RynekInstalacyjny.pl

ESEER a koszty eksploatacji agregatów chłodniczych

Zaproszenie do dyskusji

Agregaty chłodnicze serii EVO
MTA

Agregaty chłodnicze serii EVO


MTA

Zdaniem autora obowiązujące przepisy prawne nie pozwalają na wiarygodne szacowanie kosztów eksploatacji źródła chłodu w postaci sprężarkowych agregatów wody ziębniczej. Kalkulacje przeprowadzane na podstawie obowiązującego rozporządzenia powodują zafałszowania w deklaracji zużycia energii elektrycznej przez agregaty wody ziębniczej. Co więcej, optymalizacja parametrów pracy systemów klimatyzacji w myśl tego dokumentu nie ma najmniejszego sensu, bo nie znajdzie ona odzwierciedlenia podczas sporządzania certyfikatu energetycznego obiektu.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [1] wskazuje, że roczne zapotrzebowanie na energię końcową systemu chłodzenia i wentylacji do chłodzenia pomieszczenia i powietrza powinno być kalkulowane z wykorzystaniem wskaźnika ESEER:

gdzie: QK,C – roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system chłodzenia i wentylacji do chłodzenia pomieszczenia i powietrza [kWh/rok],
Qnd – ilość chłodu niezbędna do pokrycia zapotrzebowania na chłodzenie budynku [kWh/rok],
nC,tot – sprawność całkowita systemu chłodzenia budynku,
nC,s – średnia sezonowa sprawność akumulacji chłodu w budynku (w obrębie osłony bilansowej),
nC,d – średnia sezonowa sprawność transportu nośnika chłodu w obrębie budynku (osłony bilansowej),
nC,e – średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania chłodu w budynku (w obrębie osłony bilansowej).

W RI nr 3/2012 ukazał się artykuł pt. „Wskaźnik ESEER a realne koszty eksploatacji”, a podczas tegorocznej edycji Forum Wentylacja autor przedstawił referat o tej samej tematyce. Zarówno na etapie opiniowania artykułu przed drukiem, jak i podczas seminarium zawarte w nim uwagi spotkały się z krytyką ze strony kilku pracowników uczelni technicznych. Autor postanowił zatem ponownie przedstawić te swoje przemyślenia i uwagi, które poddane zostały krytyce, z prośbą o ich ocenę szerszej publiczności i ewentualną dyskusję. Czytelnicy zainteresowani tematem (pracownicy wyższych uczelni technicznych, producenci urządzeń, projektanci, inwestorzy, pracownicy firm wykonawczych) proszeni są o , zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – pomoże to ustalić wspólne stanowisko w tej ważnej dla branży kwestii.

Twierdzę, że wskaźnik ESEER nie jest wiarygodnym wskaźnikiem rzeczywistych kosztów eksploatacji. Mam tutaj na myśli poniższe aspekty:

 1. przyjęcie dokalkulacji zużycia energii przez system klimatyzacyjnywartości wskaźnika ESEER dla innych niż zdefiniowane przez Eurovent parametrów pracy systemu lub też przyjęcie odmiennego niż przewidziany dla tego programu certyfikacji algorytm regulacji powoduje, że wyniki obliczeń nie będą wiarygodne,
 2. próby samodzielnych kalkulacji wartości wskaźnika ESEER dla parametrów pracy systemu odmiennych od zdefiniowanych przez Eurovent w oparciu o biuletyny techniczne producentów, w których deklarowane są osiągi agregatów dla stałego spadku temperatury wody na parowaczu, zazwyczaj równej 5 K, również nie będą wiarygodne.

Przyjęcie do kalkulacji zużycia energii przez system klimatyzacyjny wartości wskaźnika ESEER dla innych niż zdefiniowane przez Eurovent parametrów pracy systemu lub przyjęcie odmiennego niż przewidziany dla tego programu certyfikacji algorytmu regulacji powoduje, że wyniki obliczeń nie będą wiarygodne.

