej ich wyposażenie stanowi wymiennik bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego (parowacz), element dławiący (rozprężający), wentylator promieniowy lub poprzeczny oraz element sterujący.

Jednostki zewnętrzne to agregaty skraplające wyposażone w skraplacz, sprężarkę i wentyla tor(y) wymuszający(e) przepływ powietrza chłodzącego skraplacz. Dokonując przeglądu rozwiązań poszczególnych producentów, można sklasyfikować rządzenia bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego w zakresie komfortu cieplnego wg następującego zestawienia:

 • konwencjonalne klimatyzatory typu „split”:
  - ścienne,
  - ścienno-przysufitowe,
  - przysufitowo-podłogowe,
  - okienne,
  - kasetonowe,
  - kanałowe,
 • klimatyzatory mullti-split:
  - jednostki wewnętrzne jw. z wyłączeniem klimatyzatorów okiennych,
 • systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego:
  - jednostki wewnętrzne jw. z wyłączeniem klimatyzatorów okiennych. 

Najprostszym rozwiązaniem o bezpośrednim odparowaniu czynnika chłodniczego jest klimatyzator typu „split”, w którym jednej jednostce wewnętrznej jest przyporządkowana jedna jednostka zewnętrzna. Bardziej rozbudowane konstrukcje pozwalają na przyporządkowanie kilku jednostek wewnętrznych (różne typoszeregi o zróżnicowanej mocy chłodniczej) do jednej jednostki zewnętrznej. Są to tzw. systemy „multi-split”.

Obecnie większość urządzeń „split” i „multi-split”, z uwagi na zastosowanie czterodrogowego zaworu regulacyjnego, często również pełni funkcję pompy ciepła. Takie rozwiązanie jest korzystne, gdy zadaniem całego systemu jest jednoczesne grzanie lub chłodzenie pomieszczeń. Dla obiektów, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na moc chłodniczą i grzewczą (np. w okresie przejściowym), można spotkać rozwiązania w zakresie systemów „multi-split”, w których jednostka zewnętrzna jest wyposażona w dwa niezależne obiegi chłodnicze (jeden z obiegów może pracować w trybie chłodzenia, drugi zaś realizować funkcję grzania). Najbardziej jednak zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, spośród uprzednio wymienionych, stanowią układy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego 

Jednostki zewnętrzne (agregaty skraplające) systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego są wyposażone w sprężarki o różnej wydajności. Poprzez odpowiednio wybraną konfigurację poszczególnych jednostek zewnętrznych tworzy się instalację o łącznej wydajności chłodniczej dopasowanej do potrzeb danego systemu.

W odniesieniu do urządzeń konwencjonalnych pozwala to na bardziej „elastyczne” projektowanie, redukcję liczby zastosowanych urządzeń zewnętrznych oraz krótsze orurowanie. Zespół agregatów skraplających tworzy jedna jednostka nadrzędna (z jedną sprężarką o płynnej regulacji wydajności, pozostałe sterowane zał./wył.) oraz jednostki podrzędne (wszystkie wyposażone w sprężarki o stałej wydajności). Płynną regulację wydajności zapewnia jedna ze sprężarek w jednostce nadrzędnej, która jest sterowana inwerterowo.

W miarę wzrostu obciążenia cieplnego budynku, zostaje załączona sprężarka o płynnej regulacji wydajności, następnie zostają załączane sprężarki o stałej wydajności w jednostce nadrzędnej (master) i kolejno w jednostkach podrzędnych (slave). W ten sposób możliwe staje się precyzyjne kontrolowanie przepływu czynnika w obiegu chłodniczym adekwatnie do obciążenia systemu.  

Stosunek wydajności przyłączeniowej jednostek wewnętrznych może wynosić 50÷150% nominalnej mocy jednostki zewnętrznej, dzięki czemu możliwe jest nawet przyłączenie do 48 jednostek wewnętrznych w jednym obiegu chłodniczym. Dzięki zastosowaniu przy każdej jednostce wewnętrznej elektronicznego zaworu rozprężnego możliwe jest osiągnięcie wysokiej precyzji w zakresie utrzymania zadanej wartości temperatury w pomieszczeniu.

