RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Potential of renewables based on energy independance of households in Poland

W Polsce mamy dobre warunki do pozyskiwania tej energii – porównywalne z Niemcami i nieco lepsze niż w Wielkiej Brytanii. W 2015 r. w naszym kraju 99% z 4700 nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych stanowiły systemy PV.
pixabay.com

W Polsce mamy dobre warunki do pozyskiwania tej energii – porównywalne z Niemcami i nieco lepsze niż w Wielkiej Brytanii. W 2015 r. w naszym kraju 99% z 4700 nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych stanowiły systemy PV.


pixabay.com

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze działania. Mogą czekać na lepsze warunki odsprzedaży energii lub skorzystać z oferowanego dofinansowania instalacji mikrokogeneracyjnych i budować niezależność energetyczną.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Panuje powszechnie przekonanie, że niezależność energetyczna domów jednorodzinnych w Polsce nie jest możliwa do osiągnięcia.

Domowe potrzeby energetyczne wydają się nam większe niż możliwości pozyskiwania energii z przydomowej mikroelektrowni, nawet w układach z kotłem na biomasę z własnego źródła. Wynika to głównie z przeświadczenia, że odnawialne źródła energii dostarczają energię w sposób niestabilny i nieciągły – posiadacze przydomowych instalacji zasilanych źródłami odnawialnymi (jak np. termiczne panele słoneczne) dobrze o tym wiedzą. Jednak właściciele małych elektrowni wodnych (MEW) mają stabilne dostawy energii elektrycznej w trakcie całego roku, praktycznie bez przerw, niezależnie od dostępności słońca czy wiatru.

Stabilność energetyczna jest zatem możliwa również przy korzystaniu z odnawialnych źródeł energii (OZE). Niezależność przydomowej instalacji opartej na MEW jest oczywista, podobnie jak konieczność odsprzedaży nadwyżek produkowanej energii.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku mikroelektrowni fotowoltaicznej (PV) czy małej przydomowej turbiny wiatrowej (MTW), które nie zapewnią ciągłości dostaw energii. Co więcej, przypływy (piki energetyczne) związane z silnym wiatrem czy okresem intensywnego nasłonecznienia mogą być trudne do zagospodarowania.

O ile w przypadku PV można wyliczyć powtarzalny średni roczny uzysk energii, w odniesieniu do MTW jest to już bardzo trudne. Są jednak metody „ujarzmienia” tej pozornie nieprzewidywalnej energii odnawialnej i zapewnienia, choćby częściowej, niezależności od sieciowego dostawcy energii elektrycznej. Zakładają one okresowe magazynowanie (buforowanie) nadwyżek energii powstających w sprzyjających warunkach. Wyróżnić można systemy pracujące na własną wydzieloną minisieć energetyczną (układy wyspowe – tzw. off-grid), w których buforowanie następuje do własnych zestawów akumulatorów, alternatywnym rozwiązaniem są systemy współpracujące z siecią energetyczną (on-grid) i przekazujące do niej nadwyżki energii. Ważne, ile tej energii i w jakiej cenie opłaca się przekazać do sieci.

Niezależność energetyczna

Niezależność energetyczna pojawia się w kontekście regionów czy krajów, a ostatnio nawet korporacji (np. IKEA).

Jeżeli przyjmiemy dosłownie to sformułowanie, to niezależność taka będzie rozumiana jako „możliwość całkowitego zaspokajania wszystkich potrzeb energetycznych z własnych niezależnych źródeł”.

W zależności od tego, jak będziemy rozumieć „niezależność energetyczną” domu mieszkalnego, możemy mówić o kilku kategoriach.

Niezależność energetyczna może być „fizyczna” – energia produkowana jest i zagospodarowywana w ramach instalacji, która nie jest podłączona do sieci energetycznej. Jest to możliwe technicznie i funkcjonują już w Polsce takie instalacje, powstałe jednak z powodu braku dostępu do sieci energetycznej (np. Eco Frontiers Farm w Bieszczadach). Jest to rozwiązanie kosztowne i wymaga odpowiedniej praktyki mieszkańców – oszczędzania energii, kiedy źródła odnawialne nie mogą jej dostarczyć.

