RynekInstalacyjny.pl

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze materiały stosowane do
budowy sieci kanalizacyjnych. W poprzedniej publikacji (RI 5/2011)
omówione zostały wyroby służące do budowy sieci wodociągowych.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika. Do kanalizacji mogą trafić ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe, opadowe i wody infiltracyjne.

Zadaniem sieci kanałów na terenie nieruchomości lub osiedla oraz sieci kanałów ulicznych jest transport ścieków do oczyszczalni i po ich oczyszczeniu do odbiornika. W skład każdej sieci systemu kanalizacji wchodzą: zbieracz główny (kolektor), zbieracze, kanały boczne i przykanaliki. Przekrój kołowy kanału określa się za pomocą średnicy, wszystkie inne przekroje – ich szerokością i wysokością. Przyjęty kształt przekroju i jego wymiary zależą od warunków:

 • hydraulicznych przepływu, a więc natężenia przepływu ścieków, wymaganej prędkości i napełnienia,
 • statycznych, w jakich przekroje mogą pracować, co zależy od zagłębienia kanału i rozporządzalnego przykrycia, szerokości wykopu, rodzaju zasypki itp.,
 • konstrukcyjnych, a więc materiałów i elementów użytych do budowy oraz sposobu wykonania robót.
Rysunek rur kanalizacyjnych

Rys. 1. Systemy konstrukcyjne rur kanalizacyjnych

Fot. 1. Przykład rury kamionkowej ze szlifowanym kielichem – przekrój przez połączenie systemu C

Fot. 1. Przykład rury kamionkowej ze szlifowanym kielichem – przekrój przez połączenie systemu C

W kanalizacji zewnętrznej stosuje się pięć podstawowych kształtów przekrojów dla zamkniętych kanałów ściekowych: kołowe (K), jajowe (J), gruszkowe (GR), dzwonowe (DZ) i o złożonym kształcie (Czytaj więcej na te temat). Kanały muszą przenieść wszelkie obciążenia, które będą oddziaływać na nie w czasie transportu, montażu i po ich wbudowaniu. Dla budowy kanałów najbardziej odpowiednie są materiały charakteryzujące się:

  • brakiem zmian struktury wewnętrznej i stateczności powłoki zewnętrznej wraz z upływem czasu,
  • odpowiednią wytrzymałością, przede wszystkim na ściskanie, pod wpływem obciążeń zewnętrznych (zarówno stałych, jak i zmiennych),
  • odpornością na ścieranie występujące wskutek wleczenia piasku i innych zanieczyszczeń po dnie kanału,
  • odpornością na wpływy termiczne,
  • dużą gładkością, co daje mały współczynnik tarcia przy przepływie ścieków,
  • małą nasiąkliwością i dużą nieprzepuszczalnością wody,
  • odpornością na działania korozyjne wód gruntowych i ścieków (zawierających często związki agresywne),
  • trwałą szczelnością złączy i konstrukcji rur.

Rury kamionkowe

Nowa generacja rur kamionkowych to gama rur kanalizacyjnych odpowiadających wymaganiom normy EN 295. Są to rury typu:

  • DN 100–300 mm z łącznikami z PP z uszczelnieniem NBR,
  • DN 100–1400 mm, łączone kielichowo.
Fot. 2. Końcówki przeciskowych rur kamionkowych

Fot. 2. Końcówki przeciskowych rur kamionkowych

Rury te poddawane są wypaleniu w pozycji poziomej i pionowej. W czasie wypalania podlegają ruchowi rotacyjnemu, który gwarantuje uzyskanie doskonale prostych osi. Rury wyprodukowane w tej technologii charakteryzują się podwyższonymi właściwościami mechanicznymi, a ich mniejszy ciężar i skrócony czas wypalania umożliwiają znaczne obniżenie kosztów zużycia energii.

Rury kamionkowe mają szczególnie wysoką odporność na ścieranie, co odgrywa bardzo ważną rolę w czasie eksploatacji kanału. Podczas trzydziestokrotnie powtarzanego eksperymentu z użyciem standardowej mieszanki piasku i wody przy wysokim ciśnieniu (do 120 barów) okazało się, że kamionka jest tak samo odporna na ścieranie, jak inne nowoczesne materiały instalacyjne. Grubość ścianek dobierana jest w sposób optymalny, tak aby przy możliwie racjonalnej ilości materiału uzyskać dobrą szczelność.