Eurovent dokładnie precyzuje warunki i parametry pracy systemu, dla których definiowana jest wartość ESEER. Warto przy tej okazji wyjaśnić różnicę pomiędzy wskaźnikami EER i ESEER

EER jest kalkulowany jako stosunek mocy chłodniczej do poboru mocy elektrycznej przez agregat chłodniczy dla warunków pełnego obciążenia cieplnego systemu:

EER 100% – wskaźnik efektywności energetycznej dla warunków pełnego obciążenia cieplnego,
Qch, 100% – wydajność chłodnicza dla pełnego obciążenia cieplnego,
Pel, 100% – całkowity pobór mocy elektrycznej dla warunków pełnego obciążenia cieplnego.

Wskaźnik ten może się odnosić do samego układu chłodniczego (wówczas uwzględniany jest pobór mocy elektrycznej przez sprężarki) lub do całego urządzenia, tak jak to ma miejsce w programie certyfikacji Eurovent (wówczas przy agregatach chłodniczych ze skraplaczem chłodzonym powietrzem oprócz poboru mocy przez sprężarki uwzględniany jest pobór mocy przez wentylatory chłodzące skraplacz). Eurovent przy wyznaczeniu EER nie uwzględnia poboru mocy przez układy pompowe (stan na styczeń 2012 r.).

EER zdefiniowany w Eurovencie jest wyznaczany dla czystej wody ziębniczej o parametrach 12/7°C na parowaczu (pełne obciążenie cieplne) oraz przy temperaturze powietrza wlotowego na skraplacz równej 35°C dla agregatów ze skraplaczem chłodzonym powietrzem lub przy temperaturze czystej wody chłodzącej skraplacz równej 30/35°C dla agregatów ze skraplaczem chłodzonym cieczą.

EER jest deklarowany dla pełnego obciążenia cieplnego, zatem nie obrazuje on efektywności najczęściej występujących w systemach klimatyzacji komfortu zmiennych obciążeń cieplnych. Takie możliwości daje wskaźnik ESEER. Uwzględnia on „bardziej rzeczywiste” warunki pracy systemu klimatyzacyjnego. 

Obliczanie ESEER opiera się na czterech wartościach EER, ale dla różnych obciążeń cieplnych systemu, odpowiednio: 100, 75, 50 oraz 25%. Dokładnie rzecz ujmując, ESEER jest wyliczany jako średnia ważona ze wskaźników EER dla danych obciążeń cieplnych:

gdzie:

A = 0,03, B = 0,33, C = 0,41, D = 0,23.

Z uwagi na liczbę godzin (częstość) występowania powietrza o danej temperaturze odczytane dla różnych wartości obciążeń cieplnych wskaźniki EER są mnożone przez współczynniki o odpowiedniej wadze. 

I tak z uwagi na krótki okres trwania temperatur zewnętrznych, przy których występuje pełne obciążenie cieplne (100%), waga współczynnika dla takiego obciążenia jest niewielka (3%). Większe wagi współczynników i większy wpływ na ESEER towarzyszą częściowym obciążeniom cieplnym. Dla obciążenia 75% waga współczynnika wynosi 33%, dla obciążenia 50% waga wynosi 41%, a dla obciążenia 25% waga współczynnika jest równa 23%.

Jednocześnie Eurovent definiuje parametry, przy których wyznaczany jest wskaźnik ESEER. Przedstawiono je w tabeli 1. Dla tych wartości temperatur powietrza (agregaty chłodzone powietrzem) lub wody (agregaty chłodzone cieczą) obliczane są wartości efektywności EER dotyczące poszczególnych obciążeń cieplnych. Po uwzględnieniu odpowiedniej wagi współczynników definiowany jest wskaźnik ESEER.

Osoby bliżej zaznajomione z techniką chłodniczą i klimatyzacyjną z pewnością zauważą, że tabela 1 jest niekompletna. Nie podano w niej parametrów cieczy na parowaczu w zależności od obciążenia cieplnego.