W przypadku domów jednorodzinnych, które mają dostęp do sieci energetycznej, nie opłaca się od niej odłączać, a niezależność zostanie osiągnięta wówczas, gdy produkcja własna pozwoli zbilansować potrzeby i nadwyżki w takim stopniu, by roczny bilans sięgał zera. Niezależność tę, dla odróżnienia, autor proponuje nazywać „ekonomiczną”.

Z punktu widzenia budżetu domowego oba przypadki są praktycznie takie same – koszty energii w skali roku powinny się zbliżać do zera. O ile niezależność fizyczna będzie trudna do osiągnięcia za pomocą przydomowej MTW czy PV, o tyle ekonomiczna jest możliwa. Jednak przepisy są tak skonstruowane, że ceny odsprzedawanej do sieci energii odnawialnej w okresach jej nadmiaru są znacznie niższe niż ceny zakupu w czasie niedoboru energii.

Zbilansowanie tych wielkości w dłuższym okresie rozliczeniowym (np. roku) jest zadaniem dla zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (tj. BMS). Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki eksploatacji własnej mikroelektrowni i zawarciu umowy z zakładem energetycznym (a dokładnie operatorem sieci dystrybucji – OSD). Operator zobowiązuje się do odkupienia nadwyżek energii wtedy, kiedy one wystąpią w przydomowej mikroelektrowni PV czy MTW, i bilansowania jej w okresie np. rocznym albo półrocznym. Taką możliwość oferują już obowiązujące przepisy (Prawo energetyczne w ramach nowelizacji z 2013 r. – tzw. mały trójpak).

Odpowiednio zaprojektowany system własnej mikrogeneracji energii elektrycznej nie zaspokoi w pełni zapotrzebowania w okresach mniejszego nasłonecznienia (np. zima dla PV) czy mniej wietrznych (w przypadku MTW), jednak środki pochodzące z odsprzedaży nadwyżek do sieci w ciągu roku mogą te braki skompensować. Jest to lepsze rozwiązanie niż osiągnięcie niezależności fizycznej i, co ważne, już w Polsce realizowane.

Przydomowe instalacje OZE

Zainteresowanie budową mikroinstalacji zasilanych energią odnawialną przejęliśmy od naszych zachodnich sąsiadów, u których jest to rozwiązanie opłacalne. Według EPIA (Europejskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki) większość krajów Europy zdecydowało się już na system taryf gwarantowanych dla mikroproducentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (Feed-in-Tarifs – FIT). Wśród instalacji o mocy do 100 kW dominują systemy fotowoltaiczne.

W Polsce mamy dobre warunki do pozyskiwania tej energii – porównywalne z Niemcami i nieco lepsze niż w Wielkiej Brytanii. W 2015 r. w naszym kraju 99% z 4700 nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych stanowiły systemy PV, które wniosły kolejne 25 MW do sieci energetycznych. Nie jest to jednak dużo, mając na uwadze zobowiązanie Polski jako członka UE do wykorzystywania minimum 15% energii ze źródeł odnawialnych w roku 2020.

Własne źródło energii elektrycznej z OZE ma obecnie niewielkie uzasadnienie ekonomiczne dla polskich prosumentów z powodu braku oczekiwanych regulacji dot. FIT (taryf gwarantowanych). W ramach obowiązującego „małego trójpaku energetycznego” za wprowadzoną do sieci 1 MWh prosument otrzyma dziś ok. 190 zł, podczas gdy Niemcy zapłacą za nią w ramach FIT 100 euro. Prawdą jest, że Niemcy co roku redukują dopłaty do nowych instalacji, ale te starsze miały zagwarantowane wysokie taryfy przez 20 lat i takie kwoty są właścicielom wciąż wypłacane.

Z drugiej strony produkcja energii elektrycznej z własnego odnawialnego źródła, poza pozytywnym wpływem na środowisko naturalne (wyprodukowanie i zużycie w domu 1 kWh odpowiada produkcji 3 kWh w elektrowni zawodowej), umożliwia gospodarstwom domowym zbliżenie się do niezależności energetycznej. Jeżeli jednak ma to być docelowo opłacalna alternatywa dla aktualnych dostawców energii, a nie tylko tanie źródło dobrej jakości energii elektrycznej dla lokalnego operatora OSD, to instalacja PV czy MTW powinna zostać starannie dobrana do konkretnych warunków.

