RynekInstalacyjny.pl

Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego

Koncepcja budownictwa energooszczędnego

Koncepcja budownictwa energooszczędnego

W powszechnej opinii budynek energooszczędny to budynek o prostej bryle, dobrze „zaizolowany”, z dużymi oknami od strony południowej dla pozyskiwania ciepła słonecznego, dzięki czemu jest ciepły i tani w ogrzewaniu zimą. Taka opinia powoduje, że w praktyce inwestorzy i projektanci kładą główny nacisk na bilans energetyczny budynku w okresie zimowym.

Powstają budynki, w których zastosowano rozwiązania ograniczające straty ciepła i maksymalizujące wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła. Rozwiązania te dobrze sprawdzają się zimą, ale stanowią trwałą część budynku i pozostają w nim przez cały rok, wpływając na efekt energetyczny i komfort wewnętrzny – często w sposób negatywny w pozostałej części roku.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

W wypadku budynków energooszczędnych wytyczne [3] wymagają wykonywania analizy energochłonności budynku i oceny komfortu wewnętrznego w skali całego roku – zarówno w okresie zimnym, przejściowym, jak i gorącym. Niestety w zdecydowanej większości projektów i inwestycji nie wykonuje się takich analiz.

Podstawową przyczyną jest ustawowy brak takiego wymogu, a dodatkowo klasyczne metody projektowe i obliczeniowe nie pozwalają na szybkie i komercyjnie opłacalne wykonanie wieloparametrowych analiz całorocznych. Konieczne jest tu stosowanie dynamicznych komputerowych modeli symulacyjnych pozwalających prześledzić zużycie energii i parametry komfortu w budynku w skali całego roku.

Należy podkreślić, że projektowanie budynków energooszczędnych zorientowane jedynie na okres zimowy jest błędem. Przykładowo rozwiązania skutecznie ograniczające zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku zimą w pozostałych okresach roku mogą powodować problemy z przegrzewaniem się budynku.

Analogicznie rozwiązania ograniczające nagrzewanie się budynku latem zimą mogą odcinać darmowe zyski ciepła od promieniowania słonecznego. Celem analiz całorocznych jest wskazanie czynników problematycznych, ocena ich wpływu na komfort i energochłonność budynku oraz opracowanie rozwiązania optymalnego.

Całoroczna analiza energetyczna budynku

W celu przedstawienia problemów i niebezpieczeństw dotyczących całorocznej eksploatacji budynku energooszczędnego w aspekcie zużycia energii i utrzymania parametrów komfortu wewnętrznego przeprowadzono porównawcze analizy energetyczne typowego budynku jednorodzinnego, wyposażając go w kolejnych wariantach w rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, powszechnie stosowane w budownictwie jednorodzinnym.

Na potrzeby analiz zbudowano numeryczny model energetyczny takiego budynku, wykorzystując aplikację do symulacji energetycznych EDSL TAS. Wynikiem symulacji są podane w kroku godzinowym parametry energetyczne budynku i parametry komfortu wewnętrznego w skali całego roku.

W analizie ocenie poddano następujące parametry:

 • sezonowe zapotrzebowanie na ciepło i chłód [kWh/rok],
 • szczytowe zapotrzebowanie na ciepło i chłód [kW],
 • temperaturę wewnętrzną w budynku [°C],
 • wielkość zysków wewnętrznych i zewnętrznych [kWh/rok],
 • czas pracy urządzeń grzewczych i chłodniczych w budynku [h/rok].

Modele energetyczne budynku

Do analizy przyjęto typowy budynek jednorodzinny o ogólnych cechach budynku energooszczędnego: dwukondygnacyjny o prostej bryle z dachem dwuspadowym, z dużymi przeszkleniami od strony południowej, o powierzchni ogrzewanej 145 m2, wentylowany 0,5 1/h, zlokalizowany we Wrocławiu (rys. 1). Symulacji dokonano dla trzech wariantów energetycznych i czterech wariantów wyposażenia budynku.

Wizualizacje 3D

Rys. 1. Wizualizacje 3D wariantów analizowanego budynku

Jako stałe w każdym wariancie przyjęto: bryłę i kubaturę ogrzewaną budynku, jego lokalizację i orientację geograficzną, część nośną przegród budowlanych (gazobeton) oraz sposób eksploatacji i zyski wewnętrzne [1] (4 osoby) opisane dynamicznym profilem dobowym oraz tygodniowym. Budynek jest ogrzewany, w zimie utrzymywana jest temperatura wewnętrzna 20°C, a latem nie jest chłodzony.

Dla analogicznych wariantów opcjonalnie wyznaczono również teoretyczne zapotrzebowanie na chłód przy założeniu utrzymywania w okresie letnim temperatury wewnętrznej nie wyższej niż 26°C – interpretowane jako wykładnik ryzyka przegrzania budynku.