Zgodnie z normą europejską przy ciśnieniu wody 0,5 bara ścianki rur kamionkowych nie przepuszczają i nie wchłaniają żadnej ilości wody – są szczelne w 100%. Również uszczelki spełniają te wymagania i w układzie z rurami kamionkowymi wytrzymują ciśnienie wody o wysokości 5 mH2O, ewentualnie ciśnienie powietrza 0,3 bara, przy zachowaniu takich warunków, jak kątowe obciążenie poprzeczne lub ingerencja korzeni istniejącego drzewostanu.

Wyróżnia się dwa systemy połączeń kielichowych: F i C. W systemie F stosuje się uszczelkę KD w postaci profilu wargowego (NBR). Miarodajny jest w tym wypadku wymiar końcówki. Dokładność wykonania wymiarów kielichów umożliwia bezpośrednie wklejenie wargowych uszczelek NBR. Natomiast w systemie C stosuje się uszczelkę K w postaci poliuretanowego pierścienia wyrównawczego i miarodajnym jest wewnętrzny wymiar kielicha. Przy pomocy wprasowanej uszczelki poliuretanowej (o twardym kołnierzu i miękkiej końcówce) osiągnięto wręcz idealną dokładność wymiarów, co daje w konsekwencji jeszcze wyższy stopień szczelności – do 2,4 bara.

Dzięki takim właściwościom rur kamionkowych, jak: wysoka wytrzymałość na ściskanie (wysokie nominalne siły przecisku), optymalna grubość ścianki rury, duża gładkość zewnętrznej powierzchni rury, duża odporność na ścieranie, odpowiednie do technologii przecisku długości rur oraz proste połączenia ze studniami i rurami o innych średnicach, nadają się one szczególnie do zastosowania w metodach bezwykopowych.

Kamionkowe rury przeciskowe produkowane są jako:

  • rury DN 150 o długości 497 i 997 mm. Średnica wewnętrzna rury wynosi 151 mm, a zewnętrzna 207 mm. Rury łączone są uszczelką kauczukowo-elastomerową z polipropylenowymi wzmocnieniami;
  • rury DN 200–500, o długości 1,0 m dla średnic 200–300 mm i 2,0 m dla średnic 250–500 mm. Łączone są uszczelką kauczukowo-elastomerową wzmocnioną siatką stalową;
  • rury DN 250–1000 dostarczane z mufami łącznikowymi wykonanymi ze stali szlachetnej. Mają długość 1,0 m dla średnic 250 i 300 oraz 2,0 m dla średnic 250–1000 mm.

Wymiary rur kamionkowych przedstawione są w tabeli 1.

Tabela 1. Wymiary kamionkowych rur kanalizacyjnych

Tabela 1. Wymiary kamionkowych rur kanalizacyjnych

Fot. 3. Przykład kielichowej rury betonowej

Fot. 3. Przykład kielichowej rury betonowej

Rury betonowe i żelbetowe

Rury kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i elementy prefabrykowane do budowy studzienek kanalizacyjnych stosowane są od dawna. Mimo dużej konkurencji ze strony tworzyw sztucznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań połączeń i zmodernizowanych technologii wytwarzania betonu klasy B40 i większej stanowią kompletny system kanalizacyjny chętnie stosowany przez projektantów i inwestorów.

Beton w budowie sieci kanalizacyjnych ma zastosowanie w postaci gotowych rur o przekroju kołowym lub jajowym. Stosowany jest również do budowy uzbrojenia sieci (studzienki rewizyjne, połączeniowe itp.).W asortymencie większości producentów systemów kanalizacyjnych betonowych i żelbetowych znajdują się elementy o przekroju kołowym bez stopki i ze stopką:

  • rury kielichowe,
  • rury bezkielichowe łączone na zakład i styk,
  • rury przeciskowe,
  • studzienki kanalizacyjne, przelotowe, połączeniowe, kaskadowe,
  • rury o przekroju jajowym ze stopką łączone na zakład i na styk,
  • prefabrykowane elementy betonowe służące do wykonania wpustów ulicznych.

Betonowe i żelbetowe rury kanalizacyjne przeznaczone są do budowy prostych odcinków dla przepływów grawitacyjnych kanalizacji zewnętrznej (do 0,5 bara). Mogą one transportować ścieki sanitarne, deszczowe i przemysłowe o nieagresywnym działaniu i temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Wymiary betonowych rur kanalizacyjnych przedstawia tabela 2. Natomiast wymiary betonowych rur przeciskowych znajdują się w tabeli 3.