Przed zostaniem prosumentem należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Po pierwsze, trzeba uwzględnić lokalizację (region) i ilość kWh, którą można uzyskać w danym miejscu z zainstalowanych urządzeń. O ile w przypadku dobrze zaprojektowanej instalacji PV możemy liczyć na ok. 1000 kWh z każdego 1 kWp zainstalowanych paneli fotowoltaicznych, o tyle mała turbina wiatrowa o mocy 3 kW może wytworzyć od 1000 do 7000 kWh rocznie, w zależności od jej usytuowania.

Po drugie, trzeba ustalić, w jakim stopniu energia zostanie zagospodarowana na miejscu, w gospodarstwie domowym. Z pewnością wystąpią okresowe nadwyżki produkcji energii w stosunku do jej zużycia, ale należy jeszcze uwzględnić zapotrzebowanie na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ważne, w jakim stopniu wyprodukowaną w domowej instalacji energię elektryczną można wykorzystać do zaspokojenia innych potrzeb energetycznych niż zużycie prądu elektrycznego.

Zagadnienie to jest zasadniczym kryterium opłacalności instalacji przy obecnie obowiązujących w Polsce regulacjach. Zdecydowanie bardziej opłaca się zużywanie energii na potrzeby własnego gospodarstwa domowego niż jej odsprzedawanie do OSD. Każda kWh pobrana z sieci kosztuje co najmniej 0,55 zł, a odsprzedać ją można za ok. 0,18 zł.

Zużycie energii w gospodarstwie domowym

Żeby ocenić możliwość osiągnięcia niezależności energetycznej danego gospodarstwa, trzeba obliczyć ilość energii, jaką rzeczywiście ono potrzebuje. Obliczenia te są tylko pozornie łatwe. Całoroczne zużycie wydaje się prostą sumą tego, co wykazano na rachunkach od dostawców nośników energii elektrycznej. Jednak nie mniej ważna jest ilość i sprawność wykorzystywanej w ciągu roku energii z innych nośników, takich jak gaz ziemny, olej opałowy, drewno i węgiel, na cele bytowe, ponieważ i to zapotrzebowanie może zostać częściowo zaspokojone z instalacji OZE.

Wszystkie wymienione nośniki (poza węglem, którego cena jest zaniżona) są droższe od energii elektrycznej z własnej instalacji. Na przykład gaz ziemny – oferowany jako 10,908 kWh z 1 m3 ze stawką ok. 0,11 zł za 1 kWh  ma po doliczeniu (nie uwzględniając opłaty dystrybucyjnej i innych comiesięcznych opłat stałych) teoretycznie atrakcyjną cenę, ok. 0,20 zł za 1 kWh.

Jednak gdy uwzględnimy rzeczywistą, wyliczoną laboratoryjnie sprawność kotłów gazowych oraz straty instalacji, koszt uzyskania 1 kWh ciepła w zasobniku c.o./c.w.u. z gazu wysokometanowego jest znacznie wyższy. Dlatego przy zużyciu rocznym ok. 3000 kWh energii elektrycznej oraz opłatach w wysokości kilku tysięcy za przygotowanie c.w.u. i zasilanie c.o. ze spalania gazu, powstaje spory potencjał wykorzystania własnej energii elektrycznej z przydomowej mikrogeneracji jako alternatywy dla paliw kopalnych.

Przyjęcie założenia, że skoro do tej pory kupowaliśmy rocznie 3000 kWh energii elektrycznej, nie powinniśmy jej produkować więcej z instalacji OZE, będzie znacznym niedoszacowaniem potencjału takiej instalacji i możliwości energetycznego uniezależnienia się gospodarstwa.