Poszczególnym wariantom nadano nazwy opisujące współczynnik przenikania ciepła zewnętrznych przegród budowlanych:

 • Dom 0,6 – istniejący budynek o niskim standardzie energetycznym (U = 0,6 W/m2K),
 • Dom 0,3 – budynek spełniający współczesne standardy energetyczne (U = 0,3 W/m2K),
 • Dom 0,1 – budynek energooszczędny (U = 0,1 W/m2K).
 • Domy 0,6 i 0,3 wyposażone są w stolarkę okienną o UO1 = 1,8 W/m2K, a w Domu 0,1 zastosowano okna o UO2 = 1,1 W/m2K.

Model dynamicznie uwzględnia warunki klimatu zewnętrznego oraz sposób eksploatacji budynku i aktywność użytkowników. W budynku energooszczędnym, w którym zyski wewnętrzne stanowią znaczną część wykorzystywanej energii cieplnej, aspekt ten nabiera ogromnego znaczenia. Konieczne jest uwzględnienie nie tylko liczby osób, ale również okresów ich obecności i stopnia aktywności (rys. 2) wraz z towarzyszącymi jej zyskami od urządzeń i oświetlenia.

Wykres zysków ciepła

Rys. 2. Dobowy profil zysków ciepła od ludzi (obecności i aktywności użytkowników): w dzień roboczy (a) i w dzień wolny od pracy (b)

Wpływ standardu energetycznego budynku

W pierwszym etapie analizy zestawiono zapotrzebowanie na ciepło (i opcjonalnie chłód) oraz parametry komfortu wewnętrznego dla trzech wariantów budynku. Coraz lepsze właściwości cieplne komponentów budowlanych obniżają sezonowe zużycie ciepła (rys. 3a) z 21 337 do 12 589 (redukcja o 41%) i ostatecznie do 6528 kWh (redukcja o 70%).

Analogiczny trend widoczny jest w wymaganej maksymalnej mocy systemu ogrzewania wynoszącej odpowiednio: 9,6; 6,4 (redukcja o 33%) i 4,2 kW (redukcja o 56%). Z punktu widzenia jedynie okresu zimowego trend ten jest bardzo korzystny: mniejsza inwestycja w urządzenia grzewcze i niższe rachunki za ogrzewanie.

Zestawiając te dane ze zmiennością temperatury wewnętrznej (rys. 4 i 8, tab. 1) oraz stopniem pokrycia potrzeb cieplnych z zysków wewnętrznych i solarnych (rys. 5), wyraźnie widać, że wraz ze wzrostem izolacyjności cieplnej budynku przy dużych przeszkleniach rośnie tendencja do jego przegrzewania się (do 32,2°C w sezonie grzewczym).

Jest to niekorzystny efekt uboczny jednostronnego patrzenia na izolacyjność cieplną budynków – jedynie z perspektywy okresu zimowego. W ciągu roku występują okresy, gdy zyski ciepła przewyższają zapotrzebowanie, ciepło kumuluje się w budynku i temperatura wewnętrzna wzrasta, nawet przy relatywnie niskich temperaturach zewnętrznych (rys. 8).

Nie oznacza to oczywiście, że „ciepłe” budynki to złe rozwiązanie. Należy w nich równolegle wprowadzać rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię zimą i zabezpieczające przed przegrzaniem w okresie przejściowym i latem.

Użytkownicy takiego budynku będą szukać skutecznego sposobu ograniczenia przegrzewania się budynku poza sezonem grzewczym. Rozwiązaniem może być wprowadzenie systemu chłodzenia, co niestety osłabi zakładany wynik energetyczny i ekonomiczny budynku.

Zmiany sezonowego zużycia

Rys. 3. Trend zmian sezonowego zużycia: a) energii cieplnej i b) chłodu w budynku wraz ze zmianą jego standardu energetycznego

Średnia temperatura wewnętrzna

Rys. 4. Średnia (a) i maksymalna (b) miesięczna temperatura wewnętrzna

Udział zysków ciepła

Rys. 5. Udział zysków ciepła w rocznym bilansie cieplnym budynku

Średniogodzinowa temperatura

Rys. 8. Średniogodzinowa temp. wewnętrzna i zewnętrzna w przykładowym tygodniu (2–8 maja)

Maksymalne temperatury wewnętrzne

Tabela 1. Maksymalne temperatury wewnętrzne w skali roku i w sezonie grzewczym

Zabezpieczenie przed przegrzaniem – Dom 0,1

W drugim etapie analizy wprowadzono do wariantu Dom 0,1 popularne i ogólnie dostępne rozwiązania ograniczające ryzyko przegrzewania się budynku. Cztery dodatkowe warianty obejmują wyposażenie budynku w rozwiązania pasywne i aktywne:

 • stałe poziome osłony przeciwsłoneczne od strony południowej i zachodniej (Dom 0,1 – osłony, rys. 1 z prawej),
 • przyciemniane szyby przeciwsłoneczne (Dom 0,1 c. szyby),
 • zewnętrzne rolety zamykane w ciągu tygodnia w godzinach od 8 do 18 (Dom 0,1 rolety 8–18),
 • rolety zewnętrzne, zamykane, gdy temperatura wewnętrzna przekracza 24°C (Dom 0,1 ster. rolety).