Do innych cech charakterystycznych należą:

 • wysoka niezawodność (zamienna praca sprężarek, płynny rozruch, kontynuacja pracy nawet w momencie awarii sprężarki lub jednostki wewnętrznej, optymalna kontrola oleju niewymagająca zastosowania syfonów i kontrasyfonów na instalacji freonowej, zdalny monitoring) – rys. 1.,
 • zwiększony komfort w klimatyzowanych pomieszczeniach (możliwość pracy dowolnej liczby jednostek wewnętrznych w systemie, optymalizacja równowagi ilości czynnika chłodniczego w układzie poprzez kontrolę poziomu cieczy w zbiorniku ciekłego czynnika chłodniczego oraz dochładzacz ciekłego czynnika, precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu z uwagi na płynną regulację prędkości obrotowej wirnika sprężarki oraz zastosowanie elektronicznych zaworów rozprężnych, niska głośność jednostek wewnętrznych i zewnętrznych itp.) – rys. 2.,
 • wysoka efektywność energetyczna (brak cieczy pośredniczących w systemie, zastosowanie czynnika chłodniczego R410A, płynna regulacja prędkości obrotowej sprężarki) – rys. 3.,
 • uproszczone projektowanie (duża wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych, praca w niskich temperaturach powietrza zewnętrznego, długie orurowanie, kompaktowe wymiary urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych umożliwiające efektywne gospodarowanie przestrzenią użytkową itp.),
 • uproszczony montaż (prostota i dowolność łączenia jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, redukcja średnicy przewodów ze względu na zastosowanie czynnika chłodniczego R410A o wysokiej jednostkowej wydajności chłodniczej, kompaktowe wymiary, możliwość dowolnego kierunku wyprowadzenia przewodów freonowych z jednostki zewnętrznej, wysuwana taca umożliwiająca szybką wymianę uszkodzonej sprężarki, itp.).
Optymalna kontrola oleju

Rys. 1. Optymalna kontrola oleju

Zmiany temperatury

Rys. 2. Komfort uzyskuje się dzięki małym wahaniom temperatury w pomieszczeniu

Sterowanie inwerterowe

Rys. 3. Sterowanie inwerterowe pozwala na komfort i oszczędność energii

Stała wydajność czynnika

Rys. 4. Stała wydajność oraz niski hałas przepływającego czynnika są możliwe dzięki utrzymaniu optymalnych warunków pracy

Wszystkie wymienione cechy powodują, że systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego są często stosowane. Niezmiernie istotnym aspektem jest uproszczony projekt pozwalający na elastyczne i zarazem właściwe zwymiarowanie systemu. Do poszczególnych etapów podczas procedury projektowania systemów VRF kolejno można zaliczyć:

 • lokalizację i rozmieszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń,
 • trasowanie przewodów freonowych,
 • weryfikację zachowania podawanych przez producenta odległości pomiędzy urządzeniami,
 • dobór jednostek wewnętrznych,
 • dobór niezbędnych akcesoriów opcjonalnych (maskownice dla jednostek wewnętrznych typu kasetonowego, dostarczane oddzielnie elektroniczne zawory rozprężne itp.),
 • dobór jednostek zewnętrznych,
 • określenie wymagań odnośnie systemu automatycznej regulacji,
 • dobór elementów sterujących (sterowniki bezprzewodowe, sterowniki przewodowe, sterowniki centralne i grupowe itp.),
 • dobór interfejsów (interfejs grupowy, Lon Works, BACnet, RS-232C, wzmacniacze sygnałów,zewnętrzne przełączniki funkcji),
 • dobór innych akcesoriów opcjonalnych (kształtki okrągłe i prostokątne, filtry o wydłużonej żywotności, odbiorniki sygnałów, pomieszczeniowe czujniki temperatury, pompki skroplin itp.),
 • dobór niezbędnych elementów instalacji freonowej (trójniki, rozgałęźniki itp.),
 • określenie średnicy przewodów freonowych. 

Dobór jednostek systemów VRF 

Dzięki komputerowym programom wspomagających projektowanie dobór urządzeń jest znacznie uproszczony. W odniesieniu do systemów opartych na wodzie ziębniczej występuje jedna różnica przy doborze właściwych terminali końcowych oraz jednostki głównej. W pierwszym etapie dokonywane są obliczenia bilansów zysków ciepła jawnego i utajonego oraz strat ciepła w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ten etap jest równorzędny dla obu systemów (pośrednich i bezpośrednich).