Jednak Eurovent dokładnie precyzuje parametry pracy na parowaczu, a także definiuje sposób regulacji płynów chłodzących skraplacz:

 1. dla agregatów wody ziębniczej chłodzonych powietrzem:
  1. wyjściowa temperatura wody z parowacza musi być ustawiona na 7°C,
  2. strumień wody przepływającej przez parowacz odpowiada znamionowemu strumieniowi wody (jest stały),
  3. strumień powietrza chłodzącego skraplacz jest regulowany przez układ automatyki agregatu;
 2. dla agregatów wody ziębniczej chłodzonych wodą:
  1. wyjściowa temperatura wody z parowacza musi być ustawiona na 7°C,
  2. strumień wody przepływającej przez parowacz i skraplacz odpowiada znamionowym przepływom wody przez te wymienniki (jest stały),
  3. strumień wody przepływającej przez skraplacz jest regulowany przez układ automatyki agregatu. Jeśli agregat nie pozwala na jego regulację, strumień wody chłodzącej skraplacz odpowiada znamionowemu przepływowi wody przez skraplacz.

Te pozornie niewymagające warunki zdecydowanie komplikują kwestię kalkulacji efektywności energetycznych dla różnych obciążeń cieplnych i dla odmiennych od warunków Euroventu parametrów pracy. 

Stały przepływ cieczy przez parowacz, który odpowiada znamionowemu przepływowi (czyli dla wody 7°C/12°C dla parowacza, 35°C dla agregatów ze skraplaczem chłodzonym powietrzem), oraz wymóg stałej temperatury wody na wyjściu z parowacza pozwalają na zdefiniowanie dokładnych parametrów wody na parowaczu przy różnych obciążeniach cieplnych – przedstawia je tabela 2.

ESEER jest zatem liczony na podstawie wskaźników EER dla poszczególnych obciążeń cieplnych, ale przy uwzględnieniu dla każdego z obciążeń (100, 75, 50 i 25%) dokładnie określonych parametrów płynów po stronie parowacza i skraplacza.

Zasadnicze pytanie brzmi: jeżeli wyznaczanie wskaźnika ESEER przez Eurovent dotyczy ściśle określonych warunków pracy (tab. 2), to jak przyjęcie parametrów wody ziębniczej w instalacji na skutek optymalizacji pracy systemu np. na poziomie 15/10°C zostanie uwzględnione w kalkulacjach w myśl obowiązującego rozporządzenia?

Oczywiste jest, że wartości EER wyliczone nawet dla częściowych obciążeń cieplnych (100, 75, 50 i 25%) dla wyższych parametrów cieczy (np. 15/10°C) na parowaczu będą wyższe niż dla stałych warunków pracy przyjętych przez Eurovent (12/7°C). Tym samym wartość ESEER liczona na podstawie wskaźników EER dla poszczególnych obciążeń cieplnych również będzie wyższa. Zatem przyjęcie wartości wskaźnika ESEER z biuletynów technicznych producentów lub ze strony Euroventu dla innych parametrów pracy, niż zostały zdefiniowane w tym programie certyfikacji, prowadzić będzie do zafałszowania obrazu kosztów eksploatacji agregatów chłodniczych.

Dodatkowo, jeżeli projektant będzie próbował optymalizować parametry pracy instalacji poprzez podwyższenie parametrów cieczy w instalacji i na parowaczu w agregacie chłodniczym, to przez przyjęcie z góry określonej wartości ESEER w myśl aktualnego rozporządzenia zabiegi te nie znajdą odzwierciedlenia przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego dla budynku!