Trudno wyprowadzić prosty wzór opisujący tę zależność. Obliczenia muszą uwzględniać indywidualne aspekty i są uzależnione od wielu czynników, jak np. wspomniane odpowiednie warunki dla instalacji MTW i PV (miejsce, sąsiedzi, możliwości inwestycyjne prosumenta itd.) oraz dotychczasowy sposób przygotowywania c.w.u. i zasilania c.o. (z jakiego paliwa i jak pozyskiwanego – gaz, węgiel, drewno), a także od zapotrzebowania budynku na energię (rodzaj ocieplenia, system regulacji c.o., zwyczaje domowników itd.) i już posiadanych instalacji, np. kolektorów słonecznych czy przydomowego basenu.

Praktycznie każdy dążący do ekonomicznej niezależności energetycznej projekt instalacji OZE staje się bardzo zindywidualizowany. Przykładowo w odniesieniu do testowanego budynku jednorodzinnego o powierzchni 280 m2 (czworo mieszkańców) obliczenia pokazały, że dopiero zainstalowanie 13 kW mocy nominalnej w PV i MTW pozwala uzyskać ekonomiczną niezależność energetyczną, choć teoretyczne zużycie energii końcowej (c.o., c.w.u., bytowe z oświetleniem) wynosiło tylko ok. 8000 kWh rocznie.

Sposoby dochodzenia do niezależności energetycznej

Praktyka pokazuje, że zasadniczą kwestią dla opłacalności opisywanej inwestycji jest stopień wykorzystania własnej energii odnawialnej (SWEO) na wszystkie potrzeby energetyczne gospodarstwa. Na najlepsze efekty ekonomiczne można liczyć, wykorzystując energię własną w 100%. Wynika to z faktu, że odsprzedaż wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej w cenie 0,18 zł za 1 kWh może być nieopłacalna w stosunku do ponoszonych kosztów innych nośników energii zużywanej w gospodarstwie domowym, nie wspominając już o rozsądnym okresie zwrotu nakładów na instalację mikroelektrowni.

Maksymalizacja stopnia wykorzystania energii własnej sprowadza się w praktyce do działania (wykonywanego przez BMS) polegającego na zbilansowaniu do zera zapotrzebowania na energię elektryczną we wszystkich trzech fazach (np. przez dynamiczne podłączanie odbiorników w zależności od dostępnej energii z instalacji OZE), w celu wykorzystania tej energii do zaspokajania potrzeb bytowych – tj. produkcji ciepła dla c.o. i c.w.u. – i zmagazynowania nadwyżek. Przeprowadzone doświadczenia (rys. 1 i rys. 2) wskazują, że nawet w skali całego roku przygotowanie c.w.u. czy wspomaganie systemów c.o. z nadmiarów energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację prosumenta może być znacznie korzystniejsze niż ich odsprzedaż do sieci energetycznej w oferowanych aktualnie cenach. Co więcej, dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja PV o mocy zainstalowanej 10 kWp może przynosić więcej korzyści dla gospodarstwa (zużywającego rocznie ok. 10 000 kWh energii na wszystkie cele bytowe) w proponowanym systemie niż po wprowadzeniu stawki 0,65 zł za 1 kWh – planowanej w ustawie o OZE. Wynika to z kalkulacji kosztów różnych nośników energii w Polsce.

 Zrzut ekranowy z monitoringu

Rys. 1. Zrzut ekranowy z systemu monitoringu trzech faz zasilania budynku testowego.


Najważniejszy jest żółty obszar w środku pokazujący ilość zużytej energii dla każdej fazy (w rozróżnieniu na taryfę I i II) oraz wyprodukowana energia z OZE (system nie widzi wszystkich włączanych urządzeń – pokazuje jedynie efekty). Dane odnoszą się do dwóch dni w lutym 2016 r.


Pierwszego dnia ilość energii wyprodukowanej przez przydomową mikroelektrownię była mniejsza od zużycia (widać produkcję i zużycie sumaryczne ponad 28 kWh na dobę przy produkcji własnej tylko 3,44 kWh). W tym dniu oczywiście powstałby niedobór w wysokości 24,56 kWh i energię należałoby zakupić od operatora systemu dystrybucyjnego (28 – 3,44 = 24,56).

Zrzut ekranowy z monitoringu

Rys. 2. Zrzut ekranowy z systemu monitoringu trzech faz zasilania budynku testowego. Sytuację z dnia 8.02.2016 r., gdy zużycie wynosiło 5,5 kWh (po odjęciu zużycia wewnętrznego – SWEO), a sumaryczna produkcja OZE 9,31 kWh.