W kolejnym, dla określonych parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego i wewnętrznego określane są wydajności jednostek wewnętrznych i zewnętrznych; dokonywane są dobory właściwych jednostek wewnętrznych. To stadium jest również identyczne dla obu instalacji. Dopiero w ostatniej kolejności występuje niewielka różnica: w przypadku doboru pompy wody cyrkulacyjnej dla systemów pośrednich określane są parametry pracy pompy (przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), tutaj następuje dowolność w doborze wielkości pompy.

W systemach ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego czynnikiem roboczym jest ziębnik, którego przepływ jest wymuszany przez sprężarki o określonej maksymalnej wydajności. W przypadku tych rozwiązań należy zatem zweryfikować maksymalne dopuszczalne przez producentów długości przewodów freonowych oraz różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi, zewnętrznymi (w przypadku zastosowania kilku agregatów skraplających w jednym systemie), jak również pomiędzy nadrzędną jednostką zewnętrzną i najdalszą jednostką wewnętrzną.

Poniżej przedstawiono proces doboru urządzeń dla systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego:

 • określenie bilansów i strat ciepła klimatyzowanych pomieszczeń,
 • wybór właściwego typoszeregu jednostek wewnętrznych i wyznaczenie przybliżonej wydajności każdej jednostki wewnętrznej:
  -dobór wydajności jednostki wewnętrznej dla parametrów katalogowych (TCin)r (np. dla warunków EUROVENT) oraz temperatury projektowej (TCin)d (korzystając z tabel zależności wydajności chłodniczej od temperatury pomieszczenia lub współczynników korygujących) i wstępne określenie wielkości urządzenia,
  -określenie współczynników korygujących ze względu na długość przewodów freonowych oraz ze względu na odmarzanie/zamarzanie (tylko dla funkcji grzania),
  -obliczenie przybliżonej wydajności jednostki wewnętrznej (TCin)d:
  CHŁODZENIE: przybliżona wydajność jednostki wewnętrznej = wydajność jednostki wewnętrznej dla temperatury projektowej x (współczynnik korygujący ze względu na długość przewodów),
  GRZANIE: przybliżona wydajność jednostki wewnętrznej = wydajność jednostki wewnętrznej dla temperatury projektowej x (współczynnik korygujący ze względu na długość przewodów) x (współczynnik korygujący ze względu na zamarzanie/ odmarzanie),
 • wyznaczenie przybliżonej wydajności jednostek zewnętrznych:
  - dobór wydajności jednostki zewnętrznej dla parametrów katalogowych (np. dla warunków EUROVENT) (TCout)r,
  - określenie sumarycznej wydajności jednostek wewnętrznych dla parametrów katalogowych Σ(TCin)r oraz stosunku tej wydajności do wydajności katalogowej jednostek zewnętrznych: Σ(TCin)r/(TCout)r,
  - dobór wydajności jednostek zewnętrznych dla obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego (TCout)d,
  - obliczenie skorygowanej wydajności jednostek zewnętrznych (TCout)c:
  CHŁODZENIE: skorygowana wydajność jednostek zewnętrznych (TCout)c = wydajność jednostki zewnętrznej dla temperatury projektowej (TCout)d x (współczynnik korygujący ze względu na długość przewodów),
  GRZANIE: skorygowana wydajność jednostek zewnętrznych (TCout)c = wydajność jednostki zewnętrznej dla temperatury projektowej (TCout)d x (współczynnik korygujący ze względu na długość przewodów) x (współczynnik korygujący ze względu na zamarzanie/odmarzanie),
 • wyznaczenie wydajności systemu:
  - obliczenie łącznej wydajności jednostek wewnętrznych dla temperatury projektowej Σ(TCin)d,
  - wydajność systemu = najniższa wartość (TCout)c oraz Σ(TCin)d,
 • obliczenie wydajności wynikowej każdej jednostki wewnętrznej:
 • - obliczenie wydajności wynikowej każdej jednostki wewnętrznej przez proporcjonalny rozdział wydajności systemu: wydajność wynikowa jednostki wewnętrznej = wydajność systemu x (wydajność katalogowa jednostek wewnętrznych (TCin)r/łączna wydajność katalogowa jednostek wewnętrznych Σ(TCin)r). 
Dopuszczalne maksymalne odległości