Próby samodzielnych kalkulacji wartości wskaźnika ESEER dla odmiennych parametrów pracy systemu, niż założone zostały w Eurovencie, i w oparciu o biuletyny techniczne producentów, w których deklarowane są osiągi agregatów dla stałego spadku temperatury wody na parowaczu, zazwyczaj równego 5 K, nie będą wiarygodne

Opisana powyżej sytuacja wiąże się również z innymi nieprawidłowości, z którymi miałem już okazję się zetknąć. Brak możliwości uwzględnienia przez projektanta zoptymalizowanych parametrów pracy może pociągać za sobą próby samodzielnej kalkulacji wartości tego wskaźnika na podstawie danych zawartych w biuletynach technicznych producentów. Problem tkwi w tym, że choć producenci podają wartości wydajności chłodniczej i poboru mocy elektrycznej dla różnych temperatur cieczy na parowaczu i skraplaczu, dane te są deklarowane dla stałego spadku temperatury wody na parowaczu, równego zazwyczaj 5 K.

W tabeli 3 przedstawiono standardowe dane techniczne dotyczące wydajności chłodniczej i poboru mocy przez sprężarki dla sprężarkowego agregatu chłodniczego ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, podawane przez jednego z producentów.

Dla temperatury powietrza zewnętrznego równej 35°C oraz dla temperatury wody 7/12°C urządzenie przedstawione w tab. 3 ma wydajność chłodnicząrówną 211 kW, a dla temperatury powietrza zewnętrznego równej 30°C – 224 kW. Co się dzieje z agregatem chłodniczym, gdy jego wydajność wzrasta? Ta kwestia budzi wiele kontrowersji, zatem aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszym z nich jest zachowanie się agregatu chłodniczego w warunkach rzeczywistej pracy instalacji, a drugim – w warunkach laboratoryjnych, dla których deklarowane są parametry pracy urządzenia.

W warunkach rzeczywistej pracy agregatu chłodniczego przy spadku temperatury powietrza zewnętrznego następuje wzrost wydajności. Jeżeli w temperaturze powietrza zewnętrznego równej 35°C oraz przy temperaturze wody na parowaczu 12/7°C (czyli dla warunków Euroventu) agregat miał wydajność chłodniczą równą 211 kW, to w temperaturze powietrza zewnętrznego równej 30°C agregat będzie miał wydajność 224 kW. 

Jeżeli agregat jest sterowany w funkcji temperatury wody wyjściowej równej 7°C i przy temperaturze powietrza zewnętrznego 35°C umożliwiał uzyskanie schłodzenia wody z 12 do 7°C, to przy niższej temperaturze powietrza zewnętrznego agregat pozwala na jeszcze większe jej schłodzenie. Jednak konieczność utrzymania stałej temperatury wody wyjściowej powoduje wyłączenie jednego ze stopni regulacji wydajności agregatu (np. jednej ze sprężarek w przypadku konstrukcji wielosprężarkowych), tak by uzyskać stałą temperaturę wody wyjściowej równą 7°C. 

Przy braku regulacji agregat po prostu schłodziłby wodę do niższej temperatury. W ten sposób agregat pozwala na utrzymanie zakładanych parametrów pracy w instalacji. Wzrost wydajności towarzyszący spadkowi temperatury powietrza zewnętrznego powoduje wyłączanie kolejnych stopni regulacji wydajności w celu dostosowania pracy agregatu do żądanej temperatury wody wyjściowej.

Natomiast tabele przedstawiane w biuletynach technicznych producentów powstają w warunkach pomiarów laboratoryjnych. Gdyby podczas tych pomiarów agregat zachowywał się tak, jak w warunkach swojej rzeczywistej pracy i wyłączyłby jeden ze stopni regulacji wydajności przy obniżeniu się temperatury powietrza zewnętrznego, zmniejszyłaby się wówczas jego wydajność chłodnicza. 

Nie byłoby możliwe zdefiniowanie w takich warunkach jego maksymalnej wydajności. Pomiar wydajności opiera się bowiem na pomiarze strumienia przepływającej cieczy poprzez różnicę temperatury wody na wlocie i wylocie. Jest on zgodny z podstawowym wzorem na obliczenie wydajności chłodniczej:

gdzie:
Q – moc chłodnicza agregatu [kW],
m – strumień masowy czystej wody przepływającej przez parowacz [kg/s],
cw – ciepło właściwe wody [kJ/kgK],
Δt – spadek temperatury cieczy schładzanej na parowaczu [K].