Wystąpił wtedy nadmiar produkcji energii (gotowy do oddania do sieci) o wartości 2,34 kWh (2,34, a nie 3,81 z powodu różnego sposobu liczenia zużycia i podaży wyrażonego w „energii nadmiarowej”).


Parametr energii nadmiarowej w tym systemie monitoringu nie jest precyzyjny – wskazuje on ilość energii, która mogłaby zostać oddana – głównie z powodu braku optymalizacji (rozminięcia czasowego) podłączenia kolejnych urządzeń, które mogłyby korzystać z zielonej energii.

Wartość energii z OZE i efektywne sposoby jej zagospodarowania

Ile rzeczywiście warta jest (jednostkowo) wyprodukowana przez przydomową instalację OZE energia elektryczna? Należy ją odnieść do kosztu zakupu 1 kWh z sieci energetycznej przez gospodarstwo domowe.

W zależności od rodzaju taryfy (licznik jedno- lub dwutaryfowy) faktyczny koszt 1 kWh wynosi np. 0,55 zł przy liczniku jednotaryfowym i 0,65 oraz 0,30 zł przy liczniku dwutaryfowym (ceny różnią się w zależności od dostawcy i regionu kraju, jednak proporcje pozostają podobne).

Koszt 1 kWh z gazu to 0,12–0,20 zł.

Jednak oferowane przez operatora po nowelizacji Prawa energetycznego ceny zakupu różnią się znacznie od wspomnianych cen detalicznych zakupu w taryfach G11 i G12. Wynika to z wprowadzonej zasady, że prosument może liczyć tylko na 80% ceny za energię, ale już nie za jej dystrybucję, tym samym faktycznie liczyć można na uzyskanie od operatora ok. 0,18 zł za 1 kWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Zapotrzebowanie na różne nośniki energii i ich wartość

Zapotrzebowanie gospodarstw domowych na energię jest bardzo nierównomierne w skali roku. Zimą potrzebują one więcej niż latem, wieczorem więcej niż w dzień.

Na wstępie należy podzielić zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na kategorie:

  • energię na cele grzewcze (c.o.),
  • energię do przygotowania c.w.u.
  • oraz energię elektryczną potrzebną przez cały rok na cele bytowe (oświetlenie, AGD, RTV, pranie, przygotowanie posiłków itp.).

Potrzeby te, choć z różną intensywnością, muszą być zaspokajane ciągle, nie można np. włączać lodówki tylko wtedy, gdy dostępna jest energia z OZE. Pojawia się więc konieczność akumulowania energii z okresów nadwyżek i jej spożytkowania w czasie niedoboru.

Jak wspomniano wcześniej, można to realizować poprzez akumulację własną (w zespole bardzo drogich akumulatorów w systemie off-grid) lub „wtłaczanie” energii do sieci energetycznej po to, by ją potem odzyskać.

Obydwa rozwiązania są obecnie w Polsce bardzo niekorzystne ekonomicznie (wysoki koszt baterii oraz sprzedaż do sieci po niskich cenach), dlatego należałoby się skupić na maksymalizacji stopnia wykorzystania własnej energii odnawialnej (SWEO) dla wszystkich rodzajów jej zużycia, tak aby oddawać tylko tę energię, której już nie można spożytkować, bo wszystkie potrzeby energetyczne gospodarstwa zostały chwilowo zaspokojone. Wyzwaniem jest takie zaprojektowanie przydomowej mikroelektrowni OZE, żeby właśnie ten efekt uzyskać.

Energia cieplna na potrzeby c.o. może być uzyskiwana na różne sposoby, np. kupowana z zewnątrz (energia elektryczna, gaz, olej) lub pozyskiwana ze spalania lokalnych źródeł biomasy.

Najprostsza technicznie i najtańsza w inwestycji jest technologia ogrzewania płaszczyznowego za pomocą kabli i mat grzewczych – jest to jednak rozwiązanie najdroższe w eksploatacji.