Tabela 2. Wymiary betonowych rur kanalizacyjnych

Tabela 2. Wymiary betonowych rur kanalizacyjnych

Fot. 4. Przykład przeciskowej rury betonowej

Fot. 4. Przykład przeciskowej rury betonowej

Wady rur betonowych i żelbetowych to: zbyt mała długość, a zatem duża liczba złączy na przewodzie, mała wytrzymałość na zgniatanie oraz duży ciężar. Mają dosyć dużą nasiąkliwość oraz znaczne opory przepływu, są też mniej wytrzymałe na ścieranie. Brak jakichkolwiek kształtek sprawia, że włączenia do rur prostych dokonuje się poprzez przebicie otworu w górnej części rury i staranne obetonowanie.Osobną grupą są systemy rur betonowych dla technologii bezwykopowych. Ze względu na skomplikowany charakter pracy rurociągu na etapie realizacji w jego skład wchodzą rury o różnej konstrukcji i kształcie:

  • rury zwykłe stanowiące segmenty przepychu,
  • rura czołowa o niezmienionej geometrii, ale ze wzmocnionym zbrojeniem,
  • rury międzystacyjne z przedłużoną płaszczyzną styku i pierścieniem stalowym,
  • rury zwykłe z otworami do wprowadzania bentonitu zmniejszającego tarcie.

W rurach mniejszych, DN 500–800, obniżono średnice zewnętrzne o jedną dymensję, aby zminimalizować ilość wydobywanego urobku przy przewiercie. Oprócz standardowego betonu C 45/55 stosowany jest beton C 70/85, dzięki któremu uzyskuje się lepsze parametry wytrzymałościowe przy tej samej grubości ścianek. Produkcja obejmuje trzy rodzaje rur: standardowe, czołowe i międzystacyjne.

Rury bazaltowe

Fot. 5. Przykład rur bazaltowych

Fot. 5. Przykład rur bazaltowych

Nowym materiałem konstrukcyjnym, z którego produkowane są rury kanalizacyjne, jest bazalt. Sam bazalt jest znany z różnych zastosowań w budownictwie, jednak rury bazaltowe są nowym produktem na naszym rynku, choć pierwsze realizacje z ich zastosowaniem miały już miejsce w innych krajach europejskich. Doświadczenia dotyczące stosowania bazaltu w obiektach infrastruktury podziemnej obejmują okres zaledwie pięćdziesięcioletni.

Oprócz rur bazaltowych produkowane są także płytki do wykładania powierzchni wewnętrznych nowych rur betonowych podczas ich produkcji oraz do renowacji uszkodzonych przewodów poprzez ich wyłożenie odpowiednio ukształtowanymi płytkami bazaltowymi po uprzednim wyczyszczeniu. Ponadto ciekawym rozwiązaniem są kształtki dopasowane do kinet przekrojów poprzecznych kanałów.

Obecnie rury z topionego bazaltu produkowane są tylko jako bezkielichowe. Przeznaczone są do przewodów kanalizacyjnych układanych w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi, np. z zastosowaniem mikrotunelowania. Wymiary bazaltowych rur kanalizacyjnych przedstawiono w tabeli 4.

 

Tabela 4. Wymiary bazaltowych rur kanalizacyjnych

Tabela 4. Wymiary bazaltowych rur kanalizacyjnych

Rury z polimerobetonu

Polimerobeton stosowany jest od kilkudziesięciu lat w przemyśle chemicznym, przy budowie maszyn (fundamenty pod maszyny), w budownictwie (elementy elewacji, sanitarne) i w elektrotechnice z powodu swoich wyjątkowych właściwości, elastyczności i odporności na korozję. Pierwsze rury z polimerobetonu zostały wyprodukowane na początku lat 60. w celu znacznego podwyższenia odporności kanalizacji na substancje chemiczne działające od wewnątrz i od zewnątrz oraz zewnętrzne i wewnętrzne obciążenia, przy zachowaniu wszystkich, szczególnie ekonomicznych, zalet elementów prefabrykowanych.