Zatem aby umożliwić pomiar osiągów agregatu w warunkach zwiększonej wydajności chłodniczej, konieczne jest podtrzymanie jego pracy z pełną wydajnością, bez wyłączenia kolejnych stopni regulacji wydajności. Analizując powyższy wzór, stwierdzić należy, że odbywać się to może albo poprzez przyjęcie większej Dt wody na parowaczu, albo poprzez zwiększenie przepływu przez parowacz.

Gdyby zezwolić na pracę agregatu w warunkach laboratoryjnych z większą Δt wody na parowaczu, wyniki pomiaru wydajności nie byłyby miarodajne, bo zwiększenie Δt wody generuje inną temperaturę odparowania w parowaczu i miałoby to wpływ na zafałszowanie wyników pomiaru. Jedynym skutecznym sposobem jest zwiększenie przepływu przez parowacz w warunkach laboratoryjnych, tak by towarzyszący spadkowi temperatury powietrza zewnętrznego wzrost wydajności można było zmierzyć. 

Przepływ jest zwiększany w taki sposób, aby odpowiadał zakładanemu stałemu spadkowi temperatury na parowaczu, równemu 5 K. Możliwy jest zatem pomiar wydajności w takich warunkach, a wzrost wydajności jest odczytany poprzez przemnożenie zwiększonego przepływu wody przez parowacz oraz przy niezmienionej Δt wody na parowaczu.

Podobny sposób postępowania ma miejsce przy wzroście temperatury powietrza chłodzącego skraplacz (np. z 30 do 40°C), spadek wydajności temu towarzyszący wywołuje konieczność zmniejszenia przepływu przez parowacz w takim zakresie, by utrzymać stały spadek temperatury wody na parowaczu w wysokości 5 K.

Co to oznacza w praktyce? Wszystkie dane deklarowane w biuletynach technicznych przez producentów certyfikowanych w Eurovencie są uzyskiwane w warunkach pracy laboratoryjnej i dotyczą stałej Dt wody na parowaczu, zazwyczaj równej 5 K – niezależnie od temperatury wody wyjściowej z parowacza i powietrza wlotowego na skraplacz (dla agregatów chłodzonych powietrzem). 

Próby samodzielnej kalkulacji wskaźnika ESEER na podstawie efektywności EER dla danego obciążenia cieplnego, nawet przy uwzględnieniu zgodnej z Euroventem temperatury płynów wlotowych na skraplacz, nie będą wiarygodne. Nie można mylić temperatury wejściowej płynu na skraplacz z obciążeniem cieplnym parowacza. 

Jak wynika z definicji warunków Euroventu, przy zachowaniu stałej temperatury wody wyjściowej oraz stałego przepływu przez parowacz przyrosty temperatury wody w instalacji na skutek zmian obciążenia cieplnego dla Dt równej 5 K będą się zmieniać co 1,25 K (5 K / 4 = 1,25 K). Zatem dla kolejnych obciążeń cieplnych temperatury wody dla agregatów ze skraplaczem chłodzonym powietrzem będą równe:

 • dla obciążenia 100%: 7/12°C (powietrze o temp. 35°C),
 • dla obciążenia 75%: 7/10,75°C (powietrze o temp. 30°C),
 • dla obciążenia 50%: 7/9,5°C (powietrze o temp. 25°C),
 • dla obciążenia 25%: 7/8,25°C (powietrze o temp. 20°C).