W budynku energooszczędnym w wariancie Dom 0,1 zyski ciepła od promieniowania słonecznego stanowią ponad 1/3 sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Doliczając do tego zyski wewnętrzne, zyski pokrywają ponad 60% zapotrzebowania na ciepło (rys. 5); analogicznie w Domach 0,6 i 0,3: 37 i 49%). Korzystna zimą proporcja staje się problematyczna w okresie przejściowym i latem.

Z punktu widzenia zabezpieczenia budynku przed przegrzaniem poza sezonem grzewczym najskuteczniejsze wydaje się wyposażenie budynku w szyby przeciwsłoneczne (rys. 6b). Jednak rozwiązanie to stale eliminuje zyski ciepła od słońca, co zimą powoduje wzrost zapotrzebowania na ciepło (o 28%). Stałe osłony słoneczne nad przeszkleniami obniżają ryzyko przegrzania, nieznacznie jedynie zwiększając zapotrzebowanie na ciepło.

Wyposażenie budynku w rolety zewnętrzne (antywłamaniowe) zamykane w dni powszednie podczas nieobecności domowników (w godz. 8–18) w budynku niskoenergetycznym powodują 18-proc. wzrost zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i aż 75-proc. obniżenie ryzyka przegrzewania budynku.

Wyniki te jednoznacznie pokazują całoroczny wpływ stałych komponentów budynku na jego bilans energetyczny, często rozbieżny w zimnym i ciepłym okresie roku. Wprowadzenie automatycznego sterowania roletami w funkcji temperatury wewnętrznej utrzymuje niskie ryzyko przegrzania latem, a jednocześnie nie zwiększa zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym.

Odbicie powyższych wyników widoczne jest w zmienności temperatury wewnętrznej (tab. 1rys. 7 i 8) w poszczególnych wariantach budynku.

Sezonowe zużycie energii

Rys. 6. Sezonowe zużycie: a) energii cieplnej i b) chłodu w Domu 0,1

Miesięczna temperatura wewnętrzna

Rys. 7. Średnia (a) i maksymalna (b) miesięczna temperatura wewnętrzna

Czas pracy systemów HVAC

Kolejnym wskaźnikiem potencjalnego wyniku energetycznego i ekonomicznego badanego wariantu budynku energooszczędnego może być czas pracy systemów grzewczych i chłodniczych (HVAC) w ciągu roku. Na rys. 9 zestawiono liczbę godzin pracy systemów grzewczych i chłodniczych oraz wyznaczono długość okresu, gdy nie występuje konieczność ani grzania (do 20°C), ani potencjalnego chłodzenia budynku (do 26°C).

Z punktu widzenia energooszczędności najkorzystniejszy jest okres eksploatacji budynku bez ogrzewania i chłodzenia, czyli bez zużywania energii. W zależności od wariantu zmienia się on z 2288 do 3880 h/rok, co stanowi odpowiednio 25 i 44% roku kalendarzowego.

Długość okresów wymagających teoretycznie chłodzenia odzwierciedla uciążliwość okresowego wzrostu temperatury w pomieszczeniach. Czas pracy systemu ogrzewania należy porównywać jedynie w wypadku budynków o tym samym standardzie energetycznym (warianty Domu 0,1).

Czas pracy systemów

Rys. 9. Czas pracy systemów ogrzewania i potencjalnego chłodzenia budynku

Wnioski

Przy projektowaniu budynków energooszczędnych należy analizować zużycie energii i parametry komfortu nie tylko w okresie grzewczym, ale również w pozostałej części roku. Ze względu na rozwiązania umożliwiające duży udział wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła w pokryciu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w okresach zmniejszenia zapotrzebowania na nie występuje ryzyko przegrzewania budynku.

Tak pożądane zimą ciepło promieniowania słonecznego w okresach letnich staje się bolączką użytkowników energooszczędnego budynku z przeszkleniami zaprojektowanymi do pozyskiwania ciepła zimą. Zaniedbania w kwestii ochrony budynku przed nadmiernymi zyskami od promieniowania słonecznego spowodują niedotrzymanie komfortu wewnętrznego (i zwiększone zapotrzebowanie na chłód). Temperatury wewnętrzne mogą wzrastać nawet do 31°C jeszcze w sezonie grzewczym.

Stałe (pasywne) systemy ograniczania zysków od promieniowania słonecznego odcinają jego dostęp również zimą. Najkorzystniejsze są systemy aktywne, okresowo zmieniające właściwości komponentów budynku (np. sterowane rolety zewnętrzne).

Przy projektowaniu budynku energooszczędnego każdorazowo wymaga się przeprowadzenia indywidualnej całorocznej analizy energetycznej, ekonomicznej i technicznej. Umożliwiają to nowoczesne narzędzia do numerycznych symulacji energetycznych, dostarczając również użytecznych analitycznie wskaźników, niedostępnych w tradycyjnych metodach obliczeniowych.

Literatura

 1. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 2. Budynki pasywne – mistrzowie oszczędzania energii, Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny, Piaseczno 2006.
 3. PHPP – Pakiet do projektowania budynków pasywnych, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2006.

Artykuł powstał na podstawie referatu przedstawionego podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo­‑Technicznej „Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie”, Tleń, 24–26 września 2012 r.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.