Fot. 6. Przykłady polimerobetonowych rur kanalizacyjnych

Fot. 6. Przykłady polimerobetonowych rur kanalizacyjnych

Wyroby te zostały zastosowane i sprawdzone głównie jako kolektory kanalizacyjne w przemyśle chemicznym, co pozwoliło miarodajnie ocenić właściwości tego produktu. Dzięki ulepszeniu procesu seryjnej produkcji rur i studzienek w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat polimerobeton stanowi dziś korzystną finansowo i technologicznie alternatywę dla innych materiałów do produkcji rur. Wymiary polimerobetonowych rur kanalizacyjnych przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Wymiary polimerobetonowych rur kanalizacyjnych

Tabela 5. Wymiary polimerobetonowych rur kanalizacyjnych

Rury żeliwne

Fot. 7. Przykład połączenia kielichowego rury kanalizacyjnej z żeliwa sferoidalnego

Fot. 7. Przykład połączenia kielichowego rury kanalizacyjnej z żeliwa sferoidalnego

Rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego są seryjnie zabezpieczone od wewnątrz (metodą wirowania) warstwą zaprawy cementowej, zgodnie z DIN 2614. Zapewnia to im stałe właściwości hydrauliczne podczas eksploatacji kanału, a w przypadku wody z domieszkami substancji agresywnych oraz ścieków zapobiega procesom inkrustacyjnym i korozyjnym.

Warstwa ta ma aktywne i pasywne właściwości ochronne. Rury z żeliwa sferoidalnego zabezpieczane są od zewnątrz poprzez cynkowanie natryskowe oraz warstwę masy bitumicznej o grubości powłoki min. 70 mm. Rury są cynkowane metodą natryskową, przy zastosowaniu 200 g cynku na m2. Warstwa cynku również ma aktywne i pasywne właściwości ochronne.

W silnie agresywnych gruntach rury mogą być dodatkowo zabezpieczone folią polietylenową, uniemożliwiającą bezpośredni kontakt ścian rury z gruntem, a także swobodny do niej dostęp agresywnych wód gruntowych. Decyzja o zastosowaniu folii podejmowana jest na budowie bezpośrednio przed montażem, w wyniku czego eliminowane są ewentualne jej uszkodzenia w transporcie i składowaniu.

Rury z żeliwa sferoidalnego mogą być zabezpieczone od zewnątrz także warstwą zaprawy cementowej i jest to metoda odpowiednia w zasadzie dla wszystkich rodzajów gruntu. Grubość warstwy wynosi min. 5 mm, przy czym jej powierzchnia zewnętrzna podlega dodatkowo specjalnej obróbce zabezpieczającej. Metoda ta również charakteryzuje się aktywnymi i pasywnymi właściwościami ochronnymi.

Rury kompozytowe GRP

Rury te wytwarzane są z: żywicy poliestrowej jako składnika wiążącego, włókna szklanego ciętego jako zbrojenia oraz piasku kwarcowego pełniącego funkcję wypełniacza. Proces produkcyjny przebiega następująco: surowce wprowadzane są za pomocą dozownika do wnętrza wirującej formy odlewniczej w ściśle określonych proporcjach, które zależą od klasy ciśnienia i sztywności produkowanego odcinka rury, i dociskane do ścianki siłą odśrodkową.

Fot. 8. Przykład rury przeciskowej z GRP

Fot. 8. Przykład rury przeciskowej z GRP


 

Prędkość obrotowa jest tak dobrana, aby ciśnienie na ściance formy osiągnęło wartość od 30 do 50 barów. Ciśnienie to powoduje silną kompresję materiału ścianki rury i wypchnięcie z niej pęcherzyków powietrza. W końcowej fazie procesu następuje jej utwardzenie dzięki polimeryzacji składników żywicznych. Jest to proces nieodwracalny i ponowne doprowadzenie ciepła do utwardzonej żywicy nie powoduje powtórnego przejścia w stan płynny.

Rury w klasie sztywności do SN 2500 zwykle nie są zalecane do układania w wykopie, natomiast używane są w reliningu. Rury o sztywności SN 5000 stosowane są przy średnich obciążeniach, np. do układania w gruntach mieszanych na głębokości 3 m, przy obciążeniu komunikacyjnym SLW 60. Rury o sztywności SN 10 000 stosowane są przy wysokich obciążeniach, np. do układania w gruntach mieszanych na głębokości 4 m lub przy obciążeniu komunikacyjnym SLW 60 przy niewielkim przykryciu. Dla szczególnych przypadków mogą zostać wyprodukowane rury o wyższych sztywnościach, przekraczających nawet 500 000 N/m3 (np. do odwodnienia wysypisk odpadów lub jako rury studzienne).

Ciąg dalszy w RI nr 9/2011

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.