Lepsze efekty osiągnąć można, wykorzystując sprężarkowe pompy ciepła zasilane energią elektryczną.

Z drugiej strony, jedną z prostszych metod pozyskania ciepła dla c.o. jest zainstalowanie kotła na biomasę pochodzącą z lokalnej plantacji roślin energetycznych. Taka technologia ogrzewania jest droższa w inwestycji, ale tania eksploatacyjnie − angażuje domowników jako lokalnych przewoźników, magazynierów i w końcu palaczy.

Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie energii elektrycznej jako źródła c.o. w najbardziej efektywny sposób – zasilając pompy ciepła z własnego prądu.

Dobrze zaprojektowany system umożliwia transformację z modelu biomasowego do opartego na własnym OZE. Model taki był rozpatrywany podczas analizy niezależności energetycznej testowanego domu.

Na początku zasobnik c.o. współpracujący z kotłem na biomasę wspomagany był grzałkami elektrycznymi zasilanymi energią z OSD, a później z instalacji PV. W kolejnym etapie wprowadzono pompy ciepła zasilane energią elektryczną z przydomowego systemu PV/MTW.

Energia cieplna na potrzeby c.w.u. dostarczana z kolektorów słonecznych nie pokrywała całkowicie całorocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę pomimo znacznego przewymiarowania tej instalacji. Konieczne więc było dogrzewanie grzałką elektryczną zasilaną energią z sieci energetycznej OSD. Dopiero wprowadzenie grzałek elektrycznych na prąd stały (DC), za pomocą których „akumulowano” nadwyżki energii odnawialnej z systemu PV/MTW, rozwiązało problem (pozostawiono termiczne kolektory słoneczne). Magazynowanie c.w.u. stało się ostatnim etapem wykorzystania własnej „zielonej” energii elektrycznej przed oddaniem jej do sieci (OSD).

Energia elektryczna z OZE na potrzeby bytowe (m.in. oświetlenie, sterowanie) była priorytetem dla systemu sterowania. W okresach braku własnej system korzystał z energii kupowanej z sieci energetycznej (OSD).

Istotną funkcję w tym rozwiązaniu pełnił system zarządzania budynkiem BMS. W każdym momencie „życia budynku” analizuje on dostępne źródła i decyduje o sposobie wykorzystania odnawialnej energii na poszczególne cele, wprowadzając odpowiednie priorytety i przełączając urządzenia z zasilania z zakładu energetycznego na zasilanie własne (w następującej kolejności: urządzenia elektryczne, c.o., c.w.u., oddanie do sieci).

System musi dokonywać optymalizacji na wszystkich trzech fazach osobno, co wiąże się z koniecznością przebudowy istniejącej sieci wewnętrznej budynku lub, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem, zaprojektowania takiego systemu w nowym budynku.

Największy efekt energetyczny, a tym samym finansowy, dało wsparcie systemu przygotowania c.w.u. za pomocą pompy ciepła. Również zastosowanie powietrznej pompy ciepła do dogrzewania/schładzania powietrza po rekuperacji okazało się dobrym rozwiązaniem. System c.o. oparto ostatecznie na gruntowej pompie ciepła o mocy dobranej do potrzeb budynku.

Wprowadzenie w testowanym budynku aż trzech pomp ciepła umożliwiło obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową EU (a tym samym pierwotną EP) na cele HVAC o ponad 60% (współczynnik SCOP > 3) w stosunku do wcześniejszego zastosowania grzałek elektrycznych. Po tej optymalizacji SWEO sięgnęło 100%.

Efekty

Realizacja projektu wykazała, że możliwe jest uzyskanie ekonomicznej samowystarczalności budynku o powierzchni ponad 250 m2 przy zastosowaniu instalacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy nominalnej 13 kW. Korzystając z mechanizmu net metering, obliczono, że nawet przy niekorzystnej stawce sprzedaży operatorowi sieci dystrybucji (0,18 zł za 1 kWh) możliwe jest „wyzerowanie” w skali roku rachunków za energię elektryczną. Polega to na odsprzedaży energii elektrycznej z nadprodukcji w „ciepłych okresach” za kwoty w wysokości dokładnie takiej, jaką wydano na energię elektryczną w „okresach chłodnych” (pobór dwutaryfowy sterowany przez BMS). Różnica pomiędzy stawkami energii kupionej i sprzedanej jest znaczna i  ustawa o OZE poprawiłaby tę relację, a tym samym pozwoliła szybciej zamortyzować się kosztownym inwestycjom.