Rys. 6. Dopuszczalne maksymalne odległości pomiędzy poszczególnymi jednostkami dla systemów typu VRF

Systemy VRF i systemy oparte na wodzie ziębniczej 

Dokonując przedstawienia charakterystycznych cech systemów pracujących ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego nie można pominąć porównania ich do systemów wody ziębniczej. Oba systemy mają swoje zalety i wady, niemniej jednak nie jest możliwe jednoznaczne ogólne stwierdzenie, iż jeden system jest znacznie korzystniejszy od drugiego.

Taką tezę można oprzeć na przykładzie konkretnego obiektu o znanej powierzchni klimatyzowanej, jej strukturze, docelowych parametrach powietrza w pomieszczeniach oraz charakterystyce obciążenia cieplno-wilgotnościowego. Poniżej przedstawiono zestawienie poszczególnych zalet i wad systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

Zalety:

 • wyższe wartości współczynników efektywności energetycznej EER i COP dla pełnego obciążenia cieplnego z uwagi na brak cieczy pośredniczących w odniesieniu do systemów opartych na wodzie ziębniczej,
 • wyższe wartości współczynników efektywności energetycznej ESEER z uwagi na płynną regulację prędkości obrotowej sprężarki w jednostce nadrzędnej gwarantującej idealne dopasowanie wydajności chłodniczej systemu do obciążenia cieplnego budynku,
   

korzystniejsze warunki przedłużonej gwarancji na urządzenia,

 • mniejsze średnice przewodów freonowych w odniesieniu do średnicy przewodów wodnych i związane z tym mniejsze zapotrzebowanie na powierzchni na prowadzenie przewodów (zdolność akumulacji ciepła dla czynnika chłodniczego: 192 kJ/kg; zdolność akumulacji ciepła dla czystej wody ziębniczej i dt = 5K: 21 kJ/kg),
 • przy mniejszych średnicach przewodów freonowych przy jednostkach wewnętrznych duża elastyczność odnośnie kierunku prowadzenia przewodów,
 • niższe koszty związane z zakupem przewodów freonowych z uwagi na mniejsze średnice przewodów,
 • w systemach opartych na wodzie ziębniczej pompa pracuje ze stałą wydajnością podczas gdy w systemach ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego sprężarka płynnie dopasowuje swoją wydajność do chwilowego zapotrzebowania na „chłód”,
 • duża dokładność w doborze urządzeń zewnętrznych związana z dowolnością w konfiguracji jednostek zewnętrznych o zróżnicowanej wydajności chłodniczej (± 6 kW),
 • alternatywa dla systemów ogrzewania o niskich kosztach eksploatacyjnych,
 • możliwa rezygnacja z odrębnego systemu grzewczego (układ pompy lub odzysku ciepła); w przypadku systemów wodnych konieczność zastosowania odrębnego systemu grzewczego (kocioł, pompa wody grzewczej, instalacja itp.), możliwość grzania w dowolnym momencie (dotyczy to szczególnie okresów przejściowych),
   

awaria systemu spowodowana nieszczelnością nie jest tak problematyczna jak dla systemów wypełnionych mieszaniną wodno-glikolową,

 • brak konieczności regulacji instalacji chłodniczej po montażu,
 • łatwiejszy i szybszy rozruch instalacji, w przypadku systemów wody ziębniczej - konieczność równoważenia instalacji hydraulicznej (zawory podpionowe, kryzy i zawory dławiące, automatyczne zawory równoważące itp.),
 • szybki czas reakcji w odniesieniu do systemów wodnych,
 • uproszczony proces tworzenia rozbudowanych systemów sterowania i podłączenia do systemu BMS,
 • możliwość indywidualnego naliczania kosztów eksploatacji w standardowym oprogramowania sterownika; w przypadku systemów sterowania urządzeń systemu wody ziębniczej bardziej skomplikowany dobór systemu sterowania i wyższe koszty automatyki,
 • brak konieczności zastosowania zbiorników buforowych, w niektórych systemach wody ziębniczej wymagana konieczność zastosowania zbiorników z uwagi na ograniczoną liczbę załączeń sprężarki w agregacie chłodniczym, brak konieczności opróżniania instalacji w okresie zimowym; w systemach wodnych w okresie zimowym konieczność opróżnienia instalacji bądź zastosowania wodnych roztworów glikoli,
 • łatwiejsze zmiany aranżacyjne. 