Tymczasem na podstawie biuletynów technicznych i obecnej formy prezentacji danych technicznych samodzielne kalkulacje są lub będą przeprowadzane dla następujących warunków:

 • dla obciążenia 100%: 7/12°C (powietrze o temp. 35°C),
 • dla obciążenia 75%: 7/12°C (powietrze o temp. 30°C),
 • dla obciążenia 50%: 7/12°C (powietrze o temp. 25°C),
 • dla obciążenia 25%: 7/12°C (powietrze o temp. 20°C).

Nie trzeba tłumaczyć różnic w efektywności energetycznej wynikających z różnych temperatur odparowania dla całkiem odmiennych temperatur wody na parowaczu. Dane uzyskane na podstawie samodzielnych kalkulacji wynikających z biuletynów technicznych producentów i opierające się na tabelach podających stałą Δt wody na parowaczu równą 5 K będą po prostu zawyżone.

Sposób regulacji agregatów chłodniczych ma również wpływ na uzyskiwane efektywności energetyczne i powinien zostać uwzględniony przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego obiektu

Powyższe informacje dotyczyły wymogu stałej temperatury wody wyjściowej z agregatów, gdyż takie założenia towarzyszą programowi certyfikacji Eurovent. Z reguły utrzymanie stałej temperatury wody wyjściowej wymagane jest w przypadku procesu osuszania powietrza, w procesach technologicznych itp. Istnieją jednak systemy, przy których stała temperatura wody wyjściowej z parowacza nie jest wymagana (np. systemy o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza z klimakonwektorami – zasilanie klimakonwektorów, gdy proces osuszania jest realizowany przez centralę klimatyzacyjną itp.).

Zakładając, że instalacja odpowiada warunkom pracy Euroventu, i znając wartość ESEER z tego programu certyfikacji, jeśli zmienimy logikę sterowania agregatu (sterowanie w oparciu o temperaturę wody powracającej z instalacji) w celu optymalizacji efektywności systemu, nie znajdzie to swojego odzwierciedlenia przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego.

Pragnę zwrócić uwagę, że obecnie systemy sterowania agregatami chłodniczymi są bardziej zaawansowane od rozwiązań sprzed 20 lat, które działały, wykorzystując prostą zasadę regulacji, tj. na podstawie temperatury wody powracającej z instalacji. Obecne sposoby regulacji są bardziej zaawansowane, regulacja sprężarek opiera się w zasadzie na pomiarze temperatury wody na wlocie i wylocie z parowacza z wykorzystaniem różnych algorytmów sterowania. 

Na podstawie szybkości wzrostu temperatury wody, czasu załączenia sprężarki w jej cyklu pracy (czas załączenia i wyłączenia) itp. optymalizowana jest praca sprężarki (sprężarek) również pod kątem pojemności zładu. Możliwe jest w ten sposób zmniejszenie wymaganej pojemności zładu w instalacji (całkowita redukcja zbiornika buforowego bądź istotne zmniejszenie jego wymaganej pojemności). Przyjmijmy jednak słuszne uproszczenie.

Agregaty chłodnicze dostępne na rynku mogą być sterowane w zależności od temperatury wody wyjściowej z agregatu (tak jak to ma miejsce w programie certyfikacji Eurovent) lub temperatury wody powracającej z instalacji. Jak przedstawiono powyżej, Eurovent narzuca sposób sterowania w oparciu o wodę wyjściową z instalacji. Ten sposób regulacji pozwala na utrzymanie stałej temperatury wody wyjściowej z parowacza równej 7°C. 

Zakładając jednak, że nie ma potrzeby utrzymania stałej temperatury wody na wyjściu, a projektant chciałby zwiększyć efektywność systemu, można to zrobić, wykorzystując regulację za pomocą temperatury wody powracającej z instalacji. W ten sposób, spełniając wszystkie wymogi Euroventu dotyczące wyznaczenia wskaźnika ESEER z wyjątkiem utrzymania stałej temperatury wody na wyjściu, można uzyskać znaczący wzrost efektywności. Wpływ metod regulacji na efektywność agregatów chłodniczych został przeze mnie omówiony we wspomnianym referacie oraz publikacji [5]. W tabeli 4 przedstawiono parametry wody na parowaczu dla różnych metod regulacji.