Na rys. 1rys. 2 pokazano zrzuty ekranowe z systemu monitoringu trzech faz zasilania budynku testowego. Najważniejszy jest żółty obszar w środku pokazujący ilość zużytej energii dla każdej fazy (w rozróżnieniu na taryfę I i II) oraz wyprodukowana energia z OZE (system nie widzi wszystkich włączanych urządzeń – pokazuje jedynie efekty). Dane odnoszą się do dwóch dni w lutym 2016 r.

Pierwszego dnia ilość energii wyprodukowanej przez przydomową mikroelektrownię była mniejsza od zużycia (widać produkcję i zużycie sumaryczne ponad 28 kWh na dobę przy produkcji własnej tylko 3,44 kWh). W tym dniu oczywiście powstałby niedobór w wysokości 24,56 kWh i energię należałoby zakupić od operatora systemu dystrybucyjnego (28 – 3,44 = 24,56).

Na rys. 2 pokazano sytuację w innym dniu, gdy zużycie wynosiło 5,5 kWh (po odjęciu zużycia wewnętrznego – SWEO), a sumaryczna produkcja OZE 9,31 kWh. Wystąpił wtedy nadmiar produkcji energii (gotowy do oddania do sieci) o wartości 2,34 kWh (2,34, a nie 3,81 z powodu różnego sposobu liczenia zużycia i podaży wyrażonego w „energii nadmiarowej”).

Parametr energii nadmiarowej w tym systemie monitoringu nie jest precyzyjny – wskazuje on ilość energii, która mogłaby zostać oddana – głównie z powodu braku optymalizacji (rozminięcia czasowego) podłączenia kolejnych urządzeń, które mogłyby korzystać z zielonej energii. Warto zauważyć, że włączanie kolejnych odbiorników nie powinno być realizowane na zasadzie włącz/wyłącz, ponieważ np. pompy ciepła mają ograniczenie możliwej liczby załączeń w ciągu godziny, system musi to uwzględnić, opóźniając podłączenie, co dodatkowo utrudnia osiągnięcie wysokiego stopnia wykorzystania własnej energii odnawialnej (SWEO).

Podsumowanie

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej mamy dwa możliwe scenariusze działania dla osób, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie.

Pierwszy z nich to czekanie na lepsze warunki odsprzedaży energii do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD). W modelu tym zakłada się, że stawki za odsprzedawaną energię z OZE do sieci będą wyższe, ale należy się uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na nie, gdyż po raz kolejny przesunięto termin ich wprowadzenia (tym razem z 1 stycznia na 1 lipca 2016).

Ten scenariusz ma swoje zalety – bardzo atrakcyjną stawkę 750 zł za MWh z instalacji PV o mocy do 3 kWp oraz 650 zł z instalacji do 10 kW. Nie wiadomo jednak, czy ceny te potwierdzą się w rzeczywistości.

Drugi scenariusz to skorzystanie z dofinansowania NFOŚiGW do instalacji mikrokogeneracyjnych i budowanie niezależności energetycznej. Rozwiązanie to wymaga jednak posiadania zdolności kredytowej i przejścia przez trudną procedurę przyznawania dotacji (od której należy jeszcze zapłacić podatek), a także dużej cierpliwości, gdyż dotacja wypłacana jest po wielu miesiącach.

Z każdym rokiem dofinansowanie będzie coraz mniejsze (w 2015 – 40%, w 2016 – 40 lub 30%). Zdaniem autora w obliczu niepewnej sytuacji związanej ze stawkami gwarantowanymi wygrywają te inwestycje, które pozyskały 40-proc. dotację.