Wady:

 • proponowane warunki przedłużonej gwarancji zobowiązują do płatnych przeglądów serwisowych u producenta urządzenia i są obowiązujące pod warunkiem systematyczności w ich prowadzeniu; w przypadku braku przeglądu następuje utrata gwarancji,
   

koszt przeglądu jednostki wewnętrznej systemu freonowego jest wyższy od kosztów przeglądu klimakonwektorów wentylatorowych,

 • w przypadku awarii, systemy freonowe wymagają interwencji wykwalifikowanego chłodnika podczas, gdy do interwencji serwisowej systemu wodnego wystarczy przyjazd tylko hydraulika;
 • koszt roboczogodziny hydraulika jest niższy niż wykwalifikowanego specjalisty od chłodnictwa,
 • przywrócenie instalacji klimatyzacji do pełnej sprawności po awarii systemu freonowego jest znacznie dłuższe niż systemów wodnych, zlokalizowanie nieszczelności systemów freonowych wymaga zastosowania specjalnych przyrządów pomiarowych podczas, gdy nieszczelności systemów wodnych dają się łatwo zlokalizować,
 • w przypadku nieszczelności systemy freonowe wymagają ponownego całkowitego napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym z uwagi na fakt zastosowania mieszanin zeotropowych (R407C, R410A), cechujących się innym składem objętościowym poszczególnych składników mieszaniny w określonej temperaturze,
 • prowadzenie instalacji freonowych podlega obostrzeniom prawnym (maksymalna ilość czynnika w pomieszczeniu), dotyczy to w szczególności rozległych instalacji i może w przyszłości takie rozwiązanie wymagać dodatkowych opłat środowiskowych,
 • szerszy zakres wydajności chłodniczych systemów wodnych niż proponowanych przez producentów systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego ograniczających zastosowanie VRF do obiektów o małej i średniej kubaturze,
 • w przypadku zamiany urządzeń należy zwrócić uwagę na fakt niższej temperatury ścianki chłodnicy w jednostkach wewnętrznych systemów VRF, co powoduje, że większa część całkowitej wydajności chłodniczej urządzenia, w porównaniu do klimakonwektorów wentylatorowych, jest tracona na odwilżanie powietrza,
 • wyższe koszty inwestycyjne związane z zakupem urządzeń*).

Dodatkowo zaletą obu systemów jest możliwość kontynuacji pracy z częściową wydajnością chłodniczą w wypadku uszkodzenia sprężarki.

Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano rozwiązania systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego oraz dokonano próby zestawienia cech charakterystycznych tego typu rozwiązań. Nie bez znaczenia jest fakt, iż obecnie są to systemy stanowiące największą alternatywę do tradycyjnych i najbardziej popularnych w naszym kraju instalacji z medium pośredniczącym w postaci wody ziębniczej. Wiele technologicznie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach VRF powoduje, iż systemy te są konkurencyjne dla systemów opartych na wodzie ziębniczej (szczególnie dla małych i średnich obiektów).

Literatura

 1. Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E. R., Poradnik Ogrzewanie + Klimatyzacja, wyd. 1., Gdańsk 1994.
 2. Jones W.P., Klimatyzacja, wyd. Arkady, Warszawa 2001.

 

*) choć pierwotnie koszty instalacji freonowej są wyższe od systemów wody ziębniczej, to ostatecznie są one zależne od wielu czynników. Biorąc pod uwagę system grzewczochłodzący z doprowadzeniem powietrza świeżego: koszt zakupu urządzeń freonowych będzie niższy niż koszt instalacji opartej na wodzie ziębniczej z uwagi na wysokie koszty dodatkowej instalacji grzewczej (klimakonwektory w wykonaniu czterorurowym, kocioł grzewczy itp.). W celu dokonania wiarygodnego porównania kosztów obydwu systemów należy również rozpatrywać całościowy koszt systemu (koszt instalacji, koszt rozruchu i montażu systemu, armatury wraz z elementami równoważącymi itp.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Magorzata Basińska Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.