Z kolei w tabeli 5 pokazano, jak zastosowany sposób regulacji wpływa na wzrost efektywności przykładowego agregatu chłodniczego. Porównanie dotyczy jednakowych warunków pracy wg Euroventu. Różnice wynikają jedynie z zastosowania innego sposobu regulacji. 

Możliwość wyboru rodzaju sterowania sprężarkowego agregatu chłodniczego (regulacja w oparciu o temperaturę wody wyjściowej lub wlotowej do parowacza – tzw. funkcja DST) jest oferowana przez jednego z producentów w standardzie i może być on dokonany przez użytkownika w dowolnym momencie pracy systemu. Jeżeli projekt to umożliwia, warto zastosować inne algorytmy regulacji w celu uzyskania wzrostu efektywności systemu. Towarzyszące temu ewentualne zwiększenie efektywności energetycznej powinno być również uwzględnione przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego budynku. 

Podsumowanie i wnioski

Wskaźnik ESEER definiowany w programie certyfikacji Eurovent umożliwia wiarygodne porównanie urządzeń różnych producentów i wskazanie tego, które będzie generowało najniższe koszty eksploatacji (mającego najwyższy wskaźnik ESEER). Jednak przedstawiona w rozporządzeniu [1] metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku w sposób marginalny opisuje obliczenia związane z pracą systemów chłodzenia. Konieczne jest zatem wprowadzenie definicji nowej wartości wskaźnika – ESEER’ – kalkulowanego dla innych niż Euroventu parametrów pracy (‘ – dla nowych warunków pracy systemu). 

Przyjęcie wartości wskaźników ESEER z katalogów producentów dla warunków pracy innych, niż zostały określone przez Eurovent, wprowadza zafałszowania w kalkulacji zużycia energii przez źródło chłodu na cele chłodnicze. Konieczne staje się oszacowanie nowych wartości wskaźników ESEER dla obliczeniowych warunków pracy systemów klimatyzacyjnych (parametry wody ziębniczej, Δt wody na parowaczu, różne algorytmy sterowania, w tym w funkcji temperatury wody wejściowej do agregatu itp.). Możliwe jest to w przypadku opublikowania przez producentów bardziej szczegółowych danych technicznych urządzeń (wydajność chłodnicza, pobór mocy elektrycznej dla każdego stopnia regulacji wydajności itd.). 

ESEER nie może być samodzielnie obliczany na podstawie obecnych biuletynów technicznych producentów, gdyż wartości w nich podawane deklarowane są dla stałego spadku temperatury wody na parowaczu, równego zazwyczaj 5 K. Sposób kalkulacji skorygowanych wartości ESEER wymaga oddzielnego opracowania. 

Kalkulacje te powinny być przeprowadzone na podstawie wiarygodnych danych technicznych, a także przez osoby mające odpowiednią wiedzę i doświadczenie praktyczne. Obecne praktyki na rynku, w tym podawanie nieprawdy w kartach doborów technicznych urządzeń przez niektórych przedstawicieli producentów, powodują konieczność weryfikacji przez projektantów i inne zaangażowane strony wiarygodności deklarowanych wskaźników (np. w Eurovencie oraz w opublikowanych biuletynach technicznych producentów). 

W przypadku akceptacji przez zainteresowane strony poglądów przeze mnie przedstawionych apeluję do Ministra Infrastruktury o wprowadzenie odpowiednich zmian w rozporządzeniu. Służę również pomocą przy opracowywaniu nowych wytycznych.

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno­‑użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).
2. www.eurovent-certification.com.
3. Biuletyn techniczny WSAT-XSC2-80D-240F firmy Clivet.
4. Adamski B., Wartość wskaźnika ESEER a realne koszty eksploatacji, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2010.
5. Adamski B., Wskaźnik ESEER a realne koszty eksploatacji, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2012.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.