Niezależnie od tego, który ze scenariuszy przyjmiemy, należy wybrać optymalną wielkość instalacji mikrogeneracyjnej, tak aby zainwestowane pieniądze służyły przede wszystkim zaspokajaniu zapotrzebowania na energię w domu prosumenta. Należy gruntownie przeanalizować możliwości zużycia własnego energii z OZE (w tym kosztów dodatkowych, jak np. systemów odbioru energii do zasilania instalacji c.o. i c.w.u.), tak aby inwestycje te nie stanowiły taniego źródła energii elektrycznej dla operatora systemu dystrybucji, ale służyły prosumentom. Pomocne mogą być dostępne na rynku różne urządzenia realizujące te cele – od prostych sterowników po funkcje zaawansowane BMS.

Należy jednocześnie uważać na „standardowe” rozwiązania oferowane przez firmy z branży grzewczej, ponieważ „wstrzelenie się” ze swoimi potrzebami energetycznymi w gotowe instalacje o mocy 2,5, 4 czy 8 kWp, żeby uzyskać maksymalizację SWEO, będzie trudne. Najlepiej zdecydować się na indywidualny projekt w firmie, która ma już doświadczenie w tej materii. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane...

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Budynek energooszczędny – wprowadzenie

Budynek energooszczędny – wprowadzenie Budynek energooszczędny – wprowadzenie

Stale przybywa klientów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym – coraz więcej osób chce mieszkać i pracować w takich budynkach. Powodów jest wiele, najważniejszymi są rosnące ceny energii, wzrastająca...

Stale przybywa klientów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym – coraz więcej osób chce mieszkać i pracować w takich budynkach. Powodów jest wiele, najważniejszymi są rosnące ceny energii, wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa i dostępność nowoczesnych technologii. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie rynku powinna być kompleksowa oferta produktów i usług inżynierskich obejmująca projektowanie, wznoszenie i eksploatację budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego

Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego

W powszechnej opinii budynek energooszczędny to budynek o prostej bryle, dobrze „zaizolowany”, z dużymi oknami od strony południowej dla pozyskiwania ciepła słonecznego, dzięki czemu jest ciepły i tani...

W powszechnej opinii budynek energooszczędny to budynek o prostej bryle, dobrze „zaizolowany”, z dużymi oknami od strony południowej dla pozyskiwania ciepła słonecznego, dzięki czemu jest ciepły i tani w ogrzewaniu zimą. Taka opinia powoduje, że w praktyce inwestorzy i projektanci kładą główny nacisk na bilans energetyczny budynku w okresie zimowym.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Agnieszka Zając Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403...

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne [1] dzieli Polskę na pięć stref klimatycznych i podaje obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego. W przypadku wentylacji stosowana jest norma PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,...

dr inż. Piotr Jadwiszczak Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego

Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego

Projektowy bilans cieplny budynku energooszczędnego zakłada duży udział wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła w ogrzewaniu zimą. Na wielkość i stopień wykorzystania zysków ma wpływ nie tylko charakterystyka...

Projektowy bilans cieplny budynku energooszczędnego zakłada duży udział wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła w ogrzewaniu zimą. Na wielkość i stopień wykorzystania zysków ma wpływ nie tylko charakterystyka energetyczna budynku, ale również warunki otoczenia budynku i sposób jego użytkowania. W budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło otoczenie i sposób użytkowania wpływają znacznie mocniej na komfort wewnętrzny i wynik energetyczny obiektu niż w budownictwie standardowym.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego

Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego

Wprowadzany aktualnie przez NFOŚiGW Program Priorytetowy dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych [1] ma w założeniu niwelować dwie główne przeszkody w tego typu inwestycjach: zwiększone koszty...

Wprowadzany aktualnie przez NFOŚiGW Program Priorytetowy dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych [1] ma w założeniu niwelować dwie główne przeszkody w tego typu inwestycjach: zwiększone koszty projektu i budowy oraz brak oficjalnych wytycznych dotyczących projektowania, metodologii obliczeń i klasyfikacji energetycznej budynków energooszczędnych. Program ma również przygotowywać inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych oraz stanowić impuls do zmiany...

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Nowelizacja jest elementem procesu dostosowującego polskie prawo do dyrektywy europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3]. Celem zmian jest stopniowa poprawa tej charakterystyki. Niezależnie od dyskusji nad słusznością i jakością wprowadzanych zmian...

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.